Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k TSO 13

19. 12. 2013

rebel
19.03.2013, 10:16:50 ve jménu národa
Reagovat

Doslova na každém rohu narazíme na to, jak totalita a centralizace zpochybňuje a eliminuje všude individualitu. Vždy se na prvním místě zdůrazňuje zájem státu, blaho národa, zájem vlády atp. Když nějaký politik něco dělá, tak to vždy dělá pro stranu, pro rozvoj státu, pro svět, pro národ, pro lid.

Jsou to jen prázdné fráze, pod kterými si každý představovat, co chce a tak tomu také je. Občané si naivně myslí, že zájem strany nebo státu nebo národa je i jejich zájem.

Válečné masakry a hrůzy, krize, zlodějny, korupce, ponižování občanů nás mohou přesvědčit o opaku. Přesto lidé nechtějí bez pánů nad sebou žít.

Hovoří o svobodě národa, státu, ale ani slovo o svobodě individuality.

Maximálně se hovoří o nutnosti omezit svobody občanů ve jménu boje proti terorismu.

 

Snad až nyní Zeman hovoří v tom smyslu, že chce být prezidentem každého občana. (?) Neumím si to představit, ale aspoň to zní hezky a konečně si někdo vzpomenul i na občana.

 

Zajímalo by mne, jaká je nyní role národa? Kam směřuje rasa, národ, stát. Národy časem zaniknou?

Smíchají se všechny dohromady? Není právě ta světovláda i přínosem k likvidaci národů a tedy k povýšení občanů na jejich místo? Tedy NWO instaluje na první místo světovou vládu, ale po jejím odstranění již tu nemáme spleť různých národu poplatných tradic. Ty již NWO odstranil smícháním všech do jednoho guláše. Vlastně až likvidací národů může vzniknout masa svobodných občanů (byť dočasně pod kuratelou NWO). Jako příslušníci nějakého národa jsou totiž determinovaní jeho tradicemi, kulturními vzorci atp. To padá v případě, že tu máme jen masu občanů pod jednou světovou vládou. Z tohoto pohledu může být NWO přínosem, nebo ne?
ZMP VM
19.03.2013, 13:12:57 RE:
Reagovat

 

 

 

 

„Chci být prezidentem každého občana“ je pouhá fráze, ne-li teror. Který občan a k čemu potřebuje prezidenta?

Role rodiny, národa, rasy a lidstva vůbec je ryze kulturní. Role státu je ryze politická.

Smícháme-li všechny národy dohromady, zanikne veškerá kultura v jediné „monokultuře“. Jako bychom všechny barvy smíchali v jedinou barvou (šedou) a všechny tóny v jediný tón (šum, zvuk, hluk).

Světovláda občany na jejich místo nepovýší, ale poníží.

Jako příslušníci nějakého národa nejsme jeho kulturou determinováni, ale kulturně vzděláni...

zmp
rebel
20.03.2013, 23:17:39 národ a svobodný občan, jde to dohromady?
Reagovat

Pokud vím, tak tzv. duch národa je určitá duchovní bytost, jako jsme my tady na Zemi, tak takový duch se pohybuje v duchovním světě. Nevím, co tam dělá, ale jako jsou individuality jednotliví lidé, tak předpokládám, že jsou odlišní i jednotliví duchové. Např. jiný je duch německého národa, jiný italského nebo anglického, ruského atp. Proto jsem napsal, že občané jsou determinovaní národem, resp. tedy duchem národa, který jim dá jen určité vlohy nebo určité kvality, určité zkušenosti, určité poznání aj.

Příslušník určitého národa asi nemůže být svobodný, protože má jen omezené poznání dané duchem národa.

Až když jedinec překoná národního ducha a jeho omezenost, až se mu vymkne a osvobodí se od jha ducha národa, může se stát svobodnou individualitou.

Proto svým způsobem považuji totalitní NWO za přínosnou strukturu, která sice ve jménu nějaké vyšší totalitní ideje - ale díky za to, - a zničí a překoná ducha národa. Sice ji nahradí duchem světové centrální vlády, ale její odstranění, decentrallizace - to snad bude už jen dílčí krok. Když už se občané zbaví národů, pak se snad již zbaví i NWO.

Proto se ptám: Kam směřují národy, rasy, státy? Co bylo, je a bude jejich cílem, smyslem?

A to i ve vztahu k občanovi, člověkovi. Národ a svobodný občan, jde to dohromady?
ZMP VM
21.03.2013, 10:43:47 RE:
Reagovat


Tak jako má duši a tělo každý inkarnovaný lidský duch, tak má duši a tělo každý duch národa. Duch národa je jednota mnohostí duchů příslušníků národa, duší národa je jednota mnohosti duší příslušníků národa, tělem ducha národa je jednota mnohosti těl příslušníků národa. A jako jsou odlišní jednotliví lidé, tak jsou odlišné jednotlivé národy.

Kdyby na Zemi existovala pouze jediný národ (NWO), pak by se člověk nemohl inkarnovat postupně v různých národních kulturách, ale stále dokola pouze v té jedné jediné. Jako bychom ke čtení neměli k disposici knihovnu, ale jen jednu jedinou knihu.

Čím jsme determinováni? Knihovnou nebo jedinou knihou NWO?

Máme-li přečíst celou knihovnu, tu musíme začít nejdříve jednou knihou. Víme však, že máme k disposici i další knihy, jež jsou v regálech pěkně vedle sebe, jako národy na Zeměkouli.

Co nám dává svobodnou volbu, knihovna nebo jediná kniha NWO?

Udělá-li NWO z veškerého lidstva příslušníky jediného národa, pak bude platit Vaše teze: „Příslušník určitého národa nemůže být svobodný, protože má jen omezené poznání dané duchem národa.“

Aby jedinec, po přečtení první knihy (kultury svého národa) sáhl také po jiných knihách, k tomu je třeba, aby se dokázal osvobodit od ducha svého národa, tak jako se dospělé děti osvobozují od svých rodičů (osamostatňují). To však neznamená, že se ke svým rodičům již nehlásí, nebo je dokonce zničí.

To, co jednotlivce od ducha jeho národa osvobozuje není NWO, který chce mít pro všechny jen jednoho ducha, jeden druh duše a jeden prototyp těla. Od ducha národa osvobozuje duch veškerého lidstva, který sjednocuje různé duchy, duše i těla nikoliv tím, že je smíchá dohromady, ale tím že je harmonizuje.

Zbaví-li se lidé svých národů cestou NWO, pak se již NWO zbavit nemohou, protože zničí možnost jakékoliv jiné volby, než volbu NWO unifikovaného ducha, duše a těla.

Rodiny, národy a rasy (nikoliv státy) směřují k jednotě mnohosti veškerého lidstva, to je k harmonii, k panteismu. Národ je kultura, která je matkou vší individuální svobody...

zmp
rebel
19.03.2013, 00:13:20 stavba domu
Reagovat

Takže jestli si občané na vše musí vydělat a vše, co mají, to si musí odpracovat, potom obec neposkytuje kromě pozemků nic. Jen obec jako základní správní jednotka garantuje lidem, že nad nimi nebude nic vyššího, žádný vládce.

Ke stavbě domu: Dejme tomu, že nemám peníze. Od obce jsem dostal pozemek. Takže když si budu chtít postavit dům, obec mi umožní odvést si na stavbě svého domu svou Základní pracovní povinnost? Já sám si určím, kolik hodin denně chci pracovat.

Jak konkrétně se moje základní pracovní povinnost asi musí navýšit? Třeba se domluvím se sousedem, že on mi bude stavět dům a já za něj budu chodit třeba rok, dva, tři…do práce plnit jeho ZPP.

Musím se tedy domluvit se sousedem a pak nahlásit, že budu místo něj chodit makat třeba do pekárny?

Jak obec přidělí pozemky rodině? Dá pozemek na stavbu i dětem?

Rodiče postaví velký dům pro všechny. Co když potom rodiče odejdou a vlastně zůstane po nich jen plocha v domě, která jim náleží?

To musí např. už dospělé děti dům vrátit, nebo se tam musí někdo nastěhovat?
ZMP VM
19.03.2013, 13:00:24 RE:
Reagovat


TSO tu není od toho, aby někomu něco bez jakéhokoliv přičinění daroval. TSO je tu od toho, aby plnoprávný občan nemohl být nikým systematicky ani občas poškozován a omezován na osobní svobodě...

Budete-li si chtít postavit dům sám, pak se to mimo pozemku obce vůbec netýká. S kým a na čem se domluvíte je výhradně Vaše osobní věc...

Budete-li chtít za někoho odvést jeho ZPP, pak to stačí nahlásit tam, kde ji má odvést on.

Protože ZŽP jsou práva lidská, nikoli jen občanská, mají na ně nárok i děti. ZPP za ně však odvádí rodiče. Každý má bezplatný nárok jen na dispoziční právo na základní výměr pozemku. Pokud oprávněný zemře a rodinný dům zabírá nadměrnou výměru pozemků, pak za nadměrné pozemky musejí pozůstalí platit obci nájem, nemohou-li je obci vrátit. Také mohou část domu na nadměrných pozemcích prodat nebo pronajmout.

zmp
rebel
18.03.2013, 01:07:36 Bydlení jako součást Základních život. potřeb
Reagovat

Nerozumím ještě tomuto: Jak dostane člověk bydlení v obci TSO jako nárokovou část ZŽP?

Pokud chápu, tak každý občan v obci TSO má nárok na základní výměru pozemku a ten dostane od obce zadarmo na bydlení (ne na podnikání). Ale jak dostane ten dům nebo byt? To si ho musí postavit? Nebo mu ho někdo postaví? Nebo mi ho přidělí?

Třeba mám peníze. Postavím si dům za své. Vrátí mi obec peníze, které jsem si zaplatil za materiál a práci?

Nebo musím počkat, až mi obec dům postaví? Nebo si sám musím navýšit svoji poracovní povinnost vůči obci a postavit si v rámci své pracovní povinnosti svůj dům? Ale co když neumím zdít a nebo si netroufám postavit dům vlastníma rukama?

 

S kým bude zájemce o bydlení v obci jednat? Kdo bude rozhodovat za obec a přidělovat zájemci dům nebo byt? Takový úředník opět bude brát úplatky. Tam bude přece opět korupce.

 

Také se mi nezdá spravedlivé, že někdo dostane rodinný dům, jiný dostane byt v paneláku. Nebo si mohu určit, že nechci byt třeba v paneláku? Ale co když jiný obecní byt už obec mít nebude?
ZMP VM
18.03.2013, 11:23:59 RE:
Reagovat


Obec TSO není Mikuláš, ani Ježíšek a proto nikomu nic nedává ani nepřiděluje (s výjimkou pozemku na základní bydlení). Také není hospodářskou organizací, takže nikomu nic nestaví. Kdo si v rámci ZŽP nárokuje bydlení, ten si ho v rámci ZPP musí sám odpracovat. Obec mu pouze přidělí pozemek a zabezpečí, aby měl svou ZPP kde odvést, pokud možno přiměřeně jeho možnostem a schopnostem.

Pokud si někdo bydlení nenárokuje jako ZŽP u obce předem, ale sám si ho koupí, pak to obec vůbec (ani dodatečně) nezajímá. Každý, než se stane plnoprávným občanem, podepisuje „Občanskou smlouvu“. Měl by si ji tedy také přečíst (dvě stránky formátu A5).

Protože se o agendu ZŽP a ZPP musí někdo starat, bude si na to obec (občané) platit služby soukromníka. S ním bude zájemce o ZŽP (vč. Bydlení) jednat. Práce (agenda a rozhodování) tohoto „úředníka“ je veřejně kdykoli přístupná kontrole kteréhokoliv občana. Kdyby jeho práci ovlivňovaly úplatky, stane před občanským soudem.

Mně se nezdá být nespravedlivé, že si někdo odpracuje rodinný dům a jiný jen byt. Co si kdo žádá (jako ZŽP), to si sám také odpracuje (ZPP).

Obec žádný byt či dům nikdy mít nebude. Výjimečně se může do majetku obce dostat v případě, že jeho občanský majitel zemře bez dědiců. Tehdy obec nabídne věc k prodeji (za hotové nebo za ZPP v rámci ZŽP)...

zmp
rebel
17.03.2013, 18:23:29 talentovaní nemají šanci, zákonící ničí talenty
Reagovat

Jedna moje kamarádka, která má malířský a sochařský talent, se hlásila na uměleckou školu. Skončila v uměleckém hodnocení na prvním či druhém místě. Ale protože neměla předchozí uměleckou školu, ztratila asi 50 bodů a tím neměla šanci složit zkoušky úspěšně. Tak takto zákoníci a elita brání talentovaným obyčejným lidem dostat prostor pro svůj tvůrčí rozvoj.

Jen jsem jí řekl: Víš, nakonec buď ráda, že Tě nevzali. Ještě by Tě na té škole zničili talent tím, jak by Tě učili ty jejich zvratky, kubismy a čmáraniny, které vydávají za velké umění. Oni umějí jen ty čmáraniny a patlaniny, protože nemají talent. Jen mají školy a jako akademici pak ty svoje zvratky prodávají za miliony. Hlavně vydrž a rozvíjej svůj talent.

Moc ji to asi neuspokojilo. Neúspěch ji na čas srazil na kolena, ale nyní již dál pracuje, maluje.

Jak bude v TSo rozvíjen talent u dětí a jak to bude s uměleckými školami?
ZMP VM
18.03.2013, 10:46:40 RE:
Reagovat


Vtip je v tom, že ani tzv. „akademici“ nemají komu své ohavnosti prodat. Aby vůbec mohli existovat, kupuje to od nich stát (státní galerie) a pokud se podaří zblbnout zbohatlíky, investují do toho peníze také oni, jako do nemovitostí, do zlata atp. Hlavně však do toho investují bankéři a jejich přisluhovači, aby přesvědčili svět, že tyto zvrácenosti mají opravdu uměleckou hodnotu. Tak zvaní „odborníci“ na umění tuto hodnotu stanovují nikoli podle díla, ale podle podpisu na něm. Například jeden uznávaný francouzský „tvůrce“ kdysi podepsal záchodovou mísu, vystavil ji v galerii a dodnes je za to „odborníky“ a absolventy „uměleckých škol“ opěvován. To znamená, že musíte patřit do klanu, chcete-li za své hovadiny inkasovat miliony.

Nejde tu o nic jiného, než o likvidaci talentů a tedy o likvidaci skutečného umění, které lidstvo povznáší, zatímco tzv. „moderní umění“ ho sráží do mravního a morálního bahna.

V této zvrhlé době byl jedním z největších našich talentů Zdeněk Burian. Ač nepatřil do klanu, přece se v době reálného socialismu na vysokou uměleckou školu dostal. Avšak nedostudoval. Pro svůj talent byl netalentovanými profesory a studenty napadán a ze školy nakonec vyštípán. Prosadil se tedy nikoliv jako akademik, ale hlavně jako čtenáři oblíbený a dobrými autory žádaný ilustrátor.

Vzpomínám si také, jak jedna „mis“ ČSR prezentovala v TV své talentované kresby. Profesor Knížák se k nim tehdy vyjádřil zhruba následujícími slovy: Prezentujte svoji krásu, nikoliv tyto zbytečné kresby.“ Také jsou známy Knížákovy útoky na talentovaného Reona Argondiana.

Osobně znám velmi talentovaného člověka, který se dostal alespoň na tehdejší uměleckou průmyslovku. Svůj talent tam nejen nerozvinul, ale zcela podlehl duchu slavného Picasa, který se ve svém dopise na rozloučenou přiznal, že si z lidí dělal blázny a ti mu za ještě dobře platili...

Řekněte své známé, že nepřijetím na dotyčnou školu, unikla umělecké sebevraždě. Jen kdyby patřila do klanu, pak by jí tato sebevražda vynesla miliony...

V TSO budou talenty rozvíjet zase jen talentovaní, neboť tu nebude nikoho, kdo by modernistické zvrhlosti vystavoval či dokonce kupoval, a tedy také nikoho, kdo by jejich autorům svěřil rozvíjení talentu svých dětí. Obecní školství (předpokládám waldorfské) bude v TSO zbaveno státní osnovy a bude tedy všemožné talenty rozvíjet programově...

zmp
Roman
18.03.2013, 18:17:45 umělecké studium
Reagovat

To není pravda, že bez vzdělání tady budou růst samé talenty!

Je potřeba umět kompozici, perspektivu, je potřeba umět pracovat s barvami, míchat je, je nutné umět používat sochařské náčiní, rozumět materiálu....je tolik věcí, které byste se bez škol sotva naučili a nebo s velkým trápením a stálo by vás to mnoho a mnoho sil, času.

Jen se podívejte, kolik nádherných obrazů a nástěnných maleb udělali vysokoškolsky vzdělaní malíři, kolik nádherných staveb udělali vystudovaní architekti, umělci všeho druhu.

Také se mi nelíbí kdejaká čmáranina, jak říkáte, patlanina, ale co máte proti surrealismu, kubismu, secesi atp? Jsou to mnohdy velmi zajímavá díla.

Myslím si, že tady moc špiníte vysoké školy a vzdělávání vůbec.

Vedlejší příspěvek ohledně toho, že by se neměla používat antibiotika, to snad už ani nebudu komentovat. Jak asi byste léčili svoje dítě třeba na zápal plic nebo nějakou vážnou nemoc? Asi byste ho nechali umřít?
ZMP VM
19.03.2013, 12:42:34 RE:
Reagovat


Obávám se, že mezi „vzdělání“ a „vysokou školu“ (vyplachování mozků) kladete neoprávněné rovnítko. Také tu nikdo nikde neřekl, „že bez vzdělání tady budou růst samé talenty!“

Vzdělávat se v oboru výtvarného umění skutečně znamená pochopit, co je komposice. O skutečné komposici se však na současných uměleckých školách vůbec nic nedozvíte, snad s výjimkou několika abstraktních frází, které na nás možná vychrlíte, zeptáme-li se Vás, co to komposice vlastně je.

Kdo chce skutečně porozumět komposici, nechť studuje skutečné mistry komposice, zejména mistry renesance, u nichž a jedině u nich se v tomto oboru skutečně vzdělá. Studovat je však může sám, aniž by se dal o komposici poučovali dnešní akademickými břídily.

Obdobně je tomu s perspektivou, s níž dnešní akademické šmouhy a šrotiště pracovat vůbec nemusí. Jak pracoval s anatomickou zkratkou (vnitřní perspektivou) Pablo Picaso, jeho kubističtí následovníci atd. je doslova hrůza.

Ani práci s barvami (nemáte-li na mysli pouhé patlání toho, co vymačkáte z tuby) se na dnešních školách nenaučíte, neboť Newtonova nauka o barvách je pro skutečné umění naprosto nepoužitelná, protože je nereálná, nepravdivá.

Rozumět materiálu a nástrojům na jejich zpracování se nejlépe naučíte u řemeslníků (kameníků, truhlářů, řezbářů, slévačů atp.).

Ano, stojí to velké trápení (učedník mučedník) mnoho sil i času. To vše na současných uměleckých školách možná ušetříte, ale skutečný umělec se z Vás nikdy nebude.

Skutečně by mě zajímalo, které „nádherné obrazy a nástěnné malby od vysokoškolsky vzdělaných malířů máte na mysli. A které nádherné stavby vystudovaných architektů? Že by ještě nedávno v TV prezentované lejno, jež světově proslulý čs. architekt (prý druhý Belmondo) navrhoval pro pražskou knihovnu a archiv?

Zajímavé dílo, ještě neznamená „umělecké“.

Možná by jste mi otevřel oči sdělením, jaká je vlastně dnešní vysokoškolská definice umění.

Velmi mi křivdíte obviněním ze špinění vysokých škol a jejich vzdělávání vůbec. Nikdy bych o nich negativně neuvažoval, kdyby je nešpinili jejich úděsné produkty...

Pokud nechce komentovat antibiotika, tak proč o nich mluvíte?

Dnes děti (stejně jako dospělí) neumírají na neléčené nemoci, ale na „léky“ předepisované doktory a také na stravu a životní prostředí, ošetřované jinými vysokoškolsky vzdělanými "odborníky"...

zmp
Roman
22.03.2013, 18:28:06 RE: RE: umění
Reagovat

Umění je něco, co je povznášející, pro konkrétního jedince i něco krásné, přesahující tento svět. Pro každého ale může být krásné a povznášející něco jiné.

Umělecké je potom vše, co člověk vytvořil svým umem. I ten přemístěný balvan neandrtálcem je první umělecké dílo.

Myslím si, že máme řadu vš umělců, kteří vytvořili nezapomenutelná díla: Např. architekti, kteří vytvořili televizní vysílač na Ještědu, krásný Bratislavský most, most Golden Gate Bridge v San Franciscu, Eiffelova věž atd., atd.

Samozřejmě stavby dřívějšího data nemají za své tvůrce vš vzdělané lidi, protože tehdy stavby prováděly různé stavební cechy, stavební hutě a věhlasní mistři - architekti, stavebníci z těchto společností měli vzdělání získané většinou dlouholetou rodinnou nebo cechovní tradicí a staletími získané zkušenosti, které se shromažďovaly a předávaly z generace na generaci.

To tehdy nahrazovalo dnešní vš. vzdělání.

Z našich výtvarných umělců, kteří vytvořili nádherná díla, uvádím např. Alfonse Muchu, který např. vytvořil Slovanskou epopej a přitom absolvoval studium hned na několika akademiích umění. Další třeba Mikoláš Aleš, Josef Václav Myslbek atd., atd. To samé vzdělání lze najít i u řady novodobých zahraničních umělců.

Nemám bližší informace o tom, že by Newtonova optika neodpovídala potřebám a výzkumům fyziků nebo umělců.

Ale asi to nebude nic, co by umělcům překáželo v jejich práci, protože by na to asi upozornili stejně jako fyzici.

Anti-biotika znamenají, že jsou to látky proti životu. Takže samozřejmě kromě škodlivých mikrobů, bacilů, virů ničí antibiotika i tělo člověka, jeho buňky. Přesto jak jinak by asi šlo zachránit člověka, který má např. hnisavou angínu? Souhlasím s tím, že používat antibiotika při prachobyčejném dětském zimním nachlazení je už zhýčkanost a to už rodiče trochu přehánějí, doktoři také:-)

Nebo máte jiný způsob léčby, která by nepotřebovala antibiotika při infekčním onemocnění nebo i fyzickém zranění?

A když to shrnu, i antibiotika jsou uměním, které vynalezl člověk v boji s mikroby.
ZMP VM
23.03.2013, 11:20:58 RE:
Reagovat


Akademické definice umění se nezmohou na víc, než na estetiku a protože, jak pravíte, každému se líbí něco jiného, učí se na vysokých školách, že umění je to, co se komu líbí. Na takové triviality ovšem nemusí nikdo studovat. Co se komu líbí to je mu vrozeno.

Vaším přínosem do zdánlivé „nedefinovatelnosti“ umění je, že je umění „povznášející“. Jenže alkohol, drogy atp. jsou také povznášející a mnozí v nich mají nemalé zalíbení. Je to snad proto umění?

V diskusích na našem webu jsme si již vícekrát ukázali rozdíl mezi „krásným“ a „hezkým“ (estetickým). Zdá se, že i vaše pojetí krásy se vlastně týká jen toho, co se Vám líbí...

Pravíte-li, že „umělecké je vše, co člověk vytvořil svým umem“, pak máte za umění vše umělé, například umělou hmotu (bakelit atp.), jako tomu nasvědčují Vámi na umění povýšená antibiotika...

Z uvedených důvodů se mi nelíbí Vaše srovnávání dnešních vysokých, rádoby uměleckých škol, se starověkými a středověkými „stavebními hutěmi“, kde své zkušenosti předávali skuteční Mistři, kteří k tomu od diletantů nepotřebovali nijaký „diplom“...

Vámi uvedená nezapomenutelná díla moderní architektury, jako např. Eiffelova věž atp., jsou především umělá díla, jako například přehrada, jež se Vám jeví být také estetická. Stačí však tyto dvě vlastnosti (umělé a estetické) k tomu, abychom tato díla mohli pokládat za umění? Navíc aniž víme, co to umění vlastně je.

Jsou uměním plakáty, byť od Alfonse Muchy? Čím se pak od plakátů liší jeho Slovanská epopej? Zde u Vás postrádám rozlišování mezi „řemeslnou dovedností“ a „uměním“, jako se kdysi ještě umělo rozlišovat například mezi básníky a veršotepci...

Mikoláše Alše uvádíte na podporu mého stanoviska. Pokud vím, vysokou nedostudoval a vůbec ho tam neměli rádi a on neměl rád je (jako u Zdeňka Buriana). Skončil u ilustrací a jeho návrhy fresek do Národního divadla musel realizovat jiný malíř, protože pro CK komisi odborníků na umění byl jeho styl neumělecký (hrubý).

Myslbek je skvělý sochař. Jeho vlastenecké motivy ho však v očích „světa“ postavili na nižší příčku než například A. Rodina, přestože byl řemeslně zručnější a jeho motivy byly nesrovnatelně univerzálnější a ušlechtilejší. Protože se dal inspirovat RKZ (rukopisem Královédvorským a Zelenohorským), byl za to „historiky umění“ degradován i v rámci národa...

Měl jsem za to, že tu vedeme spor o to, zda je dobře, že talentovanou známou rebela nevzali na vysokou uměleckou školu. Proto také jsem očekával, že uvedete nějaká umělecká díla současných akademiků, aby bylo vidět, o co vlastně přišla. Proto jsem také očekával, že mě poučíte o tom, jak se na dnešních uměleckých školách učí komposici, co to je a k čemu je to dobrá. Rovněž o slibovaném „vysokém“ míchání barev jsem se od Vás nic nedozvěděl. Není mi tedy jasné, proč jste o komposici a míchání barev vlastně mluvil...

O nereálnosti a proto nevhodnosti Newtonovy nauky o barvách nemáte informace, protože se o tom na státních školách (a nejen rádoby uměleckých), ať už základních, středních či vysokých nemluví. Oni to totiž už nevědí ani dnešní profesoři. Jaký div, že to dnešním akademickým „umělcům“ nepřekáží v práci. Vždyť jen barvy jen tak plácají na plátno (či kam), nebo v lepším případě dělají více méně věrné kopie přírody, jakoby by šlo o fotografie. Proč to fyzikům nevadí, o tom už byla na našem webu již vícekrát řeč.

Mimochodem, zapomněl jste se zmínit o krásách přírody. Je to podle Vás umění, či nikoliv?

Závěrem cituji z knihy R. Steinera „Goethův světový názor“, kde jsou rozebírány názory na umění zcela nepochybného umělce toho nejvyššího řádu:

„Existuje jen jedna společná říše pravdy, a ta obsahuje umění i přírodu. Proto se také schopnost uměleckého tvoření nemůže podstatně lišit od poznávání přírody. Goethe mluví o uměleckém stylu, který „spočívá na nejhlubších základech poznání, na podstatě věcí, pokud je nám dovoleno poznávat ve viditelných a pochopitelných tvarech... Je-li člověk postaven na vrchol přírody, pak na sebe pohlíží opět jako na celou přírodu, která v sobě samé vytvořila svůj vrchol. Proto v ní nastává stupňování, je pronikána dokonalostí a ctností, vyvolává volbu, řád, harmonii a smysl a nakonec sama sebe pozvedá k produkování uměleckého díla... To, co je v přírodním díle ideální (ideálně reálné) a odhaluje se jen duchovním očím pozorovatele, to je v uměleckém díle plně reálné a stává se v něm fyzicky vnímatelnou skutečností. Umělec naplňuje ideje přírody. Uvádí je však do vědomí v původní podobě idejí...“

Goethovy názory na umění se pochopitelně na dnešních státních „uměleckých“ školách nedozvíte...

 

Samozřejmě, že mimo státem protěžované vražedné driáky celosvětového spiknutí „odborníků“ proti lidskému zdraví, existují skutečně uzdravující léčby. Dnes je můžete pohodlně nacházet na internetu s nálepkou „alternativní“. Jen se zajímat.

Od puberty, kdy jsem se začal zajímat o Vodoléčbu S. Kneipa, žádná svinstva od pánů doktorů nežeru. Do té doby jsem měl neustále problémy s chřipkami, angínami atp. Od té doby je nemám. Mimo jiné se mi přihodilo, že jsem si jednou přivodil škrábnutím na loktu bolestivou flegmónu, jež neléčena hrozí ztrátou celé ruky. Protože jsem ji potřeboval v klidu vyléčit, musel jsem jít pro neschopenku k doktorce. Ta mě předepsala koňské dávky antibiotik, které jsem samozřejmě nebral. Namísto toho jsem si napařoval oteklé předloktí bylinami. Kneip tu doporučuje tzv. „senné trusky“ (odpad ze sena), které však ve městě nejsou po ruce. Použil jsem tedy špetku od kdejaké byliny, které se najdou v běžné domácnosti (kmín, kopřivu, kamilek atp.) . Doktorka při každé kontrole žasla, jak na mě ty antibiotika zabírají a rapidně snižovala dávky. Nakonec mi málem v dojetí sdělila, že se kupodivu nevytvořil obvyklý „výpotek“, který se odstraňuje chirurgicky.

Samozřejmě, že jsem se její učené nevědomosti pravdu říci neodvážil...

zmp
rebel
17.03.2013, 16:42:10 léčit rýmu antibiotiky?
Reagovat

Když jsem byl malý, tak mi rodiče při nachlazení dali horký čaj, acylpyrín, pár dní jsem takto proležel a potil se a nemoc přešla. Dnes když dítě má týmu, tak rodiče utíkají k doktorce a ta dá hned antibiotika. Je to určitě velmi jednoduché. Dítě pak je doma, neleží, chodí po bytě. Po týdnu přechození pak jde zdravé do školy. Jenže takové nadužívání antibiotik nesmírně poškozuje celý organismus, játra, střeva, nabourává obranschopnost celého těla způsobuje dopady i na nervovou soustavu.

Bohužel nyní se užívání antibiotik na banální nachlazení stalo skoro povinností.

Jaký je Váš názor? Jak by se asi postupuvalo v obcích TSO nebo dle zdravého rozumu? Postrádám nějaký návrat k přírodě a zdravému rozumu.
ZMP VM
18.03.2013, 09:59:46 RE:
Reagovat


Pojem „antibiotika“ napovídá, že se jedná o likvidaci mikroskopicky mrňavých živých tvorů (mikrobů) studovaných oborem „mikrobiologie“. Jde o naivní přesvědčení, nebo o zlomyslné učení, že tito „mikrobi“ (bacily, viry atp.) jsou příčinou nemoci, takže je stačí jen vyhubit a budeme zdraví. Jenže život jako život. Přijímáme-li do živého těla látky, které ničí život mikrobů, pak se nemůžeme divit, že škodí i našemu životu, že mají tzv. „vedlejší účinky“, a to tím škodlivější, čím déle antibiotikum či jiný jed, v těle zůstává.

Z vyššího hlediska nemají farmatika za cíl léčit, ale učinit člověka na nich závislým a v konečném důsledku likvidovat údajně přelidněnou populaci. Nejsnadnější je v tomto ohledu podlamovat zdraví dětí a to již v těle matky.

V TSO by doktor předepisující takové svinstvo stanul nutně před občanským soudem.

zmp
rebel
08.03.2013, 08:56:48 kdo určí nájemce pozemků se surovinami?
Reagovat

V ústavě TSO máte napsané: "Protože zeměkoule není zboží, nejsou zbožím ani její zdroje (suroviny a pozemky), které nikomu nepatří a nikdo není oprávněn oceňovat je jako tržní zboží."

 

Jestli je v nějaké obci nějaká surovina, ropa, zlato atp., tak kdo má právo disponovat s ní? Ten, kdo si pronajme třeba důl a začne tam těžit zlato.

Jenže kdo má právo mu pronajmout pozemek? Když pozemek nikomu nepatří? Resp. patří všem lidem na zeměkouli?

To se sejdou všichni lidé zeměkoule, aby někomu pronajali důl nebo vodní pramen?

 

Také je problém v tom, že většina veškerá výrobní, průmyslová produkce (kromě potravin rostlinného a živočišného původu) je vlastně určitým způsobem více či méně surovina. Potom by se vlastně nesmělo ani auto prodávat za cenu jinou, než za cenu vložené práce, protože třeba auto je také určitým způsobem vytěžená surovina Země.


ZMP VM
08.03.2013, 10:43:09 RE:
Reagovat


V přílohách (Pilířích) k metodice TSO je mj. řečeno, že pozemky a ostatní přírodní zdroje nikomu nepatří. Z toho však vyplývá, že nikdo nemá právo nikomu bránit v jejich užívání.

Jsou tu ovšem určitá přirozená omezení.

Například protinožci nemohou bezprostředně užívat pozemků a zdrojů v Evropě. Ba ani všichni Evropané nemají bezprostřední přístup k pozemkům a zdrojům například v evropských Hodolanech u Olomouce. Tím je dáno, že oprávněni k jejich pronajímání (smluvním dispozičním právem) jsou jen ti, kteří jich mohou bezprostředně užívat. Za sebe-vyloučení z jejich užívání mají právo na náhradu škody, jejíž míra je smluvní mírou nájemného.

Ostatní lidstvo má právo na to, aby produkty lokálních pozemků či jiných přírodních zdrojů mohly být tržní cestou dopravovány až k nim. Toto právo však nelze naplnit povinností místních, ale jen dobrovolnou iniciativou podnikatelů, kteří si dispoziční právo na příslušné pozemky a zdroje mohou u místních výše uvedeným způsobem pronajmout...

V přílohách (Pilířích) k metodice TSO je také řečeno, že podnikatel smí suroviny prodávat jen za cenu nákladů na jejich těžbu, zpracování a přepravu, neboť samotné suroviny nikomu nepatří.

To znamená, že například ani výrobce auta, nemůže do výrobních nákladů započítat cenu samotných surovin...

zmp
rebel
08.03.2013, 18:14:09 RE: RE: je vůbec něco, co lze prodávat za ceny libovolně stanovené?
Reagovat

Píšete:

"To znamená, že například ani výrobce auta, nemůže do výrobních nákladů započítat cenu samotných surovin..."

O to mi jde. Přece všechno jsou to nějak zpracované suroviny. Takže ani celé auto by se nesmělo prodávat jinak, než jako pouze za cenu vložené práce.

Existuje pak vůbec něco, co se může prodávat za ceny vyšší než je cena vložené práce?

Vše jsou věci z nějak upravených surovin.
rebel
06.03.2013, 13:49:57 Hugo Chávez
Reagovat

Zemřel venezuelský prezident Hugo Chávez. V některých českých totalitních médiích se píše, že zatím ho nahradil viceprezident Maduro, prý nějaký autobusák...Ozvalo se několik hlasů v diskusích, že je vidět jací straničtí a zle ulhaní redaktoři píší články. Proč nenazvali Havla líným kulisákem, násoskou, alkoholikem, nefachčenkem, lhářem, konfidentem, na kterého se "ztratily složky stb" atp?

Také je zarážející, kolik lidí v čr hanobí Chávese, že je diktátor, komunista...

Takže když znárodněnou ropu prodáváte levně a z utržených peněz ještě podporujete školství, zdravotnictví aj. sociální výhody pro obyčejné lidi, tak v USA vás nazvou diktátorem.

Když se peníze za předraženou ropu necháváte pro sebe a ještě lidem zdražujete vše a uvrháváte je do chudoby, tak to jste demokraté.

Chávez vinil ze své nemoci tajné služby USA z atentátu na něj pomocí nakažením zhoubnou nemocí. Důvod by tu byl.

Smrt Cháveze a panický až histerický pokřik tupých a vypláchlých mozků je jen dalším smutným svědectvím o úpadku a o manipilovanosti obyčejných lidí, a to po celém světě. .

Je samozřejmě otázkou, kdo Chávez byl? Proč ho podporovalo Rusko, Iran aj., když víme, že skoro celé ruské vedení, špička, je složeno z vůdců ne-slovanského, ne-ruského národa. A přitom naoko se tváří, že bojuje proti USA - chazaro - rothschildovskému spiknutí. Vůdce Iránů dělá stejná lóžová znamení. Vypadá to, že spiknutí proti občanům je mnohem důmyslnější, než se na první pohled zdá. Klidně hopak mohli nakazit i tzv. "spojenci", možná spíše spiklenci.
rebel
06.03.2013, 13:28:12 alternativní měna bitcoin
Reagovat

na webu

http://www.abclinuxu.cz/clanky/decentralizovana-kryptomena-bitcoin

 

je něco o alternativní měně. Jaký je na ni názor TSO?

V diskusi za článkem je potom velmi dobrá argumentace dokládající pravděpodobně nedokonalost této měny. Např., že kdo je v systému déle, tak je bohatší. Nikdo neví, kolik peněz je v oběhu. Deflační charakter měny.

Neodpovídá to zásadě TSO ohledně měny: Množství peněz v oběhu musí odpovídat množství zboží na trhu.
ZMP VM
06.03.2013, 15:27:42 RE:
Reagovat


Nemarním čas čtením těchto webů. Není-li měna podložena tržním zbožím, není alternativní, ale jen variantou falešné totalitní měny...

zmp


rebel
07.03.2013, 01:46:24 RE: RE: měna Volník
Reagovat

 

Rozumím. Tzv. Bitcoin je asi v rozporu s reálnou ekonomikou. Přesto je tu další zajímavá měna (Volník) na webu

 

http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=nastroj-k-promene-spolecnosti-%96-novy-financni-system&cisloclanku=2013020095

 

Co byste řekli na to, že měna nepodléhá poltickým aj. skupinám?

 

Co byste řekli na to, že měna krytá nějakou komoditou "činí z této komodity investiční záležitost, vyvolává po komoditě zvýšenou umělou poptávku, vytváří na ní investiční bubliny a v neposlední řadě způsobuje zbytečné drancování planety, vinou této zvýšené poptávky."?

 

Co byste řekli na to, že měna je krytá lidmi?

 

Citace:

"Měna Volník je především nezávislá. Měna nepodléhá vlivu politiků, komerčních bank, ani jiné současné loby, kteří si ze svých mocenských pozic měnu emitují, jak se jim zlíbí bez nároků na jakékoli její krytí. Měna Volník není ani vázaná na jakoukoli jinou měnu, jako to bývá běžné u jiných alternativních měn.

Každá měna by měla být krytá. V dnešní krizi se ozývají hlasy k navrácení krytí měn zlatem (popř. jinou komoditou). Je však dnes už jasné, že krytí měny jakoukoli komoditou činí z této komodity investiční záležitost, vyvolává po komoditě zvýšenou umělou poptávku, vytváří na ní investiční bubliny a v neposlední řadě způsobuje zbytečné drancování planety, vinou této zvýšené poptávky.

Měna Volník přináší zcela nový pohled na krytí měn. Základní krycí jednotkou měny Volník je každá jedna osoba zaregistrovaná do systému Volník. Měna Volník je tedy krytá reálným množstvím uživatelů. Krytí funguje tak, že na každého občana vstoupivšího do systému je jednorázově vygenerována určená částka vždy ve stejné výši. Při úmrtí nebo vystoupení občana ze systému je stejná částka ze systému odepsána. Takto si měna uchovává svoji reálnou a stálou hodnotu a zajišťuje cenovou stabilitu.

Další velmi důležitou, leč pro mnohé šokující vlastností měny Volník, díky které lze změny dosáhnout, je základní nepodmíněný příjem. To znamená, že každý uživatel systému Volník dostává automaticky měsíčně na svůj účet pevnou, ničím nepodmíněnou částku jen za to, že jest. Především na této vlastnosti založená měna přináší lidem určitou finanční jistotu, nezávislost v rozhodování a tedy úlevu. Lidstvo dospělo nejen technologicky již do takového stádia, že ačkoli se to může zdát nepředstavitelné, je to zcela technicky reálné a dokonce nutné."

 


ZMP VM
07.03.2013, 11:19:03 RE:
Reagovat


Otázka: „Co byste řekli na to, že měna nepodléhá poltickým aj. skupinám?“

Odpověď: V metodice TSO je měna pouze a jen věcí ekomomické sféry, kde nepodléhá žádným ekonomickým skupinám, ale kontrole všech občanů-podílníků zapojených v ekonomice. A již vůbec nepodléhá politice, ani kultuře, tím méně nějakým politickým či kulturním skupinám.

Otázka: „Co byste řekli na to, že měna krytá nějakou komoditou "činí z této komodity investiční záležitost...“

Odpověď: Současná totální měna není krytá vůbec ničím (tedy ani žádnou komoditou, např. zlatem) a přece z komodit činí investiční záležitost. A nejen z komodit, ale také z pozemků, nemovitostí atp. Neboť pokud současné peníze neinvestujeme do tržních hodnot (do zboží), neustále rostoucí inflace nás o ně připraví.

Otázka: „Co byste řekli na to, že měna je krytá lidmi?“

Odpověď: Něco takového je reálně možné pouze tam, kde je člověk tržní komoditou nebo jiným druhem tržního zboží...

Nápad, krýt měnu „Volník“ tím, že na každého žijícího člověka smí být v oběhu určitá (stejná) hodnota měny, je vlastně stanovením ceny člověka jako zboží a měna se dostává do rukou těch, kdo o míře ocenění jednotlivého člověka rozhodují. Titíž pak budou muset rozhodovat také o cenách ostatního tržního zboží, aby si je lidé za svou tržní hodnotu mohli vůbec kupovat. Peníze se tak spolehlivě dostanou mimo vliv ekonomiky...

Nápad se „základním nepodmíněným příjmem“ dává každému člověku do rukou určitou kupní sílu, která není ničím krytá. Kdo a proč by měl vyrábět tržní zboží, které si člověk za tento bezpracný příjmem bude moci koupit? Každý člověk bude mít právo kupovat zboží a kdo bude mít povinnost jeho právo naplnit zbožím? Někdo jiný? Kdo jiný, než k práci donucení otroci-roboti. A kdo tyto otroky-roboty bude produkovat a vlastnit? A kdo bude rozhodovat o míře takového nepodmíněného příjmu na osobu, ne-li nějaká totalitní instituce?...

Nezávislost nečiní z měny „Volník“ alternativní měnu. Také česká koruna bývala nezávislá na zahraničních měnách či bankách (FED) a přesto byla totalitní, přesto podléhala vlivu politiků...

Návrhy "alternativních měn" tohoto typu na mě dělají takový dojem, jakoby byly produkovány FEDem, kvůli diskreditaci veškerých alternativ...

zmp
rebel
04.03.2013, 18:05:47 vláda občanů v obcích a samosprávných čtvrtích bez zastupitelů
Reagovat

V některých tzv. vyspělých zastupitelských demokraciích je ještě větší korupce, než tady. někde v Itálii nebo Německu je ze 700 poslanců asi 120 odsouzených, stíhaných a vyšetřovaných pro korupci.

Takže nějaké výtky na stranu těchto zde vládnoucích totalitních pánů a nadávání, že u "nás" je to špatné, tak to je jen slabý odvar toho, co teprve je jinde.

Mocní zastupitelé rozhodují občanech, o tom, co se bude a nebude dělat. Zastupitelská demokracie je tedy systém, kde každý vládnoucí má možnost zadávat zakázky svým známý, nebo za nějaké výhody.

Korupce tak je neoddělitelnou součástí zastupitelské demokracie. Je to systémová chyba. Celý systém zastupování občanů je chyba, vedoucí ke všem současným nešvarům a zločinům mocných zastupitelů na bezmocných občanech.

Obhájci tohoto chybného zastupitelského systému se dovolávají morálních kvalit zastupitelů. Stále chtějí resp. slibují voličům, namlouvají sobě i voličům nesplnitelné iluze, že až vymře současná nemorální zastupitelská sebranka, tak začnou světlé zítřky a nastoupí morální zastupitelé.

O změně systému na demokracii bez zastupitelů nechtějí ani slyšet. Kolik utrpení ještě musí občané vytrpět, než se probudí?
Spatrakus
04.03.2013, 23:27:39 korupce:
Reagovat

Klidně může být míra korupce u nás větší než někde v Itálii, ačkoli na první pohled je tam více vyšetřovaných nebo odhalených případů korupce. Jenže "tam" si spolu mocní třeba vyřizují účty a tak se všichni navzájem nabonzují. U nás zatím drží spolu basu a jen tu a tam udají a obětují někoho nepohodlného ze svých řad, jako je David Rath, nebo svého času odstavili a udali republikána Sládka, který ve své době hovořil prorocky o zločinecké klice ovládající stát, a až dnes můžeme vidět, že měl zcela pravdu. Jenže předběhl svou dobu o deset let. Tehdy mu lidé nevěřili, nerozuměli.

Takže až se začnou udávat mezi sebou i u nás, tak asi nám spadne brada, protože ona je takřka každá zakázka dávaná nějaké firmě vlastně korupční. Když by kdokoli z nás rozhodoval s cizími penězi o tom, zda dá či nedá zakázku svému známému nebo někomu ze svých příbuzných, cožpak by to neudělal? Samozřejmě, každý z nás by na jejich místě udělal to samé a dal zakázku někomu známému a ne neznámému. Proč tedy se na ně zlobíme?

Jediným řešením a opatřením proti korupci je změna zastupitelské demokracie na systém TSO, kde zakázky budou zadávat a schvalovat samotní občané. Potom by úplatek museli dostat všichni občané dané obce, která po firmě požaduje nějakou práci. A to už pak asi ani není úplatek. Jestliže by jiná firma měla výhodnější nabídku, tak občané si lehce spočítají, jestli je pro ně výhodnější drahá firma s úplatkem, nebo levná firma bez úplatku. Protože o všem rozhodují samotní občané, tak třeba nevezmou drahou firmu ani s úplatkem (vlastně slevou), protože v součtu bude levnější firma stále levnější i bez úplatku.
rebel
04.03.2013, 11:33:55 amnestie a zákony
Reagovat

V TSO se tedy musí dokázat, zda byl někdo poškozen. Realita se proměří s původním stavem nepoškozenosti, zjistí se případná míra poškození. Ale jde tu jen o to říci ano, poškozen, ne, nepoškozen.

Zákon je tedy mimo proces.

V současné totalitě je zákon konkrétně definován, a tím zákonem se jako měřítkem meří posuzovaný předmět.

Nyní prý je zákon neplatný ne pro to, co tam je, ale pro to, co tam není.

Chápu to tak, že daný zákon není měřítko na daný případ. A tak je daný zákon neplatný. Musí se hledat jiný zákon. A když není, tak je škodící viník nevinen a tedy osvobozen.

Zákonící se přou o výklad zákonů a ne o realitu, zda je někdo poškozen skutečně.

Je to jako nyní s Klausovou amnestií. Pár senátorů Klause obvinilo z vlastizrady. Jenže se neřeší to, zda amnestie někoho poškodila, ale to, zda její praragrafové znění a realizace odpovídá jiným paragrafům. Nikdo neřeší faktické poškození obyčejných občanů.

Jen opět vidím, jak se vysmívají a jak se musí až za břicho popadat ti Otcové zakladatelé státnosti a tzv. zastupitelské demokracie, kteří zavedli celý tento zločinný totalitní systém a dál ho řídí a udržují při životě. Tyjí z něj, mají z něj výhody, existenci. Smějí se, jak lidé jim věří a nechají se poslušné vést jako vůl kolem žernovu nebo třeba i na porážku, protože to říká ZÁKON.

Válka je také dle zákona, i ek. krize, jak ji vymysleli věhlasní otcové ekonomové, i genocída jako legální i trávení občanů chemikáliemi v potravinách, zabíjení dětí v souladu se zákonem o potratech atd. atd. Na vše mají zákon ti hajzlové. A lidé jim naivně věří.
rebel
04.03.2013, 11:14:26 zákon
Reagovat

"Dobří lidé nepotřebují zákony, které by jim říkaly, jak se chovat zodpovědně. Špatní lidé budou hledat cesty, jak zákony obejít." Patrně tedy asi již Platon formuloval myšlenku, kterou lze najít v TSO: Zákony nejsou potřeba.

Tedy vůbec žádné zákony?

Pravidlo v TSO: Nikdo nesmí být poškozen, - je vlastně ale také zákon. Co je to pravidlo? Přeci je to synonymum pro zákon.

Ústava TSO je také zákon. Jaký je rozdíl mezi tím, že zákon je a zákon není? Co je to zákon?


rebel
04.03.2013, 03:40:10 zákon
Reagovat

"Dobří lidé nepotřebují zákony, které by jim říkaly, jak se chovat zodpovědně. Špatní lidé budou hledat cesty, jak zákony obejít." Patrně tedy asi již Platon formuloval myšlenku, kterou lze najít v TSO: Zákony nejsou potřeba.

Tedy vůbec žádné zákony?

Pravidlo v TSO: Nikdo nesmí být poškozen, - je vlastně ale také zákon. Co je to pravidlo? Přeci je to synonymum pro zákon.

Ústava TSO je také zákon. Jaký je rozdíl mezi tím, že zákon je a zákon není? Co je to zákon?


ZMP VM
04.03.2013, 11:29:15 RE:
Reagovat


V Platónově době se na požádání obcí stávali zákonodárci moudří lidé (filosofové), kteří se snažili lidské nevědomosti alespoň předepsat, jak se chovat zodpovědně. Dnes se však nezodpovědně chovají sami zákonodárci. Jaké zákony od nich lze takto čekat?

V přílohách k metodice TSO (v Pilířích TSO) je tento rozdíl uveden zhruba následovně:

Pravidla hry šachu = Ústava TSO (nikdo nesmí být poškozen)

Předpisy jak má či nemá hráč během hry táhnout = zákony (tzv. legislativa)

zmp


ZMP VM
04.03.2013, 18:51:51 RE: RE:
Reagovat


E-mail:

Chtěl bych jen reagovat na Vaši poslední reakci na webu TSO:
Cituji:

„Pravidla hry šachu = Ústava TSO (nikdo nesmí být poškozen)
Předpisy jak má či nemá hráč během hry táhnout = zákony (tzv. legislativa)“
Tuším, jak to myslíte, nicméně Vaše podobenství rozdíl nijak nevysvětluje,
a domyšleno do důsledku vlastně naopak tyto věci ztotožňuje.
Neboť co jiného jsou pravidla hry šachu, než sada předpisů, jak má či
nemá hráč během hry táhnout?
Mluvím o předpisech jako:
1. Hráči mohou táhnout pouze svými figurami, resp. nesmí táhnout
figurami druhé strany.
2. Hru zahajuje hráč s bílými figurami, tj. nikoli hráč s černými figurami.
3. Hráči se v tazích střídají, tj. žádný nesmí táhnout dvakrát za sebou.
30. Pokud je hráč v šachu a není schopen následujícím tahem šach
odvrátit, prohrává (dostal tzv. šach mat).
31. Je-li hráč schopen následujícím tahem šach odvrátit, musí tak učinit.
32. Hráč se nesmí svým tahem vystavit do šachu.
60. Vyskytne-li se na šachovnici pozice (to, kdo je na tahu, se považuje
za součást pozice), která se již alespoň dvakrát dříve vyskytla, hra
končí remízou.
61. Nemůže-li hráč táhnout, a není-li v šachu, hra končí remízou (tzv. pat).
Ten rozdíl se Vám zkrátka nepodařilo vystihnout. Váš popis "legislativy"
totiž pasuje na všechny mnou uvedená pravidla.
Kdybych se o to měl pokusit já, musel bych konstatovat, že pravidla hry
šachu jsou předpisy úplně stejného ražení, jen jsou zde patrně (musím
spekulovat, protože jste to blíže neupřesnil) dřív než to, k čemu
připodobňujete legislativu (tj. případné další nadstavby nad pravidly). V
podstatě jde ale o totéž. Určitý rozdíl by snad mohl být v míře
konkrétnosti pravidla (předpokládám, že za legislativu považujete jen ta
nejkonkrétnější pravidla, zatímco ta obecnější považujete za cosi
lepšího...).
V čem tedy opravdu tkví ten klíčový rozdíl?

Reakce na E-mail:
Snažím se vždy odpovídat jen na to, na co jsem tázán a doufám, že bude následovat upřesňující otázka. Někdy se tak stane, častěji nikoliv. Jenže právě na ní záleží, jinak odpovídám spícím a mé odpovídání je tedy marné (míjí se účinkem) i kdyby bylo sebedokonalejší. V daném případě je tou upřesňující otázkou ta Vaše. Co bych za to dal, kdyby lidem opravdu dopomohla k překročení oné magické hranice poznání, která je pro drtivou většinu nepřekročitelná a vždy znovu se na ní zaseknou. Na této hranici totiž máme učinit obrat o devadesát stupňů a podívat se na věc doslova z pravé (nikoli z naprosto opačné) strany. Protože to současně znamená opustit zázemí, z něhož jsme dosud své otázky i námitky čerpali, je takový krok téměř neproveditelný a vyžaduje nemalou dávku sebezapření. Navíc se i z "pravého obratu" stala časem fráze, používaná i pro nepravé obraty...
V daném případě o nic nejde, takže když jsme na takový obrat upozorněni, může se nám zdát natolik bezvýznamný a snadný, že ho lehce podceníme a ve významnějších a těžších případech se takovým příkladem už nikdy nebudeme řídit, i když si v duchu zažité fráze budeme namlouvat, že se jím řídíme.
Je to jako bychom byli na jedné misce vah a v okamžiku dosažení rovnováhy mohli přejít na hledisko těžiště vah. Namísto toho však přejdeme buď na druhou misku vah, nebo k nijakému přechodu neshledáme žádný důvod.
Z hlediska misek vah, je to, co píšete naprosto pravdivé a mezi Ústavou (pravidly hry) na jedné straně (misce) a legislativou (ústavními zákony) na druhé straně (misce) není v podstatě žádný rozdíl.
Z pravého pohledu (z těžiště vah) je tu však rozdíl natolik zásadní, až se chce říci "obrovský".
Zatímco Ústava (pravidla) hru, a to doslova svobodnou hru v šachy, umožňuje, legislativa jakoukoliv svobodnou hru důsledně znemožňuje a dělá z ní jen otrocky naprogramované pimprlové divadlo...
zmp
ZMP VM
05.03.2013, 10:33:01 RE: RE: RE:
Reagovat


E-mail:
Ve svém pojednání o "pravém obratu" můžete mít pravdu, ale to nejsem schopen posoudit (a troufám si říct, že ani nikdo jiný) dokud jasně nevymezíte, co je takovým obratem a co takovým obratem není. Netrpělivě jsem při čtení Vaši odpovědi na toto vymezení čekal, a jakéhosi náznaku pokusu o jeho vymezení jsem se dočkal až v poslední větě, cituji:
"Zatímco Ústava (pravidla) hru v šachy, a to doslova svobodnou, umožňuje, legislativa svobodnou hru důsledně znemožňuje a dělá z ní jen otrocké pimprlové divadlo..."
Zde jste však otevřel nové téma. Téma svobodnosti hry v šachy. Ústava Vám připadá svobodu neomezující a legislativa naopak omezující. Jenže s tou analogií mezi pravidly šachu a ústavou, kterážto neomezuje svobodu, to pořád nějak hapruje.

Cožpak pravidla hry v šachy nijak neomezují to, co hráči mohou či nemohou dělat, tj. jejich svobodu? Stále zde neshledávám nijaký principiální rozdíl mezi běžně používanými pravidly šachu (ústavou) a následně přidanými dalšími pravidly (legislativou). Můžeme polemizovat o tom, jakou měrou které pravidlo omezuje svobodu hráčů, ale v principu jde stále o omezování (tj. na úkor svobody).

U ústavy TSO by jste se mohl začít ohánět definicí svobody a principu nepoškozování, jenže princip "škody" ve hře šachy je opět něco, co vymezují teprve až pravidla hry. Nutně mi z toho vychází, že jediný objektivní rozdíl mezi ústavou a legislativou (z pohledu šachové analogie) je v tom, že ústava je zde dřív.
Otrocké pimprlové divadlo je pak extrémní stav, kdy byla svoboda naprosto zcela omezena a je úplně jedno zda ústavou či následně legislativou. V podstatě už pak ani nejde o hru, ale jen o jakousi reprízu předem odehrané partie. Legislativa však málokdy je až takto extrémně omezující, že by nenechala žádný prostor svobodě...
Opačným extrémním stavem je, že není žádná ústava (tj. žádná pravidla hry) a každý si dělá co se mu zlíbí. Pak nelze ovšem mluvit o žádné hře (a proto ani o hře v šachy)...
Obávám se proto, že argument svobodnosti zde nemá šanci obstát. Hra v šachy (stejně jako každá jiná hra) je nutně nesvobodná a to v míře dané pravidly této hry. Vtip je v tom, že hráči se svobodně dočasně vzdávají svobody (v míře dané pravidly), aby si mohli zahrát...
Pokud se mi skrze oháněním se "pravým obratem" snažíte říct, že soudím tendenčně, prokažte to argumentací, tj. ukažte mi kde jsem se dopustil tendenčního soudu a poukažte na jeho tendenci.
Otázka tedy zůstává: Jaký je zásadní rozdíl mezi ústavou a legislativou?

 

Reakce na E-mail:

Netrpělivost při čtení není dobrým průvodcem, neboť ze čtení dělá přehrabování, které vlastně ignoruje vše, co je řečeno a hledá v tom jen něco, o čem se domnívá, že mu to vyhovuje.

Pravým obratem je právě to nalezení nového tématu, jako nového hlediska na věc (hlediska těžiště vah). Namísto formálního porovnávání Ústavy s legislativou, tímto obratem nelzeneme mezi obojím podstatný rozdíl a to z pohledu svobody, která při pouhém formálním porovnávání (jedné misky vah s druhou) není nikde k nalezení...

Téma svobodné hry v šachy je jen podobenstvím možnosti sociální svobodu v rámci TSO. Vy však stále inklinujete pouze k formálnímu porovnávání, v jehož rámci sice tendenční nejste, avšak neochotou překročit tyto formální hranice tendenční jste. Ač tato tendence nemusí být vědomá, přece je tendenční. V daném případě je rámec Vaší tendence tím, co, aniž to tušíte, omezuje Vaši pravou svobodu, za kterou klamně pokládáte pouhou svévoli. Formálním porovnáváním totiž nenaleznete nijaký rozdíl ani mezi svobodou a svévolí, tak jako ho nenalézáte mezi Ústavou a legislativou. A protože pravidla hry v šachy (Ústava TSO) omezují svévoli, máte formálně logicky za to, že omezují svobodu. Proto mezi Ústavou a legislativou neshledáváte žádný jiný rozdíl, než že Ústava nutně předchází legislativu. Vše, co uvádíte jako omezování svobody je ve skutečnosti jen omezováním svévole. O omezování svobody neuvádíte vůbec nic...

Není totiž rámec jako rámec. Zatímco rámec, který nepokládáte za omezující a kterého se tak držíte (formální logika pouhého porovnávání) omezuje svobodu, rámec který pokládáte za omezující (Ústava TSO) umožňuje svobodu omezováním svévole (viz příloha „Svoboda“ v Pilířích TSO).

Bez hranic (pravidel hry) je možná jen svévole. Svoboda bez hranic však možná není. Svoboda potřebuje ohraničený prostor (volnost, vůli), svévole nijaké hranice neuznává.

Hranice vlastní svobody se jmenují ohleduplnost (nikdo nesmí být poškozen). Pokud si je stanovíme sami, jsme svobodní. Pokud nám je stanoví někdo jiný, nejsme svobodní.

V případě, že již někdo dokázal odlišit svobodu od svévole a stanovit si hranice vlastní svobody (každý to neumí) a pokud s tímto svým objevem seznámil veřejnost např. v podobě Ústavy svobody, pravidel svobodné hry atp., pak je ostatní lidé toužící po svobodě mohou přijmou za své a ušetřit si zbytečné hledání již nalezeného. Komu to již nalezené připadá jako omezování svobody, ten to za své nepřijme, neboť za svobodu pokládá svévoli. Se svévolníkem však nikdo hrát v šachy, ani žít v TSO jako s rovným, nebude.

Aby svévolníci nemuseli trávit veškerý svůj čas neustálým bojem s jinými svévolníky, jako v džungli, vymýšlejí ti nejmocnější svévolníci legislativu, omezující svévoli těch ostatních. Odtud otrocké pimprlové divadlo legislativy, jehož opačným extrémem je onen výchozí stav zcela bez pravidel (zákon džungle), v němž, jak pravíte „si každý dělá co se mu zlíbí“.

Právě zde jste ovšem propásl příležitost pokusit se alespoň o formální porovnání rozdílů mezi svévolí a svobodou. Takto by jste se alespoň dozvěděl, že tu rovněž nijaký rozdíl nenalézáte a v úsilí o jeho nalezení by jste byl možná přece jen donucen hledat tu pravou cestu (pravý obrat). Pokud to dokážete udělat alespoň dodatečně, pak určitě přehodnotíte tato svá závěrečná slova:

„Obávám se proto, že argument svobodnosti zde nemá šanci obstát. Hra v šachy (stejně jako každá jiná hra) je nutně nesvobodná a to v míře dané pravidly této hry. Vtip je v tom, že hráči se svobodně dočasně vzdávají svobody (v míře dané pravidly), aby si mohli zahrát...“

zmp
rebel
07.03.2013, 18:47:50 pravidla hry x zákony
Reagovat

Citát: "Dobří lidé nepotřebují zákony, které by jim říkaly, jak se chovat zodpovědně. Špatní lidé budou hledat cesty, jak zákony obejít." je od Platona. To jsem tam opomněl minule přímo napsat.

 

Líbí se mi slova:

Ústava TSO umožňuje svobodu omezováním svévole (viz příloha „Svoboda“ v Pilířích TSO).

Skutečné překvapení je to, že svoboda není bez hranic: Bez hranic (pravidel hry) je možná jen svévole. Svoboda bez hranic však možná není. Svoboda potřebuje ohraničený prostor (volnost, vůli), svévole nijaké hranice neuznává.

 

ústava tso

Přesně toto je problém, který mi stále nějak uniká. Stále to nějak nechápu.

Takže Ústava TSO stanovuje pravidla hry. Zamezuje svévoli. Neomezuje svobodu. Ačkoli se zdá, že ústava je omezující zákon, tak je to nutno pochopit jako podmínku sociální svobody. Nikdo mne nenutí přijmout ústavu. Po přijmutí ústavy se zdánlivě omezím na svobodě, ale to se omezím ve skutečnosti na svévoli.

Svoboda je to, že jsem ohleduplný = nikomu nesmím udělat škodu.

V ústavě je v podstatě jen něco o horní a dolní trojnosti.

Až v dalších statích a v pilířích je rozepsáno, jak žít v TSO: právo veta, základní životní potřeby a základní pracovní povinost aj.

Formálně logicky ústava omezuje. Ale omezuje svévoli. Můžete prosím přesněji říci, v čem ústava omezuje svévoli a zajišťuje svobodu?


ZMP VM
08.03.2013, 10:12:07 RE:
Reagovat


V rámci TSO omezují svévoli a realizují svobodu samotní občané. Ústava TSO jim to jen umožňuje.

Svoboda:

Vnější sociální svobodu umožňuje sféra politická občanským právem veta. Vnitřní svobodu (svobodomyslnost) umožňuje sféra kulturní, možností výchovy ke svobodě nejen v rodině, ale také prostřednictvím školství a ostatních kulturních organizací, podle metodiky svobodomyslných občanů.

Omezování svévole:

Ve sféře politické (Občanská smlouva):

- neexistenci Legislativy

- plnoprávným občanstvím a možností jeho odejmutí občanským soudem

- povinností nahradit způsobenou škodu

- občanským právem veta, občanským soudem a občanskou domobranou.

Ve sféře hospodářské:

- nahrazením vykořisťovatelských poměrů podílnictvím (Stanovy HO TSO)

- povinností pracovat (ZPP) jen v míře zajišťování ZŽP, jejichž rozsah i míru si každý stanoví sám.

- vyloučením možnosti tržního vydírání spotřebitelů, vyjmutím ZŽP z volného trhu

- vyloučením možnosti utlačování a vydírání soukromým vlastnictvím Zeměkoule (pozemků a ostatních přírodních zdrojů) a jeho nahrazení smluvním „dispozičním právem“

- vyloučením možnosti drancování ekonomiky a vykořisťování prostřednictvím peněz, to je zrušením daní a úroků, zavedením stárnoucích peněz a podložením měny aktuálně dostupným tržním zbožím.

Ve sféře kulturní:

- vyloučením totalitních a jiných tendenčně svévolných či zvrhlých vlivů na kulturu, občanským právem veta

Tato odpověď je sepsaná z patra tak, aby ji bylo možné snadno doplnit, pokud jsem něco zapomněl...

zmp
rebel
28.02.2013, 14:32:39 vládnoucí klika tří zrádců obyčejných lidí
Reagovat

Zdá se mi, že tady uchopila a 24 let drží moc klika Havel, Klaus, Zeman. Zdánlivě jiní, ale z jednoho spikleneckého centra.

Jeden se vymlouvá na druhého, jeden kritizuje nebo chválí druhého. Od samého začátku vedou sametovou revoluci až dosud a vše páchají proti zájmu obyčejných občanů. Nemohu si vzpomenout na jedinou věc, která by se zde udělala pro blaho obyčejných rodin, lidí. Nyní štafetový kolík zločineckých praktik přebírá poslední z kliky těchto tří zaprodaných cizáků. kteří bojují s vlastními občany. Destrukce mezilidských vztahů a likvidace domácí výroby je jen nejviditelnějším výsledkem jejich sabotáží a vlastizrady.

Normální lidé nemají šanci se někam dostat, místo pracovního (zaměstnaneckého) postupu se dělají na volná místa tzv. konkurzy, na které si nadřízení dosadí svoje kamarádíčky.

 


rebel
28.02.2013, 13:59:44 ZAMĚSTNANCI PŘEVZALI KONTROLU NAD TOVÁRNOU V ŘECKU
Reagovat

Je toto řešení?:

 

Zaměstnanci továrny na výrobu stavebnin Vio.Me v Soluni se rozhodli k ráznému kroku poté, co jejich fabriku nechal zdejší podnikatel nejprve vytunelovat a pak zbankrotovat od května 2011. Na rozdíl od českých pasivistů svolali zdejší aktivisté generální shromáždění, začali továrnu okupovat a demokraticky si zvolili nové vedení podniku, který začali provozovat pod vlastní správou.

 

Osobně mi to připadá jako znárodňování roku 1948. Zaměstnanci jsou ožebračovaní a okrádání formou otrockého zaměstnaneckého poměru v továrnách. Dřou jako koně a pak jim ředitelé, kteří vytunelují fabriku a nebo mezinárodní státní terorismus FEDu jako takový, který ničí domácí výrobu v jednotlivých státech, seberou jistotu, zdroj příjmů z čeho zaměstnanci žijí. Nedivím se a chápu naštvanost a bezmoc lidí. POdvědomě cítí, že jsou okrádaní, ale nerozumějí hlouběji způsobu, kterým jsou okrádaní. Vezmou si to, co jim sice nepatří podle zákonů, ale oni cítí, že na to mají etické právo.

Přesto, kdybychom toto akceptovali, tak kde je hranice toho, co si ulice bude chtít vzít? Nyní dle zákona okradli majitele. Náhodou zde vzali zloději to (svůj podíl), o co je okrádal v zaměstnaneckém poměru majitel firmy.

Ale příště si třeba vezmou dům někoho, protože on má velký dům, na co mu je tak velký dům? Nebo někomu jinémi vezmou velké auto. Na co je takovému jednomu člověku takové velké auto?

Vnímám to tak, že taková forma převzetí fabriky dělníky je krádež. To, že potom spolu založí družstvo nebo sami vedou továrnu jako svoji firmu, je věc jiná. To je dobré.
ZMP VM
01.03.2013, 09:38:04 RE:
Reagovat


Z hlediska totalitního práva, se krádeže dopustili zaměstnanci továrny. Z hlediska TSO se krádeže dopustil podnikatel, neboť si přivlastnil (z hlediska totality koupil) pozemek, na který nemá nijaké přirozené právo a který mu nemá právo nikdo prodat. Zeměkoule, ani její část přece nemůže patřit nějakému soukromníkovi (viz Pilíře totality a Pilíře TSO).

Představme si, že se daný případ nestal v totalitním Řecku, ale na půdě TSO. Zde by si podnikatel nemohl koupit pozemek na továrnu, ale jen dispoziční právo na daný pozemek. Toto dispoziční právo by však bylo vázáno na účel využívání pozemku, v daném případě na tovární výrobu stavebnin. V okamžiku, kdy by podnikatel tento účel přestal naplňovat, by jeho dispoziční právo skončilo a mohlo by být převedeno na zaměstnanci založené družstvo.

Navíc, by na půdě TSO nešlo v daném případě o podnikatele-zaměstnavatele a zaměstnance, ale o podílníky, neboť na půdě TSO je možné založit hospodářskou organizaci jen podle Stanov HO TSO. To také znamená, že žádný podílník, ani nejvýše postavený, by továrnu nemohl vytunelovat...

Na uvedeném případě v Řecku, který dnes ani zdaleka není ojedinělý, je patrné, že lidé olomouckou metodiku TSO podvědomě cítí jako navýsost správnou, i když o ní vůbec nevědí. Není to totiž metodika intelektuálně vyspekulovaná, ale zcela přirozená, domyšlená z odpozorované reality. Proto jsou lidé v případě krajní nouze odhodláni si ji vynutit, byť jen částečně (v ekonomice), v rámci kterékoliv totality...

zmp
rebel
28.02.2013, 08:30:48 původ stranickosti a zla
Reagovat

Vzniká-li zlo jako následek stranickosti a to na miskách vah při uvažování, vzniká tedy zlo jako následek poznání?

To ale zní absurdně. Poznání je přece dobro.

Jestli zlo nevzniká jako následek poznání na miskách vah, kde vzniká?

Vzniká-li zlo na miskách vah, pak vůbec nechápu, co je zlo. Jako z čeho se bere? Zlo z la? Co je pak L? A co je z LA? Snad že někdo Lá?

Zlo je jako nějaká idea, nebo je to něco skutečného, uchopitelného? Je duální. Protože je na obou miskách vah?

Mám v tom totální chaos.

Navíc je zlo nechtěné jako nevědomý omyl a zlo vědomě chtěné jako vědomá lež.

Navíc je i pravda o lži. To je pak pravdivá lež neboli lživá pravda? A to je snad skutečnost nebo to je již jen slovní hříčka?

A slovní hříčka není skutečnost? Je skutečná, ale není to skutečnost? Nebo je to snad neskutečná skutečnost? Jako lživá pravda nebo pravdivá lež. Co to je?

Jsem v tom až po uši, smotal jsem to vše najednu hromadu a nevím jak dál. Vidím, že každá otázka může být na samostatnou knihu. Tedy jako odpověď na ni. Dokážete v tom prosím udělat pořádek?
ZMP VM
28.02.2013, 10:08:02 RE:
Reagovat


Zlo není dáno poznáním (všestranným hlediskem těžiště vah), ale tendenčním poznáním (jednostranným hlediskem misky vah).

Jednostranná hlediska misek vah jsou součástí všestranného hlediska těžiště vah, jinak by nebylo možné vnímat a o vnímaném uvažovat. Jde tedy o to, vědět, že v úvahu musíme brát pozorování z obou misek vah, nikoli jen z jedné.

Z věci by mělo být zřejmé, že zlo se z ničeho nebere, že zlo nemá nijakou vlastní existenci. Tím je mj. dáno, že zlo nemůžeme pochopit výkladem pojmu „zlo“, ale jen jako jednostranně tendenčně pojímané dobro, což je tolik co negace dobra (NE+dobro = zlo).

Protože se ideje projevují mysliteli na hledisku těžiště vah, nelze zlo na miskách vah pokládat za ideu. Zlo je jen neúplným relativním projevem ideje, přičemž projev ideje není idea. Tento projev ideje si uvědomujeme tak jako pozorovatel svůj vjem z jednostranného hlediska misky vah.

Bez jednostranných pozorování z misek vah by se mysliteli nemohla idea vůbec plně projevit, nemohl by o jejích relativních projevech vůbec uvažovat.

Zlo je tedy duální, skutečně, byť jen jednostranně uchopitelný vjem relativně duálního projevu ideje...

Pravda o nepravdě či o pravdě = pravdivost.

Nejde tedy o „pravdivou nepravdu“, „nepravdivou pravdu“ ani o „pravdivou pravdu“ (pravdu pravdoucí), ale vždy prostě o pravdivost...

Nepravdivá slovní hříčka je skutečná podobně jako nepravda (omyl či lež) nebo iluze. Taková skutečnost je jen zdánlivá. Pochopit iluzi, jako skutečnost, byť jen zdánlivou, není snadné. Snad tu pomůže pochopit rozdíl mezi bezprostředním projevem ideje mostu (představa či kresba mostu) a plným projevem ideje mostu, prostřednictvím kamenných kvádrů (kamenný most).

Iluze je nepravdivá idea, kterou si snad lze nějak mlhavě představit (nikoliv nakreslit), na žádný způsob ji však nelze ničím naplnit, nelze ji plně uskutečnit jako „kamennou iluzi“...

zmp


rebel
27.02.2013, 02:44:12 stranickost v poznání?
Reagovat

Stranickost hovoří o tom, že je jedna strana a druhá strana. Levice i pravice.

Stranické uvažování vypovídá o tom, že existuje dvojí, zcela odlišný - protilehlý pohled.

Připadá mi to jako na misce vah, existuje tam jedna miska a druhá miska vah.

 

Jak existují strany (politické) v oblasti sociální, společenské, tak existuje i nějaké stranické uvažování ve vědě, v poznání nebo lépe řečeno v uvažování? Nebo jsem tady opět něco dopletl a je to jen nějaká shoda náhod, slov a konstrukcí?

 


ZMP VM
27.02.2013, 09:52:01 RE:
Reagovat


Stranickosti při uvažování (ve vědě, filosofii, v politice atp.) se říká tendenčnost. Například tzv. „teoretická věda je tendenčně materialistická. Uvažovat tendenčně (stranicky) je totéž jako uvažovat jednostranně, nesmyslně, či neuvažovat vůbec. Misky vah, jako stranická hlediska, nepředstavují uvažování, ale pouze předmět uvažování. Hlediskem správného (všestranného) uvažování je těžiště vah. Kdo uvažuje z hlediska misky vah, ten uvažuje jen zdánlivě (nesprávně), neboť jeho „uvažováním“ je tendenční úsudek na základě pouhého pozorování.

Jsou-li váhy v pohybu, tu se z hlediska misky vah jeví miska vah pozorovatele v klidu a druhá miska vah ve dvojnásobném pohybu. Z hlediska těžiště vah vidí myslitel obě misky v pohybu...

Ne náhodou je pojem „uvažování“ odvozen od mechanismu „vah“...

zmp
rebel
28.02.2013, 08:06:47 misky vah
Reagovat

Jak opakovaně vidím, již pouhý výklad samotných slovanských slov je schopen zachytit samotné stvoření světa, jeho mechanismy atp. Takový výklad slovanských slov lze považovat za slovanskou kabalu.

Mohli byste mi popsat, kde se bere stranickost? Při poznávání tu máme spoustu hledisek. Sta, tisíce, miliony....proč nakonec jsou pouze dvě strany na miskách vah?

Je to pověst o Buddhovi, jak popisuje někdo slona jednou jeho chobot, pak nohy, uši...xxx pohledů. Nikdy byste neřekli, že jde o slona. Přesto vám tady nakonec zbudou jakési dvě misky, nerozumím tomu.

A s tím souvisí původ stranickosti.

Je to i původ zla a dobra? Nebo jednoho zla jako na jedné straně a druhého (jakého?) zla na straně druhé.

Nebo je na jedné straně vah dobro a na druhé zlo?

Hovoří se o tom, že svět není černobílý, ale barevný. Nesmíme vidět jen černou a bílou, ale svět je pestrý. Ne prý, ale opravdu. Barvy vidíme. Nebo snad je to klam?

Není ta barevnost těch xxxx pohledů na svět? Ale ta černobílost, ten kontrast je jen na miskách vah? Jak ale udělám to, že mám-li najedné misce vah červenou a na druhé modrou, že bych z toho vykouzlil černou a bílou. Tady je něco špatně.

Jak je to správně?

Ze směsy barev možná uděláte nějakou šedou, ale ne černou. Ale už vůbec neuděláte z modré černou. Ani bílou. Tudíž svět je barevný.

Nebo jak je to podle vás?


ZMP VM
28.02.2013, 09:27:42 RE:
Reagovat


Je-li předmět popisu složitější, jako například slon, tu se nám pouze zdá, že je tu hledisek víc než dvě (resp. tři). Popisujeme-li sloní nohy, pak vždy ze dvou hledisek (levá+pravá, přední+zadní). Tak je tomu i s ušima. U chobotu, stejně jako u čenichu či nosu je to stejné, jen to není tak patrné. Dvě nosní dírky nám však mohou napovědět, že chobot je vlastně složen ze dvou relativně opačných chobotů. Zkrátka, všechna bezpočetná hlediska jsou vždy relativně dvě, jako u misek vah. Mezi nimi je pak to třetí hledisko, jako u těžiště vah.

Jinými slovy, při popisu slona se nejedená o bezpočet jednotlivých hledisek, ale o bezpočet párových (relativně opačných) hledisek, jak se na relativně duální svět relativních opaků sluší a patří...

Obdobně je tomu i s dobrem a zlem. Zlo je duálně opačné (luciferské a ahrimanské), dobro je mezi nimi...

Také na obou miskách vah je zlo (tendenčně jednostranné hledisko). Dobro je mezi nimi v těžišti vah (všestranné uvažování).

Rčení, že svět není černobílý, ale barevný, je pouhá fráze učené nevědomosti.

Barvy jsou také duální, to je relativně opačné, stejně jako černá a bílá. Relativně opačné základní barvy jsou žlutá a modrá. Od nich se odvíjejí ostatní barevné relativní opaky, které nejsnáze identifikujeme, budeme-li se dostatečně dlouho dívat na nějakou barvu. Po zavření očí totiž uvidíme na místě pozorované barvy její relativní opak...

Základem základních barev (žluté a modré) je světlo a tma (bílá a černá). To znamená, že žlutá a modrá vznikají z bílé a černé, nikoliv naopak. Díváme-li se ze světla na temné pozadí, vidíme modrou (viz modrá obloha). Díváme-li se ze tmy na světlé pozadí, vidíme žlutou.

Jak se z bílé a černé vykouzlí žlutá a modrá a z nich ostatních osm barev spektrálního kruhu, popisuje nauka o barvách od Goetha či RS. Budete-li však trvat na Newtonově nauce o barvách, podle níž jsou barvy údajně dány různým vlněním paprsků nebo částic světla, můžete se klidně vrátit k bezpočtu hledisek při popisu slona...

zmp
rebel
25.02.2013, 19:30:20 správný pedagogický postup
Reagovat

Vzpomínám si, jak mi kdysi na ZDŠ učitelka matematiky na dotaz ohledně početního příkladu, ve kterém se počítala trojčlenka nějakých imitací kabelek? Paní učitelko, co to je imitace?, odpověděla, že to je něco jako když já jsem imitace studenta. Tehdy jsem to nechápal jako urážku, protože mi stejně neodpověděla, co to je imitace.

Až nyní mi dochází, že to asi bylo nepedagogické, ač si učitelka myslela, že je vtipná. Nevím, snad se pletu. Ona to asi nebrala jako ponížení.

Ono je to asi tak, jako když mi říkala jedna známá: Můžeš říci vše, ale jde o to JAK to řekneš....


ZMP VM
26.02.2013, 10:14:49 RE:
Reagovat


Paní učetelka možná rozuměla matematice, nikoli však pedagogice.

Měl jsem také učitele českého jazyka, který jednou vyzval své žáky: „Pokud někdo něčemu nerozuměl, nebojte se a zeptejte se!“

Když se kdosi na cosi zeptal, následovala odpověď:

„Pro zvlášť blbé, tedy opakuji...“

Jsou „pedagogové“ a jsou „pedogagové“ (antipedagogové).

Existuje spousta odborníků, kteří řemeslně velmi dobře ovládají svůj obor. Na žádný způsob však z něho nedovedou nic vysvětli. To nasvědčuje podstatnému rozdílu mezi „ovládat“ a „rozumět“...

zmp


rebel
27.02.2013, 23:42:02 pedagog
Reagovat

Je jasné, že učitel, který vyzval žáky ke kladení otázek a pak na jejich otázku řekl: Pro zváště blbé opakuji.....tak to není učitel, ale trubka. Takový antipedagog tím patrně zničil jednou provždy odvahu nebo chuť žáka se ptát. Takový student se již asi dlouho nikde nebude na nic ptát.
rebel
25.02.2013, 19:22:12 účel krizí a válek
Reagovat

Na webu

HTTP://WWW.AC24.CZ/ZPRAVY-ZE-SVETA/1711-PROC-CHCE-BANKOVNI-ELITA-V-AMERICE-NEPOKOJE

 

je zachyceno, proč a jak světovládné kruhy chtějí dělat lidem války, krize atp.

Jak se dívá TSO na tuto problematiku? Je vůbec normální, aby elitě vyhovovalo ničit ekonomiku států, dělat války....vždyť i oni tím mají omezené příjmy. A jsou takové postoje lidí vůbec lidské?

Jsou toto ještě vůbec lidské bytosti? Nedělá jim špatně vidět zabité ženy, děti...a vědět, že to je díky mé práci, díky mému vědomému úsilí? A jakou karmu budou mít tito lidé v příštích životech? Dělají to vědomě? Nebo nechápu.
ZMP VM
26.02.2013, 09:50:58 RE:
Reagovat


Parazitování světové elity je sice vysoce ziskové, avšak této elitě nejde jen ekonomický prospěch, ale financuje také své politické a kulturní cíle. Jsou to fanatici, kteří trvají na tom, že ostatní lidstvo musí být nejen zotročeno, ale také udržováno na animální úrovni, jako hospodářský dobytek. To znamená, že veškerá kultura a ekonomická prosperita, která není plně v rukou elit, musí být zničena. Těmto cílům jsou ochotni obětovat nemalou část své kořisti.

Fanatismus je vždy spojen s nenávistí a nelidskostí. Vzpomeňte jen na morbidní české Husity, či jejich křižácké odpůrce. Protože se tu jedná o satanský fanatismus, tedy o černou magii, mají ze svých zvěrstev naopak paranoidní potěšení. To znamená, že to dělají plně vědomě. Na karmu a reinkarnaci satanský kult samozřejmě preventivně nevěří, jako na to nevěří ani jejich žoldnéři, nájemní vrazi atd. Doufají jen za své „zásluhy“ v satanovu odměnu. Na jejich karmu se tedy ani neptejte:

„Učiň čertu dobře, peklem se ti odmění!“

zmp
rebel
23.02.2013, 16:21:05 právo na práci
Reagovat

Jak mám rozumět tomu, že se v sociálních textech hovoří o právu na práci, ale v TSO o základní pracovní povinnosti? Není pro lidi stravitelnější a příjemnější hovořit o právu na práci?

Setkal jsem se ohledně práva napráci - právě s pochvalou, a to i na TSO. Pracovní povinnost v TSO zní prostě hrozně.

Navrhuji proto zaměnit v těch pilířích TSO tyto dva pojmy.

A jaký je potom vztah mezi právem na práci a tím, že každý člověk má právo na základní životní potřeby? Co má přednost?
ZMP VM
24.02.2013, 11:21:10 RE:
Reagovat


Pro lidi je vždy stravitelnější to, co odpovídá jejich školskému přehledu, zvyklostem a sympatiím, než cokoliv nového. Zde například zapomínají, že v dobách reálného socialismu měli sice deklarováno „právo na práci“, pokud však nepracovali, mohli být žalováni a odsouzeni za příživnictví. Nešlo tedy v pravdě o „právo“, ale o povinnost pracovat...

Metodika TSO nemluví ani o „právu na práci“, ani o „povinnosti pracovat“. Mluví o právu na ZŽP, které není nikdo povinen využívat. Kdo ho však využije, ten má automaticky povinnost právo na ZŽP naplnit vlastní prací (ZPP). Komu se povinnost vázaná na právo nelíbí, ten vlastně kalkuluje s parazitní možností, přenést povinnost naplňování jeho práva, na někoho jiného (vykořisťovat jiné), ten touží být oprávněným otrokářem povinných otroků...

Zatímco ZPP zajišťuje ZŽP, co zajišťuje právo na práci?

Nikdo přece nechce pracovat jen proto, aby pracoval, ale proto, aby měl z práce nějaký užitek (ZŽP a jiné). Kdo má ZŽP aj. zajištěny bez práce, ten se bude sotva domáhat práva na práci. To znamená, že ZŽP má jednoznačně před právem na práci přednost.

Z uvedených důvodů v metodice TSO pojem ZPP za pojem práva na práci zaměnit nelze...

zmp
rebel
22.02.2013, 13:18:46 mlčení občanů
Reagovat

I v tom Bulharsku se občané bouří proti zločinným praktikám nadnárodních firem, jako je ČEZ, když tam lidem zdražují elektřinu. Desetitisíce lidí v ulicích, až vláda chce až odejmutí licence a nepropacení peněz ČEZu.

Proč Češi stále jen mlčí? Sice říkám Češi, ale je to směs občanů z obcí Moravy, Slezska, Čech...

Pravdou je i poslední vývoj, kdy bulharská vláda couvá z těchto zásadových pozic. Asi dostali přes prsty od centrály totalitní vlády EU.

Ale aspoň lidé se stavějí na odpor, ne jak u nás, kde to asi již vzdali. A když jdou do ulic, tak to je organizováno shora pomocí odborů a neziskových organizací řízených nějakými stranickými sekretariáty.

Ostatní protesty jsou bezkoncepční výkřiky vzdoru proti amorálním zastupitelům, = tzn. amorálním otrokářům s tím, že stávkující chtějí nad sebou morální zastupitele, = morální otrokáře. To je asi tak vše, na co se tzv. opozice zmůže. Ubohé, smutné, svědčící o bídě a slabosti lidského myšlení.

Ale kdyby aspoň měli trochu hrdosti a lidské důstojnosti v sobě ti lidé a řekli si: Jsem svobodný občan. Jak vůbec mi může někdo vládnout? Přece si nad sebou nebudu dobrovolně volit pána. Jen otrok si volí svého pána!
ZMP VM
23.02.2013, 12:32:32 RE:
Reagovat


Tož nevím. Nejdříve bulharské bouření dáváte za vzor Čechům a vzápětí toto bouření kritizujete, jako zmanipulované shora.

zmp


rebel
23.02.2013, 14:48:07 co je pravda?
Reagovat

Nějak to vystihuje moji dezorientaci, že již nevím, co je podvod a manipulace s lidmi a co je pravda a samo z lidí. Ono je to asi vše smíchané. Je to jako s tím meteoritem, co spadl nyní v Rusku u města Čeljabinsk. Jedni tvrdí, že to byl meteorit, druzí skálopevně tvrdí, že to byl nějaký vojenský pokus a vymkl se Američanům z pod kontroly. "Náhodou" ve stejnou dobu padaly i jinde po světě jakési meteority podobné tomuto v Rusku. Dokonce údajně existuje video, které zachycuje, jak zezadu vletí do tohoto "meteoritu" nějaká střela a teprve pak dojde k rozprsknutí "meteoru". Prý Rusové mají nějaké rakety, které mají tak nesmírnou rychlost, že dostihnou i meteorit padající rychlostí 20 km za vteřinu. A nyní co s tím mám já dělat? Nevím, nevím, co je pravda, nevím co je podvod. Klidně to mohou být i nějaké nové technologi jako HAARP. Ale může to být i meteorit. Je ale divné, že se tvrdí, že se rozprskl ve velké výšce, asi ve stratosféře. Pak teprve přilétla ničivá tlaková vlna. Jenže evidentně prý bylo slyšet výbuch. Jenže výbuch ve stratosféře by nebyl slyšet, protože tam se zvuk nedá přenášet, není tam vzduch jako tady dole.


ZMP VM
24.02.2013, 10:57:18 RE:
Reagovat


Na takových věcech se můžeme přesvědčit, že nemá smysl si vytvářet hypotézy o něčem, o čem nemáme spolehlivé informace, popřípadě se pouštět do aktivit, které nemohou nic vyřešit...

zmp
rebel
22.02.2013, 10:59:30 TSO jen pro chudé?
Reagovat

Setkal jsem se s názorem na TSO, že v TSO je prý jen pro lidi chudé a nepřeje tomu, aby lidé měli nějaký majetek.

Kdo prý dělá motor společnosti? Snad lidé, kteří si všechno jen utratí, propijí nebo jinak rozhází? Nebo naopak jsou pokladem společnosti lidé šetrní, spořiví a ti, kteří jsou ochotni něco budovat, něco rozvíjet a ne si jen užívat? Ti prý ale v TSO nemají šanci se realizovat. Jestliže v TSO jsou stárnoucí peníze, jaký prý smysl má potom pro někoho šetřit? Proč by měl šetřit, když mu stárnoucí peníze seberou výsledek jeho snažení?

Co prý lidé potom budou moci vybudovat, když prý vlastní pílí nemohou našetřit ani peníze? Tím prý TSO odebírá lidem nadšení a vůbec radost z toho, že si něco sami vybuduji. TSO je prý jen další z druhů totality, kde se zase vše podřizuje požadavkům nevzdělaných davů, lidem, kteří nemají žádné vyšší ambice nebo ideje.

V TSO se vše jen přízemně stará o jídlo a nějaké životní jistoty, ale společnost TSO nebude schopna postavit ani nemocnici nebo nějakou univerzitu, ani dát dohromady nějaký větší vynález, protože lidé s přízemními pohledy na život řeknou: Na žádné vědecké výzkumy nedáme, na žádné drahé pracoviště nedáme. Proč létat do kosmu, proč bádat o nanotechnologiích....tak tohle je prý vývoj, ke kterému TSO bude úpadkově vést lidi, obce, celou společnost. Tohle je prý nějaký výdobytek, tohle je nějaký pokrok?
ZMP VM
23.02.2013, 12:27:24 RE:
Reagovat


Na takovýchto názorech můžeme vidět, jak je totalitní výchovou v lidech zakořeněna povrchnost. Aniž by se s věcí řádně seznámili, již na ni „štěkají“ protože ji neznají, protože je nová.

V přílohách k metodice TSO (v Pilířích TSO) je výslovně řečeno, že se obec TSO stará jen a jen o ZŽP. Kdo chce získat cokoliv nad rámec ZŽP (kdo chce být bohatší), ten o to musí usilovat v rámci tzv. „volného trhu“, jenž přece v TSO nezaniká (viz Stanovy HO TSO), ale je tu skutečně volný (nikoliv mafiánský, jako v totalitách).

Z Pilířů TSO je také zřejmé, že stárnoucí peníze nebrání spoření (šetření), neboť jich ve „spořitelně“ (bance TSO) neubývá. Stárnoucí peníze brání parazitování formou „peníze dělají peníze“. Smyslem šetření je přece ušetřit své, nikoliv okrádat druhé.

Tvrzení, že v „TSO se vše podřizuje požadavkům nevzdělaných davů, lidem, kteří nemají žádné vyšší ambice nebo ideje“, je slušně řečeno hloupé, primitivní, ne-li vědomě lživé. Kde je probůh v metodice TSO řeč o tom, že se lidé nesmějí vzdělávat. Kontrola vzdělanosti ale i předmětu vzdělanosti je tu dokonce přísnější než v totalitách.

Také nejvyšší ideou, ambicí a pokrokem skutečně a reálně vzdělaného člověka není hromadění peněz, ale individuální sociální svoboda, kterou umožňuje pouze a jen TSO. Motor společnosti není jen v ekonomice, která v TSO nijakým investicím nijak nebrání. O investicích, jakož i o badatelském zaměření tu však nerozhodují přízemně draví mafiáni a jiné šelmy, ale samotní svobodně tvořiví občané...

zmp
rebel
21.02.2013, 04:40:05 zastupitelé jako zástupci jiného lidu, ale určitě ne občanů
Reagovat

Vládcové a zastupitelé mají veškerou moc nad občany. Chudák občan, obyčejný člověk se jen dovolává a prosí. Na úřadech, v práci jako zaměstnanec, atd. Všichni posloucháme jejich zákony a nařízení! Zločinná. Poslanci nyní schválili tzv. zelenou kartu pro imigranty ze 65 zemí mimo EU. V době, kdy půl milionu občanů čr nemá práci a na jedno volné místo je i 150 zájemců, tak zástupci lidu dělají tato antisociální rozhodnutí. (Nyní se v Německu křesťanský kostel stal mešitou, v Londýně vyhodil řidič slepce se psem z busu, protože pes je muslimům nečisté zvíře a on ho nechce v busu, v Bruselu zakázala radnice vánoční stromek, aby nepobouřila muslimy).

Ano, oni jsou zástupci lidu, ale nějakého cizího lidu, nějakého spikleneckého seskupení cizího lidu, určitě nepracují pro zájem obyčejných občanů. A lidé se jen podivují, prý, co je to tam ve vládě za blázny.

Naopak. Jsou u moci lidé, kteří moc dobře vědí, proč zbídačují a rozvracejí společnost. Je to obyčejná genocida.

Mluví jiným jazykem: „Loupež je pro ně vrácení dluhu, apartheid je pro něsvoboda, míroví aktivisté jsou pro ně teroristé, vražda odpůrce je pro ně sebeobrana, pirátství je pro ně zákonné, Palestinci jsou Jordánci, obsazení je osvobození" atd.

Problém je, že občané jim věří. A další problém je, že nevědí, JAK řešit chod společnosti bez pánů. Ono je žít bez svištění karabáče nad hlavou ani nenapadne. TSO je pro ně složité! Bohužel, co s tím? Co dělat?
ZMP VM
21.02.2013, 10:34:21 RE:
Reagovat


Pojem „občan“ je odvozený od obce. Neexistuje tedy nijaký „občan státu“, ale jen „státní příslušník“, což je tolik co konkrétní statistické číslo (srovnej „mukl“ = muž určený k likvidaci) v rámci obecné statistické sumy „lidu“.

Koho z jakýchkoliv důvodů neosloví TSO, tomu není pomoci...

Pokud někoho TSO přece jen osloví, pak by si měl uvědomit, čím chce naplnit svůj čas. Bojem za realizaci TSO (který řeší všechny dílčí problémy), nebo bojem proti Muslimům, Židům, Cikánům a tak podobně? Což právě totalita proti sobě neštve národy a rasy, aby odvedla pozornost od skutečného řešení všech problémů, od TSO?

zmp
Kuba
19.02.2013, 11:43:54 blázni mezi lidmi
Reagovat

Patrně nějaký blázen z pomsty nechal ve Fenštátě unikat plyn, který vybuchl a zabil nájemníky v panelovém domě včetně dětí. Ještě předtím těnto blázen se jako nenormální projevoval. Opakovaně dělal lidem problémy a vyhrožoval, choval se jako pošug.

Nyní jsme svědky dojemné péče zastupitelů, policie, politiků o pozůstalé a postižené, zraněné a umírající. Radnice chce okamžitě poskytnout náhradní bydlení postiženým, dát peníze atd.

Naráz tolik péče. Když ale ve jménu svobody bláznů nechali přes mnohá upozornění chodit debila mezi lidmi a ohrožovat je, tak to bylo v pořádku. Svoboda obyčejných občanů je nezajímala. Ve jménu toho, aby se náhodou někdo nediskriminoval, tak je následek tato tragedie. Tento systém nese za to odpovědnost. Nechal blázna mezi lidmi. Jak to asi může dopadnout? A takových případů bláznů mezi lidmi je spousta. Snad se tímto něco změní a tyto blázny začne policie opět zavírat.
rebel
20.02.2013, 08:59:32 zločin
Reagovat

Masmédia opatrně lkají nad tím, kolik lidí muselo umřít kvůli takovému člověkovi, který trval na svém, a prý když nebylo po jeho, tak obětoval i jiné lidi. Až úzkostlivě se vyhýbají tomu, otevřeně říci, že se po ulicích toulá spousta dalších deviantů, blázní, vrahů a zločinců, kteří byli propuštěni z ústavů a věznic. Prý již nejsou nebezpeční svému okolí. Hned vedle ale v rubrice krimi říkají, jak takový propuštěný zase zabil ženu atp. Sypou nám to jak ptáčkům a vyplachují nám mozky. Navykají lidi na nedůslednost. Řekne se "a", ale "b" se již nedodá.

Když už vůbec, tak se argumentuje tím, že nejde jen tak někoho sbalit, když jen tak říká, že to tady zapálí. Prý by se to mohlo zneužít. Byl by to prý návrat do dob budování socialismu.

Jak byste se ale v TSO chtěli vyhnout tomu, abyse nedělo zneužití toho, když pozavíráme nadosmrti každého, kdo bude trochu odlišný,nebo řekne něco, co se nám právě nelíbí?


ZMP VM
20.02.2013, 09:42:51 RE:
Reagovat


Je v tom obdobné pokrytectví, jako s NVO. Pouštět i odsouzené devianty mezi lidi a mluvit o zneužitelnosti jejich izolace masíruje veřejné mínění v duchu: Vynuťte si izolaci deviantů a my se tím pak budeme ohánět také při izolaci nepohodlných...

Deviace a jiné úchylky chování se projevují už v dětství. Protože to neujde pozornosti okolí, deviant se zpravidla nestane plnoprávným občanem TSO, neboť právě o tom rozhodují občané.

Pokud přece jen nějak projde, pak pro něj platí pravidlo „jednou a dost“. Zbytek života stráví bez možnosti volného pohybu, pod poručníkem...

zmp
Kristina
26.02.2013, 07:24:54 RE: blázni mezi lidmi
Reagovat

Kuba se zamýšlí nad tím, že mezi námi chodí spousta bláznů, škodí ostatním a my poznáváme až neodvratné důsledky jejich jednání.

Opět bez pochopení fungování reinkarnace a karmy si nemůžeme tyto události vysvětlit.

Přesné vysvětlení by podal jen jasnovidec, který by viděl do celého přediva vztahů všech lidí, účastnících se například hromadného neštěstí jako ve Frenštátě.

My můžeme jen dedukovat podle toho, co víme o zákonitostech karmického vyžívání.

Skupina zemřelých ve Frenštátě si mohla "naplánovat" společnou smrt za účelem společného vstupu do duchovního světa, kde opět společně mohou pracovat na úkolu, který je dal dohromady tímto neštěstím. Není vyloučeno, že se opět společně zrodí jako skupina. Zdánlivá různorodost skupiny včetně dětí je zavádějící, protože z vnějších znaků nedovedeme posoudit, čím je skupina spojená. Vraždící "blázen" byl spouštěcím mechanismem, ale odnese si svůj trest, protože zabíjení duchovní svět neodpouští.

Úmrtí dětí při neštěstí, které nejvíce působí na citovost nás všech, je také záměrným plánem; relativně "nespotřebovaný" život dítěte, které by se dožilo např. 70ti let, je uchován jako síla, která se projeví v příštím životě opět při nějakém karmickém úkolu.

Bolest a žal rodičů ze ztráty dětí je karmicky učrena k jejich prožití; víme, že z bolesti a trápení se formují ty nejlepší duchovní vlastnosti a přetavují ji jako zlato v ohni.

Vím, že je nesnadné tváří v tvář takovýmto neštěstím a zvlášť, když se člověka osobně dotýkají, vysvětlovat si je tímto způsobem. Ale pokud je člověk přijme do sebe, jsou mu obrovskou pomocí v chápání zdánlivého zla působícího na Zemské pláni.


ZMP VM
26.02.2013, 10:20:52 RE:
Reagovat

Všechno dobré, až ten závěr:

"...chápání zdánlivého zla působícího na Zemské pláni."

Ač je možné zlé obrátit v dobré, přece to zlé není zdánlivé, ale plně skutečné...

zmp
Kristina
26.02.2013, 13:29:29 RE: RE: blázni mezi lidmi
Reagovat

Dobře, tak jinak; zlo je ve vývoji světa potřebné.

Právě proto musí dobro, pokud se má vystupňovat ve svatost, překonat zlo, které se mu staví do cesty.

Zlo má úkol přivést lidstvo na vyšší stupeň. (R.S.)
Josef22
19.02.2013, 03:04:44 Karma II
Reagovat

Je zajímavé, že se osobní karmy zaniklých Babyloňanů, Kartaginců a Římanů vyrovnávají (ještě k tomu přirozeně) např. v Somálsku, Bangladéši, Etiopii apod., a ne třeba v Británii, Švédsku nebo v Itálii. Je pozoruhodné, že se špatná karma např. u Norů nebo jiných národů projeví až tehdy, kdy přijdou o naftu a přestanou být bohatí. Do té doby ať se v tom "máchají" chudáci v Somálsku, Bangladéši - jsou zvyklí a je to karma. Pozn.: když mluvím o Britech, nebo Dubajcích, nemluvím samozřejmě o národech, takže se omlouvám Bengálcům.

- Možná že celý problém s karmou spočívá v její nesnadné nebo úplně nemožné "evidenci, kontrole a řízení". Vysvětlím srovnáním: šachová hra - 32 kamenů, 64 polí. V matematice jsme se v teorii her učili, že počet přípustných pozic je vyjádřen číslem 10 na padesátou a složitost herního stromu je více než dvojnásobná a lze ji vyjádřit číslem 10 na stopatnáctou /obě čísla jsou přibližná, přesné údaje už si prostě nepamatuji, lidé s lepší pamětí mě jistě opraví/. Špičkový počítač dokázal porazit šachového mistra světa až někdy kolem r. 2000 a to jen proto, že i mistr světa má vzhledem k těmto obrovským číslům svůj limit. Karma - v současnosti existuje asi 7 miliard lidí. Tito lidé každý den konají různý počet dobrých a špatných skutků na mnoha různých "úrovních" dobra a zla (např. od krádeže žvýkačky po vraždu). Už za měsíc může být počet těchto skutků třeba bilion nebo dva. Při uvažované průměrné délce života řekněme 70 let si to astronomické číslo ani nedovedu představit. A to ještě musíme kalkulovat s přírůstkem lidstva, takže je možné, že 110 let tady bude 20 miliard lidí denně páchat dobré a zlé skutky. To bude počet jednotek, který nelze vyjádřit ani číslem bilion nebo trilion, myslím že i číslo googol, ačkoli je těžko představitelné, je v této souvislosti nepatrné. Tato neuvěřitelná množství budou ještě "vylepšena" tím že se duše vracejí v nestejných ročních intervalech, bude nutné "evidovat" komu byl vrácen jaký skutek, jestli mu bylo vráceno např.8 skutků z 15, nebo všechny, jestli neobdržel spravedlivou "odměnu" třeba dvakrát, kolik mezitím spáchal dalších dobrých a zlých skutků atd. .... Je vůbec "něco" schopno (nebo někdo schopen) takovou činnost, takovou "evidenci " řídit a zvládnout?
ZMP VM
19.02.2013, 10:43:10 RE:
Reagovat


Vaše úvahy o karmě jsou logicky naprosto správné. Tu a tam však nevycházejí ze zcela správných předpokladů.

Negativní karma se zpravidla vyrovnává v nejchudších zemích právě proto, že jsou chudé, bez ohledu na příčiny jejich chudoby. Kdyby byla chudoba v Dánsku, vyrovnávala by se tam. Přijde-li Dánsko o naftu, pak Dánové nezchudnou pro negativní karmu Dánska, ale pro negativní osobní karmu jednotlivců, kteří se v té době v Dánsku inkarnují.

Negativní karma se vyrovnává také v bohatých zemích, například v podobě dětí rodičů, kteří mají předpoklady k chudobě, k zanedbávání péče, k týrání dětí atp. Takže ani tady není záhadou, proč se negativní karma vyrovnává právě v takových rodinách...

S nesnadností evidence karmy jste trefil do černého. Tato nesnadnost však nemůže narůstat donekonečna z důvodu tak zvaného přelidnění, jímž nás straší satanisté. Dle sdělení R. Steinera je počet lidstva konečný. Nesnadnost nemůže narůstat donekonečna ani z důvodu centrální evidence karmy, jak ji naznačuje Vaše přirovnání k počtu možných kombinací v šachové hře. Každý jednotlivec nese evidenci své karmy a tedy také způsob jejího vyrovnání jaksi sebou. Proto nejsou lidé úplně stejní a nevracejí se ve stejných intervalech. Tato decentralizace karmy je právě tím, co je schopno karmickou agendu zvládnout. Také zkracující se intervaly reinkarnace a s tím související narůstání počtu lidstva na Zemi, urychluje vyrovnávání karmy a tím i možnosti pokroku v individuálním vývoji.

Různé sociální poměry a příslušnost k různým národům však nejsou dány vždy jen karmou, ale také počtem inkarnací na Zemi, to je nabýváním zkušeností se zemskými poměry. Tím je dáno, že tak jako se život jednotlivce člení na dětství, pubertu, dospělost a stáří, tak lze členit také různé národy. R. Steiner o těchto věcech svého času přestal mluvit, neboť pro to byl (satanisty ovlivněným veřejným míněním) osočován z rasizmu...

zmp
Kristina
23.02.2013, 17:34:15 RE: Karma II
Reagovat

Josef se ve svém příspěvku ptá, zda je někdo, nebo něco schopno takovou "evidenci" karmy zvládnout.

Běžný lidský rozum na takovou odpověď nestačí; musíme si vzít na pomoc duchovní vědu R.S. a z knihy Sergeje O. Prokofjeva, antroposofického myslitele současnosti, Esoterní význam společné duchovědné práce, nastudovat následující:

Na naší karmě, která má svoje zákonitosti, tkají, pracují, působí a konají duchovní bytosti - archai, archandělé, andělé; kyriotetes, dynamis, exusiai; serafíni, cherubíni, trůnové. Vliv všech devíti hierarchií na proces utváření karmy je následující: Třetí hierarchie, andělé, archandělé, archai, která stojí člověku nejblíže, přenáší neustále lidmi vytvořenou karmu do duchového světa, kde ji předává bytostem druhé hierarchie, které ji tak přetvoří, že se dá sjednotit s celým duchovým kosmem. Nakonec převádí první hierarchie důsledky z toho, čím se stala karma světa, opět dolů do pozemského světa, kde je přímo vtiskne do pozemské materie, takže dotyčný člověk se setká s těmito kosmickými důsledky s nutností přírodního zákona.

Dá se tedy říci: Třetí hierarchie nese v sobě plné vědomí všech karmických vztahů pozemských lidí. Druhá hierarchie je napojí životem duchového kosmu a první hierarchie jim propůjčí onu konečnou, neotřesitelnou formu, v níž potom působí na Zemi jako zákony vyšší, božské spravedlnosti.
rebel
18.02.2013, 01:45:12 normalita totality
Reagovat

50% dětí se nyní rodí do rodičům, kteří nejsou v manželství. Vím, že důležité je především to, že v rodině jsou oba rodiče, a ne to, jestli jsou sezdaní. Přesto mi nepřipadá v pořádku, že manželství je přežitek. Co si o tom myslíte?

Normalita je poplatná době. V USA je nyní normální, že žádný dospělý se nesmí přiblížit ke školnímu autobusu s dětmi blíže jak 5m. Když se přiblíží více, tak řidič zavírá dveře a prudce vyjíždí pryč.

To vše v souvislosti se střelbou ve školách atp. Vlastní rodič nesmí doprovodit své dítě do autobusu!

Toto se v zemi údajné svobody a neomezených možností pokládá za normální. Jak asi bude vývoj pokračovat dál? Chtít toto změnit je snad nemožné.

Takto řešit prevenci mi připadá stejně ubohé a scestné, jako když nezaměstnanost chce stát řešit naléváním peněz do úřadů práce a do zlepšení práce úřadů práce.
ZMP VM
18.02.2013, 10:16:04 RE:
Reagovat


Chápeme-li manželství jako odpovědné spojení muže a ženy založením rodiny a uvědomíme-li si, že po nástupu antikřesťanského ateismu a pádu monarchií jsou rodiny systematicky rozvraceny současnými státními totalitami, zejména tzv. „demokratickými“.

Proč by mělo za manželství platit jen to, co požehná stát, který si ho evidentně nepřeje, nikoliv to, co požehnají muž a žena, kteří si ho evidentně přejí?

Proč by mělo za manželství platit jen to, co požehná otrokářská ideologie, nikoliv to, co požehná svobodomyslnost muže a ženy?

Normalita není poplatná době, ale danému stavu, například stavu systematického rozvratu. Doba, k níž k rozvratu došlo, za to přece nemůže.

Nemohou-li bezmocní, ale zodpovědní lidé v USA zabránit produkci MK-ultra zločinců, brání se alespoň „zoufalými“ opatřeními, která jim MK-spoklenci dovolují, pokud nahrávají jejich systematickému rozvracení rodiny. To je dnes v USA bohužel normální a půjde-li to tak dál, bude to normální také u nás.

Chtít to změnit je nemožné, pokud veřejné mínění nepochopí, co je a co není skutečná změna...

zmp
rebel
20.02.2013, 17:08:10 manželství
Reagovat

Jste tedy pro manželství nebo ne?

Jestli manželství bereme jako svazek muže a ženy, potom něco jiného je rodina.

Manželství většinou předpokládá i rodinu. Děti by měly mít oba rodiče. A o to mi jde. Jestli v TSO budou muset všichni, co mají rodinu, být v manželství? Manželství však není jen svazek pozemský, ale i z náboženského hlediska je to svazek uzavřený před bohem. Jak to bere TSO?

Ještě by mne zajímal Váš názor, jestli je dobré vstupovat do manželství až po delší známosti, třeba už i s dítětem, nebo naopak, všechny věci ohledně sexu nechat až po vstupu do manželství? V dnešní době je nějaká dívší cudnost nebo chlapecká nesmělost a panenská nevinnost spíše opovrhovaný znak nějaké osobnostní zaostalosti.

Kdo a jak bude v TSO uzavírat svatby? Co institut manželství bude mít v TSO za výhody (sociální) proti vztahu bez manželství?
ZMP VM
21.02.2013, 10:11:49 RE:
Reagovat


Manželství (odvozeno od „manželé“) = manžel a manželka

Rodina (odvozeno od „rodit“) = rodiče a děti

Otázka: „budou muset (v TSO) všichni, co mají rodinu, být v manželství?“

Odpověď: Protože manželství i rodina spadají do sféry kultury, která je sférou individuální svobody, nelze tu uplatňovat nijaké „muset“. Každý je tu ve stavu „svobodný“ (svobodný a plnoprávný občan), takže si může dělat co chce. Jen nesmí nikoho (v daném případě partnera či děti) nijak poškodit.

Teze: „Manželství není jen svazek pozemský, ale i z náboženského hlediska je to svazek uzavřený před bohem.“

Antiteze: Je-li manželství uzavřeno na radnici, je uzavřeno před zástupcem totalitního státu (před úředníkem). Je-li uzavřeno v kostele, je uzavřeno před zástupcem totalitní církve (před úředníkem knězem). Je-li uzavřeno na základě dohody muže a ženy, je uzavřeno dohodou (smlouvou) ze svobodné volby, bez vměšování státu či církve. Jak lze uzavřít manželství před bohem, si nedokážu představit jinak, než že jako bohy pojmeme oba partnery, kteří stvrzují smlouvu jeden před druhým jako před bohem. V takovém případě ovšem nepotřebují asistenci nijakého úředníka, ani nijakého dalšího boha. Jsem tedy pro pozemské manželství bez úředníků a cizích bohů...

Pragmatický názor, že je dobré vstupovat do manželství až po delší době (dejme tomu po 100 letech), je založen na domněnce, že se po tu dobu oba partneři vzájemně lépe poznají. Praxe je taková, že se po tu jeden před druhým déle přetvařují...

Puritánský názor, že čekatelé manželství nemají mít spolu nijaký sex, je stejně chytrý, jako názor, že se v době vzájemného poznávání nemají poznávat. Co říká například bible slovy, že „Abraham poznal Sáru“ a z tohoto poznání vzešel Izák?

O likvidaci cudnosti (dívčí i chlapecké) se stará školská „sexuální výchova“, která chce případnou partnerskou lásku preventivně vyhladit a vychovávat k pouhému sexu, či alespoň erotice:

sex = ahrimanský pojem mechaniky spojení

erotika = luciferský pojem vášnivosti spojení

V TSO se do rodin i škol vrátí cudnost, aniž by se tu kdo pletl do partnerských vztahů. Ani do institutu manželství či rodiny tu mimo partnery či rodiče nemá nikdo zasahovat. V TSO bude manželství i rodina zvýhodněno možností prožití vzájemné lásky. Sex ani erotiku (manželskou či nemanželskou) není v TSO zapotřebí nijak zvýhodňovat, ani skandalizovat...

zmp
Josef22
16.02.2013, 18:46:22 karma
Reagovat

Někde jsem zde četl, že karma platí i pro rody a národy. Pokud ano, tak jak platí a pro koho platí? Např. lidé v Bangladéši už řekněme 2000 let stále trpí tajfuny, záplavami, miliony se jich za ta léta utopily, zemřely na epidemie, v neustálých hladomorech zemřely hlady, zemřely v důsledku neexistující zdravotní péča atd. Naproti tomu např. Židé se mají stále lépe, jsou stále bohatší, mají stále větší vliv atd. Jak to, že jsou na tom Židé karmicky tak dobře a Bangladéšané beze změny karmicky tak špatně? A to jsem použil ke srovnání Židy, kteří jsou na tom s kvalitou života, bohatstvím atd., hůře než např. Švýcaři, kteří v podstatě ani neví, co je to hrůza válek a kvalitu života a pohodu by mohli vyvážet. A to jsou ještě výše Švédové a nejvýše Norové, kteří mají i vůči švýcarům mnohem vyšší index kvality života (HDI) . A to ještě vůči Židům mají Švédové a Norové větší klid a pohodu v tom, že nikdo nezkoumá, jestli je v nějaké bance nějaký Švéd nebo Nor, nikdo je nechce posílat zpět do koncentráku, do plynu, nikdo nezkoumá, jestli je nějaký umělec původem Nor nebo Švéd, jestli nějaký český prezident nebo politik je původem Nor nebo Švéd atd. I přesto jsou na tom Židé "tisíckrát" lépe než Bangladéšané, kteří neměli za celou svou historii ani ucelených 10 let, kdy by na tom byli dobře, a ani ve 21.století nedosahují úrovně Švédska a Norska 15.století. Tak bychom mohli navzájem porovnat i desítky jiných národů. Tak proč pro jednoho karma taková a pro druhého jiná, když např. právě ti Bangladéšané mají "za sebou" méně způsobeného zla, než ti spokojení Švédové?
ZMP VM
17.02.2013, 10:59:20 RE:
Reagovat


Zde je třeba se umět orientovat v tom, co do které karmy patří. Do karmy národa přísluší to, co mají jeho příslušníci společného. Jazyk, mluvnice, osídlená lokalita, dějiny, tradice a kultura vůbec. Jedna věc je však kultura národa a jiná věc je kultura jednotlivce, k níž náleží také jeho životní úroveň. Kultura národa je vlastně dána kulturou jednotlivců, nikoliv naopak, neboť národ bez jednotlivých příslušníků vůbec neexistuje, tak jako mnohost neexistuje bez jednotlivostí.

Životní úroveň jednotlivého příslušníka národa ovšem není dána jen jeho osobním přičiněním, ale také možnostmi, které poskytuje národní společenství jednotlivců, či přírodní zdroje národa (spíše však státu). Například Dánové jsou na špici životní úrovně jen díky nalezištím ropy. Pokud jim tento zdroj jednou vyschne, nebo přestane být o ropu tržní zájem, půjde jejich životní úroveň prudce dolů. Jsou ovšem i jiné národy (spíše státy), které mají bohaté přírodní zdroje a přece je jejich životní úroveň podprůměrná. Proč? Protože jejich zdroje jim byly ukradeny...

Životní úroveň jednotlivce je ovšem dána především jeho osobní karmou. Má-li karmu pozitivní, narodí se například v Dánsku (podle své kulturní orientace). Má-li karmu negativní, narodí se například v Bangladéši, kde na něj navíc číhají Vámi zmíněné živelné pohromy.

Srovnáte-li životní podmínky Bangladéšanů s podmínkami Japonců, shledáte, že i Japonce sužují tajfuny (japonský název), záplavy atd. Přesto mají Japonci vyšší životní úroveň než Bangladéšané, ač vlastně nemají žádné významné přírodní zdroje. Možná, že Bangladéš je na zdroje bohatší. Proč tedy? Protože kultura Japonců je přičinlivější.

Určitě namítnete, že i jiné národy nejsou přičinlivé a přesto mají životní úroveň nadprůměrnou. Patrně poukážete na jejich zdroje, ukradené jiným národům. Souhlasím. Ale i parazitní sklony mohou být součástí národní kultury. Takový národ však nemá žádnou karmickou perspektivu, ale nutně spěje k naprostému zániku, jaký potkal například již Babyloňany, Kartágince, Římany a jiné.

Osobní karmy jejich příslušníků se přirozeně vyrovnají například v Bangladéši.

Zde je třeba vzít v úvahu také skutečnost, že Bangladéšané jsou v podstatě uměle vytvořeným národem, odtržením od Indie, jejíž prastará kultura je založena na víře, že tento svět je pouhou iluzí. Jaký div, že se v něm Indové příliš neangažují a žijí nuzně, v očekávání nirvány...

zmp
rebel
13.02.2013, 09:50:28 symboly ponížení občanů
Reagovat

Připadá mi, že všude zde jsou jen symboly totalitní moci (a tím tedy bezmoci obyčejných občanů na straně druhé), nadřazenosti (ponížení občanů na straně druhé), jakési archetypy rodičovských autorit, které všude překrývají svou prezentací i reálnou mocí obyčejné občany. Občan je nula, kníže, prezident, ministr, poslanec, zastupitel, celebrita, odborník, akademik - to je Někdo, to je důvěryhodný člověk. Naprosto nevěř sobě nebo nějaké jiné nule, jako jsi ty nebo jiný tvůj spoluobčan... musíš si nechat poroučet od nějaké autority....

Proč budoucí prezident Zeman plánuje, že bude klást věnec ke hrobu TGM? To jako TGM je nějaký nadčlověk? Je to symbol něčeho, jako i Havel byl a je symbolem něčeho, na co se odvolával tzv. kníže. (Havlův památník je v názvu nynípřejmenovaného letiště Václava Havla.... což je pro všechny lidi přicházející do čr symbolem toho, co v této republice vládne za režim. Už ale nevidí, jak se zde lživě a pokrytecky mění historie a jak vše ovládají lži.). Všude symboly, třeba hymna státu, znak nějakého hnutí - třeba kříž, nejen hákový, hvězdy, nejen EU atd. Oko s pyramidou jako znak NWO atd.

Vlajka nebo tzv. hradní stráž. Chudáci kluci tam stojí jak pindíci, a to se považuje za znak státnosti. Takové ponižování člověka, který tam stojí jako otrok, loutka. Symbol něčeho. Čeho? Toho, pro co člověk je takto ponížen. Svědčí to o zrůdnosti systému, státu, který takto ponižuje své otroky. Za peníze mu jeho otroci takto a jinak slouží. O tom všem mi vypovídá, jen vidím tu tzv. hradní stráž. Nebo jiný symbol totality. Ponížení a bagatelizace občana.

Je to řízené vymývání mozků občanů, aby se jim ponížení a zotročení jevilo jako normální součást života svobodného člověka?
ZMP VM
13.02.2013, 10:32:05 RE:
Reagovat


Cituji Vaše závěrečná slova: Je to řízené vymývání mozků občanů, aby se jim ponížení a zotročení jevilo jako normální součást života svobodného člověka?

Tato slova by byla správná, kdyby v nich nebylo slovo „svobodného“, nebo kdyby namísto něj bylo uvedeno „zdánlivě svobodného“...

zmp


Filip
10.02.2013, 18:20:27 píchance do masa
Reagovat

Všiml jsem si v poslední době, že opakovaně v TV dávají naturalistické záběry očkování. Propagují vakcíny a při tom vráží jehlu do masa, až s sebou trhnu. Raději zavřu oči a nedívám se na to. To má jako rodiče oslovit, aby dávali trápit své děti?

Co tím asi kdo sleduje? Nemyslím si, že je to náhoda. Do TV dávají jen vysoce sofistikované psychologicky prověřené metody ovlivňování lidí.
ZMP VM
11.02.2013, 09:50:32 RE:
Reagovat


To má rodiče oslovit sugestivně (vrýt očkování co nejúčinněji do podvědomí)...

zmp


rebel
09.02.2013, 04:19:37 konflikty států a národů mezi sebou
Reagovat

Jestliže by nebyly státy proti sobě štvány jejich falešnými zástupci lidu ve vedení snad všech států světa, existovaly by války jako nyní? Třeba taková Evropa národních států, jako tomu bylo před I. Sv. válkou, byly by zde války? Je v přirozeností států nebo národů, obyčejných lidí, stále válčit a rozdmychávat napětí, jako je tomu nyní? Nebo sociální napětí, terorismus a války jsou jen vymoženost dnešní doby se služebníky "nového světového řádu" = NWO ve vedení patrně všech států světa? Co nebo kdo to žene všechny (lidi i národy a státy) navzájem proti sobě? Ideje, lidé, ideologie, víra? Ohrožují snad totalitu NWO národní státy? Jsou-li ve vedení patrně všech států takovíto soukmenovci, potom to mají v rukách a nemusí nic řešit, proč hnát státy proti sobě? Jaký by zde byl důvod? Jen ten, že prostě to tak chtějí? I to je dostatečný důvod: Já to tak chci.
ZMP VM
09.02.2013, 10:27:55 RE:
Reagovat


Tam kde nikdo nikoho nezastupuje, je každý za své jednání zodpovědný sám. V takových poměrech by odpadly války států, národů, ras, náboženské války atp. Zůstaly by jen války osobní, a to všude tam, kde lidé ještě nedospěli k individuální svobodě a tedy ke vzájemné ohleduplnosti. Je to právě nesvobodná bezohlednost (libovůle, zvůle), co žene lidi, národy, státy atd. proti sobě...

Národní státy NWO nijak neohrožují. Jsou to jen dvě varianty téhož, tj. totality. Volte tu či onu totalitu a dostanete se vždy „z deště pod okap“, budete stále „lítat od čerta k ďáblu“.

zmp
rebel
13.02.2013, 09:28:09 RE: RE: financování válek Rotschildy?
Reagovat

Myslel jsem ten dotaz ještě následovně: třeba I. světová válka, všechno bylo rozbité, infrastruktury zemí rozbité, lidé otrávení, demoralizovaní, ale válka stále běžela. To samé II. světová válka, to samé válka v Afghánistánu, před rokem tzv. rebelové v Libyi, nyní v Syrii... nebo libovolná další země, kterou si jako oběť patrně NĚKDO vybere jako svůj cíl. A o to mi jde..... Kdyby skutečně bojovali jen dané státy za I. a II: sv. války, nebo nějací povstalci v Afghánistánu nebo tzv. rebelové v Libyi, tak za chvíli jim dojdou zbraně, peníze, jídlo atd. a lidé, vojáci budou znechuceni, prostě válka nebude moci pokračovat....Zainteresované strany si asi budou muset sednout ke společnému stolu a jednat.

Dnes jsou bojovníci najati jako žoldáci nějaké jednotky z jednoho konce světa, např. již bojující např. v Afghánistánu (tyto jednotky tvoří devianti, lidské sadistické krvelačné zrůdy, vrazi aj. speciálně vybraní jedinci, protože toto normální člověk nemůže dělat) a jsou pak vysláni třeba do Jugoslávie a pak se to vydává např. za národnostní boj Jugoslávců, nebo jsou posláni do Benghází a dělají jako nespokojené občany v Libyi, to samé nyní v Sýrii, kde prý 90% tzv. povstalců tvoří žoldáci z cizích zemí a prý veškeré zbraně jsou jim dodávány NATem přes turecké hranice.

O to mi jde, myslím, že války mezi státy by asi netrvaly tak dlouho a nebyly tak krvavé masakry mezi obyvateli, kdyby to NĚKDO nefinancoval. Mám dojem, že snad všechny nynější války takto probíhají. Nebo se pletu? A co je smyslem tohoto válečného průmyslu současnosti?

V historii klan Rotschildů a jejich soukmenovců financoval obě strany válečného konfliktu, klan a soukmenovci tak vydělali vždy, lhostejno prohrál-li jeden nebo druhý stát.
ZMP VM
13.02.2013, 10:23:23 RE:
Reagovat


Financování války nestačí. Musíte pro obě strany zajistit také zboží, které si lze za poskytnuté finance koupit. Především zbraně, munici, potraviny, ale také suroviny atd.

Cílů tohoto podněcování válek je více. Nezanedbatelné je například snižování stavu populace. Především však jde o to, aby se obě podporované strany zadlužily a nebyly s to svůj dluh splácet. Za takových okolností jsou levně k disposici jejich přírodní a lidské zdroje. Všimněte si, jak se obdobně zadlužují také neválčící státy (např. ČR). Takže v tomto ohledu jsme všichni udržování jaksi v poválečném stavu rozvratu. Kdo se tomu nepodrobí dobrovolně, ten je k tomu donucen válkou (viz Srbsko)...

zmp
ZMP VM
08.02.2013, 17:28:35 reakce na: rebel 08.02.2013, 10:33:29 RE: RE: zlo
Reagovat


Rebel:

Myslím si, že zlo je ve společnosti díky zákonům. Něco takového jsem vyčetl i z pilířů TSO.

Zlo jako takové je bytostné a teprve postupně se začlo uplatňovat i vně. A teprve zákony vlastně umožňují nebo dokonce podněcují zlo projevující se mj. i ve společnosti.

 

Reakce:

Zlo musí nejdříve zakořenit v člověku (tak zvaným svodem rajského hada) a teprve potom se může projevit navenek (Kainova vražda Abela) jako sociální zlo. Teprve až je tu sociální zlo je možné ho také uzákonit, popřípadě umožnit zákonem určitý druh zla, pod krycím heslem „zákonná opatření proti zlu“ či ochrana „práv“ proti bezpráví...

zmp


Hana
05.02.2013, 22:00:27 školství
Reagovat

Dnešní školství se mění skoro každou novou vládu, každý nový mnistr školství dělá jinou metodiku ve školách.

Máte představu o tom, jaké druhy škol by měly být? Jaké principy by mělo mít školní vzdělávání. Jak by mělo probíhat školní vzdělávání - myslím tím mateřská škola, základní, střední, vysoká. Jaký je Váš názor na odborná učiliště, vyšší odborné školy, na tzv. zvláštní školy, které jsou v EU vlastně zakázány z důvodů určité rasové segregace a pro selektivní vyřazovaní např. Romů z běžných škol. Co si myslíte o jeslích, mateřských školách? Asi je to v současnosti poplatné tomu, že plno rodičů musí být v práci od rána do večera po celý týden. V TSO budou mít rodiče asi více času na rodinu a na výchovu dětí a tak asi nebudou potřebné jesle, školky ani školní družiny. V televizi nebudou běžet zvěrstva a sadistické pořady jeden za druhým jako nyní.
ZMP VM
06.02.2013, 11:56:29 RE:
Reagovat


Samozřejmě upřednostňuji waldorfské školství v původním duchu R. Steinera.

Jak pravíte, v TSO budou mít rodiče určitě dostatek času na rodinu a na výchovu svých i cizích dětí (např. osiřelých), takže tu jeslí, mateřských škol či školních družin nebude zapotřebí.

Školství v principu nesmí člověka vychovávat v naprogramovaného robota (tzv. příprava na budoucí povolání) ale mělo by ho vychovávat k individuální svobodě (příloha č. 03j v metodice TSO), přes výchovu k inteligenci (příloha 03g). Celý tento výchovný program by mělo obsáhnout základní školství, včetně vyučení nějakému řemeslu, podle talentu a zájmu žáka (učedníka).

Zvláštních škol není třeba. Co je kdo na základní škole schopen pojmout, to pojme.

Speciální, tak zvané „vyšší“ studium je již věcí osobního zájmu jednotlivce a všem přístupných sdělovacích prostředků (odborné literatury, kurzů a internetu) – viz přílohy k metodice TSO.

Vysokých a středních škol, kde se stejně nikdo nic užitečného nenaučí, takže slouží jen k intelektuální segragaci elit, rovněž není zapotřebí...

Protože sdělovací prostředky budou v TSO plně pod dohledem občanů, takže nebudou produkovat nic, co si občané nepřejí (viz metodika TSO)...

zmp
rebel
05.02.2013, 00:32:13 centralizace je slepá cesta
Reagovat

Centralizace automaticky svádí k neřešitelným věcem. Vše se tu uzákoňuje, naprosto normální věci se odlidšťují a dělá se z toho něco výjimečného. V totalitě se nic nedá řešit důsledně. EU schvaluje zákony, kdy např. na potravinách musí být napsány jednotlivé složky v jídle určitou velikostí, aby to prý bylo čitelné. Aby lidé věděli, co jí. Ale někdy prý obaly jsou malé na to, aby se tam vše napsalo.

Takové nesmysly. Proč mám číst složení na chlebu, že tam jsou namletí krabi, brouci, arašidy, soja, desítky konzervantů a emulgátorů atd. Co ta, ta svinstva vůbec dělají? Je výsměch lidem, že se tam takové špinavosti píšou a ještě se z toho dělá zásluha!

Kdyby v obecní pekárně chléb pekl normální pekař - občan obce, ten, co si své jídlo potom koupí i pro sebe a svou rodinu, tak tam určitě nebude valit ta svinstva a jedy, které tam dává nadnárodní obr pekárna nějakého miliardáře, který si chodí nakupovat košer jídlo do jiného obchodu. Proč by tam potom psal nějaké složení? Dá tam jen to nejlepší a žádné svinstvo.

Zcela zřetelně je vidět, jak jediná cesta k normálnosti je decentralizace a ne cesta k tuhému centralismu nějaké EU nebo NWO.

Obdobně to je i v jiných věcech. Nějaké kontrolní komise, prověřování grantů, udavačské linky prý na boj proti korupci, ochranky prezidentů a prvních slečen, zvýhodňování queer komunity, popularizace zvráceností a násilností v TV a masmédiích a další neskonalé nesmysly, které si totalita na své otroky vymýšlí, a lidé jsou už tak dopletení, že to berou bez odporu.
rebel
31.01.2013, 02:33:24 odpuštění
Reagovat

Zajímalo by mne, jestli by se vůči zlu nemělo občas postupovat i jinak než tvrdě. Např.:

"Když jde proti mně zlo, tak ho obejmu a řeknu mu: miluji Tě. A zlo se tak lekne, že se změní v Lásku." Květa Fialová.


ZMP VM
31.01.2013, 11:05:09 RE:
Reagovat


Pokud vím, tak následkem leknutí může jednoho i klepnout. Obejmu-li zlo mířící na mě kudlou, pak se neodvratně napíchnu. To znamená, že metoda Květy Fialové je pro obě strany velmi tvrdá.

Stateční policajti z hygienických důvodů neobjímají zlo zcela, ale objímají pouze jeho ruce tím, že je sevřou do „klepet“. Úplné obětí zla se praktikuje pouze v blázincích tak zvanou svěrací kazajkou. V klepetech či ve svěrací kazajce se zdá být zlo opravdu „ztělesněnou láskou“...

Protože jsou různé stupně zla, zajímalo by mě, jak dlouho které zlo Květa ve svém obětí svírá, aby změklo...

Nač pracně usilovat jako učedníci o poznání pravdy, která nás osvobodí, nač se vyvíjet ke svobodě tovaryšů a lásce Mistrů. Stačí přece páchat zlo a Květino obětí z nás rázem udělá Mistry lásky!

zmp
rebel
31.01.2013, 02:28:24 trest
Reagovat

V Bibli je napsáno něco v tom duchu: že i světec se denně dopouští hříchů nebo provinění a že se má odpouštět 77x denně. Jak s tím nyní koresponduje to, že v TSO je člověk potrestán i za jeden přečin snad až zbavením občanských práv? Není to až příliš přísné? Proč jste papežštější než papež?

Není lepší pře-výchova než sebepřísnější trestání?
ZMP VM
31.01.2013, 10:44:38 RE:
Reagovat


V metodice TSO (v pilířích) je řečeno, a několikrát to bylo řečeno také v diskusi na našem webu, že právo odpouštět má výhradně poškozený. Tedy nikoli nějaký prorok, svatý, potentát či zákon, tím méně metodika TSO, která v odpouštění poškozeným nijak nebrání...

Protože metodika TSO nezná pojem „trest“, ale jen pojem „náhrada škody“, a protože následkem zbavení občanského práva se škůdci dostane požehnané výchovy poručníka, odpovídá metodika TSO na Vaši otázku, zda „není lepší pře-výchova než sebepřísnější trestání?“ jednoznačně „ano je!“

zmp
David
29.01.2013, 01:00:28 oprava
Reagovat

-Zde jsem měl na mysli, /jak mi utkvělo v paměti z našich diskusí nebo korespondencí před lety,možná ještě z ČPDN/ "Svatí Otcové držící neomylně opratě VÝVOJE ve svých rukou,kteří jsou kdykoliv připraveni je předat adeptům individuální svobody"
David
29.01.2013, 00:57:31 ?
Reagovat

.."Tito „otcové“ jak je nazýváte, nejsou neomylní. Intelektuálně jsou dokonce podprůměrní. Zmocnili se však zdroje prostředků k najímání mozků, takže jejich otroci na svém zrobotizování vlastně pracují sami."...
-Zde jsem měl na mysli, /jak mi utkvělo v paměti z našich diskusí nebo korespondencí před lety,možná ještě z ČPDN/ "Svatí Otcové držící neomylně opratě ve svých rukou,kteří jsou kdykoliv připraveni je předat adeptům individuální svobody" - Tito Otcové již ty opratě nedrží,nebo propadli temnotě? Nebo ty opratě předali adeptům svobody z řad vyznavačů temnoty-ti přece nemohou být adepti svobody už z důvodů karmy-za to co dělaj..?
... "„Tito vyznavači temnoty, opožděnci ve vývoji, nemohou vládnout věčně“, ale jen tak dlouho, aby co nejvíce lidí dostalo příležitost vyvíjet vývojové síly, překonáváním jejich zla. Pak „otcové“ zmizí a z jejich robotů se stanou lidé neschopní vzestupného svobodného vývoje"...
-Jak s tímto souvisí jejich plány na celoplanetární redukci obyvatel na 500 miliónů?Tzn.,že už maj v plánu zmizet, /kam zmizí ti,skrz které přišlo zlo na svět?...A co tam budou dělat,to budou čekat až zas nastane jejich čas?Žádná kamaloka,očistec ? / a jestli chtěj zmizet,znamená to,že už "co nejvíce lidí dostalo příležitost vyvíjet vývojové síly, překonáváním jejich zla" ?
"Utrpení způsobené odvěkým drakem bude dost jen pro skutečně svobodné. Ostatní budou pod ním trpět opakovaně, dokud se neosvobodí, nebo natolik nezdegenerují, že se již nadále nebudou moci inkarnovat jako lidské duše. Pak vyhynou jako jeskynní lidé, vydávaní lživě za předky člověka..."
-Která bytost je tímto odvěkým drakem?Jí se karma netýká? A ti skutečně svobodní-tzn.:svobodní bez jakýhokoliv karmického závazku,včetně toho,že by někdo (drak) měl splácet za utrpení jím způsobeném? ...Tzn.,že skutečně svobodní mu odpustí/li ?
ZMP VM
29.01.2013, 13:52:06 RE:
Reagovat


Věci jsou ve své jednoduchosti nesnadno pochopitelné.

V mystériích Země existují v podstatě jen tři stupně zasvěcení: Učedník, tovaryš a Mistr.

UČEDNÍK = vnitřně nesvobodný a zevně nevolný adept svobody, má povinnost a odpovědnost autoritativně přidělenou Mistrem, nemá však žádná práva („učedník mučedník!“). Léta učednická končí „učňovskou zkouškou“...

TOVARYŠ = zevně volný adept svobody („vandrovník“). Mimo povinnosti a odpovědnosti (pokud během vandrování vstoupí do služeb Mistra) má právo volnosti pohybu. Léta tovaryšská končí, jakmile zevně prokáže svou vnitřní svobodu (svobodomyslnost) a „schopnost + možnost“ oběti...

MISTR = zevně svobodný (volný) i vnitřně svobodný (svobodomyslný). Povinný, odpovědný a oprávněný, jenž se z lásky dočasně vzdává svých práv a obětuje svůj čas a schopnosti učedníkům, jako jejich učitel...

Praví Mistři jsou oni „Svatí Otcové držící neomylně opratě ve svých rukou, kteří jsou kdykoliv připraveni je předat adeptům individuální svobody“, to je těm adeptům, jimž skončila léta tovaryšská...

„Otcové černé magie“, o nichž mluvíte, nejsou praví Mistři i když si tak říkají. Tito „nepraví mistři“ jsou ve skutečnosti „nedouci“. Nedouk tu představuje nezodpovědného učedníka nebo tovaryše, který touží být Mistrem, protože se mu líbí, jak Mistra musejí všichni poslouchat, zatímco on sám nikoho poslouchat nemusí. Mistrovu schopnost vnitřní svobody a oběti z lásky si nedouk necení, neboť si tyto kvality vůbec neuvědomuje. Vnější volnosti si nedouk necení z jiného důvodu. Kdyby se totiž otrokář uvolnil od svých otroků, nebyl by už jejich diktátorem...

Z věci je zřejmé, že do řádného třístupňového vývoje „učedník – tovaryš - Mistr“ vstupují zcela neřádně nedouci, jako nepraví mistři, kteří jsou nositeli sociálního zla. Právě na překonávání jejich zla si může tovaryš osvojit schopnosti (síly) vnitřní svobody a prokázat je zevně, sjednáním si možnosti vnější svobody. Do boje pravých tovaryšů proti zlu, praví Mistři po určitý čas nijak nezasahují. V okamžiku kdy zasáhnou, končí možnost stát se pravým Mistrem pro tovaryše, který tuto možnost v době nezasahování nestihl...

Plány nepravých mistrů zredukovat lidskou populaci na půl miliardy souvisí s jejich neschopnostmi nedouka. Nejsou prostě s to, zotročit 7 miliard lidí a udržet je v trvalém otroctví. Ne snad, že by 7 miliard toužilo po svobodě, ale proto, že ideologie nedouků plodí zase jen nedouky. Tzn., že 7 miliard nedouků, toužících po postu nepravého mistra, nedokážou nepraví mistři udržet trvale na uzdě. Domnívají se tedy, že půl miliardy zvládnou. Nevědí, že ve skutečnosti trvale nezvládnou ani jednoho...

Nepraví mistři nemají v plánu zmizet, ale naopak tu chtějí být věčně. Proto hledají nepravé cesty k nesmrtelnosti v naději, že se tím vyhnou také „...běda těm, skrze koho zlo přijde!“, tj. očistci (cama-loce) a karmě (osudu).

Odvěkým drakem byl původně Lucifer (ďábel). Ten se však na Golgotě obrátil a žezlo po něm převzal Ahriman (satan). Skutečnost, že Ahriman je karmou Lucifera praví, že se karma týká všech, bohů, démonů i lidí...

Skutečně svobodní (vnitřně i zevně) jsou jen praví Mistři, kteří jsou bez jakýchkoliv karmických závazků jen potud, pokud nic nedělají (odpočívají). Pokud se ujmou učitelského úřadu, nutně se se se svými učedníky a tovaryši zaplétají do karmických vztahů. Proto je jejich učitelská role doslova „obětí“...

zmp
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář