Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k TSO 6

19. 12. 2013

Kristina
24.11.2011, 08:28:09 spiknutí burz?
Reagovat

Na podporu Cyrilova postřehu posílám odstavec z knihy Janova apokalypsa od R. Steinera:

 

"Neboť člověk ve skutečnosti určitým způsobem již sestoupil do propasti a kdo pozoruje, (studuje) dnešní dobu z duchovně-vědeckého hlediska, uvidí na nejvšednějších věcech, jak to pokračuje od jednoho desetiletí ke druhému, jak to vždy dosahuje určitého bodu, kde právě ještě osobnost může samu sebe zachytit. Jestliže se na tomto bodě úpadku oddá tomuto klesání, ztácí svou osobnost, potom nebude jeho osobnost zachráněna, aby se mohla pozvednout do duchovních světů.

Dá se to dokázat i na těch nejsvětštějších věcech. Mohl bych vám to dokázat např. na jednotlivostech vývoje bankovnictví ve druhé polovině 19. století. Snad totiž je teprve budoucím dějepiscům vyhrazeno, aby objasnili, že tu došlo k zásadní změně, kterou můžeme ozačit takto: v bankovnictví se lidská osobnost pozvolna roztříštila. Musel bych zde odkázat na onen okamžik, kdy vyšli z Frankfurtu do světa čtyři Rotschildové, jeden do Vídně, druhý do Neapole, třetí do Londýna, čtvrtý do Paříže, jak jejich osobním nadáním bylo záměrně převedeno celé bankovnictví do osobní sféry. Zde zasáhla do peněžnictví osobnost. Dnes vidíte, jak se veškeré bankovnictví stává neosobním, jak přechází na akciové společnosti, kapitál není již spravován jednotlivou osobností. Kapitál začíná spravovat sám sebe. Dnes máme čistě objektivní síly, které hospodaří v kapitálu. V této oblasti jsou již dokonce síly, které k sobě připoutávají veškerou vůli jednotlivce, takže osobnost se zde stala bezmocnou. Tak můžeme vidoucíma očima sledovat věc až do světových jevů a všude uvidíme, jak lidstvo, pokud jde o osobnost, sestoupilo na nejnižší bod.

Nyní se může osobnost zachránit a znovu pozvednout. Může se zachránit tím, že se např. zesílením vnitřních duševních sil opravdu naučí opírat sama o sebe, že se naučí být nezávislou na objektivních mocnostech kapitálu. Ale osobnost se může také do těchto sil vrhnout, může určitým způsobem sejít dolů do propasti, upadnout do osidel sil, působících v kapitálu."
Inka
24.11.2011, 10:10:20 RE:
Reagovat

Všem Kristínám, Cyrilům, Alexisům a dalším na tomto webu - mohli byste prosím přestat se sáhodlouhými citacemi (R.Steinera, televizních moderátorů, či kohokoliv) a napsat něco konkrétního sami za sebe (nejlépe něco realizovatelného v rámci TSO). Toto je web o realizaci sociální trojčlenosti. Nebo se možná mýlím a toto není web o soc.trojčlenosti, ale web planého hospodského tlachání.


Kristina
24.11.2011, 16:12:37 RE: spiknutí burz?
Reagovat

Všem Inkám a jim podobným...

 

...myšlenka TSO, aťse vám to líbí, nebo ne, pochází z filosofie R. Steinera. A protože vše souvisí se vším, není možné oddělovat např. náměty k waldorfskému školství, antroposofické medicíny, biodynamického zemědělství a otázky sociálního uspořádání lidské společnosti včetně novodobého finančnictví, neboť to všechno se dotýká našeho života.

Díky zakladatelům tohoto webu, že dávají prostor k diskusím a díky za fundované opovědi, třebaže s některými ne vždy souhlasím, ale to je doufám v pořádku? Již několikrát jsem tady naznačila, že příliš nevěřím v současné uskutečnění TSO, protože lidstvo na to ještě není zralé; přes můj nesouhlasný názor věřím, že se stále ještě diskusí mohu účastnit?

Součástí tohoto je také diskusní kolonka Filosofie +duchovní věda, ale právě proto, abychom se nerozmělňovali v tématech, setkáváme se tady. Jestli to někoho pobuřuje...

Pokud někdo cituje nějakého autora, znamená to, alespoň v mém případě, že uznává jeho myšlenky, plně se s nimi ztotožňuje a je vděčný za moudré vyjádření, kterého by sám nebyl schopen.

Jsem ráda, že se Kristiny, Cyrilové a Alexisové zamýšlejí nad otázkami, které je trápí a hledají odpovědi.

Od vás, Inko, jsem kromě kritiky přispívajích tady nic moudrého nebo osobitého nečetla. Je mi líto.
Inka
25.11.2011, 10:25:39 RE:
Reagovat

Kristině -

R.Steiner rozpracoval spoustu myšlenek, ale o tom není tento web. Např., myšlenka třené bábovky pochází od Magdaleny D.Rettigové. Se divím, že lidé bábovku pečou. Podle Vás by jí měly pouze citovat.

 

napsala jste:

"Pokud někdo cituje nějakého autora, znamená to, alespoň v mém případě, že uznává jeho myšlenky, plně se s nimi ztotožňuje a je vděčný za moudré vyjádření, kterého by sám nebyl schopen."

Takže Vy uznáváte myšlenky někoho jiného, ale nejste schopna jejich moudrého vyjádření (tedy jste pouze hlásná trouba někoho jiného, tudíž nesvobodná bytost, která není schopna vyjádřit vlastní názor, ale pouze se schovává za citáty autorit - ve Vašem případě R.Steinera) - potom už je jasné, že nevěříte v realizaci TSO, té se totiž hlásáním citátů skutečně docílit nedá.

 

Až se skutečně nad něčím zamyslíte, dejte vědět. Zatím jsem od Vás žádné zamyšlení nečetla. Budu se těšit.

Doufám, že k tomu najděte odvahu.


Kristina
25.11.2011, 10:55:12 RE:
Reagovat

Co s tím? No comment, po česku.
PD Tce
26.11.2011, 13:16:24 citace + realizace TSO
Reagovat


Myslím, že realizace bábovky je spíše otázka činu jednotlivce. Realizace TSO vyžaduje sice také teoretický základ v rámci jednotlivce (uvědomění), ale realizace je zde otázkou aktu z vůle kolektivu, nehledě na rozdílnou náročnost realizace.

Tedy k realizaci TSO povede jen uvědomění (osobní) a poté akt z vůle kolektivu. K osobnímu uvědomění by mohlo pomoci třeba, v hospodářské sféře, šíření stanov HO - kolegům (zdola), nadřízeným (zhora), odborům (zastupitelé)....či při jakékoliv osobní příležitosti argumentovat v duchu metodiky TSO.

Pokud by toto vedlo k uvědomění většího počtu lidí, poté je šance, že sami vytvoří HO či přetvoří stávající podnikání.

Uvědomělé šíření pilířů totality či i pilířů TSO či přímo metodiky TSO mezi lidmi a od nich k zastupitelům - k obecním zastupitelům a výše (nevolit je + informovat) to byl by krok k začátku přetváření fungování společnosti, což by při dostatečném počtu zastánců TSO mohlo vést k vyžádání si změny ústavy ČR, aby zde byl i prostor pro přetváření (postupném rušení) krajů, státu - zakládáním (přetvářením) obcí na obce TSO.


Přirozenost každého z nás, pro ono uvědomění, často vyžaduje pohled z jiného úhlu na současný systém a na metodiku TSO, proto mně osobně nevadí otázky a příspěvky vedoucí k možnosti citace konkrétně z knih RS. Již jen nalezení možnosti těchto citací je projevem toho, ža ten kdo cituje odhalil souvislosti! Také je nesobecké předkládat tyto dokonalé formulace RS, člověk má na popisované zkutečnosti často svá slova, ale předložením originálu od RS nabízí druhému příležitost, aby ve sdělení RS mohl nalézt třeba i něco, co jemu samému uniklo. Pokud se nejedná o autorské právo, tak citovat je tedy vhodné pokud si je člověk vědom toho, že jeho slova, dané téma, lépe nevystihnou.

Nesmíme ale jen skončit u citací, ale postupovat - navazovat.

Také myslím není vhodné se snažit o to, aby již určitá témata, která již byla dokonale vyjádřená RS, byla znovu objevována - jen za předpokladu, že člověk bytostně nepochopil pravdivost onoho sdělení. Když bytostně chápeme pravdivost výsledku projevu, tak by bylo vývojově zbržďující se snažit o to, abychom pronikly do podstaty toho, co vedlo autora k oné formě a obsahu projevu. Docílením toho, bychom se museli stát sami RS a to nelze. RS také jistě navazoval. Je tedy myslím potřebné raději např. na RS navázat a snažit se s jeho výsledky (námi ověřeny ve vnitřní a vnější realitě) počítat dále - viz. např. odhalení dolní trojnosti.

 

PS:. zrovna jsem ''za sebe'' poslal odborům odkaz na stanovy HO, s textem - spravedlnost nejen pro představu. :-)PD Tce
28.11.2011, 21:48:59 RE:
Reagovat


Snaha o opravu podstaty myšlenky v posledním odstavci:

 

Také myslím není vhodné se snažit o to, aby již určité obsahy (části reality), který již byly určitou svobodomyslnou formou vyjádřeny RS, byly znovu objevovány. Kdy snaha o znovuobjevení onoho určitého obsahu je vhodná jen za předpokladu, že člověk bytostně nepochopil pravdivost onoho daného obsahu. Zde pak pomůže anthroposofie RS, která člověka učením uvede do oné určité formy (svobodomyslné), aby pak mohl ony obsahy (části reality) nalézt sám a díky tomu je pochopit. A nejen to, je zde pak i šance k nalezení - uvědomění si dalších zatím neobjevených obsahů (částí reality), odhalujících a i tvořících se nám v závislosti na tom, do jaké míry do sebe uvědoměním přijmeme ty obsahy předešlé (to odhaluje nové obsahy) a do jaké míry tyto nové obsahy necháme podílet se na našem konání (to tvoří nové obsahy)...

 

Docílit obdobné kvality při vyjádření určitého obsahu, tak jak jej vyjadřuje RS, by vyžadovalo odhalit a nechat působit i projevit ono (i tipově a popřadě) stejné ohromné množství obsahů, které RS odhalil...proto se ještě dlouho bude nabízet citování RS.

 

Snad se mi to podařilo trochu napravit, nechci šířit nepravdivosti či nejasnosti, proto tato snaha...Kristina
30.11.2011, 18:22:23 RE: citace +realizace
Reagovat

Díky za šalamounsky náročné doplnění předchozího vysvětlení, pro mně poněkud složité, ale beru to.
Cyril
23.11.2011, 10:52:06 spiknutí burz?
Reagovat

Burzovní trhy, burzovní spekulanti a tedy i novináři zaznamenávají nový fenomén, a to, že burzy se nyní neřídí principem nabídky a poptávky, cena zboží a peněz je především, nebo již zcela závislá od stavu politiky, od politických prohlášení a politického harašení.

Burzy a jejich rozhodnutí o cenách se již prý zcela odtrhly, emancipovaly od skutečnosti. Žijí si svým vlastním virtuálním životem, který však drtí ten skutečný. Dříve také určitě burzy nereflektovaly vždy skutečný stav ekonomiky, nabídky a poptávky (již samo slovo burzovní spekulant vypovídá o morálním stavu takové instituce), ale burzy se alespoň tvářily, že respektují skutečnost. Nyní se již zcela otevřeně hovoří o naprosté libovolnosti při rozhodování o tom, jakou cenu bude mít nějaké zboží, energie, či měna některé země jako taková.

Čím se pak řídí burzy, jaký potom mají účel? Není to celosvětové zdražování následek burz, které parazitují na hospodářství? Tam se při převádění zboží z jedné strany planety na druhou ztrácí miliardy. Výrobky produkované dokonce místně jsou stále dražší, ale čínské výrobky, které zaplavují nejen Evropu, ale i Afriku, mají hodnotu v přepočtu jen několika korun, což nejsou ani výrobní náklady.

Tyto absurdity vytvářejí burzy.
M15
23.11.2011, 12:16:37 RE:
Reagovat

Potom samozřejmě nic neplatí, padají veškeré poučky ekonomie, co se učí na vysokých školách. Všechno si to mohou vrazit do špic, včetně růstu hdp a volného trhu. Ačkoli platí - ty antisociální instinkty u těch lidí, kteří nás mají v rukách skrze ty burzy.
M15
21.11.2011, 13:06:00 otázky Václava Moravce
Reagovat

K debatě v TV o tom, jestli se naplnila očekávání lidí s vývojem od sametu 1989 pozval p. Václav Moravec ty samé skvělé lidi, kteří způsobili a nadále způsobují současnou krizi společnosti. Co dělá a dělala tato elita národa? Plivají a kopou kolem sebe. Co asi očekával, že by mu tato skvělá elita národa sdělila nového? Je to chytrý člověk. Co očekával? Odpovědí elity bylo a je házet špínu a vinu na druhé. Oni za nic nemohou. Oni to jen skvěle vedli. Takže to samo… Ti skvělí, kteří stáli u zrodu krachu a pomáhali tomu, nám nyní opět skvěle radí, co by se mělo dělat…

Stejně tak skvělý generální tajemník jakési skvělé Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángel Gurría chválí skvělé reformy ČR. Takže tady se už nepokrytě zdražuje skoro vše, a ejhle, ono je to vlastně výborné… Tak takový je - skvělý Ángel - schvaluje okrádání lidí v ČR.

Chválí okrádání na základě rady skvělých ratingových agentur, které obecně rovněž přiložily své polínko na oheň vzplanutí krize, když skvěle vytvářely podvody s hodnocením ekonomik jednotlivých států.

A jako moudro se dodá, že prý nakonec stejně odvisíme od okolních států…

Jinak řečeno: Takže je to stejně úplně jedno, jak jsme hodnoceni nějakými agenturami, jestli si skvěle utahujeme opasky nebo ne.

Tak si říkám, jestli jsem blázen já, nebo se zbláznil svět. Jednou větou se říká čehý, druhou hot. Blázinec. Zmatek.

Všichni tito černokněžníci a ježibaby si společně notují, že je sice blbě a bude i hůř, ale ty reformy - ty jsou tak skvělé, a ti politici - ti jsou skvělí, a co teprve ekonomové a bankéři, ó, jak ti jsou výborní. A jejich odborné instituce - hmmm - ty všemu požehnají. A je to skvělé. Nikdo za nic nemůže. Skvělo. Ono to samo. Skvělá budoucnost se samými skvělými lidmi. Skvělý rok 2012 nám všem skvěle pomůže. Ono to samo bude skvělé.

Skvěle.

Takže, přátelé, sejdeme se v pekle.
Alexis
18.11.2011, 21:15:28 člověk jako bytost sociální i antisociální
Reagovat

Jako reakci na názor, že v lidech je více dobra, než se nám zdá, bych chtěl ocitovat z knihy R. Steinera: Základní sociální požadavek naší doby ve změněné dobové situaci.

„…Říká-li se, že člověk je sociální bytostí – jak se to dnes stalo módou – je to nesmysl, neboť člověk je právě tak silně bytostí antisociální jako je bytostí sociální. Život sám činí člověka bytostí antisociální ….

Často slýcháme: Ideál státního soužití je demokracie. Dobře, předpokládejme tedy, že ideálem státního soužití je demokracie.

Ale kdyby se chtěla někde tato demokracie zavést, pak by to nutně vedlo v její poslední fázi k jejímu vlastnímu zrušení. Demokracie nutně usiluje o to, když jsou demokraté pohromadě, že stále chce jeden druhého přemoci, stále chce jeden mít pravdu vůči druhému. To je zcela samozřejmé. Ona usiluje o své vlastní zrušení. Zavedete-li tedy někde demokracii, můžete si to v myšlenkách krásně vymalovat, ale převedeno do skutečnosti, vede demokracie právě tak k opaku demokracie, jako se kyvadlo vychyluje na opačnou stranu. V životě to vůbec jinak nejde. Demokracie po nějakém čase vždy odumřou na svou vlastní demokratickou povahu. To jsou věci, které jsou nesmírně nutné k porozumění života….

Vidíte z těchto výkladů, že především, když se hovoří o sociální otázce, musíme se intimně zabývat bytostí člověka, a musíme tuto bytost člověka tak poznávat, abychom věděli, jak se v člověku realizují sociální a antisociální pudy…těmto věcem se musí věnovat pozornost, jinak současnost absolutně nepochopíme. Přesto všechno usiluje naše páté poatlantské období jistým způsobem k socializaci ….tyto věci nastanou: Buď budou lidé svolní k té námaze pomocí lidského rozumu, nebo když nebudou k té námaze svolní, pomocí kataklysmat, revolucemi. O tuto trojčlennost usiluje člověk v tomto pátém poatlantském období, tato trojčlennost musí přijít….Socializace se však může vztahovat jenom na zevní strukturu společnosti. Ta může ale v našem 5. poatlantském období spočívat jenom na jistém zkrocení myslícího vědomí, v jakémsi zkrocení antisociálních lidských instinktů. Musí tedy nastat jaksi pomocí sociální struktury zkrocení antisociálních instinktů v představách. To musí mít jakési protipůsobení, to musí být něčím přivedeno do rovnováhy….

….Seznamujeme-li se dnes s lidmi, potom pozorujeme, jak málo jsou tito lidé nakloněni zabývat se těmito věcmi. Prožili jsme poslední čtyři nebo čtyři a půl roku (1. Světovou válku). Milí přátelé. Mohli jsme vidět dobře smýšlející a docela chytré lidi stále znovu a znovu přicházet s jakýmisi programy pro budoucnost ve vnějším světě. Lidé vymýšlejí všechno možné, ale již a priori nejsou tyto věci ke spásnému ozdravení, nýbrž jsou buď nicotnými nebo k neštěstí lidí. Nicotnostmi, když se tím nikdo nezabývá, nebo zlem, když se tomu lidé věnují. Jen jedno si potřebujeme předsevzít: Seznámit se nejprve se skutečností…“
Marcela
19.11.2011, 22:58:10 morálka
Reagovat

Souhlas se Sašou. Nemám pocit, že by se morálka lidí zlepšovala, jsme horší než zvířata. Ta v naprosté většině zabíjejí z hladu. Ne pro radost. Člověk je strašně často zlý tvor. Blbý, sobecký násilnický tupoun. Lidé (proč především muži) vyhlazují celé národy. Proč člověk má potřebu ubližovat druhému člověku? Jak to, že není soucit silnější než touha vraždit, dominovat,panovat? Současný stav světa jen zrcadlí zevně to, co je v našem nitru. Dělá to člověk, nebo skrze něj nějaký démon? Proč by se pak říkalo, že to je nelidské, co si lidé dělají?

 


Kristina
13.11.2011, 23:34:25 kultura strachu
Reagovat

Většina lidí pozoruje v současnosti zesílení sil smrti v zevním světě a zesílení sil zla v nitru lidské duše a není to jenom zdání vzhledem k rozšíření informačních zdrojů.

K pochopení důvodů by nám mohlo pomoci POZNÁNÍ ze zdrojů esoterního křesťanství. V naší době je jeho hlavním reprezentantem antroposofie, neboli duchovní věda, uvedená v život R. Steinerem, jehož knížky jsou dostupné zejména v prodejnách duchovní literatury.

Základními myšlenkami antroposofické nauky jsou "reinkarnace a karma".

Myslím, že dokud lidé nepřijmou tyto a další pojmy do svého života, zejména povědomí o duchovním světě a nebudou z nich čerpat posilu, dotud strach bude nástrojem mocných tohoto světa.

Negativní myšlení současnosti se projevuje skrze ducha, který tu vládne a kterého bychom mohli nazvat duchem pouhého života ve smyslovosti a odtrženosti od duchovního bytí. Následkem toho je člověk přesvědčen, že pochází ze zvířete a pod vlivem "vědeckého" materialismu se mu také svým chováním začne podobat.

Jakým způsobem čelit katastrofám a sociálním otřesům? "...jen trojčlenný sociální řád bude s to vyvést lidstvo ze všeobsáhlé krize, v níž hrozí lidstvu ocitnout se vlivem současné politiky tajných lóží." (R.S.).

Sočasně s tím je třeba vyvinout princip vůle, jehož základ bude tvořit plné uznání individuální svobody a nedotknutelnosti vůle druhého, jako něčeho nejposvátnějšího každé lidské bytosti.


Lena
14.11.2011, 11:24:21 RE: kultura strachu
Reagovat

"Ve správně nastavených pravidlech se i potenciální darebák chová jako spořádaný občan." Kant

A naopak. Proto dnešní dobu nevidím tak katastroficky. Je sice zle. Ale možná lidé nejsou až tak ubátí a patrně nejsou až tak zlí. Věřím tomu, že v lidech je více dobra, než jak se nyní může zdát, když se všude okolo nás stále pokrytecky i slabomyslně lže, bez studu a svědomí krade a vraždí.

Jen je nutno vytvořit někde na Zemi to místečko, kde by se mohl uskutečnit trojčelnný sociální řád. Snad se to podaří. A pak se už vše změní a lidé budou ihned lepší. Není náhodou o tom ten obávaný i očekávaný rok 2012?
ZMP VM
14.11.2011, 13:55:53 RE:
Reagovat


Závidím Leně její optimizmus. Přestože se „všude okolo nás stále pokrytecky i slabomyslně lže, bez studu a svědomí krade a vraždí“, přesto „dnešní dobu nevidí tak katastroficky“, přesto věří, že „lidé nejsou až tak ubátí a patrně nejsou až tak zlí“, že je „v lidech více dobra, než jak se nyní může zdát“.

Lena má pravdu, že „je nutno vytvořit někde na Zemi to místečko, kde by se mohl uskutečnit trojčlenný sociální řád“. Jenže nejsou lidi (viz odpověď Kristině). Je to tedy jen o lidech. Rok 2012 za nás nic neudělá. Proto ani Kantova "správně nastavená pravidla“ nejsou na pořadu dne.

Obávám se, že Lenin optimizmus nikoho k činu nevyburcuje. Vždyť ještě není tak zle. Bude-li zle, máme přece v záloze Blanické rytíře, mimozemské civilizace a jiné „spasitele“. Ani Bůh to tak dlouho nenechá. Takže se nemusíme o nic snažit. Stačí jen čekat, až dozraje čas a dobro v lidech (samozřejmě těch druhých) zvítězí.

zmp
ZMP VM
14.11.2011, 13:39:50 RE:
Reagovat


Narůstání sil smrti je dáno ideologií materialismu. Narůstání sil zla v lidské duši je dáno ideologií egoismu.

Přesto táž většina, která to pozoruje, dál nakupuje plastové obaly, otrávené potraviny, hnojí chemicky, lže sobě i jiným atd. Tzn., že samotné pozorování tu nestačí. Materialistická a egoistická většina bude možná kritizovat ty druhé, sama však své smýšlení změnit nechce. Tak bude každý kritikem těch druhých a tím to také skončí.

Z menšiny, která např. kupuje duchovní literatur (RS aj.) většina uspokojí jen svou zvědavost. Pokud se menšina z této menšiny snaží o porozumění duchovním sdělením v této literatuře, tak jen v intencích materialismu a tedy také egoismu.

Po odečtení zmíněné většiny, menšiny a menšiny v menšině, nám zbude sotva pár jednotlivců, kteří na sobě duchovně pracují. Těch je tak málo, že jejich počet nestačí ani k založení obce, či hospodářské organizace TSO. O živoření valdorfských škol ani nemluvě.

Zkrátka, s lidským smýšlením (a proto také s utrpením) je to mnohem horší než nejhorší představy o něm. Namísto svobodomyslnosti převládá snění o „spravedlivém otrokáři“. Viz všechny ty výzvy ke změně daného neutěšeného stavu. Webové stránky všech těchto rádoby reformátorů (ve skutečnosti žonglérů s totalitní ideologií) jsou velmi hojně navštěvované (na rozdíl od webu TSO).

zmp


Slávek
12.11.2011, 18:54:37 kultura strachu
Reagovat

Jak se vyvíjí svět, tak se vyvíjí i chápání věcí, které byly donedávna považovány za samozřejmé, nebo naopak nemožné, ale zdá se mi, jako kdyby stále nebylo možné pochopit, že slušné chování, cit pro společnost apod. nejde uzákonit, zakotvit v jakýchkoli pravidlech, nařídit, nastolit apod. Do této oblasti „nechápání“ patří mj. i nově vznikající „kultura strachu“.

Jde o to, že lidé nejenom v našem státě jsou neustále masírování katastrofickými předpověďmi a vizemi nejbližší i vzdálenější budoucnosti např. o tom, že nebude „co do huby“, že bude přelidněná Země, většina lidí bude spávat pod mosty a nečeká nás nic jiného než samé války, sociální a finanční krize, kolapsy hospodářství, zdravotnictví, důchodových systémů, teroristické útoky a v podstatě samá beznaděj.

Tento strach je systematicky vytvářen ve všech sdělovacích prostředcích, v podstatě až na vyložené výjimky týkající se počasí a sportu neexistuje pozitivní sdělení.

Nabízí se nám tu dvojí vysvětlení motivu těch, kteří tuto atmosféru vytváří:

1.Neuvědomují si, čeho jsou lidé schopní, respektive, jaké může mít důsledky reakce nebo výsledek strachu, který přesáhne určitou mez.

2. Uvědomují si důsledky vyvolání paniky a strachu a nejde jim o nic jiného, než právě o tyto důsledky.


Já jsem přesvědčen o tom, že jednoznačně platí bod dvě, je to tedy o to větší zlo a proto by se tomu měli lidé zcela zásadně postavit.

Jaký je na to Váš názor?
ZMP VM
13.11.2011, 17:56:24 RE:
Reagovat


Jsou lidé „mocní v pozadí“, kteří ideologii strachu vymýšlejí (bod 2) a jsou lidé „výkonní v popředí“, kteří jsou najímáni na její šíření (bod 1). Pokud se lidé vzbouří, odnesou to ti výkonní.

Ti mocní najmou nové vykonavatele a uvedou vzbouřence znovu do atmosféry strachu, protože bezradní vzbouřenci nepodniknou nic, co by ty v pozadí zbavilo moci...

zmp


Lena
13.11.2011, 18:20:13 RE:
Reagovat

Přemýšlím o tom, že obecně se dá říci: platí bod dva. Ale jak by všichni, kteří se podílejí na vytváření těchto akcí - teroristické akce, lži v tisku a v tv, vytváření atmosféry strachu z hladu, z nezaměstnanosti, z nemocí, krize - museli být propojeni, jak by jinak spolupracovali na těchto věcech? To nejde dělat sólově. Bylo by přece více informací, unikly by různé dopisy, zprávy, že to vše je koordinované. Nemám pravdu?

K čemu je strach využitelný? Určitě u většiny lidí vede strach k oslabení osobní statečnosti a následně k vzdání se svobody.

 

Víte jaký je rozdíl mezi kapitalismem a socialismem?

Za socialismu mohli krást, ne nějak moc, ale všichni,

Za kapitalismu může krást sice jen elita, ale zato moc.


ZMP VM
14.11.2011, 13:08:24 RE:
Reagovat


Informací o koordinovaném postupu mocných v pozadí s těmi výkonnými, nastrčenými do popředí, je víc než dost.

Existují nejen přímé informace (dopisy, úniky informací, svědecké výpovědi zainteresovaných atp.), o některých byla také řeč v naší diskusi a některé citujeme v „Pilířích totality“ (viz metodika TSO). Jde jen o to, ověřit si tyto informace na realitě a pak je buď odmítnout jako nepravdivé, nebo přijmout jako pravdivé.

Existují také nepřímé informace, v podobě neblahé reality. Ty je třeba jen správně vyhodnotit. Nejzávažnější nepřímou informací je existence tzv. „státních dluhů“ (u FED), které naprosto logicky nemohou vzniknout jinak, než jako celosvětově koordinovaný podvod (viz např. „ekonomické pilíře totality“ v metodice TSO, na našem webu). Vyhodnotíme-li správně také moderní války, terorizmus, rasismus, multikulturalismus, trvale narůstající inflaci, krize atd., nebudeme moci o celosvětově koordinovaném zločinném spiknutí pochybovat. Neboť jak pravíte: To nejde dělat sólově...

zmp


Spatrakus
11.11.2011, 18:09:48 páka
Reagovat

K bodu 1: Nyní uznávám, že:

Rovnice = 1. na obou stranách je totéž

nebo 2. Na obou stranách je stejná míra téhož

 

Nerovnice = 1. Na obou stranách je něco jiného

nebo 2. Na obou stranách je různá míra téhož.

 

Dobro a zlo jsou skutečnosti, ale nejsou položitelné na hmotné váhy. Tedy zlo ani dobro nelze dát místo závaží.

Snad jde jen zvětšit míru zla či dobra. Ale tu nelze asi stanovit. Nejde říci: přidám zde dva dílky dobra….

Fyzické váhy tedy asi nelze vychýlit dobrem ani zlem (ani mírou dobra či zla)

 

 

K bodu 2: známe případy, kdy v USA zákon dovoluje dětem, že nemusí poslouchat rodiče. Mohou dokonce zažalovat rodiče za to, že jim dají výchovnou facku. Tam můžete rodič své dítě asi jen prosit či žádat, aby dodržovalo nebo uznalo jeho názor, radu, příkaz.

 

K bodu 3 nemám připomínek. Jen žasnu, co jste tady objevil. Ale mám dotaz: Jak to, že se nám všem ale zdá, že zákon o zachování hmotnosti (hmoty) a energie je v souladu s fyzikálními zákony? Tady sice prokazujete opak, přesto - dává to také možnost nějak prakticky využít to, co tvrdíte? To by se museli začít nějak vyrábět stroje či mechanismy páky, aby to tu bylo? Dosavadní stroje tedy nevyužívají páku, která tedy vytváří více energie na výstupu?
ZMP VM
12.11.2011, 10:18:20 RE:
Reagovat


2. Je to něco příšerného, zakazuje-li zákon rodičům účinně vychovávat své děti, kterým umožňuje rodiče neposlouchat. Této možnosti však mohou využít jen děti školního věku, neboť zažalovat rodiče malé dítě nedokáže, není-li k tomu naváděno nějakou státní institucí (školou, sociálním pracovníkem či jiným státním zaměstnancem). Nejdůležitější část výchovy, kdy se rozhoduje o budoucím charakteru člověka spadá do prvních sedmi let. Co se tu promešká to se již sotva kdy napraví. Pokazit se však dá později i to. S tím kalkuluje zvrhlý totalitní zákon...

3. Zákonu o zachování hmotnosti (hmoty) a energie věříme, protože věříme všemu, co nám nakuká státní-akademické školství. V daném případě nás tu klame newtonovská fyzika a akademická matematika, zcela emancipovaná od reality. Podle jejího výkladu je násobení pouhou zkratkou pro sčítání (dvě řady x 10 vojáků = 20 vojáků)...

Páka je zcela běžně prakticky využívána. Neuvědomujeme si však, že s pákou máme každodenní zkušenost s přibýváním sil. Páka však není jediný mechanismus, který to dokáže. Jde jen o to, aby si to lidé uvědomili a hledali cesty, jak se energeticky emancipovat o těžce ztrátových, ekologicky ničivých a vyděračských centrálních zdrojů...

zmp
Spatrakus
06.11.2011, 23:49:40 zákon zachování hmotnosti a energie
Reagovat

K bodu 1. Myslím si, že žádná z misek nepředstavuje zlo či dobro. Ale lze s miskami spojovat zlé i dobré činy. Jak jinak by potom mohl soudce vážit? Z rovnice vah také vyplývá, že: 1 miska = 1 miska (dobro = dobro, zlo = zlo, to je stav rovnováhy). V případě nerovnováhy zde přicházejí ty relativní opaky…. Přiznám se ale, že nerozumím tomu, - když je jedna miska vah dole a druhá nahoře, co je na dolní misce a co na té horní? Představují-li relativní opaky, potom co je na jedné a co na druhé misce vah? Na jedné je 1 dobro a na druhé 1 zlo?

1 = 1

Jde na vahách o rovnost míry a ne podstaty.

Nejsem si už jist, zda platí, že to co je na jedné straně dobro je na druhé zlo.

Když jsem chtěl demonstrovat tezi, že zlo na jedné straně je na druhé straně dobro,

tak jsem vlastně hledal nerovnici zlo =/= dobro.

Není to právě ten nerovnovážný stav vah?

 

K bodu 2 Přijímá-li dítě péči rodičů, vůbec nemusí přijímat jejich výchovu. Kolem sebe máme takových případů plno…popíráte tady realitu.

 

K bodu 3

Energie se neztrácí, jen se proměňuje v jinou. Ale v žádném případě jí nepřibývá. Popíráte tím fyziku. Známou fyziku.

Nevím, jak chcete prokázat, že neplatí zákon zachování hmoty a energie.

Můžete takovou věc zachytit na mechanismu vah?


ZMP VM
07.11.2011, 10:10:34 RE:
Reagovat


1. Matematická rovnice a nerovnice je vlastně abstraktní mechanismus vah:

rovnice = váhy v rovnováze (dobro = dobro, zlo = zlo)

nerovnice = vychýlené váhy (zlo =/= dobro)

Jenže jak chcete vychýlit váhy z rovnováhy tím, že s jednou miskou spojíte zlo a s druhou dobro?

Váhy lze vychýlit jen tak, že na jednu misku položíte závaží. Co je závaží? Dobro nebo zlo?

2. Přijímá-li dítě péči, musí přijímat i výchovu rodičů. Neznám případ, že by nemuselo. Znám však případy, kdy rodiče o děti pečují, ale nevychovávají je, popřípadě je vychovávají špatně...

3. Zákon o zachování energie popírá známou fyziku i matematiku.

Přibývání sil můžeme demonstrovat na mechanismu vah, pokud od vah utrhneme misky a ramena vah proměníme v páku. Pákou pak zvedneme břemeno, které bychom bez páky nezvedli (vynaložíme-li stejnou míru tělesných sil na páce i bez ní).

Matematicky lze síly na páce demonstrovat následovně:

Na kratší rameno páky (míra: 1) působí břemeno silou, jejíž míru vyjádříme číslem 30. Na delší rameno páky (míra: 10) působíme tělesnou silou, jejíž míru vyjádříme číslem 3. S vynaložením tělesných sil v míře 3, bychom desetkrát silnější břemeno (s mírou 30) na žádný způsob nezvedli. S pákou to však dokážeme:

3 x 10 = 30 x 1

Sečteme-li si míry na levé straně rovnice (3 + 10 = 13) dostaneme celkovou míru sil vynaložených na jedné straně páky. Sečteme-li si míry na pravé straně rovnice (30 + 1 = 31) dostaneme celkovou míru sil vynaložených na druhé straně páky. Rozdíl (31 – 13 = 18) jsou síly navíc (přibyly síly v míře 18)...

zmp
Lena
05.11.2011, 15:59:12 Vodní tribunál
Reagovat

Ve Valencii ve Španělsku se každý čtvrtek v poledne schází slavný Vodní tribunál, zabývající se příděly vody pro zemědělská pole. Tento Vodní tribunál existuje skoro 800 let a osvědčil se. Jaime I. Dobyvatel v roce 1238 osvobodil město od Arabů a dal občanům města toto právo a oni to dosud užívají a respektují. Jestli někdo s rozhodnutím nesouhlasí, může se obrátit na občanský soud. Ten ale nemůže rozhodnutí zrušit, jenom potvrdit a napomáhat vymoct to, o čem rozhodl Vodní tribunál.

Vodní tribunál s právem veta občana v obci nebo s občanským soudem asi nesouvisí. Přesto ukazuje, že ještě existují normální lidé, kteří vědí, že soudy mohou vynášet i normální, rozumní občané, snad mistři nějakého cechu, a jejich rozhodnutí platí pro dotčené lidi i bez požehnání státních zkorumpovaných soudů.

Vždyť i různé klany a skutečné mafie, různé politické strany a politici v obcích,parlamentech také vynášejí soudy o nás, rozhodují o bytí a nebytí lidí. Vykonávají tím takto soud o nás, ačkoliv také jako my nemají oprávnění soudit. Tak proč pochybovat o právu veta, o občanských soudech? K sebrance máme respekt, k sobě ne. Může to být horší než dnes?
Spatrakus
04.11.2011, 00:39:34 rovnice(nerovnice) dobra a zla
Reagovat

Vím, že s běžnou logikou tady s Vámi moc slávy nenadělám, ale dnes mne ještě něco napadlo, mám tu pro Vás bonbónek….mám nachystané eso…jenže nyní zase nevím, jestli s tím prorazím, když Vy nám tu tvrdíte, že spojené nádoby jsou vlastně jedna nádoba.

 

1.To moje eso se týká klasické páky. Na jedné straně páky se přece její rameno zvedá, na druhé klesá.

 

Předpokládám, že tím je naplněn postulát: „co na jedné straně ubude, to na druhé přibude“. O kolik se zvedne jedna strana, o tolik klesne druhá. Míra poklesu se rovná míře výstupu.

 

Dle Vaší logiky předpokládám, že mi budete tvrdit, že dvě ramena páky nejsou dvě protikladné části, ale je to vlastně jen jeden klacek… takže tím končím…. Ačkoli se mi jeví, že mám pravdu já. Jenže to byste pak musel vzít zpět to, co jste tvrdil….o čemž silně pochybuji....

 

2. Ohledně zla a dobra hovoříte:

 

- je-li účel dobrý, jsou všechny prostředky k němu vedoucí dobré, ať se nám zdají být na první pohled (bez znalosti účelu) jakékoliv.

 

- je-li účel zlý, jsou všechny prostředky k němu vedoucí zlé... atd.

 

Jenže tady jste přeskočil kritérium zla a dobra už samotného účelu.

 

Spojujete dvě věci: účel a kategorii zlo,i dobro

 

Dát něčemu či někomu účel je schopnost či vlastnost patrně jen člověka (i když i opice např. užívají klacku či kameny k něčemu účelnému)

 

Jaký je dobrý účel? Co my o tom můžeme vědět, co je dobré či zlé?

 

Kdo Vás opravňuje tvrdit, co je zlý či dobrý účel? Ale co je zlo a dobro samo o sobě?

 

Uvědomuji si nyní ale sílu pokroku ve svém myšlenkovém světě. Ještě před několika dny či hodinami jsem tvrdil, že to, co je pro jednoho dobro, je pro druhého zlo…, co je na jedné straně dobré, je na straně druhé zlé…co na jedné straně přibude, to jinde ubude….

 

Nyní toto už neříkám.

 

Navíc mne šokujete tím, že tvrdíte, že zákon zachování energie je nesmysl. Je nesmysl tvrzení: Kolik energie do něčeho vložím, tolik energie z toho nějak vyproudí….?

 

Vnímám to tak, že všechny tyto problematiky se týkají v principu něčeho stejného, že tu jde o nějakou jednu věc o nějaký jeden princip.

 

Takže jinak. Platí tedy: Co je pro jednoho zlo (dobro), je i pro druhého zlo (dobro)?

 

Platí tedy: Co přibude (ubude) na jedné straně, tak to přibude (ubude) i na druhé?

 

Tedy jako by zde nebyl rozpor.

 

Jak to ale dát do souvislosti s tím zákonem o zachování energie, že naráz neplatí: Kolik energie do něčeho vložím, tolik energie z toho nějak vyproudí….?

 

Nyní mne napadá to, že když já dosud tvrdil: „Kolik toho na jedné straně ubude, tolik toho na druhé straně přibude“ (co je na jedné straně zlo, je na druhé straně dobro), tak já vlastně tvrdil že:

 

ubude = přibude

 

zlo = dobro.

 

A to není samozřejmě pravda.

 

Ale já tvrdil, že nerovnice je rovnice. Že se to rovná. Vy mne naopak vyvádíte z mého omylu, z mého mylného tvrzení…. Dosud mne tepete za to, že mylně tvrdím, že se levá strana rovnice rovná pravé. Já tvrdil, že nerovnice je rovnice. Ahááá.

 

Takže, aby se levá strana rovnice rovnala pravé: Musí být:

 

ubude = ubude

 

přibude = přibude

 

zlo = zlo

 

dobro = dobro

 

 

 

Jestli je toto nyní správně, potom ale nechápu zase rozpor, že zákon zachování energie je nesmysl.

 

Tvrdíte-li, že zákon zachování energie je nesmysl, pak mám chybu v předchozí úvaze, nebo popíráte následující:

 

Kolik energie do procesu vložím (vstoupí) na jedné straně = tolik energie na druhé straně z procesu získám (vystoupí)

 

Chápu, že mi tu nesedí to, že rovnicí nazývám následující stav:

 

Vložím (vstoupí) = získám (vystoupí)

 

Oni (vědci) tvrdí:

 

Vynaložím (1)= získám (1)

 

Vy tvrdíte:

 

Množství vynaložené energie na jedné straně =/= (se nerovná) množství vynaložené energie na druhé straně

 

Vy tvrdíte:

 

Vynaložím (1)= získám (2)

 

Všem se opět omlouvám za rozsáhlejší příspěvek, ale mně to nedá pokoj….mám tu stále rozpor a nevím si s tím rady….

 

(odbíhám tím zdánlivě od diskuse o karmě, ale věřím, že se k ní obloukem vrátíme, protože k tomu mám několik zásadních připomínek)
ZMP VM
04.11.2011, 09:55:31 RE:
Reagovat


1. Možná jste namísto páky mohl zvolit váhy. Zatímco dvě spojené nádoby nepředstavují nijaké relativní opaky a proto jsou jednou nádobou, misky vychylovaných vah představují relativní opaky přestože jsou součástí jednoho mechanismu vah. Váhy nám názorně představují podstatu světa v němž žijeme, světa relativních opaků. Takže Vám gratuluji k nalezení relativních opaků. Táži se však: A co má být? Nezapomněl jste při hledání opaků na účel Vašeho hledání? Tím účelem bylo demonstrování teze, že zlo na jedné straně je na druhé straně dobro. Nuže, která z misek vah (resp. které z ramen páky) představuje zlo a která dobro?

Myslím, že budete muset hledat dál...

2. Ano spojuji dvě věci: účel s dobrem nebo se zlem. Vy děláte totéž. Spojujete například spojené nádoby či páku (váhy) s kategoriemi dobra a zla. Proč myslíte, že vy spojovat můžete a já ne?

Na otázku jaký je dobrý účel jsem už odpověděl. Pro jistotu opakuji: Dobrý účel je např. péče a výchova usilující o osamostatnění (osvobození) učedníka.

Na otázku, co je dobré či zlé jsem rovněž odpověděl: Učedník o dobrém účelu sledovaném Mistrem neví (ví-li, stejně ho nechápe) a proto mu nepřísluší o něm spekulovat. Mistr o něm ví , protože si ho sám stanovil a proto o něm nespekuluje. Proto také ví, že učedníkova neposlušnost je zlo.

Na otázku kdo mě opravňuje tvrdit, co je zlý či dobrý účel odpovídám: Já sám! Obdobně se k péči a výchově, k odměňování a k trestání opravňují samotní rodiče a to svou obětí (péčí). Přijímá-li dítě jejich péči pak musí přijmou i jejich výchovu.

Na otázku co je zlo a dobro samo o sobě odpovídám: Samo o sobě není dobro dobrem ani zlo zlem. Dobro a zlo jsou relativní opaky jako vychylované misky vah. Miska sama o sobě není miskou vah.

Samo o sobě = absolutní = mimo jakýkoliv vztah (relaci)

Relativní = ve vztahu (v relaci)

3. Potvrzuji, že zákon o zachování hmoty a energie je naprostý nesmysl. Tvrzení, že kolik energie vložíme, tolik jí (v jiné podobě) vytěžíme je stejně chytré jako tvrzení, že vypít můžeme jen tolik vody, kolik jsme si jí sami načůrali. Opak je pravdou. Načůrat můžeme jen tolik, kolik jsme vypili. Otázka, odkud bereme vodu, kterou pijeme je táž, jako otázka, odkud bereme energii, kterou využíváme. Nikola Tesla ten zdroj energie (zdroj vody) nazval „volná energie“ (řeka atp.)...

Tezi „co je pro jednoho zlo, je i pro druhého dobro“ nelze uznat za obecně platnou. Někdy platí a jindy ne. Např. léky jsou pro nemocného dobro, pro zdravého zlo. Dýchat čerstvý vzduch je dobro pro všechny a dýchat zkažený vzduch je pro všechny zlo...

Teze „co přibude na jedné straně, to ubude na druhé“ je obecně platná.

Hlavně to nedávejte do souvislosti s nereálným „zákonem o zachování hmoty a energie“...

Pravdou je, že jste vlastně tvrdil že: zlo = dobro. Ne však následkem tvrzení, že „kolik toho na jedné straně ubude, tolik toho na druhé straně přibude“. Přečtěte si náš předchozí dialog ještě jednou...

Aby se levá strana rovnice rovnala pravé: Musí být nejen: ubude = ubude, přibude = přibude, zlo = zlo, dobro = dobro, ale také:

např. 1kg mouky = 1kg sazí (přestože moka nerovná se saze).

Zde je třeba mít na paměti, kdy mluvíme o rovnosti míry (1kg = 1kg) a kdy o rovnosti podstaty (mouka = mouka). Tzn., že nesmíme matematiku (rovnici) emancipovat od reality, jak to dělá současná ryze abstraktní akademická matika.

Příklad absurdnosti školské matiky: A = 1, B = 1. Tzn., že A = B (mouka = saze). Zkuste tuto nesmyslnou rovnici aplikovat při psaní (při pečení chleba)...

zmp
ZMP VM
03.11.2011, 13:30:09 Odpověď Spatrakovi (02.11.2011) „Co je pro jednoho zlo, je pro druhého dobro“
Reagovat


Zákon o zachování hmoty a energie patří mezi ty zákony o nichž Kristina praví, že jsou nesmyslné (tj. nereálné). Tento spekulativní zákon je ryze účelový, neboť má vzít lidem víru ve stvoření světa z ničeho a také víru v tzv. „perpetuum mobile“, jímž by se lidé mohli osvobodit od vykořisťování centrálními zdroji energie...

Obdobně je spekulativní a účelový váš příklad se spojenými nádobami. Jsou-li nádoby spojené, jedná se fakticky o jedu nádobu...

Nabereme-li do nádoby vodu z řeky, nebo se prostě napijeme, jsme-li jako děti živeni svými rodiči je to dobré či zlé? Voda z řeky i výživa od rodičů jsou objektivní oběti (přírody, rodičů atp.), které přijímáme abychom se mohli z nesamostatnosti vyvíjet k samostatnosti, abychom jednou byli rovněž schopni něco obětovat pro jiné. Je takový vývoj dobrý nebo zlý? Kdyby trávu nespásla ovce, tráva by bez užitku uschla a ovcí by nebylo. Je tráva či ovce dobrá či zlá?

Bude-li dítě spekulovat o tom, že přijímat oběti rodičů je zlé (příživnictví), bude se tím příčit účelu sledovanému péčí a výchovou rodičů. Rodičemu za to prostě napráskají, což je pro dítě i ze strany rodičů evidentní dobro, nikoliv zlo, jak jen tak bezevšeho tvrdíte.

Nejlépe pojem dobra a zla vysvětluje Krišna v Bhagavat Gítě:

- je-li účel dobrý, jsou všechny prostředky k němu vedoucí dobré, ať se nám zdají být na první pohled (bez znalosti účelu) jakékoliv.

- je-li účel zlý, jsou všechny prostředky k němu vedoucí zlé... atd.

Jezuité to vyjádřili pregnantně slovy: „Účel světí prostředky!“ Problém je, že jimi sledovaný účel nebyl vždy tak dobrý, jak se domnívali. To však nikoho neopravňuje ke všeobecné skandalizaci jejich obecného výroku, který je naprosto správný...

Samozřejmě, že karmicky bude muset dítě rodičům jejich oběti splatit jako svůj dluh. Veškerý vývoj je totiž na dluh, uschopňuje však dlužníky dluhy splatit a ještě nad to mnoho získat. O tom však dítěti nepřísluší usuzovat, jako učni nepřísluší spekulovat o tom, zda je dobré či zlé přijímat péči a výchovu Mistra. Zde je totiž zlé právě odmítat péči a výchovu (oběti) a jejich přijímání je naopak dobré jak pro učedníka (vývoj), tak i pro Mistra (uspokojení).

Tzn., přijímat obojí! Nejen péči, ale také výchovu. Přijímá-li dítě (učedník) pouze péči, nikoliv výchovu, stává se parazitem, což je opět pro oba zlé. Zlá je každá jednostrannost (péče bez výchovy, či výchova bez péče), ke které mají sklon úsudky nezralých (dětí, učedníků atp.), ne však úsudky zralých (rodičů, Mistrů)...

Jednostranným soudem nezralých je také současný justiční soud, pro který platí následující slova evangelií: „Nesuďte, aby jste nebyli souzeni!“

Tento výrok pro justiční soudce i vykonavatele jejich rozsudků platí, bez ohledu na to, zda je s tím spojeno případné vyrovnání jejich minulé karmy. Svým jednostranným soudem se totiž znovu karmicky zadlužují, neboť stát ani lidské zákony je nemohou oprávnit k jejich justiční svévoli...

V TSO občanský soudce posuzuje pouze vinu či nevinu obžalovaného (možného škůdce), k čemuž je oprávněn poškozeným, v jehož rukou je také vše ostatní. Pokud se občanský soudce dopustí chybného soudu, jiný občanský soudce ho může obratem opravit a ke škodlivým důsledkům nespravedlivého soudu nedojde. Na takového soudce se pak už nikdo neobrátí a nemůže svou neschopnost opakovat. Víc pro spravedlivý soud udělat nelze...

Pokud vás „přesto stále provokuje myšlenka: že zlo na jedné straně je dobro na druhé?“, pak je to váš subjektivní problém, který nemá s objektivní realitou nic společného. Mravně je to váš nespravedlivý soud, který má své karmické následky, jako pomluva na mravní úrovni...

zmp
Kristina
03.11.2011, 09:25:13 Co je pro jednoho zlo, je pro druhého dobro
Reagovat

Zaplaťpánbu, že jsou mezi námi lidi, jako je Spartakus, kteří dokážou přemýšlet o věcech, nad kterýma většina lidí mávne rukou a ještě se (Spartakusové) omlouvají, že mlátí prázdnou slámu. Cha.

Myslím, že fyzikální zákony nejdou aplikovat na vysvětlení lidské karmy. Nehledě na to, že z pohledu duchovní vědy jsou některé uznávané fyzikální zákony nesmyslné.

Vždycky by se mělo pozorování karmy rozdělit do dlouhé řady životů, neboť vyrovnání nemusí vždycky nastat jen z přechodu jednoho života do druhého.

Například: rodičům se narodí dítě, které má špatně vyvinutý zrakový systém a z nějakého důvodu brzy zemře. Dítě muselo zemřít, protože následující život mu připraví vtělení, kde bude zrakový systém v pořádku, aby jej mohl uplatnit v nějakém životním úkolu svého zrození; a muselo zemřít, aby rodiče prožili bolestnou ztátu, kterou měli karmicky uloženou.

Pro koho je to dobře, pro koho špatně?

Dítě se narodí zdravé a bude moci splnit svůj úkol a rodiče smířením se s bolestí pochopí životní běh zrození a umírání.

Karma je vždycky životu příznivá, ne nepříznivá. (R.S.)

V případě soudců je to také tak, kdo dneska soudí, ten byl souzen, možná zabit tím ,kdo dneska stojí před ním jako odsouzený.

A vyrovnání karmy nastane, až jeden z nich dojde poznání, že za příkoří nebude následovat odplata, ale odpuštění.

Taky se těším na vysvětlení zmp.


ZMP VM
03.11.2011, 14:00:09 RE:
Reagovat


V podstatě je reakce na váš příspěvek obsažena v odpovědi Spatrakovi. Zde tedy již jen následující:

Máte pravdu, že fyzikálními zákony nelze vysvětlit karmu. Pravou je však také, že na vhodně zvolených fyzikálních zákonitostech lze zákonitosti karmy analogicky naznačit...

Za příkoří sice nebude následovat odplata (trest), ale náhrada škody. Na morální i mravní úrovni je náhradou škody pokání (omluva) a teprve potom může (ale nemusí) následovat odpuštění. Je-li odpuštěno předem, k náhradě škody musí dojít dodatečně (karmicky)...

zmp
Lena
31.10.2011, 19:29:18 platí to?
Reagovat

Nejvyšší dovršení společnosti spočívá ve spojení pořádku a anarchie.
P. J. Proudhon
ZMP VM
01.11.2011, 17:00:03 RE:
Reagovat

Například: "Stačí lano jen přejít z jednoho konce na druhý!"

Něco jiného je, řekne-li to mistr provazolezec Proudhon a něco jiného je, řekne-li to šmatlavý Kulhánek.

Pokud nám Lenka nevysvětlí, co tím Proudhon říká, potud nemůžeme vědět kam ji s její citací zařadit...

zmp
Lena
02.11.2011, 09:01:45 Proudhon - anarchie versus pořádek
Reagovat

Pozdravuji přítomné.

Podle toho, co naznačujete, tak vidím, že si na Proudhona musím dávat pozor, a že to asi nebude jen tak nějaká kecka:-)

Jen jestli si s námi jako obvykle nahrajete jak kočka s myší:-)

Mně se ale původně zdálo, že Proudhon kecá....anarchie je přeci bezvládí, kde si každý dělá co chce. Proto každý stát, u nás je to vládnoucí demokratický systém velmi napadá anarchisty a je ostře proti nim. Anarchie nerespektuje žádný systém. Pořádek je zase systém. Anarchie potírá pořádek.

Proto nelze spojit pořádek a anarchii.

Proti tomu přece nelze nic namítnout... ale dali jste mi brouka do hlavy....s čím na nás vyrukujete?:-)
ZMP VM
02.11.2011, 16:12:42 RE:
Reagovat


zdravím Lenku, ze které mám radost.

Jako kočka s myší si s lidmi nehraji nikdy. Jen se snažím, aby víc sami objevovali, než jen shromažďovali informace jako chodící encyklopedie (jako v současných školách)...

Výklad anarchie jako bezvládí, či chaos je výsledkem totalitnímu státu zaprodané akademické učenosti. Doporučuji zadat na internetu heslo „Proudhon“ a přečíst si o něm krátkou informaci na Wikipedii. Náhodou je docela výstižná. Možná tam naleznete leccos, co je konkretizováno také v metodice TSO...

Otázkou totiž není, zda lze pořádek spojit s anarchií, ale jaký pořádek preferují anarchisté. Anarchie původně usilovala o samosprávu bez totalitních zákonických předpisů. Není tedy pravdou, že anarchie nerespektuje žádný systém. Zobecníme-li to, anarchie usilovala o spojení řádu s chaosem (samosprávního řádu s totalitním bezvládím)...

Svět ve kterém žijeme, je světem relativních opaků (vnější+vnitřní, dobré+zlé, staré+nové atp.). V tomto relativním světě se nemůže nic projevit bez svého naprostého opaku. Proto je spojení řádu s chaosem zcela přirozený a regulérní požadavek. Kdybychom chtěli mít vše pouze uspořádané nebo pouze neuspořádané, jako bychom chtěli vše zalít betonem nebo vše obrátit v džungli. V totalitě pouhé tmy, ani v totalitě pouhého světla (oslnění) není nic vidět...

Také TSO je jako chaloupka u lesa. Tím uspořádaným (chaloupkou) je Ústava TSO a její tři přílohy (Občanská smlouva, Stanovy HO a Autorské právo). Tím neuspořádaným (chaotickým lesem) je osobní svoboda (ohleduplná libovůle) plnoprávných občanů. Totéž, byť ne tak konkrétně, ale obecněji, říká v podstatě také Proudhon či Rus Kropotkin...

Zda a nakolik se Proudhona či Kropotkina drží současní anarchisté nevím. Ať už jsou na tom jakkoliv, házení všech anarchistů do jednoho pytle není v pořádku. Proto nelze souhlasit ani s potíráním anarchie vůbec...

zmp
Marcela
29.10.2011, 17:16:32 budou dál státy a národy?
Reagovat

Z webu TSO mi vyplývá, že v systému TSO asi státy nebudou existovat. Budou existovat národy? Jaký smysl má podle vás stát a národ? Co potom bude spojovat lidi? Budou-li existovat jen nějaké obce - co potom spojuje lidi v nějaké společenství (kromě nějaké ekonomické, sportovní, kulturní aktivity, kromě politické strany, nějakého sběratelského koníčka atp.)?
ZMP VM
30.10.2011, 10:55:07 RE:
Reagovat


Stát je násilný útvar (totalita) mocných, který lidi spojuje bez ohledu na národnost stejným způsobem jako galeje. To, co lidi spojuje není jen kultura (národní). To, co lidi skutečně spojuje je stejný zájem, který může být kulturní (rodina, jazyk, příbuzenství, zvyky, svobodomyslnost atp.), politický (rovnost, ohleduplnost) nebo ekonomický (trh, společné hospodaření atp.). Budou to opět jen lidé s uvedenými společnými zájmy, kdo bude zakládat tři články TSO (horní orgány a dolní organizace kultury, politiky a ekonomiky). Jde tedy jen o to, zda jejich společným zájmem bude také TSO.

Tak jako zakládáme rodinu, která nás spojuje, tak bude založen také TSO. Národy nezakládáme, ale vznikají spontánně již zmíněným společným kulturním zájmem. Státy také nezakládáme, ale vznikají diktátem mocných.

Ptáte se: „Budou-li existovat jen nějaké obce - co potom spojuje lidi v nějaké společenství (kromě nějaké ekonomické, sportovní, kulturní aktivity, kromě politické strany, nějakého sběratelského koníčka atp.)?

Odpovídáme: politické strany lidi nespojují, ale rozdělují, neboť jejich cílem je porazit ostatní politické strany. Takový zájem ostatní aktivity, které uvádíte, nemají a patří tedy mezi výše uvedené spojovací zájmy.

Slova „jen nějaké obce“ naznačují určité nedocenění významu obce. Co dělali např. vystěhovalci do nového světa (do Ameriky), či jinam? Pokud to bylo možné, sdružovali se podle národností do obcí. Obec je aktivita, nikoliv národnost. Kdo se v cizině nesdruží do národní obce, ten splyne s cizí národností. I tak se během několika generací v cizině rozplynou i národní obce, pokud je nad nimi nějaká vyšší moc (stát).

Zkrátka, v TSO budou lidi spojovat nadále tytéž zájmy jako dnes. Jen jim v tom (v rámci TSO) nebude moci nikdo mocný bránit, ani jim vnucovat cizí zájmy (cizí kulturu, politiku a ekonomiku), jako se to děje dnes v totalitách...

zmp
Spatrakus
26.10.2011, 13:24:32 Proč nás provokují ti, co nás vykořisťují?
Reagovat

Proč nás provokují ti, co nás vykořisťují?

V roce 1996 vyrobila automobilka General Motors první sériový elektromobil EV 1 (jezdil v Kalifornii), který šetřil živ. prostředí, měl tichý chod, měl levný provoz, nabíjet se dal doma ze zásuvky. Auta však nebyla prodávána, ale jen pronajímána. Nájemní smlouvy však po deseti letech nebyly prodlouženy. GM všechna auta stáhl a zničil.
Další automobilka NIssan v roce 1997 vyvinula elektromobil Hypermini. Město Pasadena v Kalifornii pronajalo vozy pro úředníky města. Elektromobily se těšily obrovské popularutě. Po uplynutí nájemní smlouvy je město chtělo odkoupit v roce 2006. Ale Nissan odpověděl záporně. Nissan pak stáhl všechny vozy a...zničil je.
V roce 2003 se Toyota rozhodla zastavit výrobu vozu úspěšného elektromobilu RAV - EV.
V roce 2005 uplynuly nájemní smlouvy těchto aut.
Toyota všechny oblíbené elektromobily stáhla, aby je následně všechny zničila...
Atd., atp...

A všechny tyto fabriky neuvedly vozy do výroby, přestože se osvědčily a byl o ně zájem. Jen je po nějaký čas pronajímaly a pak je stáhly od lidí a zlikvidovaly.
Otázka: Proč vůbec tato auto vyrobily a daly je lidem "ochutnat", vyzkoušet (namlsaly je) a pak je proti jejich protestům zlikvidovaly? Stačilo je přece vůbec nevyrobit a byl by klid.
Je to jako by vynálezce parního stroje svůj vynález zveřejnil a pak ho demonstrativně zlikvidoval.

Jiný případ: Rotschildové a jiní bankéři si píšou mezi sebou dopisy, v nichž fakticky "vykecají", jak pomocí peněz ostatní lidstvo okrádají, a tyto jejich dopisy se pak dostanou na veřejnost. U nás se podobným případům říká „únik informací“ .
Otázka: Proč bankéři takové věci vůbec svěřují dopisům? Proč si navzájem píší to,co velmi dobře vědí a tím riskují prozrazení?

Jiný případ: Tzv. tajné spolky, např. Bilderberg a jiní bubáci…. jak to, že novináři a ostatní veřejnost vždycky ví, kde se tito spiklenci sejdou a mohou tak poblíž jejich sjezdů demonstrovat?
Nebylo by pro ně snadnější, kdyby místo svých setkání utajili?

Další případ: Gaius Julius César rozesílal populárům (republikánům) lístečky, v nichž je anonymně vyzýval, aby se probudili, že je republika Césarem ohrožena! Nakonec je tím dohnal k tajnému spiknutí, které skončilo jeho zavražděním.

Jiný případ: Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich chodil po Praze bez osobní stráže a současně se nechával veřejně slyšet, že se mu nemůže nic stát, protože Češi jsou zbabělci a ničeho se proti němu neodváží. Skončilo to atentátem na jeho osobu.

Souhrnná závěrečná otázka: Jak tomu mám rozumět?
ZMP VM
26.10.2011, 14:56:15 RE:
Reagovat

Kdyby byly výklady materialistické vědy o světě a lidech v něm pravdivé, nic takového by se nemohlo dít. Zločinci své úmysly umí utajit velmi dobře. Proto zůstává velmi mnoho kriminálních případů nevyřešeno. To, co zločince prozradí jsou zpravidla stopy zanechané na místě činu. Velmi vzácné je dopadení zločince blbce, na základě jeho holedbání. Ještě vzácnější je sebeudání na základě špatného svědomí. Případy které uvádíte nelze žádným z uvedených případů vysvětlit, protože se zcela vymykají materialistickým výkladům. Atomobilka, která by dala na trh auto šetřící ekologii a k tomu ještě s levnějším provozem, by zcela logicky ovládla trh a zničila veškerou konkurenci. Ropné giganty by však neohrozila, protože v podstatě patří těmže vlastníkům (bankéřům) jako zmíněné automobilky.

Chování Caesara, Heydricha a bankéřů má co činit se samou podstatou despotického centralismu, tj. s černou magií, která se nemůže plně vyžít, pokud své zločinné záměry nevytroubí do světa, pokud se svým obětem nevysměje do očí. Dokud však nemá veškerou moc plně v rukou, nesmí se kompromitovat. Proto volí výsměch oklikou, ke kterému se nemusí veřejně hlásit. Protože černá magie nemůže žít bez lidského utrpení, potřebuje oběti vědomě trpící, nikoliv trpící nevědomě, jež jsou ve své nevědomosti se svým osudem smířené (spokojené).

Vedlejším produktem černé magie je "probouzení" lidí "ze spánku". Proto jsou tak pravdivá slova Ježíše Nazaretského:

"zlo na svět musí přijít, avšak běda tomu, skrze koho přijde!"

zmp
Spatrakus
27.10.2011, 11:24:41 Zlo na svět musí přijít?
Reagovat

Takže podle Vás musí být na Zemi zlo? Proč?

Ale s tím souvisí dotaz, jestli je zlo jako zlo. Co je totiž pro jednoho zlo, je pro druhého dobro. O jakém zlu hovoříte?

A vůbec: Bylo by na světě zlo, když by lidé věděli o karmě?

Člověk, který ví, že musí vrátit to, co ukradne, bude krást? Bude dělat zlo? Asi sotva. Jestli někdo v tomto životě ukradne, vytuneluje miliardy, tak to se nedá vrátit v jednom životě. Zadluží se tak na mnoho životů....
ZMP VM
27.10.2011, 16:26:44 RE:
Reagovat


Svět se neřídí podle mě. Proto ani zlo na svět nemusí přijít podle mě.

Pravdou je, že nebýt zla, tak by si člověk nemohl osvojit ani odvahu, ani sílu k překonání zla. Kdo nemá odvahu a sílu překonávat zlo, ten nemůže být svobodný...

Teze, že „Co je pro jednoho zlo, je pro druhého dobro“ není pravdivá. U takových zdánlivých pravd je dobré vždy uvést konkrétní případ, kdy by to mělo platit...

Na otázku, zda by bylo by na světě zlo, kdyby lidé věděli o karmě, odpovídám: Nebylo by zla ze strany obyčejných lidí. Ostatní zlo by na světě bylo. Např. živelné katastrofy...

zmp

 


Spatrakus
27.10.2011, 23:18:22 relativita zla a dobra
Reagovat

Píšete: **Teze, že „Co je pro jednoho zlo, je pro druhého dobro“ není pravdivá. U takových zdánlivých pravd je dobré vždy uvést konkrétní případ, kdy by to mělo platit...**

Tak např.: Jdu po ulici a najdu stovku. Pro mne je to dobro, dobré. Pro toho, kdo stovku ztratil je to zlo, zlé.

Nebo: Porouchá se mi auto. Pro mne je to zlo, pro opraváře aut dobro....vydělá si.

Nechápu, co máte proti tomu, že vše na světě se řídí pravidlem...něco za něco....co na jedné straně ubude, to na druhé přibude.

Taková krize. Pro řadové lidi je to pohroma, zlo, finanční ztráta. Pro bankéře je to zlatý důl, dobro, finanční zisk.
ZMP VM
28.10.2011, 16:45:41 RE:
Reagovat


Ve svém předchozím příspěvku jste napsal:

„Bylo by na světě zlo, když by lidé věděli o karmě? Člověk, který ví, že musí vrátit to, co ukradne, bude krást? Bude dělat zlo? Asi sotva. Jestli někdo v tomto životě ukradne, vytuneluje miliardy, tak to se nedá vrátit v jednom životě. Zadluží se tak na mnoho životů...“

Nyní píšete:

a/ „Tak např. Jdu po ulici a najdu stovku. Pro mne je to dobro...“

b/ „Taková krize. Pro bankéře je to zlatý důl, dobro...“

Krádež, kterou v jednom příspěvku nazýváte „zlem“, v druhém příspěvku nazýváte dobrem (krádež nálzece stovky, krádež bankéře skrze krizi).

A protože je obojí krádež karmickým dluhem, sám na sobě dokazujete, že jedna věc je o karmě vědět a jiná věc je podle svého vědění se zařídit. Nebo snad chcete tvrdit, že dluh je dobro?...

Příklad s autem je neadekvátní. Dejme tomu, že si porouchané auto opravíte sám. Pak je to pro vás současně zlo (ztráta z poruchy) i dobro (zisk za opravu), což podle vás znamená, že:

zlo = dobro???

Trváte na tom?

Neadekvátní je také váš závěr: „co na jedné straně ubude, to na druhé přibude.“

Musíte-li zaplatit opraváři za to, že uvedl vaše porouchané auto do původního stavu, kde vám co přibylo?

A je-li mzda za opravu pro opraváře to, co mu přibylo, kde mu co ubylo?

Chcete-li tezi, že „Co je pro jednoho zlo, je pro druhého dobro“, doložit příkladem, musíte se víc snažit. Zatím se vám to nepovedlo.

zmp
Standa
30.10.2011, 14:38:05 dobro a zlo
Reagovat

Přečetl jsem si několik příspěvků a odpovědí na téma "Zlo" amůj názor je následující:

1. V případě poruchy automobilu je skutečností, že utombil jepotřeba nechat opravit nebo sám si ho opravit. Veškeré úvahy o tom, co je v tomto příadě docela zlo a dobro mi připadají jako zbytečné "mudrování".Nebo snad nechámstát auto do konce svého života neopravené?

2. Domnívám se, že lidé jsou schopni páchat zlo, i když vědí o karmě. Vycházím z toho, že v mnoha státech v současné době existuje za jisté spáchané skutky (spáchané zlo) trest smrti a přesto lidé ty skutky páchají, i když o následném trestu dobře vědí. Domnívám se, že samo vědomí trestu není schopno zabránit člověkovi páchat zlo.

3. Co se týče ztracené analezené stokoruny, myslím si, že tak jako je ztráta uvedené bankovky pro postiženého zlá, tak i nález je zlo způsobené nálezcem, protože dobře ví, že bankovka není jeho a někomu bude chybět (v tomto souhlasím se zmp).

I když bylo konstatováno, že nález je jen další zlo, chtěl bych upozornit nadalší teoretickou možnost, která může nastat - a sice: Nálezce nalezenou stokorunu bezúčelně propije nebo např. za ni nakrmí tři hladovějící lidi, které tím zachrání. Je v tomto případě zlo menší nebo přijatelné, nebo je míra dobra, které ten člověk způsobil, tím že lidi nakrmil - větší, než míra zla, kterou způsobil tím, že si nechal bankovku, která mu nepatří?

 

A ještě je např. možnost, že nalezenou bankovku vrátí na nějaký úřad, kde se může stát, že příslušný úředník si uvedenou bankovku ponechá, nebo ji zase ztratí a někdo ji zase nalezne....atd.

 

4. Je samozřejmé a v pořádku, že pokud např. zabiji člověka, budu potrestán (ať již současnou spravedlností nebo karmicky), protože to je podle mne jednoznačně zlo. Pokud ovšem vybuchne např. sopka, tedy nastane živelná pohroma je zabito např. milion lidí, je to prokazatelně obrovské zlo, jak již bylo uvedeno v předchozích diskusích, ale kdo toto zlo způsobil a jak bude potrestán? Nebo je nutné trestat jen "malé" zlo a nad "velkým" zlem jen pokrčit rameny, se slovy, že to je holt živelná pohroma?

Závěr: Je to velmi stručné a vůbecne sofistikované vyjádření mého názoru na zlo, ale naprosto souhlasím se zmp, že zlo neexistuje podle mne, jsou to pouze mé názory na existenci zla.


ZMP VM
31.10.2011, 15:18:04 RE:
Reagovat


1. Chceme-li realitu poznávat pravdivě, pak musíme správně usuzovat (na základě uvažování o vnímaném) o všech projevech reality bez výjimky. Na mapě pravdivého poznání nesmíme nechávat žádná bílá místa. Tzn., že ani „mudrování“ o dobru a zlu v případě porouchaného auta není zbytečné. Je třeba si i v případě takové „prkotiny“ udělat jednou pro vždy jasno a teprve potom již dál nemusíme o této věci „mudrovat“...

2. Víme-li, že vědomí možného trestu člověku páchat zlo nezabrání, pak se musíme ptát:

Proč nezabrání?

Odpověď zní: Protože tzv. „trest“ nemá nic společného s dobrem, ve smyslu protiváhy spáchaného zla. Domyslíme-li věc důsledně, nahlédneme, že trest je výmysl lidí, kteří nemají nejmenší ponětí o rozsahu a souvislostech spáchaného zla a jejich „trest“ je tedy vždy neadekvátní. Trest je v podstatě svévolným zlem ze strany toho, kdo má nad provinilcem moc. Zatím jen karma má o zlém konání dokonalý přehled. Ta však není o trestání, ale o splácení dluhů, tj. o náhradě způsobené škody.

Úvahy zločince jsou vždy ryzí kalkulace. Na jedné straně hodnotí možný zisk, na druhé straně možná rizika (ztráty). Převažuje-li zisk nad ztrátami (nehrozí dopadení, míra zisku převažuje míru trestu atp.), je zločin výhodný, a to tím spíše, je-li zločinec např. výborný běžec.

Víme-li, že ukradenou stovku budeme muset vrátit i s úroky, pak ji určitě neukradneme.

To znamená, že vědění o karmě zlu spolehlivě brání.

Protože však „zlo na svět musí přijít“, převládá dnes (zejména u zločinců) nevědění o karmě. Jejich filosofí je „po mě potopa!“...

3. V případě, že zloděj (nálezce) za nalezenou stokorunu nakrmí hladovějící, se musíme ptát: Kdo vlastně ty hladovějící nakrmil? Zloděj (nálezce) nebo okradený?

Ať nálezce okradeného zná či nikoliv, spáchá nasycením hladových dobro na jeho účet. Nakrmení jsou sice karmicky zadluženi u nálezce, nálezce je však karmicky zadlužen u okradeného.

4. Pokud je vrah potrestán současnou spravedlností (karma nezná trest ale náhradu škody), pak to není v pořádku, protože justiční soud není nikdy s to spravedlivě vyměřit míru způsobené škody, a jeho tresty tak způsobenou škodu nemohou poškozeným (zabitému i jeho příbuzným a přátelům) nahradit (v plné míře nebo vůbec). Spravedlivě to vyřeší opět jen karma.

Karma řeší také případy živelných pohrom. Opět tu nebude nikdo karmicky potrestán, poškozeným se však dostane karmické náhrady škody. Neexistují totiž jen živelné ztráty, ale také živelné nálezy...

zmp
Spatrakus
02.11.2011, 23:14:48 „Co je pro jednoho zlo, je pro druhého dobro“.
Opravdu mne nyní nenapadá jiný - tedy žádný - příklad v oblasti sociálních vztahů, kde by platilo: „co na jedné straně ubude, to na druhé přibude“, nebo „Co je pro jednoho zlo, je pro druhého dobro“.

Jestli vůbec něco takového existuje.

Přesto si myslím, že alespoň ve fyzice to platit musí. Je to jinými slovy zákon zachování hmoty a energie.

Příklad? Mám dvě spojené nádoby, jedna je plná a druhá prázdná. Když otevřu spojovací ventil, tak voda, která odteče z jedné plné nádoby se objeví ve druhé prázdné.

Toto mi snad nevyvrátíte. Uznávám, že zde na nádoby asi nelze uplatnit hledisko, zda je to dobré či zlé. Proč tady nelze uplatnit hledisko dobra a zla? To lze jen ve vztahu k člověku? To se netýká věcí?

A přesto mě stále provokuje myšlenka: že by skutečně neexistoval případ, že zlo na jedné straně je dobro na druhé?

A což třeba výchova dětí? Např. takový rodičovský výchovný trest, pohlavek (což snad evidentně je zlo) na straně jedné se promění (tedy může se proměnit) v dobro. Sice rodič siu dělal karmu zlou, ublížil, ale dítěti se teoreticky může rozsvítit v hlavě a může změnit např. nějaký mylný postoj.

Vím, že Standa my nyní může (možná oprávněně) říci, že tady řeším nesmysly a beru čas všem přítomným a mohli bychom čas využít plodněji.

Jenže mne otázka zla a dobra zajímá. A připadá mi, že tady je ještě něco skryto, co nám běžně nějak v životě uniká.

Jako s tím, že co je na jedné straně zlo je na druhé dobro... pomalu o tom začínám pochybovat...

A mám ještě jednu otázku: z předchozích myšlenek mi vyplývá, že když zločinec něco udělá, tak jedině oprávněný, kdo jej může potrestat - je postižený, okradený. Jinak se např. soudce, bachaři aj....vlastně karmicky těžce zadlužují do příštích životů (a to právě se zadlužují u toho zločince). Oni s tím případem nic nemají. Jim zločinec nic neudělal.

Je to tak?

Ale v tom případě jsou lidé v justici krutě vtažení do ubližování jiným lidem. A budou za to těžce pykat.

V TSO tomu bude jinak? I tam přece je soudce někdo jiný, než okradený. Tedy i tam se bude soudce zadlužovat u zločince, nebo ne?I

Vím, že některým to vše může být jasné, vím, že to tady možná rozpitvávám, a všechny přítomné tím mohu už zlobit, ale já se s takovýmto přístupem k problému viny a trestu ještě nesetkal a tak to chci pochopit, alespoň trochu. Děkuji za pochopení a strpění, že tu možná mlátím prázdnou slámu.

 

 


Spatrakus
04.11.2011, 00:33:47 rovnice (nerovnice) zla a dobra
Vím, že s běžnou logikou tady s Vámi moc slávy nenadělám, ale dnes mne ještě něco napadlo, mám tu pro Vás bonbónek….mám nachystané eso…jenže nyní zase nevím, jestli s tím prorazím, když Vy nám tu tvrdíte, že spojené nádoby jsou vlastně jedna nádoba.

1.To moje eso se týká klasické páky. Na jedné straně páky se přece její rameno zvedá, na druhé klesá.

Předpokládám, že tím je naplněn postulát: „co na jedné straně ubude, to na druhé přibude“. O kolik se zvedne jedna strana, o tolik klesne druhá. Míra poklesu se rovná míře výstupu.

Dle Vaší logiky předpokládám, že mi budete tvrdit, že dvě ramena páky nejsou dvě protikladné části, ale je to vlastně jen jeden klacek… takže tím končím…. Ačkoli se mi jeví, že mám pravdu já. Jenže to byste pak musel vzít zpět to, co jste tvrdil….o čemž silně pochybuji....

2. Ohledně zla a dobra hovoříte:

- je-li účel dobrý, jsou všechny prostředky k němu vedoucí dobré, ať se nám zdají být na první pohled (bez znalosti účelu) jakékoliv.

- je-li účel zlý, jsou všechny prostředky k němu vedoucí zlé... atd.

Jenže tady jste přeskočil kritérium zla a dobra už samotného účelu.

Spojujete dvě věci: účel a kategorii zlo,i dobro

Dát něčemu či někomu účel je schopnost či vlastnost patrně jen člověka (i když i opice např. užívají klacku či kameny k něčemu účelnému)

Jaký je dobrý účel? Co my o tom můžeme vědět, co je dobré či zlé?

Kdo Vás opravňuje tvrdit, co je zlý či dobrý účel? Ale co je zlo a dobro samo o sobě?

Uvědomuji si nyní ale sílu pokroku ve svém myšlenkovém světě. Ještě před několika dny či hodinami jsem tvrdil, že to, co je pro jednoho dobro, je pro druhého zlo…, co je na jedné straně dobré, je na straně druhé zlé…co na jedné straně přibude, to jinde ubude….

Nyní toto už neříkám.

Navíc mne šokujete tím, že tvrdíte, že zákon zachování energie je nesmysl. Je nesmysl tvrzení: Kolik energie do něčeho vložím, tolik energie z toho nějak vyproudí….?

Vnímám to tak, že všechny tyto problematiky se týkají v principu něčeho stejného, že tu jde o nějakou jednu věc o nějaký jeden princip.

Takže jinak. Platí tedy: Co je pro jednoho zlo (dobro), je i pro druhého zlo (dobro)?

Platí tedy: Co přibude (ubude) na jedné straně, tak to přibude (ubude) i na druhé?

Tedy jako by zde nebyl rozpor.

Jak to ale dát do souvislosti s tím zákonem o zachování energie, že naráz neplatí: Kolik energie do něčeho vložím, tolik energie z toho nějak vyproudí….?

Nyní mne napadá to, že když já dosud tvrdil: „Kolik toho na jedné straně ubude, tolik toho na druhé straně přibude“ (co je na jedné straně zlo, je na druhé straně dobro), tak já vlastně tvrdil že:

ubude = přibude

zlo = dobro.

A to není samozřejmě pravda.

Ale já tvrdil, že nerovnice je rovnice. Že se to rovná. Vy mne naopak vyvádíte z mého omylu, z mého mylného tvrzení…. Dosud mne tepete za to, že mylně tvrdím, že se levá strana rovnice rovná pravé. Já tvrdil, že nerovnice je rovnice. Ahááá.

Takže, aby se levá strana rovnice rovnala pravé: Musí být:

ubude = ubude

přibude = přibude

zlo = zlo

dobro = dobro

 

Jestli je toto nyní správně, potom ale nechápu zase rozpor, že zákon zachování energie je nesmysl.

Tvrdíte-li, že zákon zachování energie je nesmysl, pak mám chybu v předchozí úvaze, nebo popíráte následující:

Kolik energie do procesu vložím (vstoupí) na jedné straně = tolik energie na druhé straně z procesu získám (vystoupí)

Chápu, že mi tu nesedí to, že rovnicí nazývám následující stav:

Vložím (vstoupí) = získám (vystoupí)

Oni (vědci) tvrdí:

Vynaložím (1)= získám (1)

Vy tvrdíte:

Množství vynaložené energie na jedné straně =/= (se nerovná) množství vynaložené energie na druhé straně

Vy tvrdíte:

Vynaložím (1)= získám (2)

Všem se opět omlouvám za rozsáhlejší příspěvek, ale mně to nedá pokoj….mám tu stále rozpor a nevím si s tím rady….

(odbíhám tím zdánlivě od diskuse o karmě, ale věřím, že se k ní obloukem vrátíme, protože k tomu mám několik zásadních připomínek)
Kristina
31.10.2011, 09:06:35 RE: Zlo na svět musí přijít?
Reagovat

Povědomí o karmě lidi neuchrání před konáním zla, jak vědomého, tak nevědomého. Bylo nám přiřknuto vývojově a ještě dlouho potrvá, než bude lidstvo z vlastní vůle schopno ho samo vykořenit.

Určité části lidstva se to nepodaří a tak bude z vývoje vyjmuto.

Někdy je zapotřebí dlouhá řada životů, aby člověk charakterově postoupil o malý krůček výš a zlo v životě je nátlakovým prostředkem, neboť v pohodě žijící člověk nemá důvod se jakkoliv měnit.

Někdy si říkáme; já žiju dobře, skromně, nikomu neubližuju, tak proč mám trpět jako ostatní?

Tady nastupuje celková karma lidsta, za kterou jsme všichni, jako lidstvo spoluzodpovědni a tak si poneseme i následky.

V dnešní situaci sociálně slabších jedinců s minimální mzdou jsme plni odhodlání ke změnám, tak jak je nastiňuje TSO.

Ale stačí, aby se život přehoupl do dalšího, člověk se narodí do finančně zajištěné rodiny, dostane se mu dobrého vzdělání, oplývá talenty a záleží na tom, kolik odhodlání pro sociální spravedlnost mu zůstalo z předchozího života, aby ho mohl uplatňovat ve prospěch lidstva, a aby se neukolébal v pohodlném životě.

Někdy je život v blahobytu a dostatku mj. potřebný pro vývoj jedince, není to ani trest, ani odměna.

Karma je značně složitá záležitost a běžný člověk nemůže pochopit spletitost jejích cest.

Nabízí se, jak z těhle deprimujících sdělení naléz pomoc a útěch? Jak žít? Co dělat?

Jediná cesta je cesta zduchovění; navrátit se zpátky k vedení duchovními bytostmi, které tu jsou a které nám pomohou překonávat těžkosti, co nás čekají.

Naopak, cesta směrem k materialismu bez ducha a podřízení se mamonu, (Mamonu), je cestou do zkázy.


ZMP VM
31.10.2011, 15:38:36 RE:
Reagovat


Protože něco z toho, co pravíte o karmě je obsaženo v odpovědi Standovi a to v čem máte pravdu nemá smysl omýlat, soustřeďme se tu jen na zbytek toho, v čem pravdu nemáte:

Pravíte: život v blahobytu není ani trest, ani odměna.

Odpovídáme: blahobyt představuje vyrovnání pozitivní karmy (karmy věřitele)...

Pravíte: Karma je značně složitá záležitost...

Odpovídáme: Složitá bývá karma konkrétních osob. V principu je karma jednoduchá (úvěr a dluh).

Pravíte: ...běžný člověk nemůže pochopit spletitost jejích cest (cest karmy).

Odpovídáme: Karmu a její cesty může pochopit každý, má-li k tomu potřebné odhodlání, potřebný nástroj (zdravý rozum) a umí-li toho správně používat (uvažovat)...

Pravíte: Jediná cesta je cesta zduchovnění; navrátit se zpátky k vedení duchovními bytostmi, které tu jsou a které nám pomohou překonávat těžkosti, co nás čekají.

Odpovídáme: Tak jako se správně vedené děti jednou osamostatní, tak ani správně duchovně vedený člověk nezůstává duchovním bytostem věčně na krku, ale uschopňuje se k tomu, aby svůj osud vzal plně do svých vlastních rukou. Tomu se říká duchovní svoboda.

zmp


Kristina
31.10.2011, 21:23:25 RE: Zlo na svět musí přijít?
Reagovat

Pravíte: ...blahobyt představuje vyrovnání pozitivní karmy..., to mi nějak nesedí v případě velké většiny poživatelů blahobytu-je zde vidět značný nesoulad v charakterových vlastnostech a chtivost blahobyt si za každou cenu udržet; to by znamenalo, že pokud pro ně nastalo vyrovnání karmy, příští život je karmicky vrátí zpátky.

Pravíte: ...v principu je karma jednoduchá..., souhlasím, v principu ano, jinak je její pochopení těžké.

Pravíte...tak ani správně duchovně vedený člověk nezůstává duchovním bytostem věčně na krku...

Obávám se, že ještě dlouho se bez jejich pomoci neobejdeme, nehledě na to, že velká většina lidí nemá o duchovním vedení ani ponětí, naštěstí je to řízeno bez jejich vědomí. Duchovně svobodný člověk, který třímá svůj osud pevně v rukou bez pomoci nadsmyslových bytostí je hudba sfér daleké budoucnosti.
ZMP VM
01.11.2011, 16:54:07 RE:
Reagovat


Ten kdo svůj blahobyt využívá sobecky, ten ze své pozitivní karmy nic nevytěží a vrátí se do nulového stavu bez blahobytu. Pokud svůj blahobyt stupňuje na úkor jiných, např. vykořisťováním či jiným zločinem, vrátí se do mínusového stavu, v jakém jsou nyní ti, které poškozuje...

V případě duchovních bytostí je třeba rozlišovat jejich pomoc od jejich vedení.

Pomoc (oběť) můžeme přirovnat k Mistrově škole a dílně, v nichž Mistr své žáky učí řemeslu.

Vedení (výchovu) můžeme přirovnat k Mistrově odměňování přičinlivých a tepání nepoučitelných učedníků...

V daný čas musí všichni učni (dobří i špatní) absolvovat učňovskou zkoušku. Kdo obstojí je odměněn a stává se svobodným tovaryšem. Kdo neobstojí je rovněž odměněn (výpraskem) a zůstává nesvobodným učedníkem (odtud rčení: „učedník mučedník“).

V období učňovské zkoušky využívají učedníci stále téže pomoci Mistra (školy a dílny), nejsou však po ten čas Mistrem vedeni (musí si poradit sami). V takovém období se právě nacházíme...

To, že učedník svého Mistra ignoruje (neví nebo nechce o něm vědět), to ho z Mistrova vedení nejen nevymaní, ale velmi mu to ztěžuje učení, neboť se tím stává chronicky nepoučitelným (nedělá to, co po něm Mistr chce). Mistrovo neviditelné řízení má pak převážně charakter výprasku...

Duchovně svobodný člověk, který třímá svůj osud pevně v rukou, bez pomoci nadsmyslových bytostí, je hudba sfér daleké budoucnosti pro drtivou většinu lidí. Ne však pro všechny...

zmp


Spatrakus
24.10.2011, 21:07:11 Jsme skutečně takoví kverulanti?
Reagovat

Sledoval jsem v TV diskusní pořad o tzv. přímé demokracii (volba prezidenta, hejtmanů aj. formou referenda, odvolatelnost politiků atp.). Průběh diskuse mne ani tak nezaujal, jako následující slova moderátora: Přímá demokracie je nesmysl, protože jak známo, Češi jsou kverulanti a odvolávání politiků by nebralo konce.
Otázka: Jsme skutečně kverulanti?
ZMP VM
25.10.2011, 13:12:48 RE:
Reagovat


Moderátor řekl: "Přímá demokracie je nesmysl, protože jak známo, Češi jsou kverulanti a odvolávání politiků by nebralo konce."

Pravdou je, že: "Přímá demokracie je nesmysl..."

Pravdou je, že: "...odvolávání politiků by nebralo konce."

Pravdou je možná, že: "... Češi jsou kverulanti..."

Pravdou však není: "...protože... Češi jsou kverulanti..."

Příčinou neustálého odvolávání politiků by nebylo kverulantství českých voličů, ale chorobná úplatnost volených zástupců lidu, protože příležitost dělá zloděje. Jak chtějí voliči v tzv. „přímé demokracii“ poznat, kdo je tak morálně zdatný, že příležitosti nevyužije? A i kdyby se taková výjimka našla, tak ti ostatní, kterým by překážel ve využívání příležitosti, ho budou ve sdělovacích prostředcích tak skandalizovat, že ho jeho voliči s hanbou odvolají jako prvního.

Není jistější zavést takový sociální systém, který jakékoliv příležitosti ke zneužívání moci vylučuje?

zmp
Spatrakus
23.10.2011, 00:00:39 Spartakus
Reagovat

Historie nám vypráví o povstání římských otroků vedených Spartakem.
Přestože si Spartakus vedl velice úspěšně (porážel římské legie), takže mohl se svojí armádou otroků (včetně žen a dětí) projít celým Apeninským poloostrovem tam a zpátky (od Alp až po Kalábrii), přesto byl nakonec poražen a umučen.
Ptám se: Proč neopustil Itálii, nepřekročil Alpy a nezaložil někde se svými lidmi nezávislou kolonii?
Není v jeho chování patrná naprostá bezradnost, co si počít s nabytou svobodou?
Nejedná se tu o naprosto bezradného hrdinu? K čemu je bezradné hrdinství dobré?
Může bezradný Spartakus nějak oslovit současné sociální vření ve světě?
ZMP VM
23.10.2011, 18:12:27 RE:
Reagovat

Bezradný Spartakus nás může poučit, že se v dané oblasti za 2ooo let v podstatě nic nezměnilo. I dnešní Spartakové vycházejí do ulic, hlomozí, pískají a dávají najevo své "takhle ne!". Postupně se tímto způsobem dostává do varu celá Evropa a severní Amerika, takže se dokonce mluví o světové revoluci. Dejme tomu, že tato revoluce zvítězí. A co dál? Naší milí revolucionáři bojují za své "takhle ne!", ale nevědí vlastně "jak ano!"

Nahradit volené zástupce lidu jinými zástupci lidu, s tím, že tamti byli darebáci zatímco tito jsou dobráci je stejně chytré jako nahradit špinavou Ježibabu jinou Ježibabou v dosud nezašpiněných hadrech. Takový boj není bojem za změnu, ale bojem za nekonečné opakování téže tragi-komedie s možností výměny loutek. Jakoby by se loutky neměnily již nyní. Je to stále táž Spartakova bezradnost.

Jaký smysl má podstoupit bolestivý boj aniž by případné vítězství přineslo změnu k lepšímu? Ve Španělsku a jinde vycházejí lidé protestovat do ulic již po několik měsíců. A čeho tím dosáhli? Vůbec ničeho! Vychitralí paraziti se jim smějí z oken svých paláců a prostě čekají, kdy je to omrzí. Bude-li tlak ulice příliš silný, tak prostě odstoupí a pustí na svá místa jiné. Co se tím změní? Vůbec nic!

TSO představuje již několik let metodiku "jak ano!" Kolik revolucionářů, bezradně bojujících ve jménu "takle ne!" to vzalo alespoň na vědomí? Prakticky žádný. Prý je to utopie. Drží se tedy raději reality, se kterou nejsou a nemohou být spokojeni. TSO tak bude dál představovat jen možnou revoluci bez revolucionářů. Komu není rady, tomu není pomoci.

zmp
Marcela
21.10.2011, 23:28:07 konflilkty
Reagovat

Jak TSO zabrání etnickým nebo rasovým konfliktům? Jak řeší TSO náboženské, sociální konflikty? Mohou takové nepokoje ohrozit TSO? 2R9R

 

 


ZMP VM
22.10.2011, 16:42:07 RE:
Reagovat

Metodika TSO je preventivním opatřením proti veškerým sociálním konfliktům, ať už etnickým, rasovým, náboženským, třídním aj. Takové konflikty jsou přesto i v rámci TSO možné, nikdy však v kolektivním či masovém měřídku, ale jen v měřítku individuálním. Řeší se pak jako každé jiné poškození člověka člověkem (občanský soud, náhrada škody a ztráta občanských práv).

V TSO je sotva možné, aby rasový, etnický, náboženský či jiný fanatik získal občanské právo a s ním i možnost někoho ohrozit. Pokud ho přece získá, zase o něj přijde, jakmile své sklony projeví na cizí úkor. Nezíská-li ho, či ztratí-li ho, nemůže prakticky nikomu nijak škodit (je celoživotně pod dozorem občanského poručníka).

Otázka, zda mohou sociální nepokoje ohrozit TSO je téhož rázu, jako otázka, zda může divočák ohrozit nabitou kulovnici v rukou myslivce. Teoreticky je všechno možné. Prakticky je to pro divočáka velmi nesnadné a pokud se mu to přece podaří, čeká ho v TSO neodvratně "poručníkova klec" a povinnost nahradit způsobenou škodu.

zmp


Spatrakus
18.10.2011, 18:03:33 oslovení
Reagovat

Pamatuji doby, kdy se říkalo: Pane Novák, pane Zatloukal....

Najednou se však říká, že mluvnicky a česky správně je: Pane Nováku, pane Zatloukale...

Co je tedy správně?

Dosud to tak fungovalo, a naráz změna.

Ale když ten nový způsob se mi nějak nelíbí - je mi to nepříjemné, jako když by do mne někdo rýpl klackem, nebo mne píchl pod žebro....


ZMP VM
19.10.2011, 16:00:02 RE:
Reagovat

Učený dav (termín Josefa Dobrovského) nespí, ale chce neustále vykazovat nějakou činnost, aby sám sobě i jiným nějak dokazoval svou "odbornost". Naši akademičtí "odborníci" na jazyk český nerozlišují (resp. nechtějí rozlišovat) v pátém pádu tykání, vykání a onikání. Problém je pouze v tom, že v pátém pádu splývá vykání s tykáním:

V 5. pádu tedy voláme (oslovujeme):

A/ tykáním: "TY Zatloukale!" nebo: "TY pane Zatloukale!"

B/ vykáním: "VY Zatloukale!" nebo: "VY pane Zatloukale!"

C/ onikáme: "ONI Zatloukal!" nebo: "ONI pene Zatloukal!"

Protože v 5. pádu tykání vykání s tykáním (A = B) dali tu naši předkové přednost onikání (C). Komu totiž někomu dovolujeme, aby nám tykal, pak nás neoslovuje přímením (Zatloukale), ale jménem (Franto). Komu nedovolujeme tykání, ten nás musí v 5. pádu oslovovat namísto vykáním, onikáním (pane Zatlokal, pane Novák atp.). Pokud to naši "odborníci" nechápou, budeme jim muset tykat "TY burane!" Na žádný způsob je však nemusíme v jejich nejapnostech napodobovat. Otázkou je, co udělat pro to, aby nás nikdo v 5. pádě nerýpal do žeber drzým tykáním (Zatloukale, pane Zatloukale atp.)...

zmp
Marcela
16.10.2011, 23:23:06 hranolková daň?
Reagovat

Nelíbí se mi tzv. hranolková daň (že by si lidé měli platit u tučnějších výrobků vyšší cenu). Někdo jí hodně a je hubený, jiný jí normálně a je z toho tlustší. S takovou bychom mohli za chvíli platit např. daň z velikosti, protože větší lidé mají přece větší potřebu jídla, potřebují více látky pro své šaty, potřebují větší boty, větší nábytek, větší auto....tedy to vše zatěžuje životní prostředí..... co na to TSO?
ZMP VM
17.10.2011, 17:32:41 RE:
Reagovat

naše metodika TSO nezná vůbec žádné daně, ani žádné parazity daně vymáhající.

zmp
spartakovec
15.10.2011, 10:29:17 zaslouží si u nás Wilson pomník?
Reagovat

Před pár dny došlo za účasti nejvyšších představitelů k odhalení památníku, sochy Wilsona v Praze. Prý k oslavě jeho veledíla a na symbol sdílení společných hodnot s USA.

Mám dotaz, zda právě Wilson je ten, kdo si pomník u nás zaslouží. Jaké jsou to ty sdílené hodnoty s USA?

Pokud vím, jeho dotkrina o sebeurčení národů přece stála desítky, spíše stovky milionů životů lidí po celém světě. Myslím si, že všechny oběti nacismu, komunismu a holokaustu dohromady zdaleka nedosahují počtu obětí Wilsonovy doktríny o sebeurčení národů Pletu se? Možná nerozumím správně dějinám....
ZMP VM
15.10.2011, 11:29:25 RE:
Reagovat

Normálnímu člověku ani nenapadne stavět někomu pomník. Také proč. On nestuduje ničí zásluhy, ale chce žít jemu obvyklým a tedy "normálním" životem. Pokud mu v tom někdo brání, nemá ho rád. Pokud mu to někdo umožňuje, má to za samozřejmé.

Kdo tedy vymýšlí pomníky? Vždy nějací spřísahanci a jejich ideologové.

Monument Petra Velikého v Karlových Varech může symbolizovat dobytí Čech z Východu, skrze okno, které druhy do Evropy "prorubal" Petr Veliký.

Monument W. Wilsona v Praze může symbolizovat dobytí Čech ze Západu, skrze okno, které druhy do Evropy "prorubal" Wilson.

Car Petr i prezident Wilson byli intelektuálové západního typu, kteří svým národům nejen nijak neprospěli, ale naopak se zasloužili na jeho trvalém drancování tzv. elitami.

Petrovo "rubání" více méně každý zná.

Wilsonovo "rubání" popisujeme v ekonomických pilířích totality.

V podstatě jde o bojovníka zdánlivě na dvou frontách.

- na frontě globální totality, prostřednictvím celosvětového nadnárodního bankéře (uzákonění FED)

- na frontě národní totality, prostřednictvím vyhlášení "práva na sebeurčení národů" na konci První světové války, což mělo za následek rozpad Rakousko-Uherska a vůbec postupně velmi rychlý zánik evropských monarchií, tedy "monarchů", jinými slovy národních bankéřů.

Celoživotní "monarcha" je národním bankéřem odjinud neúplatným, neboť finance ovládaného národa jsou tak jak tak jeho. Naproti tomu demokraticky na čas zvolený "monarcha" je národním bankéřem úplatným, neboť finance ovládaného národa mu nepatří a musí z nich skládat účty. Je tedy zainteresován na jakémkoliv spiknutí, které mu umožní, něco z národního finančního koláče ukousnout pro sebe (např. formou úplatku).

To znamená, že bez ohledu na to, zda národy dají přednost národnímu či nadnárodnímu bankéři, vždy ostrouhají, neboť tak či tak si zvolili "taškáře".

Podíváme-li se z tohoto pohledu, kdo stál u podstavce pražské sochy W. Wilsona při jejím odhalování, nahlédneme, že tu stáli bojovníci na obou frontách (národní i nadnárodní), vřele si vzájemně tiskli ruce a nadšeně tleskali sobě i svému protivníkovi, neboť oni mají zásluhy právě na obou frontách. To jen my, ubozí občané a hospodáři si musíme vybrat, za koho položit život jako vojáci, pro koho pracovat jako otroci a na koho nadávat jako na nepřítele a příčinu našeho údělu.

zmp


Cyril
07.10.2011, 17:44:41 Karlovy Vary
Reagovat

Dočetl jsem se, že ruští usedlíci v Karlových Varech, chtějí v tomto městě postavit sochu cara Petra Velikého. V této souvislosti odhlédněme od samotné postavy cara a jeho sporné úlohy v dějinách, a pozastavme se spíše nad tím, jak je možné, že příslušníci tohoto národa, kteří nejsou ani členy EU jsou v Karlových Varech usedlíky, jako doma.... Vlastní tam pozemky, nemovitosti atp. Jak je to možné a kdo jim to dovolil? Otázka je na místě v souvislosti s tím, že nás po roce 1989 různé "osobnosti" strašili tím, že KV skoupí Němci a bude to německé město. A ono se to stalo, ale nejsou to Němci.....

 

 


Cyril
07.10.2011, 17:33:50 kontrast
Reagovat

Nastala zajímavá pitoreskní situace při návštěvě nynějšího papeže v Německu. Absurdita spočívá v tom, že zástupce boha na zemi a nejvyšší zastupitel katolické církve byl v Německu přivítán kancléřkou, která je náboženstvím evangelička, spolkovým prezidentem, který je dvakrát rozvedený a předsedou parlamentu, který je gay....

 

 


Michal Černý
04.10.2011, 19:08:10 Oddělení politiky, ekonomiky a kultury
Reagovat

Děkuji za jeden z mála konkrétních návrhů řešení současné situace. Koncepci TSO jsem si prostudoval, a vítám jí jako pokus o řešení, které využívá teorie jin/jang či homo/hetero/neutro - jestli se nemýlím, R. Steiner a TSO z této mystické teorie vychází. (Neutro je v tomto systému politickým systémem, hetero a homo jsou ekonomií a kulturou). Mám však určité pochybnosti ohledně striktního oddělení politiky, ekonomiky a kultury v systému TSO - tyto sféry jsou smíšené nikoli proto, že „žijeme v totalitním systému a máme zkušenost jenom s totalitním chaosem“. Smíšené jsou v našem světě už samotné principy jin/jang (homo/hetero) – žádná věc není pouze jin nebo pouze jang, ale je tvořená dynamickou souhrou protikladů. Z pohledu této teorie tedy pokusy o striktní oddělení politiky, ekonomiky a kultury jakožto projevů prvků neutro/homo/hetero nemohou být úspěšné. Citace z dokumentu „Trojčlenný sociální organismus – idea, principy a cesta k uskutečnění“: „Každá z těchto tří sfér má své zákonitosti. Promícháme-li je dohromady, pak jedna překáží druhé. Toto vzájemné překážení se pak řeší kompromisy, které nevyhovují žádné z nich. Kompromis je úplatek, který má všechny tři sféry uchlácholit a který přitom nevyhovuje žádné z nich.“ Můj komentář: Každé vedení společnosti je otázkou kompromisu mezi protikladnými tendencemi (homo/hetero, jin/jang), výsledkem je pak střední cesta (neutro). Z tohoto pohledu se mi jeví tento aspekt TSO jako nerealizovatelná utopie.

Je možné, že celou věc chápu špatně. Vysvětlí mi to někdo? Případně, jak v TSO konkrétně provést oddělení politiky, ekonomiky a kultury? Děkuji.
ZMP VM
05.10.2011, 10:34:22 RE:
Reagovat


Smyčky jang a jin jsou totálně smíšeny (zmateny) v indo-perském symbolu . V symbolu osmičky (8,∞) jsou však od sebe jednoznačně odděleny, ač spolu nadále souvisí, neboť relativní opaky nemají být totálně směšovány, ani totálně oddělovány. Obdobně jsou totálně smíšeny (zmateny) triagly v symbolu tzv. Davidovy hvězdy (✡ ) a jednoznačně (nikoliv totálně) od sebe odděleny v jiných symbolech (Ê, ᚖ).

Obojí symboly (zmatené i rozlišující) jsou tu od toho, abychom si uvědomili, co je ve světě relativních opaků naším úkolem. Nejlépe je tento úkol vystižen Herodotovou zmínkou o rozseknutí tzv. górdického uzlu Alexandrem Velikým a českou „legendou“ o rozseknutí řetězu Svinibrodského kláštera Břetislavem „Malým“ (olomouckým knížetem).

Zkrátka, vše závisí na úrovni poznání toho či onoho člověka, té či oné kultury. Jedni mají v relativních opacích zmatek (nerozlišují je jednoznačně), jiní se v nich jednoznačně orientují. Bohužel jsou i tací, kteří lidem zmetenými výklady vyplachují mozky, aby je udrželi v nevědomosti a tedy v neschopnosti osvobodit se z poroby sociální totality.

Jednoznačně rozlišovat protiklady tedy neznamená mít obojí pouze za jang nebo za jin (to je právě totální matení), ale vědět, že jeden opak je pouze jang a druhý pouze jin, aba však spolu souvisí (souhra protikladů), neboť světlo a tma se mohou projevovat jen vedle sebe, ve vzájemném kontrastu, nikoliv však ve vzájemném zmatení (v sobě).

Pokud jsou relativní opaky vzájemně zmateny, potud se nám jeví jako totální jednota (totalita). Jsou-li však od sebe odděleny, tu se projeví jako relativní dvojnost. Jestliže však vzájemně oddělenou dvojnost udržíme ve vzájemném vztahu, tu se nám projeví jako relativní trojnost: jang + jin a vztah (+) mezi nimi. Odtud idea TSO (kultura, politika, ekonomie).

Máte-li za to, že z pohledu smíšeného jang a jin  nemohou být pokusy o striktní oddělení politiky, ekonomiky a kultury úspěšné, pak máte pravdu. Z pohledu jednoznačného rozlišení jang od jin (8,∞) je tomu však naopak.

Máte-li za to, že každé vedení společnosti je otázkou kompromisu mezi protikladnými tendencemi (jin/jang), výsledkem je pak střední cesta, pak se Vám z tohoto pohledu musí jevit TSO nutně jako nerealizovatelná utopie. My však máme za to, že neuskutečnitelná utopie je kompromis. Dnešní chaotické sociální poměry, proti nimž se začíná lidstvo stále víc a více bouřit, jsou založeny právě na samých kompromisech. Nesnesitelné poměry z toho pramenící dokazují, že kompromis je utopie vnášená násilím do reality, kde způsobuje pouze chaos a zlo.

Realita relativních opaků jang a jin zná jako to třetí vztah (politiku), nikoliv kompromis, který je výmyslem lidí. Odtud idea TSO...

Na Vaši otázku, jak v TSO konkrétně provést oddělení politiky, ekonomiky a kultury? odpovídá již metodika TSO. Velmi stručně to naleznete již v návrhu Ústavy TSO, podrobněji v Pilířích TSO...

zmp


Tonda
15.09.2011, 11:59:23 dotaz
Reagovat

Na čem budou pracovat rozvědky v TSO? Kdo a jak bude řídit a platit rozvědky v TSO?
PD Tce
17.09.2011, 15:01:56 RE: snaha o reakci
Reagovat

Tuto otázku doporučuji směrovat tomu (těm), kdo ten návrh o zřízení té rozvědky v obci TSO podal.

Něco jiného je otázka či zamyšlení, zdali je v obci TSO prostor pro zřízení rozvědky či kontrarozvědky. Zda je tento nástroj vůbec s metodikou TSO kompatibilní.

Myslím, že rozvědka v té formě v jaké je nyní, tak s metodikou TSO kompatibilní určitě není. Ač má rozvědka širší význam, tak obecně ale nelze centralistický systémový nástroj promítat do chodu decentrálního TSO.

Pak jde ale o změnu přístupu, použití, využití apod.

Např.:

Rozvědka nyní - ….důležité informace předávají vládě, která rozhoduje.

Rozvědka v TSO -....důležité informace předávají občanům, kteří rozhodují.


Případné zřízení, náplň, způsob řízení a financování rozvědky je v rukou jen občanů v obci či svazu obcí TSO.
ZMP VM
18.09.2011, 19:09:37 RE:
Reagovat

Rozvědka či kontrarozvědka je čistě totalitní nástroj, nemířený výhradně proti vlastním občanům. Zdánlivě nepřátelské rozvědky úzce spolupracují, zcela mimo kontrolu oficiálních vlád. To, co jim předávají jako informace, to jsou nástroje manipulace s těmito vládami. Rozvědky nejsou řízeny svými vládami, ale stejně jako vlády z temného pozadí, která má blíž k rozvědkám, než k jejich vládám...

zmp
Tonda
15.09.2011, 11:39:44 rozvědky
Reagovat

Je zvláštní, že se právě v době výročí 11. září česká rozvědka chlubí celému světu na netu tím, že jen díky ní se našel Ládín. Co jiného se dá očekávat, než že se různé islámské skupiny chtějí potom Čechům revanšovat. Takové jednání rozvědky mi připadá jako provokace, nebo je to celé vymyšlené. Všechny tajné operace rozvědek se přísně před občany utajují a tato se jako zveřejní.... Ve společnosti pak vzniká strach, panika....
Tonda
06.09.2011, 17:59:59 pokuty
Reagovat

Dotaz: jak to bude s kontrolami a alkoholem v TSO? A budou také číhat policisté na rovince na výjezdu z obce, aby změřili řidičovi rychlost a mohli je při bezpečném překročení rychlosti pokutovat?
ZMP VM
09.09.2011, 18:36:25 RE:
Reagovat

V TSO bude vše záležet na samotných občanech. Předpokládám však, že alkohol bude zajímat občany jen potud, pokud je bude opilec pohoršovat, obtěžovat, či způsobí-li nějakou škodu. To však bude řešit občanský soud, najde-li se žalobce.

Rychlost při průjezdu obcí však bude zřejmě nutné řešit prventivně, neboť lidé se nemohou cítit bezpečně, pokud někdo obcí projíždí například stovkou.

zmp
Tonda
06.09.2011, 17:56:47 alkohol
Reagovat

Připadá mi jako úlet, že policisté pokutují cyklisty za to, že vypili třeba pivo. Všude samé předpisy, zákazy, příkazy, člověk aby se obával, co nedodržel, co s sebou nemá za doklady nebo přikázané vybavení nekvallitní lekárničky (kde se např. ihned zlomí nůžky) atp.... Kvůli několika alkoholikům, kteří zavinili nehody jsou postiženi všichni normální lidé.
PD Tce
09.09.2011, 17:03:24 RE: snaha o reakci
Reagovat

Úlet je to všude tam, kde si toto lidé nepřejí a zároveň nemají moc to změnit.

Nyní žijeme v globálním centralismu a zároveň nevědomě v TSO – tato kombinace těmto lidem změnu neumožňuje.

K umožnění změny je potřeba decentralismus a zároveň uvědomění si TSO.

Pak budou policisté pokutovat tohoto cyklistu jen v té obci (svazu obcí) , kde bude lidmi odhlasován tento předpis, existence policie atd....pokud tedy tato obec nebude ještě nějak pod správou státu – státní policie.

Povinná výbava auta – umím si představit, že by dálnice apod. (komunikace mimo obce) spadaly pod správu těch, kteří jí spravují (svaz(y) obcí) – poté správní orgány horní trojnosti rozhodnou o případné povinné výbavě na těchto komunikacích.

Povinná výbava auta v konkrétní obci (či svazu obcí) by již měla řešit sama obec. Rozum pak velí tuto výbavu v obci neměnit, ale záleží na lidech.

Svaz obcí může být třeba i velké město.

Případně může i existovat stručná obecní legislativa ve formě informační brožury pro návštěvníky oné obce (na internetu, čerpací stanici, informační tabule před obcí apod.), ať každý ví, co ho kde čeká – nezvaná návštěva se musí přizpůsobit...

Myslím, že se z tohoto dá odvodit i to jak by to bylo s těmi kontrolami v TSO – alkohol, měření rychlosti apod.

Pokud není nikdo poškozen a dojde jen k nějakému porušení ustanovení, také si umím třeba představit, namísto případných pokut, dočasné pozastavení třeba práva veta apod. - například řidič namol, když alkohol v oné obci není za volantem povolen.

 

Pavel


PD Tce
09.09.2011, 17:55:52 RE: upřesnění
Reagovat

Upřesnění - nevědomě žijeme v trojčlenném sociálním organismu (TSO) nikoliv v metodice TSO.

K umožnění změny je tedy třeba uvědomění si TSO a přijmutí metodiky TSO, která z trojčlennosti vychází. Decantralismus je zde následek.

Snad vnímám správně...pomožte případně...
PD Tce
09.09.2011, 20:51:41 RE: oprava
Reagovat

Napsal jsem - nezvaná návštěva se musí přizpůsobit.....to 'nezvaná' vymazávám!

Omlouvám se za ty dodatky, že to nedokáži vyjádřit hned napoprvé....ach jo....

Pavel
Kropotkin
28.08.2011, 09:53:00 Libye
Reagovat

Fascinuje mne to, jak snadno je možné suverénní stát (s vysokou mírou samosprávy), jakým byla Libye, zlikvidovat za pár měsíců. NATO udělalo cca 15 000 bojových vzletů, bombardovacích…přičemž jediná bomba má takovou sílu, že rozbije celá kasárna….není divu, že tzv. NATO rebelové potom nerušeně mohou obsadit celou Libyi prakticky bez boje, když NATO pod vedením USA zmasakrovalo všechnu vojenskou sílu Libye či domobrany.

Vždyť i pan Bilder-berg Schwarzen-berg údajně dovezl celé letadlo zbraní rebelům a to v době, kdy jako bojůvky podrývaly oficiální regulérní stát. Jako kdyby cia nebo al kajda šla vyzbrojovat a podporovat tlupy rabující v Anglii nebo v Rumburku či Varnsdorfu romské skupiny v boji proti většinové populaci….

Revoluce v arabském světě byly prý jen zastírací manévr a dělaly křoví – aby se zastřelo to, o co tu prý šlo hlavně - a to zničit Libyi - nejvyspělejší zemi Afriky. Kaddáfí nehýřil miliardy jako naši páni. Všichni Libyjci mají nárok zadarmo na byt od státu, za byt neplatí nájem ani za elektřinu a plyn, školství zdravotnictví – vše na špičkové evropské úrovni a zdarma, asi 10 000 dolarů příspěvek státu na narození dítěte atd.... Nulová emigrace. Kaddáfí byl trnem v oku všem okolním muslimským zemím, protože jeho země byla bohatá, soběstačná v produkci potravin. Jenže světovládci potřebují mít zbídačené muslimské země a muslimské ekonomické utečence proudící v milionech do Evropy….s cílem rozvrátit křesťanskou kulturu Evropy (mimochodem již beztak nyní cíleně rozvrácenou, která s opravdovým křesťanstvím nemá již skoro nic společného). Světovláda nechce mít bohaté a spokojené muslimy,občany v Libyi, ale usiluje o to mít nespokojené zbídačené muslimské země, muslimy bojující s křesťany v Evropě…..v duchu: když se dva perou, třetí se směje…. (údajně i ten čin s letadlem, který je Kaddáfímu přisuzován, tak vše prý bylo úplně jinak. Kaddáfí byl obviněn nevinně, na netu jsou vážné informace o tom, že letadlo si sami odpálili ti,co obvinili Kaddáfího).

Která „nedemokratická“ země bude na pořadu nyní? V které zemi budou ve jménu „demokracie“ za naše peníze (daňových poplatníků) opět vražděny děti, ženy….že by Irán?, který otevřeně hlásá, že jak si v Evropě nevládnou Evropané, tak si ani v Americe nevládnou Američani….nebo Srbsko, zpochybňující a obviňující tzv. parlamentní západní demokracii tím, že v Srbsku začíná sílit ekologické hnutí proti práškování a trávení lidí pomocí chemitralis, což nazývají genocidou - holokaustem obyvatelstva srovnatelným s nacistickými vyhlazovacími metodami či s pokusy Mengeleho na dětech? Koho si tzv. západní demokracie vybere za oběť nyní?
proud
26.08.2011, 02:46:54 ...a zase finance,a zase volby misto vzdelanyho rozhodovani.....
Reagovat

zdravim:-)....taky hledam cestu k novymu mysleni a novy spolecnosti,ale bohuzel ani tady ji nenachazim :-(,dokud bude financni system,nebude rovnost i kdyby byla snaha sebelepsi,dokud budou lidi volit zastupitelstvo,nikdy v nem nebudou vzdelany,zodpovedny a schopny lidi,dokud se budeme delit na ty nahore a ty dole,nikdy nebudem svorny,dokud se budeme delit na ty co pracujou a na ty co ne,nikdy nebude klid a svoboda,stejne tak,pokud nebudou zaruceny zakladni potrteby lidi ,zasluhy nezasluhy,o tom je svoboda a rovnost a hlavne novy mysleni,zalozeny na novy vychove a az tim teprve k novejm postojum,to znamena ze bod perfektnim managementem se kazdej rad zapoji do prace,treba formou svejch konicku,nebo podle svejch schopnosti a moznosti,je jedno,jestli ma nadani,nebo ho postrada,ale bude chtit bejt neco platnej pro system,kteryho se bude cejtit soucasti a bude se s nim ztotoznovat,to vsechno tady postradam......je to jen lepsi model toho co tu uz je a tedy uz vidim jeho budoucnost az tu nebudou ti co to mysleli v jeho zacatku dobre,takze skoda,zase se poroucim z5 na nwoo.org................proud
Vašek
27.08.2011, 08:05:34 RE: proude
Reagovat

Myslím si, že právě v TSO je možné žít bez zastupitelů, kteří by jinak chtěli egoisticky vládnout jiným lidem. Budˇčtu špatně já nebo proud.
ZMP VM
27.08.2011, 12:42:48 RE:
Reagovat

Vašek čte dobře, proud je úplně mimo mísu. Mám za to, že vůbec nečetl.

zmp
PD Tce
27.08.2011, 15:16:38 RE:
Reagovat
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář