Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k TSO 7

19. 12. 2013

Spatrakus
01.04.2012, 23:02:08 RE:odposlechy
Reagovat

Chápu, že v obcích TSO asi nebude mamon na prvním místě, protože nebudou takové systémové možnosti jako nyní okrádat své spoluobčany, např. nebude existovat zaměstnanecký poměr, kde by mohl zaměstnavatel okrádat své zaměstnance. Občané resp. obce nebudou posílat do žádného centra moci peníze, odkud by je nějaký zlobovatelný a zkorumpovatelný mocipán jako nyní přerozděloval a rozhodoval na úkor všech ostatních, co se bude za jejich miliardy stavět nebo dělat atp. Lidé budou mít sociální jistoty a tak nebudou nucení dřít na zlodějské hypotéky. Navíc každý bude moci v obci zvetovat něco, co se mu zdá podezřelé. Budou-li pak neokrádaní lidé v práci jen pár hodin týdně, tak se asi budou spíše věnovat svým koníčkům, rodinám, péči, výchově dětí, najdou vyžití v kulturně-uměleckých oblastech, v bádání v oblasti vědy, filosofie a poznávání vůbec atd.

Ano, máte pravdu, že lobismy, korupce a zlodějny atp., jak to známe ze současného totalitního systému, nebudou možné ve fungující společnosti TSO, už samotné fungování systému TSO znemožňuje současné zločiny.

Osobně mne nepřitahuje někoho odposlouchávat a spíše se mi z toho obrací žaludek. Ale patrně i v TSO budou nějaké možnosti, jak podvést bližního. České hlavičky jsou vynalézavé, nepodceňujete je? No a právě v tom případě by se mohl použít odposlech i v TSO. Proč ne, proč by společnost TSO nemohla preventivně použít odposlech, jestliže někdo připravuje zločin a nějak to tušíme?


ZMP VM
02.04.2012, 09:46:36 RE:
Reagovat


Tušíme-li zločin, co uděláme?

Učiníme opatření aby k němu nemohlo dojít?

Budeme odposlouchávat tušeného zločince?

Vím, že se odposloucháváním zločiny páchají. Například se vykrade byt, protože jsme odposlechli že ten den nebude nikdo doma. Neslyšel jsem, že by se odposloucháváním zabránilo nějakému zločinu, neboť dokud se zločin nestane, nemáte právo preventivně zasáhnout.

Určitě se dnes odposlouchávají korupčníci. Korupce však v TSO není možná.

Možná se dnes odposlouchávají recidivisté. Recidiva však v TSO není možná.

Určitě se dnes odposlouchávají politici opozičních stran. V TSO však strany nemají nijaký smysl.

Určitě se dnes odposloucháváním zabývají špionážní organizace. Ty však v TSO neexistují a nejsou možné.

Další možnosti odposlechu, mimo soukromých, mě nanapadají...

Máte-li opačný názor, pokuste se pro názornost uvést nějakou konkrétní situaci...

zmp
Spatrakus
02.04.2012, 15:26:45 RE: RE:
Reagovat

Nechci zde vymýšlet krkolomné nápady, proč by mělo být v TSO použito odposlechů proti občanům. Jen porovnávám s totalitou, oponuji a hledám paralely nebo i kličky, důvody, jestli i v TSO by se také mělo či mohlo odposlouchávat. Nebo jestli ne, tak proč ne. Nemám problém se zrušením všech drahých tajných služeb, které patrně vždy sloužily jen zájmům mocných a škodily běžným občanům. K otázce zda-li (proč?) v TSO se bude odposlouchávat mi přibyla další: Kdo bude tedy odposlouchávat? Nějaká akční skupina obecní domobrany?
ZMP VM
02.04.2012, 21:34:25 RE:
Reagovat


Mám dojem, že jsem k otázce odposlechů v TSO odpověděl záporně. Připustil jsem sice možnost soukromých odposlechů, ty jsou však porušením soukromí a tedy žalovatelné. To znamená, že nevidím žádnou možnost odposlechů. Nemohu tedy odpovědět na otázku kdo bude v TSO odposlouchávat. Z předchozí odpovědi by mělo vyplynout, že nikdo nebo škůdci...

zmp
Spatrakus
03.04.2012, 17:51:32 konkrétní případ
Jestli by se někdo dozvěděl, že se domlouvá loupež banky, proč by nemohl být telefon odposloucháván i v TSO? Nebo v TSO by nechali loupež proběhnout a řešili by až potrestání pachatele? Patrně bude snazší v TSO zjistit pachatele, protože budou odděleny peníze na Základní Životní Potřeby a peníze volného trhu. Patrně byť i jen částečná evidence peněz bude v lokální ekonomice stačit na nalezení pachatele loupeže. Také objem peněz v TSO nebude asi tak velký, aby se loupežníkovi vyplatilo loupit tak, jako v nynější totalitě. A hrozba doživotního zbavení občanských práv - to je opravdu hrozba, kdy se nevyplatí riskovat.
Hana
04.04.2012, 22:37:11 líní muži?
Jsou běžné názory, že žena a muž mají mít v rodině stejné funkce. Jestliže muž nechce přebalovat dítě, tak je to údajně jen jeho lenost. Nechce moc uklízet? Je to lenoch. Nechce vařit? Je to lenoch líná. Názor pokračuje: Ani ženě to není dáno automaticky shůry a musí se učit přebalování, vaření atp. stejně jako muž. Ale muž se vymlouvá. Až v poslední době nastává zlepšení a muži se to začínají učit.

Zní to logicky. Je to ale v pořádku? Odjakživa byl muž lovec a žena se starala o oheň a děti. Proč by se neměl muž vyhýbat domácím pracem, že ano? O koho by se pak žena starala, když by se muž staral více o ni? Muž se má snad dvořit ženě a nemá být tlačen do toho, že místo dvoření bude vyšívat dečky na stůl, žehlit atd... Co Vy na to, jako muž?

 

Občas slýchám, že žena má intuitivní přístup k dítěti, že řeší problémy s dítětem nebo v rodině intuitivně. Co si myslíte o tzv. intuitivním přístupu k dítěti? Každý má intuici jinou. Já když vidím, jak maminka řeší (patrně intuitivně) nějaké situace, tak bych intuitivně nasekala jí a ne dítěti.
Alaska
31.03.2012, 16:13:27 decentralizace
Reagovat

Předpokládám, že nová - skutečně nová sociální změna je decentralizace společnosti tak, aby nikdo nemohl disponovat velkou mocí a velkými penězi (a např. stavět tak atomové elektrárny, posílat okupační vojska do Afghánistánu, Iraku a jinde, dopouštět se manipulace prostřednictvím sdělovacích prostředků atp.) Velkou moc a peníze může mít někdo jen na úkor někoho, kdo potom moc ani peníze nemá. Bližní byl tudíž o to okraden. Chce-li kdo větší moc, peníze, už se musí včlenit do soukolí a musí být někomu mocnějšímu a bohatšímu zavázaný, musí mu dělat úsluhy. Decentralizace znamená i soběstačnost potravinovou, energetickou. Proto vidím jako možnou cestu TSO. V TSO budou mít maximální moc všichni občané. Velkými penězi ani mocí nikdo nebude moci škodit jiným, protože to mohou v obci zvetovat.

Výprask, jak o něm hovoříte, bude asi nějaká katastrofa. A ta může být jak nějaká přírodní, jako zemětřesení aj., tak i sociální - jako je nějaká válka, nebo uměle šířená pandemie, hladomor aj. Před pár lety sotva kdo uvažoval o hrozbě nové svět. války. Nyní je vidět, že je zcela řízeně připravován konflikt Izrael (židovský svět)-USA x Irán (muslimský svět)-Čína. Tím ale bude vtažen do války celý svět. Odskáčou to všichni.

Jakoby všichni věděli, k čemu to spěje. Každý to vidí. Ale nikdo to není schopen zabrzdit a svět se tak nezadržitelně šine do nějakého nebezpečí "výprasku". Je to jako před 2. svět. válkou. Plno lidí chápalo, že to spěje k nějaké hrůze. Ale nikdo to neuměl či nemohl a kdo mohl, tak nesměl zastavit.

Zajímavě se o tom hovoří http://www.youtube.com/watch?v=GH1v0i138Zc&feature=relmfu

čeština je tam pod Interkativní přepis
ZMP VM
01.04.2012, 09:01:17 RE:
Reagovat


Správně tušíte obě válečné strany. Chystá se v nich opravdu strašlivý konflikt dvou totalitních draků: Nebeského draka se zemským, luciferského s ahrimanským. Jde jen o to, kde bude jejich bojiště. Bojiště bude všude tam, kde budou spojenci toho, či onoho draka...

zmp
Tom
30.03.2012, 23:02:28 církevní restituce
Reagovat

Co říkáte na připravované majetkové vypořádání státu s církvemi. Jenže mnohé majetky církvi nepatří již od josefínských reforem, řada majetků byla církvi zabavena pozemkovou reformou roku 1919 a poté roku 1947. Komunisté zabavili "jen" asi 5 000 hekterů lesů a polí a vodních ploch, církev požaduje ale restituce 300 000 ha. Odluka církve od státu se chystá až asi za dvacet let. Stát přitom hradí opravy kostelů, církevních budov, platy duchovních, důchody, různé charity jsou placeny z dotací státu a krajskými a městskými úřady atp. a přitom věřících v ČR je jen něco kolem 10%. Nemám nic proti církvím a křesťanům, ale proč já mám platit jejich náboženství? Není to vše další podvod na voliče? Lidé platí za to, co nezpůsobili. Připadá mi to jako silně nespravedlivé a mám podezření, že je to další Klauso-Kalousko-Nečasův tunel. Mám podezření, že je to příživnická zlodějská banda okrádající všechny slušný a pracující lidi. A lidi teprve pomalu odkládají růžové brýle, asi ještě moc nevěří tomu, jak moc jsme těmi mocnými politiky okrádaní, jaký všechny svinstva nám politikové dělají, co ani nevíme.
ZMP VM
31.03.2012, 09:26:28 RE:
Reagovat


Ze svých daní platíme církve, nikoliv křesťany. Křesťanství a církev jsou jako Nebe a dudy (omlouvám se dudám). Konkrétně katolická církev již dávno nepatří křesťanům, není křesťanská. Jen se za křesťanské symboly a fráze skrývá. Proto si tak dobře rozumí s totalitou i když se navenek občas „hašteří“ podobně, jako totalitní strany.

Komu je více dáno, po tom je více žádáno. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku se v současnosti koncentrují všemožné představitelné i nepředstavitelné druhy zla, jež sice nejsou hrubě likvidační (jako např. v Africe), ale to jen proto, aby toto zlo měl kdo překonat z vlastního podnětu, na základě vlastního prohlédnutí. Pokud se tohoto úkolu Češi, Moravané a Slezáci sami nechopí, „ochranná ruka“ nad nimi pomine a další příležitost dostanou až po nevídaném výprasku, bez ohledu na to, zda se hlásí ke křesťanství, k judaismu, ateismu či k čemu jinému...

Proto nemá smysl pohoršovat se občas nad jednotlivými z nesčetných druhů zla, které tu v nebývalé míře řádí. Je třeba si vymoci takovou sociální změnu, která veškerá tato zla (tušená i netušená) jednou provždy znemožní...

zmp
Hana
30.03.2012, 20:41:18 Noc s Andersenem
Reagovat

Dnes je na mnoha místech v republice akce Noc s Andersenem, kde děti jsou přes noc a čtou se jim tam pohádky. Proč se zase musíme hlásit k Andersenovi a ne k našim pohádkářům? Je dobře, že se v dnešní době plné zvráceností v TV i ve školách pro děti dělá aspoň něco, ale proč zrovna popularizovat Andersena, který má v pohádkách přímo ledový až mrazivý dech?

Také bych ráda znala Váš názor na úkolování dětí ve školách. Každý učitel ve svém oboru dává dětem úkoly a potom, aby s tím dětem doma pomáhali rodiče. Připadá mi to jako nesmyslné úkolování rodičů. A také to asociuje situaci, jako kdyby si dělníci nebo úředníci nosili práci domů. Dospělí si to nedělají, ale dětem se to dělá. Nebo je to dobré? Proč?
ZMP VM
30.03.2012, 21:47:33 RE:
Reagovat


Andersenovy pohádky nejsou vhodné pro děti, ale pro dospělé a to jen některé. Velmi aktuální je jeho pohádka „Císařovy nové šaty“, hlavu a patu má také „Zimní královna“. Ostatní jsou poměrně infantilní a jak správně cítíte intelektualisticky chladné fantasmagorie...

Naše tzv., národní pohádky jsou tou nejlepší literaturou pro děti vůbec. Jsou nesmírně hluboce zasvěcené, vyprávějí těm nejmenším ta nejhlubší tajemství života a smrti a to velmi vhodnou, hřejivou a poutavou formou. Ač jim děti (ani dospělí) nerozumí, přece si do podvědomí zasévají moudrost a krásu, která jednou vyklíčí, vzroste, dozraje a vydá životodárné plody. V raných dobách reálného socialismu byly vyprávěny každou neděli v poledne také v rozhlase. Dnes již mají do dnešních školek a škol „vstup zakázán“. Kupodivu je odmítají také dnešní rodiče a kupují dětem neskutečně pitomá videa, aby děti nějak zabavili a nemuseli se jim věnovat...

Tak zvané „domácí úkoly“ jsou výmyslem rádoby „odborníků“, vykazujících činnost, aby uhájili svou nepostradatelnost. Děti by přece nemusely chodit do školy, kdyby se uměly učit samy. Samy si zpravidla neumějí ani hrát, nepokládáme-li za hru ničení a rozhazování hraček, popřípadě koukání na automatické hračky (včetně videí) které si hrají samy. Všichni vědí, že domácí úkoly dělají rodiče a pokrytecky se tváří, že jsou to úkoly pro děti. Vědí to i děti, z nichž tak vychováváme pokrytce, jakými jsme sami. Já jsem v dětství domácí úkoly zásadně opisoval od „šprtů“. Přičteme-li k tomu různou mimoškolní zájmovou činnost (např. příslovečné housle), nezbývá dětem čas ani k pohybu na čerstvém vzduchu, tolik všemi doporučovaném. Od rána do večera se děti nutí nosit v hlavě a ukládat do podvědomí jen samé abstrakce.

Rudolf Steiner domácí úkoly do osnovy své waldorfské školy vůbec nepřipustil...

zmp
M15
24.03.2012, 23:27:18 Korea proti USA
Reagovat

Severní Korea a prý také Irán musí dovážet potraviny, obilí - dokonce ze západu. Co to je za divnou politiku, jestli tyto země jdou proti USA a přitom jsou potravinově na USA závislé? Nejsou soběstačné. USA dokonce mají zákon, že do roku 2018 budou soběstačné co se týká ropy a energie. USA chtějí být absolutně nezávislé a tedy taková nedobytná pevnost za vodou. Evropa tak bude ponechaná svému osudu a vydána napospas islámu, náboženským a nacionálním konfliktům, které ji mohou zcela zničit.
ZMP VM
25.03.2012, 08:33:05 RE:
Reagovat


Pro Evropu by bylo vysvobozením, kdyby byla ponechána svému osudu. Zhruba řečeno, veškeré absurdní politiky a konflikty - světové a tedy také evropské, islámské, náboženské, nacionální atd. atd. - mají původ v USA. Přesněji řečeno v klanu, který se USA zmocnil...

zmp


Draha
22.03.2012, 13:02:30 kolotoč zdražování
Reagovat


Zdražili nyní vejce, prý se musí kvůli tomu zdražit pečivo. Tak potom musíme kvůli vajíčkům zdražit úplně vše - vejcete jsou přece za vším....zdražíme: vodu, plyn, elektřinu, benzín, ocel, knihy, obrazy, brambory, chleba, knihy, mléko, maso, jízdenky, filmy, ovoce, zeleninu atd. Zavedeme rovnou daně z vajíček na hlavu. V Německu stojí vajíčka třetinu co u nás. A to mají 5-10x vyšší platy a kupní sílu. Kolotoč zdražování je bez konce. Jedním odůvodní druhé. A že to spolu nesouvisí? To snad už nikoho ze zodpovědných politiků nezajímá.

M15
20.03.2012, 18:29:10 státnost a národnost
Reagovat

Jsem rád, že jste jasně deklarovali, že jedinec jako svobodná individualita je PRÁVĚ tím, o co tady jde, o co jde v životě a ve vývoji společnosti. Svoboda člověka je pro mne na prvním místě.

Obdobně jako vy, vnímám v různých plamenných prohlášeních a debatách, že svoboda individuality je odsunuta někam do pozadí a jako by překryta vyššími zájmy - právě toho nějakého národa, státu. země, lidu, veřejnosti, společnosti, lidstva.
Karel Kryl v písničkách zpíval něco jako: Kolik zločinů se už odehrálo s požehnáním toho slovíčka: Lid... Ve jménu lidu a ve jménu národa se odehrály největší zvěrstva v dějinách lidstva.
Jakoby nebyl jedinec a jeho nedotknutelnost více než vše jiné. Připadá mi, že člověk je stále brán jen jako člen nějakého davu, jako malé kolečko velkého stroje.
Mně se to nelíbí, vnímám, že mne to jaksi degraduje, ponižuje. Mám svrbění a ježí se mi ostny, protože já nejsem národ, já nejsem dav, já nejsem lid, já nejsem veřejnost... mám odpor a nechuť k těmto davovým termínům.
Ono to tak asi je, jsem součástí národa, země, lidu. Ale přitom mám nelibý pocit (co se týká těchto různých prohlášení), že se se mnou počítá jen jako s kolečkem a neuvažuje se v prvé řadě o mně (myslím tím obecně o člověku) jako o svobodné individualitě. Nikde jsem asi zatím neviděl, aby v prvé řadě byla na pořadu, na programu svoboda člověka, jedince. Vždy je tam na prvním místě zájem země, národa, státu. Až ve druhé řadě je zájem občana. Nebo vůbec se tam ani i jedinci nehovoří. A když, tak jen jako o té součásti davu, lidu, národa, a to cítím jako křivdu na sobě / obecně jako na křivdu na individualitě člověka/.

Nemám tady moc jasno. Patřím k národu, chápu, že je potřeba být solidární, ale nechci přitom, abych já se měl obětovat pro stát a národ. Neumí tady asi odlišit od sebe individualitu v kulturní a politické sféře. Stát, státnost si tady přivlastňuje národ? Nebo národ, národnost stát?
ZMP VM
20.03.2012, 19:17:19 RE:
Reagovat


K národu a národnosti se hlásíme jako ke svému vychovateli, neboť mi předal svoji kulturu. Především jazyk, tradice, některé zvyky atp. Také já tuto kulturu zpětně obohacuji, neboť není bez života ale stále se vyvíjí. Ve vzájemném obdarovávání pro mě i pro národ platí: „Darmo dal, darmo vzal!“ Jakékoliv jiné nároky jsou tu vzájemně neopodstatněné a neoprávněné...

Zda, kdy a kde je třeba být solidární nesmí svobodnému člověku nikdo předepisovat. To musí posoudit výhradně on sám...

Totéž platí o obětech svobodného člověka...

Stát (státnost) si přivlastňuje naprosto všechno a ve všem chce svobodnou individualitu zastupovat. I v její svobodě. Odtud „zastupitelská svoboda“ zvaná „demokracie“. Jediným posláním státu by však měla být záruka sociální rovnosti, aby si jednotlivci svou svobodu vzájemně neomezovali v duchu totalitní fráze: „svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého“...

Z matení státu s národem vzešel totalitní hybrid jménem „národní stát“, jehož nacionalismům má prý čelit Moloch jménem „globální stát“...

zmp
Spatrakus
20.03.2012, 00:07:25 vztah lidu, národu, zemi a jednotlivci jako svobodné individuality
Reagovat

Jaká je v dnešní době role a vztah státu, země, národa, veřejnosti, lidí, společnosti, rodiny a jednotlivci, individuality?

Nejen v Holešovské výzvě, ale i jiných prohlášeních, stanoviscích, v debatách atp. se neustále dokola objevují termíny: Naše země, náš národ, náš stát, vedení našeho státu, naše půda, naše ekonomika, naše podniky...národní svébytnost , moudrost a síla národa...věřím v národ....

Většinou ale ani slovíčko o člověkovi jako svobodné bytosti (milo dav), ani slovo o svobodě individuality, o lidské důstojnosti, o jedinci, o jednotlivci, který je snad také tím, o koho také jde, nebo ne?
ZMP VM
20.03.2012, 09:17:14 RE:
Reagovat


V latinizovaném středověku platila zásada: „Jaká je víra pána, taková je víra poddaných!“ Tzn., že pán poddaným prostě nadiktoval v co mají věřit, o co mají usilovat, jakým jazykem mají mluvit atp. Tak se „shora dolů“ vyvíjel ze starých rodových vazeb tzv. „národ“, jímž se cítili být nejdříve tzv. „svobodní stavové“ a postupně se jím stával také více méně nevolný lid. Například v rámci tzv. „české státnosti“ se dodnes cítí být „národem“ výlučně bývalí stavové, promíšení v kadlubu současných „elit“, kteří ostatní český „povl“ za národ neuznávají, hecují ho však Vámi uvedenými hesly, aby s ním manipulovali podle svých potřeb. Tyto elity se své individuální svobody vzdaly, ve prospěch svého kolektivního zločinného spiknutí proti obecnému lidu, který chtějí navěky udržovat v nevolnictví pod různými krycími názvy slibujícími jim „kolektivní důstojnou existenci“, pokud to jen různé krize (vyvolávané elitou) dovolí.

Zkrátka, elity nemají nijaký zájem na individuální svobodě, které se sami vzdaly jen proto, aby ji znemožnili svým nevolníkům, bez nichž by nebylo žádných elit.

Obecně lze kolektivní a individuální svobodu charakterizovat následujícími otázkami:

1. může být svobodný národ (stát, země, společnost atp.), jsou-li jeho příslušníci individuálně nesvobodní?

2. může být nesvobodný národ, jsou-li jeho příslušníci individuálně svobodní?

Krátce po listopadu 89 jsem tyto dvě otázky položil olomouckému arcibiskupovi, který zřejmě zaskočen ponořil hlavu do dlaní a po dlouhé koncentraci odpověděl:

Svoboda je možná jen jako individuální!

Viděl kdy někdo dnešního politika či jiného příslušníka elity, popřípadě opozičního „znalce“ sociální aj. problematiky, aby se takto zamyslel? Což by jinak mohli tito „odborníci“ odpovídat dřív než dozní otázka?

Váš příspěvek končí slovy: „...většinou ale ani slovíčko o člověku jako svobodné bytosti, ani slovo o svobodě individuality, o lidské důstojnosti, o jedinci, o jednotlivci, který je snad také tím, o koho také jde, nebo ne?“

Odpovídám: Jednotlivec není také tím, „o koho také jde“, ale výhradně tím, o koho jde. O nic jiného nejde!

zmp
Jana
18.03.2012, 11:47:26 Holešovská výzva
Reagovat

Souhlasím s názory, které vidí Holešovskou výzvu jako rodící se změnu.Pokud by byly myšlenky TSO tak silné a ukotvené, tak by se jistě přihlásily o slovo. Nepřihlásily. Je třeba další práce, úsilí, aby to, co se materiálně začíná rodit osadilo vhodným DUCHEM.Jen DUCH může zvítězit.Je to na nás, stát se nositeli správných myšlenek, ale netutlat si je v sobě, nýbrž šířit povědomost, osvětu, trpělivě a usilovně pracovat a spojovat se. Byli jsme zotročeni trpělivou a usilovnou záškodnickou prací v zákulisí světa a stejně usilovně musíme postupovat se svým Světlem i my, abychom se z otroctví dostali. Zakoření-li myšlenky TSO dostatečně pevně, všechen plevel světa odpadne sám.Světlo nebojuje s tmou, Světlo je./Rudolf Steiner/.
Tom
17.03.2012, 16:12:06 Slávek Popelka z Holešovské výzvy
Reagovat

Holešovská výzva se u mne totálně zkompromitovala tento pátek večer v Hyde parku. Nejen svým celkovým agresivním tonem a k násilí provokujícím zněním. Myslím si, že její jeden vůdce Slávek Popelka se absolutně odepsal u všech normálních lidí tím, když na otázku redaktora: Co chcete? Řekl... chceme svrhnout vládu a prezidenta. A na dotaz: A co bude potom? Vůdce Slávek Popelka řekl: To mne nezajímá. Ať si lidi udělají, co chtějí....

Ten vůdce nevěděl nic jiného, než dokola opakoval, svrhnout vládu, prezidenta....

Sečteno, podtrženo: Normálně vypláchlý mozek, myšlenková bída, demonstrace neinteligence. Slávek Popelka měl hodinu v televizi - a namísto, aby oslovil a zaujal veřejnost skvělými myšlenkami a nápady sociálních reforem, tak si myslím, že naopak odradil spoustu sympatizantů nějakých změn. Určitě poškodil nejen sebe, ale i všechny jiné občanské iniciativy. Jak se od teďka veřejnost bude dívat na nějaké občanské aktivity? Jen s povědomím, jakou myšlenkovou bídu předvedl Slávek Popelka. Slávek Popelka nedozírně poškodil názor veřejnosti na občanská sdružení a iniciativy, které chtějí lepší společnost. Holešovská výzva je pro mne nyní jen symbolem průseru v oblasti vytváření nové občanské společnosti. Tolik zneužité energie, kterou lidé mohli účelně vynaložit na něco smysluplné.

Mrzí mne to o to více, že vidím, jakou hloubku mají myšlenky TSO. Ale nyní se veřejnost bude asi jinak dívat na všechny další občanské aktivity. Myslím tím, nedůvěřivě a nebo dokonce odmítavě.

Zase na druhé straně mohl právě tímto sebezničujícím představením Holešovské výzvy vůdce Slávek Popelka ukázat, že je potřeba mít myšlenku - jak dál.

Již nikdy více výzvy, které něvědí, co chtějí, jak dál...
Hana
17.03.2012, 16:38:36 RE: Holešovská výzva
Reagovat

Vůbec mi to tak nepřipadá. Slávek Popelka je obyčejný člověk jako Vy nebo já a jen mu není lhostejný osud této země. Je pravdou, že nemá jasný program, to je všechno. A já právě na něm obdivuji to, že řekl: Nevím, co dál. Nevím.... ať si občané udělají to, co chtějí.

Co na tom vidíte špatného?

Naopak, Slávek Popelka vnesl do společnosti opět čestné jednání a řekl: NEVÍM. Kdo z politiků by řekl nevím? Tím by skončil. Jen politik musí vědět na vše odpověď. Tak to vlastně očekáváme. A nyní jsme rozhořčení nad tím, že normální člověk řekne: Nevím jak dál. ?

Všichni tedy hledejme a neodsuzujme Slávkovu upřímnost. Toho si na něm naopak já vážím. Není jako arogantní politik, který má na vše odpověď. Slávek je bezelstný a odpovídal právě v nové kvalitě: Mně se neptejte. Já nevím. Já nechci rozhodovat za lidi. Bude to tak, jak se lidé dohodnou.

Vždyť odpovídal v duchu zásad TSO. Řekl: Bude to, co a jak chtějí lidé.

Proč TSO tedy nenabídne Holešovské výzvě a Slávkovi pomocnou ruku? Proč jim nepošlete metodiku TSO, jak vést dál společnost po ukončení vlády nynější totality?
ZMP VM
18.03.2012, 10:12:24 RE:
Reagovat


10. března 2012 byla v Olomouci ustavena „Občanská rada Čech, Moravy a Slezska“, jejíž program se hlásí k TSO. Tohoto aktu se účastnilo kolem sta hostů snad ze všech koutů republiky. Přišli také zástupci Holešovské výzvy s žádostí o účast na jimi plánované demonstraci 15. března 2012.

Nebyli podpořeni s tím, že jejich program je „vyrážení klínu klínem“, že nahrazuje totalitu totalitou:

1. ...jmenování dočasné úřednické vlády odborníků
2. zahájení příprav spravedlivých demokratických voleb
3. uzákonění referenda...
Slávek Popelka asi tuší, že to vlastně není žádné řešení jak dál, ale „naleštěná dosavadní bída“, takže jeho: „Ať si lidi udělají, co chtějí...“ je spontánní přiznání bezradnosti, člověka, jenž to s lidmi myslí upřímně, ví však jen jak dosavadní zlo svrhnout, ne však čím ho nahradit. Problém je v tom, že nedomýšlí skutečnost, že si lidi nemohou udělat, co chtějí, neboť stejně jako on nevědí co vlastně chtít a hlavně jak jakoukoliv opravdovou nápravu realizovat. Vědí jen to, co se vejde do obecně proklamovaných frází typu „svoboda, spravedlnost, odbornost, referendum atp.“, aniž si pod tím dovedou cokoliv konkrétního představit. To je kázání kamnům aby hřála, aniž bychom do nich naložili topivo...

Postoj přítomných při ustavování Občanského sněmu ukazuje, že Slávek Popelka svým projevem v TV nemohl ve veřejném mínění nic pokazit. Naopak, ukázal, že umí organizovat alespoň tu negativní stránku změn, to je svržení dosavadního zlořádu. Pozitivní stránku změn, kterou je pro nás TSO, musí teprve nalézt. Jinak jeho heroické úsilí přijde vždy znovu na zmar...

Slávka Popelku jsem poznal osobně (v době jeho teologických studií v Olomouci), jako naprosto čestného a upřímného lidumila, navenek klidného vystupování, uvnitř překypujícího srdce, schopného jakékoliv oběti. Bylo by mi ctí, kdyby k nám opět nalezl cestu.

Obávám se však, že Národní rada, v níž je zapojen, je pod kontrolou státu (jen hloupá totalita si nepěstuje bezradnou opozici) a že Slávek Popelka byl v daném případě zneužit ke zpochybnění smyslu demonstrací proti stávající totalitě...

Z uvedeného je mimo jiné zřejmé, že Národní rada (a tedy i Slávek Popelka) o olomouckém hnutí TSO velmi dobře ví. Není tedy třeba jim posílat metodiku TSO, která je všeobecně přístupná na internetu. Srdnatý Slávek Popelka nepotřebuje naši pomocnou ruku, ale naopak, TSO potřebuje jeho prozření a jeho pomocnou ruku, avšak jen z jeho osobní svobodné iniciativy, jako je tomu u všech ostatních příznivců TSO...

zmp
Olívie
12.02.2012, 02:37:57 mužský a ženský princip
Reagovat

Proč píšete o mužském a ženském principu? Proč to rozlišuje? Muž nebo žena to je jen otázka anatomie těla.
ZMP VM
12.02.2012, 12:07:09 RE:
Reagovat


Stejně dobře se můžete ptát: Proč mluvíte o hodinovém stroji a ciferníku s rafičkami? To je jen otázka konstrukce hodin. Je na každém, zda se spokojí s tím co mu realita strká přímo pod nos nebo se tím nespokojí a chce vědět, co za tím vězí. Hodiny jsou v principu ozubené soukolí a ciferník, za anatomií těla vězí mužský a ženský princip. Ani s tím se však nemusíme spokojit a ptát se dál, jak vlastně vznikly tyto principy, kde je jejich počátek. Ba ani s počátkem všeho se nemusíme spokojit a ptát se ještě dál, jaký je původ počátku.

Když už říkáte: „to je jen otázka anatomie těla“, pak by jste mohla také hledat odpověď na svou otázku. Proč je anatomie těla taková a ne jiná?

zmp
Spatrakus
09.02.2012, 22:46:49 Tvrdíte snad, že tady jde jen o sex?
Reagovat

Nechci budit nějaké pohoršení a nebo být nějak vulgární či oplzlý, ale z naší diskuse o dualitě idejí a stvoření vůbec mám dojem, jakoby se v podstatě jednalo jen o sex (o spojení ženského principu s mužským). Připadá mi to jako že vše tady na Zemi i na nebi je jen o sexu, že podle Vás smyslem celého vesmíru je sex, spojení mužského tvaru s ženskou formou? Pletu se?

Připadá mi tato otázka až žinantní. Nepřeháníte však trochu? Není tento Váš pohled na stvoření a Stvořitele trochu primitivní? Resp. neděláte tímto z úcty-hodného Stvořitele jen nějakého sexuálního atleta? Nedehonestujete tímto božského Stvořitele a jeho božský akt stvoření? Co na to Váš stud a svědomí?

Děkuji.


ZMP VM
10.02.2012, 13:39:01 RE:
Reagovat


Úplně s Vámi souhlasím. Také jsem to ve svých modlitbách Stvořiteli vyčetl a řekl jsem mu, že kdybych svět stvořil já, nebylo by v něm nic, za co bych se mohl stydět. Víte jak to dopadlo? Stvořitel se urazil a potrestal mě tím, že mě zbavil studu. Následkem toho, na jeho stvoření nic nestydatého nevidím...

Protože Stvořitel není relativní stvoření, není ani forma, ani tvar. Nemůže být sexuální atlet...

Ale když už se Vám věc jeví takto, neměl by jste apelovat také na svědomí svých rodičů, aby se styděli za to, jak Vás přivedli na svět?

zmp

 


Spatrakus
10.02.2012, 21:18:22 Není tu podoba sexu a stvoření?
Reagovat

Vidím, že jste mi vyprášil kožich ohledně mého vnášení moralizování ohledně Vašeho studu a Vašeho pojetí - které jsem nazval jako primitivní proto, protože jsem byl přítomen diskuse, kde se ohledně Vašeho pojetí použily takové výrazy. Jde mi o argumentaci. Já jsem dalek moralizování. Vaše pojetí stvoření naprosto nevnímám jakoprimitivní ani náhodou. Naopak. Ale sám chci od Vás nečerpat i ducha Vašeho myšlení při obraně těchto idejí....

Takže to neberte jako můj přezíravý pohled či zesměšňování. to není můj styl. Já hledám argumenty. Důkazy.

Proto bych byl rád, kdybyste mi odpověděl na otázku minulého příspěvku: otázku podobnosti stvoření a sexu....

Tedy opakuji první část minulého příspěvku: Na základě naší diskuse o dualitě idejí a stvoření vůbec mám dojem, jakoby se v podstatě jednalo jen o sex (o spojení ženského principu s mužským). Připadá mi to jako že vše tady na Zemi i na nebi je jen o sexu, že podle Vás smyslem celého vesmíru je sex, spojení mužského tvaru s ženskou formou?


ZMP VM
11.02.2012, 11:11:32 RE:
Reagovat


Jsem rád, že to berete sportovně...

Předpokládejme, že Stořitel je nemorální, úchylný a nadržuje zlu. Jenže to musíme nejdříve pravdivě poznat a dokázat na jeho stvoření a teprve potom to můžeme konstatovat. Tak postupuje badatel a myslitel. Moralista se však od předmětu poznání pohoršeně odvrací dřív než jej mohl poznat, protože se mu (na úrovni jeho inteligence) na věci něco nelíbí. Budiž. Je to jeho věc. Ale kde je zdravý rozum?

Setkáte-li se s moralizováním tohoto druhu, dejte moralistovi do rukou arch papíru a žiletku, ať do něj vyřízne co chce, s podmínkou, aby to vyříznuté nemělo tvar a po jeho vyjmutí aby ve zbytku archu nebyla forma otvoru. Dokáže-li to, může vysvětlit stvoření „cudně“. Odmítne-li to, už se s ním dál nebavte neboť mu chybí základní vlastnost pro veškeré poznání. Chybí mu poctivost...

Moralizování je produkt předpojatých citů. Chceme-li pravdivě poznat např. mechanismus hodinového stroje, co si tu počneme s city? Moralista není schopen ani pravdivě porozumět svému moralizování...

Máte-li dojem, jako by se v případě duality idejí a stvoření vůbec jednalo v podstatě o sex (o spojení ženského principu s mužským), pak je Váš dojem zcela obrácený, tj. zvrácený. Zvrácenost tedy není v sexu, ale ve Vašem dojmu. V naší diskusi jsme si již řekli, že sex představuje tělesné podobenství mechanismu stvoření. Z naší diskuze jste měl nabýt naopak dojem, že sex napodobuje stvoření, nikoliv stvoření sex. Chápeme-li sex takto, nikoliv v duchu dnešní doby zcela samoúčelně, pak nahlédneme, že sex není cílem, ale prostředkem. Sex musíme přijmout s vděčností jako nástroj k poznání pravdy stvoření.

Přečtete-li si mýty starověkého Řecka, nabudete dojem, že vše na nebi (na Olympu) je jen o sexu. S příchodem křesťanství však tento dojem zcela vymizel, ač i křesťanství má Boha Otce, Matku Boží, Syna Božího atd. Úsilí jistých mocností o samoúčelné zmechanizování sexu, aby pozbyl funkci nástroje poznání pravdy, bylo na Nebi potřeno. Na Zemi tato zvrácenost teprve kulminuje, neboť zde musí být potřena člověkem (nikoliv moralistou). Zdůrazňuji, že zvráceností nemíním sex, ale jeho samoúčelnost...

zmp
M15
04.02.2012, 20:39:53 Anonymous
Reagovat

Nyní je hodně populární hnutí tzv. Anonymous.

Jejich častý doprovodný text zní:

My jsme Anonymous
Jsme legie
Neodpouštíme
Nezapomínáme
Očekávejte nás

 

Zní to romanticky jsou to jakoby rytíři bojující na straně spravedlnosti. Jsou to mstitelé bezmocných a ponížených, dělají odvetu, za to, co mocní provedou bezmocným, bohatí chudákům... Chtějí svobodu na netu.

Kdokoli se k nim může hlásit, prý nemají žádný program a nejsou koordinovaní.

Přesto nebo právě proto se mi to nezdá. Rozvědky mohou vlastně přímo řídit či koordinovat jejich rádoby prý nekoordinovanou činnost. Stejně jako jsou různá tzv. extrémistická aj hnutí, nebo snad i různé teroristické organizace řízeny rozvědkami a tajnými službami. Takové anonymní hnutí vypadá tajemně jakoby z říše stínů, bájných eposů a mýtů (nyní se to nazývá kyberprostor) a budí možná naděje u mnoha lidí. Díky Anonymous se třeba diskutují věci o svobodě na netu atp.....ale... Co si o tom myslíte?


ZMP VM
05.02.2012, 12:07:11 RE:
Reagovat


Oprávněně se Vám tu něco nezdá. Může-li se do hnutí Anonymous zapojit kdokoliv, mohou se do něj zapojit i zkorumpované vlády, bankéři a jiní zločinci, proti nimž prý Anonymous boují. V takovém případě ovšem nemohou zaručit věrnost svým ideálům. Pokud se mezi ně dosud žádný jejich „nepřítel“ nevetřel, pak nevěřím, že nejsou koordinovaní a nemají žádnou strukturu.

Jejich masky ukazují na inspiraci filmem (název si nepamatuji), v němž vlnu maskovaných anonymů spustil jediný člověk, který to vymyslel.

Podstatné je, že Anonymous nebojují proto totalitním režimům vůbec (nestaví proti nim nijakou alternativu), ale bojují jen proti vybraným totalitním „úletům“. Tzn., že žádnou totalitu vlastně nijak neohrožují. Jakoby deklarovali otřepanou totalitní frázi: Totalita (liberální) je v pořádku. Jednotlivé úlety, proti nimž bojujeme, jsou selháním jednotlivce, nikoliv systému...

Nechci nikomu křivdit. To málo, co o Anonymous mohu vědět, mi nezní důvěryhodně...

zmp
PD Tce
30.01.2012, 23:16:55 Zelená kniha - M. Kaddafi
Reagovat

M. Kaddáfí – Zelená kniha (hlavně ohledně str. 1-22) - kdekdo o ní básní, ale mně se její celkové ''poslání'' zrovna moc nelíbí. (?)

 

...třeba problém demokracie řeší lidovou mocí a ne mocí občanskou. (?)

Popisují se tam obecně lidové kongresy, výbory....ale popsané jsou tak, že by v

nich byl zas jen někdo? Nastálo? Zas nějaký zastupitel, nyní ''lidový''?...

 

dospěl jsem k tomu díky tomuto: cituji...
str.1 -...Řešení problému demokracie: ?Lidová moc?...
str.9-10:...Za prvé, lid je rozdělen do základních lidových kongresů. Každý základní lidový kongres zvolí svůj sekretariát. Sekretariáty společně tvoří lidové kongresy jiné než základní. Potom masy těchto základních lidových kongresů zvolí správní lidové výbory, které nahradí vládní správu. Tak jsou všechna veřejná zařízení řízena lidovými výbory, které budou odpovědné základním lidovým kongresům a tyto určují politiku, jíž se budou řídit lidové výbory, a dohlížejí na její provádění. Tak se správa i kontrola stává li¬ dovou a zastaralá definice demokracie ? demokracie je kontrola vlády lidem ? pozbude platnost. Bu¬ de nahrazena správnou definicí ? demokracie je kontrola lidu, prováděná lidem...

 

...ekonomický problém se zde řeší socialismem, který je silně opřen o

nacionalismus. Kdy i mi přijde, že je počítáno s určitou jasnou představou toho,

kdo má jaké potřeby, a že cílem této veškeré snahy by byla i cesta k hospodaření

bez zisků a bez peněz. (?)

 

Už jste tu knihu někdo četl? Máte na ní nějaký třeba i jen obecný názor?

 

Dokáže to pak i kdo porovnat s poměry v 'bývalé' Libyi?

 

Pavel


zmp
31.01.2012, 08:25:39 Zelená kniha
Reagovat

ZK jsem sice nečet, ale díky Pavlově informaci se k jím zmíněnému obsahu mohu vyjádřit:

1. problém demokracie nelze řešit mocí lidovou ani občanskou, ale jen mocí obcí (démů = městských čtvrtí), při níž nemá váhu mínění jednotlivce, ale hlasování většiny při hlasování přítomných.0
2. o tomtéž jsou Kadáfího lidové kongresy a výbory.
3. Kadáfího nacionální socialismus (nacismus) je kulturní totalita, která chce vyřadit ze hry světové bankéře, nadnárodní společnosti a jiné zločinecké organizace, inklinující k parazitní světovládě pokrevní elity.
4. ZK je maximum toho, co lze od Islámu očekávat, jako upřímně myšlený lék (= kulturní totalita) proti totalitě politické (fašistické) a ekonomické (liberální)

5. Islám nevvychovává k individuální svobodě, ale ke svobodě islámského> náboženství, v němž se muslimové řídí pokyny hierarchie učených Ímámů (vykladačů Koránu).
6. Muslim znamená Česky "otrok"!

 

zmp
M15
27.01.2012, 09:21:40 další tunel
Reagovat

Nyní proběhla informace, že MMF si půjčuje peníze od vlád atp. A prý se může stát, když dlužníci MMF mu nebudou vracet peníze, tak by mohl zkrachovat. A to by prý teprve začla mela.

Zároveň se však divně protiřečí, když tvrdí, že MMF má nástroje, jak si své peníze vymoci.

Celé se mi to jeví jako další bouda. Copak je možné, aby zkrachoval MMF, který je pobočkou FEDu?

Také mne pobuřuje, jak to, že ČNB si jen tak, mírnix týrniks rozhodne o tom, že jako my půjčíme peníze, a stát ještě bude ručitel. Prý za tím stojí nějaký guvernér ČNB Miroslav Singer. Jestli nějaký cizinec Singer vyhodit 40 mld Kč do díry MMF, ať si to platí ze svého. Zase tunel... Považuji to za trestný čin vlastizrady, jestli ještě něco takového existuje... Vnímám to jako celosvětový komplot mocných, kteří takto legálně a veřejně (přeci to dělá vláda a ti, kteří byli svobodně zvolení) ožebračují své poddané občany, kteří se nemohou proti tomu postavit.
ZMP VM
27.01.2012, 13:43:45 RE:
Reagovat

Zde se musíme ptát: Kde česká banka (ČR) vezme peníze na půjčku FEDu (MMF)?

Vypůjčí si je od FEDu!

A kde vezme peníze FED, aby je půjčil ČR, aby je ČR mohla půjčit FEDu?

FED si je prostě natiskne!

Proč si je nenatiskne rovnou a chce je "vyprat" přes ČR?

Kdyby si FED tiskl peníze rovnou, nenarůstal by státní dluh ČR, ale jen inflace v ČR, a transparentně by bylo znát, že se jedná o zločin penězokazectví....

Proč si tyto falešné peníze nenatiskne rovnou ČR?

Za reálného socialismu si tak vláda ČSSR skutečně počínala vždy, když zvedala ceny zboží (zbožím nekryté peníze v oběhu = inflace = narůstání cen zboží = znehodnocování měny = snižování kupní síly pracujících). Proto Byla ČSSR bez dluhů a navzdory velmi špatné hospodaření hospodařila s vyrovnaným rozpočtem.

Proč to dnešní "demokratická" vláda nedělá?

Protože za narůstání státního dluhu dostává od FEDu "vlčí halíř".

Protože zmíněný zákon inflace (dáme-li do oběhu peníze nekryté tržním zbožím, zvednou se tržní ceny, zejména základních životních potřeb) skutečně platí, představuje míra tzv. státního dluhu nejen míru nereálného dluhu, ale hlavně míru zbožím nekrytých peněz, jež byly postupně dávány do oběhu a způsobily inflaci (růst cen = znehodnocování měny).

Reálně tu tedy platí jen následující rovnice:

Míra státního dluhu ČR + FEDu již zaplacené úroky z úvěru = míra inflace v ČR = hodnota (kupní síla) o kterou byli pracující ČR postupně okradeni.

Případné splácení dluhu ČR, by znamenalo, že občané budou o tuto hodnotu okradeni ještě jednou...

zmp!
Spatrakus
25.01.2012, 08:36:06 dětské oběti totality
Reagovat

Prý chtějí přejmenovat v Poděbradech základní školu na Havlovu školu.

Můj postřeh je tento: Již od nejútlejšího věku se dětem vsugerovává a dostává pod kůži, že je nutno ctít autority. Ty by nebylo nic proti věci, jenže jaké autority? Autoritu u dětí má mít rodič, vychovatel atp. Nebo snad nějaký cizí chlap, který je navíc velmi sporný? Velmi, velmi zvláštní. Na diskusních forech se Havel stal již strašákem většiny normálních diskustujících, většina lidí je až alergická na toto jméno a na vychvalování a zbošťování Havla. Nic proti němu, ale je to tak. To jsou fakta na forech.

A připadá mi to, jako návyk dětí na poslušnost a podvědomé ctění státu a struktur, které vládnou, ideologii, která vládne. Až děti vyrostou, tak budou mít demagogií prolláchlé mozky a budou jen papouškovat nesmysly, které jim v dětství nalili ve státních školách, které si vychovávají svoje otroky státu.

Náhodou se mi dostaly do rukou časopisy a noviny z doby revoluce.

Až nyní vnímám tu naivitu článků a úvah lidí, jak dál...jen řeči, že bude lépe, že nebudou války, nebudou vojenské bloky, bude krásný svět, žádné hrozby, žádné zlo....A jímá mne děs, když čtu to až bláznivé demagogické vychvalování Masaryka (TGM), Beneš. už tehdy nastoupila taková totální manipulace, a přitom jsme se domnívali, že to je ta svoboda.....psát o hodném a morálním tatíčkovi, Benešovi...Já bloud také tomu věřil. Tak to bylo. Neměl jsou informace, ani rozum, ani zkušenost.... byl jsem naivní, hloupoučký, asi jako i nynější mladí lidé a děti ve školách....

Snad v každých novinách se tehdy psalo o Masarykovi a Benešovi. A kdo zná aspoň trošku historii legií v Rusku, ten ví, čeho všeho se české legie pod velením TGM dopouštěly, jakých podlostí, zrad a zvěrstev, až tak, že Rusové tyto české legie nazývali s opovržením Čechosobáky...tedy jako psi.... VŘSR tak české legie mohly rozmáčknout v samém zárodku, ale TGM z příkazu Rotschildovských kruhů nezasáhla. Tak se stalo, že VŘSR proběhla vlastně pod ochranou TGM a čekých legií řízených kruhy ze Západu. A kdo ví ještě další fakta, tak VŘSR byla připravována jako tzv. "Experiment na Východě" západními ložemi a mocnými rodinnými klany kolem zárodků nynějšího FEDu, aby mj. se rozbila jednota dotehdy jednotných Slovanů.

To, co se stalo, že ruský národ se nám jeví a je nám předkládán jako vyvrhel lidské společnosti, jako odpad....to je následek tohoto krutého boje jednoho národa proti jinému, v tomto případě proti Slovanům, jako nositelům Kristova impulsu ve vývoji lidstva. I toto je tvář onoho oslavovaného tatíčka, kterému za 1. rep. děti povinně ve školách zpívaly. Obrazně jako i nyní mu tleskají. Tak toto mi blesklo hlavou, když jsem četl ty ódy na Masaryka a jeho nohsleda Beneše - že v této souvislosti bylo jasně vidět, kdo a jaké síly stály za tzv. sametovou revolucí 89. Jak jasně dávali tito vládnoucí lidé tahající nitky tzv. revoluce v 89 najevo, kdo za tím stojí...odhalili se těmito články, touto masáží celé společnosti lžemi... a jak vidět, masáž probíhala a zatím probíhá vcelku úspěšně... kolik lidí se nechá zblbnout a pokračují v této linii ctění tatíčků a jiných jejich pokračovatelů a tedy potažmo těch, kteří je svojí celosvětovou mocí dosadili.

A dál touto státní demagogií devastují i manipulují děti ve státních institucích - a to ve jménu svobody. Má snad někdo něco proti svobodě?

Toto je zrůdné obětování životů další mladé generace krásných mladých dětí, dětských dusí na oltáři totality.

A ještě se tomu tleská...


M15
18.01.2012, 13:05:12 ještě další oběti totality
Reagovat

Rád bych doplnil oběti totality o samotné budovatele totality.

Nejsou to jen bezejmenné stamiliony obětí válek a hladomorů, genocid atd., které páchají totality a vlády všeho druhu na svých poddaných občanech.

Nejsou to jen jmenné oběti socialistické totality jako byl Jan Palach, Jan Zajíc, Richard Siwiec, Evžen Plocek a další méně známí většinou mladí lidé, ale i oběti kapitalistické totality: 6.3. 2003 Zdeněk Adamec, 2.4. 2003 vš student Roman Mášl a mnozí další (asi přes 20 lidí). Tyto oběti byli veřejně neznámé do své smrti. O těch posledních je dokonce v režimních totalitních tzv. veřejnoprávních masmédiích zakázáno hovořit. Legálně.

Ale jsou zde i jmenné oběti, které byli již za života velmi veřejně známé: patrně atentát na Alexandra Dubčeka, Jorga Haidera, M. R. Štefánika, JFK, na decentralistu s vizí samosprávné Moravy Boleslava Bártu atd. atd.

Totalita (a je jedno jestli ekonomická, politická nebo kulturní) se neštítí ničeho, ani vraždit své soukmenovce a nejbližší spolupracovníky. Dav otrockých povah potřebuje někoho uctívat. Totalita to samozřejmě podporuje a vytváří pro své poddané občany hrdiny, oběti, autority, které by se devotně uctívali, adorovali. Proto Totalita potřebuje ohlupovat a manipulovat své poddané, aby tito byli dál poslušní, aby si zvykli už od mala na nějakou vrchnost nad sebou a na nějaký bič, který sviští otrokům nad hlavou.

Tady vidím důvod mediálního zastínění Ježíška v podobě oslav úmrtí Václava Havla, z čeho se udělalo lidsky nedůstojné show. K tomu všemu se propůjčují média, politici, kteří se neštítí ani těžit ze smrti starce. Vše se hodí, co je dobré pro stát. Sedřít i mrtvého občana z kůže, dehonestovat i nebožtíka, jen když je to dobré pro stát, jen když z toho stát a politik něco vytěží.
Spatrakus
17.01.2012, 18:03:41 další oběti totality
Reagovat

Myslím, že všechny oběti válek, desítky a snad stovky milionů obětí všech konfliktů minulého století i již nového, to vše je následek totality.

Tragické je, že i toto nové tisíciletí začalo krveprolitími, které zosnovaly lidem totality kapitalistické (ekonomické) i socialistické, fašistické (politické) či kulturní (náboženské, nacionální).

Tyto stovky milonů lidí jsou bezejmenné oběti totalit.


Ludvík
17.01.2012, 12:28:18 Oběti totality
Reagovat

Včera bylo výročí upálení Jana Palacha r 1969. Byla to obrovská tragédie, že se mladý člověk upálil na protest proti státu a jeho politice. Na protest proti tehdejšímu socialistickému režimu se upálilo a zabilo mnoho lidí. Ale na protest proti tomuto kapitalistickému režimu se také upálilo a upalují nebo zabíjí většinou mladí lidé. Současný kapitalistický režim samozřejmě tyto informace zamlčuje nebo je zlehčují jako počin nějakého vyšinutého jedince.

Už jen z tohoto výčtu je evidentní, že i dnes je totalita. Jenom skrytá, šmrnclá pokryteckým a lživým odvoláváním se na vůli lidu.

Obdivuji TSO, kde má každý občan právo veta a může zamezit páchání zla v obci. Všechny živé pochodně jsou tragickým obžalování současné totality , nejen té socialistické.
Ludvík
14.01.2012, 22:38:57 nářky totality
Reagovat

Sledoval jsem několik zajímavých diskusí na téma nezaměstnanosti mladých lidí.

Redaktoři plašili veřejnost růstem nezaměstnanosti, pouštěli hrůzu na posluchače a diváky. Uznávám, že oprávněně. Velmi naříkali nad zoufalou situací mladých, kteří po vyjití ze škol nemají šanci najít práci. Ano, to je tragedie pro mladé lidí, kteří chtějí začít žít. Prý až 40% mladých bude bez práce, nebudou mít možnost začít budovat osobní život, nebudou mít žádnou perspektivu, žádnou budoucnost. Mladí budou prý něčím, jako ztracená generace parazitující a živořící někde na okraji společnosti. Údajne toto vše má být daň za to, že můžeme žít jako svobodní občané ve svobodném světě, jehož součástí jsou i krize.

Uvědomil jsem si ten nebetyčný rozdíl. Stačí jen tak málo, jen se otevřít svá srdce něčemu novému. A je tu zcela jiný svět. Jen si představím, že v TSO má každý občan v obci svoji práci, která mu zajišťuje základní životní jistoty, tím je každý člověk v poho - bez obav, zda bude mít peníze na život, na jídlo, bydlení atd. Až mne mrazí a jímá smutek zároveň, že více lidí ani netuší, že existuje něco jako je TSO.

Státní představitelé stále jen naříkají, ale hledají vůbec jiné kvalitní řešení? Zajímá se někdo z mocných tohoto světa o TSO?


Spatrakus
13.01.2012, 11:30:22 dualismus
Reagovat

Váš způsob používání pojmu tvar a forma mi připomíná problematiku dualismu. Je tomu tak?

Jako kdybyste chtěli zavést něco, co tu dosud v kategoriích dualismu neexistuje.

Ve wikipedii je mj. napsané, že dualismus (z lat. dualis, dvojitý, podvojný) je přesvědčení, že základem celé skutečnosti je věčný boj mezi božstvy či silami dobra a zla....

Další příklady dualismus je možné hledat ve dvojicích: hmota x duch, duše x duch, subjekt x objekt atp.

Také védská dvaita rozlišuje dobré a zlé božstvo (bráhman a átman), kdežto pro advaita je všechno bráhman.

 

Souvisí tyto věci spolu a jak?
ZMP VM
13.01.2012, 13:35:40 RE:
Reagovat


Vy mi lichotíte. Kdyby „můj“ způsob používání pojmů „tvar a forma“ byl opravdu můj, pak bych byl chytřejší než sama realita, od které jsem to jen prachsprostě odkoukal.

Odkoukal jsem to od reality, která je relativní. A protože relace = vztah a jeden vztah je možný jen mezi dvěma, je tato odkoukaná realita duální. Její dualita však není dána dvojicemi téhož ani dvojicemi libovolně různého, ale představuje vždy dvojice (blížence) relativních opaků, jako jsou například tvar a forma (otvor a tvor). Tzn., že nezavádím nic, co by dosud v reálném dualismu nebylo.

Vedle reálného dualismu (světa relativních projevů) ovšem existuje také nereálný teoretický dualismus (spekulativní), jak ho prezentuje např. wikipedie, kam přispívají dobromyslní učenci, aby nás poučili o pravdě. Ti do dualismu vnášejí kategorie, které v něm reálně neexistují. V duchu „podle sebe soudím tebe!“ pak wikipedie pokládá dualismus za pouhé „přesvědčení“, nikoliv za skutečnost. Proto můžeme v „teoretickém dualismu“ z wikipedie nalézat zcela nereálné opaky typu: hmota/duch, duše/duch, subjekt/objekt atp.

Reálnými protiklady těchto pojmů jsou: hmota/antihmota, duch/opačný duch, objekt/opačný objekt atp.

Opaky „duch/opačný duch“ nám pak ukazují, že védská dvaita v dualitě rozlišuje správně: dobré božstvo/zlé božstvo (bráhman/átman).

A protože subjekt nijaký relativní opak nemá, má Maharišiho advaita za to, že všechno je bráhman. To však již pravda není. Pravdou je, že všechno duální (dvaita) je relativním (podvojným) projevem subjektu (bráhman), nikoliv samotný subjekt (vědomí).

zmp
Spatrakus
10.01.2012, 22:22:17 odbornost?
Reagovat

V jedné TV diskusi o pedagogice u nás měl jeden diskutující placku na klopě, kde bylo napsáno zhruba toto: Odbornost, ne stranickost.

Je takové heslo vpořádku?
ZMP VM
11.01.2012, 10:53:43 RE:
Reagovat


Na první pohled se takové heslo zdá být navýsost rozumné. Zatímco straník je tendenční (stranický), takže před ideou dává přednost ideologii, odborník slibuje nepřihlížet k ideologii, ale dávat přednost ideji.

Jenže odborník může být současně straníkem a straník odborníkem. Oba mohou být navíc zištní, tedy také úplatní, nepoctiví, prolhaní atp. Oba mohou být také ctižádostiví a ve svém úsilí o nenahraditelnost, či o moc mohou udržovat ostatní v nevědomosti a v závislosti (nesvobodě).

Jak za takových okolností mají lidé (neodborníci) poznat, že jde o „odbornost“, nikoliv o „stranickost“?

Jak by to asi vypadalo, kdybychom si pozvali odborníka (instalatéra) k opravě vodovodního kohoutku a on se tím stal pánem v našem domě?

Proto o odbornících platí totéž, co o ohni: Odborník je dobrý sluha, ale zlý pán. To znamená, že k sociální moci nesmíme připouštět ani straníky, ani odborníky, ale musíme si ji ponechat sami (TSO).

zmp

 


ZMP VM
11.01.2012, 10:53:45 RE:
Reagovat

 

Na první pohled se takové heslo zdá být navýsost rozumné. Zatímco straník je tendenční (stranický), takže před ideou dává přednost ideologii, odborník slibuje nepřihlížet k ideologii, ale dávat přednost ideji.


Jenže odborník může být současně straníkem a straník odborníkem. Oba mohou být navíc zištní, tedy také úplatní, nepoctiví, prolhaní atp. Oba mohou být také ctižádostiví a ve svém úsilí o nenahraditelnost, či o moc mohou udržovat ostatní v nevědomosti a v závislosti (nesvobodě).


Jak za takových okolností mají lidé (neodborníci) poznat, že jde o „odbornost“, nikoliv o „stranickost“?


Jak by to asi vypadalo, kdybychom si pozvali odborníka (instalatéra) k opravě vodovodního kohoutku a on se tím stal pánem v našem domě?


Proto o odbornících platí totéž, co o ohni: Odborník je dobrý sluha, ale zlý pán. To znamená, že k sociální moci nesmíme připouštět ani straníky, ani odborníky, ale musíme si ji ponechat sami (TSO).


zmpSpatrakus
08.01.2012, 11:39:52 zaměstnanecký postup
Reagovat

Nejsou tzv. výběrová řízení, konkurzy atp. jen dalším skrytým systémovým korupčním mechanismem mocných? Vládnoucí jedinci a elity si dosadí na funkce svoje lidi, kteří jsou jejich kamarádíčkové, političtí nebo národnostní soukmenovci, nějak sexuálně orientovaní atp. Kdo přece rozumí lépe problematice nějakého pracoviště než ten, kdo tam pracuje?Je snad vhodné, aby se vedoucím stal nejzkušenější pracovník?

 

 


ZMP VM
08.01.2012, 14:09:00 RE:
Reagovat


Krátce po listopadu 1989 jsem pro vedení nejmenovaného závodu vypracoval metodiku výběrového řízení nového ředitele. Podle ní si zaměstnanci demokraticky zvolili výběrovou komisi, která si za předsedu zvolila komunistu. Ten dal metodiku, podle níž byl sám zvolen, do šuplíku a provedl výběrové řízení pokoutně podle návodu, který mu někdo (?) přinesl zvenčí. Podle tohoto vzdoro-návodu pak komise zvolila ředitelem člověka (komunistu), který se i tak umístil na úplně posledním místě (tuším z dvaceti uchazečů). Ten před svou volbou (jako i ostatní kandidáti) nahlédl do hospodářského výsledku závodu, chvíli do něj civěl a po chvíli se zeptal, zda jsou údaje v něm uvedené v tunách. Ekonoma to tak rozhodilo, že se na něj obořil, jak si dovoluje kandidovat na ředitele, když nerozezná ani korunu od kilogramu.

Prvním počinem nového ředitele bylo vyhození ekonoma. Dalším jeho počinem bylo zdvojnásobení počtu neproduktivních THP (technicko-hospodářských pracovníků – o samé komunisty z venčí). Tehdy jsem pochopil, že komunisté neodešli od moci, ale jen přešli od moci politické k moci hospodářské. Na následné celozávodní schůzi jsem zaměstnance informoval, k jakému puči došlo a letěl jsem také. Závod, jenž své výrobky po léta úspěšně vyvážel na západ, krátce na to zkrachoval. Dnes vím, že právě o to šlo.

Mohu tedy z vlastní zkušenosti říci: Výběrové řízení je jen komedie pro okolní svět. O všem se rozhoduje v zákulisí (nikoliv ovšem v zákulisí dané organizace, ale z „jiné planety“), samozřejmě korupčně.

Toho času jsem v TV náhodou sledoval pořad o mezinárodní soutěži talentovaných mladých muzikantů (vítěze čekala atraktivní angažmá). Na konci pořadu jeden ze soutěžících řekl (dnes by mu to neprošlo): „Aby člověk mohl vyhrát takovou soutěž, musí být žid nebo gej.“

zmp
M15
31.12.2011, 15:21:10 horní trojnost
Reagovat

Stále mi není úplně jasné, co patří do Horní trojnosti.

Píšete: Např. tržní a finanční systém nad rámec ZŽP, volba operativních zástupců do orgánu horní trojnosti, pravidla silničního provozu, cenzura (chtějí-li mít nějakou občané) atp. Tyto společné věci ustavuje příslušný orgán horní trojnosti.

Co tam ti operativní zástupci budou řešit? Horní trojnost určí třeba co ohledně peněz nad rámec ZŽP? Já myslel, že HT je jen v jedné obci. Jestli ne, potom v rámci více obci HT vydá zásady pro nějakou společnou měnu? Který článek HT to bude, ekonomický nebo politický?

Rozsah výuky ve školách určí také HT nebo jen každá škola v dané obci? A ty školy podléhají nějaké HT?Chodí nějaká inspekce z nějaké nadřízené HT?

Ústavu, autorské právo, chod Hospodářské Organizace TSO, chod obce TSO, právo veta, ZPP - zásady - to si stanovují obce samotné, nebo až HT?

Také žasnu nad nějakou cenzurou v TSO. To si snad děláte legraci? To je špatný vtip. Nerozumím tomu, co tím chtěl básník říci.


ZMP VM
31.12.2011, 17:09:50 RE:
Reagovat


Operativní zástupci v HT (horní trojnosti) budou předkládat návrhy společných ustanovení a hlasovat o jejich přijetí či zamítnutí...

HT nemůže být v obci (ani ve svazu obcí), protože obec je jedna z organizací dolní trojnosti, metodicky podřízená politickému orgánu HT...

V ekonomických pilířích TSO vysvětlujeme, jak ekonomický orgán HT zabezpečuje např. metodický i operativní dohled na množství peněz v oběhu, nad rámec ZŽP, jež jsou výhradně v kompetenci obce (resp. svazu obcí). Peněz může být v oběhu jen tolik, kolik je na trhu zboží (abstraktní hodnota peněz = konkrétní hodnota zboží)...

Míru a obsah výuky ve školách určí občané, kteří jsou do školství nějak zapojeni (rodiče a pedagogové). Jen to, co je pro všechny druhy škol společné, může být určeno kulturním orgánem HT, do něhož jsou operativně delegováni zase jen zástupci občanů. Jen v této společné míře podléhají školy kulturní sféře HT metodicky. Kontrola školství a škol je v kompetenci každého plnoprávného občana...

Ústavu TSO, a její tři ústavní orgány (Občanskou smlouvu, Stanovy HO TSO a Autorské právo), včetně případných změn schvalují volení operativní zástupci všech občanů (Ústava) a volení operativní zástupci do každého orgánů HT zvlášť...

Váš úžas nad cenzurou v TSO je dán nedobrou zkušeností se zneužíváním cenzury totalitou. Občané TSO se bez cenzury neobejdou, neboť si musejí hlídat neposkvrněnost své kultury. Předpokládáme, že např. do svých hromadných sdělovacích prostředků (vč. škol) nepřipustí nijaké intelektuální excesy (glorifikaci násilí, oplzlost, nestoudnost, provokaci, dekadenci atp.). Každý dohled je vlastně cenzurou...

zmp
M15
31.12.2011, 15:04:02 dotace EU
Reagovat

Vše, co se zde staví a dělá je většinou s podporou EU za eura, i na oslavy Silvestra se města zadlužují nabo berou dotace. EU má nyní poskytnout desítky miliard dotací do škol. Vůbec nechápu na co. Zdá se mi, že to je jen divadlo, kolotoč na miliardy. U těch milard jsou jen vyvolení. Rozdávají si tam zakázky, granty atd. Je to neprůkazná korupce. Normální člověk má jen na základní život. Nechci opakovat, co jsem už někde tady četl, že dříve se vodovod nebo škola postavila svépomocí v akci "Z" ("ZET" jako zdarma). Dnes se na to půjčují miliardy a jde se dál do bilionových dluhů. Takto hospaodřit může jen blázen, zloděj nebo někdo, kdo má za úkol zničit tento státní systém. Potom by současní blázni nebo zločinci páchali trestný čin vlastizrady a obzvášť zavrženíhodný skutek krádeže a sabotáže velkého rozsahu, nebo rovnou s teroru a genocídy vlastního obyvatelstva. Pravdou je, že současný totalitní právní systém osvobozuje zločince, kteří prokážou, že byli v okamžiku zločinu nepříčetní. Potom i tento právní řád státu je stejně blázniví jako jeho tvůrci.

Tím jsme uzavřeli kruh státního bláznovství do kruhu. A co s tím? Občané na to jen zírají, sem koukej tam koukej, nevěřícně kroutí hlavami, oblastní divadlo Šumperk nemá takový repertoár a může jen tiše závidět.

Nebylo by řešení také zrušit peníze? Nežili si dříve lidé lépe bez peněz?

A nebo zrušit veškeré dotace, veškeré přerozdělování. Aby každý měl jen to, co si vydělá. Nebo je to příliš sobecké?

Je něco v TSO, co by se mělo dotovat (nějakou kulturu, divadla, knihy, galerie, muzea, školství)?
ZMP VM
31.12.2011, 16:21:10 RE:
Reagovat


Protože peníze jsou vlastně „dlužní úpisy“ (viz ekonomické pilíře totality a TSO), jejich zrušením bychom nejen velmi znesnadnili směnu, ale také zrušili možnost úvěru (dluhu). Zasvěcení praví, že peníze jsou v ekonomice tímtéž, jako krevní oběh v živém těle. Usnadnění směny penězi je tak významné, že by si je lidé stejně vyráběli sami, jako své dlužní úpisy, které by však byly snadno padělatelné. Jen zkuste chodit nakupovat namísto s peněženkou, s hejnem husí, stádem ovcí atp. Právě proto vznikly peníze. Jen tu vždy musí být dozor na to, aby peníze nedával do oběhu někdo (penězokoaz), kdo v odpovídající hodnotě neprodukuje tržní zboží...

Dotace a přerozdělování v TSO neexistuje (možné je pouze jako mecenášství konkrétního občana). Státní dotace a přerozdělování je totalitní výmysl, umožňující ovládání (drancování či sabotování) ekonomiky neproduktivními, ale politicky mocnými elitami...

zmp


Marcela
29.12.2011, 12:51:02 co nás čeká a nemine?
Reagovat

Na jedné straně vnímám jako kdyby se rodilo a přicházelo něco nové, krásné....A není to asi jen můj dojem, a neříkám to jen proto, že vím o proroctvích týkajících se roku 2012.

Na druhé straně však vnímám i něco, jako hrozbu, něco jakoby zlého, co nás jakoby tlačí do nějaké formy, jakoby nás to zadupává do země a my nejsme schopni se tomu postavit. Jsme neseni vstříc záhubě, není možné se tomu vzepřít, mám pocit bezmocnosti, že jsme jakoby odevzdaní do rozbouřených vln Prozřetelnosti.

Něco je ve vzduchu - nevím přesně, co to je....mám takový smíšený pocit. Co přijde?

Máme být klidní a věřit, že nás Prozřetelnost vyvede všemi nástrahami z temnot na světlo? Ono žádné zoufání nám stejně nepomůže. Co můžeme více, než se opřít o Boha, Ježíše Krista a vložit v Něj svoji důvěru, že vše dobře skončí?

 


ZMP VM
29.12.2011, 14:41:25 RE:
Reagovat


Legendy svatého Grálu začínají nebeským bojem Michaela s drakem. Michael by v tomto boji nikdy nezvítězil, kdyby si řekl, že nic nemůže dělat a spoléhal jen na Prozřetelnost.

Ježíš Kristus praví:

Zlo na svět musí přijít, ale běda tomu, skrze koho přijde!

Duchovní věda k tomu přidává: A běda tomu, kdo se mu nepostaví!

Zlo totiž přichází také skrze lenivé, bázlivé, odevzdané, bezradné atp.

Proč by Bůh připouštěl na svět a jeho lidstvo zlo, kdyby se s ním měl vypořádat sám? Zde je třeba uvažovat o poslání zla, o vyprovokování Michaela k boji proti zlu. Jinak by se Michael nemohl nikdy stát vůdčím duchem současnosti (Michaelské doby). Toto své předurčení však nedostal darem, ale musel ho naplnit svým vlastním úsilím, tj. osvojením si příslušných schopností (sil) v odhodlaném boji s drakem (Luciferem). S tím drakem, kterému Adam a Eva podlehli a následkem toho byli vyhnání z ráje. Tento boj s drakem byl přenesen z Nebe na Zem, kde nyní musejí bojovat lidé s drakem Luciferem-Ahrimanem, aby mohli ztracený ráj obnovit na Zemi, jako království nebeské (jež se přiblížilo), jako TSO. Kdo se pro vítězství nad zlem nijak nepřičiní, ať už bojuje na straně zla, či spoléháním na někoho jiného, ten zůstane tam, kde se jako dědičně poražený již ocitl, tj. v otroctví totality. Jeho otroctví však již nebude dědičné, ale osobně zasloužené. Možnost vývoje v atmosféře pravdivosti, svobody, lásky a štěstí je tu jen pro ty, kdo si ji vlastním úsilím sjednají. Zadarmo nikdo nic nedostane.

Proto na jedné straně oprávněně vnímáte něco nové a krásné, jako možnost, kterou máme na dosah ruky (tj. ve vlastních rukou) a na druhé straně vnímáte jakousi hrozbu zla, jež nás chce zadupat do země. Váš závěr, že se tomu nejsme schopni postavit, je však neodůvodněný, ustrašený. Ano, jsme silami zla neseni vstříc záhubě, můžeme se však tomu vzepřít. Nejsme bezmocní, pokud si moc (síly k překonání zla) vydobudeme, každý sám v sobě, jako Michael. Prozřetelnost na nás dopustila draka a nespoutá ho, dokud se mu dostatečný počet lidí rázně nepostaví (viz Janovo zjevení), na ustrašené a líné se pak již nebude čekat. Bůh pomáhá přičinlivým. Na potrestání pozemských lenochů má Bůh satana (viz úvod knihy Jobovy, či Goethova Fausta).

Opřít se Prozřetelnost, Boha, Ježíše Krista s důvěrou, že vše dobře skončí, mohou jen bojovníci se zlem. Ostatní se v Bohu a Kristu krutě zklamou, protože je nenásledují. Zklamou se jako jsou opakovaně zklamáni oběti živelných katastrof, krizí a jiných dračích alotrií. Co má Prozřetelnost ještě dopustit, aby se lidé probrali z letargického spánku?

zmp
M15
28.12.2011, 18:25:27 Horní trojnost
Reagovat

 

Co se konkrétně řeší Horní trojnosti? Co je předmětem práce v HT?

V Ústavě máte: Správní orgány horní trojnosti se scházejí operativně k odhlasování konkrétních ustanovení pověřenými zástupci, volenými v dolních sférách s konkrétním úkolem (návrhem, hlasem atp.). Po naplnění daného úkolu jejich mandát končí.

Můžete nejen abstraktně, ale fakticky uvést, co (asi - například) může rozhodovat kulturní, politický a ekonomický článek HT?

 

- dále máte u Hospodářské organizece TSO informaci o akciových podílech. V TSO bude také trh s akciemi, něco jako burza?
ZMP VM
29.12.2011, 12:54:41 RE:
Reagovat


Každá organizace dolní trojnosti (rodina, obec, HO) si v TSO o svých věcech rozhoduje sama (samosprávně) a po svém. Jsou však věci, které vnitřní organizace dolní trojnosti přesahují a nelze je trvale řešit smluvně, ale musejí být stanoveny pro všechny společně a stejně. Např. tržní a finanční systém nad rámec ZŽP, volba operativních zástupců do orgánu horní trojnosti, pravidla silničního provozu, cenzura (chtějí-li mít nějakou občané) atp. Tyto společné věci ustavuje příslušný orgán horní trojnosti.

O akciových podílech ve Stanovách HO TSO je řeč jako o jakési anomálii, neboť nic takového nelze HO TSO zakázat. Takové anomálie jsou však výhradně věcí příslušné HO, nikoliv věcí orgánů horní trojnosti, takže v TSO nebude trh s akciemi (burza atp.).

Vše uvedené tu ovšem má jen metodickou platnost. Konkrétně si o svých věcech rozhodnou samotní plnoprávní občané TSO.

zmp


Spatrakus
28.12.2011, 14:27:51 atentátníci a my
Reagovat

 

Nyní je výročí výsadku vojáků, kteří zabili r. 1942 říšského protektora Reinhardta Heydricha. Materiály na webu hovoří, že vlastně celá tato akce byla strašný Benešův zločin. Je to jen informace, a každý z nás může zvážit, jestli je pravdivá nebo ne: Až s odstupem se vynořují dokumenty a svědectví, ze kterých se dá složit mozaika, ze které je vidět, jakou lidskou tragédii svým zločinem Beneš zavinil. Způsobil to, co se dalo předpokládat, nebo rovnou to tak plánoval? Atentát způsobil, že do té doby docela snesitelná a poklidná atmosféra protektorátu se po smrti R. Heydricha velmi zostřila. Následek atentátu: 5-8 000 zavražděných občanů přímo v souvislosti s represemi za smrt R. Heydricha. Celý tehdejší protiněmecký odboj byl zatýkán a povražděn. Stateční, čestní a odvážní lidé, kteří výsadkářům a odboji pomáhali (především to byli Sokolové, statečně vzali tyto následky atentátu na sebe jako spolupodílníci. Když šli tito hrdinové na popravu - šli tam s přesvědčením, že pomáhají dobré věci, šli na popravu, s myšlenkou, že prý "je válka a ta si žádá oběti, a proč zrovna nám by se to mělo vyhnout?" Kdyby jen tušili, jak byli zneužiti, podvedeni, jakému zlu vlastně pomohli, ačkoli se zdálo na první pohled, že se podílejí na bohu libé činnosti.

Beneš prý tak schválně obětoval tisíce lidí, žen, dětí, ačkoli byl předem varován před nedozírnými následky takového atentátu. Šílený politik, tehdy prý již těžce psychicky narušený Beneš, se chtěl presentovat jako geroj, jako vůdce českého národa, odboje. Na okupovaném území se totiž nic mimořádné nedělo. Již tehdy tímto připravoval podmínky pro odsun, lépe řečeno masakrování Němců po II. Světové válce při tzv. odsunu. Mimochodem - je otázka, zda jsou pravdivé či nepravdivé podklady, kde vysvítá, že i k tomuto masakrování německého obyvatelstva, žen, dětí - i kojenců!!!, starých lidí... Beneš připravil podmínky a rámec, pokyny atd (vytvoření tzv. lidových soudů aj.)!

Nyní mi připadá, že po nás podobní benešovci a jeho pohrobci žádají oběti, utahování opasků a splácení nesplatitelných úvěrů a úroků u MMF, potažmo u FEDu. Politikové od nás očekávají, že si podobně jako Řekové budeme říkat, že jsem žili nad poměry. Předhazují nás jako bezbrannou oběť světovládným bankám a korporacím. A my s pochopením, jako když Sokolové šli hrdinně na smrt s vědomím, že se to od nich očekává, bereme závazky a zločiny politiků na sebe. Ještě je omlouváme. Chápavě a s porozuměním velkoryse omlouváme politiky, že vojáci čr se podílejí na okupaci Afghánistánu, že čr jako člen NATO vraždí občany Libye při náletech letadel NATO na města v Libyi.

Ano, my poddaní občané přeci chápeme, že vraždit se musí. Ano, milí a hodní politikové, vy nám to přece umí tak krásně vysvětlit: jsme členy NATO, musíme hájit demokracii, svobodu.... Copak vy obyčejní občané, byste dokázali tuto věc řešit? My, vaši páni, víme nejlépe, co se má dělat. No a že při tom umírají občané, máte něco proti? Co se vám nelíbí? Smrt vás, obyčejných občanů - to už patří k věci. Vždy tomu tak bylo. Trpět a nakonec i umírat za nás, to je váš uděl, milí obyčejní občané. Nebo vy byste snad chtěli, abychom za vás umírali my, vaši páni, nebo snad naše děti? Drazí obyčejní spoluobčané, to je přece váš úděl, vy se tak akorát obětujte pro nás, pro naše cíle jako bezejmenní hrdinové, Sokolové po atentátu na R. Heydricha.
Kristina
28.12.2011, 17:30:36 RE: atentátníci a my
Reagovat

Chápu podivení, zamyšlení a rozhořčení Spartakuse nad informacemi, které se objevují v souvislosti s válečnými, resp. poválečnými zločiny.

Nemůžeme zcela pochopit běh dějin a událostí v něm, pokud do něho nezapojíme účastenství duchovního světa a bytostí, které se na něm podílejí.

Domníváme se, že jsme to jenom my, lidé, kteří tvoří dějiny a mají všechno v rukách. Když si vezmeme osobnost Hitlera, nepříliš vzdělaného, chvílemi pomateného jedince, jak bylo vidět zvláště ke konci války, cítíme, že to nemohla být jen jeho osobnost, která celosvětově rozhýbala válečné události, ale že to byl střet víceméně skrytých sil, zla a dobra, které dějinně vygradovaly a on byl pouze jejich nástrojem.

Zrovna tak blonďatý chlapec Breiwik s andělsky modrýma očima, který postřílel přes devadesát lidí na norském ostrově, kdopak asi vedl jeho ruku a jeho mysl?

Naše myšlení podložené materialismem, nedokže vyhodnotit události zvláště v časovém úseku jednoho života. Také smrt jedinců nelze brát jako konečný stav, je tu karma, která pokračuje a následně rozmotává a napravuje zla jednoho života.

Např. život a konání Johanky z Arcu vypadá na první pohled jako pomatené jednání vesnického děvčete, které rádo zacházelo s mečem; a přesto jejím duchovním úkolem bylo, aniž to tušila, otevření cesty pro křesťanství, které vstupovalo do Evropy.

To je příklad osobnosti, která měla za úkol posunout nějakým směrem vývoj lidstva. My, obyčejní lidé, bysme měli přispět k síle dobra, které má silné protivníky, svým konáním a myšlením v dobru, lásce k bližnímu, modrosti a věděním toho, co jsou lidské hodnoty, vštěpovat je svým dětem a žít podle nich, třebaže se zdá, že se svět od nich odvrací. Měli bychom poznávat a pojmenovávat zlo, které se vynořuje kolem nás a v blízkých dobách bude zřejmě stupňováno.Protože je fakt, že pravdivost a láska jednou zvítězí nad lživostí a nenávistností, ale my jim musíme pomoct, sami to nezvládnou.

Komu to není lhostejné, kdo přemýšlí a chce se dopátrat, jak to je, ten si odpovědi najde.
Spatrakus
26.12.2011, 21:47:05 řízený rozklad společnosti
Reagovat

Chápu jako úplně nesmyslné strašení nějakým hdp, nějakými indexy na burzách. Nebo zprávy strašící propadem evropské a domácí ekonomiky a tím, že se před "nás" dere Brazílie, Indie a jiné rozvojové země....

Stačí mít základní životní potřeby, jídlo, teplo, bydlení, a co jiné mne může ohrozit?

Záměrným nerozlišováním zákl. životní potřeb od ostatního zboží dochází ke zmatení. Dojde k odtržení práce potřebné na výrobu potravin (tedy vlastně základní pracovní povinnosti) od zžp. Výroba a dovoz čínských, indických hraček, talířků aj. nemůže způsobit krizi. Jenomže dovoz dotovaných zžp z ciziny zničí domácí produkci. Následně přijde zdražování a vydírání skrze zžp. Pak už si s lidma mohou dělat, co chtějí, protože lidé nemají možnost se této sobecké zlovůli postavit. Nemají výrobní, zpracovatelská a odbytová družstva, nemají zžp, nemají práci, nemají fungující společenství = obce, nemají nic.... tento řízený rozklad a úpadek společnosti je velmi dobře promyšlený.
Spatrakus
26.12.2011, 17:33:55 Horní a Dolní trojnost
Reagovat

 

 

Rozdělením současného totalitního systému vzniknou v systému TSO, sociální trojčlennosti tři sféry: kultura, politika, ekonomika. Toto bych chápal

V TSO existuje tzv. Horní a Dolní trojnost. Toto již ale plně nechápu, mohl bych to proto zkusit sám formulovat?

Horní trojnost = kultura, politika ekonomika. Horní trojností je míněno něco jako metodický orgán pro každou oblast samostatně, pro kulturu, politiku a ekonomiku. Každá z těchto tří sfér je zcela, absolutně samostatná a nezávislá na druhé. Stanovuje zásady chodu společnosti (v obci) pro danou sféru (např. množství a rozsah Základních životních potřeb, rozsah náhrady škody za užívání pozemků obce nad ZŽP, rozsah Základní pracovní povinnosti, rozsah základního vzdělání ve škole, další organizace vzdělávání občanů – jako je např. vytvoření škol, kde se budou vyučovat řemesla atp). (Zajímalo by mne čím vším se každá sféra dál ještě zabývá, protože když se tyto zásady chodu každé oblasti jednou vychytají, pak již nebude muset stále zasedat žádný parlament - obchodní komora - např. pro ekonomiku či parlament pro politiku, ale může se rozpustit). Každá sféra HT se řídí ryzími principy dané oblasti. Ekonomika má jiné zásady než politika či kultura.

 

Dolní trojnost = rodina, obec, hospodářská organizace. Je to vlastně už každá konkrétní firma či nějaký subjekt v oblasti ekonomiky (nějaká hospodářská organizace), kultury (nějaká kulturní organizace jako je třeba škola, divadlo, rodina aj.), politiky (to je obec, občanské sdružení aj.).

V Dolní trojnosti však už dochází ke smíchání všech tří sfér, neboť každý subjekt v Dolní trojnosti většinou využívá a používá principu ekonomiky (spolupodílnictví), je tam i princip politiky (zásada rovnosti mezi lidmi) a je tam i princip kultury = svoboda.

Rozumím tomu správně tak, že vlastně v občanovi se spojuje Horní (3 oblasti) i Dolní trojnost (3 oblasti). Takže všech 6 článků se spojuje v 1 bodě?

Každý článek HT je nezávislý vzájemně na sobě. Nejsou však nezávislé na občanovi!

On je pánem všech článků Horní i Dolní trojnosti. Vzájemná spolupráce všech článků se odehrává v každém člověkovi (v té konkrétní rodině, hosp. organizaci i obci). Tedy jako skrze občana se ralizují tyto články.

Občan realizuje principy a zásady HT v Dolní trojnosti. V DT (v organizaci kulturní, politické i ekonomické) jsou má opět všechny tři články vzájemně promíchány.

Např. rodina je kulturní organizace. Je tam otec a matka. Oni realizují zásady kultury, politiky a ekonomiky v této organizaci (kulturní). Děti nic nerealizují z principů HT. Dokud děti nemají občanská práva, odpovědnost za ně za ně mají rodiče. (Tady by mne zajímalo – když se něčeho děti dopustí, nesou v TSO za vše odpovědnost rodiče? Co když dítě udělá nějaký zločin? Výrostci přepadnou důchodce atp.)

V rodině se kulturní článek (svoboda) projevuje např. v tom, že rodina je třeba i bezdětná, nebo že rodiče si vychovávají děti svobodně, ne tak, jak přikáže nyní stát. V TSO musí ale respektovat zásadu, že nikdo nesmí být poškozen, ani okolní společnost, ani děti. Takže dětem se musejí rodiče věnovat a nesmějí je třeba zanedbávat, nechat růst jako dříví v lese. To je stanoveno dohodou všech občanů v HT.

V rodině se hospodářský článek projevuje např. v tom, že o ekonomice muž se ženou spolurozhodují jako v hospodářské organizaci.

V rodině se politický článek projevuje tak, že všichni = muž, žena i děti jsou si rovni před zákonem. Ctí se lidská důstojnost. Nemůže nikdo nikoho ponižovat, ničit, nedávat mu jíst atp. Muž nevládne ženě ani naopak. Vůči dětem ale mají povinnost ne jim ve jménu svobody dovolit svévolně vše, ale naopak, vedou je tak, aby děti byly v dospělosti schopné žít jako svobodní občané a ne svévolníci.

Celým systémem TSO se táhne jako červená, Ariadnina nit jedna zásada: Nikdo nesmí být poškozen.

Zachytil jsem pro sebe myšlenky TSO správně:
ZMP VM
26.12.2011, 19:20:19 RE:
Reagovat


Množství a rozsah ZŽP, rozsah ZPP ani rozsah náhrady škody za užívání pozemků nad rámec ZŽP neurčuje horní trojnost, ale občané v obci...

Z toho, co uvádíte lze jen rozsah základního vzdělání určit přes kulturní sféru horní trojnosti...

V žádné ze sfér horní trojnosti nebude nikdy nikdo trvale zasedat (viz Ústava TSO)...

V rodině jsou si rovni muž a žena, nikoliv děti, které jsou vůči rodičům v podřízeném postavení... V TSO nemůže být řeč o rovnosti před zákonem, neboť tu zákony takového druhu neexistují. Rovnost je ustavena Občanskou smlouvou TSO...

Ostatní popisujete zhruba správně...

zmp
Marcela
28.12.2011, 13:22:31 jiné rozdělení
Reagovat

V předchozích diskusích jste psali, že muž vychovává a žena pečuje. Jde tudíž o svobodu muže nebo ženy v oblasti kultury? Neříká se ale náhodou, že muž je ekonomika, žena kultura a dítě politika? To mi je srozumitelnější. Muž jako lovec, otec, racionální část rodiny, žena jako matka rodiny se stará o děti, o muže, o to, co muž do rodiny donese zvenčí. Žena vnáší lásku a city. Dítě, jako politika je tím, pro koho to všichni dělají. Dnes také celá společnost vydělává na politiky, všichni pracujeme pro ně, aby oni mohli rozhodovat. Že to politikové zneužívají jako nevychované dítě, je věc jiná. Ano, je škoda, že politikové rozhodují špatně a tím zneužívají jako špatně vychované dítě dary rodičů = dary občanů.
ZMP VM
29.12.2011, 12:29:35 RE:
Reagovat


Ano, přirozeností muže je vychovávat a přirozeností ženy je pečovat. Přirozenost však není svobodná a nejedná se tu tedy o projevy svobody v oblasti kultury. Svobodu si musí člověk (muž i žena) sjednat uměle, na základě svobodného poznání pravdy o veškeré realitě. Tzn., že muž i žena se mj. musejí umět povznést nad svou pohlavní determinaci (přirozenost) a jednat nezávisle na ní, aniž by ji potlačovali, či chirurgicky odstraňovali. Tzn., že ženy se musejí od mužů naučit výchově, aniž potlačí svůj sklon k péči a muži se musejí naučit od žen péči, aniž potlačí svůj sklon k výchově. Mj. i s tím počítá občanská rovnost muže a ženy v TSO, nejen v obci, ale i v rodině a v HO, bez ohledu na to, že např. bible (Starý zákon), mluví o podřízení ženy muži, následkem prvotního hříchu. Prostě přišel čas k osvobození člověka od všech determinací...

Přiznám se, že rčení o muži jako ekonomice, ženě jako kultuře a dítěti jako politice nic nevím a z důvodů k takovému škatulkování mě mrazí. Nejen muž žena a dítě tvoří rodinu, ale také jen muž a žena bez dítěte. Děti přece odrostou a rodinu opustí. Stane se tím snad rodina apolitickou? Rodinu byť i neúplnou tvoří také žena a dítě, nebo muž a dítě. Jsou snad neúplné rodiny neekonomické, nekulturní, iracionální či bez lásky?

Přirovnání politiků k nevychovaným dětem se mi naopak líbí. O to povážlivější je skutečnost, kam spěje rodina či společnost, v níž mají hlavní slovo děti...

zmp


Marcela
26.12.2011, 16:24:12 fiskální unie
Reagovat

Měla by ČR pomoct EU 90 miliardami Kč půjčkou MMF, nebo ne?

Řekové si sice žijí proti nám nad poměry, ale když nepůjčíme, ohrozíme existenci celé EU.

Jste pro vznik fiskální unie v EU? Bude to však ale asi znamenat omezení suverenity evropských států s dominancí velkých ekonomik, především Německa.

Je TSO spíše pro EU nebo spíše proti vstupu ČR do EU? Nebo jinak: Co je podle Vás lepší?
ZMP VM
26.12.2011, 18:56:33 RE:
Reagovat


Aby ČR mohla půjčit 90 miliard MMF (filiálce světové banky), musela by si těch 90 miliard od MMF (od světové banky) nejdříve vypůjčit. O nic jiného vlastně nejde...

Řekové na žádný způsob nemohou ohrozit existenci EU. Jak by to probůh udělali? Naopak, EU pod kuratelou světové banky (MMF) ohrožuje existenci Řeků (vylhaným zadlužením Řeků)...

TSO ruší veškeré daně. Nelze tedy očekávat, že bude podporovat jejich globalizaci...

TSO není slučitelné s žádnou forem totalitní vlády, včetně EU. Protože ČR v EU již je, udělá nejlépe když z EU zase vystoupí. EU a NATO nejsou tím, čím slibovali být. Chovají se spíše jako zločinecké organizace.

zmp
Spatrakus
25.12.2011, 12:04:39 zlatá střední cesta
Reagovat

Mezi centralistickou globální světovládou (tzv. globální vesnicí) s jedním celosvětovým centrem moci (dle NWO) a mezi decentrální samosprávou svobodných obcí TSO je nějaká přechodová fáze, je tu něco mezi tím? Jako zlatá střední cesta. Obě strany jsou extrém. Logicky by tedy mezi totální vládou NWO a netotální TSO měla být nějaká nejlepší společnost. Ta by měla být asi správná. Stejně jako je něco mezi dnem a nocí, světlem a stínem, pravdou a lží, bílým a černým? Co tam je?
ZMP VM
25.12.2011, 13:52:32 RE:
Reagovat


Co je mezi černou a bílou? Šedá? Omyl! Šedá je buď odstínem černé (světle černá) nebo bílé (tmavo bílá). Tzn., že šedá není „tady“ mezi černou a bílou, ale „tam“ či „tam“ (na straně černé či bílé). Obdobně je na straně nočního stínu (černé) ranní šero (šedá), na straně denního světla (bílé) je večerní šero (šedá).

Co je mezi pravdou a lží? Pravdo-lež nebo lži-pravda? Polo-pravda nebo polo-lež?

Pololež = polopravda (např. kompromis) = nepravda (lež).

Tzn., že mezi pravdou a nepravdou (lží) rovněž nijaký přechodný stav není.

Mezi všemi relativními protiklady je pouze absolutně nulový předěl (zlom), jakým je například v matematice zlomková čára.

Pravíte-li, že „mezi totalitní vládou NWO a netotální TSO by měla být nějaká nejlepší společnost“, pak máte za to, že lidem by se nejlépe žílo v nulovém prostoru, jako zmáčknutým mezi čelistmi lisu. Proti gustu žádný disputát. Kdo chce kam, pomožme mu tam. Přejeme vám tedy tu správnou placatou budoucnost. Myšlenky už "naštěstí" placaté máte...

zmp
Spatrakus
25.12.2011, 11:52:02 nové technologie
Reagovat

Nebude bránit TSO rozvoji nových technologií? Jestliže nějaký stroj nahradí práci mnoha lidí, potom tito zbyteční jsou propuštěni. Jestliže v TSO budou mít základní životní potřeby zajištěny, tak takový dopad není tak tragický jako v dnešní totalitně řízené společnosti. Ale jestliže by v TSO lidé chtěli mít peníze nad rámec zžp, tedy by si chtěli žít lépe, potom nemají důvod podporovat nové technologie, nebudou mít totiž kvůli nim práci. Na rozdíl od současné totalitní společnosti, kde snížení počtu zaměstnanců při zvýšení produkce podnikatel vítá, protože má nižší náklady. Tady si platí nové technologie podnikatel, který sám sebe nevyhodí. V TSO tým spolupodílníků však by musel vyhodit z práce někoho - třeba sebe - aby se mohl koupit lepší stroj. Jestliže bych na to měl sám doplatit a přišel o práci, samozřejmě potom budu proti novým technologiím. TSO neTSO, totalita netotalita. Když mi půjde o můj blahobyt, o hezký život mé rodiny, tak mne nějaké ideály TSO asi nebudou zajímat. Nebo máme ve jménu idejí TSO obětovat svoji spokojenost a jistoty?


ZMP VM
25.12.2011, 13:31:38 RE:
Reagovat


Vše zde záleží na tom, jak své vlastní představě sám rozumíte a jak ji verbálně formulujete. Tak jak to právě děláte, zavádíte sám sebe mimo realitu. Řeknete-li: „Na rozdíl od současné totalitní společnosti, kde snížení počtu zaměstnanců při zvýšení produkce podnikatel vítá...“ sám sebe blamujete, neboť přistupujete k věci jednostranně tendenčně. Příčinou propouštění zaměstnanců v totalitních HO přece není nová technologie, ale egoismus zaměstnavatele, který by přece mohl namísto propouštění „nadbytečných“ zaměstnanců, snížit svým zaměstnancům pracovní úvazek (zkrátit pracovní dobu).

Mám za to, že z uvedeného je zřejmé, k čemu bude docházet následkem zavádění nových technologií v HO TSO, kterou z obou možností bude volit totalitní zaměstnavatel a kterou podílníci v HO TSO.

Suma sumárum, v TSO budou nové technologie vítány všemi podílníky, v totalitách jen zaměstnavateli.

Odnaučte se o TSO uvažovat totalitně.

zmp


Spatrakus
25.12.2011, 10:53:11 rostoucí nespokojenost
Reagovat

V čem pramení nespokojenost se současností? Jaký je důvod rostoucí nespokojenosti mezi lidmi? Obchody jsou plné, hlad nemá nikdo. Všichni mohou mít nějakou podporu a žít si docela dobře. Je hlavním důvodem nespokojenosti korupce, když lidé vidí, jak kradou a podvádí mocní? Nebo je důvodem nespokojenosti psychický tlak a stres, jak nás straší krizí a katastrofami, teroristy?
Saša
25.12.2011, 12:33:48 dovod nespokojenosti
Reagovat

Myslím si, že hlavním důvodem nespokojenosti je, že se lidé necítí naplněni pouze hmotným rájem, hmotou, chtějí duchovní potravu, podvědomě touží po Kristu, po boží lásce, po pravdě. Zaměření společnosti jen na hmotné zajištění občany neuspokojuje.
ZMP VM
25.12.2011, 13:13:34 RE:
Reagovat


Nespokojenost je hybatelem všeho živého. Nespokojenost s tím, co nám na daném místě v daném čase poskytuje příroda, vede zvířata k migraci a lidi k práci. Jen prasata v žitě se nehýbou a nijak se nepodílí na své kultuře. Prostě se rozvalují, žerou atd. Vše ohlodají, pošlapou a pokálí - to je jejich „kultura“.

Chtějí-li současné totalitní elity, aby lidé pracovali a vyprodukovali víc než spotřebují, aby jim měly co ukrást, musejí lid udržovat v nespokojenosti. Pokud ovšem lidé nevědí, že jsou okrádáni a mají jakž takž zabezpečeny své animální potřeby, nejsou nespokojení. Vzpomeňme jen na tzv. „sociální smír“ po listopadu 89, přestože šla tehdy životní úroveň lidu propastně dolů. Zbytečně šla dolů. Lidé to však nevěděli (věřili propagandě, že je to nutné dědictví reálného socialismu) a tak byli spokojeni alespoň s tím, že se zbavili předchozího režimu, o kterém byl sotva kdo schopen smysluplně říci, proč ho vlastně tak nenávidí. O nespokojenost lidu se tehdy starala propaganda západních médií (Svobodná Evropa, disidentská literatura atp.). Dnes se o tuto nespokojenost starají česká média, která jsou plně v rukou parazitních elit. Odtud všechny ty korupční aj. skandály, krizové scénáře atp., jimiž se jitří lidská žluč zejména skrze zpravodajství TV.

Zkrátka, dokud bude lidské nespokojenost jen následkem hecování z venčí, dokud nebude pramenit z vlastního nitra každého nespokojeného (v duchu Sašovy reakce), dotud z této nespokojenosti nic dobrého nevzejde, dotud TSO nemá nijakou šanci.

zmp
krajánek
18.12.2011, 14:55:14 ředitel dluhů
Reagovat

Krize je pro dobře situované lidí velký džob. Na min. financí dokonce existuje ředitel odboru pro státní dluh.

Většinou soukromé banky za své nehospodaření s penězi dostaly odměnu ve formě miliard, snad bilionu dolarů jako dar. To je kšeftíček!Jako houby po dešti vznikají rady a poradní skupiny na řešení krize. Tyto rady voří většinou lidé dosud se řídící zásadami, které krizi způsobily. Jakým osvícením by dostali nové a jiné myšlenky?

Na čem se všichni shodou je zásada: Občanům zdražit jídlo, energie, dopravu, zvýšit kriminalitu, daně a když reptají, vyhodit je z práce.

 


krajánek
17.12.2011, 21:36:25 Strakova akademie
Reagovat

Je zajímavé, že sídlo současné vlády ČR je ve "strakovce". Opravdu příznačné. Silně mi to asociuje lidové rčení: krade jako straka. A nyní na to mají pilní žáci i akademii, Strakovu. A vidět, že umí, stačí se jen rozhlédnout.
Jitka
14.12.2011, 09:09:52 reakce na odpověď
Reagovat

Jak je vidět nechcete chápat, co chci říci.

 

Jen drobnou poznámku, pokud muž živí ženu, starající se i o jeho dítě, což jsem měla na mysli, není parazit, jak to uvádíte Vy. Jen ještě ženy nevyúčtovaly všechny položky své domácí práce, kterou mají, spolu s vysokou psychickou zátěží během péče o malé dítě. Většina mužů by takovou péči nikdy ženě nesplatila... A stále většina žen není feministického ražení, tak k takovému kroku nepřistoupí... Bohužel muži se smýšlením žena-pečovatelka=parazit si jinou zkušenost nezaslouží a možná si ji i budou muset projít.

 

Škoda, že jste se nedoslechl o hnutích soukromých porodních asistentek, dul, Hnutí za aktivní mateřství a další... ženy se už leta pokoušejí o napravení přehmatů v rutinní porodní péči.

 

Nevím s jakými ženami jste se setkal, ale já se pohybuji v prostředí, kde si ženy svých mužů váží. Pokud se cítíte dotčen mými slovy, popisem tendencí schovaných pod povrchem, omlouvám se, ale pořád to není důvod mě zesměšňovat. Pokud něčemu nerozumíte nebo nechcete rozumět je to pro Vás důvod zesměšňovat a posmívat se? Zvláštní forma komunikace...

Každý si necháme svůj názor... A pokud se ptáte pro co si zaslouží úctu muž? Škoda, že to nevíte... za to, že se chová slušně, nezesměšňuje, nechová se nesmyslně ublíženě, prostě jen v klidu je a nikomu neubližuje, např. i pro toto.

 

Skutečná obroda společnosti musí jít ruku v ruce s duchovním pochopením důvodů dnešního stavu. Důvody jsou mnohem hlouběji, než jak se jim věnujete vy. Pokud nám budou diktovat vztek, uraženost a nenávist a my podle nich budeme žít a chovat se, ani sebelepší systém nás nezachrání... problémy si člověk dělá sám, právě tím, že v sobě takové tendence živí...
ZMP VM
14.12.2011, 09:59:05 RE: Jitce
Reagovat


V dialogu může dojít k nepochopení. Nepochopený však může věc uvést na pravou míru. Od toho je to dialog...

Podle všeho je však nepochopení na Vaší straně. Kde jsme probůh řekli, že „žena-pečovatelka=parazit“?...

Není Vám hnutí soukromých porodních asistentek poněkud málo? Neměly by se zapojit především matky? Otcové je jistě podpoří...

Pravíte: Nevím s jakými ženami jste se setkal, ale já se pohybuji v prostředí, kde si ženy svých mužů váží.

Odpovídám: Nevím s jakými muži jste se setkala, ale já se pohybuji v prostředí, kde si muži svých žen váží...

Jinými slovy, zde můžeme reagovat jen na to, co říkáte, ne na to, co neříkáte (kde se pohybujete aj.).

Také mám za to, že jsem se nijakého zesměšňování nedopustil. Pokud se to tak někde jeví, pak se upřímně omlouvám, ale není to tak míněno, ani řečeno. Doporučuji něco nadhledu. V diskusích se může jiskřit, neboť je to nekompromisní konfrontace názorů, při níž jsou přípustné „narážky“ nikoliv však „urážky“.

Váš příspěvek je opravdu poněkud tendenční. Tím se však necítím být dotčen, jen na to reaguji protiargumentem v naději, že si tím snáze uvědomíte jednostrannost své argumentace.

Pravíte: ...pro co si zaslouží úctu muž? ...za to, že se chová slušně, nezesměšňuje, nechová se nesmyslně ublíženě, prostě jen v klidu je a nikomu neubližuje, např. i pro toto.

Odpovídáme: Je-li tomu tak, pak přesně pro totéž si zaslouží úctu i žena. Zde nelze nikoho protěžovat.

S Vašimi závěrečnými slovy plně souhlasím.

zmp


Spatrakus
14.12.2011, 08:43:08 spolupodílnictví
Reagovat

V metodice podnikání v TSO máte pravidlo, že tam jsou spolupodílníci z důvodu, aby nedocházelo ke zotročování občanů v pracovním poměru jako nyní. To chápu. Ale jestli se podílnictví vztahuje i na vše, tedy na výnosy i režii, nejen energii, ale i budovy, stroje aj. -jak by se měl dělit někdo o svůj dům, ve kterém podniká a kde má i z titulu občana v obci TSO nárok na základní životní potřeby, jejich součástí je i bydlení a nárok na parcelu.

Jak by to měl udělat ten, kdo něco vyrábí v dílně ve svém domě a nechce, aby podílníci z práce měli podíl na jeho domě?

Tím by totiž přišel o část domu, rozlohy parcely, kterou mu garantuje obec v rámci zžp.

Ale jak k tomu přijdou zase spolupracovníci, kteří nechtějí přijít o svůj spravedlivý podíl při podnikání. Tady vnímám rozpor ve Vaší metodice TSO!

 


ZMP VM
14.12.2011, 09:34:18 RE:
Reagovat


Popravdě řečeno, si takový případ neumím ani představit. Bude-li někdo ve svém bytě podnikat, kde bude bydlet? Dejme však tomu, že to někdo udělá. Nemohou-li mít spolupodílníci podíl na jeho bytě-dílně, pak jim tento podíl nemůže být strháván z výnosu a budou byt-dílnu využívat zadarmo. Jakoby je majitel bytu-dílny obdaroval. TSO proti darům nic nemá. Jen je to třeba uvést jako zvláštní bod smlouvy podílníků, jako zvláštní přílohu ke Stanovám HO TSO.

zmp
zmp
13.12.2011, 21:09:55 odpověď Jitce
Reagovat

Dobrý den!

Nečetla jsem vše, co na svých stránkách nabízíte, ale zaujala mě diskuze na starém diskuzním fóru - odpovědi Heleně z roku 2007.

Souhlasím s těmi věcmi, co se týkají rodiny a výchovy, k systému školství si netroufnu něco hodnotit. Otázky i odpovědi jsou pěkně vyvážené. Jen mám poznámku.

Citace z odpovědi k výchově:"Vše nezdravé v rodině je dáno nezdravou „osvětou“ jitřící přirozenost žen, a potlačující přirozenost mužů. Zoufalí muži založili internetovou stránku, pod heslem „Svaz mužů“ nebo tak nějak, kde si ze svého postavení v rodině dovedou dělat také legraci. Doporučujeme ženám, aby si daly tu práci a s myšlením „zneuznaných“ mužů se trochu seznámily. Dnes vše záleží především na dobré vůli žen, neboť jsou společensky protěžovány (cílem této protekce nejsou ovšem samotné ženy, ale rozvrat rodiny) a mají k dětem (zpravidla) „vlastnický“ vztah. Právě proti tomu se děti dříve či později začnou bouřit."

S tím mohu souhlasit, ale protože je podle mě řeřeno jen část problému, nekompletnost sdělení mi připadá zavádějící - něco v tom smyslu, že je na ženách změnou jejich chování - vedoucí k nápravě. Je mi jasné, že není možné všude vše doširoka rozvádět. Proto si dovoluji poslat tento, čistě můj dovětek.

Obávám se,že dnešní "zoufalí muži" si to naprosto způsobili sami. Je to jen karmická výchova... Když pomineme minulé životy, které nejsou "dostatečně prokázané" a tudíš každý může mít na tuto záležitost jiný názor... rodovou genetickou paměť již v úvahu vzít musíme... Kolik dětí bylo za desítky, stovky i tisíce let zabity, jen proto, že o nich otec nevěděl, nebo se k nim nehlásil? Kolik jich žilo je s matkou v opovržení? Bylo jich, samozřejmě méně, než těch žijících, umřelých "přirozeně", v úplných rodinách... ale přece dost na to, aby v každé ženě byl kdesi hluboko strach-jak dopadla tetička, babička, pra-. Jestli ji muž opustí, kdy, v jaké situaci ji nechá - jak má potom věřit muži, který ji opustí, že se postará o dítě? Strachy jsou to staré a iracionální, často nepasují na nynější situaci, ale nelze je ignorovat, existují a jsou velice silné. Stejně jako násilí, každá žena se kdesi hluboko silně muže bojí - kdykoliv na ni může vztáhnout ruku a prakticky jí dost ublížit i zabít. Většina mužů to dnes nedělá, ale paměť nelze jen tak vymazat.

Pokud chtějí mít muži větší práva, mohou si je zasloužit jedině obhajobou žen a dětí. Kdy už konečně každé novorozeně nebude muset trávit první noc v porodnici bez matky? Vypadá to, že ženy si právo pocitu bezpečí svých dětí, a tím nenaprogramované násilí v prvních hodinách života, samy nevydobudou. Kdy se muži začnou zajímat o antikoncepci, když ta hormonální ničí nejen jejich ženy. Kdy bude naprosto samozřejmé, že když žena otěhotní, muž jí řekne, že se o ni a dítě postará. Kolik žen potom půjde na potrat? Kdy si muži začnou vážit žen? A ne jen jejich kariéry? Pokud chce žena uznání, najde je jen v práci - doma je jen slepice. Spousta mužů si to už nedovolí, alespoň před ženou říct, ale jen proto, že žena nemá v rukávu pohotově připravených tolik věcných argumentů jako muž, není hloupější. A to, že se nezajímá o stejné věci jako muž...
Tohle vše je ve společnosti hluboko zakořeněné... a na spoustě míst se člověk může dočíst, že řešení je na ženě. Obávám se, že to je hluboký omyl. Dokud muže nezačnou zajímat ženy a jejich potřeby při rození a péči o jejich společné děti, mají muži smůlu. Myslím si, že věty typu: Je to věc ženy, prvotně nevyšly z ženských úst, možná to jen některé mužoženy papouškují. A mužům to náramně ulehčuje život...

Na druhou stranu, dokud budou ženy finančně závislé na mužích - máme tu další extrém, také silně zakořeněný z dávných dob - živím tě, tak budeš poslouchat...

Církev strach mužů z žen pěkně opevnila a zabetonovala ... Ale žena má klíč k životu a lásce, ale nemá na to prosadit do světa - žená má sílu na odemykání, otevírání vrat už sama nezvládne. Bez úcty mužů k ženám právě pro tyto základní schopnosti a ne pro krásu, pro vydobyté postavení ženy, pro uklizenou domácnost... se nepohneme. Žena si zaslouží úctu jen proto, k čemu má klíč, ne pro to co vykonala. Má-li být žena skutečnou ženou, nebude nikdy tak výkonná jako muž - v hmotné rovině. Ale harmonickou rodinu si nikdo nekoupí. Pokud žena bude v úctě, obecně, bude plnit i svoji roli správně. Každá žena je silně ovlivnitelná, a proto leckdy plamenně říká naprosté nesmysly, které jí někdo nacvičil a vnutil. Myslím, že ženy by neměly moc vystupovat veřejně, jsou vnímavější k energetickým útokům. Proto, pokud si zachovaly vnitřní ženskost a citlivost, nemohou strhnout posluchače na svoji stranu, leccos je znejistí, stačí nesouhlas více lidí. Ženy by ale měly mít právo mluvit do rozhodování. Dokud společnost nebude dostatečně otevřená k názorům žen, ty nebudou moci samy nic moc prosadit. Jejich činnost již předem odsouzená mnohými muži,
nemůže mít dobré výsledky - nemají sílu jít účinně proti odsudkům.

Každá žena, má-li něco prosadit a zároveň zůstat ženou, musí mít v dnešní době mluvčího, mužského, který ustojí nesouhlasné myšlenky některých posluchačů - které jsou vlastně energetickými útoky.

Jak jsem napsala na začátku, nemyslím si, že by ten, kdo odpovídal měl jiný názor než já, odpověď se točila kolem trochu jiného tématu. Pouze jsem tu odpověď měla touhu doplnit a možná něco i vysvětlit.

Přeji krásné dny Jitka K.

 

 

 

 

 

 

 

odpověď Jitce:

 

Logicky se vaše „rodová genetická paměť“ může týkat jen tělesné genetiky (dědičnosti), nikoliv „světového názoru“, ač je pravdou, že vrozená imbecilita se promítá také do názorů imbecila. Zkrátka, vědecky nic takového nelze prokázat a z karmického hlediska je to naprostý nesmysl, neboť lidé se inkarnují střídavě jako muž a žena.

Máme za to, že všechny křivdy mužů na ženách a dětech, které uvádíte, nečerpáte z „rodové genetické paměti“, ale z nějakých historických zdrojů. Jenže veškerá historie je dnes účelově zmanipulovaná. Vámi uvedených hříchů se přece dopouštěly také ženy. Zde lze pouze namítnout: Ne všichni muži, ne všechny ženy. Svaz mužů pak představuje muže, kteří se chtějí o své děti postarat, avšak ženy jim v tom brání. Muži, o kterých mluvíte vy, se v něm neangažují.

Také není možné pro vzpomínky na vylidnění Ameriky od indiánů, očekávat nynější vylidnění Ameriky od bělochů, černochů, číňanů atd. Kdyby to zákony dnešním indiánům umožňovaly (tak, jak dnes leccos umožňují ženám), možná by toho indiáni skutečně využili. Protože jim to zákony nedovolují, není nic takového možné, zcela bez ohledu na údajnou „rodovou genetickou paměť“.

Vaše pojetí věci umožňuje následující „karmické paradoxon“: V minulém životě byla žena týrána mužem. V tomto životě je bývalá týraná žena mužem, který má být podle vás potrestán ženou, která byla v minulém životě týrajícím mužem. Totéž by se mohlo přihodit také vylidněným indiánům...

Je-li v každé ženě kdesi hluboko strach-jak dopadla tetička, babička, pra-, když ji muž opustil, jak je potom možné, že ženy navzdory tomuto strachu opouštějí muže?...

Na otázku: jak má žena věřit muži, který ji opustí, že se postará o dítě? odpovídáme protiotázkou: jak má muž věřit ženě, která ho opustí, že se postará o dítě?

Z uvedeného by vám mělo být zřejmé, že vaše argumentace je jednostranná, tendenční...

Pokud se každá žena kdesi hluboko silně muže bojí, protože na ni může vztáhnout ruku a prakticky jí dost ublížit i zabít, pak se musíme ptát, proč se ženy mužům nevyhýbají, když jejich genetickou paměť nelze jen tak vymazat?

Odpověď je nasnadě. Protože žádná taková „paměť“ neexistuje...

Říkáte: Pokud chtějí mít muži větší práva, mohou si je zasloužit jedině obhajobou žen a dětí.

Odpovídáme: Od kdy platí, že má být obhajován ten, kdo má více práv, nikoliv ten, kdo jich má méně? A jak může být plně oprávněný obhajován někým, kdo nemá plné právo (ani k obhajobě)?

Ptáte se: Kdy už konečně každé novorozeně nebude muset trávit první noc v porodnici bez matky?

Odpovídáme: Mívali jsme tu v minulosti pouze „Svaz žen“. Co tento svaz v této věci udělal? Nic!Byl zmanipulovaný? Založte tedy jiný svaz a můžete se v této věci angažovat. Máte k tomu víc práv než muži. Také jsme tu měli a máme velmi silné a vlivné feministické hnutí. Co tyto ženy udělaly? Nic! Jejich činnost je zaměřena jen proti mužům.

Pravíte: Vypadá to, že ženy si právo pocitu bezpečí svých dětí, a tím nenaprogramované násilí v prvních hodinách života, samy nevydobudou.

Odpovídáme: Zatím se o to ani nepokusily. Tento požadavek slyšíme poprvé od Vás. Neznám muže (pokud nejsou existenčně závislí na porodnici a podobných „zlatých dolech“), kteří by byli proti...

Ptáte se: Kdy se muži začnou zajímat o antikoncepci, když ta hormonální ničí nejen jejich ženy.

Odpovídáme: O takovém nezájmu mužů nic nevíme. Víme však, že se dnes vládnoucí muži důsledně starají o neplodnost ostatních mužů i žen. Určitě o tom také něco víte, avšak mlčíte...

Ptáte se: Kdy bude naprosto samozřejmé, že když žena otěhotní, muž jí řekne, že se o ni a dítě

postará.

Odpovídáme: Až bude zaveden TSO. V totalitách mají ženy zpravidla zájem jen o mužovy peníze, nikoliv o jeho starost. Existuje však také starost žen o muže. O té nemluvíte...

Ptáte se: Kdy si muži začnou vážit žen? A ne jen jejich kariéry?

Odpovídáme: Kdy si ženy začnou vážit mužů a nejen jejich kariéry? Ani vy vůči mužům nijakou vážnost, neřku-li starost neprojevujete...

Uvádíte: Pokud chce žena uznání, najde ji jen v práci - doma je jen slepice. Spousta mužů si to už nedovolí, alespoň před ženou říct, ale jen proto, že žena nemá v rukávu pohotově připravených tolik věcných argumentů jako muž, není hloupější. A to, že se nezajímá o stejné věci jako muž...

Odpovídáme: Mysleli jsme dosud, že muži označují ženy za slepice, když žena neumí argumentovat jako muž, protože se nezajímá o stejné věci jako on. Proč tedy mluví do něčeho o co se nezajímá a čemu tím pádem nerozumí? Všude jinde by jí podle vás neměly argumenty chybět...

Nerozumíme následujícímu zdůvodnění: Spousta mužů si to už nedovolí, alespoň před ženou říct, ale jen proto, že žena nemá v rukávu pohotově připravených tolik věcných argumentů jako muž... Mysleli jsme, že to je právě důvodem k opaku...

Pravíte: Tohle vše je ve společnosti hluboko zakořeněné... a na spoustě míst se člověk může dočíst, že řešení je na ženě. Obávám se, že to je hluboký omyl.

Odpovídáme: Jak si ženy mohou jedním dechem na muže ztěžovat a na tomto základě vymáhat na zákonodárcích více práv než mají muži a současně očekávat nápravu od bezprávných mužů?...

Pravíte: Dokud muže nezačnou zajímat ženy a jejich potřeby při rození a péči o jejich společné děti, mají muži smůlu.

Odpovídáme: Tak mluví ten, kdo nad muži triumfuje. Za takové řeči mohou ženy od mužů očekávat pouze nenávist a pohrdání, nikoliv lásku...

Pravíte: Na druhou stranu, dokud budou ženy finančně závislé na mužích - máme tu další extrém, také silně zakořeněný z dávných dob - živím tě, tak budeš poslouchat...

Odpovídáme: Dnešní ženy nejsou finančně závislé na mužích, neboť jak sama tvrdíte, docházejí uznání v zaměstnání. Odtud také více než padesátiprocentní rozvodovost. Také nerozumíme logice, že by živený neměl poslouchat svého živitele. Vládu nad svým živitelem má jen parazit. Rovnost mezi živeným a živitelem není možná...

Má-li žena klíč k životu a lásce, nemá však sílu otevřít, pak platí, co říkáme my: Ženy musí učinit první krok k nápravě svých vztahů k mužům...

Pravíte: Žena si zaslouží úctu jen proto, k čemu má klíč, ne pro to co vykonala.

Odpovídáme: Žena si zaslouží úctu jiných, pokud tento klíč nevyužívá jen ve svůj vlastní prospěch. Připojujeme otázku: Pro co si zaslouží úctu muž?...

Říkáte: Má-li být žena skutečnou ženou, nebude nikdy tak výkonná jako muž - v hmotné rovině.

Odpovídáme: Tak proč o tu hmotnou rovinu navzdory mužům tak bojuje a vyžaduje za menší výkonnost stejnou odměnu a to i za cenu diskriminace mužů?...

Pravíte: Každá žena je silně ovlivnitelná, a proto leckdy plamenně říká naprosté nesmysly, které jí někdo nacvičil a vnutil.

Odpovídáme: Právě v takových případech jsou ženy označovány za slepice, jak výše uvádíte. Vaše slova budí dojem, že zaslouženě. To, co ženy takto ohlupuje je právě feminismus a zvýhodňování (jen proti mužům) totalitní mocí...

Tvrdíte: Ženy by ale měly mít právo mluvit do rozhodování.

Odpovídáme: Metodika TSO je mimo jiné postavena na zásadě, že nezáleží na pohlaví rozhodující osoby, ale na osobních schopnostech rozhodovat, a že každý má doplácet jen svou vlastní neschopnost...

Říkáte: Dokud společnost nebude dostatečně otevřená k názorům žen, ty nebudou moci samy nic moc prosadit.

Odpovídáme: Takto specifikovanou společností jsou muži. Proč to neřeknete rovnou? V TSO odpadne mnohé, co si ženy v totalitních společnostech prosadily na úkor mužů...

 

Říkáte: Každá žena, má-li něco prosadit a zároveň zůstat ženou, musí mít v dnešní době mluvčího, mužského...

Ptáme se: Jakého mluvčího bude mít žena k tomu, aby přesvědčila muže, aby se stal jejím mluvčím? Státní bič?

zmp

 


Luděk
10.12.2011, 17:15:35 zžp
Reagovat

Čím je způsobena krize společnosti (finanční i morální)? Jen tím, že ekonomika ovládla celou společnost a vše se staví jen na penězích?

Zajímá mne, jak by mělo v TSO fungovat zdravotnictví. Princip solidarity je tím, co dělá lidi lidmi. Když už nejsou bratrští v ekonomice, tak alespoň ve zdravotnictví se tomu učí. Připadá mi jako férové to, že všichni přispíváme do společného fondu a když kdokoli má problém, tak se to ze společného platí. Kolik a kam se v TSO budou odvádět peníze do fondu zdravotnictví?

Nerozumím moc jasně tomu, jak budou lidé v obcích TSO mít v rámci základních životních potřeb domy. To je dostanou např. v okamžiku dospělosti, a nebo až o byt zažádají? A to dostanou dům do nájmu, nebo bude jejich? Nebo to bude jen to dispoziční právo s obecním domem? Dům si budou splácet v rámci zžp? Bude to něco jako splátky bezúročného úvěru? Potom takové nájemní domy se budou dědit, nebo jak budou přecházet na děti atp? Ti budou opět muset tentýž dům splácet obci v rámci zžp? A když se vezmou dva lidé, z nichž každý má svůj dům či byt od obce jako součást zžp. Budou muset vráti takový byt či dům? Nebo si ho nechají? Nebo jim obec vrátí podíl, co si již spláceli?
ZMP VM
10.12.2011, 18:30:17 RE: k Luďkovi
Reagovat


Krize společnosti má pouze a jen morální příčinu. Společnost není ovládána ekonomikou, neboť takto by byla sice nesvobodná, ale velmi bohatá. Společnost je ovládána falešnými penězi v rukou zločinců v pozadí světové banky (FED) a jimi zkorumpovaných „zástupců lidu“...

O solidaritě lze mluvit pouze tam, kde je svobodným projevem lidského konání, nikoliv tam, kde je vydírána z venčí (zákonem aj.). Proto svobodným a plnoprávným občanům TSO nelze nic předepisovat, ale jen doporučovat, například v podobě metodiky TSO. Co si skutečně zvolí, to záleží jen a jen na nich.

V současném zdravotnictví se nikdo nemůže naučit solidaritě vůči nemocným, ale jen „solidaritě“ vůči všehoschopným tunelářům a vyděračům „podnikajících“ v tom, co je dnes již jen karikaturou zdravotnictví.

Není férové, že všichni přispíváme do společného fondu a když má kdokoli problém, tak se to ze společného platí. Nemoc nikoho neopravňuje k tunelování cizích úspor. Tzn., že anonymní solidarita není solidarita, ale vyhazování peněz oknem, do rukou údajných organizátorů „solidarity“.

V TSO si mohou občané „spořit“ na zdravotnictví v rámci ZŽP, pokud tak uznají za vhodné a v míře, jakou si sami zvolí. Bude-li někdo potřebný nad míru svých „úspor“, bude muset spoluobčany požádat o pomoc (o adresnou solidaritu). Nařizovat jim to však nikdo nemůže. Podobné adresné veřejné sbírky proběhly i v současné totalitě. V TSO však budou občané také dohlížet na to, kdo a jak s takovými sbírkami hospodaří. Určitě je vám známo, jak dovedou podvádět a krást také páni doktoři, které často ani nelze nazvat „lékaři“ (omlouváme se poctivým lékařům)...

V rámci obce TSO má každý plnoprávný občan bezplatné dispoziční právo na základní výměru pozemku, přičemž o míře tohoto základu (pro každého stejné) rozhodují zase jen samotní občané.

Co si na tomto pozemku kdo postaví (resp. nechá postavit), je jeho věc, pokud tím neobtěžuje spoluobčany. Nemusí to být nutně dům.

Bydlení jako ZŽP, zabezpečené ZPP (popřípadě svépomocí) je v metodice TSO a v diskusích o ní, velmi podrobně popsáno, takže se divíme, že vám tu něco není jasné. Z následné řady otázek se spíše zdá, že se vám moc do čtení nechtělo. Nuže stručně:

Vše, co občan obce TSO získá v rámci ZŽP je jeho (u pozemku je jeho pouze dispoziční právo). Chtějí-li dva lidé žít společně, není důvod aby nespojili také svou základní výměru pro bydlení. Je však jejich věc jak se svým vlastnictvím naloží.

Protože na základní výměru bydlení mají nárok již děti, není tu žádný občan TSO postaven před akutní problém. Obecně lze jen říci, že na koupi či stavbu si může občan našetřit (ZPP) nebo půjčit, pokud bydlení nezdědil, nedostal darem atp. Bydlení s nájmem pro občana v jeho obci neexistuje...

Úspory a úvěry, pokud je spravuje obecní „banka“, jsou plně pod dohledem obce (občanů v obci). Vzhledem ke stárnoucím penězům, by však spořícím vznikala škoda, kdyby jim tuto škodu neuhrazovali dlužníci, kteří si jejich peníze půjčí. Úvěr se tedy splácí s příslušnou náhradu škody (+ provozní náklady „banky“), nikoliv s úrokem. Takto úspor neubývá, ani nepřibývá (peníze nedělají peníze). Splácení obecního úvěru se může dít v rámci ZPP, nedohodnou-li se strany jinak...

 

zmp
M15
10.12.2011, 15:31:32 protimluvy
Reagovat

Před pár dny čína ústy nějakého státního úředníka řekla, že nebude Evropě pomáhat, že to není v jejím zájmu.

Před pár dny opět Čína řekla něco v tom smyslu, že se musí připravovat na válku.

USA i Čína jsou prý však znepokojeny vývojem krize v Evropě. Nepřejí si oslabení Evropy.

Tak co je pravdou? Krize přišla z USA, ale USA se nyní tváří, jakoby tam krize nebyla a oni se bojí o Evropu! No to určitě!

Čína na krizi jen vydělává, chce stabilní, tedy silnou Evropu. Tomu mám věřit?

Vždyť tady jedna zpráva popírá druhou. Co sleduje Čína a USA? Novináři se zbláznili.

 

 

 


ZMP VM
10.12.2011, 17:26:26 RE: k M15
Reagovat

Nevšímejte si toho, co kdo říká, ale co dělá.

Jak dnes USA a čína zacházejí se svými vlastními občany? Zajímá nás za takových okolností jejich znepokojení? Máme za takových okolností zájem, aby nám ten či onen pomáhal? Pomozme si sami!

K válce mezi Čínou a USA nepochybně dojde. Jde jen o to kdy a kde. R. Steiner o tom říká: Pokud v Evropě nebude zaveden TSO, stanese bojištěm právě Evropa.

Co sleduje Čína a USA? Vlastní světovou totalitu.

Novináři se nezbláznili, ale jsou placeni za to, aby nás ohlupovali a zastrašovali.

zmp


M15
09.12.2011, 00:15:55 dvojí metr
Reagovat

Když revoluce probíhaly v arabských zemích, tak novináři demonstranty nazývali hrdiny, nositeli pokroku, pravdy, a svobody atp. Když ty samé demonstrace probíhají v západních zemích a v USA, tak jsou ti samí lidé v ulicích nazýváni extrémisty, nespokojené a kriminální živly atd. Nyní začínají západní demonstranty nazývat jako podvratné skupiny a teroristy.
M15
06.12.2011, 08:27:57 bratrská pomoc?
Reagovat

Jak nenápadně se stávají z občanů zmanipulované ovce. Co lze namítat proti humanitarní pomoci, není-liž pravda? Přesto i lékaři a jejich pomoc mohou být amorální, podvratné až zhoubné, nemáte obdobný pocit?

Je to skvělá nečasová logika, nečasná logika, která již není přiměřená pro tuto dobu. Jejím představitelem v celém kráse (libo-li hrůze) je nynější nečas i Nečas. Našel jsem na BL dobře zformulovaný text, ze kterého cituji:

 

V případě slovenské zdravotnické krize se nejedná o přírodní či humanitární katastrofu, kde by taková pomoc byla bez diskuse na místě. Jde o čistě vnitropolitický a pracovně-právní spor na území suverénní SR. Tedy v principu o podobný spor, jaký se již před rokem vedl a nyní opět vede i v českém zdravotnictví ČR v důsledku obecně škůdcovské (neoliberální) politiky české vlády. Až zarážející podobnost situace v českém a slovenském zdravotnictví není náhodná, neboť se jedná o důsledek dlouhodobě nahromaděných a neřešených problémů v daném sektoru, navíc umocněných v posledních letech asociálními neoliberálními reformami obou vlád.

 

Politický cynismus a demagogii českých představitelů lze dokumentovat na tom, že vláda podle vyjádření premiéra Nečase reaguje čistě na vyhlášení nouzového stavu na SR, aniž by zkoumala důvody jeho vyhlášení, např. nejedná- li se o zásah vlády proti oprávněným a zcela adekvátním projevům občanské nespokojenosti. Podle této „nečasovské“ logiky by tedy bylo vojenské potlačení „sametové revoluce“ legitimní a legální, neboť tehdejší vláda mohla vyhlásit „nouzový stav“ a požádat o zahraniční pomoc. Historický paradox je v tom, že tehdy již nebylo požádat koho, a dnes se najde ochotná „intervenční“ síla v podobě české vlády…

Nynější postup vlád ČR a SR je křiklavým příkladem formující se asociální a škůdcovské „neoliberální (pravicové) internacionály“ na podporu vládnoucích elit proti ovládaným skupinám obyvatel.

 

 

 

 

 

 


Luděk
05.12.2011, 13:46:11 oživení ekonomiky
Reagovat

Nepomohlo by k oživení ekonomiky začít budovat velké stavby, těžký průmysl atd., kde by našli práci desetitisíce lidí?

Nejprve je nutno postavit na nohy ekonomiku státu. Zde nepomohou slabé obce ani rodící se TSO. Tady musí být nějaká jiná síla, která nejprve ukončí krizi a ten zmatek.
ZMP VM
06.12.2011, 11:20:36 RE:
Reagovat


Nejde o to pracovat, ale o to, mít vše, co potřebujeme ke zdravému a smysluplnému životu. Práce je jen prostředkem, uspokojení potřeb cílem. A protože každý má o životě jiné představy, není žádoucí uspokojovat potřeby masově nátlakovým regulováním, např. pomocí gigantických projektů, ale naopak je žádoucí vytvářet takové podmínky, aby si doslova každý mohl dělat co chce, pokud tím neobtěžuje druhé.

Vámi navrhované velké budovatelské projekty nadělaly z lidí hrstku otrokářů a masy otroků a přivedly to až k současným morálním, sociálním a ekologickým katastrofám. Dnes je již prakticky vše nezdravé, protože jedovaté.

Zdravé ekonomice nepomůže zvůle otrokářů, ale jen drobné a střední podnikání podle pravidel Stanov HO TSO, neboť vámi požadovanou silou je svobodná a ohleduplná iniciativa samotných občanů.

Hospodářské krize, které jsou dnes příčinou krizí morálních a sociálních, neznal pravěk, středověk ani raný novověk. Hospodářské, morální a sociální krize umožňují právě vámi navrhované gigantické projekty, završené dnes gigantickým finančnictvím.

Proti této rakovině doby je již jen jediný lék: TSO

zmp

 


M15
02.12.2011, 23:08:38 selhání systému
Reagovat

Ministr Kalousek dnes vyslovil to, co je cítit ve vzduchu: Zhroucení EU je kolaps systému, systém selhal.

 

Tak, a nyní mne skutečně zajímá, co tito lidé vymyslí místo současného systému. Když tento systém dle jejich slov selhal, tak co hoši vymyslí?

Jenže jsou tito lidé vůbec schopni jiného myšlení? Jejich nynější řešení krize spočívá v dalším a dalším tištění peněz. Místo produkce zboží, potravin a energií oni produkují jen peníze. Vyrábějí tuny nových bankovek a věří, že tím vyřeší krizi.

 

 


Alex
30.11.2011, 14:07:54 Polsko
Reagovat

Byl jsem na tržnici, kde promrzlý pěstitel dříve normálních = nechemicky ošetřených jablek (dnes tzv. Bio jablek) mi za 15 Kč /kg prodával jablka. Prodal velmi málo, měl tak dva lidi za hodinu. Ruce měl jak led a úplně se mu ruce třepaly zimou. Ta samá jablka v kauflandu jsou za 30 Kč odněkud ze Španělska.

Lidé raději kupují v teple supermarketu. Trhovci živoří. Je až dojemné, jak se tito osamocení bojovníci s totalitou zoufale nevzdávají. Jak to, že tržnice nejsou kryté, vyhřívané? Proč se tak surově zachází s lidmi, kteří zabezpečují potraviny v dané obci? Všem je to jedno.

Politikové nám pak mohou vykládat své pohádky o podpoře domácí výroby, o dotacích soukromníkům. Toto je skutečnost.

V Polsku je domácí výroba potravin stále držena, tam není ani krize! Vůbec se o tom nemluví, asi nesmí?, ale Polsko je jedna z mála zemí, která není zasažena krizí. Proč asi?

V Indii jsou demonstrace majitelů soukromých obchůdků a krámkařů proti tomu, aby se do Indie pustily nadnárodní obchodní řetězce! Argumentují právě tím, co se stalo u nás. Rozvratem a kolapsem domácího trhu.


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář