Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k TSO 12

19. 12. 2013

rebel
01.02.2013, 02:03:19 nedoukové
Reagovat

Jestli jsem to pochopil, tak chcete říci, že nedoukové jsou pod kontrolou Mistrů. To mi ale nějak nesedí. Jelikož jsem nenašel pro svobodu jedince a společnosti nic lepšího, než je samospráva a soběstačnost obcí podle metodiky TSO, tak je zde velmi omezený počet individualit, které o tom vědí. V zahraničí patrně také neeexistuje lépe rozpracovaná metodika chodu společnosti, než je TSO.

Zatím nevidím, bohužel, že by svět měl o metodiku TSO nějaký zájem.

Evidentně se blíží doba, kdy asi bude lidstvo jako celek vcházet do předpovídaných katastrof vojenských, sociálních nepokojů, hladomorů atd atp. To by snad celý krvavý vývoj světa měl jako výdobytek pouze těchto několik svobodomyslných individualit, které by chtěli žít svobodně a díky metodice TSO věděli i jak život v obci uspořádat. Ono to zase není až tak úplně jednoduché a člověk to nevymyslí večer někde u piva.

Což pro těchto pár svobodomyslných lidí by se vyplatilo Mistrům, aby takto existoval celý svět, společnost, to se jim vyplatí vytvářet celé dějiny a události lidstva? Tím, že dovolují existenci tolika zla, tím znemožňují vývoj větší části společnosti ke svobodě, k tomu, aby se lidé vzdělávali ke svobodě. Myslím, že zlo řadu lidí zlomilo a udělalo z nich odevzdané otroky a zombí, kteří nemají už svoji vůli, ale nechají si vnutit cizí vůli. Viz volby prezidenta čr (což je tak šílená manipulce a demagogie s davem, že mám sto chutí podat stížnost na ústaví soud pro neplatnost voleb). Myslím si, že přemíra zla spíše občany zlomí, než aby je to podnítilo k hledání řešení, jak nebýt otroky. Myslím si, že to je právě současný stav. lidé nehledají řešení, ale volí si svobodně a dobrovolně svoje usurpátory, tyrany, vrahy a otrokáře.

Všeho moc škodí. I moc zla škodí vývoji občanů ke svobodě.
ZMP VM
01.02.2013, 14:40:44 RE:
Reagovat


Nedoukové jsou sice pod kontrolou Mistrů, přemáhat jejich sociální zlo je však úkolem tovaryšů, kteří při tom nemohou od Mistrů očekávat nijakou pomoc. Byli od nich přece dostatečně k tomuto boji vyučeni. Tak jako bez pomoci Mistrů složili úspěšně učňovskou zkoušku, tak musejí bez pomocí Mistrů složit úspěšně i tuto „tovaryšskou zkoušku“...

Kdy se objeví dostatečný počet tovaryšů k založení TSO, musíme nechat na tovaryše, kteří musejí počítat s tím, že čím déle budou otálet, tím více si nedoukové budou dovolovat...

Zde je však třeba si uvědomit, že tovaryše je zapotřebí jen k založení TSO. Žít v TSO pak mohou i učedníci...

Účelem existence tohoto světa je umožnit Mistrům produkci pravých tovaryšů. I kdyby se podařil jen jeden jediný tovaryš, stojí to za to...

Přemíra zla láme jen ty z lidí, kteří se v minulých životech sami významně podíleli na zlu nedouků. I málo zla škodí. Zlo však umožňuje oddělení „zrna od plev“...

zmp
ZMP VM
28.01.2013, 10:43:56 E-MAIL
Reagovat


E-MAIL:

chtěl bych upozornit na ''nejasnost'' v příloze č. 03f (ZŽP a ZPP).

V úvodu i dále v textu je psáno, že ZŽP jsou obcí vyňaty z volného trhu...

Dále je psáno, že ten kdo nebude požadovat ZŽP od obce, tak ta mu pak příslušnou ZPP nestanoví...

To by ale znamenalo, že ten kdo nevyužije ZŽP od obce, si je ale nebude moci jinak zajistit, když nebudou dostupné na volném trhu. Tím se z práva stává povinnost...

Asi by tam mělo být, že '' určité ZŽP jsou obcí vyňaty z volného trhu...''. Jako že ne všechny...

 

REAKCE:

V dolní trojnosti se tři sféry TSO v každé organizací spojují. Proto může obec vyjmout ZŽP z volného trhu. Nemůže však volnému trhu zakázat totéž zboží vyrábět a prodávat, neboť trh spadá pod EKONOMIKU, která je orgánem vyšší trojnosti, zatímco obec spadá pod POLITIKU.

Volný trh tedy produkuje co chce.

Vyjmutí ZŽP z volného trhu obcí znamená, že si obec bere ZŽP (jejich produkci a rozdělení) na starost jaksi navíc, mimo volný trh. Svou starost však nikomu nevnucuje. Kdo nebude požadovat starost o ZŽP od obce, nebude mít odpovídající ZPP a musí si ZŽP zaopatřit sám, například na volném trhu.

Nepředpokládám, že by někdo nevyužil ZŽP v obci aniž si může ZŽP opatřit na volném trhu. Leda by se svobodně rozhodl zemřít hladem. Takové bláznovství nečiní z příslušného práva povinnost...

Kdyby obec nezajišťovala veškeré ZŽP, ale jen některé, pak by její starost byla polovičatá. Obec přece ZŽP vyjímá z volného trhu proto, že jsou zneužitelné k vydírání spotřebitele a tedy také k omezování jeho osobní svobody. Rozumní občané si přece nemohou říci: Částečně se přece jen necháme vydírat, ať je nějaká sranda...

zmp
PD Tce
28.01.2013, 17:21:20 RE: E-MAIL
Reagovat

Nerozumíme si...

S tím (podstatou) vším souhlasím i jsem to měl na vědomí při psaní onoho upozornění. Ale i na tuto Vaší reakci ono upozornění stále směřuje.

Napíšu tedy jak k tomu přistupuji já (třeba i špatně), když čtu onu přílohu, nebo tuto Vaší reakci...

 

Když je někde psáno, že ZŽP jsou vyjmuty – tak si představuji, že jsou to všechny druhy a jeho všechno množství = všechny ZŽP.

Když je něco (všechny zžp) vyjmuto – tak si představuji, že to co vyjmu už na původním (volný trh) místě nezůstane...

 

Nedorozumění je asi v tom, že když Vy píšete ''veškeré ZŽP'', tak tím myslíte veškeré ''nahlášené'' ZŽP. (nyní v úvodu jste již toto konkretizoval slovem ''totéž'', toto konkretizování ale v oné příloze není).

A ''vyjmout'' pak asi myslíte jen tyto konkrétní + ona možnost pro ně na původním místě zůstane...

 

S tím souhlasím, ale ani z oné přílohy č. 03f to mně takto není zřejmé, ač vím jak to myslíte, ale to jen díky tomu, že již metodiku tso více znám.

 

Možná jsem to nyní já, kdo onu přílohu či Vaše slova a ony pojmy nečte v kontextu, ale neřekl bych.

 

Jen se snažím upozornit na jisté možné nedorozumění, které se zde nabízí...ale třeba jsem natvrdlej, pak ale pozor na to, že nás může být více :-)

 

Možná ale nejde ani o vyjmutí zboží (vyjmutí zžp), jako spíše o možnost onoho práva (právo na výrobu zžp) aby jím mohla disponovat i politická organizace (obec), nejen organizace hospodářská (OH) = duplikace práva?

 

Stále si tedy myslím, že pojmy ''veškeré'' a ''vyjmout'' by měly být v oné příloze více upřesněny, doplněny...či snad i pozměněny?

Jen můj názor...

Pavel


ZMP VM
29.01.2013, 11:24:47 RE:
Reagovat


Pravíte: „Když je něco (všechny zžp) vyjmuto – tak si představuji, že to co vyjmu už na původním (volný trh) místě nezůstane...“

Upozorňuji: V příloze č. 03f je výslovně uvedeno:

„Protože ZŽP jsou zbožím, byť vyňatým z volného trhu, produkují je HO TSO (hospodářské organizace TSO, v nichž jsou občané v rámci své ZPP podílníky (viz Stanovy HO TSO – příloha č. 1b). Produkce ZŽP je pro tyto HO výhodná, protože představuje stoprocentně zaručený odbyt!“

V příloze č. 03f je tedy výslovně řečeno, že ZŽP jsou produkovány v hospodářské sféře, to je hospodářskou organizací TSO. Obec tedy ZŽP vyjímá z volného trhu ekonomické sféry (z HO) jen částečně (nikoli z produkce, ale ze směny volného trhu). Pojem „vyňata“ tu vlastně znamená, že produkce ZŽP je spotřebitelem koupena přímo u výrobce (v HO), kde je zaplacena ZPP stotřebitele. Nemůže tu tedy jít o nijakou duplikaci práva...

Tolik k pojmu „vyjmout“.

 

K pojmu „veškeré“:

Pojem „všechny ZŽP“ má v TSO poněkud jiný význam než v totalitě. V totalitě znamená „vše, co centrální moc uznala za ZŽP“, v TSO znamená „vše, co si občané jako ZŽP nahlásili“, přičemž se počítá s průběžnou proměnlivostí nahlášeného rozsahu ZŽP.

Má i Vaše představa „všech ZŽP“ nemůže být jiná než totalitní (vše, co my uznáme za ZŽP).

Tyto rozdíly však metodika TSO řešit nemusí, neboť v ní platí jen nahlášený rozsah ZŽP. Nadto lze připustit ještě nějaký obecný seznam ZŽP (odhlasovaný občany), který by předem vyloučil excesy v podobě „urychlovače částic“ atp. jako ZŽP...

zmp
PD Tce
29.01.2013, 20:00:50 RE: RE:
Reagovat

Tedy oprava - až nyní přesně vím jak je toto myšleno (jak to myslíte)...děkuji


ZMP VM
27.01.2013, 10:45:39 Rebelovi
Reagovat


Rebel z 26.01.2013:

Je lepší volit menší zlo než větší? Není-li jiná možnost? Vím, že obé je zlo, ale menší není větší.

 

Reakce:

Obecně se zdá, že není-li jiná možnost, je lépe volit menší zlo. Jenže, co se tu vlastně "zdá"? Že JE tu možnost dvojího zla a jiná možnost, že tu NENÍ? Nebo se zdá obojí? JE i NENÍ.

Svůj život neprožíváme obecně, ale konkrétně. Proto musíme na obecné otázky hledat odpověď v konkrétních případech. Jen na nich si můžeme ověřit, zda má teze o volbě menšího zla skutečně obecnou platnost.

Nuže, uveďte nějaký příklad...

zmp


rebel
27.01.2013, 12:33:33 volba zla
Reagovat

Např. u volby prezidenta lidé chtěli volit menší zlo. Jeden byl menší zlo a druhý byl větší zlo. Nic jiné zde není. Co pak má člověk dělat?

Nebo řidič, kterému do cesty vejde chodec, tak má ještě nějakou malou možnost strhnout řízení do příkopu, kde ale riskuje, že se třeba přizabije o strom. Co je menší nebo větší zlo tady?
ZMP VM
27.01.2013, 19:40:29 RE:
Reagovat


A jsme u jádra věci. Podle jakých kritérií pokládáte jednoho z kandidátů za menší a druhého za větší zlo? Uvědomujete si, že opozice jim dává opačné pořadí? Zde není žádné objektivní kritérium, kterým by jste své zcela libovolné třídění podložil. 70% voličů, zde nemluví o větším a menším zlu, ale opět zcela libovolně o dobru a zlu...

Nejinak je tomu v případě řidiče a chodce. Oba chtějí přežít (chtějí dobro) a oba nechtějí zavinit ničí smrt (nechtějí zlo). Jenže dobro a zlo vidí oba zcela opačně. Tak i případné větší či menší zlo...

zmp
rebel
25.01.2013, 00:37:32 RE: volby prezidenta
Reagovat

Jen s úžasem pozoruji, jak masmédia dokonale pomátla většinu společnosti, i obyčejné lidi, do kterých by to neřekl. Společnost je rozdělena na voliče knížete Karla a Zemana. Lidé jsou schopni se kvůli volbám hádat v rodinách, na pracovištích, dokonce si dávat výpovědi z práce ...dělat petice, inteligentní lidé na VŠ sepisuji oslavné a devotní patolízalské petice jako za doby nejhlubší totality.

Jedna z největších volebních účastí jen vypovídá o hrůzném stavu společnosti a lidského myšlení.

O to děsivější je, kolik mladých lidí je takto pomatených a svedených masmédii a učiteli a rodiči a politiky na scestí.

Ani dvě světové války lidem nestačí, aby pochopili, čeho jsou páni a vládci a zástupci lidu schopni, co dokážou udělat svým poddaným?

Existuje nějaká fotka stěny, na níž je napsáno: Kdyby mohly volby něco změnit, dávno by je zakázali....

Může nějaká vzdělanost pomoci lidem?


ZMP VM
25.01.2013, 14:38:32 RE:
Reagovat


„Moc nemají ti, co volí, ale ti, co sčítají hlasy!“ (Adolf Hitler)

Tak zvanou přímou volbou prezidenta, testuje elita „inteligenci“ voličů, co všechno si vůči nim může ještě dovolit. Účast na těchto volbách praví, že nejméně 70% národa lze stále ještě vodit za nos, jako telata na porážku. Volič si v prvé řadě neuvědomuje, že volí jen mezi tím, co mu bylo podstrčeno. Volí jako zvířátka v lese novou Ježibabu, přičemž má na kandidátce deset Ježibab. Finální spor o dvě nejprotěžovanější Ježibaby si voliči nechávají podstrkovat až do rodiny, až do postele, až do nejhlubšího podvědomí...

Manipulovatelnost mládeže je a vždy byla vyšší než u dospělých. Proto zvítězila tendence, přiznávat volební právo už před 21. rokem věku, kdy teprve lidská osobnost poněkud intelektuálně dozrává. Proto je zejména studentská mládež využívána ke společenským převratům...

Nepoučitelnost Čechů, popisuje jezuita Bohuslav Balbín v podobenství o ptáčníkovi, lovícího čížky.

Ptáčník si vyhlédne místo, kde se čížkové shromažďují na stromech v hejna. Pak mezi stromy nasype zobání, čížkové se slétnou a zobají. Ptáčník přes ně hodí síť a chycené čížky posbírá. Ostatní čížkové na to ze stromů hledí, jakoby se jich to netýkalo. Potom ptáčník odstraní síť, znovu nasype zobání, čížci se znovu slétnou atd. stále dokola, dokud to ptáčníkovi vyhovuje...

Vzdělanost v dnešním slova smyslu lidem pomoci nemůže, neboť právě ona je jedním z nejúčinnějších nástrojů jejich ohlupování...

zmp
David
24.01.2013, 19:17:31 zašantročená odpověď ?
Reagovat

kde je zašantročená tato odpověď

:

Diskuse k TSO [901]
» Elita černé magie nebude nikd …
24.01.2013, 11:14:56 | autor: ZMP V. ...?
Tom
24.01.2013, 20:18:09 RE:
Reagovat

Odpověď je na straně číslo 2, jenže na webu je chyba, která tam tuto stránku nenastaví, takže se lze k odpovědi dostat jen ručním stránkováním. Vámi hledaná odpověď je na této webové stránce.

 

Tom
David
23.01.2013, 20:08:59 ?
Reagovat

dobrý den vespolek ;-)

K odp. zmp k MKUltra z :

 

 

 

 


ZMP VM
09.01.2013, 16:22:13 RE:
Reagovat


Velmi by mne zajímalo, odkud autor uvedeného blogu své informace má...


Já mohu věc posoudit jen z hlediska principu, jak jsem to již učinil v odpovědi na předposlední příspěvek Boba, kde jsem musel dát zmíněnému autorovi principiálně za pravdu. Vidím však věc mnohem strašlivěji než on...

 

ve svém úsilí o ovládnutí planety dospěli již tak daleko, že mohou pomýšlet na plošné uplatnění svých hrůzných metod na veškeré lidstvo, to je na „vědeckou“ proměnu člověka v robota. Nyní jsme ve fázi masivní teoreticko-ideologické přípravy, prostřednictvím všech oborů lidské kultury, politiky a ekonomiky...

 

otázka : To už je to vážně tak,omluvám se, v prdeli? Stále sv. Otcové drží opratě vývoje neomylně ve svých rukou ? Skutečně to musí zajít tak daleko-a kam a jak daleko vlastně?Jak se to /když budou "hotoví"/ bude projevovat v objektivní realitě a v subjektu člověka ?? ...Budou jejich otroci ještě vůbec lidé ? A ti co nebudou jejich otroci,budou vůbec žít na zemi ve fyz. tělech ? A pokud budou,bude to společenství v duchu TSO,dejme tomu 101 svobodných individualit-ze sedmi milard lidí...?!?

Přece tito vyznavači temnoty,opožděnci ve vývoji,nemohou vládnout věčně,to by vývoj ke svobodě postrádal svůj účel ? Co má být tím impulsem,činem,osobou... který zavdá příčinu k tomu,aby se takhle temná vize budoucnosti nestala skutečností ? Copak utrpení už nebylo dost ?

 

 


rebel
23.01.2013, 00:51:25 hlavní příčina současného stavu
Reagovat

Přemýšlím o tom, co se to vlastně ve společnosti stalo, nebo kde je klíč k tomu, co vidíme kolem sebe?

Mám pocit, že zde vítězí zlo nad dobrem (zlý člověk nad dobračiskem), tupost a blbost nad moudrostí, nenávist nad láskou, závist nad dobrosrdečností...lež nad pravdou.

Mám dojem, že se vyplatí souhrnně řečeno dělat (šířit, množit) zlo a hloupost, být sobecký.

Nemyslím jako dělat hloupého, to totiž už vyžaduje určitou vědomost. Proto je to švejkovství. Švejk není blb.

Zde a nyní se nevyplatí dělat dobro a pomáhat.

Co byste viděli jako hlavní příčinu současného stavu úpadku myšlení, morálky, práce, kultury atp. Asi to bude spíše komplex příčin? Není to nějaký duch doby? Jako že na to lidi teďka nemají.
ZMP VM
23.01.2013, 10:44:13 RE:
Reagovat

Zde nezvítězila "tupost a blbost nad moudrostí", ale slepí zavrhli dvouoké a dali se vést jednookými...

zmp
rebel
24.01.2013, 02:55:51 RE: RE: čím je zlo ve společnosti způsobeno?
Reagovat

Takto v obecné rozumím Vaší odpovědi a souhlasím. Možná jsem se špatně vyjádřil. Já chtěl od Vás nějak formulovat, co je blbě, co se udělalo špatně a čím se "rozjela", jako rozštelovala celá společnost, čím se rozběhl a podnítil tento kolotoč nárůstu zla, sobectví, nenávisti a závisti mezi lidmi? Něco se udělalo špatně, vidíte nějakou nejzásadnější věc, která to zapříčinila? To zlo má důvod. Zlo má původ. Co je tím hlavním důvodem nebo původcem zla?

1. V člověku. 2. ve společnosti (To se mi jeví jako dvě různá zla). Zlo ve společnosti dělají zlí lidé. Ale zlo sociální není totéž, co zlo v člověku samotném. Zlo individuální je třeba nenávist, závist. Ale zlo společenské není závist. Nějak to neumím říci.

 

Jasně, že zlo je nutné k tomu, abychom v sobě vědomě vyvíjeli síly dobra.

Ale co je zdrojem toho zla? Odkud tryská?
ZMP VM
24.01.2013, 11:35:49 RE:
Reagovat

 

Z odkazu R. Steinera víme, že zlo je dáno přenesením starých vývojových poměrů do nového vývoje. Zlo je tedy dáno nepokročením ve vývoji a trváním na „zvycích předků“ (dogmatizace minulosti). Odtud biblický „rajský had“ či „apokalyptický drak“, otec lži, zvaný též ďábel (Lucifer), jehož karmou je satan (Ahriman). Nic se tedy neudělalo špatně, neboť bez nich by lidé byli jako andělé a nebylo by pro ně nijaké možnosti individuální svobody, nebylo by nijaké možnosti vyvíjet síly překonáváním zla...

Současná elita chce vlastně z lidí udělat nesobecké anděly, kteří by je bez vlastní vůle na slovo poslouchali jako svého stvořitele. Chtějí vlastně lidstvo uvést do jeho původního, tedy minulého stavu, což je v dnešní době zlo.

Zlo v člověku samotném (vnitřní subjektivní zlo) je vše (s výjimkou poznávání pravdy), co je dáno jeho egoismem...

Zlo ve společnosti lidí (vnější objektivní, sociální zlo) je vnějším projevem vnitřního zla...

Pramenem zla je dnes lidský egoismus, který bylo v minulosti třeba vyvinout, aby bylo co překonávat a tím vyvíjet síly ke schopnosti individuální svobody...

zmp
rebel
25.01.2013, 00:26:36 RE: RE: souhlas
Reagovat

Opět se vším souhlasím, ale možná jsem se opět nedokonale vyjádřil. Co konkrétně ve společnosti je to zlo, co je tím egoismem způsobeno, co to je? Čím se spustila tato spoušť zlých projevů egoismu? Jako třeba to, že lidé jsou v zaměstnaneckém poměru jao otroci? Nebo že akceptovali tzv. demokratické volby a stali se tím bezprávnými a bezmocnými nesvobodnými občany a slouhy totalitního systému? Čím a jak ti loutkáři uvedli do chodu tento zločinný otrokářský systém?
ZMP VM
25.01.2013, 14:07:56 RE:
Reagovat


Společenské zlo je způsobeno egoismem v podobě bezohlednosti, která je podstatou všech druhů sociálního zla. Vše ostatní jsou jen různě rafinované mechanismy, jak bezohlednost vůči ostatním určité skupině usnadnit a ji samu proti bezohlednosti ostatních uchránit...

zmp
rebel
01.02.2013, 02:10:19 RE: RE: konkrétní zdoje zla ve společnosti
Reagovat

Opět jsem se možná ptal nedokonale, tedy špatně. Tedy jestli to lze vůbec konkretizovat třeba jako komplex několika skutečností - tak chci vědět, co konkrétně ve společnosti umožnilo takovou tsunami a erupci zla. Někde v chodu společnosti je to místo, chyba systému, klíčová chyba, odkud to tryská především, nebo je takových konkrétností víc? Rozumíme si? Už si připadám jako turek, že já o koze Vy o voze.
ZMP VM
01.02.2013, 14:49:20 RE:
Reagovat


Neptáte se nedokonale, ale očekáváte v odpovědi něco, co neexistuje. Žádná „chyba v systému“ není. Zlo je součástí systému! Bez zla by se člověk mohl vyvíjet jen k dokonalosti, nikoli však k individuální svobodě. Člověk jako desátá hierarchie se má vyvinout k dokonalosti svobodně. K tomu potřebuje devět hierarchií nesvobodného vývoje k dokonalosti a navíc hierarchie zla k vývoji svobody...

zmp
rebel
08.02.2013, 10:33:29 RE: RE: zlo
Myslím si, že zlo je ve společnosti díky zákonům. Něco takového jsem vyčetl i z pilířů TSO.

Zlo jako takové je bytostné a teprve postupně se začlo uplatňovat i vně. A teprve zákony vlastně umožňují nebo dokonce podněcují zlo projevující se mj. i ve společnosti.


rebel
23.01.2013, 00:25:49 znamení
Reagovat

Dobře, i kdyby znamení prstů lidí v ulicích znamenala holt a slávu satanismu, čertovinám, tak to by přece nemohlo mít žádný vliv na dění ve společnosti. Nějaké znamení na prstech ruky přece nemůže vyvolat takovou společenskou spoušť, jaké jsme svědky. Navíc, naprostá většina lidí tento znak používala a dosud používá nevědomě. Copak to může mít potom nějaký vliv?

Kdyby si třeba někdo (např. student) nakreslil třeba do sešitu, kde se píšou třeba diktáty nějaký znak satanismu, tak tvrdíte, že by se se zlou potázal? To je nesmysl. Tak to přece nefunguje. Nebo kdyby někdo naopak použil nějaké znamení Krista, tak by mu něco dopadlo dobře? Tam je něco jiné, tušíte co?
ZMP VM
23.01.2013, 10:37:09 RE:
Reagovat

Slovy "Co si národ v roce 89 symbolicky vygestikuloval, toho se také reálně dočkal..." není řečeno, že gestikulace toho byla příčinou. Používáme-li však něčí gesta, pak tím dáváme najevo, že k napodobovaným máme přinejmenším důvěru, takže jsme nakloněni řídit se jejich radou, či svěřit jim určitou pravomoc...

zmp
Spatrakus
22.01.2013, 08:42:17 znamením "V" se hlásíme ke svobodě nebo k Satanovi?
Reagovat

Ilumináti používají znak, kdy na zaťaté ruce v pěst mají vztyčený ukazováček a malíček. To ja snad znamením, že slouží Satanovi, nebo propagují satanismus, různé zvrácenosti atp., jako symbol zla. Obrazně "rohatého".

Všiml jsm si, že na všech shromážděních ve jménu demokracie, na všech demonstracích na celém světě užívají lidé znak "V" - údajně z angl. slova victory, svoboda. Vztyčený ukazováček a prostředníček do písmene "V". Všichni to známe ze sametové revoluce, kdy celá náměstí na čele s Havlem měli viktorku na vztyčených rukách, pěstech.

Nejsou ale tato dvě znamení vlastně skoro stejná? Je to možné? Že by milionové davy lidí v ulicích vše dělaly pod znamením a vlajkou satanismu? Takový démonismus snad není možný. Určitě jsem se spletl.

Viktorkou přísahají i vojáci řady států. Někdy však mají prsty u sebe.


ZMP VM
22.01.2013, 10:25:42 RE:
Reagovat


Tak jako andělé nejsou všichni stejní, tak nejsou stejní ani všichni čerti. Každém čertu rostou rohy trochu jinak. Tak je tomu i s rohatými gesty rukou. Co si národ v roce 89 symbolicky vygestikuloval, toho se také reálně dočkal...

zmp
Spatrakus
22.01.2013, 07:59:43 S odvoláním na zákony já tě zničím, sousede, zaměstnanče, občane
Reagovat

Římsko-katolická církev je údajně dle mnoha indicii prostoupena ilumináty (šílená skulptura nad místem, kde sedí papež, zrůdná postava na berle papeže, znamení rukou dávaná papežem atd. atd.) Dá se pak očekávat, že je možná i jimi řízena

Jestliže není možné nalézt pravé křesťanství a Kristovo učení v křesťanské církvi, jak lze potom jít dál? Co mají lidé dělat? Co jim zbývá? Mladí lidé, děti, upřímně chtějící a hledající Krista, ale ilumináti jim dají pod křesťanstvím satanismus. Co na to duchovní svět? Tady už nemá běžně silná duše ani šanci se přes všechna úskalí lží a klamů dostat. Zbloudí. Kolik lidí by obstálo v takové zkoušce? Jeden z deseti milionů, nebo ze sta?

Zákonitě je tomu jako s jablkem v ráji: Adam si do něj musel kousnout a selhat, jen díky tomuto vyhnání z ráje potom mohl následovat vývoj ke svobodě. Nyní už byla 1.a 2. sv. válka. A prakticky se nic v mechanismu chodu spol. nezměnilo.

Jak se k této situaci staví Kristus? Vím, že duchovní světy nemohou lidem pomoci, nesmějí. Ale toto hrozí totálním zničením kultury, poznání, lidské srdečnosti - mezilidských vztahů. Úplně sleduji, jak mezi lidmi narůstá nenávist, závist, boj ve jménu toho, že bude po mém....cit a svědomí je udušeno ve jménu zákonů. S odvoláním na zákony já tě zničím, sousede, zaměstnanče, občane...nevládne mezi lidmi láska, dobro, pohoda, ale nenávistná závistivá nepřejícnost, bláznovství, zlo.
Spatrakus
22.01.2013, 07:51:14 S odvoláním na zákony já tě zničím, sousede, zaměstnanče, občane
Reagovat

Římsko-katolická církev je údajně dle mnoha indicii prostoupena ilumináty (šílená skulptura nad místem, kde sedí papež, zrůdná postava na berle papeže, znamení rukou dávaná papežem atd. atd.) Dá se pak očekávat, že je možná i jimi řízena

Jestliže není možné nalézt pravé křesťanství a Kristovo učení v křesťanské církvi, jak lze potom jít dál? Co mají lidé dělat? Co jim zbývá? Mladí lidé, děti, upřímně chtějící a hledající Krista, ale ilumináti jim dají pod křesťanstvím satanismus. Co na to duchovní svět? Tady už nemá běžně silná duše ani šanci se přes všechna úskalí lží a klamů dostat. Zbloudí. Kolik lidí by obstálo v takové zkoušce? Jeden z deseti milionů, nebo ze sta?

Zákonitě je tomu jako s jablkem v ráji: Adam si do něj musel kousnout a selhat, jen díky tomuto vyhnání z ráje potom mohl následovat vývoj ke svobodě. Nyní už byla 1.a 2. sv. válka. A prakticky se nic v mechanismu chodu spol. nezměnilo.

Jak se k této situaci staví Kristus? Vím, že duchovní světy nemohou lidem pomoci, nesmějí. Ale toto hrozí totálním zničením kultury, poznání, lidské srdečnosti - mezilidských vztahů. Úplně sleduji, jak mezi lidmi narůstá nenávist, závist, boj ve jménu toho, že bude po mém....cit a svědomí je udušeno ve jménu zákonů. S odvoláním na zákony já tě zničím, sousede, zaměstnanče, občane...nevládne mezi lidmi láska, dobro, pohoda, ale nenávistná závistivá nepřejícnost, bláznovství, zlo.
ZMP VM
22.01.2013, 10:18:38 RE:
Reagovat


Chceme-li si zahrát partii šachu (pravidla zná kdekdo), koupíme si šachovnici a figurky (popřípadě si je sami vyrobíme) a můžeme hrát. Zde přece není vůbec zapotřebí zajímat se o to, co dělá světová šachová asociace, kdo ji ovládá a kdo jí předsedá.

Pravidla hry šachu se prakticky nemění, ač by mohla přestat nadržovat betonové obraně a podnítit hru tvořivou (útočnou) například tím, že pat a věčný šach nebude pokládat za remízu, ale za vítězství (v turnaji mat za 3-4 body, pat za 2 body, věčný šach za 1 bod a remízu za 0 bodů)...

Naproti tomu křesťanství se stále vyvíjí, neboť jeho hlavní předmět Kristus, je přece živý a nelze tedy jeho působení zdogmatizovat jen na počátek křesťanského letopočtu, jakoby ho satan nechal zkamenět.

Máme tu také duchovní vědu R. Steinera, jehož dílo si dnes může přečíst každý sám, aniž má zapotřebí zajímat se o to, co dělá příslušná světová asociace, kdo ji ovládá a kdo jí předsedá, kdo dílo RS dogmatizuje a činí z RS kamenné monstrum.

Každý, kdo má alespoň cit pro pravdu se může otevřít Kristu a zvěstovat jeho aktuální působení, každý může odkaz RS dále rozvíjet.

Vaše obavy se týkají pouze těch, kteří se nechávají oddaně vést satanskými institucemi. Co na tom, že je jich drtivá většina...

zmp
Filip
21.01.2013, 22:54:50 postřehy k současnosti
Reagovat

1. Na webu jednoho občanského sdružení se objevila citace K. H. Borovského z r. 1850 "Píseň Čechů": Zle matičko zle, Švarcenberci zde.... To se vztahuje k současné volbě prezidenta. Domnívám se však, že je mnohem hůř než zle, poněvadž pan Schwarzenberg, pokud bude zvolen prezidentem se nezvolí sám a sám si nepřidělí žádná významná procenta. Je tedy zbytečné v této souvislosti jakkoli napadat Schwarzenberga, ale spíše si uvědomit vlastní bídu. Takže parafráze KHB: Zle matičko zle, takoví opravdu jsme....

2. Další stručná poznámka k volbě prezidenta: Titulky z tisku a internetu: Volby prezidenta rozděluje a rozvrací rodiny. Ptám se: Co jsou to probůh za rodiny, když je rozvrací taková šaškárna?

3. Z různých stran je vytýkáno panu Schwarzenbergovi, že žil dlouhou dobu mimo tento stát a nemůže tedy být správným a dobrým Čechem. Je zajímavé, že když před nějakým tím rokem byla celonárodní volba největšího Čecha, tak se na čelních místech objevili Karel IV. (Lucemburk neznající slovo česky, po matce Elišce, jejiž matka byla také cizinkou), Masaryk jehož otec byl oficiálně Uherský Slovák, manželka Američanka....V této souvislosti vyčítat Schwarzenbergovi, že je cizinec je nesmysl. Pokud se týče délky pobytu mimo stát, pak bychom tutéž výčitku museli uplatnit např. i vůči Smetanovi, Komenskému aj.

4. Nemá smysl zabývat se těmito podružnými problémy, ale jednoznačně vymezit: Proč je nepřijatelné, aby byl z volených kandidátů vůbec někdo prezidentem tohoto státu.

Kdy už konečně lidem dojde, jakými jsou figurkami a na čí šachovnici.


rebel
18.01.2013, 18:04:16 nepřiměřená obrana
Reagovat

Rád bych znal Váš názor na přiměřenou a nepřiměřenou obranu. Když někoho napadne útočník a obránce se bude bránit, potom hrozí to, že obránce zavřou za to, že útočníka třeba zranil nebo nedej bože něco víc. Jak vidí přiměřenou nebo nepřiměřenou obranu TSO? Zde, v totalitě je situace u soudu nevypočitatelná, svévole soudce zde má zelenou. Když se soudci znelíbíte, tak můžete jít i sedět. Jakou obranu připouští TSO?
ZMP VM
19.01.2013, 11:11:23 RE:
Reagovat


Kdysi jsem v TV sledoval pořad o nepřiměřené obraně. Na dokreslení svého výkladu uvedl přizvaný odborník (právník a soudní znalec) následující příklad:

Do bytu vnikne lupič. To není důvod k obraně, protože nás nijak neohrožuje, ale chce jen něco ukrást.

Hodí-li po nás něčím (např. popelníkem, nožem atp.), je to důvod k obraně, takže letící předmět smíme nějak odvrátit nebo se mu uhnout. V tom okamžiku však již útok odezněl a důvod k obraně tu opět není. Bránit se můžeme až proti dalšímu útoku...

Jinými slovy, dle „odborníků“ musí oběť dávat opakovaně přednost prvnímu úderu zločince. Pokud se do nás konečně trefí, bude potrestán soudem (bude-li ovšem dopaden). My na preventivní obranu nemáme právo, protože by to byl útok a tedy „nepřiměřená obrana“. Pak i když zločince nezraníme, běda nám! Budeme soudem potrestáni přísněji, než zločinec, neboť jsme se opovážili vzít právo do svých rukou. Od toho je tu přece výhradně soudní instituce...

Prakticky pak záleží jen a jen na libovůli soudce, zda situaci posoudí jako přiměřenou či nepřiměřenou obranu...

Porušování zákona se však nemusíme bát. Není-li soudce náš kamarád, můžeme se přece nechat umlátit. Také ať nás ani nenapadne, přispěchat na pomoc jiné napadené osobě. To by byl přece evidentní útok na chudáka zločince...

Zde je naprosto evidentní, komu totalitní „právo“ straní...

V TSO mimo Ústavu a její tři přílohy, žádné zákony neexistují. Škůdce tu automaticky pozbývá veškerých občanských, popřípadě i lidských práv již v okamžiku svého činu, i když to potvrdí (zpětně) až občanský soud...

zmp
rebel
18.01.2013, 17:33:45 založení obce TSO několika rodinami?
Reagovat

Přemýšlel jsem, když nejsou vlastně lidé, kteří touží žít skutečně svobodně, jako svobodní občané bez nějakých pánů nad sebou v samosprávné obci bez zastupitelů - co zbývá? Lidé mají tak šíleně zmanipulované myšlení, že najít někoho, kdo normálně odmítá nad sebou poručnictví zastupitelů - je snad nemožné. Nešlo by třeba založit obec TSO tak, že by se spolu domluvilo několik mužů a žen a měli by každý velkou rodinu, třeba 10 dětí a vychovávali by své děti ke svobodě? Koupili by si pak pozemky a udělali obec TSO na zelené louce. Učili by poznávat své děti realitu rozumem i srdcem, vedli by je k souladu s přírodou, s druhými lidmi, vedli by je k uvažování, umění atd. Vedli by život v souladu s vesmírnými zákonitostmi a tedy i s TSO.

Jenže je otázka, jestli by se našlo i těch několik párů, které by byly schopny založit svobodnou obec ze svých potomků. Má ale smysl takto jít budovat svobodné společenství lidí, svobodnou obec na principech TSO? To už asi ne. Ale co dělat, když lidé toužící po svobodě považují za svobodný život maximálně to, že budou odvolávat politiky nad sebou, budou vypisovat referenda, volit si jednoho nebo druhého odvolatelného zastupitele atp., to je podle nich asi tak maximum svobody, co jsou schopni akceptovat.
ZMP VM
19.01.2013, 10:40:20 RE:
Reagovat


Cesta k individuální svobodě mimo jiné zahrnuje také vymanění z determinace pokrevním příbuzenstvím, na němž byly založeny staré nesvobodné řády. Nelze tedy na něm zakládat TSO.

Navíc si protiřečíte. Skutečnost, že pro založení TSO „nejsou lidi“, chcete řešit tím, že „jsou lidi“ („několik mužů a žen“)...

zmp
rebel
18.01.2013, 10:19:31 vyber si z předem vnucených kandidátů = "svobodné" volby
Reagovat

Zdá se mi to jako šachová partie, předem se vyberou kandidáti a jdou do voleb. A co zbývá lidem? Jen si v takto předem zmanipulovaných volbách "svobodně" vybrat z těch několika vnucených a vyvolených, kteří jsou na seznamu. Kandidáti, které soukromá a boháči vlastněná masmédia nechtějí podporovat jsou mimo, jsou bez šance na zvolení. Tak jednoduše ovládá totalita mocnýc a bohatých spiklenců celou společnost.

I nyní na "svobodné" volbě vnuceného prezidenta je vidět, jak je vše inscenované. Kromě ubohosti to na mne dělá dojem divadla, kde třeba herec Schwarzenberg má údajně i viditelně minivysílačku v uchu. Proto sebou až nápadně trhl, když tam začal v rozhodující debatě o prezidenta usínat. Asi mu do ucha pustili klakson nebo kanón. A nebo bylo vidět, že mluví myšlenky, a to nebylo z něj. Zničehonic začal mluvit jak kniha.

Za těchto podmínek není šance na změnu. Vládnoucí elitě je vhodný jakýkoli z předem vnucených prezidentských kandidátů.

Navíc, je karmicky vhodné svobodně si ad sebou volit pána? Jestli se svobodně zříkám svobody a jako menší zlo si nad sebou chci někoho zvolit, tím patrně do příštích životů na sebe pletu odpovědnost, bič, něco jako zradu svobody, která se někdy v budoucnu vrátí. Pak někdy budu nějak svázán a nebudu se moci osvobodit, protože dnes jsem dnes dobrovolně otroctví chtěl a volil sinad sebou otrokáře. Tak tady ho máš, řekne mi pak někdey osud? Jak to vidíte? Není to už přehnané? Jakoby hlas svědomí mi to říká. Vím, že někdo si může ťukat na čelo.


ZMP VM
18.01.2013, 11:59:25 RE:
Reagovat

Dejme tomu, že nějakým zázrakem se na prezidenta ČR prosadí poctivý inteligentní a pravdymilovný člověk, který si do toho nedá nikým mluvit a chce se všemi zlořády zatočit. Co myslíte, že v rámci pravomocí prezidenta změní? Vůbec nic!

A jak myslíte, že dopadne, bude-li všechny zlořády jako prezident alespoň vetovat (stejně ho přehlasují) a veřejně kritizovat?

Což kvůli případnému nepodepsání Lisabonské smlouvy nevyhrožovali prezidentovi blázincem?

zmp
rebel
15.01.2013, 11:42:13 potřebujeme prezidenta?
Reagovat

Amnestie prezidenta Klause nyní otevřela otázku pravomocí prezidenta. Prý se tím mohl dopustit vlastizrady. Prý vláda je zodpovědná za všechna jeho rozhodnutí a tedy by se o něj měla starat a dohlížet nad ním, jako nad malým děckem. On má jen reprezentativní roli. Ptám se: Nač je prezident, který prý není za nic odpovědný a jehož kroky musí stále sledovat vláda?

Jeví se mi, že stejně jako při volbě prezidenta dělali ostatní kandidáti jen křoví, tak i zde je dokonale sehraná show. Iluze, že zde o něco jde, že zde bojují dvě strany. Jedni dobří a druzí zlí. Ačkoli se lidé postaví najednu nebo na druhou stranu, jsou jako loutky vedení jedním ředitelem za kulisami.

Mám dojem, že existují jakési podvědomé tendence v duši, že nezralí a nedospělí lidé touží mít nad sebou rodiče. Tak touží mít nad sebou hodného starce, dobrého otce, krále, boha, rádoby moudrého (Zeman, Schwarz), kterému velkoryse odpustí vše, snad i vraždění žen a dětí v bývalé Jugoslavii, v které mají oba své prsty, kdyby ničím jiným, tak tím, že jako vysocí státní politici, jako ministři (švarc) či předsedové vlády (zemák) němě přihlíželi a nedělali zjevně nic proti.

O co jde, je to, co je to za síly podvědomí v lidských duších, že chtějí nad sebou takové "lidi?", aby jim vládli? (stvůry nebo lépe ne-stvůry)

Co je pravda na Freudovi a Jungovi (oidipúv a elektřin komplex)
ZMP VM
15.01.2013, 16:54:15 RE:
Reagovat

Na Freudovi a Jungovi a na ostatních lídrech teoretické vědy není nic pravda. Vše je na nich pouze pravděpodobné...

zmp
Pavel
15.01.2013, 18:38:05 prezidentští kandidáti
Reagovat

Je v podstatě úplně jedno jestli volby prezidenta jsou zfalšované. Nejdrsnější realita je, co za dementy si voliči vybrali. Ostuda. To je totální odpad. Jeden jako druhý, to je skutečně až do očí bijící, jaká myšlenková sterilita se hlásí na prezidenta. Snad jen Okamura a Bobina. Bobina chtěla něco jiné než superstát EU a tak mohla být aspoň trochu nějaká legrace, nějaké změny. Takto s jedním nebo s druhým drzým nafoukancem budeme hnít a hnít, a směr NWO.
rebel
16.01.2013, 08:09:43 RE: vládcové a jejich svět není náš svět
Reagovat

S mnohem větší naléhavostí mi dochází, že občany, pro které chce nějaký vládce pracovat, nejsou naši občané, ale jeho přátelé z lóží, tajných a obyčejným lidem nepřístupných setkání. Národ, pro který chce vydat všechny své poslední síly, to není národ slovanský, natož nějaký český, moravský, slezský, ale národ jeho rodu, jeho krve, jeho kmene, jeho klanu - pro jeho soukmenovce se snaží. Ne pro mne nebo pro mého souseda. Svět, který chce vytvářet, to není náš svět, ale jeho svět, svět polarizovaný na jednu stranu, vyvolenou, žijící v přepychu a bohatství, mocnou a rozhodující o všem a všech, případně bombardující právě stranu druhou, plnou bídy a bezmoci. Jeho svět je světem násilí, teroru, zabíjení a genocídy těch, kteří nejsou na jeho straně.

Jenže on to neřekne, mlčí, mlží, zamlouvá, bagatelizuje, zesměšňuje, odlehčuje a odvádí pozornost - dělá bonmoty, nebo prostě lže, ale není to na první pohled zjevné. Až po ovoci ho poznáváme.
rebel
14.01.2013, 23:21:03 volby prezidenta a menší zlo
Reagovat

Tak prezidentem prý musí být jeden ze dvou důchodců, ospalců a lhářů. Lidé prý si vybírají ze dvou to menší. Ale kdo je menší zlo? Zemana mj. chtějí nazývat levičákem, aby ho nevolili lidé bláznící při slově levice a komunismus. Schwarzenberga nazývají knížetem a dělají z něho idol mládeže, jejíž hlasy údajně stojí za tím, že obsadil druhé místo v 1. kole voleb. Prý mladé přitahuje jeho dýmka, modrá krev, jeho "milé" breptání...atp.

Stále silněji se ozvývají hlasy, že tolik lidí nevolilo člověka, který není schopen souvisle říci snad jedinou větu a že došlo k volebnímu podvodu. Lidé jsou zděšení tím, kdo jim zůstal jako kandiát na prezidenta. Jeden šašo vedle druhého. Jeden nechal bombardovat Jugoslávii, druhý to podporoval. Přelety bombardérů NATO-USA přes naše území schválil kdo? Který z nich nejde na ruku bankéřům a korupčníkům, spiklencům a soukmenovcům?

Většina lidí říká - sama před sebou se omlouvá, stydí: Budu volit menší zlo.

Ale já nechci volit menší zlo, nechci žádné zlo.

Nebo je v bezvýchodné situaci dobré a vhodné volit menší zlo?

Zvolím si nad sebou pána, zločince, otrokáře? Nic jiného nám prý nezbývá? Je lepší menší zlo než větší?

 

 


ZMP VM
15.01.2013, 10:52:33 RE:
Reagovat

Ať zvolíte kohokoliv, oba zavedou například daň z dýchání.

Zvolíte-li levičíka, bude se ta daň vykládat jako "velké zlo", následkem nesprávné volby.

Zvolíte-li knížete, bude se ta daň vykládat jako "menší zlo", následkem méně nesprávné volby.

zmp
rebel
26.01.2013, 02:45:57 RE: RE: menší zlo
Reagovat

Je lepší volit menší zlo než větší? Není-li jiná možnost? Vím, že obé je zlo, ale menší není větší.
Spatrakus
08.01.2013, 17:29:56 ilumináti
Reagovat

Náhodou jsem na blogu

 

http://jakubsobek.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=285098&bk=47442

 

našel neuvěřitelné věci. Jen pro nástin obsahu přebírám úvodní odstaveček:

***Dnešní díl blogu bude asi o jednom z nejodpornějších fenoménů dnešní doby - o projektu MK ULTRA. Mnoho jsem o něm již napsal a přitom jsem se nedostal k samotnému jádru a popisu. Možná jsem ani nechtěl, protože je to téma, z něhož je mi mnohdy špatně. Není nic horšího, než mučení a týrání malých dětí - zvláště pokud jde o takto strašlivé způsoby, kterých užívají Illumináti při projektu MK ULTRA***

 


Nakolik považujete výklad v článku za pravdivý? Je-li, potom proč oběti iluminátů (tzv. celebrity) ukazují a tedy odhalují divákům ty věci, jak je to má ovlivnit? Diváky i zpětně ony tzv. celebrity?

ZMP VM
09.01.2013, 16:22:13 RE:
Reagovat


Velmi by mne zajímalo, odkud autor uvedeného blogu své informace má...

Já mohu věc posoudit jen z hlediska principu, jak jsem to již učinil v odpovědi na předposlední příspěvek Boba, kde jsem musel dát zmíněnému autorovi principiálně za pravdu. Vidím však věc mnohem strašlivěji než on...

Také musím poukázat na prastarou tradici tzv. MK ULTRY, jejíž historie ani zdaleka nezačíná u Mengeleho. Na těchto, vždy přísně utajovaných satanských hrůzách černé magie, vyrůstala již elita starých amerických kultur, starého Kartága, biblická služba Molochovi, na nich černý mág Jindřich Sličný založil „přiznání“ jím obžalovaných Templářů, na nich bylo založeno vyšetřování heretiků svaté Inkvizice a středověká tortura vůbec, na nich bylo a je založeno „zasvěcení“ mnohých primitivních šamanských kultů atd. atd. Zkrátka, daly by se o tom napsat celé dějiny hrůzy...

V duchu slov Ježíše Krista: „Co bylo skrýváno, bude hlásáno ze střech!“ tak zvaní Ilumináti zveřejňují postupně vše, co bylo dosud přísně utajováno. Ne že by se řídili slovy evangelia, ale proto, že ve svém úsilí o ovládnutí planety dospěli již tak daleko, že mohou pomýšlet na plošné uplatnění svých hrůzných metod na veškeré lidstvo, to je na „vědeckou“ proměnu člověka v robota. Nyní jsme ve fázi masivní teoreticko-ideologické přípravy, prostřednictvím všech oborů lidské kultury, politiky a ekonomiky...

MK ULTROU vychované celebrity o tom nic nevědí. Prezentují nám tato svinstva jen proto, že jim to jejich animátoři nařídili...

zmp
ZMP VM
24.01.2013, 11:14:56 RE: RE:
Reagovat


Elita černé magie nebude nikdy úplně hotova, neboť s jídlem roste chuť a k lidské duši a k lidskému duchu nemá jiný přístup než skrze tělo (resp. tělesné smysly). Až naše mozky očipuje, bude hledat přímý přístup atd...

Tito „otcové“ jak je nazýváte, nejsou neomylní. Intelektuálně jsou dokonce podprůměrní. Zmocnili se však zdroje prostředků k najímání mozků, takže jejich otroci na svém zrobotizování vlastně pracují sami. Tito roboti budou lidé, ale s vymezeným přístupem své duše a tedy také svého ducha ke svému tělu, což se navenek projeví jako jednostranně naprogramovaná (např. jako „kočí“) mentální zaostalost.

Vedle nich bude ve fyzických tělech na Zemi žít hrstka skutečně svobodných lidí v TSO, to je těch, kteří nepracovali na své ani na cizí robotizaci, ale na své individuální svobodě...

„Tito vyznavači temnoty, opožděnci ve vývoji, nemohou vládnout věčně“, ale jen tak dlouho, aby co nejvíce lidí dostalo příležitost vyvíjet vývojové síly, překonáváním jejich zla. Pak „otcové“ zmizí a z jejich robotů se stanou lidé neschopní vzestupného svobodného vývoje. Ti budou muset po celé věky čekat, až se opět dostaví současné pozemské podmínky a odvěký drak na ně bude znovu vypuštěn...

Utrpení způsobené odvěkým drakem bude dost jen pro skutečně svobodné. Ostatní budou pod ním trpět opakovaně, dokud se neosvobodí, nebo natolik nezdegenerují, že se již nadále nebudou moci inkarnovat jako lidské duše. Pak vyhynou jako jeskynní lidé, vydávaní lživě za předky člověka...

zmp
rebel
05.01.2013, 23:01:17 násilí
Reagovat

Především v hokeji se nyní odehrává obrovská hrubost. Používají se bodyčky - tedy naražení a uhození jiného člověka, hráče svým tělem. Jsou případy, že hrubým a přitom povoleným bodyčkem nejeden hokejista i zemřel. Dokonce se tzv. skvělé bodyčky ukazují a žáci, hokejisté se těmto surovostem učí.

Navíc je tato morálka surovosti podpořena i zákony ve sportu, kdy rozhodčí vyloučí nejen toho hokejistu, který spoluhráče uhodí nebo bodyčkem zraní, odstaví, ale když se oběť bodyčku nebo jiného násilí na ledě brání a dá násilníkovi lidově přes hubu, tak rozhodčí vyloučí a potrestá oba. Zločince i oběť.

Problém je ale ten, jak jsem řekl, že v hokeji jsou surovosti a násilí legalizované. Potom je legálně trestná obrana před legalizovaným násilníkem a hrubcem.

Tak je celá společnost podvědomě i přes sport vedena k násilí a bezmoci proti násilí. Nebo myslíte, že do sportu patří násilí? Co třeba box? Ragby. A vůbec, extrémní sporty, vlastně všechny vrcholové sporty jsou již něco nenormálního. Pro peníze jsou pak lidé ochotni se ničit při podávání sportovních výkonů. Nebo co Vy na to?
ZMP VM
06.01.2013, 11:47:41 RE:
Reagovat


Za reálného socialismu byli lidé (vč. hokejistů) „ušlápnutí“, za reálného kapitalismu hrubnou. Jde tu o podobné téma, jaké jsme probrali již v diskusi o profesionálních vojácích. Ač u kontaktních sportů a v životě vůbec kolize vyloučit nelze, přece je možné preferovat „rytířskost“. Byla-li možná u středověkých válečníků, proč dnes téměř neexistuje? Protože honba za penězi preferuje násilí...

Rozhodčí vylučuje oba hráče zpravidla proto, že se jeden z nich bránil. Kdyby se nebránil nevyloučil by nikoho. Jedná se tu o totéž jako v případě, vezme-li občan právo do svých rukou. Takové jednání justice obzvlášť tvrdě trestá. Na to si lidé v totalitě nesmějí navykat...

zmp
rebel
05.01.2013, 22:41:08 amnestie
Reagovat

Prezident Klaus vyhlásil amnestii a propustil nyní asi 7 500 vězňů. Amnestie by se snad měla vyhlásit na počátku prezidentství, asi jako Havel. Klaus stejně jako Havel propustil i vrahy a lidi, kteří nadělali spoluobčanům miliardové dluhy. Nyní se hovoří, že asi udělal politickou chybu. Co si o tom myslíte? A to, že předseda vlády Nečas mu amnestii za celou vládu podepsal.

Mně vadí to, že panu Smetanovi, vězňovi svědomí (za malování tykadel politikům), neudělil Klaus milost na rozdíl od vrahů a zlodějů, kteří okradli občany o miliardy. A tak stále p. Smetanovi hrozí za odmítnutí nastoupení trestu nyní již 3 roky. To je doslova zvrácené.
ZMP VM
06.01.2013, 11:07:06 RE:
Reagovat


Zdá se, že tu jde jen o osvobození spolu-spiklenců tunelářů, kteří náhodou, nebo na oko, uvízli

v síti justice. Mezi propuštěnými 7,5 tisíci zločinci se tito tuneláři ztratí jako jehla v kupce sena. Pozoruhodné je, jak se mlčí o tom, zda se tato amnestie týká také Ratha...

Porušení tradice, že amnestii vyhlašuje nastupující prezident, má patrně posílit kamaráda kandidáta na prezidenta, který nyní může bodovat u veřejného mínění, že je to chyba, že by něco takového neudělal...

Končící prezident Klaus, se před nástupem na hrad dal slyšet, že skutečné právo odpustit škůdci (amnestovat ho) má výhradně poškozený. Protože je to pravda, měl si obstarat podpisy poškozených, nikoliv podpisy Nečasovy vlády...

Že nebyl amnestován malíř tykadel Smetana jednoznačně vypovídá, oč tu vlastně jde...

zmp


rebel
03.01.2013, 12:51:02 vytváření mýtů, vnucování své vůle a znásilňování vůle občanů je zde normální
Reagovat

Neuvěřitelná zvůle mocných a prosazování své vůle na úkor občanů stále více ničí životy občanů, ale oni to berou jako normální. Např. prezident Klaus dal amnestii a propustil přes 7 000 vězňů, tedy lidí, kteří byli sice totalitními soudy, ale přesto uznání jako vinni a odsouzeni většinou za krádeže, lehčí ublížení na zdraví a jinak svévolně či násilně narušovali mezilidské vztahy.

Např. jeden den zvolí ministra, za pár dní ho dovolají, veškeré personální změny, které udělal se v tichosti vrátí zpět! Bez konkurzů, bez odůvodňování. A této svévoli mocných se říká demokracie. Je to odporné ponižování spoluobčanů. Letiště se nazve po iluminátovi, který veřejně podporoval zabíjení lidí v Jugoslávii, Lybii aj. Je kolem něho vytvořen mýtus, hodného, nezištného, skromného, stydlivého, laskavého, dobrosrdečného geniálního spisovatele, největšího politika, který nás osvobodil od otroctví atd. atd. Opěvování a vytváření mýtů mezi mladými lidmi jsme schopni již postřehnout i my, kteří si trochu něco z roku 89 pamatujeme. Jde o nehorázné falšování dějin, vytváření ikon, falešných mýtů a lživých legend. Pád paneláků v USA se svede na terorismus Arabů v unesených letadlech. Ačkoli je to vyvráceno, v totalitních dějepisech navždy zůstane, že to udělal Láďa. Masmédia vytvářejí mýty v dějinách.

Co když dějiny jsou úplně jinak, než se nám líčí? Už jste zde psali i vy, že jsou podvodem třeba Přemyslovci a legendy kolem nich včetně toho jejich rodokmenu...jako je Přemysl, Křesomysl, Nezamysl, Kazisvět atp.... Prý i legenda o nájezdu Mongolů, Tatarů na Evropu je trošku jiná. Ty hordy byli prý křesťanské. Největší rozkvět klášterů a křesťanství na Rusi spadá prý právě do let nájezdu tzv. Mongolů. Ikony zachycující boje vyobrazují boje dvou armád se symboly křesťanství nebo ruských tradic.

Obdobně líčení mýtů ohledně laskavého a dobráckého tatíčka TGM je v rozporu, dokonce v ostrém rozporu s podklady svědčícími spíše o gaunerovi nejhrubšího zrna, které začínají být k dispozici pro čestné badatele v historii. Co toto vše má za smysl? Dá se vůbec nečemu věřit? Dějiny, věda, politika, války...vše toje lež na lež. Přes lži a mýty se snad ani nedá seriozně říci, co je pravda. Co člověku zbývá? Čemu má věřit? Ani pilíře (historické, vědecké, politické, ekonomické...), o které se domnívá, že se může opřít, tak všechny se zdají, že jsou podvod. Co s tím? Vždyť ani ta nejžhavější současnost, kterou máme před očima, světová ekonomická krize, která se nás dotýká, je patrně mýtus a lež. tedy její vznik určitě.


ZMP VM
04.01.2013, 11:17:27 RE:
Reagovat


Mongolské hordy samozřejmě využívaly také vojsk poražených národů, zejména Rusů, a to především v první linii. Odtud všechna dobová vyobrazení Mongolů v podobě Rusů, či dobové zmínky o „bílých“ a „černých“ Tatarech. Novodobá ruská vlna historické ideologie tuto skutečnost obrací a podněcuje ruský nacionalismus bajkami o pradávné ruské supervelmoci „Velké Tartarii“ atp...

zmp
Petr
29.12.2012, 15:34:46 Morava a Čechy
Reagovat

Má smysl dnes nějak prosazovat Moravu, hovořit o národu Moravanů a Čechů? Nebo jinak: Kromě rozdílné historie na daném území má smysl hovořit o Maravanech a Češích?

Český jazyk je jeden. Není žádný moravský jazyk. Nevidím žádný rozdíl ani v tom, že by byla jiná kultura Čech a Moravy. Morava a Čechy jsou dnes již jen místní název, ale nic víc to neznamená. Kromě historie na daném území dnes není prakticky možné rozeznat Čecha nebo Moravana. Nebo lehce zpěvavou výslovnost čížků považujete za národnostní rozdíl? Ani povahou nevidím žádný podstatnější rozdíl mezi Čechy a Moravany. Snad se někdy mluví o lakomých Hanácích nebo o pražských floutcích, ale to snad také není žádná charakteristika národnostního rozdílu. Nebo folklórní soubory a víno jižní Moravy dělají národnost moravskou a chodské nářečí a žatetecký chmel na pivo národnost českou? Co, kromě historie na daném území dělá Čecha Čechem a Moravana Moravanem?


ZMP VM
29.12.2012, 18:27:59 RE:
Reagovat

 

Svět relativních projevů, v němž žijeme, je duální. Vše je v něm dáno dvojicí relativních opaků (vnější+vnitřní, nahoře+dole, černé+bílé, minulé+budoucí atd.). Také to, co se dnes jednostranně (totálně) nazývá „český národ“ je dáno dvojicí relativních opaků Čechů a Moravanů. Jinak by nemohlo jít o skutečný národ. Odtud také opačné kultury. Češi inklinují k Západu, Moravané k Východu. Češi inklinují k centralismu, Moravané k decentralismu. Duchem Čechů je Moravan sv. Václav a jeho bratr (křivě obviněný z bratrovraždy) Boleslav I. Duchem Moravanů je sv. Metoděj a jeho bratr Konstantin.

Nerozlišovat mezi Čechy a Moravany je jako pokládat naši planetární soustavu za totální prostor, nikoliv za relativní, tedy duální prostor (sféra vnějších+vnitřních planet).

Historie Čechů i Moravanů byla různá jen v období mezi Svatoplukem a Břetislavem a přece oba protiklady nikdy nesplynuly v totálně monotónní jednotu chaosu. Je to dáno také geografickou rozdílností otevřené Moravy a uzavřených Čech i jejich přirozeně okultních center, Praga alba a Praga negra.

To, co mají oba národnostní opaky stejné je jazyk, který se zve oficiálně Český, je však Moravský. Ve skutečnosti není žádný Český jazyk.

Dokážeme-li překonat totalistickou demagogii pragocentrického školství, rozpoznáme Čecha od Moravana doslova na první pohled. Rozdíl mezi nimi však není dán údajnou lakomostí Hanáků, kteří jsou opravdovou národnostní odnoží Moravanů jako například Slezáci, zatímco Pražáci nijakou národností nejsou, ale představují naprostý národnostní chaos, prý s převahou Moravanů. Údajný „pražský floutek“ tedy na žádný způsob necharakterizuje Čechy...

Rozlišovat = poznávat a vědět

Nerozlišovat = nepoznávat a nevědět

zmp
rebel
29.12.2012, 02:06:30 Zeman
Reagovat

Kandidát na prezidenta republiky Miloš Zeman v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz

Panu Zemanovi byly mj. položeny následující otázky. Zeman odpověděl tak nesmyslně, nelogicky, zavádějícím a zlehčujícím způsobem, že mne na základě svých pokroucených neodpovědí zcela odradil. Mám z nich pocit: Není to lhaní a křivé vypovídání? Nebo to chápu nějak blbě já? Ale možná odpověděl logicky až moc. Je vychytralý.

 

Není však rovněž problém, že evropská integrace probíhá za zády občanů? Když byla odmítnuta euroústava, vrátila se zpět v podobě Lisabonské smlouvy. Irové byli přinuceni hlasovat znovu, v dalších státech jako Francie a Nizozemí se pro jistotu už referenda neuskutečnila.

Jsem proto, aby byly rozšířeny pravomoci Evropského parlamentu, a aby se tak odstranil dnešní demokratický deficit, který vede k tomu, že občané EU se právem obávají toho, že jejich práva nejsou respektována.

 

S imigrací souvisí i demografický propad. Nebylo by dobré podpořit růst české populace, například daňovým zvýhodněním rodin s dětmi?

Česká republika je dostatečně zaplněna svoji populací a nechceme-li dosáhnout přelidnění České republiky, neměli bychom násilně podporovat propopulační politiku až do té doby, kdy skončíme jako v Bangladéši. Skutečné investice do rodiny nejsou investice do počtu narozených dětí, ale do vzdělání těchto dětí.
ZMP VM
29.12.2012, 13:20:04 RE:
Reagovat


Zeman: Jsem proto, aby byly rozšířeny pravomoci Evropského parlamentu... občané EU se právem obávají, že jejich práva nejsou respektována...

Zeman Zemanovič: Jsem proto, aby byly rozšířeny pravomoci Globální vlády... občané NVO se právem obávají, že jejich práva nejsou respektována...

 

Otázka: S imigrací souvisí i demografický propad. Nebylo by dobré podpořit růst české populace, například daňovým zvýhodněním rodin s dětmi?

Zeman: Česká republika je dostatečně zaplněna svoji populací a nechceme-li dosáhnout přelidnění České republiky, neměli bychom násilně podporovat propopulační politiku ať neskončíme jako v Bangladéši. Skutečné investice do rodiny nejsou investice do počtu narozených dětí...

Zeman Zemanovič: Česká republika je nedostatečně zaplněna imigrací a její populací. Nechceme-li dosáhnout přelidnění České republiky Čechy, měli bychom násilně podporovat imigraci a propopulační politiku imigrantů, i když skončíme jako v Bangladéši. Skutečné investice do rodiny nejsou investice do počtu narozených českých dětí, ale investice do imigrace a počtu narozených dětí imigrantů...

zmp
PD Tce
28.12.2012, 10:09:10 soudce
Reagovat

V rámci soudnictví (občanský soud) jsou subjektivní pravdy sporných stran důležité, ty nemohu přehlížet, ty musím brát v úvahu...zde jsem v tomto nesvobodný.

V rámci soudnictví (v běžném životě) jsou subjektivní pravdy druhých také důležité, ale ty mohu přehlížet, ty nemusím brát v úvahu...zde jsem v tomto svobodný.

 

?
ZMP VM
29.12.2012, 13:06:12 RE:
Reagovat


Vnímání, uvažování a usuzování jsou procesy poznávání pravdy (objektivní i subjektivní). Chceme-li poznat pravdu pravdivě, pak nemůžeme poznávat svobodně, ale musíme poznávat nesvobodně, otrocky věrně...

Jsou-li subjektivní pravdy pro nás důležité, pak je nemůžeme přehlížet. Svobodné vetování poznání je přípustné jen u pravd, které jsou pro nás nedůležité (objektivních i subjektivních)...

zmp
PD Tce
29.12.2012, 17:48:28 RE: RE:
Reagovat

Ano, ale v rámci soudnictví (občansky soud) jsou pro nás důležité všechny subjektivní pravdy sporných stran...proto jsem nesvobodný, protože si nemohu rozhodnout, kterou z pravd do sebe přijmu (aneb jsou-li důležité), musím přijmout všechny, všechny jsou soudci pro verdikt důležité...sedí a vše musí soudce poslouchat, vnímat, brát v úvahu apod. = ona míněná nesvoboda – vše musí přijmout do sebe.


V běžném životě nemusím sedět (mohu odejít), nemusím vše poslouchat (mohu si dát sluchátka), nemusím vše vnímat (mohu jít spát), nemusím brát vše v úvahu (mohu riskovat) apod. = ona míněná svoboda.

 

Občanský soud = soudní dvůr (jsem nesvobodný dle kontextu)

Běžný život = také soudní dvůr (jsem svobodný dle kontextu)

 

Na poli vědy, tam už je to trochu jinak – tam jsem se svobodně stal badatelem či posluchačem badatele = také soudní dvůr (svobodně jsem se stal nesvobodným vůči přírodovědeckému opodstatnění)

---------------------

 

Píšete: ''Vnímání, uvažování a usuzování jsou procesy poznávání pravdy (objektivní i subjektivní). Chceme-li poznat pravdu pravdivě, pak nemůžeme poznávat svobodně, ale musíme poznávat nesvobodně, otrocky věrně...''

 

Ano – nesvobodně, otrocky, věrně pravdu objektivní.

Ale pravda subjektivní je právě následek určité svobody.

 

A na možné následky této svobody (omyl, lež) upozorňuji celou tu dobu...je ale pravda, že i subjektivní pravdy mají svůj význam...

 

--------------------

 

Píšete: ''Jsou-li subjektivní pravdy pro nás důležité, pak je nemůžeme přehlížet. Svobodné vetování poznání je přípustné jen u pravd, které jsou pro nás nedůležité (objektivních i subjektivních)...''

 

Zde je myslím také vhodné doplnit, že (v běžném životě) co je pro jednoho důležité nemusí být důležité pro druhého. + kolikrát se mi stalo, že to co bylo pro hlupáka důležité, aby již v té věci hlupákem nebyl, tak to přehlédl a byl hlupákem dál. Tedy bylo pro hlupáka důležité být hlupákem dál?

Tedy z toho mi i vychází, že to co je pro nás důležité si sami vybrat nemůžeme, to je nám dáno karmicky. Ano nepřehlédneme to, ale ani si to (vědomě) nevybereme, ani nám to kolikrát vědomě druhý nemůže vybrat (zde je důležité jak to druhému podá + jaké jsou okolnosti). Aneb to co si (vědomě) vybereme jako důležité, tím si vytváříme paralelní subjektivní osudovou cestu k cestě objektivní (kterou tím rázem měníme) – možná si tvoříme cestu přímější, možná ne – proto jsem i poukazoval na to, v čem mám ten problém (viz. žít a nepitvat)...

Obecně:

Pitvat = cesta nebude přímější.

Být zdravě obezřetný = cesta bude minimálně tak přímá, jako ta stávající.

+Na karmické cestě je tedy třeba se i udržet = stále se snažit o pravdu atd.

Zatracení = neudržení se na cestě.

Pavel


ZMP VM
30.12.2012, 11:16:50 RE:
Reagovat


Při zjednodušeném vyjadřování je třeba si uvědomit, že pro spravedlivého soudce není předem (například v průběhu výslechu svědků) nic pravdivého či nepravdivého. Je to přece on, kdo má teprve rozhodnout, a to až na konci soudu, co je či není pravda. To, co je evidentně nedůležité, co s meritem věci bezprostředně nesouvisí, vylučuje soudce průběžně, bez ohledu na to, zda by to mohla být pravda. To znamená, že ani spravedlivý soudce nemusí brát v úvahu vše...

Soudce (úsudek) musí být vždy jeden. Kolektivní soud je nespravedlivý soud, resp. není žádný soud. To platí vždy. Ani na poli vědy to není jiné...

O tom, co je pro spravedlivý soud v určité věci důležité a co nedůležité, musí rozhodnout zase jen samotný soudce (úsudek). Pokud zde všichni soudcové nerozhodují stejně, potud je zřejmé, že všichni nejsou spravedliví...

Neschopnost spravedlivého soudu může být mj. i karmická...

„Chceme-li poznat pravdu pravdivě, pak nemůžeme poznávat svobodně, ale musíme poznávat nesvobodně, otrocky věrně.“ To platí pro veškeré pravdy, objektivní i subjektivní...

Subjektivní omyl a lež mají původ právě v možnosti nebýt věrný pravdě...

zmp
PD Tce
30.12.2012, 19:24:57 RE: RE:
Reagovat

Pravda...asi jsem do sebe zamíchal soudce (při občanském soudu) + vyšetřovatele..........ale pointa zůstala...

 

Děkuji

Pavel


PD Tce
30.12.2012, 19:43:50 RE: RE:
Reagovat

Nebo v rámci občanského soudu je soudce zároveň vyšetřovatelem? Pokud ano a byl bych jím já, tak já do sebe (zprvu) chci vložit vše (co nejvíce z toho) co ke mně přichází....až následně vše zvážím, co je nedůležité apod...+ kolikrát se zprvu z nedůležitých věcí stanou důležité a i naopak...Však i protože, když hned nevím co je pravdivé či ne, tak také (hned) nevím co je důležité a co ne...


PD Tce
31.12.2012, 09:25:34 RE:
Reagovat

No, možná u jednoduchých případů je soudce i ''vyšetřovatel''...

U složitých případů by mohl asi být vyšetřovatel samostatný, kdy náklady na něj zprvu ''platí'' obec v rámci zžp onoho ''prý'' poškozeného (poškozený si vyžádal vyšetřovatele) nebo si může najmout ''svého'' vyšetřovatele za své peníze...........to stejné s vyšetřujícím obhájcem ''prý'' viníka (pokud si ho žádá).............s tím, že ve finále ony náklady (za oba vyšetřovatele atd..) přijdou na vrub viníkovi v rámci náhrady škody..........možná si i vyšetřovatele, odborného posudkáře atd. může vyžádat přímo i soudce...

P.


ZMP VM
31.12.2012, 10:36:17 RE:
Reagovat

Svědek zastupuje vnímání, vyšetřovatel zastupuje myšlení, soudce úsudek.

O tom, co je v daném přelíčení důležité a co s věci nesouvisí, rozhoduje soudce "samostatným minisoudem" v rámci "velkého soudu".

zmp
PD Tce
27.12.2012, 10:40:31 reakce na ZMP VM. 25.12.2012, 17:57:07
Reagovat

Děkuji + snaha o opravu:

 

Oprava textu + (původní) příklad:

Pokud je mému úsudku byť přímo předloženo něco pro něj zcela nového (neznámého), tak vědomě spravedlivý úsudek není hned možný, jelikož úsudku nepředcházelo poznání, porozumění tomu, co mu bylo předkládáno...

(např. ochutnání mně neznámých dvou kousků ovoce – nepoznal jsem je, neznám je - tedy ani vědomě spravedlivě nemohu (hned) usoudit který z nich je třeba mango)

 

Oprava (hlavního) textu + (původní) příklad:

Pokud je mému úsudku předloženo něco pro něj již známého, ale vlivem lži či omylu druhého (i v případě iluze) nepravdivého, tak byť nás náš úsudek v tomto případě nebude klamat, tak výsledkem nám bude objektivní nepravda, kterou ani zdravým rozumem nerozpoznáme...

(např. někdo mi předloží (schválně) přetočené hodinky, které ukazují špatný čas, aniž bych to věděl)

 

Bez opravy textu:

V rámci vědy, přiložením přírodovědeckého opodstatnění k tomu co je nám předkládáno + naše odborná průprava = můžeme si pak zdravým rozumem zkontrolovat to, že to co je nám předkládáno je pravdivé, že to ve své podstatě není ovlivněno lží či omylem úsudku toho druhého...

(Asi tedy vše v pořádku)

 

Bez opravy textu + (původní) příklad:

Být badatelem ve stejném oboru vůči tomu co je nám předkládáno + také objevit to co je nám předkládáno (objevit objevené) = můžeme si tím i bez přírodovědeckého opodstatnění zdravým rozumem zkontrolovat, že to co je nám předkládáno ve své podstatě není ovlivněno lží či omylem úsudku toho druhého. Pokud nevládneme zdravým rozumem, pak je tato kontrola zavádějící - je zde pak možnost toho, že jsme oba někde udělali chybu + pokud stále chybí přírodovědecké opodstatnění toho co je nám předkládáno (co jsem i sám objevil), můžeme k přírodovědeckému opodstatnění k této věci zde i sami pomoci, tím si i případně potvrdit svůj zdravý rozum...

(Zde platí a bylo tak i původně myšleno - objevit to co je nám předkládáno = objevit (si) to dříve nežli je nám to předloženo. Aneb – nevěděl, že to co objevil bylo již objeveno, zjistil to, až když mu to bylo předloženo)

 

---------------------------------

 

Možné nedorozumění i v:

Vy jakoby hlavně poukazujete na to, jak se stát spravedlivým soudcem...

 

Já se jakoby v této věci spíše jen snažím (hlavní text), aby si soudce uvědomil, bral v úvahu, že – čím více se umožní tomu, aby se mohly cizí úsudky nabalovat vůči původní předkládané věci, že tím větší je zde možnost toho, že se tím soudce dostává z objektivního soudnictví na pole subjektivního soudnictví – kde sice může spravedlivě pak soudit, ale objektivně to pravda nebude - ''...tak výsledkem nám bude objektivní nepravda, kterou ani zdravým rozumem nerozpoznáme...''

Pavel


ZMP VM
27.12.2012, 14:54:06 RE:
Reagovat


Pravíte: „Pokud je mému úsudku předloženo něco již známého, ale nepravdivého, tak nás úsudek nebude klamat, ale výsledkem bude objektivní nepravda, kterou ani zdravým rozumem nerozpoznáme.“

Opak je pravdou: Pokud mezi reálné vnímání a usuzování o vnímaném zařadíme uvažování, pak není možné, abychom nerozpoznaly nějakou nepravdu. Zdravý rozum totiž nedumá odevzdaně jen o tom, co mu předkládají naše vjemy, ale v případě nejistoty si ověřuje také správnost našeho pozorování. To znamená, že si předmět i podmínky pozorování sjedná znovu v tak zvaném experimentu, při jehož sestavování má naprosto vše pod kontrolou.

Můžeme tedy zobecnit: Bez zařazení zdravého rozumu, je náš úsudek vždy klamný, nesprávný (nespravedlivý) a to i tehdy, trefíme-li se jím náhodou do pravdy. Například nám někdo na rozcestí ukáže, kudy máme jít, není však schopen říci proč právě tudy. Jak můžeme vědět, že nám náhodou ukazuje správnou cestu?...

Jinými slovy pravíte: „...čím více je soudce odkázán na cizí úsudky, tím větší je možnost, že se dostává z objektivního soudnictví na pole subjektivního soudnictví – pak může soudit subjektivně spravedlivě, objektivně to však spravedlivé nebude.''

Opak je pravdou: Subjektivní pravda je právě tak reálná jako pravda objektivní. Nelze tu tedy upřednostňovat jednu pravdu nad druhou, s jednou jedinou výjimkou:

Vrcholem veškerého poznání, je poznání sebe sama. Čím je člověk sám o sobě, ve své nejvlastnější podstatě, ne-li svým vlastním vědomím, jež je čirým subjektem. Vše ostatní, jsou jen objektivní či subjektivní relativní projevy nějakého vědomí, které jsou subjektivním či objektivním předmětem vnímajícího vědomí (vjemem). A protože vědomí na žádný způsob není a nemůže být předmětem vědomí (a naopak), nikdo nemůže vnímat sám sebe:

„Boha nikdo nikdy neviděl!“ (Jan)

Usuzujeme-li tedy sami o sobě, ocitá se naše subjektivní vědomí v roli soudce, odkázaného výhradně na cizí svědectví. Cizím svědku tu jsou relativně objektivní a relativně subjektivní projevy vědomí, tedy předměty našeho vědomí. Při poznávání sebe sama se tedy nutně ocitáme výhradně na poli, které nazýváte ryze subjektivním soudnictví...

zmp
PD Tce
27.12.2012, 18:01:18 RE: RE:
Reagovat

Citujete mě nepřesně, napsal jsem ''byť náš nás úsudek nebude klamat'' – dalo by se říci, že díky uvažování ho neklamal...Vypustil jste to a pak jste vlastně (ač lépe) reagoval k tomu, co v původním textu bylo pod onou citací. Ale i tak s tím (zatím) nesouhlasím, protože stále tam vidím stále ten stejný problém:


píšete : ''Pokud mezi reálné vnímání a usuzování o vnímaném zařadíme uvažování, pak není možné, abychom nerozpoznaly nějakou nepravdu. Zdravý rozum totiž nedumá odevzdaně jen o tom, co mu předkládají naše vjemy, ale v případě nejistoty si ověřuje také správnost našeho pozorování. To znamená, že si předmět i podmínky pozorování sjedná znovu v tak zvaném experimentu, při jehož sestavování má naprosto vše pod kontrolou...''

 

Ale v rámci běžného života?! Když Vám někdo lže či se mýlí a Vy to nepoznáte, tak přece nemáte pocit nejistoty, tedy nezapojíte uvažování, tedy si ani nic neověříte, natož si dělat experiment. Nebo Vy poznáte, že Vám někdo ukazuje schválně přetočené hodinky o 10minut, aby jste díky tomu ten vlak vzdal a raději jel autem s ním, což byl jeho záměr? Jde o tu podstatu + jiné příklady ze života (oblbování druhého lží či omylem), ale to už píšu poněkolikáté....

 

---------------------------------------

 

Psal jste, že jinými slovy pravím: „...čím více je soudce odkázán na cizí úsudky, tím větší je možnost, že se dostává z objektivního soudnictví na pole subjektivního soudnictví – pak může soudit subjektivně spravedlivě, objektivně to však spravedlivé nebude.''

Opak je pravdou: Subjektivní pravda je právě tak reálná jako pravda objektivní. Nelze tu tedy upřednostňovat jednu pravdu nad druhou, s jednou jedinou výjimkou:....

 

Neříkám nic o tom, že subjektivní pravda je nereálná, máte ale pravdu v něčem jiném, co jsem dříve špatně vyjádřil, ale stále to tam je. Prostě - když já jsem soudce, tak mě ostatní subjektivní pravdy mohou klamat, ovlivnit......já jako soudce v rámci důležitých věcí, žádám co nejvíce objektivní informace, tedy přeci přes čím méně subjektů to ke mně půjde, tím lépe apod, kdy i někdy jeden je moc. Něco jiného je to v případě přátelství, milované lásky....- tam mi nevadí, když ty (životní!) informace jdou přes ně, ba přímo jsem za to rád, proto je i mám rád apod...

 

----------------------------

 

Nyní obecně, ne přímo k tématu - Jedna věc mi dělá trochu problém, nedaří se mi rozpoznat, rozeznat to, kdy se jedná o opodstatněnou snahu o původní (kosmickou) informaci a kdy se jedná o ''nabourávání'' se do vlastního osudu...lze-li to tak říci.........Máte na toto nějaký názor, radu? Žít a nepitvat? :-)

P.


ZMP VM
29.12.2012, 12:59:28 RE:
Reagovat


Pokud mi někdo sdělí vědomě nesprávný čas, tak to poznám podle toho, že mi vlak ujede. Chce-li mě však svést autem, pak mě nemusí obelhávat časem, ale může to říci rovnou. Samozřejmě dám přece přednost svezení autem.

V rámci běžného života jsou pravdy důležité a nedůležité. U těch nedůležitých mi nestojí za to zjišťovat, zda mi někdo lže či nikoliv („malé věci řešte ruky mávnutím“). V naší diskusi mi jde o pravdivé poznání reality jako takové, která se v principu, během mého poznávání, nemění, a nemůže mě tedy obelhat. Příklad s hodinkami volím kvůli konkrétní názornosti obecného...

Ve slovech: „může soudit subjektivně spravedlivě, objektivně to však spravedlivé nebude'', cítím určitou nedůvěru k subjektivní pravdě...

Pojmy „subjektivní“ a „objektivní“ jsou příliš teoretické a proto snadno zavádějící. Žádáte-li „co nejvíce objektivní informace“, pak vždy to, co žádáte, je subjektivní soud o objektivním pozorování, bez ohledu na to, zda jste pozorovatelem sám, či jiný svědek. Takovou informaci vlastně nemůžeme označit za „čistě objektivní“, ani za „čistě subjektivní“. Proto například RS k pojmům „subjektivní“ a „objektivní“ zpravidla poznamenával: „jak se tomu dnes říká“...

Pravíte-li tedy: „přes čím méně subjektů to ke mně půjde, tím lépe apod, kdy i někdy jeden je moc“, pak nedomýšlíte, že toho jednoho (sebe sama) na žádný způsob vyloučit nelze. Není ho tedy nikdy moc, ale vždy nejméně...

zmp
PD Tce
29.12.2012, 18:23:15 RE: RE:
Reagovat

Hodinky + vlak: Oblbování se většinou (naivně) nekoná na místě, kde si to dotyčný může hned ověřit + kdyby to řekl rovnou, tak nemá takovou jistotu...

 

Ano máte pravdu....mám asi určitou nedůvěru k subjektivní pravdě...jako bych nedůvěřoval osudu...není to lehké, se tomu oddat...jako bych ho chtěl měnit k lepšímu tím, že k subjektu onu objektivní pravdu dávám nad onu jeho subjektivní...toto budu muset asi přehodnotit, nebo to lépe dokázat od sebe oddělit (když bádám, když žiju) + vložit onu zdravou obezřetnost a snahu po pravdě (viz. reakce jinde).

 

Však jsem psal – co nejvíce objektivní. Vy jste pak trefně popsal, proč se nejedná o objektivní, ale opravdu o co nejvíce objektivní. Sebe sama vyloučit nechci – chci doplácet na své vlastní chyby, nejméně na chyby druhých.

Pavel


ZMP VM
30.12.2012, 11:21:14 RE:
Reagovat


Chce-li mě někdo svést autem, nemá potřebu mě oblbovat...

Subjektivní a objektivní pravdy nemusíte od sebe oddělovat. Pravda jako pravda...

zmp
PD Tce
30.12.2012, 17:04:56 RE: RE:
Reagovat

Teoreticky potřebu nemá, v praxi (v životě) tu potřebu ale může mít...děje se to...


PD Tce
26.12.2012, 10:07:16 AS+TSO
Reagovat

Na prvním semináři o TSO v Olomouci byla jednou z přednášejících p. Anežka Janátová (i v té době předsedkyně Anthroposofické spol.)

 

Byla tato její účast jistá vzájemná snaha o porozumění si a sjednocení si myšlenek v rámci TSO, ale nepovedlo se to tedy?

P.
ZMP VM
27.12.2012, 14:51:48 RE:
Reagovat


Pravíte: „Pokud je mému úsudku předloženo něco již známého, ale nepravdivého, tak nás úsudek nebude klamat, ale výsledkem bude objektivní nepravda, kterou ani zdravým rozumem nerozpoznáme.“

Opak je pravdou: Pokud mezi reálné vnímání a usuzování o vnímaném zařadíme uvažování, pak není možné, abychom nerozpoznaly nějakou nepravdu. Zdravý rozum totiž nedumá odevzdaně jen o tom, co mu předkládají naše vjemy, ale v případě nejistoty si ověřuje také správnost našeho pozorování. To znamená, že si předmět i podmínky pozorování sjedná znovu v tak zvaném experimentu, při jehož sestavování má naprosto vše pod kontrolou.

Můžeme tedy zobecnit: Bez zařazení zdravého rozumu, je náš úsudek vždy klamný, nesprávný (nespravedlivý) a to i tehdy, trefíme-li se jím náhodou do pravdy. Například nám někdo na rozcestí ukáže, kudy máme jít, není však schopen říci proč právě tudy. Jak můžeme vědět, že nám náhodou ukazuje správnou cestu?...

Jinými slovy pravíte: „...čím více je soudce odkázán na cizí úsudky, tím větší je možnost, že se dostává z objektivního soudnictví na pole subjektivního soudnictví – pak může soudit subjektivně spravedlivě, objektivně to však spravedlivé nebude.''

Opak je pravdou: Subjektivní pravda je právě tak reálná jako pravda objektivní. Nelze tu tedy upřednostňovat jednu pravdu nad druhou, s jednou jedinou výjimkou:

Vrcholem veškerého poznání, je poznání sebe sama. Čím je člověk sám o sobě, ve své nejvlastnější podstatě, ne-li svým vlastním vědomím, jež je čirým subjektem. Vše ostatní, jsou jen objektivní či subjektivní relativní projevy nějakého vědomí, které jsou subjektivním či objektivním předmětem vnímajícího vědomí (vjemem). A protože vědomí na žádný způsob není a nemůže být předmětem vědomí (a naopak), nikdo nemůže vnímat sám sebe:

„Boha nikdo nikdy neviděl!“ (Jan)

Usuzujeme-li tedy sami o sobě, ocitá se naše subjektivní vědomí v roli soudce, odkázaného výhradně na cizí svědectví. Cizím svědku tu jsou relativně objektivní a relativně subjektivní projevy vědomí, tedy předměty našeho vědomí. Při poznávání sebe sama se tedy nutně ocitáme výhradně na poli, které nazýváte ryze subjektivním soudnictví...

zmp
ZMP VM
27.12.2012, 15:08:58 RE:
Reagovat


Nedopatřením jsem pod tento příspěvek umístil odpověď na jiný příspěvek...

Nyní k věci:

Nazaznamenal jsem, že by se na našem semináři p. A. Janátová, ve vztahu k olomoucké metodice TSO, nějak projevila. Prostě si odpřednášela své, pokud si pamatuji nikoliv na téma TSO, a šla si po svých.

Doneslo se mi však, že právě od ní pochází slova zaměřená proti olomoucké metodice („nechceme předkládat hotová řešení“), uvedená na letos založeném pražském webu o TSO...

Z uvedeného je zřejmé, že z její strany o nijakou „snahu o porozumění či sjednocení myšlenek v rámci TSO“ nikdy nešlo. Nelze tedy říci, že by se jí v této věci něco nepovedlo. Povedlo se jí olomouckou metodiku kategoricky odmítnut...

zmp
rebel
25.12.2012, 09:11:16 válečné filmy
Reagovat

Velmi často jsou v TV filmové pořady z bojišť 1. nebo 2. Světové války, příp. z jiných válek. Vydávají to jako dokumentární pořady. Všiml jsem si, že pohled na ty hrůzy u přihlížejících budí údiv, čeho všeho jsou lidé schopni. Co tímto působením na davy zasae totalita sleduje. Zase nějaké podprahové informace nebo proč tím lidi masírují? Návyk na zvěrstva, nebo na vědecké dogma, že lidé jsou zvířata?
ZMP VM
25.12.2012, 18:09:50 RE:
Reagovat


Dokumentární pořady, populárně vědecká literatura a podobné demonstrace „vědění“, mají dnes již zpravidla za úkol jen poutavým způsobem oblbovat. Překrucovat pravdu, zkreslovat realitu (fakta), tendenčně měnit historii atp. Drastické scény, hrubosti, primitivizmy, oplzlosti atp. tu, u dnes již většinou znekulturněného lidstva spadají do kategorie „upoutání pozornosti“.

zmp
Kristina
26.12.2012, 10:13:32 RE: válečné filmy
Reagovat

Současný postoj některých lidí je takový, že se záměrně vyhýbají sledování drastických válečných scén ve sdělovacích prostředcích s tím, že když to neuvidí, násilí jakoby není a oni mají klid.

Ať chceme, nebo ne, válečné hrůzy a násilí existovaly a existovat budou. A není to záměr totality. ta nám může ukazovat, (a ukazuje) co chce a na nás je , na našem úsudku, abysme si to vyhodnotili a na základě našeho vědění utvořili úsudek.

Lidská bytost jako taková má božskou podstatu, což samo o sobě vylučuje vrozenost projevujících se zvířecích vlastností.

Jeho morálním úpadkem, který vznikl odpojením se od duchovního světa a příklon k materialistickému způsobu života, ovládly jeho vyšší duchovní složky bytosti, které můžeme nazývat Lucifer, Ahriman a Asuras, které si mohou udělat z člověka svůj nástroj schopný všeho, neboť jeho vůle byla odpojena.

Stačí se podívat v poslední době na "vraždící monstra" v USA i u nás, nejsou to žádní Rambové, když se jim odeberou zbraně a sepnou ruce za zády, jsou z nich zhroucené, uplakané bytosti, jak napovídá řeč těla, postrádající složku "já", která teprve dělá člověka člověkem. Nezřídka je cizí vůle donutí ukončit i svůj život.

Nacionalismus je luciferská podoba protikřesťanství a bolševismus ahrimanská podoba protikřesťanství, které spojuje nesmiřitelné nepřátelství vůči všemu, co pochází z pravého ducha. V leninismu se vypracovává na povrch vývoje lidstva chytrost lidského zvířete, chytrost lidské animality.

Nejnebezpečnější z trojice těchto jsou bytostí jsou Asurské mocnosti, které se v naší době ohlašují tím duchem, který tu vládne a který bychom mohli nazvat duchem pouhého života ve smyslnosti a zapomínánáním na všechny duchovní světy a bytosti. Následkem toho je člověk nejen přesvědčen, že pochází ze zvířete, nýbrž člověk bude vlivem Asury a jeho zástupů brát takový názor vážně a tak žít. Jinak řečeno, lidé s tímto světovým názorem budou také jako zvířata žít...poklesnou do pouhých zvířecích pudů a zvířecích vášní. (R.S.)
Spatrakus
24.12.2012, 13:41:06 zázrak a víra
Reagovat

Mohli byste z hlediska mystérií slovanského jazyka a logiky slovanského jazyka říci něco ke slovu zázrak?

Zázrak je něco za zrakem. Vidíme něco, čemu nerozumíme. Protože nerozumíme viděnému, musíme věřit tomu, co vidíme.

Nezýváme to tedy zázrak. Nejprve něco vidíme. Až za tím je pochopení viděného. Jak s tím souvisí víra?

Jednak logicky a jednak jako slovanské slovo víra, snad věra, viera?

Je možné dokázat víru nebo to, čemu věřím? Co je víra za sílu?
ZMP VM
25.12.2012, 16:07:31 RE:
Reagovat


Věřit tomu, co vidíme musíme proto, že tomu rozumíme. Bylo by zcela nesmyslné nevěřit, přestože je nám jasné, že to tak opravdu je.

Věřit tomu, co vidíme nemusíme, pokud tomu nerozumíme. Je docela rozumné, nechat věc otevřenou, dokud nám nebude jasné, o co jde. Odklad definitivního úsudku je rozumný zejména tam, kde mluvíme o tzv. „zázraku“. Jinak by se mohlo jednat pouze o tendenční víru v něco, čemu věřit chceme, aniž jsme si jisti, o co vlastně jde, aniž tomu rozumíme...

Podobně, jako k zázraku, se můžeme stavět k nějakému filosofickému či vědeckému učení. Tak například nejvýznamnější katolický učenec Tomáš Akvinský byl kanonizován, aniž by kdy v souvislosti s ním došlo k nějakému zázraku, což je jednou z podmínek kanonizace. Příslušný papež tento problém vyřešil tak, že za zázrak prohlásil celé Akvinského dílo, jakoby tím chtěl současně deklarovat, že tomuto dílu vůbec nerozumí...

Pravá víra je ve své podstatě dána tak zvaným „citem pro pravdu“, který vždy předchází pochopení příslušné pravdy a který je u některých lidí spolehlivější, než u jiných znalost věci. Odtud je také možná pravá víra v zázrak, na rozdíl od víry předstírané či vsugerované výchovou. Z uvedeného je zřejmé, že pravou víru nelze dokázat, dokud neprokážeme pravdivost toho v co věříme, pokud nepochopíme příslušný zázrak, který tím ovšem přestává být zázrakem...

Etymologie slova může přispět k pochopení jeho významu, příliš na ní však nezáleží. Rozhodující je tu pochopení věci, která je daným slovem označena. Například etymologie slovo „zázrak“, v podobě „za zrak“ naznačuje, že k pochopení viděného je třeba proniknout za jeho povrchní zrakový vjem (za zrak), to je do nitra jeho podstaty. Naproti tomu etymologie slova „víra“, v podobě „viera“ či „věra“, vůbec nic nenaznačuje...

zmp
Spatrakus
26.12.2012, 12:13:15 RE: RE: slovanská kabala
Reagovat

Právě naopak, připadá mi, že slovo víra, viera něco naznačuje.

Vím z nějakých studií v časopisu PDN (přátel duchovních nauk), že se tam psalo ...ví r, ví ra. Jako že to r je reakce, bůh RA. Ví o r jako o reakci boha RA. Pletu se? Mně to připadá, jako že to je takový esoterní mysterijní výklad toho slova. Hebrejština má svoji hebrejskou kabalu, kde každé písmeno, slabika je jako duchovní bytost, kde každé hebrejské písmeno, slabika představuje celé světy, mechanismy různých jevů. Tedy se domnívám, že i toto je vlastně taková slovanská kabala.

Tedy, že etymologie slovanských slov je schopna zachytit, pravdivě zachytit a popsat, samé principy mechanismu stvoření vesmíru, tedy že slovanská slova již ve svém etymologickém výkladu jsou schopna odhalit mystéria života, smrti, stvoření. Pletu se?

Možná není možné vyložit všechna slovanská slova, ale některá slovanská slova jsou schopna toto zachytit, ano?
ZMP VM
27.12.2012, 14:03:42 RE:
Reagovat

 

Takových slov je více: Ararat, Tatar, Avatar, Drotar, Aron, Archanděl atp. Všimněte si, že většinou se tu písmeno „a“ vyskytuje mezi dvěma „t“, takže věc lze pojímat jako poukaz na „RA“ (reaktivní síla) ale také na „AR“ (aktivní síla). Jenže, kdo o tom něco ví? Kdo si dovede tyto síly reálně představit, aby z okultní filologie něco takového mohl odvodit? Ani dnešní kabalisté o tom nemají potuchy. Pro obvyklou „vědeckou“ filologii je dnes ještě něco takového nepoužitelné...

Že mnohdy teprve slovanské pojmy dávají prastarým jménům pravý význam, tomu dnes ještě nebude nikdo věřit, ani slovanofilové ne. Dnes téměř nikdo neví, co je to pravé Slovanství...

Pokud jde věci vyložit obvyklým způsobem, držme se obvyklých, všem více méně srozumitelných způsobů...

zmp


Spatrakus
23.12.2012, 16:57:14 ráčkování
Reagovat

Možná je to zcela od věci, ale všiml jsem si, že až nápadně mnoho lidí z řad obdivovatelů USA, EU a totalitních metod NWO ráčkují, hrdelně to ze sebe vytlačují nebo jinak špatně vyslovují i další písmena, např. jako kdyby klenou či měkčí L, a celkově žvatlají jako malé děti jak co se týká výslovnosti, tak i ve vztahu ke smyslu obsahu.

Myslíte si, že je to skutečně náhoda, nebo může na tom něco být, nebo nezdá se mi to (ve smyslu, že tzv. slyším trávu růst)? Samozřejmě, že je řada resp. velká většina těch, kteří nejsou nápadní výslovností.
ZMP VM
24.12.2012, 09:58:52 RE:
Reagovat

Znám případy, kdy člověk až do dospělosti v české rodině ráčkoval a přechodem do jiné rodiny (sňatkem) ráčkovat přestal. Z toho je zřejmé, že ráčkování nelze jen tak bezevšeho házet do jednoho pytle, jako něco daného geneticky. Například ve Francouštině je ráčkování povinné.

Mám tedy za to, že ráčkující, o nichž mluvíte, Český jazyk ve svém životě dostatečně často neslyšeli a nepoužívali. Snad právě proto se cítí být, nebo jsou povoláváni k tomu, aby nás poučovali, jak máme mluvit, neřřkuli myslet...

zmp
Josef
22.12.2012, 20:04:17 svátky
Reagovat

Minulý týden jsem četl rozhořčené vyjádření herce Krampola ohledně importování Santa Clause, helloweenu a sv. Valentýna. Podle něj je potřeba zachovávat české tradice, kdy dárky nosí Ježíšek a jsou uloženy pod vánočním stromkem. Taková vyjádření jsem v současném i minulém období slyšel od mnoha jiných lidí, nejen od něj. V tom případě je zajímavé, že např. v mnohem katoličtějších zemích, jako jsou Itálie a Španělsko, nosí dárky čarodějnice Befana a ve Španělsku Tři králové, ve Francii nosí dárky Pere Noel, v Rusku děda Mráz atd. Ježíšek nosí dárky v Německu a Rakousku a vánoční stromek k nám přišel z Německa kolem roku 1810. Je tedy otázkou, proč Němci a Rakušané tak usilovně udržují a hájí České tradice. Nebo je to jinak a my jsme ti, kteří hájí importované Německé svátky? Potom tedy z toho vyplývá, že je možné, že naši pravnuci a prapravnuci atd. budou hájit Santa Clause, Valentýna a helloween jako české tradice a nebudou chtít cokoli importovaného. Mimochodem helloween a sv. Valentýn byly importovány do Ameriky jako čistě evropské svátky.

Je docela možné, že kdybychom byli 300 let pod nadvládou Číňanů, slavili bychom dnes svátky nějakých draků jako českou tradici a zoufale bychom se bránili nějakému "importu Ježíška".

Co tedy je kritérie pro tradici národa Čechů, Moravanů a Slezanů?


ZMP VM
23.12.2012, 13:21:43 RE:
Reagovat


Kritériem národních tradic je skutečnost, že nositelem těchto tradic je národ, přesněji řečeno příslušníci daného národa. Na čase trvání tradice přitom vůbec nezáleží. Jakmile je přijata dostatečným počtem příslušníků národa, lze ji pokládat za tradiční.

Svátek Vánoc je pojímán jako svátek narození Ježíše nebo Krista.

Svátku Vánoc předcházel svátek zimního slunovratu.

Počátkem 19. století jsme skrze německé obyvatelstvo našich zemí, přejali německou tradici vánočního stromku a Ježíška jako nositele dárků. V Německu prý tuto tradici zavedl Martin Luther.

Od německých obyvatel přejali tuto tradici také slovanští obyvatelé Čech, Moravy a Slezska, neboť natolik oslovila jejich křesťanské cítění, že ji zcela oprávněně pokládají za bytostně svou, a to i po své následné ateizaci.

Přejímání cizích tradic, jak se nad nimi rozhořčuje Krampol, má v našich zemích za cíl, postupnou totální likvidaci veškerých křesťanských tradic a vůbec veškerého křesťanského cítění, které je i u ateistů stále ještě velmi silné, byť nevědomé. Ježíšek jako jakýsi poslední reprezentant ateizovaného křesťanství u nás, má být postupně nahrazen nic neříkajícím dědou Mrázem, Santa Clausem, Befanou, satanizovanými Valentýny, helloweeny, možná i čínským drakem, až to vše konečně nahradí „svatý Antikrist“...

zmp
rebel
20.12.2012, 23:19:53 oběti
Reagovat

Můžete mi prosím vysvětlit, jak je možné, že obdivujeme dávné kultury (např. ti indiánskou Mayskou), přestože tam byli lidské oběti? V těchto krvavých obětech jižní Ameriky vnímám spíše něco temného, a Mayové jsou toho nositelem. Zrovna zítra = asi za hodinu, má podle nich být konec světa. Děti ve školách jsou ubáté, je tam prý cítit skutečný strach z toho, co bude. A někteří učitelé a sděl. prostředky toto ještě posilují. Rodiče většinou nevědí tuplem nic.

Ale chci ještě doplnit, že krvavé lidské oběti existovaly v mnohých nyní obdivovaných kulturách: jestli se nepletu, tak v Egyptě, Babylonii, v Sumeru. A dokonce i ve Starém Zákoně jsou lidské oběti.

Tyto kultury byly snad blíže duchovním světům. Proč potom bohové vyžadovali lidské oběti? Nebo jak si to má prosím vysvětlit? Nebo to vše bylo nějaké zlo, démon? A kde bylo dobro, dobrý bůh?
ZMP VM
21.12.2012, 14:47:55 RE:
Reagovat


Oba americké kontinenty, byly po atlantské katastrofě osídleny především atlantskými vystěhovalci, orientovanými směrem k černé magii. Příšernosti které se tam děly, ba ještě horší (vč. pokusů na lidech), se tam dějí dodnes, ale v hlubokém podzemí, v přísném utajení a ve jménu „vědy“, či „mimozemšťanů“, což lze bez nadsázky nazvat také jako „Mengeleho odkaz“.

To, co na těchto starých satanských kulturách můžeme dnes obdivovat jsou především robusní stavby a plastiky (vč. Mayského kalendáře), které rovněž vykazují satanský ráz. Literární odkaz tohoto satanismu se v drtivé většině nedochoval, neboť křesťanští misionáři ho zděšeně pálili a nahrazovali odkazem luciferským (ďábelským).

Kultura poznamenaná černou magií poznamenala původní americké obyvatelstvo degresivně, až do hloubi tělesné konstituce, což se projevilo jako nepředstavitelně houfné umírání domorodců na poměrně banální infekce, zanesené do Ameriky evropskou bílou rasou.

Krvavý satanismus souvisí také s americkými ideami pokrevního příbuzenství, ať už v podobě Wilsonovy ideje „práva na sebeurčení národů“, či magicky úzce pokrevních svazků světové super-elity odvozující svůj rodokmen od franckých Merovejců...

Veškerá ostatní kultura bílé magie či jak říkáte „dobrých bohů“, je z této strany systematicky a celosvětově potírána. Japonské přísloví o tom praví:

„Oheň vždy zaplane jasněji, než zhasne!“

Údajný konec světa dle mayského kalendáře představuje jen jeden z druhů masového šíření kultury strachu černou magií. Publicita, která je tomu u nás věnována dokonce i v základních školách, jednoznačně naznačuje, kdo v tzv. parlamentní demokracii České republiky skutečně vládne...

zmp
rebel
19.12.2012, 23:57:32 demokracie bez zastupitelů
Reagovat

Nezdá se Vám divné, že tzv. betlémské světlo oficiálně šíří po republice jen skauti?

Proč to nejsou třeba filatelisté nebo demokraté nebo prostě jen studenti nebo sportovci? Na první pohled jako o nic nejde, na první pohled je to bohulibá činnost skautíků. Nevěřím na bohuliboučinnost skautíků, nevěřím tomu, když to z centra někdo takhle řídí. Zase v tom čuju nějakou kulišárnu mocných, zviditelnění nějakého proudu proti zájmu obyčlidí.

Prý organizace Člověk v tísni organizovala studentské volby prezidenta. Proč organizace orientovaná údajně na charitu a pomoc lidem vyhazuje peníze dárců na nějaké navykání studentů volit si nad sebou pána?

Takové věci (manipulce totality s občany) se denně dějí, že to člověk už ani nestíhá. Už to ani nevnímá.

Ministerstvo zemědělství (nebo jiného rezortu) rozvrací a likviduje zemědělství (nebo jiný rezort). A tento rozvrat si platí samotní občané. Doktoří dělají potraty, rodiče přístupní a zblblí, klidně souhlasí s vraždou nenarozeného dítěte. Nebudu dál vyjmenovávat další nesčíslné zločiny páchané na občanech dnes a denně. Je to doslova lavina zločinů na občanech, která má tisíce podob, lavina klamů a lží, která má z lidí vypreparovat cit a rozum a zničit i jejich vůli postavit se tomu. Proto podporuji skutečnou demokracii bez zastupitelů. Proto podporuji TSO.


PD Tce
19.12.2012, 17:49:03 reakce na ZMP VM 19.12.2012, 11:38:03
Reagovat

Opět si dovolím Vás citovat.....pro přehlednost

-------------------

Píšete: ''Kdyby přednášející zastupoval (obsahem přednášky) nejen smysly, ale také úsudek posluchače, pak by už z posluchače nezbylo nic „posluchačského“, v čem by ho přednášející nezastupoval a posluchače by nebylo vůbec zapotřebí. To, co sdělujeme jiným, sdělujeme přece jejich úsudku...''

 

Hodinky – uznávám, zde jsem si myslel AB, ale napsal jsem jen A.

Trochou to přeženu, aby bylo zjevné o co mi jde (šlo).

Existují hodinky, které nemají popsaný ciferník:

1- přečte si je – zastupuje mé smysly

2- vyhodnotí si co čte (vidí) - zastupuje můj úsudek (zde je možná pravda, lež či omyl jeho úsudku) + vědomý či nevědomý

3- řekne mi co vyhodnotil – propůjčuje mi smysly

4- slyším (co říká) co vyhodnotil

5- vyhodnotím si co slyším

 

U přednášky - Trochu to zase přeženu.

Představme si, že přednáška není v rodném jazyce toho kdo jí předčítá, ač ten cizí jazyk ovládá (čínštinu)...

+ postup jako u ''hodinek''- tedy body 1-5.

Jde mi o to poukázát na onen akt vyhodnocování druhého pro mne, ač jsem stále ''posluchačem''...

------------------------

Píšete - ''Úsudek je soud. Soudce nesmí být svědkem v posuzované věci, neboť tím by byl jednou ze sporných stran, které má rozsoudit. To znamená, že v první fázi soudu musí být soudce jen posluchačem přednášek sporných stran. Protože přednášející (sporné strany) nemohou soudcův úsudek zastupovat, snaží se ho alespoň ovlivnit, což je možné jen dvojím způsobem:

- ovlivnit přednesením pravdy

- ovlivnit přednesením nepravdy''

 

Však ano + také chce soudce důkazy předložit, ne mu je přečíst – nechce být jen posluchačem, chce si je sám přečíst. + v běžném životě (během hovoru) se důkazy nedávají (fotka hodinek) či přírodovědecké opodstatnění toho, či onoho....proto jsem také poukazoval na to, co jsem poté rozepsal...

-------------------------

píšete- ''To o čem v pokračujícím příspěvku mluvíte, je úsilí o ovlivnění lidského úsudku nepravdou, což je snaha, nadělat z lidí nespravedlivé (oblbnuté) soudce, nikoliv pouze posluchače...''

 

Zde jsem napsal A i B, ale vy reagujete (pravdivě) jen k A.

Úsilí....nepravdou....snaha..... - zde píšete ke lžím, ale já psal i o omylech.......(v omylu není úsilí ani snaha)

-------------------------

Pavel


rebel
19.12.2012, 23:24:44 RE: máte tady problém
Reagovat

Píšete: ale já psal i o omylech.......(v omylu není úsilí ani snaha)

Nechci reagovat na jiné věci, občas mi uniká to, o co jde, přesto takovéto tvrzení se mi zdá nepravdivé.

Myslím si, že i v omylu existuje snaha. Někdo se snaží třeba dojít do Brna, ale jde špatně a dojde do Blanska.

Snaha byla, obrovská, ale bez mapy zabloudil. Takže tady Vám něco nesedí.
PD Tce
20.12.2012, 18:57:20 RE:
Reagovat

Opakovaně jsem poukazoval na to, aby vždy a stále byla má slova (každým) podrobována kritickému myšlení. Je tedy jedině dobře, pokud kdo odhalí něco co nesedí. Tím také říkám, že si jsem toho vědom, že něco sedět nemusí...tím se nezdráhám odpovědnosti za svá slova, jen poukazuji na to, že mohu chybovat – jsem ''jen'' člověk v té či oné fázi vývoje, který kolikrát nepředkládá přírodovědecké metody či přímo logice zřejmé skutečnosti, ale spíše duchovně-duševní představy...

 

Máte pravdu, i v omylu existuje snaha – ale (jen) až na duchovní úrovni. (duchovní snaha pro omyl).

Já se ale v textu držím na duševní úrovni – (duševní možnost omylu).

 

V tomto případě a z pohledu duše:

Brno = pravda............snažil se dojít do Brna = snažil se o pravdu

 

Blansko = omyl..............on se nesnažil dojít do Blanska, tedy se nesnažil o omyl

 

V tomto případě a z pohledu ducha:

Snaží se dojít do Brna, ale karmicky musí do Blanska (duchovní snaha pro duševní omyl)

 

Z pohledu duše je Brno pravdou.

 

Z pohledu ducha je pravdou Blansko.

 

PRAVDA = BLANSKO

 

Čím více bude ten (duševní) omyl způsoben jen mou nějakou vlastní chybou, tím více je Blansko mou (duchovní) pravdou. Čím více je ten omyl způsoben vlivem cizího úsudku, tím více je Blansko jeho pravdou a ne mou, tím více scházím ze své cesty...

Ten omyl mě má v něčem poučit...čím více se jedná o můj omyl (o mou pravdu), tím více se poučím...

Pavel


ZMP VM
20.12.2012, 09:50:41 RE:
Reagovat

 

Ptám-li se někoho, kolik je hodin, pak nejsem zvědavý na jeho úsudek, ale jen na to, co vidí na svých hodinkách. Takové sdělení mi přece může předat i neusuzující automat. V žádném případě tu tedy nejde o zastupování mého úsudku. Také přednášející přednáší mému, nikoliv svému úsudku. Úsudek přednášejícího samozřejmě ovlivnil obsah jeho přednášky. Tím však nijak nezastoupil úsudek posluchače...

Mezi předložením důkazu a přečtením důkazu, v podobě výpovědi očitého svědka, není v důkazním řízení žádný faktický rozdíl...

Mezi výpovědí očitého svědka a sdělením dotázaného „kolik je hodin?“ rovněž není žádný věcný rozdíl. Obojí výpověď naše soudnost uznává jako důkaz...

Mluvíme-li o „úsilí o ovlivnění lidského úsudku nepravdou“, pak mluvíme o úsilí vynakládaném svědkem jedné ze sporných stran, nikoliv o úsilí vynakládané nepravdou, kterou přednáší. Zde přece vůbec nezáleží na tom, jakého druhu je soudci sugerovaná nepravda, zda je vědomou lží, či nevědomým omylem...

zmp
PD Tce
20.12.2012, 17:48:55 RE: RE:
Reagovat

Píšete - ''Ptám-li se někoho, kolik je hodin, pak nejsem zvědavý na jeho úsudek, ale jen na to, co vidí na svých hodinkách. Takové sdělení mi přece může předat i neusuzující automat. V žádném případě tu tedy nejde o zastupování mého úsudku. Také přednášející přednáší mému, nikoliv svému úsudku. Úsudek přednášejícího samozřejmě ovlivnil obsah jeho přednášky. Tím však nijak nezastoupil úsudek posluchače...''

 

- To že nejste zvědavý na jeho úsudek neznamená, že ho do toho nevloží.

- člověk není automat – vnitřní pochody jsou rozdílné

- Zde máte pravdu, v žádném případě tu nejde o zastupování mého úsudku. Ale je možnost vložení cizího úsudku.

- Ano přednáší mému úsudku, ale je zde možnost, že vědomě či nevědomě při zpracovávání (úsudkem) toho co čte (vidí), ovlivní to, co je pak předloženo mému úsudku.

- Pak píšete, že úsudek přednášejícího samozřejmě ovlivnil obsah přednášky – zde už jakoby píšete o tom o co mi celou dobu jde.

- Souhlasím - nezastoupil, ale vložil...

-----------------------

píšete - ''Mezi předložením důkazu a přečtením důkazu, v podobě výpovědi očitého svědka, není v důkazním řízení žádný faktický rozdíl...''

 

- (neřeším zde křivé svědectví, zde to není prvotní podstatou diskuse).

- v tomto rozdíl není, protože se v obou případech jedná jen o to, jestli to co jeho oči viděli, co následně úsudkem vyhodnotil, v jaké formě to poté předá dál:

1) předloží v textu (soudci)

2) předloží řečí (soudci)

 

Pokud soudci ten text dá přímo do rukou či mu to řekne, či mu ho přečte, je opravdu stejné.

A pokud to soudci čte jeho obhájce, tak máte také pravdu (oba jsou (oficiálně) na jedné lodi...

Ale mně (přeci) jde o něco jiného...

Zase to přeženu – jako soudce (když je ta možnost) bych ten (nezákonně, poškozujícně) vypuštěný rybník chtěl přímo sám vidět......pokud to ale již nejde, že rybník byl do té doby již znova napuštěn, tak pak přicházejí na řadu očití svědkové, fotky, důkazy apod.......kdyby nebyl očitý svědek, jen by byl zřejmý následek vypuštění a rychlého napuštění v podobě louky plné ryb.....tak místo, či fotku bych si také chtěl prohlédnout jako soudce sám (pokud je ta možnost), ne aby mi někdo popisoval co je na fotce apod....atd.atd. Jde o to minimalizovat nabalování se úsudků těch ostatních k tomu co je bezprostředně určeno soudci.

-----------------

Píšete - ''Mezi výpovědí očitého svědka a sdělením dotázaného „kolik je hodin?“ rovněž není žádný věcný rozdíl. Obojí výpověď naše soudnost uznává jako důkaz...''

 

Hodinky a jejich obhájce (ten kdo mi je čte) zde ale nemusí spolu být na jedné lodi. Jejich obhájce zde může třeba lhát, abych si myslel, že je méně hodin, abych ten autobus nestihl......případný omyl zde nepopisuji, ač i ten se stane. Jde mi o tu možnost vložení cizího úsudku...zde se to zdá být směšné, ale jde zde o tu podstatu ,kterou jsem popsal v té úvaze...a na co jsem narážel již dříve atd...

-------------------

Píšete - ''Mluvíme-li o „úsilí o ovlivnění lidského úsudku nepravdou“, pak mluvíme o úsilí vynakládaném svědkem jedné ze sporných stran, nikoliv o úsilí vynakládané nepravdou, kterou přednáší. Zde přece vůbec nezáleží na tom, jakého druhu je soudci sugerovaná nepravda, zda je vědomou lží, či nevědomým omylem...''

 

Zde jde prvotně o to, že Vy jste mou úvahu popsal tak, jako bych za vším viděl lež (A), což není pravda. Jasně jsem napsal, že příčinou např. mé falešné představy – může být cizí lež (A) či omyl (B) při atd.atd...

O úsilí vynakládané nepravdou jsem v této diskusi nikde nepsal - o duchovní úrovni (lži či omylu) se nebavíme, bavíme se (třeba zatím) o úrovni duševní...alespoň tedy já.

Když píšete, že - Zde přece vůbec nezáleží na tom, jakého druhu je soudci sugerovaná nepravda, zda je vědomou lží, či nevědomým omylem......obrazně (třeba nepřesně) - přeci vůbec (zatím) neřeším zda jablko je šťavnaté a či na tom záleží, zatím poukazuji na to, že jablko JE!

---------------

Pavel


ZMP VM
21.12.2012, 12:56:47 RE:
Reagovat


V našem dialogu šlo od počátku o pozorování (vjem), o jeho zastupování přednášejícím a o uvažování o něm vlastním rozumem posluchače. Nešlo tedy o vjem a úsudek jak nyní tvrdíte. Zdá se mi, že uvažování a usuzování pokládáte za totéž, což by vysvětlovalo, proč nejste s mými reakcemi spokojen. Možná bychom se měli vrátit na začátek naši diskuse, a znovu ji projít s důsledným odlišováním uvažování od usuzování...

Protože jsem vždy mluvil výhradně jen o nepravdě, bez ohledu na to, zda jde o lež či omyl, zajímalo by mě, kterými slovy jsem Vaši úvahu popsal tak, jako byste za vším viděl lež...

Z Vaších slov jsem pocítil potřebu rozlišit úsilí vynakládané nepravdou, od úsilí vynakládaného nepravdivým svědkem, bez ohledu na to, zda jste něco z toho výslovně zmiňoval, či nikoliv...

Chápu-li naši diskusi správně, pak jde o to, zda k ověřování pravdivosti sdělované reality stačí být pozorným a reálně logicky uvažujícím posluchačem, či zda je k tomu zapotřebí stát se také badatelem (číst a přednášet)...

zmp
PD Tce
21.12.2012, 16:53:56 RE: RE:
Reagovat

Zatím k tomuto:

Píšete: ''Protože jsem vždy mluvil výhradně jen o nepravdě, bez ohledu na to, zda jde o lež či omyl, zajímalo by mě, kterými slovy jsem Vaši úvahu popsal tak, jako byste za vším viděl lež...''

 

Ale už jsem to přeci jednou psal...

Já to tak prostě pochopil, když jste psal, že: ''To o čem v pokračujícím příspěvku mluvíte, je úsilí o ovlivnění lidského úsudku nepravdou, což je snaha, nadělat z lidí nespravedlivé (oblbnuté) soudce, nikoliv pouze posluchače...''

 

Pravdu bych viděl v tomto:

To o čem v pokračujícím příspěvku mluvíte, jsou možnosti ovlivnění lidského úsudku nepravdou, což je v jednom případě i snaha, nadělat z lidí nespravedlivé (oblbnuté) soudce, nikoliv pouze posluchače...''

P.


PD Tce
22.12.2012, 09:06:25 RE: RE:
Reagovat

Píšete - ''V našem dialogu šlo od počátku o pozorování (vjem), o jeho zastupování přednášejícím a o uvažování o něm vlastním rozumem posluchače. Nešlo tedy o vjem a úsudek jak nyní tvrdíte. Zdá se mi, že uvažování a usuzování pokládáte za totéž, což by vysvětlovalo, proč nejste s mými reakcemi spokojen. Možná bychom se měli vrátit na začátek naši diskuse, a znovu ji projít s důsledným odlišováním uvažování od usuzování...''

 

Z Vašeho pohledu máte pravdu. Z mého pohledu (k podstatě myšlenky, představy) pravdu nemáte.

Z Vašeho pohledu se to dá i (hmotně) doložit. Z mého pohledu se to doložit (hmotně) nedá.

To celé nedorozumění v tomto je (ale) v tom, že já se snažím něco vysvětlit a (myslel jsem si), že Vy mi to pomáháte vyjádřit ''přírodovědecky''. A máte v tom pravdu, co píšete – pojmy + jejich významy. Ale tím, že stále poukazuji na nedorozumění, tím stále říkám to, že to (tu podstatu té prvotní myšlenky, představy) myslím jinak, nežli vyplývá z toho co překládáte do přírodovědeckého jazyka. Je pravda, že jsem tu prvotní myšlenku vyjádřil třeba pojmově nesprávně (pravý význam pojmů jste v té době věděl Vy, ne já – má chyba) – a to započalo veškeré nedorozumění. To ale neznamená, že v ní nebylo ukryto to o co mi jde. Prostě jsem zaměnil pojmy + jsem asi i moc ''mělce psal o hlubokých věcech''. Je to má chyba a Vám se nedá nic v tomto směru vytknout, protože jste reagoval vůči pravdivým významům pojmů, pod kterými jsem si ale já představoval něco jiného. Jediné co se Vám dá trochu vytknout je to, že jste k té podstatě přistupoval možná až moc nekompromisně-až strojově-přírodovědecko-metodicko-bezkontextově, ale zase v rámci pro spravedlivý ''přírodovědecký'' soud to asi bylo nezbytné,nevím....no kdybyste jen na chvíli od tohoto upustil, možná by jste dříve (v kontextu) poznal o co mi jde. Nevím, možná jste to i udělal a možná to i poznal, jen jste mě chtěl donutit k tomu, abych dbal na ono ''přírodovědecké'' opodstatnění toho, o čem píšu...

Pavel


PD Tce
22.12.2012, 09:35:41 RE: RE:
Reagovat

Píšete - ''Z Vaších slov jsem pocítil potřebu rozlišit úsilí vynakládané nepravdou, od úsilí vynakládaného nepravdivým svědkem, bez ohledu na to, zda jste něco z toho výslovně zmiňoval, či nikoliv...''

 

Já se snažím hlavně poukazovat na možnosti, nikoliv na snahy, či úsilí...

Tady je asi matoucí to, že v jedné možnosti (lež), že je v ní také skryté úsilí, či snaha...

Pavel
ZMP VM
22.12.2012, 11:34:55 RE:
Reagovat


Z Vašich reakcí jsem vyrozuměl, jaké mohly být příčiny našeho nedorozumění, nevím však zda a na čem jsme se shodli, či neshodli...

zmp


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář