Jdi na obsah Jdi na menu
 


Filosofie + duchovní věda 22

19. 12. 2013

PD Tce
16.06.2013, 14:53:17 citace
Reagovat

Dobrý den,

mohl bych požádat o nějaký názor, komentář, popřípadě i o přehled duchovních bytostí? A to nejlépe ve vztahu k této citaci...''Strach a úzkost, takové negativní pocity, jsou ve skutečnosti něčím, co proudí-li to z člověka, tím, že to poznají příslušné duchovní bytosti a síly, se může stát osudným. Tato úzkost a tento strach jsou ve skutečnosti něčím, co uvede člověka do osudového vztahu k duchovnímu světu, neboť v duchovním světě existují bytosti, pro něž úzkost a strach proudící z lidí jsou jako vítaná potrava...'' Rudolf Steiner, GA 56/6, Tak zvaná nebezpečí zasvěcení.
ZMP VM
17.06.2013, 09:55:12 RE:
Reagovat


Sv. František z Assisi řekl, že se naučil netrápit tím, co nemůže ovlivnit. R. Steiner říká, že si máme neustále připomínat, že svými obavami atp. nezměníme nic na skutečnosti, kterou nelze odvrátit a tudíž jsou tyto city v takových případech zcela nadbytečné. Kdo si tyto skutečnosti dokáže uvědomit a v životě se jimi řídit, ten si ušetří spoustu zbytečných nepříjemností, jejichž prožívání se takto u lidí omezuje pouze na děti, blázny a zbabělce, jimž se takové zásady jeví jako bezcitnost.

Strach a úzkost jsou téměř synonyma. Strach je více duševní a mluvíme o něm v okamžiku, kdy se o hrozícím nebezpečí dozvíme. Úzkost je více duchovní a mluvíme o ní tehdy, je-li vědomí o nebezpečí dlouhodobé.

Pojem „úzkost“ je velmi výstižný, neboť souvisí s tzv. „spárou“. Představte si například spáru mezi dvěma cihlami ve zdi. Budeme-li cihly od sebe vzdalovat, spára mezi nimi se bude rozestupovat a našemu pohledu se objeví celý širý svět. Tak pocítím uvolnění z úzkosti. Ve světě relativně duálních opaků, v němž žijeme, se nacházejí spáry jako rozhraní mezi relativními opaky. Mezi vnějším a vnitřním světem, mezi minulostí a budoucností atp.

Nejproslulejší je spára prchavého okamžiku v čase. Jako když k obě cihly k sobě zase přirazíme. Narůstající cihlu vlevo pokládáme za minulý čas a ubývající cihlu vpravo za budoucí čas. Odtud relativně duální pojem „současnost“. Spárou mezi minulostí a budoucností je právě spára prchavého okamžiku.

Pojem okamžik = mžiknutí očních víček = mrknutí = spára mezi víčky

Ve spáře okamžiku je absolutně anulovaná „přítomnost“, kterou neustále mateme se současností. Proto nejsme s to přítomnost vědomě prožívat. Chceme-li například určit okamžik poledne, tu dokážeme pouze říci, kdy poledne „ještě není“ a kdy „už není“. Do samotného „kdy je“ se vůbec nedokážeme trefit:

čas = současnost = minulost + budoucnost

Znaménko „+“ (kříž) představuje přítomnost, která je „tady“ mezi mezi minulostí a budoucností, které jsou po stranách „tam a tam“ (srovnej africký buben „tamtam“).

Děti, které nemají téměř žádnou minulost, žijí především ve snění o budoucnosti.

Staří, kteří nemají téměř žádnou budoucnost, žijí především ve vzpomínkách na minulost.

Ani ve středním věku neprožíváme přítomnost, ale napůl minulost a napůl budoucnost.

Proto svým vědomím nedokážeme prožívat přítomnost (tady) jako ducha počátku času (Krista), ale neustále „lítáme od čerta k ďáblu!“ (tam a tam), k duchům konce času. Je to strach, pocit úzkosti, co nás žene, jako kyvadlo hodin, od spáry počátku ke spáře jednoho z konců času a zpět.

Zatímco spára počátku času stojí stále „tady“ na svém původním místě, rozbíhají se od ní na dvě strany, „tam a tam“ (do minulosti a do budoucnost) spáry prchavého okamžiku dvojího času (srovnej křesťanský letopočet). Okamžik budoucnosti je ve spárech Lucifera (ďábla), okamžik minulosti ve spárech Ahrimana (satana) a oba společně vytvářejí spáru, v níž se snaží anulovat počátek času (Krista).

To je onen duchovní svět, v němž existují bytosti, pro něž úzkost a strach proudící z lidí jsou jako vítaná potrava...

Lidé však čas nepojímají jako duální (současnost), ale totálně, takže dvě spáry konce času pokládají za jednu a tutéž, podle toho, který čas (minulý či budoucí) právě prožívají. Proto o uvedených duchovních poměrech času nemají ani ponětí...

zmp
PD Tce
22.06.2013, 16:37:28 RE: RE:
Reagovat

Děkuji.

Co když se u někoho onen strach/úzkost prolíná právě do toho, do nejistoty toho, do hledání toho - kde je vůbec ona ta hranice toho, co už nemůže/ještě může ovlivnit...

 

Někdo tuší, myslí si, ví, že něco (nějaká určitá věc) lze ovlivnit......někoho jiného stejná věc ani nenapadne, že vůbec lze v tomto ohledu na něco takového pomyslet apod......každému je asi dáno (karmicky), umožněno nahlížet do určité hloubky života a dění na této ''úrovni'' (což ale může určitým studiem prohlubovat)...

 

Platí zde ale nějaké pravidlo, které by říkalo do jaké hloubky už není radno nahlížet, co už není radno řešit? A to pro úroveň fyzickou, duševní, duchovní?


ZMP VM
23.06.2013, 09:35:06 RE:
Reagovat


Příliš Vaší otázce nerozumím.

Pro poznávání neplatí jiné omezení, než jen omezení samotného předmětu poznání. S výjimkou bezmezného absolutna, je vše relativní (tělesné, duševní či duchovní), nějak omezené, konečné. Za hranicemi relativně konečného není relativně nekonečné, ale pouze předivo iluzí bezuzdné fantazie...

zmp
PD Tce
25.06.2013, 16:04:48 RE: RE:
Reagovat

''Sv. František z Assisi řekl, že se naučil netrápit tím, co nemůže ovlivnit. R. Steiner říká, že si máme neustále připomínat, že svými obavami atp. nezměníme nic na skutečnosti, kterou nelze odvrátit...''

Co nelze ovlivnit? Co nelze odvrátit? Co se nemá ovlivňovat? Co se nemá odvracet?

+ jak bych to řekl...myslel jsem minule opak...myslel jsem to tak, že člověka jdoucího světem, může přepadnout strach/úzkost z toho, co vše může ovlivnit...a teď neví, čeho (špatného) si má všímat/řešit a co má nechat plavat/neřešit...

Základní příklad: onen člověk se jde projít – má cestou řešit onu neznámou ženu, která sprostě nadává svému dítěti? Má cestou řešit olejovou skvrnu na silnici? atd. apod...Kde je ta hranice toho, kdy to má člověk řešit? Co spadá do občanské povinnosti? Kdy je to bezohlednost, lhostejnost a kdy přehnaná ohleduplnost, starost? Za co je v tomto směru člověk lidsky zodpovědný? Kdy se člověk vměšuje do cizího osudu? Kdy je to správně a kdy špatně?

Či je to i otázka priorit, poslání? Že se má člověk soustředit na ono nejzásadnější,nejhorší zlo, které si v dění současného světa uvědomuje a na toto zlo se má prioritně soustředit, aby se ho snažil napravit? (poslání člověka)...


ZMP VM
26.06.2013, 11:06:27 RE:
Reagovat


Tak například nelze odvrátit, že zestárneme a jednou umřeme. Mít strach ze smrti je nadbytečné.

Mít strach z toho, co můžeme, ale nemusíme ovlivnit, protože nás to nijak neohrožuje, je nesmyslné.

Otázka, do čeho máme zasahovat či nezasahovat je otázkou našich možností a schopností. Máme-li možnost a schopnost nějaké zlo účinně odvrátit, pak není o čem diskutovat. V opačném případě to musíme nechat plavat, neboť zasahovat tu znamená věc ještě zhoršit o vlastní rozbitý ciferník.

Hranice mezi zasahováním a nezasahováním je tedy u každého jinde. Pojem občanská povinnost s tím nemá co činit. Je to otázka osobní soudnosti a morálky, za níž je člověk odpovědný jen sám sobě.

Otázka, zda se máme vměšovat do cizího osudu, je především otázkou, zda máme vůbec právo se vměšovat. Záleží na konkrétním osudu. Můžeme-li pomoci, pak to udělejme tak, aby měl dotyčný dojem, že si pomohl sám.

Posláním člověka není chodit po světě a hledět, kde by mohl spáchat nějaké to dobro. Posláním člověka je (mj.) usilovat o to, aby všichni lidé měli dobré podmínky k životu.

zmp
rebel
15.06.2013, 11:52:53 tetování a piercing
Reagovat

Jaký máte názor na to, jak si nyní zvláště mladí lidé dávají dělat tetování?

Na ruce, noze, jinde? Co to je za práci na těle? Je to sebepoškozování, nebo okrasa jako malováí řas? Proč? Děvčata snad proto, že si myslí, že jsou hezčí?

Co znamená propichování si nosu, obočí aj. různými kroužky atp.? Co to je za sílu, kterou tím v sobě tito lidé rozvíjí? Co se tím v nich projevuje? Odpovídá to třeba tomu, že si lidé dávají na prst prstýnek?

Jak by rodiče měli působit na svoje děti? Je toto následek nějaké nevýchovy, nedostatku lásky, hraní si s dětmi, málo se věnovali svým dětem?
ZMP VM
16.06.2013, 10:28:44 RE:
Reagovat


Tetování, stejně jako různé „ozdoby“ (prsteny, náušnice atd.) sledovalo původně různé magické cíle. Dnes mají magickou moc také, jenže lidé nemají potuchy jakou a vystavují se tím nevědomě různým rizikům.

Tetování má často za cíl, skrýt něco z kategorie mateřských znamínek, růží atp., to je něco z toho, co středověk pokládal za ďábelské znamení. Budou-li potetovaní všichni, dnešní čarodějníci se mezi nimi ztratí.

Mnozí mají za to, že tetování a propichování ho udělá hezčího či zajímavějšího. Mně se to jeví jako umělá vada kůže a umělé bradavice.

Takové poškozování vlastního těla je dnes motivováno zpravidla hloupostí nebo satanismem.

Poškozují-li se takto rodiče, budou se jejich příkladem řídit také děti. Podléhají-li módním vlnám rodiče, budou jim podléhat také jejich děti. Pravé sebevědomí nepřipustí, aby do jeho života a života jeho blízkých zasahovali takovéto cizí vlivy, cizí vůle.

zmp
rebel
15.06.2013, 11:43:15 světec
Reagovat

Jak mám chápat text popisující život nějakého svatého, např.:

Od té chvíle se xy vyhýbal všem radovánkám a všemu hluku světa. Se svými přáteli se rozloučil. Uchyloval se do samoty, kde naslouchal Božímu hlasu.

Největší část svého dne věnoval modlitbám a rozjímání, přičemž jeho srdce oplývalo vnitřní rozkoší. Ležel nebo klečel s tváří obrácenou k zemi před obrazem Ukřižovaného, modlil se vroucně a rozjímal. Jeho rty šeptaly zanícené prosby k milému Spasiteli za dar osvícení: Nejvyšší Bože, osvěť mou temnotu mého srdce a dej mi pravou víru, pevnou naději, dokonalou lásku, hlubokou pokoru, rozum poznání, abych zachovával tvá přikázání. Při tom ronil hojné slzy, jež byly jak slzami radosti z nevýslovné Boží dobroty a lásky, která se k němu - ubohému červíčku - sklonila, tak slzami upřímné lítosti nad dosavadním světáckým životem atd., atd.

Jak se má současný člověk dívat na takový život? Je to snad pravá cesta k Bohu?

Takový světec měl dary, léčil, prošel ohněm, měl dar jasnovidnosnosti a tp.

Jak je to možné?

Hovořil s Kristem? Kdo a jak ho naučil chodit ohněm? Atd. Co nám má říci takový život svatého? Máme ho napodobit? Jak?

Je správné se modlit k Ukřižovanému a nebo k Zmrtvýchvstalému?

Kdo je Nejvyšší Bůh nebo Kristus?
ZMP VM
16.06.2013, 10:02:22 RE:
Reagovat


Přijde na to, o kterého „svatého se jedná“. Dělají-li dva totéž, nemusí to být totéž.

To, co popisujete jako odvrácení se od vnějšího světa, uzavření do samoty a naslouchání v modlitbách, rozjímáních či v meditacích Božímu hlasu, může být Buddhismus, mysticismus a co já vím, co vše takového existuje. Jisté je, že „před obrazem Ukřižovaného“ lze sotva oplývat „vnitřní rozkoší“.

Víc nám může napovědět, co tím daný svatý sleduje, o co usiluje, o co „prosí“. Osvícení, pravá víra, pevná naděje, dokonalá láska, hluboká pokora, rozum poznání, síla k zachovávání přikázání atp., to jsou věci, které mají určité vývojové pořadí. Jedno lze získat až po druhém. Obdobně musí slzy pokání předcházet slzám radosti...

Cesty k Bohu jsou různé, podle stupně vývoje dané osoby. Pro člověka Západu je však pravou cestou k Bohu duchovní věda...

K darům, jako je procházet ohněm atp., zaujímá velmi výstižné stanovisko Buddha. Jednou v pralese potkal jogína, který mu sdělil, že tu medituje již 25 let. Na otázku, čeho dosáhl odpověděl, že například umí suchou nohou přejít nedalekou řeku. Buddha mu odpověděl. Ty jsi obětoval 25 let života jen na to, čeho si mohl dosáhnout ihned, kdyby si zaplatil převozníkovi?

Koho při svých modlitbách jmenujeme a ke komu se skutečně modlíme, nemusí být totéž. Chceme-li mít jistotu, musíme mít příslušné vědění. Kdo je nejvyšší Bůh či kdo je Kristus, to se můžeme dozvědět jen cestou duchovní vědy (anthroposofie), která v sobě zahrnuje také pravou vědu přírodní. Předobrazem takového poutníka je Goethův Faust.

Jak se správně modlit se dočteme v evangeliích, kde nám Ježíš Kristus doporučuje „Otčenáš“.

zmp
David
10.06.2013, 21:25:35 Egypt
Reagovat

Co byli ti faraoni vůbec zač ? Inkarnovani /reinkarnovaní ?/ zasvěcenci, vyšší bytosti pocházející mimo Zemi ?

Už otřepaná otázka; jak /čím, proč, pro koho.../ postavili pyramidy? V Gíze jsem sice ještě nebyl, ale včera mi stačil Karnak, Luxor /jak souvisí s Luciferem? / a údolí králů, atp....Kolik úsilí muselo stát vybudovat jen to pohřebiště? ...jen proto aby tam uložili mumifikovane ostatky? To působilo dojmem jako by se tam měl ten Ramses procházet i po smrti. ..Ale duchovními smysly nemohl vnímat co mu postavili ve fyz. světě přece...Jak staří egyptani vnímali fyzickou úroveň? /Budu sem muset ještě několikrát a přibalim si přednášky R.Steinera o Egypte ;-)/

Nedávno zas "nějací odborníci" přišli na to že kov, který staří egypťané používali na šperky atp., je meteori tskeho původu, je to možné?

Zdravím z Egypta ;-)
ZMP VM
11.06.2013, 11:35:26 RE:
Reagovat


Faraónové byli zasvěcenci. Byli to lidé, kteří ve svých reinkarnacích dosáhli vysokého stupně iniciace. Iniciace různých stupňů se prováděli ve specializovaných stavbách, jakými byli chrámy či pyramidy.

Pyramidy nikdy nebyly hrobkami faraónů. Sarkofágy, které se v nich nacházeli sloužili k iniciaci, při níž byl zasvěcovaný mj. uváděn do stavu podobného smrti a ukládán do hrobu (sarkofágu), podobně jako tomu bylo s biblickým Lazarem (evangelistou Janem).

Egyptské mumie souvisí s egyptským kultem smrti, jemuž bylo v Egyptě vše přizpůsobeno. Úsilí egyptských zasvěcenců (faraonů a tzv. kněží) o zachování mumie souvisí se snahou vyloučit ze života lidí smrt, dosažením nesmrtelného těla. Nejde tedy o nesmrtelné tělo následkem Kristova zmrtvýchvstání, ani o ducha luciferského úsilí o bránění člověku v sestupu na fyzickou úroveň (do říše smrti). Jde tu o vývoj ahrimanský, jehož karmický následek se v budoucnu dostaví v podobě Asury, jenž lidské tělo skutečně udělá nesmrtelným (také bez potřeby spánku), zbaví ho však lidského „já“. Toto tělo bude v podstatě biologickým robotem...

Staří Egypťané tedy měli kultovní tendenci k fyzické úrovni. Naprostou výjimku tu představuje faraón Achnaton, který se pokusil egyptský vývoj zvrátit k Luciferovi...

Kovem meteoritského původu je především železo, které lidé v dávném pravěku neuměli ještě vyrobit. Pokud ho však nalézali v podobě meteoritu, využívali ho díky jeho kujnosti k vylepšení svých zbraní či šperků. Železo (také stříbro) však snadno podléhá zkáze (rezaví) a proto se v nálezech z těch dob v našich vlhkých krajinách nedochovalo. Odtud tvrzení „odborníků“, že se v době kamenné neužívalo. Egyptské suché klima však nálezy dokonale uchovává, takže tu „odborníci“ pro změnu objevili používání kovů již v pravěku, které si nedovedou vysvětlit jinak, než jako kovy meteoritské. Neexistuje totiž materialistická metoda, jak odlišit meteoritský kov od pozemského...

zmp
David
11.06.2013, 21:44:58 RE: RE: Egypt
Reagovat

A jak tedy postavili ty pyramidy ? Skutečně jen těmi nástroji co měli a fyzickým úsilím otroků ? /jak tvrdi dnešní ateisticka věda. ../ průvodce tvrdil, že na tom pracovali i svobodni občané Egypta z úcty k božstvu a faraónu...A když jsme jeli do Luxoru a karnaku cestou kde okolní skaliska vykazovala známky omleti vodou, tak průvodce říkal že kdysi dávno tam bylo moře, ze to není od řeky a ze odtud tahali kameny na stavbu těch chrámů, tzn. asi 250-300 km po souši. V tom vedru to je něco nepredstavitelneho.Natož aby odněkud tahali miliony kvádrů na stavbu pyramid...

Taky jeden čech ze zájezdu do údolí králů mi řekl, když sem se podivil nad snad staroreckym nápisem v hrobce, tedy iniciační místnosti se sarkofagem Ramsese,"že pry" už za dob Aristotela se tam plazil jeden historik, kronikář/že tehdy to bylo zavate piskem/ a udajně tam nechal vzkaz na zdi pro budoucí generace. Bohužel to nešlo vyfotit, přísný zákaz. A zrovna tam mě hlídali na každém kroku. A kdoví jestli to byl vůbec ten nápis. Odjinud mám jen pár fotek od pasu.Ale příště to pořídim, ono by to šlo za patřičný "bakšiš"...Omlouvám se za protažení otázky ohledně stavby pyramid..
ZMP VM
12.06.2013, 11:13:15 RE:
Reagovat


Pokud opustíme myšlenku, že pyramidy jsou hrobkami faraonů, a přestaneme tak mít staré Egypťany i sebe za blbce, pak se také zbavíme časové tísně, dané vládou jednoho Faraona (cca 15-20 let). Byla to opravdu úcta, co budovalo takové svátosti. Je tedy přijatelná myšlenka, že pro každého Egypťana, který na to měl, bylo ctí přiložit (se vším všudy) jeden či více kamenů ke stavbě. Že k tomu použil svých otroků pak nehraje roli, neboť to byl on, kdo se účastnil na dané stavbě. Odtud také starověký názor, že pyramidy jsou „sýpky“. Také v Evropě se setkáváme s podobnými „sýpkami“ v čase, v podobě řady menhirů. V Egyptě to mohly být také řady sfing atp.

Dávno před Aristotelem (384-322 pnl.) navštívil Egypt athénský Solón (638-555 pnl.). Tehdejší filosofové získávali své zasvěcení také putováním od jednoho mysterijního střediska k druhému, po celém tehdy známém světě...

zmp
PD Tce
09.06.2013, 13:59:49 prý NWO=růže+kříž
Reagovat

Když zadám do Wikipedie pojem ''Ilumináti'', tak článek poté v textu poukazjue na NWO (Nový světový řád) atd. apod....co mě tam ale zaráží je to, že jako první jsou zde zmínění Rosenkruciáni (ti nepraví?)...Podstatou Rosenkruciánctví vnímám něco (možná mylně) co s pojmem NWO nijak nesouvisí, ale co možná spíše spolu-souvisí i s podstatou anthroposofie.

Oblbuje nás v tomto případě Wikipedie?


ZMP VM
10.06.2013, 17:14:07 RE:
Reagovat


Tajné bratrstvo Rosekruciánů sleduje linii křesťanství od Pavla z Tarsu, přes Hieronýma Aeropagitu až do dnešních dní. Toto bratrstvo si nelze představovat jako skupinu lidí, žijících někde na Zemi pohromadě, ale jako skupinu lidí rozptýlených na různých místech Země. Tito lidé o sobě velmi dobře vědí, aniž mají zapotřebí se osobně setkávat.

Mnozí lidé se pokoušeli s tímto bratrstvem navázat kontakt (například slavný Cagliostro). Avšak marně. Navázat kontakt s Rosekruciánem lze jen pokud tomu chce příslušný Rosekrucián. Příkladem takového kontaktu je založení Anthroposofie R. Steinerem...

V rámci desinformační kampaně přijalo jméno „Rosekruciáni“ jedno z hnutí svobodných zednářů... Řád Iluminátů založili Jezuité, kteří po zrušení jejich řádu přešli do ilegality :

Jezuitský řád:

- založen sv. Ignácem z Loyoly roku 1534

- zrušen papežem Klimentem XIV. roku 1773

- obnoven papežem Piem VII. roku 1814

Po obnovení jezuitského řádu zůstali mnozí Jezuité nadále v ilegalitě jako Ilumináti a je otázkou, nakolik oba řády spolu souvisely...

Mezi Ilumináty a Svobodnými zednáři došlo k dohodě o sféře vlivu ve světě. Ilumináti podrželi kulturní sféru, to je ideologii, Svobodní zednáři hospodářskou sféru, to je ekonomii a finance. Časem došlo ke splynutí Zednářů s Ilumináty v zednářsko-iluminátskou hierarchii. Původně měli zednáři jen 3 stupně zasvěcení (učedník, tovaryš, mistr). Dnes mají 33 stupňů (parafráze věku Ježíše Krista).

Splynutím zednářů s Ilumináty, došlo také ke splynutí Ilumínátů s nepravými Resekruciány, jak je to odborně semleto ve Wikipedii...

zmp


rebel
09.06.2013, 10:24:01 co bylo na počátku?
Reagovat

Jak lze vystihnout rozdíl mezi slovem, zpěvem, hudbou?

Není přece i zpěv hudbou? Vlastně i vyslovené slovo je částečně možno brát jako zpěv.

Nejvyšší bůh v Egyptě byl svého času bůh Aton, což je pozpátku nota.

S tím souvisí i názor - prý: Na počátku byl zpěv. Ne slovo.

Pokud vím, pythagorejci hovořili o hudbě sfér.

Můžete to osvětlit?
ZMP VM
09.06.2013, 12:44:04 RE:
Reagovat


Slovo = logos = logika = Kristus

Na počátku Janova ev. stojí: „Na počátku bylo Slovo!“

Mojžíš, po temném stvoření Nebe a Země pokračuje:

„I řekl Bůh: „Budiž světlo!“ a bylo světlo.“

Mojžíšův Bůh tedy učinil světlo Slovem (I řekl Bůh). Toto Slovo Boží vysvětluje (logicky) stvoření Nebe a Země.

Hudba = uspořádání planetárních sfér (jako strun na harfě atp.) = notová osnova = vnitřní řád

Zpěv = uvedení logiky slova do souladu s řádem „hudby sfér“.

Aton (nota) představuje inkarnaci vysokého zasvěcence do luciferského řádu.

Lucifer = lůno cifer = vnější řád Sféry stálic.

zmp
rebel
08.06.2013, 18:24:25 Proč zlo vždy pomáhá dobru?
Reagovat

Proč zlo vždy pomáhá dobru?

Např. paradoxně prý povodně pomohou nastartovat ekonomiku. Čím více zničených domů a lidského neštěstí, tím lépe, prý. Připadá mi to jako ve válce, čím více je země rozbombardovaná, tím více se vůdcové a firmy těší na její obnovu, tím více se pak pracuje, obnovuje. Když si vzpomenu na Warszavu nebo Berlín po 2. Svět. válce, tak je až neskutečné, že lidé dokážou znovu postavit zničená města.

Jako by se musí vždy vše vymlátit, vybílit, lidé se musí vyzuřit, pobít, vybít ze sebe energii, vše rozmlátit, aby pak zase byl chvíli klid a vše se zase vybuduje, aby se to pak opět mohlo rozmlátit.

Nebo to vše organizují páni?
ZMP VM
09.06.2013, 11:59:09 RE:
Reagovat


Lidstvo nelze zblbnou naprostými pitomostmi, neboť ty každý hned prohlédne. Lidstvo se oblbuje jen částečnými pitomostmi, které není snadné prohlédnout, nad kterými tak říkajíc „zůstává rozum stát“. K vymýšlení těchto polopitomostí jsou ovšem zapotřebí dva „odborníci“:

Degenerát, posedlý „komplexem vlády“, který sice nemůže lidstvo zotročit vlastní silou, může však lidstvo systematicky oblbovat tak, že se lidé o své otroctví pilně přičiní sami.

Takový degenerát založí vysoké učení, do něhož se hrnou intelektuálové s vidinou, stát se „lepšími lidmi“, kteří nemusejí pracovat rukama, ale hlavou. Tito „lepší lidé“ již nedomýšlejí, že je k tomu zapotřebí, aby na ně jiní pracovali rukama, takže si nepřipouštějí, že jejich vidinou je stát se „otroky nad otroky“. Takto netuší, že jsou vlastně rovněž nějak posedlí „komplexem vlády“. Těmto druhořadým degenerátům můžeme říkat „homo ekonomus“, neboť zmíněné vysoké učení opouštějí s osvědčením, že jsou ekonomy, že jsou odborníky na ekonomii.

Nyní si představte takového „lepšího člověka“, jak mu vysoké učení nakuká například následující polopravdy:

„Ekonomika je hospodářství vyjádřené financemi.

Není ekonomiky bez trhu a není trhu bez nabídky a poptávky.

Není poptávky bez spotřeby.

Není spotřeby bez likvidace nabídky, neboť kdybychom denně nemuseli jíst (likvidovat) chleba, nikdo by ho nevyráběl (nenabízel).

Zdravá ekonomika tedy tkví v rovnováze nabídky a poptávky, kterou lze vyčíslit následovně:

Máme-li 10 miliónů obyvatel, kteří spotřebují denně jeden chleba v ceně 10 Kč, musí zdravá ekonomika vykazovat denně obrat 100 milionů Kč.

Totéž platí také pro ostatní ZŽP, například pro domy.

To znamená, že čím víc zničíme domů, tím vyšší bude poptávka po domech, tím lepší budeme mít ekonomiku a tím lépe se všichni budeme mít.“

Tak nějak uvažuje učený blb, vystudovaný na ekonoma.

Hlavní degenerát si svými ekonomy barák samozřejmě zbourat nedá. Ten si libovolně tiskne peníze a zaměstnává zotročené lidstvo neustálým obnovováním poptávky po domech, takže lidé mají čas jen pracovat, nikoliv studovat stránky TSO...

Nyní se můžeme ptát:

Jak zlo pomáhá dobru?

Ničením domů, nebo nutností prohlédnout ničemnost degenerátů a ekonomů a jednou provždy se s nimi vypořádat?

zmp
rebel
03.06.2013, 17:39:35 tajemství formy, ženy
Reagovat

Říká se: Muž je hlavou, a žena je krkem, který tou hlavou kroutí.

 

Jak to, že ve vztahu muže a ženy je vždy po jejím, snad každý normální muž udělá to, co chce žena.

V čem tkví toto tajemství?

Proč má žena nad mužem takovou převahu?.

 

A proč potom tvrdíte, že forma parazituje na obsahu? Jak to?

Jak to, že přívěšek je mocnější než to, na čem visí?

Snad přívěšek je větší než to, na čem visí? To by potom nebyla ozdoba (jak se o ženách říká, že jsou ozdobou muže), ale galejnická koule u nohy.
ZMP VM
04.06.2013, 14:31:21 RE:
Reagovat


Původně, ve světě idejí je žena vně muže, který je možným tvorem v možnosti otvoru (tvarem ve formě okolí). Ve světě idejí vládne matriarchát!

Patriarchát je možný jen ve světě relativně plných projevů, avšak jen částečně. Vždy jen tam, kde se jedná o nekontrastní projevy tvaru a formy, jako je tomu například u plného mezikruží.

V kontrastních projevech tvaru a formy, to je mezi vnějším tvarem mezikruží a formou okolí a mezi vnitřní formou mezikruží a tvarem v jejím lůně, vládne nadále původní matriarchát...

Rčení, že muž je hlavou a žena krkem, jenž jí kroutí je podobenstvím, v němž ženský krk představuje otvor v plném obsahu tvaru. U tělesného zárodku se můžeme přesvědčit, že ostatní tělo vyrůstá z hlavy (skrze krk). Toto podobenství ovšem ovšem počítá jen s vnitřní formou tělesa (lůno ženy), nikoli s vnější formou okolí tělesa (formu možnosti tělesa), takže mate (vědecky) formu okolního místa s tvarem tělesného prostoru.

Zkrátka a dobře, na matení formy s tvarem a tedy místa s prostorem založené rčení, o krku kroutícím hlavou, je nepravdivé. O jeho vzdoro-uplatnění se ovšem usilovně snaží totalitním státem uzákoněný feminismus...

zmp
rebel
03.06.2013, 17:37:06 existuje tělo fyzické bez fyzické existence?
Reagovat

 

Podle R. Steinera se tělo fyzické buduje již v dávné době na tzv. Saturnu.

Ale hmota je až na Zemi. Kdo se plete? RS nebo Vy?

Co je to potom za fyzické tělo na Saturnu, když tam fyzicky nemůže existovat?

Nějaká idea? Ale idea přece není fyzická. Nebo snad je?

 

Našel jsem záhadu, možná další aporii na základě tvrzení RS: Existuje tělo fyzické bez fyzické existence.

 

A co dělá – existuje-li tedy - fyzické tělo mezi tím? (mezi Saturnem a Zemí?

Dá se vůbec v tom mezistavu vůbec hovořit o hmotě?

 

Co je hmota? Je fyzická nebo duchovní?

Co je potom materialismus?
ZMP VM
04.06.2013, 13:50:54 RE:
Reagovat


Stvoření těla fyzického na starém Saturnu, je tím, co Mojžíš popisuje jako stvoření Nebe a Země. Je to vlastně stvoření formy Nebe a tvaru Země, stvoření otvoru v okolí a tvaru v otvoru, stvoření formy možnosti (místa) a možného tvaru (tvora, prostoru) v místě, stvoření prvního muže v lůně první ženy (Lilith), početí syna v mateřském lůně. Toto stvoření je dáno obřízkou (ženy a muže současně), kterou si lze představit (v plošném průřezu) jako vyříznutí kružnice v archu papíru. Nic víc!

Jako jsme si k představě stvoření pomohli archem papíru, tak stvořitel obřezává své relativně duální stvoření formy a tvaru v iluzi archaické temnoty, kterou rozděluje na dva díly:

- temnotu v okolí formy Nebe, v níž se později vyvine astrální tělo (dnešní Sféra stálic)

- temnotu uvnitř tvaru Země, v němž se později vyvine tělo „já“ (dnešní těleso Slunce)

Tímto stvořením (obřízkou temnoty) formy a tvaru fyzického těla je zhruba (mechanicky) vyčerpán vývoj relativně duální ideje temného Saturnu.

Potom následuje vývoj éterického těla (staré Slunce) = Mojžíšovo: „I řekl Bůh: „Budiž světlo!“

Po něm vývoj astrálního těla (starý Měsíc) = Mojžíšovo: „A viděl Bůh, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy!“

A konečně vývoj já (současná Země) = Mojžíšovo „Stvořil bůh člověka z prachu země!“

Nyní si všimněme rozdílu mezi fyzickým tělem (ideou formy a tvaru) starého Saturnu a fyzickou „hmotou“ (prachem země) současného vývoje Země.

Mezi starým Saturnem a současnou Zemí se vyvíjí to, čím lze naplnit plný projev saturnské ideje formy a tvaru. Nejdříve se tvar a forma plně projevují v éterickém světle (staré Slunce), potom v astrálním světle (starý Měsíc) a konečně v prachu země (současný vývoj Země)...

To, co nazýváme „hmota“ je dáno postupným zhušťováním světla v prach země, jenž představuje tzv. čtyři elementy (teplo, vzduch, voda, země)...

Materialismus představuje popírání veškerého stvoření a vývoje, o němž chce mluvit jen jako o přetváření (formu mate s tvarem) „prachu země“. Kde se vzala hmota prachu země? Byla tu přece odjakživa - a basta fidli!

zmp
rebel
03.06.2013, 17:31:57 mechanika a psychologie, mechanika a vznik dobra a zla
Reagovat

V dřívějších příspěvcích, dotazech jsme hovořili o tom, že forma parazituje na obsahu, je tedy parazitická, a že to v principu vypovídá o chování formy, ženy i mezilidském, psychologickém aspektu, kdy ženy dělají díru do peněženky muže…to myslím samozřejmě s nadsázkou a prosím ženy o shovívavost, a lidi z TSO jestli byste to nějak vyjasnili.

Jestliže hovoříte o stvoření prvotního tvaru a formy při výřezu kružnice, hovoříte biblicky tedy o stvoření nebe a země, jak se tu – při mechanickém dění – naráz zamotají psychologické terminy? Kde se tu včlenila psychologie? něco jako morální hledisko - to je dobré a to zlé. Kde se objeví z ničeho nic dobro a zlo? Z mechaniky?

Psychologické termíny patrně jaksi nějak reflektují realitu a vlastnosti tvaru a formy, ale nechápu, jak je to možné?

To přece není možné!

Nebo snad nějak souvisí mechanika stvoření světa a psychologie?
ZMP VM
04.06.2013, 12:38:06 RE:
Reagovat


Stvoření formy a tvaru (Nebe a Země) je stvořením duální ideje, která se ještě plně neprojevuje.

Protože ženský princip formy (otvoru) nemůže mít žádný obsah, může se plně projevit jen na úkor plného projevu tvaru, jako otvor v jeho plném obsahu!

To je čistá logika (tělesná mechanika), v níž není nic psychologického, ani morálního. Vykrouží-li hrnčíř na hrnčířském kruhu hrnec, tu přece nemá smysl meditovat nad tím, že v tělese hrnce je forma dutiny (díry) hrnce, možná jen na úkor hliněného obsahu tvaru hrnce. Jinak hrnec prostě není vůbec možný. Plný hliněný válec nemůže naplnit účel hrnce (ducha hrnce).

Psychologické (morální aj.) pojmy k těm mechanickým přistupují v okamžiku, kdy se hrnci dostane nejen těla (tělesa) a ducha (účelu), ale také duše (mysli, psyché).

Je to lidská duše, co se musí dlouhodobým vývojem zorientovat mezi tělem a duchem. Záleží jen na ní, nakolik se dokáže postupným vývojem vymanit z omylů (nepravdivosti poznání), nakolik se naučí poznávat tělesný a duchovní svět, a konečně také sama sebe pravdivě, nakolik se naučí správně rozlišovat mezi dobrým a zlým...

zmp
rebel
28.05.2013, 07:41:49 nuda
Reagovat

Znám řadu lidí, kteří se vysloveně nudí.

Co to je nuda? Proč se lidé nudí? Nechápu to. Já nevím, co dřív, kdyby měl den 48 hodin, tak je mi to málo, jak se někdo může nudit?

Znám velmi pracovité lidi, kteří celý život velmi tvrdě makali. V důchodu ještě chvíli chodili po fuškách. Někomu to vydrží až do smrti, to je pravda, ale většinou jak znám, začnou lidé vysedávat u televize a sledují ty stupidity a proplachování mozků demagogiemi, až je mi z toho smutno.

Nebo jen tak polehávají, klábosí po hospodách, nebo žijí tzv. kulturně a chodí na různé tzv. kulturní akce (dá-li se v dnešní době nazvat vůbec něco jako kultura nebo její slabý odlesk, není-li spíše to zvratek vydávaný za kulturu). Tzv. tráví čas.
ZMP VM
28.05.2013, 12:39:53 RE:
Reagovat


Všimněte si, že zvířata ve volné přírodě se nikdy nenudí. Zbavíme-li je starosti o obživu, nemají čím naplnit svůj volný čas. Proto se v ZOO nutně nudí, zatímco v cirkuse atp. se nenudí, pokud jim volný čas naplňuje krotitel.

Obdobně se nudí také civilizovaní lidé, pokud svůj volný čas nějak nenaplní, pokud se sami sobě nestanou krotiteli. Stát se sám sobě krotitelem je vlastní cestou k naplnění účelu lidského vývoje. Jsou tu však satanisté (elity), kteří nechtějí naplňovat smysl vývoje, ale chtějí být krotiteli lidí...

zmp
rebel
02.06.2013, 16:45:14 RE: RE: nuda
Reagovat

Asi ani nemáme ponětí, kolik lidí se dnes nudí, pokud nejsou přetížení starostí o přežití.
Ti lidé, o kterých mluvím nejsou teď duševně líní. Oni byli duševně líní vždy. Jenže až v důchodě mají na svou lenost čas.

Rozumím tomu, co říkáte, že daleko důležitější je, aby lidi k duševní lenosti nevychovával stát, jako jejich krotitel?

Je rozdíl mezi nudou duševní a fyzickou, že člověk nic nedělá?

Nebo je to projev nudy na úrovni fyzické a na úrovni duševní? Obě nudy ale vlastně vycházejí z člověka nudícího se.

 

ZMP VM
03.06.2013, 08:06:27 RE:
Reagovat


Nuda je vždy duševní, přestože je dána duševní či tělesnou leností.

Drtivá většina, nikoliv všichni lidé jsou přetíženi starostí o přežití. Ne všichni však mají na svou lenost a nudu čas až v důchodě.

Pouze menšina, nikoliv všichni se z lenosti nudí, nejsou-li přetíženi starostí o přežití. Tato menšina, pracovitá tam, kde se ostatní nudí, rozhoduje o veškerém vývoji či úpadku. Jde jen o to, kterým směrem svou pracovitost zaměří. K dobru, či ke zlu?

Drtivá většina této pracovité menšiny usiluje o zneužití svých schopností ke zotročení ostatních, o parazitní život na úkor „přetížených starostmi o přežití“. To znamená, že usiluje o zastavení a zpětné obrácení jejich vývoje k úpadku na úroveň robotů.

Menšina pracovité menšiny usiluje o využití svých schopností k osvobození ostatních, o pokračování jejich vývoje, tedy o rozšiřování svých řad.

Mezi oběma skupinami pracovité menšiny probíhá nesmiřitelný boj, na Nebi i na Zemi!...

zmp
rebel
28.05.2013, 07:41:02 lež má krátké nohy?
Reagovat

Proč se říká, že lež má krátké nohy?

Myslím si, že je to právě naopak! Vždy nám utíká a zatím lež a podvod má navrch. Snad jen v pohádkách je může mít krátké, ale ne v realitě dneška!


ZMP VM
28.05.2013, 12:23:34 RE:
Reagovat


V diskusi na našem webu jsme si již řekli, že projev pravdy není projevující se pravda. To znamená, že v bezprostřední konfrontací s pravdou vždy vítězí negace pravdy (NE+pravda), která je nepravým projevem pravdy (nepravda). K pravdivému poznání pravdy tedy nelze dospět přímo bezprostředním nazíráním na projevující se pravdu, ale oklikou přes pravdivé poznání nepravdy, to je cestou „negace negace“:

NE x NE+pravda = ANO+pravda = potvrzení pravdy (pravý projev pravdy).

To znamená, že potvrzená (ANO) pravda stojí na dvou pilířích (NE x NE), zatímco nepravda stojí jen na jednom pilíři (NE). Proto platí „lež má krátké nohy!“ (lež kulhá na jednu nohu).

Protože k negaci negace musí dospět každý sám, máme dojem, že nepravda má všude navrch...

zmp
rebel
25.05.2013, 23:56:30 odborník nebo filosof?
Reagovat

Existuje dnes vůbec nějaká filosofie? Je odborník filosof nebo je filosof odborník? Co je víc?

Zdá se mi, že za filosofii se dnes považuje snad každý názor. Snad každý kecálek nebo zástupce lidu je považován ne-li za filosofa, tak za odborníka. Sdělovací prostředky obléhají stranické sekretariáty a sídla moci a politiky a přinášejí exklusivní interwiev. Snad s žádným obyčejným člověkem se interwiev nekoná.

Jakmile se obyčejný člověk stane veřejně činným a voleným celostátním politikem, tím okamžikem dostal patent na rozum a ihned se stává všeználkem, kterého všichni žádají o rady a názory.

 


ZMP VM
26.05.2013, 10:53:18 RE:
Reagovat


Pojem „odborník“ naznačuje nějakou úzce zaměřenou specializaci (zámečník, kasař, kartář atp.), zatímco pojem „filosof“ (přítel moudrosti) mluví o všestrannosti (myslitel, podvodník, politik atp.).

Co je víc? Zatímco filosof využívá zkušenosti odborníků, odborník zkušenosti filosofů zpravidla nevyhledává...

Dnes se s filosofem hned tak nesetkáte, protože není v hledáčku masových sdělovacích prostředků. Skutečné filosofy si musíte najít sám.

Dnes je za „filosofa“ pokládán ten, koho takto nazvou (nejlépe opakovaně) sdělovací prostředky, zejména, má-li na to také autoritou státu potvrzený akademický diplom. Na schopnostech jeho rozumu pak vůbec nezáleží. Postačí, umí-li své chlebodárce věrně papouškovat...

zmp


ZMP VM
08.05.2013, 11:15:43 Odpověď na: David 07.05.2013, 14:21:03
Reagovat


To, co jsme sami viděli (vnímali) nebo nám sdělil někdo jiný, to není pravé vědní. To je pouze povrchní vědění, vědění pouhých pojmů, jemuž se odborně říká „učenost“.

Pravé vědění je takové pochopení věcí a vztahů mezi věcmi, že jsme je schopni sami v sobě znovu vytvořit v pojmech a představách a tedy také zevně naplnit (realizovat ve vnějším světě). Pokročíme-li tak daleko, pak jsme také schopni nejen znovu tvořit, co stvořili jiní, ale také sami tvořit své vlastní originály. To je skutečná moc, vyplývající z pravého vědění...

zmp
David
12.05.2013, 18:56:33 RE: Odpověď na: David 07.05.2013, 14:21:03
Reagovat

A znamená to tedy,že satanisti mají to pravé vědění,když mají skutečnou moc?
ZMP VM
13.05.2013, 13:57:05 RE:
Reagovat

Strom poznáme podle ovoce. Profesionální vrah má to pravé vědění a moc v oboru, jak zabíjet. S tímto věděním však dům nepostaví. Jde tedy o to, nechceme-li mít pravé vědění v oborech zla, abychom si osvojili pravé vědění v oborech dobra. To nám také ukáže cestu jak účinně čelit zlu...

zmp
rebel
14.05.2013, 00:15:46 RE: RE: dobro či zlo FEDu?
Reagovat

Máme-li si osvojit pravé vědění v oborech dobra, proč tu tedy je zlo a vědění o něm?

Vede-li vědění v oboru zla k tomu, že vím, jak účinně čelit dobru, potom je to na zcela stejné rovině jako to, co bylo řečeno naopak o vědění v oboru dobra....

Dáváte tomu znaménko rovnosti. Poznávat dobro a nebo zlo vyjde nastejno, není v tom morální hledisko.

Co je potom víc a co je potom správné?

Jak se pozná to, co je dobré a co je zlé? Vytrhnout zub bolí, ale doktor přece nepáchá zlo. FED ničí lidi a rozvrací skrze bankovní sektor ekonomiku a následně i vše ostatní ve státech celého světa. Ale není pro vývoj lidstva FED dobro?

Díky zlu páchané FEDem se lidé probouzejí ze spaní a ze slepé důvěry v zastupitele.

Nepáchá tudíž FED náhodou dobro?

 


ZMP VM
14.05.2013, 10:11:03 RE:
Reagovat


Kdyby ve světě bylo pouze dobro, lidé by se vyvíjeli k dokonalosti dobra jaksi nutně, bez jakékoliv možnosti svobodné volby a svobody vůbec.

Protože vědění zla je mnohem snadnější, než vědění dobra, je zlo, pokud není překonáno dobrem, neustále o krok napřed. Dobro se totiž docela dobře obejde bez zla, stejně jako se pravda obejde bez nepravdy. Dobro tedy samo o sobě nemá nijaký důvod (podnět) k bránění zlu. Zlo se však bez dobra, stejně jako nepravda bez pravdy, neobejde. Zlo má totiž, stejně jako nepravda, ryze parazitní charakter. Kdybychom namísto pojmu „zlo“ používali pojem „nedobro“, bylo by na něm patrné, stejně jako na pojmu „nepravda“, že zlu stačí pouhá negace (NE) dobra, nepravdě pouhá negace (NE) pravdy. Tak jako se pijavici stačí jen přisát, tak se negaci (NE) stačí k dobru, k pravdě jen nějak připojit (NE+pravda, NE+dobro), nějak se zavěsit a nechat se vyživovat.

Veškeré zlo je pouhou negací dobra. Vyvine-li dobro pravé poznání zla, zlu opět postačí jen připojit svůj negativ (NE) a obrátit dobro naruby (v opak). Tak může mít opět navrch. To znamená, že nám nestačí jen dospět k pravému poznání dobra a zla, ale musíme obojí také plně realizovat (v sociální sféře zavedením TSO). Pak zlo své parazitní poznání nebude moci plně využít...

zmp
rebel
16.05.2013, 16:08:29 RE: RE: negace
Reagovat

Píšete:

"Pak zlo své parazitní poznání nebude moci plně využít..."

Jak?

Můžete uvést několik praktických příkladů? Je to nyní moc abstraktní a ztrácím se v záplavě slov.

Jak prakticky připojit NE k tomu, že dětem by se měli ve výchově věnovat muži? Negace muže je snad žena nebo dokonce nikdo?

Celý chod společnosti by se měl negovat jak? Nebo je snad současnost negací něčeho, co není, ale mělo by být?

Negovat můžeme jen to, co je, nebo snad i to, co není? Jak a čím mohu negovat to, že nemám 5 korun, nemám 10 korun? To ale není dluh. Jen nemám - třeba milion, nebo 100 miliard.

Negování neexistence něčeho je co?

Jak negovat zpěv? Jak negovat češtinu? Nebo se neguje to, že umím zpívat, že umím anglicky?

 


ZMP VM
18.05.2013, 11:01:44 RE:
Reagovat


Otázka „jak?“ má smysl jen ve spojení „jak využít“, nikoliv „jak nevyužít“.

Naše metodika TSO počítá s existencí zla v podobě následných opatření proti případným škůdcům. Organizované zlo (nadnárodní, státní, klanové, mafiánské atp.) je v rámci TSO vyloučeno preventivně metodikou TSO.

Praktické příklady vyplývají z metodiky TSO, které preventivně vylučuje například systematické:

- poškozování kohokoliv (viz Ústava TSO a její přílohy)...

- kontaminování potravin éčky, aspartamem a jinými jedy, neboť jejich produkce je neustále pod kontrolou jejich spotřebitelů, to je pod kontrolou občanů, kteří si v rámci ZPP (základní pracovní povinnosti) sami produkují ZŽP (základní životní potřeby)...

- systematické vykořisťování zaměstnanců zaměstnavateli (viz Stanovy HO TSO)...

- systematické drancování přírodu a jejích zdrojů (viz Ústava TSO)...

„K tomu, že by se dětem měli ve výchově věnovat (hlavně) muži“ je vhodné prakticky připojit ANO! nikoliv NE! Prakticky toto ANO připojuje TSO tím, že ve vztazích mezi muži a ženami nikoho nezvýhodňuje, jak je tomu dnes, následkem celé řady legislativních negací mužů...

Nerozumím otázce: „Celý chod společnosti by se měl negovat jak?“ Proč by se měl negovat?

Nástrojem současné státní a nadstátní negace všeho, co je (správné) i toho co ještě není, ale mohlo by být (správné), je totalitní legislativa (zákonodárství) – viz příloha 2c (ZÁKON)...

To, že nemáte 5 korun není ničeho negace (NE). Je to pozitivní (ANO) stav „0 korun“.

„Negování neexistence“ je dáno negací negace: NE x NE+existence = ANO existence...

- negace zpěvu = NE+zpěv = umlčení, např. zákazem zpívat (viz film Pyšná princezna)

- negace umění = NE+umění = likvidace výchovy k umění (viz současný stav)

- negace umění angličtiny, češtiny atp. = negace umění

zmp
rebel
19.05.2013, 07:13:44 RE: RE:
Reagovat

Nerozumím otázce: „Celý chod společnosti by se měl negovat jak?“ Proč by se měl negovat?

Myslím tím chod současné společnosti.

Je TSO tou negací současnosti?

Nebo je současný stav negací něčeho? Snad něčeho dobrého, je-li současný vývoj zlý?

Potom ale by současnost negovala to, co není a nebo nebylo. nebo snad někde něco bylo dobré (nemylím jednotlivosti, ale nějaký systém jako celek, jako třeba TSO)? V starodávné Indii byl třeba hodný a moudrý král Ašoka. Byl to hodný táta všech Indů, vedl je jako hodný táta. Nebo u nás ta kněžna Libuše, hodná máma.
ZMP VM
19.05.2013, 11:16:16 RE:

V diskusi na tomto webu jsme již vícekrát mluvili o negaci (NE) a negaci negace (NE x NE = ANO). Klasický snímek (fotografie) skutečnosti se může stát pravdivým jen následkem obrácení negativu v pozitiv. Obdobně je třeba i současnou negativní společnost (totalitu) obrátit (negací negace) v pozitivní společnost (v TSO).

Současná totalitní společnost vznikla negací ideje sociálního dobra. O idejích však nelze říci, že jsou něčím neskutečným, něčím co není. Tak, jako je kresba mostu skutečná, není však plně skutečná dokud ji nenaplníme například kameny jako kamenný most, tak jsou skutečné, ne však plně skutečné, ideje. Anatomicky je idea duální jednotou „možnosti a možného“...

Staroindický král Ašóka byl obráceným (negací negace) nemilosrdným válečníkem dobyvatelem, dle dnešních měřítek tedy masovým vrahem...

Historická velkomoravská druidka Libuše, je v Rukopisu Zelenohorském českou kněžnou, představující ideu, negovanou jejím spojením (naplněním) se smyšleným Přemyslem oráčem, jenž v kronice Václava Hájka z Libočan proslul svou úspěšně totalitní negací idejí (v tzv. „Dívčí válce“). Odtud tzv. „pragocentrismus“.

To, co je v pozdější české tradici negativním Přemyslem oráčem, to je ve velkomoravské tradici pozitivní kníže Rastislav, proslulý svou žádostí o „pravdivé vysvětlení Slova Božího“ a založením třetí křesťanské všeobecné církve (slovanské církve Ducha), která byla vzápětí rozmetána Franky, Maďary, Poláky a definitivně pragocentristy...

zmp
David
07.05.2013, 14:21:03 moc
Reagovat

je li vědění moc,proč jsme stále tak bezmocní?Nebo budu li mluvit konkretně za sebe-je má bezmoc dána tím,že sem úplně blbej?zas úplně blbej si nepřipadám,takže dejme tomu že vím aspoň něco,
ale mocný si nepřipadám ani trochu. ...To vědění má pevné hranice,nebo je zde přímá úměrnost,že čím vic člověk ví, tím je mocnější?
A znamená to tedy, že satanisti vědí z lidí nejvíc a přesto dělají všechno proto, aby všichni byli úplně blbí.
To by ovšem znamenalo,že moc dobře vědí, že vědění je moc....


rebel
06.05.2013, 10:24:44 vlastnosti mužů a žen (jako principy tvaru a formy)
Reagovat

Následující články mají určitou spojovací nit, která mne zaujala:

ZMP VM
15.02.2012, 15:12:01

Ve fyzickém světě je původní plný tvar (biblický Adam). Forma (biblická Eva) se tu může plně projevit jen „parazitně“ na úkor plnosti tvaru, tj. jako otvor v plnosti tvaru (= biblické Adamovo žebro = mezikruží). Biblická Eva je vlastně otvorem v plném těle Adama a má tedy Adamovo tělo, biblicky řečeno pro ni platí: „budete jedno tělo!“

 

ZMP VM
01.02.2013, 14:20:14

Ve světě plných relativních projevů vládne totální patriarchát, neboť jen tvar může mít plný obsah, zatímco forma se může plně projevit jen parazitně, jako díra v obsahu tvaru...


ZMP VM
26.01.2012, 10:55:31

 

To, co mne zaujalo je to, že forma se může projevit jen parazitně na obsahu tvaru.

Je mi jasné, že brát lze jen tam, kde je něco. Z díry jako formy, kde nic není, tedy nemůžeme nic brát.

Nechci být nejapný, ale beremeli ženskou formu zástupně jako biblickou Evu, jako ženu, potom i její vlastnosti mi jaksi asociují vlastnosti žen, a to prosím bez úrážky a nebo že bych měl něco něco proti ženám. Naopak.

Jde mi tady jen o vystižení určitých kosmických principů až do hmoty, do vztahu muže (tvaru, resp. obsahu tvaru) a ženy (formy bez obsahu), jde mi o vlastností žen a můžů odvisle od tohoto, co říkáte o ženském nebo mužeském principu.

Mohli byste prosím říci něco právě k těm vlastnostem? Opakuji: nijak tím neurážím ženy nebo muže. Jde mi o vystižení vlastností a projevů mužů a žen v závislosti na těchto, zde uváděných kosmických principech:

Moje "nápady": Ženy dělají mužům díru do peněženky...proč a jak si přivlastňují jejich majetek?ˇ

Společné děti berou jako svůj majetek.

Můžeme-li v dnešní době vůbec o nějaké logice při uvažování hovořit - tak většinou jsou na tom muži o fous lépe. Možná jak na co. Možná jsou lepší jen na něco.ˇZase je spousta žen účetních. A dobrých. Nebo je to rutina?

Muži jednají snad operativněji, např. při řízení auta mají většinou větší nadhled...nevím, zda se nepletu?

Ženy jsou více citlivější. Ale zase se říká, že žena vydrží více, než muž, třeba u porodu, snese asi více bolesti a muž je více posera. Což je zase v rozporu s tím, že jsem řekl, že ženy jsou více citlivější. Myslel jsem tím, že se spíše rozpláčou.

Také některé velmi podléhají ovulačním cyklům. Mají obrovské výkyvy nálad.

Muži jsou zase líní.

Některé ženy jsou zběsilé, šíleně aktivní a jednají naprosto chaoticky.

Vede-li rodinu muž, tedy je-li pánem muž, tak to zpravidla funguje. Když je pánem žena, tak to zpravidla nefunguje.

Žena někdy ale má muže tzv. pod pantoflem. Bojuje s ním tak dlouho, až ho dostane pod pantofel. Ale to jí nestačí, jak zběsilá pokračuje dál, je stále nespokojená a tímto podpantofelníkem pak pohrdá a zametá s ním jako s onucí. Neví co chce. Zmatek nad zmatek. Čest výjimkám. Proč to tak je?

Můžete nějak obecně v principu odvodit a odůvodnit některé psychologické vlastnosti žen a mužů v závislosti na tvaru a formě?


ZMP VM
06.05.2013, 14:58:23 RE:
Reagovat


Tvar (tvor) a forma (otvor) jsou ideje, zvané mužský a ženský princip.

Idea formy = možnost (mateřská forma možnosti), místo

Idea tvaru = možné (možný synovský tvar), možný prostor

Ideje nejsou plně skutečné reality. Plně uskutečnit (plně projevit) je lze jen prostřednictvím naplnění tvaru. To, čím se obsah tvaru naplňuje nazýváme „plnost“, jíž může být jakákoliv pozitivní substance, jejímž základem je vždy světlo: Světlo éterické, astrální, světlo já, či fyzické světlo. Rozložené fyzické světlo je tím, co Mojžíš nazývá „prach země“, který je podstatou čtyř hmotných živlů (teplo, vzduch, voda, země).

Plný projev tvaru je tedy dán naplněním jeho obsahu některou z uvedených plností. V plném obsahu tvaru je pak možno udělat díru (otvor) a tím plně projevit formu.

Uvedenými plnými projevy tvaru a formy dospíváme k naplnění idejí ženského a mužského principu, to je k přirozenosti mužské a ženské tělesnosti (fyzické, éterické, astrální a já).

Protože jinak, než jako otvor v plném obsahu tvaru se forma plně projevit nemůže, mluví RS o tom, že ženy se na fyzické (ale i jiné) úrovni zcela neinkarnují. Proto se v příslušných světech tak jako muži plně neorientují (odtud kritický pohled mužů na ženy). Jako otvor (místo, lůno) jsou však ženy, na rozdíl od mužů plodné (mateřské).

Je však třeba vědět, že se každý člověk inkarnuje střídavě jako muž a žena a žádná inkarnace není na všech úrovních mužská nebo ženská, ale rovněž střídavá:

Mužské tělo: fyzické mužské, éterické ženské (plodné), astrální mužské, já ženské (plodné).

Ženské tělo: fyzické ženské (plodné), éterické mužské, astrální ženské (plodné), já mužské.

Ve světě nenaplněných idejí vládne matriarchát (žena je nad mužem): Možný tvar je v lůně formy možnosti.

Ve světech plných projevů vládne patriarchát (muž je nad ženou): Ženská forma je otvorem v plném obsahu tvaru. Proto Mojžíš mluví o poddanosti ženy muži...

Všechny uvedené pohlavní determinace muže a ženy se týkají výhradně jejich tělesnosti, nikoliv jejich duše, tím méně ducha.

Záleží tedy na každém jedinci (muži či ženě), zda příslušnou inkarnaci prožívá především tělesně, kde rovnost muže a ženy není možná (jak o to zrůdně usiluje feminismus). Rovni si mohou, ale nemusí být duševně, podle toho zda svou duševností inklinují více k tělu či k duchu. Naprosto rovni si mohou být jen duchovně (pokud vůbec svého ducha nepopírají)...

zmp


rebel
06.05.2013, 09:16:06 RE: filantropie dneška
Reagovat

„Potřebujeme filantropii, aby se zmírnilo nepřátelství vůči bohatým,“ prohlásil bývalý britský premiér Tony Blair, který má nyní přes 2 mld. Kč. Za jednu přednášku bere miliony. Loni si prý přednáškami vydělal půl miliardy Kč.

Nejprve jsem nevěřil vlastním očím a byl potěšen, že Tony Blair podporuje filantroposofii, ale pak jsem zjistil svůj omyl.

Mám názor: Jak je smutné, že lidé, kteří způsobili katastrofu světa ji dál napravují, aby just nepřestala.

Má zajímavou metodu ohlupování lidí: Jak z boháčů , kteří své poddané sedřou z kůže, udělat dobráky tím, že svým otrokům dají almužnu. Nedává ze svého, ale z toho, o co okradl lidi.

Otázka: Blair ale může říci: Já jsem přece při přednáškách nikoho neokradl. Jsou to poctivě vydělané peníze, podobné honoráře mají i jiní odborníci. Mluví z vás závist a za pomluvu a urážku osobnosti budu žádat 100 milionů.

Jak to tedy je? Nebo je dobré dávat almužny? Určitě je? Jaký je váš názor?


ZMP VM
06.05.2013, 13:23:43 RE:
Reagovat


Potřebujeme filantropii, aby se vůči parazitům zmírnilo nepřátelství jejich obětí. Potřebujeme vyplachování mozků odborníky, aby se zvýšila odevzdanost ovcí vůči vlkům...

Almužna otrokářů je tím, čím si kupují otroky nad otroky, popřípadě veřejné mínění...

Všimněte si, že elitní zločinci dostávají v různých podobách zlaté padáky zpravidla až po skončení jejich úřadu...

Zda se to týká také Blaira posuďte sami...

zmp
rebel
05.05.2013, 14:50:41 divný citát
Reagovat

Tady bych dal jakýsi citát, který rovněž "přeskakuje" a přehlíží hmotu: "Pokud nemáme nepřítele v sobě, nepřítel zvenčí nám neublíží."

Očividně tu někdo tlachá. Jak to, že nepřítel nám zvenčí neublíží? Jenže dostaneme odpověď: nepřítel nám může zabít jen naše tělo, nic víc. Naší božské podstatě neublíží.

Jaká by zde měla být správná argumentace?
ZMP VM
05.05.2013, 20:26:46 RE:
Reagovat


Mistr nad Mistry praví:

„Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou...

Bojte se toho, kdo má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla...

Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno.

Avšak tomu, kdo se rouhá proti Duchu svatému odpuštěno nebude!“

(Lukáš: 12, 4, 5, 10)

Nepřítel, je tedy každý, kdo se rouhá proti Duchu sv., bez ohledu na to, zda je v nás, či vně mimo nás. Pokud mu uvěříme, „uvrhne nás do pekla“. Takovým vzdoro-duchem je mimo jiné také autor Vámi citovaného výroku:

"Pokud nemáme nepřítele v sobě, nepřítel zvenčí nám neublíží."

zmp
rebel
06.05.2013, 08:41:36 RE: RE: rouhání proti Duchu svatému
Reagovat

Jaké je tedy rouhání proti Duchu svatému? Jaký je to nepřítel vně a jaký unitř? Kdo je nepřítelem v nás?
ZMP VM
06.05.2013, 13:11:44 RE:
Reagovat


V přednášce „Jak najdu Krista“ mluví RS o popírání Boha Otce, Syna a Ducha (sv.).

Popírání Otce má za následek nemoc těla.

Popírání Syna má za následek karmické neštěstí.

Popírání Ducha má za následek mentální tupost (prosto-duchost).

Nejsme-li mentálně tupí, můžeme svým myšlením leccos napravit:

Uzdravit tělo, upuštěním od popírání Otce.

Odvrátit neštěstí, upuštěním od popírání Syna.

Jsme-li mentálně tupí, naše neschopnost logicky myslet nemůže svou tupost nijak napravit, upuštěním od popírání Ducha. To znamená, že rouhání proti Duchu nemůže být odpuštěno...

Naším nepřítelem je to, co nás ponouká k popírání uvedené Trojice. Je to domýšlivě tendenční vychytralost (srovnej hada v ráji). Je to jednostrannost našeho spekulativního myšlení, orientovaného výhradně na to, na co si můžeme tak říkajíc „sáhnout“, tedy na tělesnost a hmotu, které mnozí odívají do esoterního hávu.

Z uvedeného je zřejmé, že naším vnějším nepřítelem je náš lži-učitel, který nás vede k popírání Trojnosti a naším vnitřním nepřítelem je lži-učitelem vychovaná naše lživá učenost...

zmp


PD Tce
05.05.2013, 12:56:34 mysterium na Golgotě
Reagovat

Dobrý den.

To co nyní napíšu je jen obecné, jistě i v mnohém nepřesné či dokonce mylné (tu přednášku si totiž již přesně nepamatuji). Snad to zde někdo (snad pan zmp) uvede prosím popřípadě na pravou míru.

Pan rebel se zde zmínil i ohledně ''nenahmatatelnosti'' mysteria na Golgotě apod...

V jedné z přednášek RS jsem jednou četl snad něco v tom smyslu, že v jisté době byla vytvořena první filosofická akademie (v Iránu?), která měla do světa hlásat něco, co bylo velmi nebezpečné. Nebezpečné v tom smyslu, že svým učením měla přeskočit vývoj duše rozumové hned na duši vědomou (?). Něco z onoho učení v té době započalo a neodvratně to naočkovalo lidstvu nemoc, která je nyní i v každém z nás – nemoc jménem popírání boha, nepoznáním ho. To učení bylo velmi logického zaměření, probuzující v člověku to, co v rámci vývoje nebylo ještě vhodné. Proti této materiální-logičnosti bylo v rámci ''relativity a vyvážení'' lidstvu odhaleno ale i něco, co materiálně-logicky nelze nahmatat,dokázat apod. - mysterium na Golgotě. Toto mysterium mělo a dalo (má dát) lidstvu něco, co ho zpátky uvede do onoho správného vztahu mezi tělem-duší-duchem či otcem-synem-duchem (?). Jelikož ono učení oné akademie tuším ducha opomenulo a člověka tím předčasně pasovalo (výsledky učení) do role boha, aniž by ho člověk v sobě předem vědomě poznal...???

P.


ZMP VM
05.05.2013, 22:25:50 RE:
Reagovat

Jedná se o přednášku R. Steinera: "Jak najdu Krista".

Tuto přednášku najdete na internetu buď pod heslem "Gondišapur" nebo:

http://www.bdelost.sk/diela/steiner/steiner_jak_najdu_krista.htm

zmp
rebel
04.05.2013, 15:50:16 argumenatce homosexuálů a heterosexuálů k jejich orientaci
Reagovat

Ve Francii i přes obrovské statisícové demonstrace vláda proti vůli snad nadpoloviční většiny občanů v tyto dny dovolila tzv. gay a lesba komunitě, aby tedy homosexuálové mezi sebou mohli uzavírat tzv. manželství a to i včetně adopce dětí.

Záhlédl jsem na nějakých diskusích na netu ohledně těchto choulostivých věcí značně přisprostlou a hrubou a nikoli jasnou logickou a věcnou argumentaci. A to z obou stran. Vzájemně si obě strany nadávají. Homosexuálové heterosexuálům vyčítají jejich netolerantnost a malost a nedostatek pochopení a hájí se tím, že to není nemoc. Říkají, že se homosexualita vyskytuje i mezi zvířaty. Tím chtějí dokázat, že to je zcela přirozené.

Heterosexuálové zase vyčítají homosexuálům rozvracení rodin, že představují slepou cestu vývoje a že by jim v žádném případě neměli být dány děti k adopci.

Homosexuálové říkají: Co máte proti gay a lesbické lásce? Dokažte nám, co je na tom špatného? Dokažte nám, co zlého a komu děláme? Dva dospělí lidé se spolu na něčem domluví...co máte proti tomu?

Opozice je spíše vulgární, neumí argumentovat. Potom homosexuálové zdánlivě vypadají jako oběti útisku.

Homosexuálové mají v takové diskusi zdánlivě navrch a pak se sympatie povrchních pozorovatelů mohou klonit na jejich stranu.
ZMP VM
05.05.2013, 11:07:09 RE:
Reagovat


Ač je každému zjevné, že šroubek patří do matičky, přece ho může uvést do rozpaků zcela absurdní požadavek typu: „Dokaž, že šroubek nepatří do šroubku a matička do matičky!?“

„Zjevným dokazujeme skryté!“ (Aristoteles)

Čím pak chceme dokazovat zjevné?

Vyžadovat dokazování zjevného je odvěká sofistická klička, usilující o zblbnutí oponenta a odvedení pozornosti od skutečnosti, že obhajovaná zjevná absurdnost (šroubek se šroubkem atp.) je nepřirozená, nenormální, chorobná, dekadentní, zhovadilá, zvrhlá. Takových věcí se mohou dopouštět jen lidé mentálně degenerovaní, s nimiž o tom diskutovat nemá nijaký smysl. Kdo si takové zvrhlosti nedá zakázat, ten se nikdy nestane řádným řemeslníkem. Praví tovaryš a Mistr vůči takovým „vzdoro-učedníkům“ nepřipouští žádnou toleranci.

Vzdoro-učedník se samozřejmě prohlásí za vzdoro-mistra, jemuž by však za žádných okolností neměla být svěřována výchova učedníků. Problém je, že vzdoro-mistři jsou také chorobně mocichtiví, velmi aktivní a vzájemně se v tom podporují, takže se k moci také dostávají...

zmp
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář