Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k TSO 5

19. 12. 2013

 

PD Tce
27.08.2011, 15:16:38 RE:
Reagovat

Kdo popírá trojčlennost člověka, ten popírá podstatu sebe sama.

Kdo popírá podstatu sebe sama, ten popírá i metodiku TSO.

 


PD Tce
28.08.2011, 12:26:15 RE:
Reagovat

Proud svými slovy hledá cestu (nové, jasné vnímání) a prostředek (nové myšlení) k cíli (nová společnost).

Vše nasvědčuje tomu, že cesta k cíli (konání - nová společnost) vede přes anthroposofii (nauka o vnímání) k filatroposofii (nauka o myšlení).

S volbama v TSO jak je proud popsal je mimo, to nebudu řešit.

Vypuštěním ekonomické sféry (podílnictví) a to z důvodů, které proud popisuje, to je myslím přehnaný altruismus, který by v ekonomické sféře vedl u jedněch k odměnám za negativní karmu a druzí by doplatili na karmu positivní. Ač by to konali třeba rádi, tak nevědomě by ale svou energii nadměrně vydávali tam, kde jim karmicky bylo dáno, vydávat energii nejméně (díky vlohám, nadání apod.) a měli by spíše soustředit energii v rámci vývoje jinam. Mohou (snad by i měli) samozřejmě pomáhat těm méně nadaným, ale ne takto přímo, aby ti méně nadaní mohli svou energii vynaložit na podporu právě oněch vloh, nadání (projeví se v nějakém příštím životě) a to za pomoci právě energie, kterou do toho budou muset vložit, pokud budou chtít základní životní potřeby apod. - nechat konat vůli po vývoji.

Proud možná vizí společností přeskakuje ve vývoji.

Takovýto altruismus se v ekonomické sféře může (v této fázi vývoje) projevit třeba jen částečnou podporou, nebo pro úplně nemohoucí, staré apod – navýšením ZPP dle hlasování občanů v obci TSO, či dle zájmu jednotlivce.

Či se mýlím?

Odporoučel se, proto píši ve 3.osobě....

 

Pavel
ZMP VM
28.08.2011, 19:04:11 RE:
Reagovat

Samozřejmě, že solidarita či altruismus má v TSO místo jen v rámci ZŽP a ZPP. Přitom však nesmíme zapomínat na svobodnou volbu plnoprávného občana. Nijaký altruismus mu nesmí být předepisován. Také kým, když je v obci nejvyšší autoritou. Usnesou-li se spoluobčané na navýšení ZPP všem, ve prospěch někoho potřebného, je to jediný způsob možného omezení osobní svobody jednotlivce, který právě tomuto potřebnému pomoci nechce. Jak si altruismus představuje "proud", jsem z jeho příspěvku vůbec nepochopil.

Taktéž jsem nepochopil, co a proč mu na TSO vlastně vadí.

zmp
PD Tce
11.10.2011, 19:12:05 RE: RE:
Reagovat

Dle přezdívky -Proud- srovnejte s - Pierre-Joseph Proudhon - se myslím, že zde hledal něco více - souhru pořádku a anarchie (k čemuž ale musí lidstvo teprve dospět). Anarchii popsal (tu asi zná), ale pořádek nepoznal (TSO).

 

Pierre-Joseph Proudhon - Nejvyšší dovršení společnosti spočívá ve spojení pořádku a anarchie.

 

Také je myslím chybou nyní hledat přímo dovršení...

 

No možná i ono moudro je chybné. Možná nejvyšší dovršení společnosti spočívá nejprve ve svobodném nastolení pořádku (TSO) a až z něj přirozeně se zrodící možná anarchie...

 

On vlastně hledá následek něčeho, co ještě nedostalo ani šanci se zrodit...

 

Omlouvám se tímto Proudovi za toto možná i nepravdivé - o něm bez něj - , ale vtrhnul sem do diskuse a...

 

Snažil jsem se tímto vlastně odhalit a poukázat na případné slabé místo anarchismu. Nevím ale jistě jestli se mi to povedlo...

 

Pavel
Kropotkin
10.08.2011, 10:03:26 reálná práva občanů a domobrana
Reagovat

V Anglii se pouliční protesty přistěhovalců zvrhávají v rabování a ničení majetku. Nyní se k nim připojují i i různé živly. Prý jen chtějí projevit svoji svobodu a že si tedy chtějí dělat, co chtějí.

Tímto je ale kompromitována skutečná svoboda. Nyní mají mocní opět důvod říkat: Svobodu lidem dát nemůžeme, podívejte, co dělají!, jsou neschopní být svobodní....

Místní domácí lidé si však začínají vytvářet domobrany a brání svoje domy proti žhářství a rabování....

Myslím si, že kdyby mohli mít obyčejní občané zbraně, žádné živly by prostě do ulic nevyšly, protože by je ihned normální občané z domobrany zlikvidovali.

Také je evidentní, že kdyby existovala skutečná samospráva, tak proti komu by občané demonstrovali? Kdyby měli veškeré pravomoci? Na protest proti komu by pálili auta, domy, rabovali? Snad na protest proti sobě? Pálili by svoje domovy? Určitě ne...

Nyní mají důvod. Pálí a ničí na protest proti nečinnosti policie, na protest proti případné zvůli policie.

Ale kdyby jen samostní občané měli provomoci a nebyla nad nimi žádná policie, ale existovala by jen místní domobrana...proti komu by protestovali? Kdyby náhodou nějaký občan nebo tedy nějaký člen domobrany něco udělal, tak by s ním udělali pořádek jako s normálním zločincem...a co dál? Bylo by po problému. Na co by byl bláznivý protest - ničení a pálení???....

To samé i v tom Norsku. kdyby normání občané měli reálné pravomoci a také mohli jako atribut svobodného občana nosit zbraň, tak by nikdo nemohl postřílet na 80 lidí. Neměl by šanci. Ale jestli na nějakém ostrově jsou jen bezbranní lidé, co zmůžou proti po zuby ozbrojenému útočníkovi nebo ozbrojeným vrahům? Možná by nějaký vrah pár lidí zasáhl v momentu překvapení, ale tím by skončil, protože by se proti němu se zbraní v ruce ihned postavili všichni zbylí svobodní občané. Nemuseli by jako nyní hodinu a půl čekat bezmocní a zoufalí na příjezd bojové jednotky.
Kropotkin
10.08.2011, 09:38:20 past?
Reagovat

Před pár dny prý v Afghánistánu sestřelili vrtulník, zahynulo přes 30 amerických vojáků na palubě. Shodou okolností na něm byla jednotka, která prý odstranila Ládina. Prý je Afghánci vlákali do pasti.

Je divné, že, co tedy říkají masmédia, za celé roky k žádné obdobné pasti nedošlo, a naráz právě taková elitní jednotka se prý nechá vlákat do pasti. To se mi nezdá.
M15
08.08.2011, 16:02:25 1 500 000 zákonů
Reagovat

Nač jsou vlády?

V Belgii neexistuje vláda přes 400 dní, a lidé bez vlády v Belgii žijí v pohodě dál... u nás před pár lety také asi půl roku neexistovala vláda vše normáně fungovalo. Nač jsou vlády? Vše bez nich běží, lidé dál chodí do práce, dál se točí kola strojů, dál teče voda v potoku a vychází slunce....bez potřeby vlády....

V ČR je prý na 600 000 vyhlášek a předpisů a zákonů. Člověk by se měl řídit asi 1 500 000 závazných vyhlášek a všech možných nesmylů, co si zákonodárci na lidi vymysleli. I nějaký renomovaný právník Baxa se vyjádřil, že to už není únosné a je to směšné. Je to zesměšnění zákonů, tedy vlastně zákonodárců, kteří na lidi vrší jeden zákon za druhým...

Nyní dokonce v jedněch známých novinách jsou na titulní straně palcové nadpisy: Zastaví zákon v USA druhou vlnu recese?

Takový nesmysl.... Já něco vyhlásím a realita se tím snad bude řídit?.... Dám zákon, že třeba voda poteče do kopce... To je ubohé.

Ti zákonodárci a politici jsou fakt na palici. Žijí ve svém virtuálním světě nesmyslných zákonů odtržených od lidí a života, nejsou schopni už být normální, spoutávají zákony všechny lidi, celou společnost , vlastně i sebe....všichni tu otročíme nějaké mrtvé liteře....

Proto se mi líbí TSO, že je zde minimum zákonů, nebo snad dokonce žádný. Ale je tu odpovědost za vše, co udělám. A také nikdo nesmí o mně jako o svobodném občanovi rozhodovat....
Vašek
31.07.2011, 10:46:29 Je to tak možné?
Reagovat

Nejsem až nějak moc ovlivněn konspiračními teoriemi?

Zdá se mi, že tzv. "světová finanční krize" je řízena ryze administrativními operacemi. Umím si představit, že vznik krize neměl s reálnou ekonomikou naprosto nic společného: Centrální světová finanční soukromá instituce FED prostě jednoduše uměle a bezdůvodně stáhla peníze ze všech svých podřízených a nebo také jí zadlužených filiálek (Světové banky, MMF, Evropské banky a vlastně spousty dalších bank ve všech státech). Tímto celosvětovým stažením peněz z bank mohlo naprosto jednoduše dojít k rozpoutání krize.

Prostě jako majitel bank vezmu -stáhnu těmto svým bankám z účtů peníze a řeknu: Přátelé, je krize.... :-)

Neuvěřitelné ...jak jednoduché....prostě já tu krizi svévolně udělám tím, že ji vyhlásím...a jako proto stáhnu peníze....

Nyní zase jako svět prý "s obavami a se strachem" vzhlíží, jestli se v USA zvedne strop zadlužení země. Jestli prý ne, tak se prý bude krize prohlubovat. Jak může nějaké virtuální libovolné číslo mít reálný dopad na fungující hospodářství? Naprosto žádný...Copak krávy začnou méně dojit? Nebo přestane snad růst obilí?

Zdá se mi to nebo ne, že celá tato celosvětová krize je celosvětově direktivně centralisticky, diktátorsky řízena administrativními opatřeními FEDu?


ZMP VM
31.07.2011, 15:28:22 RE:
Reagovat

Nic se vám nezdá. Je to přesně tak. Jen nevím, zda říci: bohužel, nebo bohudík...

zmp
mates
13.07.2011, 14:24:45 wow
Reagovat

hele řeknu vam...tedle veb je neuvěřitelnej :-D :-D :-D fakt mě to pobavilo :-)

 

Mějte se a bacha na Chazary :-D
ZMP VM
13.07.2011, 22:31:49 RE:
Reagovat

někteří lidé jsou jako špačci. Tam zobnou, tam zobnou, a všude po sobě zanechávají trus.

zmp
Kropotkin
03.07.2011, 00:32:57 iluze
Reagovat

Tvrdíte-li: "...relativní svět projevuje Boha nepravdivě, iluzorně! Ani Bůh nemůže na této skutečnosti nic změnit..."

potom se stavíte na pozici agnosticismu. Chcete říci, že svět (relativní) nelze poznat jinak než nepravdivě? Takže pravdu o relativním světě či na relativním světě nejde poznat? Takže existuje jen nepravda? Relativní nepravda nebo absolutní? Co je tedy pravda? To, že svět nejde poznat?A to je pravda relativní nebo absolutní? Může na tomto relativním světě existovat absolutní pravda?

Tvrdíte-li, že relativní svět je reálný projev stvořitele a ten projev je nepravdivý - potom se mi tady ztratila iluze. Jak může být projev nepravdivý? On je pravdivý, pláč jen projevuje dítě. Co je na tom nepravdivého či iluzorního?

Tady se Vám matou slova a pojmy...pletete projev a subjekt, který třeba zpívá. Co je např. na zpěvu nepravdivého?

 


ZMP VM
03.07.2011, 20:03:53 RE:
Reagovat

Agnosticismus (nepoznatelnost) se týká poznávání, zatímco nepravdivý projev Boha se týká projevování. Z nepravdivého projevu tedy nelze vyvozovat jeho nepoznatelnost, ani že je poznatelný jen nepravdivě. Pravdivě lze poznat nejen pravdu, ale i nepravdu (prohlédnutí nepravdy = relativní pravda o nepravdě).

Z věci nezle vyvozovat ani závěr, že existuje jen nepravda, neboť nepravdivý je pouze projev Boha, nikoliv projevujcí se Bůh (= absolutní pravda).

Pláč je nepravdivým projevem dítěte. Kdyby se dítě mohlo projevovat jako dítě (nikoliv jako pláč), pak by byl jeho projev pravdivý.

Zkrátka, matení a pletení je na vaší straně...

zmp
Kropotkin
04.07.2011, 23:22:55 pravdivý projev?
Reagovat

Nerozumím tomu, proč je pláč nepravdivý projev dítěte.

Kdyby se dítě mohlo projevovat jako dítě, pak by jeho projev byl pravdivý..... A to je kdy? Jak vypadá a co je pravdivý projev dítěte? Není to mj. právě pláč?
ZMP VM
05.07.2011, 15:28:27 RE:
Reagovat

Ptáte se: "Kdyby se dítě mohlo projevovat jako dítě, pak by jeho projev byl pravdivý..... A to je kdy? Jak vypadá a co je pravdivý projev dítěte?"

Pojem "kdyby" naznačuje, že nic takového není možné. Otázka "A to je kdy?" je tedy zcela nepatřičná a otázka "Jak vypadá a co je pravdivý projev dítěte?" zcela nesmyslná...

zmp
kristina
24.06.2011, 19:42:10 Chazaři
Reagovat

Reagovala jsem na Standovo článek o Chazarech, kteří chtějí údajně redukovat lidstvo.

Možná jsme se měli nasměrovat k podtitulu Filizofie-duchovní věda.

Ale já si myslím, že to není tak velký odklon.

Protože všechno souvisí se vším, tak i naše strachy, vyživované médii, je třeba dostat pod kontrolu, abysme jako svobodní lidé usilovali o nastolení spravedlivého sociálního řádu, jakým je např. TSO.

Karma je trochu zprofanovaný pojem různými rádoby duchovními společnostmi. Je třeba jí dodat takové vážnosti o jakou usiloval R. Steiner.

Odkud se vzal tento neuspokojivý stav, který vyžaduje změny?

A pokud tento stav není dán od přírody, je zřejmé, že byl způsoben myšlenkami a volními impulsy lidí, kteří žili před námi. Poměry jsou tedy takové, jaké teď jsou, protože je takovými udělali lidé se svými nedostatečnými myšlenkami a nedostatečnými city. Tady se projevuje karma skupinové duše např. našeho národa.

Je třeba za každým konáním neustále vyciťovat duchovní skutečnosti.

Zásadní změna spočívá v tom, že je třeba pracovat na intenzivní výchově našich nejniternějších duchovních sil, aby sociální život byl utvářen z jiných myšlenek a jiných citů. Pouhou změnou vnějších poměrů žádného pokroku nedosáhneme.
Jirka
25.06.2011, 15:18:51 RE:
Reagovat

Problém je, že my - žijeme-li v nesvobodné totalitní společnosti - nejsme svobodní. Jsme možná vnitřně schopní žít svobodně ve vnější společnosti, ale nyní ve vnějším světě nemůžeme svoji svobodomyslnost naplnit, reallizovat.

Jako člověk necítím nějak moc strach, ale spíše považuji za správné vědět, s kým mám tu čest, že síly zla tady nyní existují. Není možné podceňovat nepřítele a nebo si zakrývat tvář a říkat, že zlo neexistuje. někteří tzv. pozitivisté říkají, že se na svět musíme dívat tak, jakoby zlo neexistovalo. To mi ale připadá jako jednostranný, chybný postoj.


ZMP VM
25.06.2011, 20:53:30 RE:
Reagovat

Jiřka praví: "někteří tzv. pozitivisté říkají, že se na svět musíme dívat tak, jakoby zlo neexistovalo."

R. Stejner vysvětluje positivismus na perské legendě o Ježíši, který na zdechlině psa obdivoval krásné zuby, zatímco jeho učedníci se od zdechliny s odporem odvraceli.

Dnešní "pozitivisté" chtějí zpravidla obivovat krásné zuby jako Ježíš, zdechlinu psa však vidět nechtějí, jako jeho učedníci. Jsou to tedy falešní pozitivisté, pokrytci...

zmp
Jirka
26.06.2011, 14:10:17 RE: RE:
Reagovat

Ježíš je tedy podle vás pozitivista? Pozitivista znamená vidět i pěkné i škaredé, ale vyzvednout jen dobro, pravdu? Nehovořit o škaredém či zlém? To ale je opět jen jedna část celku. Je tedy správné brát v úvahu jen jednostranný přístup? Co jste chtěl tímto podobenstvím říci?


Kropotkin
27.06.2011, 00:06:34 iluze
Reagovat

Myslím si, že pozitivismus souvisí s relativním pohledem na svět. Co je z jedné strany dobré, je ze druhé zlé.

Tedy relativní svět se nám jeví jako iluze.

Nedávno jsem se přel s jedním člověkem: Existuje např. stůl? Jestliže vše povstalo z boha, není potom vše neskutečná iluze? Stůl není stůl, ale iluze stolu, stůl je vlastně bůh, kterého ve stolu jen nevidíme. Je potom ale iluze i to, jestliže se uhodím o stůl a bolí mne to? Stejně jako bolavý zub. Je to iluze? Vždyť to bolí. Nebo i ta bolest je iluze? Není potom bolest skutečnější než stůl?

Jak to souvisí s tím, že v Indii mají názor, že vše je mája, iluze?

Nebo může zde snad pomoci pozitivismus? Ikdyž budu pozitivní, tak mne to bolet bude asi dál. K čemu mi je pozitivismus?

Co je tady skutečnost? Stůl ne, ale bolest ano? Ale jde se vůbec uhodit o neskutečný stůl? Stůl nemůže být iluzí!

Kdo nepodléhá iluzi? Jestliže je život nebo poznání iluzorní, můžeme se přes něj vůbec poznat (nebo můžeme přes něj poznat nějakou skutečnost, pravdu)?
kristina
27.06.2011, 11:38:33 RE: iluze
Reagovat

Nauky východních civilizací nám trochu popletly pojmy; ony se vyvíjely ještě v době, kdy měly snadný přístup k duchovnímu světu a žily víceméně v něm.

S nástupem materialismu se vytvořilo silné pouto ke hmotě a duchovní svět nám zmízel. Ale to neznamená, že neexistuje a my si jeho znovupoznávání musíme těžce vydobývat.

Jen to zkuste, říct kamarádovi, že mu nevrátíte ty peníze, vždyť jsou jen iluzí. Tvrdá realita vám hned připomene, jak to je.

Žijeme jako lidé zde, na Zemi, ve fyzičnu, tady máme své úkoly, ale naším posláním je vyvíjet se přes naše konání k duchu a právě Duch nám při poslední inventuře spočítá, jak jsme konali ve své fyzičnosti.
ZMP VM
28.06.2011, 21:23:58 RE:
Reagovat

Nauky východních civilizací (zejména ta praindická) nám trochu popletly pojmy, protože nebyly určeny nám, ale lidem, kteří svým vědomím teprve sestupovali z duchovních světů do světa fyzického. Na samém prahu svého sestupu byli tey sedmi Rišii poučeni: "Pozor, tento fyzický svět je iluze (nepravdivý)!"

Účelem tohoto poučení nebylo "odvracet od iluze", ale naučit se prohlédnout iluzi (hledat pravdu za ní). Proto hned v následující východní civilizaci obrátil Zarathrušta pozornost člověka více k zemi, jako zemědělce. Účelem tohoto obrácení nebylo udělat z člověka materialistu, ale přijmout relativní svět jako realitu, jako reálný projev jeho Tvůrce a prohlédnout nepravdivost jeho projevu.

Lidé však mají sklon přijímat sdělení moudrých iluzorně a dělat si subjektivní iluze také o objektivní iluzi (o relativním světě). Proto nelze než se závěrem Kristiny souhlasit:

"Žijeme jako lidé zde, na Zemi, ve fyzičnu, tady máme své úkoly, ale naším posláním je vyvíjet se přes naše konání k duchu a právě Duch nám při poslední inventuře spočítá, jak jsme konali ve své fyzičnosti."

zmp
ZMP VM
28.06.2011, 21:00:36 RE:
Reagovat

Tvrzení: "Co je z jedné strany dobré, je ze druhé zlé" se těžce proviňuje proti logice reality. Bílá přece není s jiného pohledu černá. Bílá a černá jsou v relativní realitě vedle sebe jako kontrastní opaky, V relativním světě tedy platí zásada: NIC NEMŮŽE BÝT SOUČASNĚ SVÝM OPAKEM!

V daném případě iluze netkví v relativním světě, ale ve vašem pojímání relativního světa...

Staří Indové pojímali v duchu učení semi Rišiů relativní svět jako máju (iluzi) z důvodů, které si můžeme naznačit následujícím podobenstvím:

Pláč dítěte je zajisté projevem dítěte, není však projevujícím se dítětem!

Obdobně dle starých Indů: Relativní svět je projevem Boha, není však projevujícím se Bohem! Tzn., že relativní svět projevuje Boha nepravdivě, iluzorně!

Ani Bůh nemůže na této skutečnosti nic změnit.

Odvracení starých Indů od relativního světa, protože je Májou a hledání Boha bez jeho nepravdivého projevu, velmi připomíná legendu o učednících, odvracejících se od zdechliny psa.

Nalezneme snad plačící dítě, nebudeme-li slyšet jeho pláč?

Pro poctivě hledající je relativní svět reálným projevem svého Stvořitele, byť je tento projev nutně nepravdivý. Neznámého Tvůrce můžeme nalézt jen podle jeho projevu. Jiná možnost neexistuje.

Iluzi relativního světa je tedy třeba prohlédnout, nikoliv se od ní odvracet, či jí podlehnout.

Prohlédneme-li iluzi, nalezneme za jejím závojem pravdu, jako podle pláče nalezneme plačící dítě.

zmp


Inka
27.06.2011, 16:28:48 RE:
Reagovat

Příběh "o zdechlině psa" poukazuje na to, že pokud chceme pravdivě vnímat realitu, tak se máme naučit vidět, že "i zdechlina může mít krásné zuby" - tj. nevidět svět pouze "černobíle" (nevmínat pouze zdechlinu), ale vnímat celou skutečnost (tj. všimnout si, i krásných zubů). Takže nejde o jednostranný přístup, jak se domnívá Jirka, ale naopak o plnohodnotný přístup (v příběhu nikde není řečeno, že se má abstrahovat od zdechliny a vyzdvihnout pouze krásné zuby). Tento přístup (ať už mu budeme říkat "pozitivistický"...spíš bych mu říkala "nenálepkuj"...) praktikovaný v životě pak umožňuje "vidět" např. dobré návrhy (viz. v příběhu krásné zuby) i od člověka, který nám může být velmi nesympatický (jako zdechlina v příběhu).
ZMP VM
28.06.2011, 20:29:14 RE:
Reagovat

a/ chtít ve světě vidět jen to hezké nebo jen to ošklivé a to druhé nebrat v úvahu, je nepoctivý (tendenční, předpojatý, jednostranný) přístup k ralitě

b/ vidět a brát v úvahu hezké i ošklivé je poctivý (netendenční, nepředpojatý, všestranný) přístup k realitě.

c/ vyzvednout z poctivého pozorování obou opaků (hezké a ošklivé) to ošklivé je negativismus

d/ vyzvednout z poctivého pozorování obou opaků (hezké a ošklivé) to hezké je pozitivismus

Zatímco "vidět a brát v úvahu" se týká poznávání dané reality (daného stavu), vyzvedáváním negativního či pozitivního naznačujeme, jakou bychom realitu chtěli mít.

Ježíš je dle zmíněné legendy pozitivista, který se dívá na realitu (bere ji v úvahu) poctivě (všestranně).

zmp
kristina
26.06.2011, 21:43:21 RE:
Reagovat

Jirka cítí, že v totalitní společnosti, kde neexistuje vnější svoboda, je třeba usilovat o svobodu vnitřní, která je nám oporou při všech tlacích, které vnější nesvoboda vytváří.

Co se týče zla: cit. R.S: "Člověk se stává silným, pokud musí namáhat své svaly. A právě tak musí dobro, pokud se má vystupňovat ve svatost , překonat zlo, které se mu staví do cesty. Zlo má úkol přivést lidstvo na vyšší stupeň."

Je dobře, jak píše Jirka, zlo poznávat, abysme věděli a viděli, s kým tu čest máme.

Velká většina zla, které v současnosti působí, je skrytá. A pokud si nevezmeme na pomoc sdělení duchovní vědy, která okultním zrakem pravdivě zlo poznává a pojmenovává, vidíme zlo jen z vnějšku; jako úplatné politiky, piráty silnic, v nahodilém působení atmosférických jevů, nebo v náhlém zmnožení vražedných baktérií.

Zlo přináleží k vývoji lidstva a jeho postupným překonáváním se budeme vyvíjet na vyšší stupeň.


ZMP VM
25.06.2011, 20:45:25 RE:
Reagovat

Kristýna praví: "Pouhou změnou vnějších poměrů žádného pokroku nedosáhneme."

Stejně dobře však lze říci: Pouhou změnou vnitřních poměrů žádného pokroku nedosáhneme.

V prvním případě nedosáhneme vnitřního pokroku, v druhém případě nedosáhneme vnějšího pokroku.

Otázka zní: Nesní správná změna (vnitřních či vnějších poměrů) již sama pokrokem (vnitřním či vnějším)?

zmp
Standa
21.06.2011, 03:38:10 Chazaři
Reagovat

Tady - na uvedených odkazech - se mi odhaluje celosvětově, jak pracují Chazaři. Nejsou toto oni? Nechtějí redukovat lidstvo?

 

http://www.narodnyodkaz.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=170%3Ahavel-lidstvo-je-rakovina-zredukujme-ho&catid=37%3Apolitika&Itemid=72

 

Pak by mělo logiku to, že nás, občany tráví jako krysy vším, co jíme, pijeme, že nám dávají do jídla kancerogenní látky, jedy atp. Prostě nám dělají to nejhorší, co mohou, aby zredukovali počet lidí. Aby jim mohli snáze vládnout.

 

Vím, že Chazaři mají tzv. Kodex alimentarius. Je to celosvětově platný dokument, který hovoří právě o tom, jak ničit lidi potravinami. Je to celosvětově platná listina, kterou musejí poslouchat všechny hygienické stanice. Celosvětově ji poslouchají ministerstva zdravotnictví atp. Proto je legální trávit občany jedy v jídlech pod rouškou konzervantů, sladidel atp... Proto je legální vakcinovat občany injekcemi, které pod ruškou ochrany zdraví naopak šíří nemoci a způsobují rakoviny (např. vakciny proti rakovině děložního krčku u dívek tuto rakovinu právě šíří). Proto je legální provádět potraty na nenarozených dětech...tedy je vraždit...Toto je celosvětově řízeno...včetně anikoncepce, která u žen způsobuje rakovinu a ženy pak i mají problém otěhotnět atp-

 

Proto ty neuvěřitelné genocidy občanů (zejména jak uvádíte křesťanů) např.:

http://www.tvina.sk/index.php?zobraz=videoarchiv&hraj=2161

To je evidentní genocida křesťanů...včetně celé Druhé světové války, kde jen Rusů zemřelo cca 30 milionů (tedy opět jsou to křsťané)

 

Proto války. Videa na válečné hrůzy si najdete určitě sám. Např. evidentní likvidace občanů ...zákopová válka (za 1. Sv. války, kde proti sobě nesmyslně útočily armády a statisíce vojáků tam byly koseny kulomety jako dobytek... Dále Vietnam, Afghánistan...

 

Proto genocida nenarozených dětí, tzv. Baby-kaust. Tzv. potratová politika. Snad ve všech státech se ročně zabíjejí, trhají nenarozené děti ve jménu svobody žen na to, rozhodovat o tom, kolik bude mít dětí.

A to vše je legální. Videa o zrůdnosti zabíjení nenarozených dětí si na netu určitě najdete a je to nechutné, zvrácené - nelidské.

 

Proto nové zbraně na zabíjení lidí - tektonické a klimatické zbraně (systém HAARP). Proto Chemitrails....vedeí je plný internet. Stačí zadat slovo..

 

Manipulují celým lidstvem přes filmy, hudbu, umění. Je otázkou, zda to ještě nazývat uměním a ne zvráceným umění, či uměním ovládat občany, je to vlastně černá magie...

http://www.youtube.com/watch?v=f6ORxogzRuk&feature=grec_index

 

Tak pracují Chazaři. Včetně toho, jak občany dřou z peněz, jak chod celé ekonomiky a celého společenství občanů postavili jen na penězích a ne na potravinách, na práci. Jsou to totiž spekulanti, příživníci, tam je najdete, v bankách, ve správních radách bohatých firem, tam jsou tito - nevím, jak je charakterizovat...jsou to lidé? Tělem asi ano, ale to, co dělají je NELIDSKÉ.

 

http://www.youtube.com/watch?v=TrP8ng-9puw&feature=related

 

Je to onen jejich vysněný Nový světový řád

http://www.youtube.com/watch?v=EE-gNiZoX9Q&feature=related


kristina
21.06.2011, 23:23:33 RE:
Reagovat

Ze Standova příspěvku cítím ohromení a beznaděj nad situací, která nám, přemýšlivým lidem nedává spát;

kam se to žene, tenhle svět?

Vyjadřujeme se na stránkách, kde se diskutuje o TSO. Autor myšlenky, Rudolf Steiner ukazuje, jak by mohla fungovat společnost, pokud by se řídila pokyny nastíněnými duchovědným bádáním. Bohužel, lidé ještě nejsou zralí, aby mohli takovouto společnost uvést do života.

Problém většiny lidí je, že absolutně neuvažují o minulých a budoucích životech a tudíž heslo jejich dne je "užít si" a "po nás potopa". Jejich pohled nesahá dál, než ke konci jednoho života.

A právě ve Steinerových knihách je popsáno zlo, které jsme si víceméně jako lidstvo přizvali na tenhle svět a taky zákon příčiny a následku-karma. To znamená, udělám -li něco špatného, budu to muset odčinit v příštích životech a to platí pro každého.

Možná dlouho potrvá, než všichni sklidí to, co zaseli. A bude to stát ještě hodně sil a bolesti, ale je tu ta naděje, že naše duchovní podstata přežije všechny útoky a nakonec přijdou lepší časy.

V duchovní vědě R. Steinera je velice mnoho posily pro toho, kdo chce naslouchat a přemýšlet.

 

 


Inka
22.06.2011, 12:19:18 RE:
Reagovat

Není řešením schovávat se za zákon karmy a čekat - jak píšete - "až všichni sklidí, co zaseli." Mimochodem: karma vůbec není o tom, "že sklidíte, co zasejete" - to je politováníhodný (a častý) omyl. O karmě již bylo na tomto webu (v jiných diskusních vláknech) napsáno mnohé...

 

Netuším, jak by diskuse o karmě mohla vést k realizaci TSO...snad mi to některý z diskutujích vysvětlí. Děkuji.
PD Tce
23.06.2011, 19:03:41 RE:
Reagovat

Může se stát (zažil jsem to), že diskuze o karmě v člověku probudí či podnítí vnímavost vůči věcem nadsmyslovým. Poté by se to mohlo projevovat v nalezení svědomí a zodpovědnosti, což by dále mohlo vést ke snaze o ohleduplné jednání.

TSO vnímám jako snahu o vrchol ohleduplnosti.

 

Jelikož se v TSO bude karma dorovnávat snadněji (rychleji), existuje myslím osudová pravděpodobnost, že lidstvo bude do TSO postupovat nejen po cestě uvědomění, ale i po cestě nevědomé potřeby po karmickém dorovnání, jelikož se lidé v pozici loutek systému již nadmíru karmicky zadlužili a zadlužují.

 

Pavel


Inka
24.06.2011, 18:41:48 RE:
Reagovat

Cokoli, co v člověku probouzí (či napomáhá rozvíjet) vnímavost (ať už k nadsmyslovým či smyslovým věcem, nejlépe k obojímu) je přínosné. Souhlasím s Vámi v tom, že vnímání je předpokladem - že teprve když začnu vnímat (že něco je skutečně tak a tak, něco co jsem dříve nevnímala), tak teprve potom mohu začít danou skutečnost uchopovat (myšlením) a skrze pochopení dospět ke konkrétním správným činům.

 

TSO nevnímám jako snahu (či vrchol) ohleduplnosti, ale jako systém, který nastoluje pravdivé vztahy a tudíž - mimo jiné - přirozeně inklinuje k ohleduplnosti.

 

Zákon karmy není (bohudíky ) závislý na tom, jaký systém společenského uspořádání zrovna panuje... tj. není žádný důvod se domnívat, že by se v TSO "karma vyrovnávala snadněji", jak jste uvedl, a to i proto (opakuji, co jsem již napsala v reakci na zprávu Kristiny) - že karma NENÍ o jakémsi "vyrovnávání" typu "špatné v minulosti, karma nyní"...to je zcestné zjednodušování vedoucí do slepé uličky.

 

Zkusila bych trochu změnit směr této diskuse - co třeba (místo rozebírání karmy) praktické příklady postojů a jednání dle TSO - tj. co znamená uplatňovat TSO ve svém životě = jaký je rozdíl mezi tím, když jednám dle TSO a když nejednám dle TSO (byla zde v předchozích příspěvcích "nakousnuta" mnohá témata...téma stávky odborů u nás, téma demonstrací v Řecku, atd. atd. )

 

 

 


PD Tce
25.06.2011, 10:18:30 RE:
Reagovat

Myslím, že každý člověk bude TSO přijímat z jiného popudu, ač podobného. Povede ho k tomu vnitřní touha po něčem, co s ním koresponduje. Ale všechny následné možnosti a následky z TSO, které tím pro něj vznikají, není schopen vše obsahově zachytit. Tak se stane, že v TSO se budou moci jeho špatné nevědomé vlastnosti přímo setkat s pravdivou nekompromisní realitou (díky metodice TSO, která mu tu pravdivou realitu umožní prožívat), která ho při projevení oněch jeho vlastností donutí, chce nechce, buď k zamyšlení, k přehodnocení, k okamžitému trestu, k přímé cestě k ponaučení apod., prostě k tomu, čemu se mu v demagogidním totalitním systému nedostávalo...A tím ho to také ve vývoji posune dál.
Takový člověk v prostředí tohoto systému myslím začíná poté i ''degenerovat'', jelikož se nachází v systému, který ho již (dle fáze vývoje jednotlivce) nemá v čem posunout dál, ale naopak ho začne svou již nekompatibilností s jeho vnitřním životem, ničit, a to třeba tím, že ho stále systémově tlačí do myšlení a konání, které onoho člověka nejen že nenaplňuje, ale myslím že i karmicky zadlužuje, jelikož tento člověk toto konání, pod vlivem systému, koná již VĚDOMĚ.

Nějak takto jsem to myslel.
Pavel
PD Tce
25.06.2011, 10:52:05 RE:
Reagovat

...a zadlužuje ho to tím, co mu v tomto jeho vědomě nepravdivém konání vůči ''kosmickým zákonům'' (které začíná tušit), ve významu, bezprostředně uniká...

Sám si v tom vlastně snažím dělat v hlavě pořádek...

Pavel


Kropotkin
20.06.2011, 00:03:44 zastupitelská demokracie lže a tají informace před občany
Reagovat

Ve Španělsku a v Řecku probíhají statisícové demonstrace proti současnému režimu zastupitelské demokracie, který vládne v těchto evropských státech a v zemích EU obecně...ale v TV a v novinách nikde ani zmínka. V Řecku do demonstrantů najíždějí auty, motorkami, střílí do lidí slznými granáty, gumovými projektily, údajně i ve Španělsku (revoluce M15) se to stalo jednou....

Tak se chová zastupitel ke svému voliči! Nechá střílet do lidí. V Řecku je údajně jeden mladík v kritickém stavu...

Tak se postupně demaskuje skutečná tvář této zrůdné zastupitelské demokracie. A to v Evropě se ještě chovají vůčiobčanům jakž takž. To v Libyi zabíjí NATO občany, ženy a děti už nepokrytě. Je to hrozné, že se toto probouzení občanů, musí dít za takových krvavých obětí...Ale je to asi nutné, abychom jako občané procitli. V Řecku už demonstranti odmítají pravolevé rozdělení společnosti, nechtějí politické strany - levici, ani pravici....už nevěří na socialismus, ani na kapitalismus...chtějí dobro pro obyčejné lidi... (Bohužel, zatím ještě si však neumějí představit chod společnosti, samosprávných obcí bez zastupitelů.) Snad kromě internetu se tyto informace lidé nemají šanci dozvědět.

Můžeme tak vidět, jak nás páni zastupitelé cenzurují. Cenzura v přímém přenosu. To je panečku svoboda slova a informací v zastupitelské demokracii! Chazaři, kteří celosvětově ovládají masmédia, cenzurují informace, tají před občany, před světem závažné informace. Chazaři celosvětově nevedou nesmiřitelný boj jen proti křesťanům, ale je to boj proti všem jinověrcům, kteří nejsou Vyvolení. Chazaři tak manipulují celosvětově s lidmi, ovládají mysl lidí...tedy chtějí je ovládat. Nakolik se jim to podaří? To záleží na každém z nás. Fandím decentralizaci společnosti a TSO. Mimochodem ...Government znamená nejen vládu...ale v překladu to je: ovládat mysl (lidí).

9ZUW
Kropotkin
19.06.2011, 01:07:39 jedy v potravinách
Reagovat

Zcela běžně se v potravinách pro lidi vyskytují různé chemikálie, které údajně zlepšují chuť, barvu, vůni....a já nevím, co ještě. Pravdou však je, že tyto přidávané chemikálie jsou většinou nějaké jedy, neurotropní a jiné, případně jsou kancerogenní, v lepším případě jen nějak škodlivé zdraví. např. aspartam a nebo "hit" těchto travičů....glukozo-fruktozový sirup. Ten cpou do všech jídel, sladkostí, nápojů, jogurtů atp. Dnes jsem v obchodě stál za maminkou, která kupovala to nejlepší pro své dítě....nějaký jogurt....chtěl jsem jí říci, že bude trávit své nejmilovanější dítě.

Proč hygieny schválí tyto svinstva? Jsou normální? A ti výrobci, jak si vůbec mohou dovilit dávat jedy do potravin? Vždyť nás tráví jak krysy! A vše je zákonné, vše je vpořádku? Copak je to vůbec možné, beztrestné?
Katka
17.06.2011, 17:13:13 důchod
Reagovat

Dobrý den. Jak bude zajištěn důchod v tom TSO? Jestli se totiž lidem budou dávat jen Základní životní pořeby, jak si budou moci koupit třeba něco navíc? Třeba knihy, nebo budou chtít jet na zájezd, postavit si chatu atp.? Kde důchodci vezmou peníze? To bude část důchodu v nějaké měně a zbytek jako ZŽP? Není to nějak moc komplikované?

Také nevím, kde lidé vykonávající Základní pracovní povinnost najdou práci, když nikde není?
ZMP VM
17.06.2011, 17:52:24 RE:
Reagovat

Abychom se nemuseli stále opakovat a odpovídat stále dokola na tytéž otázky, jsou i všechny vaše otázky podrobně odpovězeny v metodice TSO (viz pilíře TSO).

zmp
Kropotkin
15.06.2011, 08:59:03 k totalitní demokracii - Jaromírovi
Reagovat

Také si nedělám žádnou iluzi o této celosvětově vládnoucí totalitní parlamentní demokracii, která se chová neméně surově a podle, jako ta tzv. totalitní komunistická. Nedělám si iluze o tom, že kdyby protesty přerostly v zásadnější protesty ohrožující tento totalitní tzv. demokratický režim, tak budou vládnoucí střílet do lidí stejně, jako kterýkoli jiný totalitní diktátor... Samozřejmě, že by se pak u nás tvrdilo, že to se stalo ve Španělsku, že u nás by do lidí nikdo nestřílel...že tady je skutečná demokracie.... Ale když se podívám na tyto děti ve vládě ČR, to jsou nevyspělí mladí lidé (nechápu, kde se tam ti mladí náměstci a poradci a podržtašky ministrů berou, jak se tam tito cucáci dostali, kdo to je, co to je za odborníky?), nebo jsou tam i starci - ale v podobě nevyzrálých a nedospělých osobností, které nevědí co je život, nevědí, co to je pracovat, co to je obracet každou korunu...co to je žít jako chudák a otrok... Nenechali by ve jménu demokracie střilet do lidí, stejně jako jakýkoli jiný despotický režim? Všem tam nahoře jde jen o moc a peníze, handrkují se jen o koryta mezi sebou. Možná se pletu, ale kdo z těch lidí se zastal občanů, kdo bouchl do stolu a řekl DOST?! Neokrádejte tyto lidi dole! Bezduché ksichty vládnoucích se dál šklebí z obrazovek a omýlají svoje lži o nutnosti utahovat si opasky, o nutnosti vše zdražovat!
Roman
15.06.2011, 00:59:29 Co si myslíte o soudním zákazu stávky odborů v dopravě?
Reagovat

Někteří lidé a nejen odoboráři poukazují na to, že jestliže někdo chce stávkovat, tak na to má právo.

Tady nyní došlo k tomu, že nějakým soudním příkazem se zakázalo lidem v dopravě stávkovat proti vládním reformám a sociálním škrtům. Nerozumím tomu, ale soudní zákaz stávky mi připadá jako porušení lidských práv.

Co říkáte na to, že se lidé stávají rukojmím odborů v dopravě, které stávku organizují? Kdo navíc zaplatí škody ze stávky? Zase lidé. Připravují se i protesty proti blokádám, připravují se stávky cestujících...

Tady už je vše tak domotané, že je složité říci, kdo co smí a kdo co nesmí, kdo koho poškuzje a kdo má na co právo.

V každém případě ale je vnímat určitý společenský kvas.

Navíc ministr financí ČR Miroslav Kalousek (TOP 09) napsal prý odborářům následující básničku. To mi připadá jako jako provokace, urážení, dělání si legrace z odborářů, nevím...:

 

„Odboráři, odboráři,
vezli sračky na trakaři.
Po cestě však vedli boje,
kdo se bude držet oje,

Neboť ten, kdo tlačil vzadu,
ten se neubránil smradu.

Odboráři, odboráři,
hádali se s hněvem v tváři tak,
že ač cesty byly rovny,
spadli s vozem do senkrovny.

Odboráři chodí plačky,
nemají v čem vozit…“
Jaromír
09.06.2011, 20:51:24 Jaký význam mají demonstrace?
Reagovat

Když vidím, jak policisté ve jménu demokracie řežou pendreky do krve lidi ve Španělsku nebo v Řecku, jak střílí slzné granáty do poklidně demonstrujícíh lidí, tak mi to připadá jako u nás v roce 1989. Včetně dětí, sedících před policisty na zemi a rozdávající jim květiny....Snad s tím rozdílem, že se mi zdá, že brutalita demokratických policistů vůči demonstrantům je větší než těch komunistických....

Demonstrace ve Španělsku jsou stejně jako demonstrace v Řecku, demonstrace na Václavském nám. v Praze a jinde v Evropě, jsou v podstatě jenom protestem proti poklesu životní úrovně demonstrujících. Tím ale bohužel demonstrující nepřímo potvrzují, že se dokáží pohybovat (protestovat) jenom v mantinelech, které jim nadiktovali ti, proti nimž jdou do ulic.

Tím bohužel zůstává všechzno při starém a protestující budou pochodovat ulicemi marně (viz koncept 16 bodů protestujícíh Španělů, http://imcmedia.cz/?p=215). Možná je na čase, aby demonstranti vyšli do ulic a místo peněz na zvyšování platů žádali nové ideje. Pak by to možná začalo mít smysl.

Je těžiště současných demonstrací jen v kosmetickcých změnách? Tyto kosmetické změny systému (viz 16 bodů hnutí M 15 revoluce ve Španělsku) jen problémy dočasně odsouvají nebo skrývají. Ale po určité době se znovu tyto problémy zákonitě objeví.
ZMP VM
10.06.2011, 17:32:49 RE:
Reagovat

Demonstrace jsou ukazatelem lidské nespokojenosti, tj. negativním ukazatelem do jaké míry nazrál čas k pozitivní změně (k přijetí nové pozitivní ideje). Spokojení lidé totiž po nijaké změně netouží, netouží po nových ideách, leda po takových, které uspokojují jejich rozežranost. U nespokojených je podvědomý sklon po nových ideách, jenže je zpravidla nemají. To sociálním inženýrům umžňuje lidstvo do nekonečna chlácholit kosmetickými změnami dané totality (zpravidla personálními), nebo přechodem na jiný druh totality (ekonomické, kulturní, politické).

Vždy jsou tu naštěstí lidé, jako Jaromír či Kristina, kteří si svou životní moudrostí přístup k novým idejím sjednali. Je tedy na nich, aby z míry masové nespokojenosti posoudili, nekolik nazrál čas k pozitivní změně a pokusili se (bez záruky) něco pro nevědomé davy udělat.

Totalitní elity však nejsou hloupé a mají každou oposici zpravidla pod kontrolou. Tzn., že např. vedení ČS odborů novými ideami neoslovíte. Víme také o marných osloveních španělských studentů v Praze, kteří se vydávají za mluvčí protestujících. Nestačí tedy mít nové ideje, ale je třeba také mimořádné vynalézavosti k jejich šíření.

zmp
Kristina
08.06.2011, 13:55:53 "vražedná" bakterie EHEC
Reagovat

Připojuji se k diskusi o bakterii EHEC, kterou je údajně kontaminovaná dovážená zelenina.

Chtěla bych předeslat, že se považuji za antroposofa a tudíž moje názory jsou převzaty z knížek R. Steinera, který je zároveň původcem myšlenky TSO.

Předně, bakterie není to původní, co způsobuje nemoc; dávno předtím už musela být připravená půda v organismu člověka, kde se tyto živočišně-rostlinné organismy uchytí.

V člověku působí síly Země a síly kosmu, je okultně rozdělen na "horního" a "dolního" člověka, éterná bránice je střed, rozdělení.

Pokud je narušena rytmizace, dochází k prolomení oddělení a napadení dolního člověka. Mohou se na tom podílet atmosférické jevy, které na určitém místě Země vytvoří tyto podmínky, (sever Německa) a disponovaní jedinci podlehnou.

Svojí roli hraje taky karma jedince a karma skupinové duše disponovaného národa, (Němců), kteří jsou vedeni k tomu, přijmout tuto nemoc do svého organismu.

Citace z knihy R. Steinera "Duchovní věda a zdraví člověka": "Avšak nevrátíme-li se k duchovním příčinám, nepodaří se nám tuto hádanku vyřešit."

Tyto názory jsou náročné na pochopení a vyžadují delší studium např. čtyřčlánkové bytosti člověka, o které knihy R.S. pojednávají.


Kropotkin
05.06.2011, 04:41:27 M 15 španělská revoluce
Reagovat

 

Vážení přátelé, asi jste již něco slyšelio revoluci ve Španělsku a hnutí M 15. Mají Manifest - Real Democracy Now! na stránkách

http://myslenkyasny.blogspot.com/2011/05/manifest-real-democracy-now.html

 

Z něj bych jen vyňal:

"...Někteří z nás mají vyhraněné politické názory a někteří jsou apolitičtí, ale všichni dohromady jsme znepokojeni a rozhořčeni situací, kterou vidíme každý den kolem sebe. Korupce mezi politiky, obchodníky a bankéři nás nechává bezmocné a němé. Tato situace se již stala standardem každodenního utrpení. Ale když se sjednotíme, můžeme situaci změnit. A právě teď přišel čas něco změnit, vybudovat společně lepší společnost.
Prioritami každé vyspělé společnosti musí být rovnost, pokrok, solidarita, svoboda umění, udržitelnost rozvoje, sociální péče a lidské štěstí.
Následují nezadatelná fakta, kterými bychom se měli v naší společnosti řídit: právo na bydlení, zaměstnání, kulturu, zdraví, vzdělání, možnost zapojit se do politiky, právo na osobní rozvoj a právo spotřebitele na zdravý a šťastný život..."

 

Vy jste se nazývali "nespokojení", oni se nazývají "rozhořčení", oni chtějí rovnost, svobodu...chybí tam bratrství či spolupodílnictví, chtějí lidské štěstí...

Říkají co chtějí, ale neříkají JAk to chtějí dosáhnout?

Mají mj. v Manifestu:

"...Demokracie náleží lidu (démos-lid, krátos- vláda) každý z nás by tedy měl být součástí vlády..." Ale to je chybný překlad. Demokracie není vláda lidu, ale vláda obcí.

Co si myslíte o tomto hnutí M15? Má naději na úspěch? Prý je to podvod a je to prý organizováno židozednáři. Již v samotném základním Manifestu mají chybu a stojí tak na mylných předpokladech...(myslím tím tu formulaci co je demo-kracie).

Velmi se mi líbí, že nechtějí násilí a nechtějí mezi sebou žádné politické strany. Rozdělení na levici a pravici považují za podvod.

 


Dana
02.06.2011, 12:47:35 průjem v Německu
Reagovat

Krvácivý průjem v Německu má na svědomí smrt asi 17 lidi. Protože se hovořilo, že původ je ve španělských okurek, konzumenti přestali kupovat španělskou zeleninu. Pokud vím, tak ve městě El Ejido na jihu Španělska je cca 300km2 foliových skleníků, které jsou vidět z vesmíru pouhým okem... rajčata, papriky, okurky jsou pěstovány jen ve zkumavkách, počítač řídí dávkování chemikálií, rajčata a papriky jsou natíraná voskem a barvivy, aby sed obře prodávala. Zelennina bez chuti a zápachu. Španělsko chce nyní žádat miliardové náhrady škody za ztráty! Má na to právo? Nezničily naopak tyto dovozy produkci zeleniny v celé Evropě? Nemělo by naopak Španělsko zaplatit miliardy nám?
ZMP VM
03.06.2011, 20:08:26 RE:
Reagovat

španělská zelenina se pěstuje na polích a zahrádkách Španělů. To, co uvádíte, není španělská zelenina, ale svinstvo produkované hrstkou všehoschopných podnikatelů (zločinců), kteří ani nemusejí být Španěly. Z hlediska zločinných totalitních zákonů, jsou tito zločinci "v právu".

zmp
Kropotkin
29.05.2011, 17:18:52 dph
Reagovat

Jaký vlastně mělo smysl zavádět dph?

Nejdříve odůvodňovali dph tím, že to pomůže podnikatelům - rozdělili dph na nižší a vyšší. Prý se to nedotkne občanů. Nyní po letech se dph zase spojí. Jaký smysl mělo dph Jaký smysl má nyní sjednocení dph?

Navíc si myslím, že je absurdní platit daň z něčeho, co neexistuje. Protože zboží je hodnota a tady se platí daň z nějaké fiktivní, neexistující hodnoty - u dph z tzv. přidané hodnoty... Tedy - např., jestli má zboží cenu 100 Kč a daň z dph je 20 Kč., tzn, že jsme přidali k těm 100 Kč přidanou hodnotu nějakých jiných 100 Kč a z toho teprve platíme daň. Nejsme v Kocourkově? V tom případě můžeme přidávat jakoukoli výši přidané hodnoty a pak můžeme snížit i %dph třeba na 1%....Když můžeme přidat přidanou hodnotu např. 3000, pak na tom stát ještě vydělá....


ZMP VM
01.06.2011, 17:02:02 RE:
Reagovat

ač je váš popis daně z přidané hodnoty nesrozumitelný, lze o smyslu všech daní říci totéž:

Daně jsou uzákoněným lupem.

zmp


Kropotkin
17.05.2011, 00:47:12 bojovat za národ
Reagovat

V dokumentárních filmech, ve sdělovacích prostředcích se opěvují vojáci, kteří jsou ochotní umírat (= zabíjet) pro vlast a národ.

Když vidím současný režim, současnou politickou garnituru, která vládne ve státě, světě, tak se ptám, za koho vojáci bojují (= zabíjejí)? Za tyto režimní politiky, kteří se mezi sebou jen hádají a vůbec neřeší chod státu? Nebo bojují snad za občany? A za které? Za občany ODS, ČSSD, VV, KSČ?...za levici, za pravici?...za romské spoluobčany, za asiatské menšiny, za sociálně snášenlivé, za sociálně nesnášenlivé, za křesťany, bezvěrce, jogíny, judaisty, muslimy, za starce, za mladé, za ženy,za muže, za homosexuály, za milovníky rocku nebo lidovek? Řeší vůbec někdo, za koho hovoří vojáci, za koho bojují (= zabíjejí)? Kdo si přál a přeje bombardovat Libyi, Afghánistan, bývalou Jugoslávii atd atd?

Za čí ideály a pro koho bojují (= zabíjejí) vojáci? Kdo je to ten národ či vlast? Za jaký režim jsou vojáci ochotní umírat a vraždit? Za peníze? Za slávu? Za ideály - jaké a čí?

Nejsou to jen jakési vzletné a okřídlené fráze: Bojovat za vlast, za národ....

Ono je vlastně touto okřídlenou frází: Bojovat za vlast, za národ.... řečeno i toto: Vraždit jiné lidi za národ…Ale to se již jaksi asi nehodí do krámu, říkat tuto logicky vyplývající druhou část této první věty. Toto již nepatří do slovníku politiků, to se jako nevidí….o tom se prostě nemluví…my jsme přece ti hodní...my přece děláme jen dobro...

Také by mne zajímalo, jak je to s odpovědností za to, že svými daněmi přispívám na to, aby se za moje peníze někde ve světě vraždili lidé, údajně prý moji nepřátelé… Jaký to má dopad na můj osud? Na osud „mého národa“, „mé vlasti“?
ZMP VM
17.05.2011, 20:57:45 RE:
Reagovat

Vojáci bojují za zájmy uzulpátorů moci nad národem či státem, nikoliv za národ,či stát. .Každý daňový poplatník se karmicky spoluzadlužuje tím, že válečné vraždění a ničení spolufinancuje.

zmp
Kropotkin
15.05.2011, 16:14:38 korupce
Reagovat

Celé dny, týdny, měsíce, roky, desetiletí.... se hovoří o boji s korupcí. Neustále se předkládají řešení, která mají korupci zastavit nebo minimalizovat, nebo alespoň zmenšit....Tento věčný boj s korupcí mají prý vyřešit zákony. Prý už před rokem, pěti či dvaceti lety se prý měl přijat proti korupční zákon....a bylo by prý po korupci.

Je mi záhadou, jaký zákon by to měl být, jak by měl znít? Copak nějaký zákaz či nějaká hrozba by zamezila korupci? Zdá se mi to jako nesmysl. Zákony také hovoří, že člověk je svobodný. Ale ve skutečnosti je např. v zaměstnání zotročený jako otrok

Často politikové hovoří o tom, že korupce je vlastně jen selhání jednostlice. Korupce se svádí na to, že morálně selhal jedinec, a že tedy potřebujeme morální politiky. Stále dokola se hledají morální vůdcové. Jen nechápu, kde je chtějí vzít a jak je poznají....

Připadá mi, že boj s korupcí není možný, že boj s korupcí je věčným tématem a nikdy neskončí. To potom umožňuje stále slibovat - že jednou se podaří boj vyhrát. Bohužel - jen se toho nikdy nikdo nedožije....To je pro politiky dobré, protože mají důvod lidem vládnout. Oni jsou ti, kteří korupci vytvářejí, oni jsou ti, kteří korupci napraví. Je však evidentní, že toto je střet zájmů. Politikové mají z korupce prospěch, tak proč by ji měli odstraňovat? To je nesmysl. Přeci sám sebe nebudu poškozovat. Politikové však lidem slibují nápravu. Snad tvrdé tresty by od korupce odradily.
ZMP VM
17.05.2011, 20:51:23 RE:
Reagovat

Tam kde je korupce možná, tam ji nelze žádným způsobem vymýtit ani omezit. Korupce není možná pouze v TSO (viz pilíře TSO).

zmp
Drahoš
30.04.2011, 00:41:00 existuje dokonalý systém pro centrální řízení společnosti?
Reagovat

Politická situace je velmi napjatá ve světě i v tomto státě. Existují dvě tendence - centralizace a decentralizace. TSO je velmi zajímavý až fantastický model pro decentralizaci chodu společnosti. Přemýšlím o tomto:

1. proč se tímto decentrálním způsobem chodu společnosti lidé nezabývají? Nevědí o něm a nebo nechtějí? I když se už k TSO dostanoou, změnu chtějí, ale TSO je nechává chladnými...účastnil jsem se setkání aktivistů hledajících řešení - Jak dál? v Olomouci...co zásadního ti lidé jsou schopni vytvořit či vyslovit? Dosud nevidím žádný výsledek...

2. Tak, jak existuje TSO jako geniální decentrální způsob řízení společnosti - existuje podobně geniální i centrální způsob řízení chodu společnosti = šlo by tedy asi o nějakou formu - způsob globální světové vlády?

3. Všechny ideje a pojmy mohou být zcela zkompromitovány a nebo v pozdější době mohou zcela popřít to, co znamenaly původně...v naší době je mi líto slova či pojmu soudruh...krásné české slovo, které však je totálně zkompromitované politikou komunistů... další slovo je např. družstvo....družstevní forma spolupráce přestože je ideální forma spolupráce, tak je nyní zcela opomíjena a ten, kdo by začal o družstevni formě spolupráce a podílech v práci hovořit, tak bude skoro obviněn z toho, že je komanč....

 

A přitom totalitní kapitalistické sdělovací prostředky do nás hustí např: ..pro útoky NAta na Lybiii se užívá letoun Rafale z francouzské válečné lodi Charles de Gaulle....

Charles de Gaulle by se musel asi v hrobě obrátit, kdyby věděl, jak je zneužito jeho jméno, člověk, který ctil svobodu a USA držel od těla...od Francie...
ZMP VM
30.04.2011, 17:27:13 RE: Odpověď Drahošovi (30.04.2011 existuje dokonalý systém pro centrální řízení společnosti?)
Reagovat


1/ Olomoucké setkání aktivistů hledajících řešení – Jak dál, nic nepřineslo, tak jako žádná jiná podobná iniciativa nemůže nic přinést. I kdyby mezi aktivisty nebyly totalitou nastrčení „provokatéři“, přece by aktivisté nevymysleli nic jiného, než nějakou ideu „oprášené totality“. Lidem, po staletí uvyklým na střídání tří druhů totality, straší v hlavách sen o „osvíceném panovníkovi“. Konkrétně Čechům Karel IV. Světové dějiny znají několik podobných panovníků. Jenže po nich přišla vždy předlouhá řada panovníků zločinců. Od té doby, co trůny převzali od před-historických bohů historičtí lidé, je zločinec nutným produktem totality, zatímco osvícený panovník je naprostá anomálie, zpravidla připravující žírnou půdu (hmotný interes) pro následnou sociální katastrofu, vyvolanou mocnými zločinci a trpěnou bezstarostným blahobytem jejich budoucích obětí. Je v tom cosi zákonitého a mementem toho všeho je iniciovat vývoj k individuální svobodě, doslova donutit lid, jenž tak tragicky pozbyl darovaného blahobytu, aby vyvinul vlastní svobodné úsilí o jeho obnovení zdola.

Blahobyt lidu pod osvíceným panovníkem není svobodný, neboť není umožněn lidem, ale panovníkem. To je velmi pohodlný blahobyt. Naproti tomu, k jeho svobodnému obnovení je zapotřebí vyvinout vlastní úsilí a to nejen tělesné (revoluce), ale také duševní (metodika TSO). To je ovšem pro duševně líný lid velmi nepohodlné. Proto mají lidé sklon, svěřovat tak důležité úkoly tzv. „odborníkům“, kteří tím přicházejí k dobrému bydlu jež chtějí podržet na věky a svůj lid zištně podvádějí...

2/ Geniálním centrálním systémem řízení chodu společnosti je FED (světová vláda). Lidé v něm mohou žít jen jako mravenci v mraveništi, resp. jako naprogramovaní roboti...

3/ Pojmy mohou být zkompromitovány (zmateny) jen tehdy, přijímáme-li je bez představy, jak nám je prostředkuje totalitní akademické školství. Ideje zkompromitovat nelze, lze však od nich odvrátit pozornost:

IDEA = představa + pojem (naplnění představy)

Právě k vůli návratu k idejím jsme do webové stránky TSO vložili soubor „Filantroposofie“, který zatím všeobecnou duševní leností zůstává nedotčen...

O Charles de Gaullovi (zveném též "Johanka z Arku v kalhotech") se dnes již sotva ví (zamlžuje se), že svého času ze svého prezidentského úřadu odstoupil, protože nezískal francouzské voliče pro decentralizační program (obecní samosprávu a družstevnictví)...

zmp
PD Tce
26.03.2011, 12:27:41 stanovy
Reagovat


Otázky tedy zní :

Plánujete zahrnout do metodiky TSO, krom stanov pro HO, také stanovy pro kulturní (KO) a politické organizace (PO)?

Také se zdá, že stanovy HO jsou odrazem hospodářských pilířů TSO.

Že by mohly být stanovy KO odrazem kulturních pilířů TSO a PO odrazem politických pilířů TSO?

Co například Waldorfské školy a jejich nynější stanovy, či vaše stanovy, daly by se pro KO použít? Či je v KO umožněna svoboda i pro stanovy – projev určité kultury?

Dále jsem přemýšlel, zda-li bude v TSO prostor ,a kde, pro kontrolní organizace. Příklad – stavební kontrolní, normalizační organizace, která dohlíží na správné technologické a výrobní postupy stavebních HO. Pokud by pro ně prostor byl, spadaly by do PO, HO či KO? Dle ústavy TSO asi do KO – věda,výzkum. Je to možné?

Obec či svaz obcí je tedy PO. Budou zde potřeba také stanovy PO? Je v obci TSO prostor i pro jiné PO?

Jinde píšete nejdříve stavět nové a až poté bourat staré, což je jistě rozumné. Myšlenku ''rekonstrukce'' bych ale také ještě nezavrhoval. Viz. - seznam všech nynějších oborů,organizací,institucí – návrh čistky plevele od zrna – a následné vložení do určité příslušné sféry. Zde by ale asi byly nutné, kromě HO, ještě právě ony stanovy – KO a PO.

Také by asi bylo nutné v případě ''rekonstrukce'' počítat hned od počátku se vzniklou formou – svaz obcí TSO. Svazy obcí již dnes existují.

Přemýšlím např i o:

HO – týká se zboží + služby s tím spojené

KO – týká se služeb poučných,inspirujících apod., které vývojově ovlivňují sebe i občany v HO a PO. Tím umožněn vývoj všech sfér. (škola,věda,výzkum...)

PO - týká se služeb organizačních a kontrolních...

 

Myslím, že určitá vytvořená vize dává i naději na její uskutečnění, viz. případná ''rekonstrukce''.

Jen tak informačně, a trochu naslepo, zase ''střílím''.

Je i možné, že zas něco základního přehlížím.

Pavel

ZMP VM
26.03.2011, 15:32:19 RE: Odpověď PD Tce 26.03.2011 stanovy
Reagovat


Stanovy politické organizace (obce) jsou obsaženy v „Občanské smlouvě“, v níž se občan rovnou zavazuje tyto stanovy dodržovat.

Stanovy kulturních organizací jsou zastoupeny pouze „Autorským právem“, v němž je mj. uvedeno, že s výjimkou autorských práv nelze ve sféře svobody (v kultuře a tedy ani v kulturních organizacích) nic obecně ustanovovat (tj. předem metodicky omezovat svobodu). Vyjádřeno vašimi slovy, ve sféře kultury je svoboda ustavena také pro stanovy KO, jako je tomu např. u Waldorfských škol, které mají své vlastní stanovy.

Všechny tyto „Stanovy“ (Stanovy HO, PO a KO) jsou přílohami Ústavy TSO a odůvodněny v

příslušných pilířích TSO (nepřímo také v pilířích totality)...

Pokud mají mít kontrolní a normalizační opatření všeobecnou platnost, spadají do sféry metodické a tedy do příslušných sfér (orgánů) horní trojnosti (viz Ústava TSO). Pokud mají platnost pouze omezenou (specifickou), jsou čistě věcí příslušných organizací dolní trojnosti...

Zatímco stanovy obce jsou obsaženy v již zmíněné Občanské smlouvě, stanovy svazu obcí jsou věcí dohody (smlouvy) mezi obcemi (nelze tedy předem stanovit)...

V obci TSO je prostor i pro jiné PO, pokud tyto nijak nenarušují stanovy obce (Občanskou smlouvu) a nepoškozují (nepohoršují atp.) občany (jejich občanská a lidská práva). Nedovedeme si však představit o jaké PO by mohlo jít a jaký by byl jejich účel...

Oddělování zrna od plev (sociální rekonstrukce – viz příloha „Jak zavést TSO“) je v současných totalitních podmínkách bezprostředně možné jen v podobě zakládání HO TSO a KO TSO, neboť do vnitřních poměrů HO a KO stát bezprostředně zasahovat nemůže. Zakládat obce TSO zatím Ústava ČR (pragocentrismus) neumožňuje (na rozdíl od Ǔstavy Slovenské, Ruské aj.)...

zmp


ZMP VM
24.03.2011, 18:48:23 Odpověď Františkovi 10.03.2011 (Kde vzít na odškodnění):
Reagovat


Veškeré hodnoty vznikají prací. Tak i škody na těchto hodnotách musejí být nahrazovány prací škůdce (prací pro poškozeného), nemůže-li být škoda nahrazena jinak.

Izraelský Kibuc není trojčlenný a lidé v nich pracují nikoliv podle vlastní vůle, ale podle pokynů (příkazů) „vedení Kibucu“. Proto Kibuc neumožňuje lidem realizaci individuální sociální svobody...

zmp
Pavel
21.03.2011, 21:18:42 brainstorming
Reagovat

...kde ty věcné, zdánlivě dořešené, příspěvky by se případně poté vložily do určité diskuse...
ZMP VM
24.03.2011, 19:16:26 RE: odpověd Pavlovi
Reagovat

Inka výborně vystihla, že totalitní "zlo" je zlem ve vztahu k jednotlivci, nikoliv k TSO. TSO se nesmí sobecky separovat (kulturně, politicky ani hospodářsky) od lidí, žijících sociálně nesvobodně, jen proto, že žijí v totalitních režimech. Naopak. TSO se jim musí neustále připomínat (např formou výměny zboží), jako zářný příklad fungování sociální svobody v decentrálním systému. Výměnou zboží HO TSO s HO totalitní, se nepodporuje zlo (totalita), ale spolupracují tím lidé svobodní s nesvobodnými. Nesvobodného člověka přece nelze pojímat jako stělesnění zla, ale jako adepta svobody, či nezpůsobilého ke svobodě (např. jako dítě).

Zdá se, že v metodice TSO poněkud zaměňujete horní trojnost (metodické orgány) s dolní trojností (organizacemi). Metodika TSO (Ústava TSO) jednoznačně říká, že jen orgány horní trojnosti jsou vyhraněně čisté (jednoznačné), zatímco organizace dolní trojnosti obsahují všechny tři obory. Např. rodina nejen vychovává (kultura), ale také ctí rovnost manželů (politka) a má nějaký rodinný rozpočet (hospodářství).

K diskusím na tato témata není třeba zavádět nějaké jiné "fórum".

zmp
Inka
25.03.2011, 17:13:28 RE: RE: odpověd Pavlovi
Reagovat

Dobrý den, Pavle,

…toť nástrahy webové komunikace…kdybychom seděli u jednoho stolu, tak k mnohým nedorozuměním nedojde - např. že reaguji jen na určité vaše věty a na jiné ne… já reaguji na věty, které chápu jako celek… a „web mi neřekne: hele, je tady ještě tahle souvislost, kterou jsi přehlédla“… Webová komunikace postrádá „gestikulaci“, … slovo, které vnímám „nějak“, může někdo jiný vnímat úplně jinak… Pokud jste část mého mailu pochopil jako výtku či poučování, vězte, že nic takového nebylo mým cílem a přijměte omluvu za nedostatečné formulace.

Inka

 

P.S.

Co se týče eventuálních nových (dalších) diskusních vláken – co třeba jedno "vlákno" zaměřené na praktické zkušenosti ve smyslu trojčlennosti? Co se konkrétně osvědčilo. Co naopak drhlo… (sice je zde na webu záznam ze semináře bratrství-družstevnictví-společenství, ale jde mi o něco trochu jiného – příklad (netýká se přímo TSO, ale snad to nevadí): např. ze všech stran média, politici, obchodníci atd. přesvědčují, že neexistuje nic lepšího než tržní ceny... naštěstí znám pár příkladů fungování „netržních cen“, jeden kupodivu z ČR: Pan Z. J. ve svém kiosku v Jizerských horách prodává zboží za ceny, které určí zákazníci sami, a to většinou až po konzumaci. Označuje svou volnou ekonomiku za protiklad Klausovy tržní ekonomiky. Tímto způsobem prodává třeba i dříví na topení. Také zkusil prostě nechat na cestě v horách bednu s limonádami, otvírák a plechovku na peníze – a dosáhl přibližně stejného výdělku, jako by u té bedny stál a ceny určoval sám. Pan J. o sobě říká, že používá šok z nízkých cen, zatímco Klaus používá šok z vysokých cen.).

Prostě podobně jako příklad tržní cenaxvolná cena bych uvítala krátké příklady fungování TSO v realitě. Ale nejsem si jistá, zda se pro to hodí web…


Pavel
25.03.2011, 20:26:01 RE:
Reagovat

Inko, Vámi zmíněná příčina oněch nedorozumění je opodstatněná. I jste trefně vyjádřila jisté nedostatky této komunikace, souhlasím. Právě uvědomění si této skutečnosti mě také často samotného omezuje při mém vlastním vyjadřování. A i často toto myslím hrozí v kombinaci se snahou o duchovně-vědecké vyjadřování skutečností...

Omluvy Inko asi není třeba, ač si jí vážím, však jste jisté věci uvedla na Vaší pravou míru, která to v dobrém omlouvá. Přeji příjemný večer. Pavel

 


Pavel
21.03.2011, 21:11:32 brainstorming
Reagovat

Pro ucelenější vizi, o budoucí obci TSO, začínám postrádat stanovy politické a kulturní organizace...

Či i seznam nynějších všech organizací, institucí a oborů řazených dle toho, do jaké sféry to či ono spadá, jaké stanovy se toho či onoho budou právě případně, v obci TSO, týkat.

Případně jaké změny by musely nastat, aby se nynější instituce či organizace staly kompatibilní s požadavky obce TSO.

Nevím sám, jsou-li to vůbec opodstatněné potřeby k pomoci realizace obce TSO...

Proto i doporučuji vytvořit diskusní anonymní složku -brainstorming, kam by každý mohl směle směřovat právě takovéto nejisté dotazy a návrhy...kde ty věcné, dořešené, příspěvky by se případně poté vložily do určité diskuse...jen návrh

 

 

 


Inka
17.03.2011, 17:10:42 Ekonomická soběstačnost
Reagovat

Reaguji na příspěvek, který byl admin TSO vložen 8/10/2010 - cituji:

"Pavel napsal:

První jenotlivé obce TSO a i všechny jiné snahy o samosprávu a soběstačnost, budou asi i po technické stránce i odborných služeb zprvu dlouho závislé na některých produktech a služeb od lidí z nynějšího systému,protože to nebudou sami schopni si zajistit díky vysoké technické,technologické,vědecké,atd. náročnosti ,pokud tedy budou chtít používat domácí spotřebiče,informační technologie,dopravní prostředky,stroje a technologie, techniku obecně atd.,nebo?"

 

Dobrý den, Pavle,

principem TSO v ekonomické sféře je spolupráce - první obce TSO (až vzniknou, už aby to bylo ) budou spolupracovat se svým okolím (s "nynějším systémem" dle Vaší terminologie) obdobně jako třeba waldorfské školy. Waldorfské školy mají naprosto odlišnou metodiku výuky než školy ostatní a nic to nebrání tomu, aby všechny školy v "nynějším systému" mohly vyučovat své žáky. Chápete, Pavle?

Inka

 

 

 

 


Pavel
17.03.2011, 20:30:29 RE:
Reagovat


Dobrý den Inko

Mně šlo spíše o vyjádření toho, že svou případnou spoluprací či nakupováním výrobků od totalitních firem, že by je tím HO (díky spolupráci) či jednotliví občané (kupováním výrobků) podporovali, podporovali by tím zlo od kterého utekli. Není to myšleno jako výčitka, jen konstatuji. A hlavně, že zprvu budou MUSET totot konat, že nikdo nebude mít na výběr, pokud bude chtít používat domácí spotřebiče.....

Je ale zase šance, že onou spoluprací se egoismus (nynější totalita) od ohleduplnosti (TSO) přiučí.

Možná je i vhodné, být se zlem v kontaktu ve smyslu - znát svého nepřítele. Došlo by i k využívání produktů zla pro věci ohleduplné (v TSO), na rozdíl od využívání produktů zla na věci sobecké (v nynější totalitě). Plus i jak jsem psal, že ''tento zvrácený systém tvoří mnoho vědních oborů, ale některé obory produkují i to co bude obec TSO pro svůj chod potřebovat,obory které je i hodno podporovat k vývoji,vyšší efektivnosti,ekologičnosti atd.,které mají předpoklady nám život usnadnit a umožnit nám si vytvořit čas a podmínky pro duchovní růst.''

Či zároveň rizika, kdy jsem jinde psal, že ''stroje které byly vytvořeny dle určité fáze vědomí, v rámci jejího vývoje, že jsou i ony také vlastně takovým jejím obrazem, že jsou i stroje takovým hmotným naplněním žádostí vědomí,takový vnější projev potřeb a naplnění, kterých si díky nim duše přeje dosáhnout pro její další vývoj. Zde mne ale vadí ten neměnící se vliv strojů zpět na člověka, že ty stroje v sobě stále nesou tentýž způsob nazírání na potřeby duše, ačkoliv se už třeba ty potřeby dávno změnily.''

Je pravda, že jsem chybně zmínil v oné úvaze slovo soběstačnost. Jedna obec toho schopna nebude a ani jí o to vlastně nejde, to až případně ve svazu obcí, kdy soběstačnost případně sama přirozeně nastane.

Jinak Inko děkuji za reakci a za přirovnání. Vaše reakce byla na místě a jsem za ni rád, umožnila mi i pro sebe si tu úvahu více rozvést. Rozvést snad blíže k pravdě...což nechám na posouzení...případně si rád ''vyslechnu'' jiný či rozšiřující názor. Pavel

 

 

Pavel
17.03.2011, 20:52:22 RE:
Reagovat

Nějak se pomíchaly velikosti, to nebyl záměr, nevím ,možná má chyba při vkládání textu, ale obsah platí.
Pavel
18.03.2011, 15:39:36 RE:
Reagovat

Ještě k Vašemu přirovnání.

Píšete - ''principem TSO v ekonomické sféře je spolupráce - první obce TSO (až vzniknou, už aby to bylo ) budou spolupracovat se svým okolím (s "nynějším systémem" dle Vaší terminologie) obdobně jako třeba waldorfské školy.''

Zde v úvodu popisujete celou obec TSO jako by byla jen ekonomickou sférou a poté ji přirovnáváte jakoby k Waldorfské škole představující jakoby chování první obce TSO v totalitním systému. Trochu se v tom ztrácím.

 

Dále píšete - ''Waldorfské školy mají naprosto odlišnou metodiku výuky než školy ostatní a nic to nebrání tomu, aby všechny školy v "nynějším systému" mohly vyučovat své žáky.''

Zde Vaše přirovnání spíše poukazuje na sféru kulturní. Poukazujete na určitou svobodu, ve výběru školy, umožněnou nynějším totalitním systémem.

Nebo mi něco uniká?
Inka
24.03.2011, 17:48:17 RE:
Reagovat

odpověď na mail Pavla ze 17/3/11, 20:30:

Dobrý den, Pavle,

… pojďme to vzít znovu od začátku: reagovala jsem na Vaši poznámku ohledně toho, že obce TSO budou mnoho výrobků i služeb nakupovat od dodavatelů mimo TSO – pro snadnější pochopení jsem zvolila příklad waldorfské školy (z Vaší znalosti anthroposofické literatury jsem si – asi mylně – vydedukovala, že budete obeznámen také s waldorfskou tématikou. Pokud žádnou wš neznáte, omlouvám se za uvedení příkladu wš… takový příklad „nepříklad“ je pak spíše kontraproduktivní…). Snad alespoň takto: waldorfská škola nakupuje různé výrobky, které potřebuje k běžnému provozu – bylo by přece absurdní požadovat, aby si waldorfská škola „soběstačně vyráběla“ třeba toaletní papír, když účelem waldorfské školy není „soběstačnost ve výrobě toaletního papíru“.

Vaše úvahy o tom, že „nákupem mimo TSO by se podporovalo zlo, od kterého občané TSO utekli“, jsou zavádějící (nic takového v metodice TSO není). Pavle, je mi sympatický Váš zápal, ale zde jste jaksi překotně spojil věci, které k sobě nepatří: schopnost rozpoznat dobro/zlo je vázána k jednotlivci (nikoli k TSO či k aktu nakupování). Máte pravdu v tom, že nákupem vždy podporujete dotyčného výrobce (a prodejce), ale nemůžete dát rovnítko nákup=podpora zla (či dobra), to byste s vaničkou vylil i dítě…

 

K Vašemu následujícímu příspěvku (z 18/3/11, 15:39)

Trojčlennost nelze „rozsekat“ ve smyslu, že „odtud potud“ je ekonomická sféra a „šlus“, „odtud potud“ je kulturní sféra a „šlus“… Viz. - škola svým posláním spadá pod sféru kulturní, svým běžným provozem se napojuje na sféru hospodářskou (nákupy od dodavatelů, apod.). Nebo jste se ptal na něco jiného?

K Vaší poslední větě - o žádné svobodě ve výběru školy v nynějším systému jsem nic nepsala – psala jsem pouze o tom, že v nynějším systému vedle sebe existují metodicky různé typy škol a chtěla jsem tím vyjádřit to, že první obec TSO by v nynějším systému mohla vzniknout velmi obdobně jako první wš.

 

Inka

 


U9M6
24.03.2011, 21:53:52 RE:
Reagovat

Inko, myslím že došlo jen k několika nedorozuměním, že si v celku rozumíme. Vlastně mi přijde, že někdy reagujete jen k určitým mým větám a jiné věty, které s tím souvisejí, vynecháváte a neberete v úvahu. Možná jsme se i navzájem podcenili. Zároveň uznávám i mou vyjadřovací nepřesnost, zbrklost, hrubky atd., jsem si toho vědom a jsem si vědom i toho, že pokud své úvahy více ''pitvám'' tak se má šance se vyjádřit zmenšuje. Možná nejsem vhodný na to abych právě takto a proto přispíval do diskusí, vím že často naznačuji a věci nedořeším, ale já s tím do toho jdu, ač se díky tomu můžu jevit jako neználek, ale jinak se více nedozvím, abych to či ono právě mohl dořešit, či obecně abych dopomohl k dořešení něčeho – TSO.

 

K Vašemu prvnímu odstavci, vím na co jste reagovala...zde si rozumíme, jelikož jsem psal i -

...''Je pravda, že jsem chybně zmínil v oné úvaze slovo soběstačnost. Jedna obec toho schopna nebude a ani jí o to vlastně nejde''...- lze použít jako, dle Vás, připodobnění TSO k WŠ a výroba toaletního papíru...

Díky Vaší prvotní reakci jsem si toto sám uvědomil a proto jsem tuto mou chybu zmínil, i jsem Vám za onu inspiraci poděkoval, již nevím jak jinak svou chybu lépe napravit a autorovi inspirace vhodněji poděkovat.

 

K Vašemu druhému odstavci – Vámi zmíněná má úvaha, se myslím ale metodiky TSO netýkala, proto podoba Vaší výtky nebyla myslím opodstatněná.

Také mi přijde, že mi vytýkáte něco co jsem nenapsal a poučujete z toho, co jsem již napsal. Hned v úvodu jsem psal že -

...''že svou případnou spoluprací či nakupováním výrobků od totalitních firem, že by je tím HO (díky spolupráci) či jednotliví občané (kupováním výrobků) podporovali''...

Na to Vy píšete -

...''schopnost rozpoznat dobro/zlo je vázána k jednotlivci (nikoli k TSO či k aktu nakupování)...''

Také ono rovníto jsem nikam jakoby nedal, to mělo vyznít v tom jak jsem postupně přehodnocoval a balancoval s názory -

... ''že svou případnou spoluprací či nakupováním výrobků od totalitních firem, že by je tím HO (díky spolupráci) či jednotliví občané (kupováním výrobků) podporovali, podporovali by tím zlo od kterého utekli...''

...''Je ale zase šance, že onou spoluprací se egoismus (nynější totalita) od ohleduplnosti (TSO) přiučí.''

 

K Vašemu třetímu odstavci – Už tedy vím jak jste to myslela a souhlasím. Ano, jsem si vědom, asi ještě málo, horní jednoznačné trojnosti a dolní trojnosti s vnitřní trojností (i reakce pro pana ZMP) .Leč bohužel, jsem právě toto nebral v potaz vůči té Vaší prvotní reakci Inko, má chyba.

 

Také bych rád podotknul, jak jsem psal že –

...''Je ale šance, že onou spoluprací se egoismus (nynější totalita) od ohleduplnosti (TSO) přiučí''...

Zde si jsem samozřejmě vědom, že pod pojmem TSO jsou jednotliví občané...

 

Případně nadále se budu snažit lépe vyjadřovat a lépe vnímat...

Pavel

 

 

 

 

 

 

 

 


Pavel
24.03.2011, 22:05:20 oprava
Reagovat

Oprava k druhému odstavci...

 

K Vašemu druhému odstavci – Vámi zmíněná má úvaha, se myslím ale metodiky TSO netýkala, proto podoba Vaší výtky nebyla myslím opodstatněná.

Také mi přijde, že mi vytýkáte něco co jsem nenapsal a poučujete z toho, co jsem již napsal. Hned v úvodu jsem psal že -

...''že svou případnou spoluprací či nakupováním výrobků od totalitních firem, že by je tímHO (díky spolupráci) či jednotliví občané (kupováním výrobků) podporovali''...

Na to Vy píšete -

...''schopnost rozpoznat dobro/zlo je vázána k jednotlivci (nikoli k TSO či k aktu nakupování)...''

Také ono rovníto jsem nikam jakoby nedal, to mělo vyznít v tom jak jsem postupně přehodnocoval a balancoval s názory -

... ''že svou případnou spoluprací či nakupováním výrobků od totalitních firem, že by je tím HO (díky spolupráci) či jednotliví občané (kupováním výrobků) podporovali, podporovali by tím zlo od kterého utekli...''

...''Došlo by i k využívání produktů zla pro věci ohleduplné (v TSO), na rozdíl od využívání produktů zla na věci sobecké (v nynější totalitě)...''

 

 


františek
10.03.2011, 07:00:37 Kde vzít na odškodnění
Reagovat

Prosím Vás, jak by v praxi vypadalo to odškodnění?

Z čeho by ten dotyčnej dával náhradu? A co kdyby nic neměl?

Děkuji za vyjasnění.

PS.: Má TSO obec nějaké podobnosti s KIBUCI?
Eva
11.03.2011, 13:02:43 RE:
Reagovat

Zdravím,

uveďte konkrétní příklad.

 

Vše o náhradě škody najdete zde:

http://www.tso.cz/upload/soubory/pilire_tso_3/03i.__nahrada_skody.pdf

 

Vaše poslední otázka je opět moc všeobecná.. Jsou tu podobnosti i odlišnosti.. Konkretizujete svou otázku.

 

E.
Inka
17.03.2011, 12:30:10 RE: Kibuc
Reagovat

TSO má s KIBUCI asi tolik podobností jako Pražský hrad s Bílým domem.

Aneb - srovnáváte nesrovnatelné. Dovolte mi, pane Františku, otázku: Co Vás k tomuto srovnání přimělo?

Děkuji.

Inka

 


DRc
26.02.2011, 23:07:13 co je obec
Reagovat

Jak a čím je vymezena "obec" jako pojem v TSO ? A potažmo "občan"? Jak by hypoteticky vypadala třeba Praha v takovém světle? A jak nějaká "samota" s jedním domkem širokodaleko?
ZMP VM
27.02.2011, 23:46:40 RE:
Reagovat

Obec a občan, jako pojmy v TSO jsou vymezeny metodikou TSO (Ústava TSO, Občanská smlouva a navazujícími přílohami v pilířích TSO, zabývajícími se oblastí politickou (politika zdola)...

Praha, jako okultní jádro centralismu (pragocentrismu) není vhodný hypotetický příklad pro vymezení obce TSO. Představme si tedy raději obecně "město", v němž je na úrovni "obce TSO" městská čtvrt, nikoliv celé město... Samota s jedním domkem je pro představu obce TSO "hypotetické bláznovství". Z položených otázek je zřejmé, že jste se s metodikou TSO na našich stránkách ani nepokusil seznámit...

zmp
DRc
26.02.2011, 23:03:56 Odpovědnost
Reagovat

Kdo je odpovědný teď za TSO metodiku, podobu a obsah dokumentů a organizaci? Co je podpis -zmp- ? Nějaká osoba nebo kolektiv? A co s tím měl za svého života společného pan Steiner?
ZMP VM
27.02.2011, 23:32:03 RE:
Reagovat

Jak neustále v diskusi opakujeme, metodika TSO z veřejné diskuse a je to tedy práce kolektivní, v co nejširším slova smyslu. Obsah dokumentů a organizace aktivit je v rukou "hnutí za TSO".

Podpis -zmp- je osoba, podobně jako podpis DRc.

Otázce: "A co s tím měl za svého života společného pan Steiner?" nerozumíme.

Co jemíněno pojmem "s tím"? Pokud je tím míněna webová stránka hnutí TSO, pak s ní R. Steiner nemohl mít za svého živata nic společného, neboť vznikla 90 let po jeho smrti. Pokud je tím míněn TSO, pak je s podivem, že znáte jméno R. Steinera a nevíte, že za svého života oslovil ideou TSO prakticky celý svět...

zmp
DRc
26.02.2011, 22:28:05 Obchod s informace nebo dílem?
Reagovat

Dobrý večer, je rozumné "kupovat" něco u čeho nevím, co obsahuje? (autorské dílo). Kdybych to totiž věděl, tak už si to nepotřebuju kupovat. Jestli chápete jak to myslím. A když to nevím, tak jen z nějakých pseudodůvodů věřím, že je zrovna to pro mě "dobré".
Pavel
26.02.2011, 15:27:45 Společný prostor
Reagovat

Slušnost nad zákon - například i viz. Shared space - Společný prostor

 

http://www.datis.cdrail.cz/edice/Zivpro/DZP3_07.pdf

http://www.cs-magazin.com/2008-09/view.php?article=articles/cs080947.htm


Inka
03.03.2011, 16:19:51 RE: Společný prostor
Reagovat

Děkuji za hezký příklad toho, že "když se chce, všechno jde." Vámi zaslané odkazy o Shared space názorně ukazují, že jednak - pokud se lidé chtějí domluvit, tak řešení vždy najdou a druhak - že čím méně příkazů, tím lépe (viz. nižší nehodovost na křižovatkách, kde semafory byly odstraněny než na křižovatkách řízených světly, apod.).

 

malý podnět pro administrátora webu TSO: všem, kteří stále dokola "pitvají" a požadují detailní návod k TSO, vždy přeposlat odkaz na "Shared space" s poukazem na to, že když lidé chtějí, tak dořeší i detaily a když nechtějí, tak nepomůže ani kdyby metodika TSO měla tisíc stran detailů.

Inka


Tomáš
24.02.2011, 00:23:05 ohledně sčítání lidu v TSO
Reagovat

Obce fungující dle TSO budou zcela nepochybně muset provádět vlastní sčítání lidu, neboť jak by jinak řešily alokaci ZŽP a plánování ZPP?
ZMP VM
24.02.2011, 10:18:01 RE:
Reagovat

Pojem "Sčítání lidu" je pro obce TSO zavádějící.

Alokaci (ač nevím, co to cizí slovo znamená) ZŽP zabezpečují samotní občané tím, že nahlásí na příslušný obecní "úřad" míru ZŽP, jakou si pro sebe a ostatní členy své domácnosti vyhrazují. Podle toho jim bude vyměřena ZPP.

zmp
Tomáš
25.02.2011, 20:38:18 RE: RE:
Reagovat

Pojmem alokace jsem myslel problém přiměřeného přidělování.

Zda-li je pojem sčítání lidu pro TSO zavádějící nevím, jde přeci o sčítání a o lidi, ne? Tedy to bude jakési decentrálnější sčítání (na úrovni obce). Jak by Vaše samostatné vyhrazování ZŽP řešilo problém se solidaritou s nemocnými a přestárlými obyvateli, kteří jsou vyňati ze ZPP? Abyste mohl práci za tyto obyvatele spravedlivě rozdělit, musíte přeci mít také soupis všech práce schopných, mezi které budete práci rozdělovat...
ZMP VM
25.02.2011, 22:55:02 RE:
Reagovat

Pojem "sčítání lidu" je pro TSO zavádějící, protože v TSO nijaký "lid" v dnešním (totalitním) smyslu neexistuje. V samosprávní obci TSO jsou evidováni pouze plnoprávní občané, nikoliv příslušníci jejich domácnosti (děti, chovanci aj. neobčané). Tato evidence je průběžná (podle uzavřených Občanských smluv) a není tu tedy nijakého dalšího sčítání zapotřebí.

O příslušníka domácnosti, neschopného ZPP se v TSO musí postarat ostatní příslušníci domácnosti Jen pokud žádné nemá, postará se o něj obec. Evidence takových práce neschopných se tedy bude týkat sotva několika jedinců a jejich ZPP se rozdělí mezi občany...

zmp
Tomáš
26.02.2011, 19:32:46 RE: RE:
Reagovat

Měl jsem za to, že ZPP se týká všech obyvatelů obce TSO, nikoli jen občanů. Pokud nebude existovat evidence o neobčanech (tj. také informace o tom, kdo ke kterému občanu patří...), jakým způsobem se bude evidovat jejich práce? Stejně tak by neexistence takové evidence komplikovala dohledání odpovědného občana v případě, že by se nějaký neobčan dopustil škody.
ZMP VM
26.02.2011, 20:36:40 RE:
Reagovat

To je otázka čistě organizační.

ZŽP patří mezi lidská práva (viz Občanská smlouva TSO) a proto se skutečně týkají všech lidí v obci. V TSO však každý neobčan patří do některé občanské domácnosti, ať už jako dítě do rodiny, či jako chovanec pod poručníka. Proto občan objednává ZŽP pro celou svoji domácnost (tak jako dnes nakupuje pro celou rodinu) a pro celou domácnost je mu také vyměřena (a evidována) ZPP, kterou pak občan přerozdělí podle svého uvážení. Není tedy evidence neobčanů v rámci obce nutná...

Dopustí-li se neobčan škody, bude muset škodu nahradit. Po tu dobu, bude jeho poručníkem (odpovědným občanem) poškozený (resp. občanský poručník poškozeného), nerozhodne-li poškozený jinak...

zmp
Tomáš
26.02.2011, 23:58:53 RE: RE:
Reagovat

Takže ZPP se týká pouze občanů? Nebo tím naznačujete, že to, zda a jak občan pro odvedení jemu přidělené ZPP využije k němu patřících neobčanů, je čistě v jeho režii?

 

Co se týče škody, šlo mi spíše o případ, kdy neobčan způsobí škodu, kterou nebude moci ihned nahradit, ale občan, ke kterému patří by mohl. Nebude v takovém případě občan povinen tuto škodu nahradit (např. rodič za svého nezbedného potomka)? Pokud ano, jak ho dohledáte, pokud nebude evidence, kdo ke komu patří (kdo je čí rodič, poručník, atp.)?
ZMP VM
28.02.2011, 00:02:51 RE:
Reagovat

Rozdělení ZPP mezi neobčany v domácnosti občana je čistě v režiji občana, tak jako je dnes čistě v režiji rodičů a pečovatelů...

Občanský soud rozhoduje o tom, kdo je škůdce a kdo poškozený. Ani dnes, ani v TSO nelze předpokládat, že by se rodiče nehlásili ke svému dítěti (popř. dítě ke svým rodičům), protože někomu způsobilo škodu.

Protože tu takové riziko nehrozí, není kvůli němu třeba zavádět v TSO "sčítání lidu", ač ho plnoprávným občanům nelze zakazovat.

Totéž platí i pro chovance poručníků.

Obecně platí, že škodu hradí škůdce...

zmp
Martin
21.02.2011, 11:03:48 re
Reagovat

Hezký den zmp

 

pejorativní označování Martinečka za žvanila, lháře a myš co leze na cizí stránky není solidní reakcí na Martinovi námitky. Svědčí o vaší úrovni diskuse a přeneseně o úrovni, kterou chcete místo demokracie nastolit.

 

Pojem totalita a označení naší demokracie za totalitu je VÁŠ výmysl a vaše označení. Já kladu otázku proč vaše trojčlennost totalita není a proč demokracie totalita je. Pokusil jsem se odpovědět - a vaše reakce je že u toho není mozek.

 

Těším se na argumenty a diskusi, nemusíte urážet a shazovat autora, který má jiný názor.

Martin

 

 

 


Eva
21.02.2011, 13:53:00 RE:
Reagovat

Čemu se pane Martine divíte?

Přijdete do diskuse, vynášíte bezhlavé soudy a podsouváte TSO něco, co TSO není a pak ještě jako vrchol všeho DOPORUČUJETE naprosto nesmyslně a opovážlivě, kdo by co mohl dělat...

Na to se hodí:

"Jakou mírou měříš, takovou ti bude naměřeno"

nebo také:

"Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá"

....

 

Totalita = zmatení tří sfér sociálního organismu (kultury, politiky a ekonomie), jejich správou z jediného centra

viz. příloha: http://www.tso.cz/upload/soubory/tso1/01_totalita.pdf

 

TSO = uspořádání tří sfér sociálního organismu (kultury, politiky a ekonomie) jejich trojí samostatnou správou

viz. příloha: http://www.tso.cz/upload/soubory/tso1/01a_tso.pdf

 

A k dotazu na "hlasování" viz. příloha: http://www.tso.cz/upload/soubory/pilire_tso_3/03g._pravo_veta.pdf

 

E.
ZMP VM
24.02.2011, 10:50:49 RE: reakce na Martin 21.02.2011
Reagovat


Hezký den Martine

s pejorativním označováním se vlétl do diskuse vy. Diskutujte seriosně a dostane se vám seriosních reakcí. Proto se plně ztotožňuji s odpovědí Evy.

To, co nazýváte „Martinovy námitky“ nejsou než nehorázné pomluvy, nesmysly a zlomyslné útoky. Podle toho vám bylo odpovězeno. Kdyby v nich bylo alespoň zrnko pravdy, reagovali bychom na to zrnko. Nic takového se tam však nevyskytuje.

A v tomtéž duchu pokračujete slovy: „Pojem totalita a označení naší demokracie za totalitu je VÁŠ výmysl...“

Co na takové drzé útoky odpovědět?

Kdyby jste se předem seznámil s tím, co takto napadáte, prostá lidská slušnost by vám nedovolila takto mluvit. To není názor, to je prostě pomluva.

Proč tzv. „demokracie“ totalitou je a proč TSO totalitou není, je důkladně zdůvodněno v metodice TSO (viz Pilíře totality a TSO). Jestliže se vám nechce s metodikou TSO seznámit, pak nejste nijak oprávněn diskutovat o věci, o které nic nevíte a vědět nechcete. Tím méně jste oprávněn ji pomlouvat a podsouvat jí vaše ničím nepodložené domněnky a provokativně doporučovat autorům, aby se zabývali něčím jiným.

Pravíte: „Těším se na argumenty a diskusi, nemusíte urážet a shazovat autora, který má jiný názor.“

Odpovídám: Až se dočkáme argumentů z vaší strany, budeme moci souhlasit, či protiargumentovat. Nebudete-li urážet a shazovat nás, my nebudeme muset uplatňovat zásadu: „na hrubé kalhoty hrubá záplata!“

zmp
Nachezirámnaj
17.02.2011, 20:00:04 Tak brzké
Reagovat

Přeju uzdravení. Jinak doufám, že to není jako u politiků, kteří se umí vykroutit až do doby kdy už je po všem a odpověď je bezpředmětná (tedy PO proběhnutém sčítání kdyby to bylo v tomto případě). Lze očekávat že od 1. dne po něm bude mediálně kritizováno, což už je pozdě:) A tady mi jde spíš o racionální debatu a ne zneužívání emocí. Díky.
Nachezirámnaj
18.02.2011, 11:59:16 RE: Sčítání lidu
Reagovat

Dobrý den,

zajímalo by mne, proč tak vehementně vyžadujete od lidí z TSO komunikaci na téma "sčítání lidu". Lidé z TSO přece akci "sčítání lidu" ani nevymysleli ani ji neorganizují... Co tedy s nimi má společného? Obdobně Vámi zmiňované "sociální inženýrství". Možná pokud byste napsal jaké konkrétní obavy máte ze "sčítání lidu", mohl by Vám pak odpovědět kdokoli (tj. i někdo "mimo TSO"), kdo by znal na Vaši konkrétní otázku správnou odpověď.

Inka


Eva
19.02.2011, 21:54:49 RE:
Reagovat

Sčítání lidu je jedním z nástrojů totality, bylo vytvořeno jen za účelem vybírání daní (v současné době slouží také pro doplnění databáze o jednotlivých občanech).

Sčítání lidu nemá s TSO nic společného už jen proto, že daně v TSO nejsou...

Stejně tak jako na sčítání lidu byste mohl chtít znát názor TSO na poplatky u lékaře, a bůhví jaké další "třísky" v patě nespokojených občanů... pokud byste si ale přečetl metodiku a pochopil základní principy TSO, tyto otázky by pro vás byly jednou pro vždy vyřešeny...

 

E.
Nachezirámnaj
20.02.2011, 02:26:52 RE:
Reagovat

Děkuju za odpověď a odvahu se k tomu nějak postavit, co mi však schází z Vaší strany - ač si ji vážím jako rozšiřující MOŽNOSTI (která ukazuje, že lze vymyslet NEjeden Systém) - je lidskost. Chladný rozum ve své zmutované podobě je bez zbytku toho, co dělá člověka úplným, mrzák. A takový dojem ve mně vyvolává Váš přístup.
Pavel
20.02.2011, 10:27:14 RE:
Reagovat

Žádáte, ale zároveň kladete podmínky - Vaše celá prvotní otázka totiž i myslím vyzněla jak vystřižená z policejního výslechu, ačkoliv jste na konci poděkoval, což nevím, zda-li jste to tím dohnal. Proto se asi lidem nechtělo do reakce k Vaší podmínkové žádosti.

Možná to bylo myšleno konstruktivně, vzhledem k blížícímu se sčítání, ale nešťastně formulováno. Já bych místo slova ABY se v brzké době... použil ZDA-LI by se v brzké době...

Horší je, že poté naléháte a pak podezříváte.

Vše to totiž od Vás působí velmi negativně a často se to někde projeví, viz. přístup Inky a Evy.

Pokud Vám šlo o tento přístup, tak právě v tomto vidím onu příčinu, proto já chápu přístup Inky a Evy.

A pokud Vám šlo o přístup vzhledem k tvorbě metodiky TSO, tak já osobně neznám nic jiného co by právě umožnilo podpořit, a nechat více projevit, onu lidskost.


Inka
21.02.2011, 12:41:18 RE:
Reagovat

Anekdota:

V obchodě.

- Máte banány?

- Ne.

- A dostanete je?

- Ne.

- Jak to, že ne? Vždyť dnes už přece banány nejsou nedostatkové zboží!

- Ano, banány dnes nejsou nedostatkové zboží, ale pane, my jsme železářství.

 

...situace v tomto diskusním vláknu o "sčítání lidu" mi trochu připomíná výše uvedenou anekdotu... shodná je v tom, že stejně jako v sortimentu železářství nejsou banány, tak v nástrojích TSO není sčítání lidu. Anekdota se vyřeší snadno tím, že pán si zajde nakoupit jinam - do obchodu s ovocem a zeleninou. Jak však vyřešit tuto diskusi? Znovu se tedy tímto zkouším zeptat autora dotazu, zda by svoji otázku mohl konkretizovat - v obecné rovině se totiž vždy jeví, že "železářství a banány nejdou dohromady". Ale konkrétní situace mohou být i diametrálně odlišné. Prostě - snažím se přijít Vaší otázce "na kloub" - v tom přece nemusíte spatřovat nelidskost. Naopak! Je to pouze snaha zpřesněním otázky se dobrat k odpovědi. Pokud jste se ptal pouze obecně, tak asi už není co dál řešit...

Inka
Nachezirámnaj
21.02.2011, 17:28:44 RE:
Reagovat

Pokud máte tedy zájem, můžu s otázkou trochu uskočit (Vás třeba Sčítání nezajímá, mnohé lidi však ano, protože je to aktuální ukázka toho - čím je nazváno toto téma: "státní teror" -já to tak nenazval). Jde tedy o to jaké ambice má Vaše organizace? Pokud jen myšlenkovou alternativu, tak je to asi bezpředmětné. Pokud zavedení jiného Systému, pak se nedivte, když to budou brát čtenáři vážněji, neboť jde především o ně (tedy např. jak byste si získali moji podporu, svolení, moc?). Příliš důvěry nevzbuzují z Vaší strany vyjádření která vyznívají asi takto: "No kdo nezná TSO ideologii je hlupák - pak by se nemusel na nic ptát a bylo by mu to jasné o co nám jde." Jak byste řešili evidenci obyvatel? Mohl by fungovat bez ní? A jsou principy TSO jednou pro vždy vyřešené a nenecháte si na tom už nic měnit? Pak o čem se bavit a čím přispět?
Pavel
22.02.2011, 19:42:26 RE:
Reagovat

 

Dle mne je metodika TSO zrcadlením a vrchol toho, co je člověk v rámci vývoje, si schopen, se zaměřením na ohleduplnost, uvědomit, a co je potřeba pro další vývoj těch, kteří se již začínají odpoutávat od materialismu/egoismu.
Jestli jsou principy TSO jednou pro vždy vyřešeny? Lepší by bylo použít, jestli jsou jednou pro vždy VYPOZOROVÁNY. Ony principy se totiž odhalují a to dle toho, co si je člověk v rámci vývoje vědomí schopen uvědomit právě vůči oné ohleduplnosti a toto vše pak člověk musí použít při vnímání sebe sama, druhých a okolí. Tato forma v které je TSO nyní, to je dle mne již vypozorované teoretické maximum, které je nutno, pro další náš vývoj, aplikovat. Aplikovat těmi a pro ty, kteří v TSO vidí onu potřebu, pravdu, ony zkutečnosti, které korespondují s jejich vnímáním vnější reality a sebe sama.
Tudíž může být jednou pro vždy vypozorováno, že vidíme či vnímáme konkrétně takto barevně? Za 1000 let možná budeme vnímat barvy trochu jinak, ale to jen díky tomu, že něco vývojového tomu předcházelo. Proto za 1000 let zde budeme mít třeba OPQ, ale to jen díky TSO a TSO máme díky totalitám atd... Pokud jste totiž ohleduplně vnímající člověk v roce 2011, musíte dáti a to s radostí, za pravdu základním dokumentům TSO, pokud ne , tak nám prosím k ohleduplnosti dopomošte a vyjádřete svá doporučení či vlastní vypozorované zkutečnosti, které v rámci argumentace nás všechny posunou dál.
Nyní můžete tušit, jaká bude následovat odpověď na to, jak si TSO může získat vaší podporu, svolení,moc... TSO je tu pro Vás, to Vy sám sobě musíte dát pro TSO svolení, to vy budete mít díky TSO moc. Člověk musí vědět, že je právě toto co potřebuje, co s ním koresponduje, co je on , co z hlouby duše potřebuje.
Tedy pokud někomu pilíře totality neprozrazují to co se zde ve společnosti opravdu děje, tak tito lidé se jen nedokáží odpoutat od materialismu/egoismu či nedokáží vnímat ohleduplně,a to vlivem mnoha faktorů a i takových, které si tvoří materialismus/egoismus sám - konec vývoje díky toxickým látkám v jídle,v lécích a v životním prostředí - díky tomu lidstvo prodělává nemoci z otravy a ne nemoci vývojové - proto i probíhající bludný kruh totalit, tedy dle mne.
A pokud někoho osloví pilíře TSO, tak ten jistě prohlédne pravdivost oněch základních dokumentů TSO (ústava,obč.smlouva, stanovy HO, autorské právo).
Takto tedy k TSO přistupuji nyní já.
A jak by se v TSO řešila evidence obyvatel atd.? To je právě ono, to je i otázka pro vás, pokud vás TSO vnitřně oslovilo. V rámci vnímání a aplikování trojčlennosti je odhalení odpovědi pro tuto otázku něco zcela nového. Já myslím, že pokud se lidé v TSO rozhodnou pro vytvoření evidence, ač díky občanské smlouvě zde jistý přehled bude, tak to povede jen k zefektivnění decentralismu a ne centralismu.
Já třeba myslím, že nynější sčítání lidí a další údaje , které jsou při tom požadovány, že to jen pomáhá k dalšímu rozvoji centralismu, stát si chce zmapovat svůj rajón, díky tomu odvodí co je potřeba, pro lepší efektivitu centralistického fungování státu udělat a dělat se to začne a ještě k tomu za přispění korupce,lobby atd.atd. tak jak to bylo do teď, jen nyní není pořádně do čeho píchnout, tak se musí rajón zmapovat - ''Kost už je ohlodaná tak se hledá, kde by se snad dalo sehnat další čerstvé maso'', tak mi to přijde a nic mi nenasvědčuje tomu, že by tomu bylo jinak...


Nachezirámnaj
22.02.2011, 21:25:58 RE:
Reagovat

Pavle, podívám se hlubším pohledem na tedy metodiku TSO ač je lehce nepřehledná na studium (čím začínat? "Ústavou TSO"? čím pokračovat? a co je zákusek?).

Avšak je tu jeden droboulinký nepatrný háček na kterém mi však záleží natolik, že bez něj je hříchem věnovat tomuhle další časoenergii a pozornost:

Princip, který uznává, že žijí i JINÉ SYSTÉMY a nesmí se proti nim zakročovat násilím ani znemožňovat existenci. Současný Systém který se i zde prezentuje jako odstrašující příklad, nutí lidi považovat ho za JEDINÝ(a tedy pro všechny, všechna území a pravidla). Pokud TSO má být MONOPOLNÍ, pak mu nejde o skutečnou svobodu člověka a přírody. Takový se pro mě nehodí. Dle mého ná-zoru je po vzoru bio-diverzity vhodné k oživení podseknuté evoluce právě MOŽNOST (čili šance, naděje) více současně fungujících Systémů. Ostatně Systém (umělý) není živý, kdežto žijící člověk je.
Systém je tedy zcela závislý na tom, že si ho myslíme.
Podle mě nemá sloužit živé neživému, nýbrž naopak.
Eva
22.02.2011, 22:30:31 RE:
Současný systém nedovoluje jiné "alternativy" tedy ani svobodu v rozhodování, jak správně píšete. Tedy současný systém nesnese velde sebe (současně) jiné "systémy". Naopak TSO toto umožňuje. Tedy volbu, v čem kdo chce žít. Kdo chce žít v totalitě, tomu TSO bránit nebude... pokud někdo "vymyslí" jiný, lepší systém, TSO jeho existenci umožňuje - opět si sami lidé rozhodnou v čem chtějí žít.. TSO nikomu nic nediktuje, pouze doporučuje, ale občané, pokud dobrovolně přijmou základní Ústavu TSO - je pro ně závazná a měli by se podle ní řídit.

 

Asi nejlépe to pochopíte po přečtení této přílohy: http://www.tso.cz/upload/soubory/tso1/01c.jak_zav%C3%A9st_tso.pdf

 

Tím se tedy dostávám k první části vaší reakce (čím začít).. Chcete-li se zahloubat do metodiky TSO, možností je několik. Aby ale došlo k úplnému pochopení, doporučuji číst jednotlivé přílohy tak, jak jsou řazeny - navazují na sebe. Pochopíte-li nejprve, proč (nejen současný) systém nazýváme totalitou, pak lépe pochopíte i TSO (Principy, metodiku)...

Taky je třeba pochopit, že na tvorbě TSO se podílel celý kolektiv lidí - právě díky diskusi, která probíhala několik let na stránkách obnoveného fóra. Lidé sami tříbili tuto myšlenku, přispívali svými poznatky a pozorováním okolního světa...
nachezirámnaj
23.02.2011, 00:08:09 RE:
Evi, děkuju, takhle je mi jasnější jak si to projít.

/ Mimochodem je nějak řešeno a počítá se s tím, že člověk můžeš z TSO vystoupit?

(Než pojedu na kole, tak mě taky nejdřív zajímá jak se brzdí.)

V dosavadním rádoby monopolním Systému se změny fasády často odehrávají násilně, revolučně, destruktivně, aniž by se podstatně měnilo jeho jádro. Myslím, že z toho bychom se měli poučit a předem mít vyřešen kultivovaný způsob odstoupení (nejlépe před přistoupením). Tohle je vážná věc - pravidla hry o naše životy.
Eva
23.02.2011, 01:20:04 RE:
No... myslím, že nikdo nebude nikomu bránit aby vystoupil z TSO.. ale kam? Zpět do totality? (Hůř než je teď být ani nemůže)

Myslím, že člověk, kterého jednou oslovila tato "idea", člověk, který souhlasil s Ústavou TSO, by snad ani nemohl mít důvod někdy vystoupit, kdo ví... Leda by přestoupil do ještě lepšího systému :)) nebo by se zachoval jako teď a daroval svoji svobodu nebo by si ji nechal znovu dobrovolně vzít.... to ovšem záleží na jednotlivci..

Já osobně bych se ale nejdříve snažila přispět k lepšímu chodu.

Krok zpět by totiž mohl být malým krokem pro člověka, ale velkým skokem pro lidstvo...

Fáze "přechodu" na kterou narážíte se bude řešit operativně.


ZMP VM
24.02.2011, 10:12:05 RE: reakce na nachezirámnaj 23.02.2011

V TSO nemá nikdo a nic větší moc, než plnoprávný občan (viz Občanská smlouva). Je tedy plně v jeho moci TSO kdykoliv opustit (žít v některé okolní totalitě) a zase se do TSO vrátit.

zmp
Pavel
23.02.2011, 19:59:49 RE:
Ano, systém je zcela závislý na tom, že si ho myslíme.

TSO je oproti tomu ale zcela závislý na tom, že si TSO uvědomujeme.

Myslím tedy, že v případě TSO slouží živé živému - Trojčlenný sociální ORGANISMUS.


ZMP VM
24.02.2011, 10:02:54 RE:

Metodika TSO má pouze čtyři stránky textu formátu A4 (viz pilíře TSO): Ústava TSO, Občanská smlouva TSO, Stanovy HO TSO a Autorské právo.

Ostatní přílohy k metodice TSO jsou vysvětlující a zdůvodňující. Jejich účelem je, vyhnout se v diskusi neustálému opakování těchže námitek, připomínek či návrhů, které jsou již vyřešeny.

Vše ostatní, co ve svém příspěvku o TSO uvádíte, jsou ničím neodůvodněná (snad jen neznalostí metodiky TSO) podezření...

zmp


ZMP VM
24.02.2011, 09:47:28 RE: reakce na Nachezirámnaj 21.02.2011
Reagovat


Hnutí TSO má ambice zavést metodiku TSO do praxe. Nechce však TSO lidem vnucovat nebo je obalamutit tak, aby se pro TSO sami rozhodli, ale chce TSO jen pro ty, kteří jeho metodiku pochopí a dobrovolně se rozhodnou v TSO žít (viz metodika TSO). Nepotřebujeme tedy vaše svolení, ale vaši účast. Ta však předpokládá, že se s metodikou TSO důkladněji seznámíte.

Evidence osob je záležitostí konkrétních organizací dolní trojnosti TSO. \Samosprávních obcí TSO, HO TSO, či kulturních organizací TSO, jak je tomu ostatně i v totalitách. Totality však nad to otravují občany „Sčítáním lidu“, aby se jím náhodou nikdo nevyvlekl z odírání daněmi a ze soustavného špiclování.

Metodika TSO se vyvíjela postupně, na základě diskuse na webových stránkách TSO a je takto doplňována dodnes. Naposledy došlo k doplnění asi před dvěma měsíci. I vy tedy můžete přispět k jejímu upřesňování. To však opět předpokládá důkladnější seznámení s metodikou TSO, abychom se zbytečně nezaobíraly něčím, co je už dávno vyřešeno.

zmp
ZMP VM
24.02.2011, 09:23:48 RE: odpověď Nachezirámnaj 20.02.2011, 02:26:52
Reagovat

Připojuji se k odpovědi Evy na sčítání lidu a vyjádřím se tedy již jen na lidskost.

V totalitní atmosféře všeobecného strachu, útlaku, špiclování, popř. bídy a živoření na pokraji smrti hladem, můžeme sotva očekávat projevy lidskosti, i kdyby zoufalci byli sebelidštější. Proto vznikla metodika TSO, která jako jediná otevírá možnosti projevu lidskosti doslova dokořán. Tu lidskost však nemůžete očekávat od metodiky, ale od lidí, jejichž lidskost není sociálním systémem (TSO) nijak potlačována...

zmp
Nachezirámnaj
17.02.2011, 14:44:37 Sčítání 2011
Reagovat

Dobrý den, jsem zvědav, jestli v dohledné době (ještě před samotným Sčítáním) odpovíte. Děkuji.
ZMP VM
17.02.2011, 17:57:46 RE:
Reagovat

omlouváme se, ale momentálně jsme po nemoc mimo provoz

zmp
milloo
13.02.2011, 19:05:01 Sčítání lidu
Reagovat

dotaz přenesen z nwoo.org - http://www.nwoo.org/comment.php?akce=fullview&cisloclanku=2011020013

 

Komentář ze dne: 13.02.2011 14:32:52
Autor: neregistrovaný - nachezirámnaj
Titulek: Přímá otázka na lidi z organizace TSO - Sčítání 2011

 

"Žádám lidi nesoucí myšlenky organizace TSO, aby se v brzké době vyjádřili k politické otázce veskrze aktuální - pro a proti - oficiálnímu Sčítání lidu, bytů a domů 2011 - čili k čemu je to potřebné, jak toho lze užít z pohledu sociálního inženýrství, přínosy i případné obavy, děkuji."
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář