Jdi na obsah Jdi na menu
 


Filosofie + duchovní věda 27

19. 12. 2013

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pravda III.

(PD, Teplice, 11. 12. 2014 12:18)

Tomu všemu rozumím, ale chytl jsem se Vašich slov, když jste psal, že ‘’…Tento stav před počátkem, který můžeme nazvat „pra-stavem“, je archaické NIC, co NENÍ…''

Proto jsem psal: …pak kde se v archaickém ‘'nic'' vzalo to ''něco'', co dalo popud k tomu, že se následně diferencovala forma a tvar…??

Nyní jste ale psal, že ‘' Absolutno zveme „NIC, co JE“, protože je původním stavem, který JE, vždy byl a bude absolutně všude.’’

Tedy nyní nevím, co bylo dřívě….zda stav před počátkem (archaické nic co není)……nebo původní stav (absolutní nic co je)….?

Jinak docházím asi k názoru, že k pravdě lze vlastně obecně asi opravdu říci jen že - „Pravdivé je říci o něčem, co je, že to je, a o něčem, co není, že to není.“ Aristotelés

Re: Pravda III.

(zmp, 15. 12. 2014 10:35)

Dobře jste udělal, že jste pokračování diskuse přejmenoval na „Pravda III.“ Měl jsem už potíže s hledáním a i tak se mi podařilo tento Váš příspěvek přehlédnout...
V naší diskusi je patrné, jak nesnadná je orientace v relativních pojmech vůbec, zvláště pak, jsou-li nutně použity také na absolutno (NIC, co JE) a na archaickou iluzi (NIC, co NENÍ)...
Člověk tu nestačí vždy domýšlet všechny nuance. Například jsem napsal, že archaické NIC, co NENÍ můžeme nazvat „pra-stavem“. Protože se však jedná o iluzi, měl jsem napsat přesněji „iluzorním pra-stavem“.
Protože předpona „pra“ evokuje čas, byl by pojem „pra-stav“ pro absolutno zavádějící ještě víc. Proto se mi tu zdá být vhodnější pojem „absolutně původní stav“, zkráceně „absolutno“.
V takových případech se prostě nelze spokojit s pouhým pojmem, protože v obou uvedených případech nám k němu nutně chybí představa. S pojmem bez představy si stále musíme připomínat o čem to právě mluvíme...
Odmyslete si při pohledu do vzduchu vzduch i vakuum. Kdyby tu absolutně NIC nebylo, bylo by tu absolutno, v němž bychom se jako topící neměli jak orientovat, nikde bychom nenacházeli nijaký konec, neměli se čeho chytit (ani čím).
Nyní si do tohoto absolutna představte obvod kružnice (průřez kulovitým obvodem). Od tohoto okamžiku se Vám původní absolutno začne jevit relativně duálně, jako „něco, co je vně“ a „něco, co je uvnitř“ obvodu. Tato relativně duální iluze projevu „něčeho“ již není absolutnem (NIC, co JE), ale iluzí relativna (archaické NIC, co NENÍ).
Snad Vám tento příklad pomůže rozhodnout, co bylo „dřív“, ač se tu časový pojem „dřív“ pro absolutno vůbec nehodí.
Představíte-li se ještě uvnitř i vně obvodu kružnice (počátku) jeho poloměr, získáte představu relativně duálního času. Vnitřní čas (poloměr) a vnější čas (poloměr). Podle směru, jaký budete na linii obojího času sledovat (z nitra ven, či z venčí do nitra), bude mít pojem času „před počátkem“ (minulost) a času „po počátku“ (budoucnost). Zeptáte-li se nyní, co bylo před počátkem, nutně odpovíte, že před počátkem byl relativní čas (minulost), nikoliv stav archaické iluze (NIC, co NENÍ), ani stav absolutna (NIC, co JE).
Právě z tohoto důvodu tzv. „teoretická věda“ uznává jen relativno, zatímco absolutno, archaično, počátek i konec freneticky odmítá...
Vámi použitý citát Aristotela je výborný, týká se však jen otázky „CO?“ Pravda se však vztahuje také k otázkám „JAK?“, „PROČ?“ „KDE?“, „KDY?“ atp...

Re: Re: Pravda III.

(PD, Teplice, 7. 1. 2015 11:17)

Co je myšleno tím - poloměr VNĚ kružnice? Díky tomu jsem nepochopil Vaše slova o poloměru a čase, ale napadá mě již i toto:

Asi bych řekl, že otázkou ,,CO?’’ míříme k podstatě (i viz. podstatná jména). Ostatní otázky se k tomu ‘'jen'' následně vztahují (kontrolně), nebo tomu pravda předcházejí (odhalování toho co JE, bylo, bude).
Příijde mi ale i tedy teď, že onen Aristetotelův citát spíše míří do absolutna (okamžik). Jelikož poukazuje na to co JE (NENÍ) a nikoliv i na to co BYLO a BUDE…

Re: Re: Re: Pravda III.

(zmp, 8. 1. 2015 10:52)

Poloměr vně kružnice:
Nakreslete si kružnici a poloměrem obsahu kruhu uvnitř kružnice. Protáhnete-li pak vnitřní poloměr ve stejné míře také vně kružnice, dostanete vně kružnice míru poloměru obsahu mezikruží.
Zdůrazňuji, že poloměr mezikruží ani poloměr kruhu není poloměrem (mírou) kružnice, jak se zběsile učí v akademicky-školské mate-matice. Obsah kružnice má přece nulovou (0) míru!
Mezikruží vně kružnice a kruh uvnitř kružnice představují součásti relativně duálního prostoru (viz planetární soustava). Poloměry (míry) tohoto duálního prostoru představují relativně duální čas (současnost).
Otázka „CO?“ se skutečně týká podstaty věci, týká se prostoru (obsahu) a času (míry), zkrátka prostoročasu či časoprostoru.
Otázka „JAK?“ se týká dynamiky vývoje (změn v prostoru i v čase).
Ostatní otázky upřesňují tyto dvě základní (co? a jak?).
Aristotelův citát: „Pravdivé je říci o něčem, co je, že to je, a o něčem, co není, že to není.“ se vztahuje ke všemu:
Abolutno JE absolutně, NENÍ relativně ani iluzorně.
Archaično JE iluzorně, NENÍ relativně ani absolutně.
Relativno JE relativně, NENÍ absolutně ani iluzorně.
V rámci relativna tedy nejen prostor (vč. těles), ale i čas JE relativně duální (minulý a budoucí, bylo a bude), NENÍ absolutní ani iluzorně (totálně) jediný, jak se zběsile učí v akademicky-školské metafyzice...

Re: Re: Re: Re: Pravda III.

(PD, Teplice, 11. 1. 2015 15:13)

Říkáte tím i, že minulost (vně?) toho obsahuje více jak budoucnost (uvnitř?)?
Nevím zda si to představuji správně, ale vychází mi, že obsah mezikruží vně kružnice má větší obsah než-li obsah kruhu uvnitř kružnice.

Re: Re: Re: Re: Re: Pravda III.

(zmp, 12. 1. 2015 10:33)

Minulý čas je uvnitř, budoucí vně. Např. naše tělo je tím, co rostlo v minulosti, budoucí nárůsty jsou vně mimo nás. Zatímco obsah minulosti je již naplněn, obsah budoucnosti ještě nikoliv. Máme tu tedy co činit s plnou a prázdnou mírou obsahu času i prostoru...
Správně si představujete, že při stejné míře poloměru má obsah mezikruží vně kružnice větší míru objemu než obsah kruhu uvnitř kružnice. Tato nesouměrnost objemu s poloměrem je příčinou rozdílnosti vývoje vnějšího a vnitřního obsahu, jak to naznačuje česká mluvnice stupňováním duálního prostoru (největší, větší, velký/malý, menší, nejmenší). Vně obsah narůstá a řídne (rozptyluje se), uvnitř nenarůstá ale zhušťuje se (koncentruje)...

Francie

(rebel, 9. 1. 2015 17:32)

A je to tady: články typu - džihádisté chtějí rozkol mezi muslimy a Evropany....s islámem to nemá nic společného....teroristé v Paříži ublížili nejen svým obětem, ale i všem muslimům...
Takže podle nadpisů je dosud asi bezproblémové , nádherné soužití mezi muslimy a křesťany, domorodci.
Takže problém nejsou muslimové. Na muslimy musíme být hodní. Oni jsou prý vyděšení jako my, z muslimského násilí...
Desetiticíce vojáků pročesávalo lesy, nasateny jsou obrněné transportéry, vrtulníky, armáda na všech nárožích, u všech budov, škol, nemocnic, kostelů, mešit...náklady jdoucí do milionů a miliard.
Vše pro blaho multikulturní společnosti.
Prý nemáme se čeho bát. Policie a protiterostická opatření budou nadále zesilovat. Budou monitorovat tzv. "rizikové" skupiny obyvatelstva, tedy muslimy, kteří si jeli zastřílet a uřezat pár hlav jinověrců do válečných zon islámského státu. Kolik miliard musí stát to, udržovat v chodu takový policejní a vojenský sledovací aparát, a to jen proto, abychom udržovali při životě multikultirní společnost. Je otázkou, jestli vedle sebe muslimové a ostatní náboženství vůbec mohou žít. Ale asi ano. Dříve přece vedle sebe žili, nebo ne?
Dnes stát má důvod kvůli takovýmto činům zvyšovat počty policie, více sledovat všechny občany, maily, hovory...aby přece náhodou někdo něco nepřipravoval, nějakou příšernost, že ano?
Takže stát má oficiální důvod, proč sledovat své občany.
Díky muslimům.
Nikoho nechci obviňovat, protože to by byl trestný čin.
Jen se ptám: Není toto skutečný smysl takových operací?
Mnoho protimuslimsky naladěných Francouzů očekávalo projev
Marine le Pen. Ta místo očekávaného požadování odsunu muslimů,naopak požadovala tresty smrti = úplně o koze a o voze. Takže ještě zkompromitovala celé své hnutí proti imigraci.
Jakoby to vše byl komplot, aby z toho muslimové vyšli jako morální vítězové, jako součást národa, která je v menšině, jako chudáčci, které je potřeba chránit. Slovy vládců Francie: Všichni jsme přec Francouzi a musíme být jednotni.
Tedy jak to říká Limonádový Joe: Lump a nebo hrdina, my jsme jedna rodina...

nevojenské obsazování křesťanské Evropy

(rebel, 8. 1. 2015 17:45)

Statisíce a miliony muslimských uprchlíků utíká ze svých rozbombardovaných domovů. Utíkají ze svých muslimských zemí, aby si zachránili holé životy.

Utíkají ne do Saudské Arábie, ne do Kataru a dalších muslimských nejbližší a resp. sousedních zemí, které jsou navíc jedny z nejbohatších na světě, ne-li vůbec nejbohatší.

Muslimové utíkají do Evropy potápějící se do dluhů, do problémů vojenských, ekonomických, sociálních. V Evropě je spousta zemí, kde lidé žijí jen ze sociálních dávek na hranici přežívání, v Evropě není práce, nejsou zde sociální jistoty. V Evropě není vysloveně bída, ale v bohatých arabských zemích je určitě lépe.

Přesto, z neznámých důvodů, muslimští běženci utíkají do Evropy. Jako by to někdo organizoval.

Ti muslimové, ačkoli je mezi nimi - běženci - řada negramotných, přesto vědí, kdo je bombarduje, kdo jim rozbíjí domovy. Je to USA a jeho tzv. spojenci. Tedy NATO.

Přesto, ač by muslimové měli Evropu a evropské NATO státy nenávidět za způsobenou genocidu jejich národů a za rozvrat jejich vlastí, přesto prchají do Evropy.

V jednom dopisu, který nyní obletěl čr stojí:

USA tam (u muslimů) vedou vyhlazovací války na základě vymyšlených a inscenovaných důvodů, protože jim jde o nerostné suroviny, které se na jejich území nacházejí a my, jako člen NATO je v tom podporujeme a dokonce aktivně pomáháme s odůvodněním, že bojem proti terorizmu ochraňujeme naši vlast. Druhým důvodem je emigrace z ekonomických důvodů...Mám ale dojem, že zájmy nejsou jen surovinové.
A možná nejsou vůbec surovinové.

Nebo surovinové ve skutečnosti až druhotně, jen aby se to tak jevilo.

Myslím si, že skutečný zájem je, aby existovala milionová muslimská imigrace do Evropy.

Důvod?

Rozvrátit existující zbytky křesťaské evropské kultury.

To já osobně považuji za skutečný důvod ničení muslimských zemí.

Vyhnat miliony muslimů do Evropy.

Protože toto řídí velmi mocná skupina, je možné sledovat možné náboženské pohnutky.

Celý tento pohyb milionových vln přistěhovalců, vlastně je to největší stěhování národů v moderních dějinách...je to něco, v pozadí čehož já osobně vnímám náboženský boj.

Nenávist vůči křesťanství musí být obrovská, jestli toto je pravda.

Ale toto je jen tak hozeno, protože jsou jen indicie.
Nejsou žádné hmatatelné důkazy, kromě milionů mrtvých křesťanů v muslimských zemích, a milionové imigrace muslimů do Evropy - tedy nevojenské muslimské dobývání Evropy, muslimské obsazování křesťanského území.

To je skutečnost. To jsou holá fakta!

Re: nevojenské obsazování křesťanské Evropy

(maruš, 8. 1. 2015 22:55)

Problém není islám. Problém je Evropa(EU) a liberální politici kteří bud mají sebevražedné sklony nebo je tahle politika záměrná? K čemu je multikulti společnost když se ukazuje ze přináší mnohem vice problémů než klasická společnost. Nemůžete tvrdit ze je to kvůli levné pracovní síle. Většina přistěhovalců je bez vzdělání a jsou zde dlouhodobě na sociálních dávkách. jaký smysl ma zaplavení Evropy miliony lidí z třetího sveta?

Re: Re: nevojenské obsazování křesťanské Evropy

(zmp, 9. 1. 2015 10:44)

Problém je totalita a její elity (skryté i zjevné). Jejich nástrojem je FED, jenž financuje realizaci jejich záměrů tak, že je (proti sobě) ve skutečnosti financujeme my sami.
Multikulturní společnost je tu kvůli problémům, je tu kvůli všeobecnému rozvratu. Je to vnitřní válka, zvaná „infiltrace“ (jak o ní mluvil J. F. Kennedy)...

Francie

(rebel, 8. 1. 2015 18:02)

Zrovna včera došlo ve Francii k zabití redaktorů časopisu, který si ze všeho dělal legraci a nebo zesměšňoval. Určitě se to mohlo dotknout i víry. Křesťan je už tady v chazarské Evropě zvyklý, že ho kdekdo zesměšňuje. Ale muslim ne. Je otázka, kdo za tím stojí.
Dle msamédií se dá očekávat dvojí vývoj. 1 - že se lidé začnou mstít muslimům a budou je chtít dostat z Evropy. Ale to hyperkorektní Evropa nedovolí. Tedy její protikřesťanští vůdcové ne.
2. Nebo dojde naopak k ochraně tzv. mírumilovných muslimů a ti lidé, co by nadále vytupovali proti muslimské imigraci, jako třeba německé hnutí Pegida, ti budou o to více postaveni mimo zákony, jako tzv. nacionalisté, extrémisté. Už nyní je vidět, jak prý namístě vypálené mešity ve Švédsku nosí lidé květy a obrázky se srdíčky a slovy: we love muslim...
Ale je jasné, že to vše může být mediální podvod...nevíme, co je pravda...
Nebo se nestane nic...
Skutečnost je taková, že všude = ve Francii, u nás, Německu aj. naráz všichni imámové a zástupci mešit a muslimských komunit - jsou na prvních stranách, všichni s nimi dělají rozhovory, muslimové se předhánějí v tom, jak prokazují loajálnost Evropě, že oni oni jsi ti mírumilovní, že teroristické útoky jsou v Evropě časté a nejen od muslimů.
Určitě mají pravdu, že tohle normální člověk neudělá. A masmédia vytvářejí děsivý obraz muslimských hrdlořezů a společnost se potom bojí muslimů všech.

Moderní okultismus

(Smal, 5. 1. 2015 12:52)

Reakce přenesená sem z diskuse na webu Obnoveného fora:

http://www.obnovene-forum.estranky.cz/clanky/diskuse/teoreticka-veda-iii_.html

Einstein o sobě mnohokrát prohlásil, že jeho silnou stránkou není nadání ani matematické, ani fyzikální, že je to fantazie. Fantazie je fenomén obdivuhodný, a není snadné stanovit hranice, kam až je prospěšný, a kde jde o škodlivé fantasmagorie.
Einsteinovy teorie se opírají o (pro někoho obdivuhodné) fantazie, proto je nejde vyvrátit pouhými argumenty. Bohužel nastavily způsob uvažování, který zamořil i jiné fyzikální obory. Domnívám se, že náprava se můž odehrát jen určitým obchvatem. Je třeba najít nový fyzikální princip, který nebude útočit na relativistické fantazírování, ale bude se týkat něčeho principiálně nového. A bude podepřen experimenty, které může dělat každý.
V r.1911 Einstein ještě spolupracoval s Milevou, v této době vydal stať o vlivu gravitace na šíření světla. Šíření světla je ovlivněno něčím, co je kompatibilní s gravitací. Tato stať proto ještě patří do rozumného světa. Ovlivnění světla gravitací může být buď Einsteinovsky fantaskní, nebo reálné. Vraťme se k realitě, do které patří třerba teorie vlečeného éteru.

Re: Moderní okultismus

(zmp, 6. 1. 2015 9:12)

Po pěti letech tu autor příspěvku pokračuje v diskusi na téma prolhané einsteinovy Teorie relativity. Tyto fantazie lze samozřejmě vyvrátit. Nikoli však podvodnými experiementy, ale reálně logicky...

Moderní okultismus4

(smal, 5. 1. 2015 12:53)

Reakce přenesená sem z diskuse na webu Obnoveného fora:

http://www.obnovene-forum.estranky.cz/clanky/diskuse/teoreticka-veda-iii_.html

Re: Moderní okultismus4

I když s mnohým souhlasím, pojem éter vidím jinak. Maxwell nám doporučuje jeho teorie rozšířit ve směru interakce elektromagnetického pole s "dielektrikem". Prázdný prostor má vlastnosti dielektrika, má jednotkovou relativní permitivitu eps (=dielektrickou konstantu) a jednotkovou relativní permeabilitu mí. Éter Maxwellův tedy není éterem Michelsona-Morleyho. Tato podivná dvojka neřešila éter obecně, ale jen pro případ, že jde o cosi, co dopadá na planetu Zemi rychlostí 30km/s. Rozlišujme éter Maxwellův, jako obecnou kategorii, a pseudo-éter s těmi nesmyslnými parametry. Experimenty dokázaly, že pseudo-éter je nesmyslem, tedy do obecné kategorie vlastně nepatří.

Re: Moderní okultismus4

(zmp, 6. 1. 2015 9:06)

Po pěti letech tu autor příspěvku pokračuje v diskusi na téma Michelson-Morleyho podvodného experimentu, "dokazujícího" hraniční rychlost světla. Tento experiment prý původně usiloval o důkaz existence éteru. I tato podvodná idea zcela absurdně popřela éter tím, že ho chtěla naměřit fyzikálními přístroji, což je stejně chytré, jako měřit vodoměrem vzduch...

omezování výstavby rodinných domů

(rebel, 5. 1. 2015 14:00)

Až bude TSO fungovat, lidé budou mít dispoziční právo na pozemek. Budou si moci postavit dům, rodinný dům (tedy suterén, přízemí, první patro, podkroví, max výše cca 15 m, rozloha max 20x20 m) bez nějakého omezování?
V dnešní totalitě vlastníte zahradu, ale na ní si nesmíte postavit dům.
Protože to není stavební parcela.
Lokality, kde se smí a nebo nesmí stavět, to zase musí být schváleno v tzv. územním plánu obce!
Obce mají tzv. klidové a rekreační zony, kde se nesmí stavět nic, aby to nenarušovalo krajinu, přírodu.
To chápu. Ale aby byla blokovaná výstavba rodinných domů třeba v místě, kde jsou zahrady?
Chápu ještě třeba, že úřady v totalitě nedovolí stavět rodinné domy třeba na pozemcích vedených jako pole, orná půda.
Ale i to je sporné. Mně by třeba vůbec nevadilo, že jsou po krajině různě rozesety domy, statky...nemyslím paneláky, věžáky atp.
Dokonce mi připadá taková krajina více živoucí a proniknuta duchem malých, soběstačných a decentralizovaných sídel.
Nevím.
Jaký názor máte na výstavbu rodinných domů třeba i mimo obce, kde je dnes zakázáno stavět (jako jsou třeba pole)?
Památkářům, byrokratům, karatelům, stavebním úřadům aj., kteří mají živnost z povolování staveb, se asi ježí vlasy, když toto slyší!
Ale já výslovně hovořím jen o rodinných domech, které v krajině, třebas i na orné půdě zase tolik škody nenadělají!
Kolik takových lidí bude chtít stavět svoje statky uprostřed polí, vzdáleni od měst, od obcí, někde na samotě? V celé republice bych odhadl, že sotva stovky, kdyby několik tisíc.
Jen jedna nová dálnice mezi dvěma městy zalije asfaltem tolik orné půdy, jako tisíce případných takových rodinných domů či statků.
Natvrdo bych vyňal všechny rodinné domy z kompetence stavebních úřadů.
Kdo si chce postavit na svém pozemku rodinný dům, může.
Snad opravdu kromě nějaké horské či civilizací nedotčené přírody.
Jenže kde by tam zase sehnal člověk pozemek? Tam mu nikdo půdu, pozemek neprodá. A tím je to ošetřeno!

Re: omezování výstavby rodinných domů

(zmp, 6. 1. 2015 8:53)

V TSO si sami občané (obce) na místě rozhodnou, kde se bude stavět a kde nikoliv. V totalitě není vždy snadné posoudit kde a kdy jde veřejný zájem či jen sobecký zájem „zástupců lidu“ (otroků nad otroky), neboť se tu nerozhoduje na místě, ale vždy z nějakého centra...
V TSO si také samotní občané rozhodnou o základních výměrách dispozičního práva na stavební či jiný pozemek.

červi na jídlo

(rebel, 4. 1. 2015 11:28)

Lidé vy svtě hynou hlady. Prý je nedostatek jídla a tak máme prý jíst červi a brouky, chrobáčiky, stonošky.
Tot je trend v EU. V supermarketech se mají vytvořit koutky s touto havětí, prý abychom měli bílkoviny. Chov dobytka na masa prý je velmi náročný na obilí, snad polovinu produkce obilí sežerou zvířata. Ve světě je prý málo půdy na obdělávání. Navíc někde chybí voda.
Doporučujete začít chránit naši planetu tím, že také začnete jíst červi?
Pokud ale vím, tak na recepcích a hostinách Chazarů v centru moci v EU nejedí červi, ale kaviár, lanýži, nadívané pávy, srnčí, žraločí pochoutky...

Re: červi na jídlo

(zmp, 5. 1. 2015 9:59)

Na nedostatek půdy existují dva recepty:
Indiánský a český.
Staří jihoameričtí indiáni dokázali vyrábět půdu v nejvyšší kvalitě a tak mohli osídlovat i polopouště.
Novodobí "vyvolení Češi" řeší problém tím, že ornou půdu masivně zalévají betonem, asfaltem, stvějí na ní gigantické hangáry (sklady), supermarkety atd. Takto se ale ani těch žížal nenažerou...

Mohu vědět to, co neznám?

(rebel, 4. 1. 2015 11:38)

Byl jsem u diskuse s jedním světákem...
Byl velmi vzdělaný. Na co se ho člověk zeptal, to znal.
Můj jiný známý se ho bezradně zeptal zeptal: A existuje vůbec něco, co neznáš?
A ten světák řekl: neznám potápění ve skafandru...
Z toho mi vyvstala otázka:
Mohu vědět to, co neznám?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

následující »