Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse k TSO 10

19. 12. 2013

Atrea
11.10.2012, 22:12:25 RE: RE:
Reagovat

Cituji ZMP. "Duchovní idea se v duševním světě projevuje jako vjem představy a pojmu, ve fyzickém světě se projevuje skrze představu a pojem například jako projekt (kresba) kamenného mostu."

Když jsem si za pojem "kamenný most" dosadila "NOVÁ POSPOLITNÍ MATKA", tak se mi v duši (subjektivně) rozvinula představa vývoje této NOVÉ POSPOLITNÍ MATKY:

 

Vnímám ji jako duchovní bytost Antroposofie, kterou stvořil R.Steiner svým přepracovaným éterným tělem, které věnoval pospolitosti antroposofů. Tato duchovní bytost tedy vystupovala z těla RS, tedy z fyzického základu (fyzického člověka) směrem do ducha. Éterné tělo bytosti Antroposofie (AS) je srdcem (novou pospolitní lidskou duší), ke kterému přirůstají (jako údy) jednotlivá jáství příznivců Antroposofie.

Ke konci svého života založil RS společnost AS, která měla nahradit jeho fyzické tělo jako hlavu bytosti AS (dle RS stojí sociální bytost na hlavě).

NOVÁ POSPOLITNÍ MATKA není centralisovanou sociální bytostí, ale decentralisovanou a tak nemůže mít na fyzické rovině jako centrální hlavu ani decentralizačně se jevící organizaci AS. Touto fyzickou organizací (institucí) se hlava stává centralizujícím elementem jinak decentrální bytosti.

Proto musela tato živá duchovní bytost AS získat novou hlavu. Touto hlavou se stala FILOSOFIE, která není žádnou organizací zakotvena v Zemi, ale je zakotvená v logice myšlení každé lidské duše (povstala z lidské inteligence, z logiky myšlení).

SOFIE snesená Luciferem na Zem (snesený zvěrokruh) tak byla opět vynesena na Nebe, ale již v trojjedinné podobě = FIL - ANTROPO - SOFIE.

 

NOVÁ POSPOLITNÍ MATKA vystupuje ze Země na Nebe a současně se jako projekt vpisuje do Země metodikou FILANTROPOSOFIE. ZMP zjevuje projekt zde na vebových stránkách TSO a také vyjevuje (za spolupráce logiky myšlení všech spolutvůrců) projekt (metodiku) TSO, tj. HODNOTU TROJNOSTI SYNA ANTROPOSOFIE.

 

Tímto synem je duchovní bytost KRISTUS, který se nyní vrací jako ÉTERNÝ KRISTUS od svého Otce na Zemi, aby se zde ujal vlády. Jeho trojjedinnost spočívá v SYNU, OTCI a DUCHU SVATÉM.

OTEC se realisuje v oblasti svobody každé individuelní duše, tj. KULTURA TSO,

SYN se realisuje v oblasti rovnosti každého individuelního jáství (ducha), tj. PRÁVO VETA,

DUCH SVATÝ se realisuje v oblasti bratrství individuelní lidské tělesnosti, tj. EKONOMIKA TSO.

 

Naplnění metodiky TSO je nyní záležitostí KRISTA, který jako pán karmy bude TSO realisovat skrze lidské duše schopné života v TSO.

Domnívám se, že to bude nejprve v oblasti bývalé Velké Moravy a následně v celém světě.

 

MYSTERIUM MATKY tak vidím jako akt přetvoření SOFIE na Zemi skrze MAGICKÝ IDEALISMUS LIDSKÝCH DUŠÍ VE FILANTROPOSOFII a její současné vynesení na Nebe.

Toto je čin, který musely udělat lidské duše bez Bohů.

Naplnění metodiky TSO zde na Zemi bude spoluprací Bohů a lidí.

 

Ptám se ZMP a ostatních diskutujících, co říkají na tuto moji subjektivní představu?

Srdečně všechny zdravím.
ZMP VM
12.10.2012, 11:15:24 RE:
Reagovat


U logiky myšlení je třeba ještě rozlišovat pravou logiku (Logos, Slovo, Kristus) od nepravé logiky (Antikrista).

Pravá logika je pravdivá. Aby mohla být pravdivá, musí se vztahovat k něčemu jinému, než je ona sama. Musí se vztahovat ke zjevné (zjevené) realitě. Můžeme o ní tedy říci, že zvažuje (váží) řády (uspořádání obvodu a obsahu) trojí vnímatelné reality (fyzické, duševní a duchovní). Na základě logického uvažování o vnímatelné realitě pak usuzujeme na nevnímatelnou realitu. Taková je charakteristika inteligence. K tomu je třeba ještě říci, že Kristus tu hraje roli osobní, v duchu Pavlova „Ne já, ale Kristus ve mně“, inspirovanou novým příchodem Krista v éterném těle.

Nepravá logika je nepravdivá, protože se nevztahuje k žádné vnímatelné realitě. Můžeme o ní tedy říci, že předmětem logického uvažování je tu samotná logika, která uvažování pouze předstírá, resp. ho napodobuje na svých vlastních iluzích, výmyslech, teoriích, spekulacích, lžích atp. Nepravá logika vynáší své soudy bez ohledu na realitu. To je charakteristika vzdoro-inteligence.

Neinteligence neuvažuje, ale usuzuje bezprostředně na základě pouhého vnímání reality, tak říkajíc „na první pohled, či dojem“...

Ve věci naplnění metodiky TSO nehraje Velká Morava (Velká Matka) roli klíčovou, ale tak řečeno roli „zámku“, který musí být odemčen tím, co v metodice TSO hraje roli klíčovou, jako pravá logika. Jinými slovy je to onen čin, který musejí udělat lidské duše bez Bohů. Až tak lidé skutečně učiní, budou s nimi Bohové opět spolupracovat...

zmp
Kristina
15.10.2012, 16:50:30 RE: idea
Reagovat

Milá Atreo,

přála sis, abychom se vyjádřili k tvojí subjektivní představě, kterou jsi tak komplikovaně a inteligentně vytvořila; právě v tom je pro mě trochu problém, protože já se pokládam víceméně za "antroposofického praktika" a tvůj pohled je pro mně nadmíru složitý i když nepostrádá logiku.

A v tom, myslím si, je právě velké nebezpečí současného inteligentního lidského myšlení, vznášejícího se nad přízemními skutečnostmi. Jím je zároveň právě možno ideologicky prokazovat pravý opak.

Není poznatků duchovní vědy, které by se nedaly uplatnit v praktickém životě - praví R.S. a já za sebe bych se spíš přidržovala tohoto tvrzení.

Jinak zdravím Atreu a těším se na další příspěvky.
Atrea
24.10.2012, 21:04:01 RE:
Reagovat

Milá Kristino,

srdečně se omlouvám za to, že jsem dosud nereagovala na tvé vyjádření k mému příspěvku.

Byla jsem zdravotně indisponovaná a tak jsem několik dní nesledovala diskusi. Tím se mi asi stalo, že když jsem si pak přečetla zpětně několik příspěvků, tak jsem se jaksi nedopracovala až k tvé reakci. Teprve dnes jsem na to byla upozorněna a tak se honem snažím to napravit.

 

Děkuji ti moc, že jsi mi odpověděla.

Vlastně jsem netušila, jak složitě mohou moje příspěvky působit i na antroposofy. Myslela jsem si, že mi antroposofové budou rozumět - kdo jiný než oni?

 

Jsem potěšena tím, že považuješ moji odpověď za inteligentní a že můj pohled nepostrádá logiku, ale ty se s tím nemůžeš ztotožnit.

 

Proč ne? Co KONKRÉTNĚ je v mé představě, která jak říkáš "nepostrádá logiku", nelogického?

 

Cituješ RS, že není poznatků duchovní vědy, které by se nedaly uplatnit v praktickém životě.

Souhlasím a za hlavní a klíčový poznatek duchovní vědy považuji metodiku TSO. Vždyť právě RS nám ukázal, jak má být nová sociální bytost uspořádána a to stejně jako je uspořádána lidská individuelní bytost ve vztahu k okolí.

Nechápu tedy v čem ideologicky prokazuji ve svém příspěvku pravý opak toho, co říká RS?Myslím si také, že nebezpečím "současného inteligentního lidského myšlení" je hlavně to, že zůstane právě připoutáno na "přízemních skutečnostech", tedy, že se bude zabývat záležitostmi z "tohoto světa" a nebude se snažit pozvednout nad něj, aby následovalo Krista.

 

K pochopení a následování Krista nás přece právě nabádá duchovní věda (pro to tu je).

Také si myslím, že inteligentní lidské myšlení povstalo právě z "přízemní skutečnosti" a na ní stojí jako na pevné základně. Takže inteligentním myšlením není možno "ideologicky prokazovat pravý opak" (tedy ne-skutečnost), ale je to tzv. vzdoro-inteligence (jak ji nazval ZMP), která se snaží opak pravdy vydávat za pravdu.

 

Takže asi jsi chtěla říci, že u mě se jedná o vzdoro-inteligenci. Nějak mi to ale nejde dohromady s tím, že obhajuji TSO jako "antroposofickou praktiku". Takže obětní čin RS, kterým věnoval své proměněné éterné tělo pospolitosti není pravdou? Tím pádem ale také neexistuje živá bytost Antroposofie, ale jen mrtvá přízemní Antroposofická společnost.

Jako antroposofka s tím nemohu souhlasit!!!

 

Takže nevím, co si mám tedy představit pod pojmem "antroposofický praktik". TSO je přece ryze praktická pozemská záležitost a já se domnívám, že se mi jen zjevila duchovní bytost zkrytá za TSO a ukázala mi cestu svého vzniku. Co je na tom neantroposofického a neskutečného?

 

Milá Kristíno mohu Tě ubezpečit, že tvoje komplikovaná reakce mi také dala zabrat. Doufám, že moje odpověď ti bude srozumitelná a když ne, tak si to můžeme v další diskusi vysvětlit.

 

Také Tě zdravím a těším se na Tvůj další příspěvek.......
Radim
06.10.2012, 12:37:20 ...
Reagovat

Všichni svorně na tomto našem českým zaprděným dvorku brbláme.
Pravice na levici, aby mohla dál vládnout. Levice, na pravici, aby mohla dál kritizovat. Bohatí na chudé, aby se nenudili, chudí na bohaté, aby měli na koho svést svoji bídu. Odbory, aby měli proti komu stávkovat. Lidé potřebují brblat a nadávat u piva, hlavně že se mají dobře.
Lidé nepotřebují vládu, se kterou budou spokojeni. Je to takový folklór. TSO to bere moc vážně. V životě jde o vnitřní klid a o to vyrovnat se sám sebou, ne měnit svět. Chcete měnit svět, ale ten se přece změnit nedá. Na to je človíček moc malý.

Jak se říká: Změň sebe a tím změníš celý svět. Tedy tím, že odhalíš sám sebe, změníš svoje návyky, tím pak porozumíš světu, najdeš smíření se světem, že tak svět běží.
ZMP VM
06.10.2012, 15:58:55 RE:
Reagovat


Jedna věc je, co se říká, a jiná věc je, zda vůbec rozumíme tomu, co se vlastně říká, či, co vlastně sami říkáme.

Dopadneme-li doma zloděje s pytlem nabitým lupem, tu nám skutečně může říci: „Tak už to na světě chodí! Smiř se se světem, nebrblej na něj a nechtěj ho měnit. Svět se měnit nedá. Změň sám sebe a tím změníš svět.“

No je na každém, jak se k takové zlodějské moudrosti postaví...

Pravdivost výroku lze prubnout také tím, že jeho logiku aplikujeme také na něj:

Je-li to v „našem českém světě“ skutečně takové, jak říkáte, pak se s tím smiřte a nekritizujte ho. Změňte sebe atd. Nuže, jak se nyní Váš výrok osvědčí?...

Pravdou je, že „lidé nepotřebují vládu, se kterou budou spokojení“, ale naopak vládu otrokářů, lhářů, podvodníků, tunelářů, vrahů, zkrátka vládu zločinců. Jinak nikdy nezatouží po TSO, v němž se žádná „vláda“ nevyskytuje...

Vy máte vyhráno už nyní. Stane-li se Vám, že vás taková „správná krutovláda“ vsadí do hladomorny či mučírny, pak se určitě budete řídit svou radou: „V životě jde o vnitřní klid a o to vyrovnat se sám se sebou, ne měnit svět“...

Chcete-li opravdu měnit především sám sebe, pak sám ve svém příspěvku ukazujete, v čem by jste se mohl změnit především, neboť si v něm poněkud odporujete. Cituji:

A/ „Chcete měnit svět, ale ten se přece změnit nedá. Na to je človíček moc malý.“

B/ „Změň sebe a tím změníš celý svět.“

Jářku, v bodě A platí, že člověk je na měnění celého světa moc malý a v bodě B to neplatí??? Nikde jste přece neřekl, že to někdy platí a jindy ne...

zmp


Radim
12.10.2012, 14:49:45 RE: RE:
Reagovat

Chtěl jsem tím říct, že člověk nikdy spokojený nebyl, není a nebude, to je v lidské povaze. Jeden chce to, druhý ono. Miliony lidí = miliony představ. Tady vychvalujete jen TSO. Každý člověk je ale jiný a nemůžete chtít, aby lidé chtěli to samé. A ti, kteří TSO chtít nebudou, zůstanou podle vás méněcenní? A půjdou asi tam kam? Každý člověk je svůj a má svoji dílčí pravdu, ne celou. Proto je malý, je obdobně menší než velký svět, jako je menší dílčí pravda než celá.

Když změním sebe, svůj úhel pohledu, změním svůj osobní postoj a ocitnu se v jiném světě, pod jiným úhlem, je to týž svět, a přece není. Chápete? A laskavě mě nechytejte za slovo.
ZMP VM
12.10.2012, 18:55:35 RE:
Reagovat


Dokud člověk nedospěje k dokonání svého vývoje, to je k dokonalosti, nemůže být sám se sebou trvale spokojený. Zjistí-li například, že je určitý rozdíl mezi tím, co chce říci a co skutečně řekne, má velmi pádný důvod k nespokojenosti, která ho může ve vývoji popohnat dál. Číhá tu však ještě luciferský svod v podobě pýchy, která člověka může vmanipulovat k neuznání, že tu takový rozdíl je a nedovolí mu, postoupit ve vývoji. Její překonání však znamená ještě větší postup. Právě od toho je na světě zlo, aby člověk náhodou neuvízl ve své spokojenosti, jako prase v žitě a nepřestal se vyvíjet.

Co člověk, to jiná představa, to je dáno nestejnými osudy a vlohami a hlavně tím, že lidé nejsou mravenci. Není to však vždy jen takto. Například v oboru matematiky, mají lidé zpravidla tytéž představy.

Přesto ani dokonalí lidé nebudou nikdy stejní, neboť ideálem vývoje lidstva není mraveniště, o něž usilují sociální totality. Pouze TSO umožňuje bezkonfliktní soužití nestejných lidí, pouze TSO po lidech nežádá, aby chtěli a měli totéž. Ani samotné TSO není nikomu vnucováno, ale pouze se nabízí jako nová možnost, kterou lidé dosud neměli. Kdo TSO nechce, nechť si ho nevšímá. Vaše obava, že TSO někoho někam vyžene je dána tím, že jste se metodikou TSO neseznámil a tedy mluvíte, aniž víte o čem.

Je dobře, že si uvědomujete, že máte jen dílčí pravdu (částečná pravda = nepravda). Z toho však nejste oprávněn usuzovat, že je tomu tak u každého člověka. Jakým právem mluvíte za všechny lidi?

Změníte-li sebe, svůj úhel pohledu, změníte-li svůj osobní postoj, pak se neocitnete v jiném světě, ale tentýž svět se Vám bude jevit jinak. Je to pořád týž svět, jen Vy jste se v něm změnil. Chápete? Cituji: „A laskavě mě nechytejte za slovo.“

To jsou slova uražené pýchy. V řádné diskusi se ve své reakci musíme držet přesně toho, co druhá strana říká, za co jiného bychom ji měli a mohli chytat, než za slovo?...

zmp
rebel
05.10.2012, 17:59:53 revoluce
Reagovat

Kam oko dohlédne, jsme svědky totalitního řešení totalitních problémů.

Vůbec se to nedá srovnat s decentrální společností. Proto se vše zdá bláznivé. Jsme dezorientovaní chaosem totality. Co problém, každý je způsoben totalitou. A řeší se to jen opatřeními vyhovujícími centralismu a totalitě, ne občanovi. Přesto se společnost pomalým způsobem vyvíjí. Jaký je rozdíl evoluce společnosti a revoluce?

Revoluci dělají masy nebo jednotlivec? A co evoluci?

Byla revoluce VŘSR, rok 1989 nebo jen obměna téhož systému? Co bylo revolucí v dějinách lidstva? Je kritériem revoluce pozemková reforma a vlastnictví výr. prostředků?

Bez půdy by bezzemci byli dál otroci. V tom případě je VŘSR revoluce.
ZMP VM
06.10.2012, 11:38:20 RE:
Reagovat


Tuším, že jsme tuto otázku v naší diskusi již kdysi řešili. Patrně ještě na Obnoveném fóru.

O evoluci a revoluci je třeba říci, že obojí je dvojího druhu:

EVOLUCE = pozvolný rozvoj nebo úpadek, přirozený nebo uměle vyvolaný

REVOLUCE = následek rozvoje nebo příčina úpadku = vývojový skok nahoru, či dolů

Evoluční rozvoj je jako naplňování nádoby kapající vodou. Jeho revolučním následkem je pak přetečení vody z naplněné nádoby.

Revoluční příčina úpadkového vývoje je jako navrtání dna nádoby, jejímž následkem je pak evoluční úpadek - vyprazdňování nádoby odkapávající vodou.

V případě revolučního rozbití nádoby nenásleduje evoluční úpadek, ale naprostá sociální katastrofa.

Právě evoluční úpadek ekonomiky je to, co totalitního parazita živí. Pokud se navzdory tomu sociální společenství rozvíjí alespoň kulturně a politicky (uvědomováním si příčiny ekonomických, kulturních či politických úpadků), sáhne totalita k revoluční katastrofě.

Revoluční skok dolů dělají buď masy zmanipulované jednotlivci, profesionálními revolucionáři.

Revoluční skok nahoru nedělají masy, ani jednotlivci, ale jen plné nádoby (zralí lidé), které jsou přivedeny ke skoku pověstnou poslední kapičkou (jednotlivcem).

Evoluce je jako řada maličkých revolucí, vyvolaných objevy, vynálezy atp., v oblasti ekonomie, kultury či politiky.

VŘSR byla revoluční sociální katastrofa, vyvolaná uměle finančníky, prý jako pomsta za vojenskou (námořní) pomoc carského Ruska Lincolnovi (viz poslední příloha – FED – v Pilířích totality), nebo prý také jako pomsta Chazarů za údajné vyhnání z Ruska...

zmp
Kristina
06.10.2012, 21:23:45 RE: revoluce
Reagovat

Pokud nepřijmeme myšlenku okultního pozadí historických událostí včetně VŘSR, nedobereme se pochopení. Počátky základů bolševismu jako vražedně scestné ideologie je třeba hledat již v 7. křesťanském století v souvislosti se založením Akademie v Gondišapuru. Je to doba prvního vniknutí sil Slunečního démona do historického vývoje lidstva. Tady byl první impuls posedlosti démonickými bytostmi, které později ovládly osobnost Lenina a jeho spolubojovníků.Bolševici byli přesvědčenými materialisty a ateisty, přesto u nich probíhala určitá forma infernálního zasvěcení. "Tyto stranické programy odpovídají v duchovním světě bytostem; a následkem toho se stávají ti, kteří se svazují se stranickým programem stoupenci, služebníky určité bytosti v nadsmyslovém světě. R.S."

Služebníky takové mocné démonické osobnosti se stávali i bolševici v procesu svého zasvěcování.

Abychom se mohli bránit takovémuto zdánlivě nemateriálnímu zlu, které působí dále až do současnosti, je třeba je poznat, vědět o něm, jak se projevuje, z čeho pochází a jak se mu bránit. Tyto informace najdeme v duchovní vědě, antroposofii.

 

 


ZMP VM
07.10.2012, 13:57:41 RE:
Reagovat


K tomu, abychom se mohli bránit služebníkům démonů, nestačí vědět jen o Gondišapuru nebo jen o bolševismu, popřípadě jen o Gondišapuru a bolševismu. V případě VŘSR je třeba vědět, že by ji bolševici nedokázali uskutečnit, kdyby tu nespolupůsobili mnohem mocnější služebníci démonů. Leninově „socialistické“ revoluci předcházela tzv. „buržoasní“ revoluce Kerenského. V den kdy Kerenský a spol sesazovali cara, Lenin prohlásil, že doba pro revoluci ještě nedozrála.

Dá se říci, že Kerenský bolševiky i s Leninem překvapil. Lenin toho však dovedl pohotově využít teroristickým útokem na zasedající Kerenského „parlament“, a tak ještě v době faktického bezvládí (car již nevládl a Kerenský ještě svou moc nestačil upevnit) se chopil moci vojenským převratem.

Ani Kerenský by však svou revoluci nemohl uskutečnit, kdyby nebylo První světové války. Strůjce této války je hlavním kovářem VŘSR. Jím financovaný Kerenský i Lenin jsou jen kováříčkové.

Okultní pozadí tedy musíme hledat nejen za „kováříčky“, ale především za „kovářem“.

Z uvedeného je zřejmé, že myšlenka okultního pozadí nám nic neprospěje, pokud nemáme evidenci o všech satanských přisluhovačích, zejména o těch nejmocnějších v pozadí světového dění. Bez této evidence se snadno můžeme i my stát jejich přisluhovači, byť zcela nevědomě, a to následkem ideologického zmanipulování naší obrany, jak se to bohužel navzdory usilovného studia „duchovní vědy“ stalo také našim „předním“ anthroposofům, zavádějícím na scestí téměř celé anthroposofické „stádo“...

zmp
Kristina
07.10.2012, 20:49:52 RE: RE: revoluce
Reagovat

Proč se mi zdá, že VELKÝ ZMP VM chce mít pokaždé poslední slovo a na uvedený příspěvek odpovědět co nejtěžším kalibrem?

Možná se mýlím, třeba to tak není...

Jsem ráda za tyhle stránky, kde může diskutující vznést otázku ku věcem o kterých se na veřejnosti příliš nemluví, které většině lidí připadají přinejmenším nesmyslné. Vycházejíce z myšlenek antroposofie bylo by dobré diskutující a tázající se nasměrovávat ke zdrojům vědění, aby si sami nacházeli své odpovědi, které by sami zpracovávali a nestali se tak "zmanipulovaným stádem" zavedeným na zcestí jakoukoliv ideologií.

Domnívám se, že vaše radikální a nepřediskutovatelné, (to je slovo!) odpovědi většinu přispěvovatelů spíše odradí.

Také jsem očekávala pokračování diskuse od "rebela", který vznášel otázky.

O ZMP V. už vím, že má odpověď na všechno.
ZMP VM
08.10.2012, 10:22:28 RE:
Reagovat


V těchto diskusích mi již bylo vyčteno, že nereaguji. Od té doby tedy reaguji na vše, co nemá jen oznamovací charakter, neboť bych nerad vzbudil dojem, že se tu některým otázkám tendenčně vyhýbáme.

Vůbec se tedy neurazím, připojí-li někdo ke svému příspěvku poznámku, že si nepřeje, aby na daný příspěvek reagoval zmp.

Pokud se týká mých radikálních a nepřediskutovatelných odpovědí, které většinu přispívatelů spíše odradí, přiznávám, že jsem si toho vědom. Jednak nechci být více ohleduplný než pravdivý, ale také nechci , aby se diskuse na našem webu stala pouhou žvanírnou, jako je tomu ve všech diskusích, na které jsem na internetu kdy narazil. Nemyslím si, že by se měly velmi vážné věci, které zde probíráme, utopit v nekonečném a nepřehledném klábosení. Méně je více. Představte si jen, jak by se naše diskuse vypadala, kdyby tudy proudilo tisíce příspěvků, nebo kdyby se některé dikutované téma táhlo donekonečna.

Občas bývám přizván i do jiných diskusí, abych tam umlčel nějakého demagoga. Proto se omlouvám, zdám-li se být „radikální“ i zde. Na svou obhajobu snad smím alespoň říci, že pravda sama je více než radikální.

Také souhlasím s tím, že bych neměl mít vždy poslední slovo. Už jsem se ho tu také vzdal, projevil-li diskutující takovou obavu. Problém je v tom, že zde na příspěvky zpravidla nikdo jiný nereaguje. Jednak je to dáno tématy, na něž si každý netroufá, pokud ho vůbec zajímají, často je to však bohužel dáno také lidskou ješitností, která pociťuje velmi bolestně, ukáže-li se, že nemá v něčem pravdu. V takových případech jde totiž člověku zpravidla více o „důstojnost“ než o pravdu. Tím na mou duši nemám na mysli Kristinu...

Cituji: „O ZMP V. už vím, že má odpověď na všechno.“

Tak na to, například, odpověď nemám...

zmp
Kristina
08.10.2012, 17:40:08 RE: RE: revoluce
Reagovat


rebel
02.10.2012, 09:50:40 platonikové a aristotelikové
Reagovat

Totalita napno funguje na všech stranách. V Madridu policisté dokonce stříleli do stávkujících nezaměstnaných gumovými projektily, měli na ně obrněná vozidla, tisíce policistů řezalo demonstranty hlava nehlava. Kdyby se něco takového stalo za komunistů, tak by celý svět byl spravedlivě pobouřen. Dnes...? Tzv. svobodný tisk opět mlčí. Demonstranty opět nazvou anarchisty a extrémisty. Skutečné příčiny demonstrací nikdo neřeší. Otevřená diskuse o problému neexistuje. Velmi brzy by se odhalila totalita, halící se lživě a demagogicky do slova demokracie.

Problém vidím jen v tom, že demostranti tam i tady si neumějí představit skutečně svobodný život bez zastupitelů. Stále nad sebou chtějí nějaký dozor jako otroci. Co mohu chtít víc, než to, že sám se svými spoluobčany budu rozhodovat o sobě? Bez zastupitelů.

Jak to, že na první pohled normální a inteligintní lidé neumějí přijat tyto myšlenky o životě bez pánů nad sebou? Co je to v lidech za blok, že neumějí překročit otrocká pouta vyjetých kolejí? Bojí se? Nebo neuvažují? Miliony lidí demonstrují, na celém světě jsou to desítky milionů...a to nikoho nenapadne, aby jim nikdo totalitně nevládl (pod rouškou demokraticky volené vlády)? Na web TSO chodí pár lidí...proč tak málo? V čem mají lidé problém? R. Steiner prý předpovídal, že se na přelomu tisíciletí objeví mnozí aristotelikové a platonikové, kteří budou spolupracovat na vytvoření nové společnosti. Kde jsou? To se RS spletl? Patrně poprvé?
ZMP VM
02.10.2012, 13:35:11 RE:
Reagovat


Problém je v tom, že ve službách dnes už globální totality (FEDu) nejsou jen politici, ale v drtivé většině také „elity“ kultury, vědy a školství. Blok o kterém mluvíte tedy není dán nedostatečností lidských schopností myslet, ale systematickou výchovou, která je ryze teoretická, zcela odtržená od praktické reality. Na koho se mají lidé obrátit, když nevěří ani sami sobě? A jak mohou věřit sami sobě, když nevěří zdravému rozumu, který je dnes a denně „vědecky“ zpochybňován. Proto hledají osvícené autority. Tam kde je poptávka, tam je ovšem také pohotová tržní nabídka a to velmi pestrá, s velmi sugestivní mediální reklamou...

Zda se RS se svou předpovědí spletl, je velmi nesnadné nahlédnout. Nová společnost je totiž o individuální svobodě. Proto se tito stoupenci svobody nevyskytují v totalitní nabídce „osvícených autorit“, což ovšem znamená, že se vlastně nemají jak zviditelnit. Pokud si jich lidé sami nevšimnou, potud se tito aristotelikové a platonikové mezi nimi inkarnují zbytečně. Také skryté satanské centrum totality to velmi dobře ví...

zmp
rebel
30.09.2012, 10:38:52 Marinaleda
Reagovat


Jaký je Váš názor na to, co se odehrává v jednom regionu Španělska (link dole), kde lidé získali pozemky velkostatkářů, vytvořili velké družstvo, nyní mají práci, domy, základní životní potřeby - tedy určitý příjem v eurech...atp. Není to něco jako TSO v podmínkách totality? Jen mi trochu vadí, že starosta a celé vyznění článku se hlásí k socialismu, socialistickým revolucionářům atd.

http://www.antikapitalista.cz/wordpress/marinaleda-ostrov-socialisticke-prosperity-v-mori-kapitalisticke-krize/

ZMP VM
30.09.2012, 15:37:49 RE:
Reagovat


Cituji: „Dvacetkrát až třicetkrát do roka se v Marinaledě koná lidové shromáždění, kterého se může účastnit každý obyvatel vesnice, kde se rozhoduje o otázkách jako jsou sportovní utkání, pořádání slavností, konání „rudé neděle“ – dobrovolnické nedělní brigády zajišťující čištění města a nutné opravy, ale také o rozdělení peněz z městského rozpočtu na určité aktivity.“

Z věci je zřejmé, že lidé Marinaledy rozhodují o věcech zcela podružných, až směšných. Kdo tedy rozhoduje o nich? Místní totální vláda!

Nedělní brigády, konfiskace půdy či zboží supermarketu a rozhodování hlasující většiny nijak nenasvědčují individuální svobodě, o níž, ani o výchově ke svobodě tu není zmínky. Přesto je v závěru řečeno: „svět svobody, rovnosti a lidské důstojnosti je opravdu možný!“

To znamená, že se tu lidem podsouvá ideál svobody v podobě:

svoboda = nechte nás o vás pečovat = poslouchejte nás a my vám dáme nažrat...

Nejsou tu odstraněny politické strany a finance tu nejsou odtrženy od FEDu. Chybí tu také jakákoliv zmínka o tom, jak bylo dosaženo údajné nulové kriminality. A kdo rozhoduje o tom, co místní rozhlasová a TV stanice vysílá?

Cituji: „...zajištění práva na práci a bydlení všem, kolektivní vlastnictví hlavních výrobních prostředků, rozvinuté sociální služby, bohatý sportovní a kulturní život, dobrovolnická práce pro komunitu, solidarita s utlačovanými celého světa, participativní rozpočet, přizvání všech lidí k účasti na rozhodování o záležitostech komunity...“

To je rétorika reálného socialismu a komunismu.

Cituji: „Obec má i vlastní rozhlasovou a televizní stanici, které vysílají směs hudby, zpráv, kultury (v sobotu starosta recituje svoje vlastní básně) a vzdělávacích pořadů. Když nevysílá sama, pouští pořady kubánské a venezuelské televize.“

Orientace Marinaledy jde však ještě dál, až do raných dob internacionálního teroru.

Cituji: „...zdi zdobí malby s radikálně levicovou politickou tématikou a ulice nesou jména po Ernestu Che Guevarovi, Salvadoru Allendem a Fermínu Salvocheovi, členovi 1. internacionály a velmi oblíbenému starostovi Cadizu z 19. století, známému jako „svatý anarchismu“. V pracovně starosty pak vlaje vlajka španělské druhé republiky.“

To všechno jsou věci, které vždy vydatně podporoval FED, jako bolševismus v Rusku atp. Jakoby náhodou se naskytne „ladem ležících1200 hektarů pozemků“, kupodivu jsou vyvlastněny feudálům ve prospěch farmářů, aniž se „feudálové“ brání arbitráží u mezinárodního soudu v Haagu. Farmáři ve skutečnosti stejně tyto pozemsky nevlastní, neboť je to vlastnictví kolektivní „socialistické“.

Ono pro FED není nesnadné uvést kteroukoliv zemi do úpadku a obyvatele na hranici animálního přežití, a pak jim „dát možnost“ aby si těžce vybojovali „kibuc“, kde FED i nadále, skrze finance, drží pevně opratě. Až touto cestou budou národy přivedeny do Nového světového řádu, utáhnou jim smyčku kolem krku. Nyní lze o Marinaledě a podobných atrakcích FEDu říci: „Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“.

Všimněte si také, onoho populárního zrušení policie, aniž by narostla kriminalita. Oč jde? Protože lid Marinaledy nesmí mít žádnou faktickou moc, nesmí mít ani možnost přeměnit policii náhodou v domobranu, která by si se zbraní v ruce mohla tu faktickou moc přece jen vybojovat. Týž smysl mělo např. ČR zavedení profesionální armády...

zmp


rebel
29.09.2012, 14:40:13 Dobrná
Reagovat

Takže když máme společnou pekárnu, kde se peče chléb pro třeba 150 lidí, tak se tam nemusí na směně plantat 150 lidí, ale pracují jeden pro druhého a podělí se o práci na zžp tak, že tam bude třeba jen jednou za měsíc. Že lidé mohou v této totalitě sami i bez státu existovat - je ve vesnice Dobrná, která finančně krachla, všechen obecní majetek jim zabavili, mají jen dluhy. Ale lidi sami udělali chodník, opravili školku atd. Sami ze svého a to ještě je stát okrádá o daně. A přesto jsou schopni žít a dělat něco pro sebe.

Další obrovský návyk na centralismus a autority jsou strany, uctívání vůdců stran, stranických předáků, celé to divadlo levice a pravice. Jak udělat odvykací kůru?
ZMP VM
30.09.2012, 09:43:57 RE:
Reagovat

Kdo si zvykne na lepší (TSO) nemusí odvykat horšímu (stranám)...

zmp
rebel
28.09.2012, 19:11:08 návyk na autority a pány
Reagovat

S tím možná souvisí navykání na autority v životě - a to především v práci i v politice. Asi řada lidí si snad už ani nedokáže představit zaměstnanecký poměr bez přísného, zamračeného šéfa. Všichni jeho zaměstnanci mají strach a třesou se o práci, o živobytí. Jsou vydáni na milost a nemilost nějakému náladovému ješitovi. Jak je logické a přirozené spolupodílnické, družstevní podnikání, aby si každý pracoval na své potraviny a pokryl svou prací své ZŽP. Proč chodit dělat na někoho cizího?

U R. Steinera je prý psané, že lidé mají pracovat ne pro sebe, ale pro druhého. Není v tom rozpor?


ZMP VM
29.09.2012, 09:22:04 RE:
Reagovat


Pracovat pro druhé je jedna věc a jiná věc je míra mého podílu na přínosech a výnosech společné práce. V TSO má každý míru ZPP danou mírou požadovaných ZŽP. Potřebuje-li soused denně tři bochníky chleba a já jen jeden, pak po mně nelze žádat, abych pracoval na svého souseda třikrát víc, než soused na mě.

Pracovat sám na sebe znamená upéct si svůj bochník odděleně od souseda. Pracovat pro druhé znamená spolupracovat se sousedem na upečení čtyř bochníků, přičemž se budu na společně odvedené ZPP podílet jen jednou čtvrtinou a můj podíl z výnosu společné práce bude rovněž jedna čtvrtina, to je jeden bochník.

Kdyby chtěl každý pracovat odděleně od druhých jen pro pokrytí svých ZŽP, nemohla by nikdy vzniknout žádná hospodářská organizace TSO. Lidé kteří spolu nemají nic společného, nemohou založit TSO, ale pouze rodinné klany, bojující o přežití s ostatními klany...

zmp
Andrea
28.09.2012, 13:51:34 potřeba autorit
Reagovat

Zajímalo by mne, jestli má být učitel ve škole jako kamarád, nebo jako přísná nebo vlídná autorita, nebo dá i facku, ale s lítostí? Nebo učitel ve škole by raději neměl vůbec trestat děti? Dnes je škola i rodina bez autorit, děti většinou rostou jako dříví v lese.

Jak to, že potom v životě lidé tak lehce uznávají to, že nad nimi někdo vládne?

Je to nějaká psychologie? V dětství bez autorit, v dospělosti si potřebují vyžít, to, že někoho poslouchají, nebo jak si to mám vysvětlit?


ZMP VM
28.09.2012, 18:54:53 RE:
Reagovat


Autorita bez lásky je špatná autorita. Poku žáci svého učitele nemilují, není to dobrý pedagog a nikdy nebude mít takovou autoritu, která by prospívala především žákům. Od milovaného učitele přijmou žáci i facku, aniž je trápí, že ji dostali, ale že si ji zasloužili. Protože je každé dítě jiné, je na učiteli, jaký k němu zvolí přístup. Nic mu nelze předepisovat.

Dnešní rodina a škola je bez autorit, protože totalita veškeré mezigenerační vztahy doslova vědecky a systematicky rozvrací a vhodnost pedagoga se posuzuje podle dosaženého vzdělání, nikoliv podle vloh. Tak nadměrná feminizace pedagogů věci neprospívá. A tak dnešní rodiče i pedagogové by měli děti nejraději s vypínačem a programovatelné.

Dnešní psychologie toho o lidské psychice neví mnoho reálného. Jedno ví však jistě. Pokud člověk nemůže svou přirozenou touhu po autoritě vyžít v mládí, nese ji sebou až do dospělého věku, kde je již naprosto nevhodná. Odtud odevzdanost jakékoliv vládě a nekritické uctívání „mediálních celebrit“ (sportovců, zpěváků a jiných individuí, jak jsou lidem podstrkovány).

Je to tedy akademická psychologie a pedagogika, či věda vůbec, zcela ve službách totalitě, která chce mít lid nevychovaný, nevědomý ale poslušný...

V podstatě to sama tušíte velmi správně...

zmp
Spatrakus
27.09.2012, 08:01:55 eu jako znamení ženského principu?
Reagovat

Hovoříte o příchodu ženského principu jako o mystériu Matky. Tedy, tunel jako díra ve tvaru je znamením příchodu nějakého vesmírného ženského principu.

Je tím třeba symbol EU, těch 12 hvězd na vlajce, jako nějaký mariánský symbol? 12 hvězd EU nyní již vůbec nesouvisí s realitou. Dříve to odůvodňovali tím, že EU mělo 12 členů. Dnes - kdy toto již neplatí, je znak EU evidentně symbolem a znamením něčeho jiného.

Také ten pečovatelský aspekt EU, samý zákaz, příkaz, samé směrnice, samé starání se až do nejmenších maličkostí, co máme a nemáme dělat....co si máme myslet...za chvíli nám EU chce omývat i zadky....
ZMP VM
27.09.2012, 09:58:26 RE:
Reagovat


Nejde o formu otvoru ve tvaru, ale v obsahu tvaru...

Každý symbol má nejméně dva výklady. Jeden pro zasvěcené a druhý pro ostatní stádo. Symbol EU měl pouze budit dojem, že jde o 12 zakládajících členů, nebo o 12 hvězd kolem hlavy křesťanské Asumpty. Ve skutečnosti se od počátku jedná o symbol 12 kmenů izraelských...

EU nám nechce omývat zadky, ale abychom my omývali zadky EU...

zmp


Atrea
27.09.2012, 18:54:12 RE: RE:
Reagovat

Dle Rudolfa Steinera bylo dvanáct apoštolů prvních dvanáct lidí s Jástvím a v předešlé inkarnaci byli židy, takže povstaly z 12-ti kmenů izraelských.

Pro mysterium Ježíše-Krista bylo třeba dvanácti jáství a je možno říci, že pro mysterium Matky bude třeba 4 x 12 obrácených Jáství (ne Já, ale Kristus ve mně)?

R. Steiner mluví o 4 x 12-ti Michaelitech....

Je to ten určitý nejmenší počet k založení TSO a nepovstane právě z občanů EU?

Nemusela proto být založena EU, jako seskupení 12-ti národů (jako 12 kmenů izraelských)a rozrůst se ve větší celek, aby z tohoto seskupení mohlo vystoupit 12 národů ( jako sociální apoštolové)?

Je tedy každý občan EU vazalem (otrokem) židovské totalitní elity a může se zbavit otroctví ne-individuálně, ale jen sociálně spolu s národem, jehož je součástí?

Je reálné, aby vystoupil z EU nejprve jen jeden národ, např. moravané jako občané vytunelované formy Praga-alby (bílé Prahy - Velké Moravy) a založit TSO?

 

Srdečně zdravím......


ZMP VM
28.09.2012, 13:01:43 RE:
Reagovat


Jedna věc je mystérium Matky a druhá věc je jeho naplnění. Mystérium matky sjednává možnost (místo) jeho naplnění, jako když potřebujeme vykopat jámu pro skladování obilí. K tomu je zapotřebí obrácených Jáství. Naplnit tuto jámu obilím (sociálně TSO) pak už může kdokoliv. Ti kdo se k tomu odhodlají jako první však budou muset mít Michaelské povahy. K následování jejich osvědčeného příkladu se pak již dokáže odhodlat každý.

Zatímco 12 apoštolů pocházelo z 12 kmenů Izraele, symbol 12 kmenů izraelských na standartě EU je zcela falešný. Nemá totiž s Izraelskými kmeny naprosto nic společného. Ti, co mají otěže EU v rukou (chazarští bankéři) nejsou pravými Izraelity, i když se za ně vydávají. EU byla založena proto, aby se celá Evropa mohla stát součástí světového státu jedním rázem, na základě administrativního rozhodnutí skrytých vůdců EU.

Mysterium Matky ani TSO nemá nic společného s národy či s jakýmkoliv jiným druhem pokrevního příbuzenství. Sociálně je mystérium Matky možností decentralismu, kterou lze využít jen svobodomyslnými individuálními občany, tedy lidmi, kteří se mimo jiné dokážou osvobodit i ze závislosti na pokrevních svazcích. Úhlavním nepřítelem TSO je právě národ, ať už vlastní nebo nadnárodní (chazarský). Párovým opakem Nového světového řádu, jeho přirozeným blížencem, je právě národní stát (nacionalismus). Jedno se zdá bojovat proti druhému, avšak jedno bez druhého není možné, obojí jsou vzájemně relativně opačné verze téže totality...

Vymanit se mentálně z otroctví elity národa i „nad-národa“ nelze jinak než individuálně. Kdo to nedokáže, ten nikdy nebude chtít mít nic společného s TSO.

Protože TSO nemá nic společného s pokrevenstvím, nemohou TSO zakládat například Moravané, přestože jako národ mohou vystoupit z EU. Proto ani místem mystéria Matky (Pragou-albou) nemůže být a není žádný národ, ale jen určité místo (město). Avšak ani toto místo nemůže zakládat TSO. To mohou jen svobodomyslní Michaelité a podle nich pak už kdokoliv...

zmp
Spatrakus
25.09.2012, 00:48:31 pozitivní projev
Reagovat

Jestliže v TSO s tunelováním zatočíme již v zárodku, tzn., že přece nebude.

Co znamená, že tunelování je příprava mystéria Matky?

Jestliže relativně negativním projevem mystéria Matky je „tuneling“, co je potom pozitivním projevem?
ZMP VM
25.09.2012, 09:44:33 RE:
Reagovat


Bylo řečeno: „Poškození občané tu však budou mít velmi účinné nástroje, jak s ním zatočit již v zárodku.“ Zatočí-li s tunelingem poškozený občan, pak to znamená, že k tunelingu došlo, a že tedy v TSO bude. Tunelář však bude v TSO obratem odsouzen. Tzn., že v TSO bude tuneling pouze v malém (v zárodku) a nikdy se nerozroste do dnešních gigantických rozměrů...

Mužský solární princip souvisí s tvarem (tvorem) a jeho obsahem, tedy s prostorem a tělesy (těly) v prostoru.

Ženský lunární princip souvisí s formou otvoru (lůnem), bez jakéhokoliv obsahu. Proto se může ve fyzickém světě projevit jen jako otvor v plném obsahu tvaru (jako mezikruží). Odtud jeho negativní projev jako parazitní tuneling.

Pozitivním projevem mystéria Matky je místo (díra v okolí) pro určitý synovský prostor. V sociální oblasti je to místo pro TSO.

Již od Platóna je místo mateno s prostorem a forma s tvarem. Vše je v podstatě pokládáno za prostorový tvar. Proto lidé o mystériu Matky zpravidla nic reálného nevědí...

zmp
Spatrakus
24.09.2012, 00:11:51 znamení doby
Reagovat

Jakoby se stalo mementem doby kradení, eufemicky nazvané tunelování.
Odshora dolů probíhá korupce. V takovém rozsahu snad takové rozkrádání nikdy neexistovalo. Každá státní zakázka je svým způsobem korupční, každý post v rámci politiky je něco za něco, všude ruka ruku myje.
Zdá se mi, že znamením doby je příchod tunelování.
Český jazyk opět obohatil slovník o tento termín, který se tak stal světový.
Tento jev nevznikl sám o sobě. Ano, jsou zde systémové podmínky pro to, aby někdo mocný mohl rozhodovat o penězích nebo potřebách druhých, poddaných.
Je to vše projev ducha doby, svědčí to o projevech vyšších zákonitostí?
Kdyby existoval TSO, žádné takovéto vyšší zákonitosti by se nemusely projevovat?
V totalitě se tedy projevují jako tzv. tunelování, korupce atp.?
Tedy by se projevovaly v TSO jinak?
ZMP VM
24.09.2012, 10:33:00 RE:
Reagovat


Všimněte si, jak se představa rukou sepjatých k modlitbě podobá představě „ruka ruku myje“. Protože relativno je duální a dualita je dána vždy dvojicí opaků, můžeme si relativní opaky představit také jako „dobro a zlo“, jako „pozitivní a negativní“. Obojí je relativním projevem tvořícího absolutna.

V dávné minulosti byl vyvolen malý národ, jehož úkolem bylo umožnit genetickou cestou fyzicky tělesný projev mužského principu božství na Zemi. To byla pozitivní příprava mystéria Syna, jehož nejvýraznějším příznakem bylo obětování (viz Levitikus, řád oběti zápalné). V jižní Americe probíhal relativně negativní opak tohoto mystéria, pro který bylo příznačné obětování lidí. Dotkli jsme toho již v souvislosti s tzv. „Torinským plátnem“.

V současnosti byl rovněž vyvolen malý národ, jehož úkolem je příprava mystéria Matky, tentokrát však nikoliv genetickou cestou ale cestou duševně-duchovní. Relativně negativním projevem tohoto mystéria Matky je „tuneling“, jehož celosvětovým kultovním centrem je město „Praga-negra“. Zcela nenápadné a světem zapomenuté je prastaré místo skrytě udržující pozitivní kultu Matky, jímž je tunelovaná „Praga-alba“...

TSO nemůže existovat bez naplnění mystéria Matky, neboť on sám je jeho sociálním naplněním.
I v TSO bude možný tuneling. Poškození občané tu však budou mít velmi účinné nástroje, jak s ním zatočit již v zárodku...

zmp
rebel
20.09.2012, 21:43:05 co je demokracie
Reagovat

Abraham Lincoln ja autor slov: „Demokracie je vláda lidu, prostřednictvím lidu a pro lid." Gettysburk, 1863.

Je tato definice lidovlády v rozporu s myšlenkami TSO?

Výrok: „suverenita lidu je nedělitelná, buď vládne lid sám nebo vládne někdo jiný", který vyslovil J. J. Rousseau, jako kdyby nastavoval zrcadlo dnešní demokracii, kdy je jasné, že lid si tady nevládne.

 


ZMP VM
21.09.2012, 09:45:20 RE:
Reagovat


Lincolnova definice vlády nemá nic společného s TSO. V prvé řadě v TSO nevládne lid, protože v něm nijaký „lid“ neexistuje. Pojem „lid“ vyhraňuje sociální skupinu, oddělenou od „panujících“.

V TSO vládne každý občan sám sobě a svým lidem (neobčanům) bezprostředně, nikoliv prostřednictvím lidu. Lincolnův pojem „vládnout pro lid“ je nejapná snaha vyhnout se pojmu „vládnout lidu“. Stejně hloupě by vyznělo, kdybychom namísto „v TSO vládne občan sobě“ (ovládá se a sám rozhoduje o svých věcech) řekli „vládne pro sebe“. To by také mohlo znamenat, že sám sebe buzeruje, aby si mohl zavládnout...

Rousseaův výrok je mnohem lepší. Daleko nejlepší jsou v tomto ohledu výroky J. P. Marata, který byl pro ně zavražděn a od těch dob jsou neustále udržovány téměř v „zapomnění“...

zmp
Jirka
16.09.2012, 18:00:44 otravy
Reagovat

Nynější otravy metylakoholem vytváří podmínky pro utužení systému. Nastolení prohibice jako v USA ve 30.letech minulého století, zpřísnění prodeje, omezení prodeje, chtějí zvýšit dohled nad prodejem alkoholu, chtějí tzv. inteligentní čipy, kdy prý bude možno sledovat to, kdy kde jak láhev putovala....a toto je trend, tudy se má dříve či později ubírat prodej alkoholu - aby nebyly daňové úniky. Bude prý potřeba velké množství policistů, kontrolorů na dohled, ale stejně prý se nikdy zcela nedá zamezit pálení na černo.
Jak tomu bude v TSO? Jak a kdo bude alkohol vyrábět, prodávat? Kdo to bude hlídat, nebo nebude omezení? Může snad trh s alkoholem existovat bez nějaké regulace?
Nechápu, proč také nezakážou jezdit auty? Při autonehodách je více než 19 mrtvých z metylalkoholu, přesto jezdit se smí dál, ale pít ne, není to hloupé opatření?
ZMP VM
17.09.2012, 10:42:04 RE:
Reagovat


Na recidivu lhaní tzv. „zástupců lidu“ a hromadných sdělovacích prostředků jsme si již natolik zvykli, že nemůžeme věřit ničemu, co nám říkají a za vším musíme hledat nějaký jiný skrytý úmysl. Vůbec by nás nemělo překvapit, kdyby se nynější otravy metylalkoholem ukázaly být jen cynicky naplánovanými obětmi „vyššího zájmu“, nad nimiž obyčejní lidé jen bezmocně rozpřáhnou ruce a řeknou „co my proti tomu zmůžeme?“ Samozřejmě, že nic, budou-li nadále svěřovat sociální moc „zástupcům lidu“.

Prohibice v USA byla zrušena právě proto, že nedokázala zpřísnit dohled totalitního státu nad alkoholem, ale naopak se stala živnou půdou pro nezvládnutelná zločinná spiknutí. A protože zločinné spiknutí nemá rádo konkurenci, není tu cílem prohibice.

To jediné, co můžeme od svých „zástupců lidu“ očekávat je omezování osobní svobody cestou utužování výběru daní, kamerového a čipového špiclování, zvýšení počtu zákonných represí a represivních orgánů a bojím se pomyslet na nekontrolovatelné „ochucování“ alkoholu v duchu boje za snížení populace, či jiné podobné satanistické cíle, které normálního smrtelníka ani nenapadnou.

Povzdech, že se prý stejně nikdy nedá zcela zamezit pálení na černo připouští, že vedle alkoholu pro lid, bude pálen také košer alkohol...

Na auta také dojde. Již nyní se mluví o tom, že registr aut obsahuje až deset tisíc kradených aut (kdo to asi zákonem umožnil?), že česká republika je žumpou pro auta kradená na západě...

Tato opatření nejsou hloupá, ale zločinná.

Aby nedošlo k nedorozumění: Omezení konzumace alkoholu či aut, není zločinné, zločinné je, jak to provádějí „zástupci lidu“, jak to organizuje totalita...

V TSO logicky dojde k omezení takových krajností, ne však cestou omezování občanské svobody a občanských či lidských práv, ale cestou odstraňování příčin takových excesů.

Z metodiky TSO je zřejmé, že:

V TSO nebudou možní existenční zoufalci, kteří hledají únik z reality v alkoholu, drogách aj.

V TSO nebude možná recidiva parazitů, kteří by svou kořist opakovaně prohýřili.

V TSO nebude notorických opilců a tedy ani špatných příkladů pro mládež.

V TSO může alkohol vyrábět a prodávat kterýkoliv občan, bez jakékoliv regulace. Mluví o tom příslušný „pilíř TSO“, jako o problému spotřebitele, nikoliv dodavatele, jímž může být například u drog samotná příroda. Zkrátka, spotřebitel může konzumovat alkohol, co jen hrdlo ráčí. Pokud však pod vlivem alkoholu vzbudí veřejné pohoršení nebo někoho nějak poškodí, postaví ho občané okamžitě před občanský soud, kde mu hrozí nejen náhrada způsobené škody, ale také ztráta občanských práv. Takový opilec skončí pod poručníkem, který se už postará o to, aby nepil a nikoho neobtěžoval...

zmp
rebel
11.09.2012, 23:48:29 kdo je domácí?
Reagovat

Nevypadá divně až směšně, když např. v nějakém sportovním týmu za čr hrají cizinci? V dnešní době, kdy se dá koupit skoro každý, se to zdá normální.

Když by majitel nějakého týmu nakoupil třeba rychlé běžce z Etiopie, běhali by za čr. To je snad český tým? Je toto normální? Patří to k správnému vývoji? Češi - ale jsou pak asiaté, afričané... Je to jak pěst na oko, když za národní tým, za domácí tam běhá třeba asiat nebo afričan. Nic proti tomu, nejsem rasista, ale připadá mi to divné, ne normální. I když nyní to už tedy je normální. Kdo je domácí? Kdo vytváří tradice? Ale asi dříve či později budou i černoši (melodčtí a zpěvní) v moravských krojích....ale stejně to cítím jako nějaké divné....jsem tedy rasista? Nepřipadám si tak. Mám rád všechny lidi.


ZMP VM
12.09.2012, 11:13:19 RE:
Reagovat

Jde o propagaci multikulturalismu (viz Pilíře totality).

Absurdnost této ideje vynikne u reprezentací ras, když by za černochy hráli běloši atp.

Slyšel jsem názor, že jedno z příštích TV hlasování o "největšího Čecha" vyhraje Ho! (Ho či Min)...

zmp
Václav Novotný
11.09.2012, 10:15:24 Autorská práva
Reagovat

Citace: Také není shody v otázce, kde vlastně autorská a disposiční práva končí. Tak např. si koupíme dům. Má být poplatek za autorské právo (architektovi, stavitelovi, zedníkům, instalatérům, elektrikářům atd.) zahrnut jednorázově již v ceně domu, nebo má být na nás vymáhán při každém vstupu do domu?

 

Výklad: Pokládám za přípustné pouze jednorázový poplatek zahrnutý do ceny, neboť jsem pouhým uživatelem dané věci. Pokud by se jednalo o její následnou duplikaci a šíření je pro mne nutné zi zakoupit dispoziční právo na danou věc a autorovi odvádět procenta ze zisku.

 

Příklad: zakoupím si film při jeho koupi jsem zaplatil autorský poplatek a mohu si ho tedy pro svou osobní potřebu přehrávat, pokud ho budu chtít šířit musím si u distribuční společnosti zajistit dispoziční smlouvu, která upravuje podmínky šíření daného produktu.
ZMP VM
11.09.2012, 16:14:28 RE:
Reagovat

Jak je to prosté!

Zde vidíme, že budoucím občanům TSO není třeba vše legislativně předepisovat do každého detailu. Oni jsou už dnes schopni řešit problémy svým vlastním rozumem. To jen totalita dopouští vybírat poplatek za autorské právo předem, a to i od těch, kteří ho niky nevyužijí - viz např. zahrnutí tohoto "výpalného" do ceny čistého disku CD ROM, či jak se to dnes jmenuje...

zmp
rebel
09.09.2012, 11:49:00 vedoucí
Reagovat

Připadá mi jako zcela zbytečná funkce vedoucího. Bude potřeba ve firmách v TSO nějaký vedoucí? Dnes je vedoucí jen proto, aby zotročoval své podřízené. Aby opdřízeným dával pocit méněcennosti a pocit strachu.

Ale nějaký vedoucí by měl ve firmě určovat nějaký směr nebo udržovat pořádek, docházku atd. Nebo se pletu?

 

A ohledně toho, že Základní životní potřeby budou poskytovány všem za základní pracovní povinnost. Budou v obcích TSO rozpočítány zžp tak, že se to rozloží do zpp všech práceschopných, nebo se to bude týkat jen rodin, do kterých patří děti, staří, nemocní atp? Děti jsou bohatstvím celé obce, zajišťují životaschopnost obce. Proč by měli zpp nést, odpracovávat jen rodiče? Prospěch z toho, že je v obci mladá generace nesou přece všichni... zdá se mi to nespravedlivé vůči bezdětným. Obec z bezdětných nebo homosexuálů by vymřela. I tito by měli mít podíl na zžp pro všechny, i oni z toho těží, že v obci jsou mladí.
ZMP VM
10.09.2012, 10:05:56 RE:
Reagovat


V TSO není „vedoucí“ současně „nadřízený“ a nemá tedy nad nikým nijakou pravomoc. V TSO je vedoucí něčím jako je dnes vedoucí horolezec. Leze první a vybírá nejvhodnější cestu. Nerozhoduje však o tom, na kterou horu se poleze.

Totalita skutečně vmanipulovává funkci „vedoucího“ do role otrokářského despoty. Tomuto svodu vedoucí homo sapiens zpravidla podlehne...

TSO nebude nikomu poskytovat ZŽP za ZPP, ale naopak, každý si může ZŽP opatřit ZPP...

ZŽP se nerozpočítávají, ale každý si je určuje sám. Najdete to v „Občanské smlouvě“...

Nedávno přišel mého bezdětného souseda obohatit cigán návrhem, aby se soused podílel na výživě jeho dětí, které jsou přece bohatstvím všech (obce, kraje, státu, lidstva) a tedy i jeho bohatstvím. Nechtějte vědět, jak na to nespravedlivý soused reagoval. Kdybychom něco tak spravedlivého navrhovali v metodice TSO, také bychom přišli o zuby...

Závěrem si ukrutně odporujete: Podle Vás by v obci homosexuálů měli homosexuálové přispívat na všechny děti v obci, jinak nutně vymřou. Jářku, a kde se ty děti v obci homosexuálů vezmou?

zmp
Nika
04.09.2012, 09:38:24 co a kdy jde o korupci?
Reagovat

Je korupce, když lékař od pacienta dostane peníze, aby ho dobře operoval?

Korupce je etický problém. Kdyby to lékař nevzal předem, ale až po operaci, nebyla to korupce?

Jaký je rozdíl oproti timu, jestliže lidé - zastupitelé, rozdávají za úplatek státní, krajské, městské nebo obecní zakázky firmám? To je obojí morální selhání, je to otázka etická. Ale přesto je jiné, jestliže úplatek dostanou zastupitelé a nebo ten lékař. Tam, u lékaře, je to v roviné individuální a tam, u zastupitelů, je to již otázka společenská.


ZMP VM
04.09.2012, 11:00:02 RE:
Reagovat


Lékař na rozdíl od léčitele dostává za své služby zaplaceno z našeho zdravotního pojištění. Peníze od pacienta tedy nejsou odměnou za poskytnutou službu. Přijme-li peníze od jednoho, byť je po něm nežádal, pak tím vydírá ostatní pacienty, kteří se oprávněně musejí obávat, že jinak nebudou dobře ošetřeni (což se v takových případech skutečně děje). Nejde tedy o úplatek, ale o vydírání, bez ohledu na to, zda lékař přijme peníze předem nebo následně...

Mnohá korupce je ve skutečnosti vydíráním.

Na rozdíl od vydírání není korupce problém etický, ale legislativní. Veškeré asociální jednání je založeno především na možnosti, neboť jak praví přísloví „příležitost dělá zloděje“. Korupci umožňují zákony tím, že jednotlivcům sjednávají pravomocný přístup k cizím penězům (např. k vybraným daním).

Představte si, že Vás soused požádá, aby jste mu našla někoho, kdo mu provede rekonstrukci domu a vy máte náhodou přítele stavitele. Jak by jste obstála před svým přítelem a také před svým svědomím, kdyby jste tuto lukrativní zakázku nedala jemu, ale vypsala konkurz? Právě to by bylo Vaším morálním selháním. A není snad dobrým přítelem ten, kdo Vám pomáhá? Je snad finanční výpomoc neetická?

Korupce je výmysl zákonických mafiánů, kteří si prostřednictvím zákonů sjednávají pravomocný přístup k cizím penězům a protikorupčními zákony likvidují případnou nemafiánskou konkurenci.

Nebojujte proti korupci, ale proti vydírání a zákonné možnosti hospodařit s cizími penězi...

zmp


rebel
03.09.2012, 09:21:00 vyšší vibrace, transformace, vyšší dimenze, rozšířené vědomí
Reagovat

Když se dívám na různé filmy o meditacích nebo s duchovní tématikou, na filmy o UFO fenoménu, o tom, co přinese rok 2012 atp, mám z toho všeho takový divný pocit, nechápu, o čem ti lidé mluví... dokola opakují pojmy jako že je tam vyšší vibrace, že se dostaneme do vyšší vibrace, že se dostaneme do vyšší dimenze, že proběhne transformace vědomí, těla, hmoty, že pochopíme pravdu, že dojdeme osvícení, že dojde k proniknutí k podstatě života, dojde k rozšíření vědomí, dojde k nalezení harmonie, k nalezení vyšší sféry bytí atp.

Nechápu, jaké vibrace se zvýší, čeho se zvýší vibrace, jako zvýší se kmity molekul? To by potom došlo spíše ke zvýšení teploty a k samovznícení. Nebo prý se dostaneme do vyšší dimenze, do vyšší sféry bytí, že se octneme ve zvýšeném energetickém poli....

Opět nerozumím, do jaké vyšší sféry se dostaneme, do jaké dimenze se dostaneme, do druhé, třetí, čtvrté, páté, x-té? V jaké jsme nyní? A co je příčinou přechodu, přeskočení do vyšší dimenze? Co a jak mne osvítí, kde se vezme osvícení nebo podstata života?

Jak dojde k rozšíření vědomí? Tím, že nelezneme harmonii?

Jak se objeví nějaká harmonie, proč dosud harmonii nemůžeme nalézt a pak do ní vejdeme? Z ničeho nic?

Nebo snad důvodem nalezení harmonie je rozšíření vědomí? Ale toje tautologie.

Prý dojde k jakési transformaci, vědomí, hmoty. Nerozumím tomu, jak se bude transformovat moje myšlení, nebo snad se mi zvětší mozek nebo co se stane? Budu vidět duchovní světy nebo do budoucnosti?

Nebo prý budeme v kontaktu s mimozemskými bytostmi. To myslí UFO nebo nějaké Plejáďany nebo koho? R. Steiner také hovoří o tom, že na jiných planetách žijí duchovní bytosti.

Připadám si jako nevzdělanec, když se všichni tváří jako suveréni, vypadá to tak, že všichni tomu rozumí a já si připadám jako trubka, která nic nechápe. Můžete mi prosím říci Váš názor?
Atrea
03.09.2012, 15:54:47 RE:vyšší vibrace, transformace, vyšší dimenze, rozšířené vědomí
Reagovat

Velice mne potěšil Váš dotaz, protože mne-antroposofku tento fenomén také již delší dobu zajímá a hledám (podobně jako vy) pochopení toho, co se tu děje.

Jsem také velice zvědavá na odpověď ZMP.

Chtěla bych se ale také pokusit vyjádřit to, k čemu jsem i já sama došla a předložit toto mé poznání k diskusi.

 

V poslední době se tzv. roztrh pytel s různými šamany, jasnovidci, mystiky zvěstující vše to, co jste popsal.

Z duchovní vědy vím, že mystik je člověk, který se noří do vlastního nitra a nalézá tam ne ducha, ale hmotu a proto všichni hovoří o vyšších vibracích hmoty a mnozí to nazývají duchem.

 

Podle RS se mystikou ještě více prohlubuje Ego, než pouhým materialistickým životem. Tak si tedy myslím, že nyní jde v našem západním světě skrze tento fenomén o prohloubení Ega, tj. o zbudování vedle materialistického Ega (Ahrimanského- 1. Ego) i o uchopení esoterního Ega (Luciferského - 2. Ego). Uchopením a pochopením obou těchto nepravých Jáství (dvojí negací osobního - ilusorního nepravého Jáství) lze teprve nalézt to pravé - pospolitní Já.

 

Nástroj takové negace vidím v PRÁVU VETA dvou individuelních Jáství. Pokud se setkají dvě Ega ve střetu zájmu a snaží se nalézt řešení, tak dochází k negování osobního egoismu a tím k nalezení toho třetího Jáství mezi nimi. Toto třetí pravé duchovní Já se pak stává vlastnictvím obou zúčastněných a současně i jejich společným Já.

Vidím tak naplňovat Kristovo -"Tam kde jsou dva ve jménu mém (ve jménu Jáství a ne ve jménu nějaké skupiny), jsem i Já".

 

Dále se mi zjevilo, že objevení se tohoto mystického fenoménu, souvisí s prvním zázrakem Ježíše Krista na svatbě v Káně Galilejské.

Podle R.Steinera představuje matka síly starého atavistického jasnozření a podle mne používají všichni ti schanelingoví zvěstovatelé této atavistické schopnosti. Kristus se při prvním svém zázraku proměnění vody ve víno spojuje se silami matky a matka mu tím takříkajíc předává své schopnosti a žezlo vlády, když oslovuje služebníky - "Učiňte cokoli vám nařídí".

 

Podle R.Steinera je Janovo evangelium nejduchovnějším evangeliem a já stále více nabývám přesvědčení, že toto evangelium hovoří k budoucnosti, která se nyní naplňuje návratem ÉTERNÉHO KRISTA.

Svatba v Káně Galilejské není popisována v žádném jiném evangeliu a já jako bych viděla symtomy probíhající svatby éterného ŽENICHA s NEVĚSTOU.

Již dva tisíce let probíhá svatba nepokrevnosti (materialistické Egoidity) a svatebčanům je naléváno víno podřadné kvality - víno zakalené nepravostí, lží, otroctvím atd.

Nyní toto víno došlo a matka vybízí Krista, aby se ujal vlády ŽENICHA a dal svatebčanům nové víno. Kristus tak učiní a nabízí čisté víno - víno PRAVDY a ten, kdo se napije začíná vidět PRAVDU.

Nyní se začala odhalovat pravda o Novém světovém řádu a vše s tím související a v tom vidím působení Kristova prvního zázraku.

Myslím si také, že toto víno PRAVDY je oním vínem, které Ježíš pil při večeři Páně a o němž říká, že toto víno je jeho krví.

Spojení staré atavistické moudrosti s lidskou schopností logického uvažování, tj. se silou zmrtvýchvstání je spojením ŽENICHA A NEVĚSTY a tím ti, kteří pijí víno PRAVDY nastupují tu pravou cestu "vyšší vibrace" PRAVDY k "transformaci" sebe v NEVĚSTU a vstup do "vyšší dimenze" nového KRÁLOVSTVÍ TSO a "rozšířeného vědomí" nového NEBE PRAVÉHO JÁSTVÍ V NÁS A V NAŠÍ NOVÉ POSPOLITOSTI.

 

No, upřímně řečeno, sama "hledím" na to, co ze mě vylezlo a

srdečně všechny zdravím.....................
ZMP VM
03.09.2012, 17:31:49 RE:
Reagovat


Souhlasím s Atreou, že podhoubím všech zmíněných vizí je nejasné atavistické jasnozření, pokud se nejedná o mystické či jiné blouznění nebo rovnou o vědomé podvádění.

Pojmy které atavismus občas používá k vyjádření svých temných pocitů však nejsou čerpány z duchovního vědy, ale ze současné teoretické vědy. Teoretická věda ovšem není duchovní ani materialistická jako přírodověda, ale jakýmsi hybridem spekulativního vzdoro-duchovna a vzdoro-materialismu. Její kořeny tkví v nereálné abstraktní matematice, protože zcela emancipované od konkrétní reality a takto emancipované také od reálné logiky.

Pokud je tedy na atavistických vizích něco reálného, je to dokonale umláceno zcela nereálnými rádoby „odbornými“ pojmy jako: vyšší vibrace, vyšší dimenze či sféry bytí, transformace (vědomí, těla, hmoty), mimozemské civilizace atp.

Tyto nereálné pojmy jsou pro navýšení zvědavosti spotřebitelů kořeněny frázemi typu: pochopení pravdy, osvícení, proniknutí k podstatě života, rozšíření vědomí, nalezení harmonie atd.

Hledat v těchto „odborných“ pojmech a frázích nějaký smysl nemá žádný smysl, neboť ani jejich hlasatelé jim vůbec nerozumí a vlastně ani sami nevědí, co jimi vlastně chtějí říci, neboť své temné pocity nedovedou vůbec nijak vyjádřit. Dělají se tedy jen zajímavými, popřípadě nás chtějí „odborně“ oblbovat a odvádět naši pozornost od skutečného poznávání reality...

Jako příklad rozeberu jen pojem „rozšíření vědomí“:

Především je tu třeba vědět, že jedna věc je vědomí a jiná věc je předmět vědomí (vjem).

Tak zvaná šíře našeho vědomí, zvaná také „rozhled“, je dána mírou či nezměrností předmětu našeho vědomí, jímž může být absolutno, věčnost, makrokosmos, mikrokosmos, štokrdle, iluze, omyl, pravda, lež atd. To znamená, že k rozšiření vědomí nás může podnítit kdokoliv a cokoliv: například myš, dítě, klepna, lhář, vizionář, jasnovidec, anděl, bůh aj. Zkrátka, na samotném rozšiřování vědomí není vůbec nic zajímavého, tím méně zvláštního...

Závěrem je třeba říci, že reálný vizionář uvedených akademických pojmů a frází nepoužívá, ale vyjadřují se tak, jak mu zobák narost, tak říkajíc v duchu selského rozumu...

Vedle atavismu starého jasnozření existuje také nová jasnovidnost, kterou representuje zejména zde často zmiňovaný R. Steiner (RS). Mluví-li RS o duchovních bytostech planet či hvězd, pak se tu v žádném případě nejedná o to, co atavismus, teoretická věda a podvodníci nazývají „mimozemské civilizace“...

Pozoruhodný je nález Atrey, že PRÁVO VETA je vlastně mechanismem „negace negace“...

Také Svatba v Káni Galilejské je skutečně mementem současnosti, které kupodivu proniklo i do osobního erbu současného olomouckého arcibiskupa Graubnera ("Učiňte co vám řekne").

Atreu bych tu jen doplnil tím, že Kristovo proměnění vody ve víno (v ohnivou vodu) v sobě spojuje křest vodou a křest ohněm.

Také bych rád Atreu povzbudil, aby se držela svého způsobu vyjadřování a nedávala se jako tady strhnout k akademickým vzdoro-pojmům, které jinak nepoužívá...

zmp
Atrea
06.09.2012, 12:37:55 RE: RE:
Reagovat

Děkuji zmp za vysvětlení a radu. Chtěla bych ho ještě požádat o podrobnější vysvětlení pojmu "křest vodou a křest ohněm" a to jak z pohledu antroposofie, tak z pohledu mechaniky.

 

Co se týče pochopení "matky svatby v Káně Galilejské" mi blesklo určité vysvětlení:

Matkou je pro lidstvo bytost Velké Moravy, která se v historii projevila skrze moravskou Libuši a vlila se tak do rodové linie moravanů, kteří podle návodů sdělovaných skrze atavistické jasnozření Libuše, vybudovali Velkomoravskou říši.

VZPOMÍNKU NA VELKOMORAVSKOU ŘÍŠI NESOU MORAVANÉ STÁLE A TEDY I NYNÍ VE SVÉ KRVI.

Tato říše měla decentralistický charakter, tak jako nyní zjevený mechanismus TSO. Myslím, že lidé žili v této říši ve smyslu zásad TSO, ale nevědomě (nerozuměli proč tak mají žít, ale poslouchali rady Libuše).

Kristus, jako stavitel nového ne-totalitního sociálního chrámu, tak skrze novou matku lidstva (ztělesněnou v Libuši) vkreslil do území Evropy stavební výkres budoucího TSO s právem veta.

Podle R.Steinera zaručuje ženský princip neměnnos a stabilitu lidského rodu. Matka nese v sobě síly, které neumožňují jakékoliv křížení lidské rasy s jinými bytostmi a tím se může z člověka zrodit zase jen člověk.

SOCIÁLNÍ RODOVÁ linie moravanů tedy v sobě nese stavební výkres Kristovského TSO, který nebylo možno skřížit s žádným totalitním principem díky moravské matky - moravské dévy Olomouce. Tento výkres bylo možno jen zasunout hluboko do šuplíku zapomění a překrýt jej jinými paskvily sociálních zřízení na jehož vrcholu nyní leží paskvil uskupení států v totalizující Evropskou unii.

Nyní ale dochází k návratu Éterného Krista, který se spojuje s matkou (moravským sociálním rodem, tj. rod všech lidí toužících po svobodě, rovnosti a bratrství v sociálním zřízení). Skrze tuto sílu sociální rodové pokrevnosti zjevuje Kristus v Olomouci (sídle Libuše - moravské dévy) svůj stavební plán (uchovaný v srdci matky). Tímto plánem je metodika TSO a Kristus podle něj nyní již s vědomými stavebníky vybuduje nový chrám lidské pospolitní bytosti.

 

Mechanika TSO je tedy NEVĚSTOU KRISTOVOU.

V Janově evangeliu říká Jan křtitel: "Ženich je ten, kdo má nevěstu".

Usuzuji tedy podle toho, že když NEVĚSTU - MECHANISMUS TSO již známe, tedy je i ŽENICH nablízku a spolu s NEVĚSTOU SE UJMOU VLÁDY.

Podle R.Steinera se Éterný Kristus ujme vlády jako PÁN KARMY a bude karmu řešit ve prospěch celku - tedy ve prospěch své nevěsty.

 

V Pátém evangeliu také R.Steiner uvádí, že křtem Ježíše stala se jeho matka pannou. Panenství poukazuje na to, že se z matky stala NEVĚSTA (spojení jasnozření s logikou).

Takovou matkou jasnozřivě vynesenou do vědomí lidstva je živá bytost Antroposofie a spojením s Filosofíí se z matky stala nevěsta - FILANTROPOSOFIE (FAS).

Takže zjevení nevěsty dvojím způsobem je její projev skrze dva proudy - pastýřský (TSO) a mágovský (FAS).

Logicky z toho plyne, že tam, kde je NEVĚSTA, je i ŽENICH.

V tom je naše VELKÁ NADĚJE.

 

Srdečně všechny zdravím.
ZMP VM
07.09.2012, 10:47:31 RE:
Reagovat


Křest vodou reprezentuje staré zasvěcení, založené na stále více ustupující jasnozřivosti, jejímž zbytkem je naše dnešní snění, které již se zasvěcením nemá nic společného. Vodou byli křtěni pouze dospělí tak, že byli křtitelem (iniciátorem) do vody ponořeni celým tělem. Dle R. Steinera (RS) se pod vodou dostávali do stavu, který člověk jinak prožívá jen v okamžiku klinické smrti, či v okamžiku akutního ohrožení života, kdy se mu ve vědomí promítne panoramatický obraz průběhu celého jeho života. Adepti mystérií byli namísto ponoření do vody uváděni do stavu podobného smrti a v tomto stavu kladeni do hrobu. Po tři a půl dnech byl adept svým Mistrem vzkříšen z mrtvých. Tři a půl dne po fyzické smrti totiž trvá zmíněný panoramatický obraz, daný uvolněním éterického těla od mrtvého těla fyzického. Během okultní smrti adepta, mohl Mistr do uvolněného éterického těla adepta vtisknou své zasvěcení.

Janovo evangelium takové zasvěcení adepta starých mystérií líčí jen jednou a to z vnějšího pohledu, jako vzkříšení Lazara (pozdějšího Jana evangelisty) Ježíšem Kristem. Toto byl tedy první a poslední mysterijní křest vodou, uskutečněný Ježíšem Kristem, aby na něj mohl Kristus navázat křesťanský křest ohněm.

Lze tedy říci, že křest vodou vlastně vůbec není křesťanský, ale představuje navázání křesťanství (křest ohněm) na staré pohansko-izraelské zasvěcení, které bylo dál již stále méně a méně životaschopné, až zcela vyprchalo.

Staré jasnozřivé zasvěcení bylo vázáno na pokrevní příbuzenství. Proto byly dispozice adeptů vědomě pěstovány geneticky, manželskými svazky mezi příbuznými, původně kmenovými, rodovými, později rodinnými (u zasvěcenců), či alespoň národními (u laiků).

Rodové a rodinné svazky prohlásilo pozdější křesťanství za „incest“.

Jen dnešní adepti černé magie jsou stále ještě genetickým incestem připravováni k atavistické jasnozřivosti, která ovšem dnes již nemůže sloužit k zasvěcení, ale jen k naprosté oddanosti satanskému kultu. Určitě tyto satanisty znáte, nebo jste o nich alespoň slyšeli, jako o mocných v pozadí, jako o připravovatelích „Nového světového řádu“. Satanisté druhé kategorie (spíše nepokrevní přisluhovači satanistů) se v jednotlivých národech sdružují do parazitních spikleneckých klanů. U nás jsou v poslední době známi jako „tuneláři“. Méně je již známo, že jsou státním školstvím připravováni například pro tzv. „Akademii věd“ či pro jiné „bohulibé“ národní a nadnárodní instituce...

 

Křest ohněm, je křest Duchem svatým, ke kterému u Ježíše Nazaretského došlo ihned návazně na Janův křest vodou v řece Jordáně.

V okultizmu je za „oheň“ pokládána nejen plazma plamenů, ale každé teplo. Teplo a chlad jsou ovšem ryze relativní pojmy, takže je třeba nalézt reálné reálné rozhraní mezi nimi. Tak jako je podstatou tepla živel ohně, tak je podstatou chladu živel vody. Je to tedy Celziův teploměr, který reálně stanovuje rozhraní mezi relativním teplem a chladem, v podobě nulového stupně (0).

Tak jako bylo staré jasnozřivé zasvěcení (křest vodou) vázáno na pokrevní příbuznost, tak je nové jasnovidné zasvěcení (křest ohněm) vázáno na teplo krve jednotlivého člověka. RS tuto vazbu nazývá myšlení srdcem. Proto je dnes duchovní vědou kladen takový důraz na individuální svobodu, kterou sociálně umožňuje pouze a jen TSO, proto Kristus praví „opustíš otce, matku, bratra, sestru atd.“, neboť individuální teplo krve se musí kategoricky distancovat od pokrevních svazků. Tento křesťanský distanc je ovšem na jedné straně duchovní, na druhé straně geneticky higienický. Nerozvrací tedy rodinu, jak se mnozí zbytečně a klamně obávají...

zmp
Atrea
07.09.2012, 17:31:39 RE: RE:
Reagovat

Děkuji zmp za vysvětlení a chtěla bych se zeptat na některé pojmy:

 

1) "U starého zasvěcení mohl Mistr do uvolněného éterického těla adepta vtisknout své zasvěcení." Co je to zasvěcení, je možno si pod tím představit vnoření moudrosti Mistra do žáka? Taková moudrost ale jistě byla různá podle schopností Mistra?

 

2) Pokud bylo vzkříšení Lazara posledním mysterijním křtem, proč apoštolové křtili dále vodou?

Lze to považovat za navazování křesťanství (křest ohněm) na staré pohansko-izraelské zasvěcení?

 

3) "Individuální teplo krve se musí kategoricky distancovat od pokrevních svazků." Takže je možno říct, že ten, kdo pochopí význam a nezbytnost zřízení TSO prochází individuelním křtem ohněm?

 

Pro mne je zarážející, že většina antroposofů (alespoň těch co znám) tvrdí, že TSO je sice dobrá idea, ale v současnosti nerealizovatelná. Nejprve se prý musí změnit lidstvo a to je v nedohlednu.......

Když se ohradím, že nyní je čas návratu éterného Krista, tak se na mne tak nechápavě dívají, jako že, co on s tím má co do činění? Jak mohu spojovat Krista s TSO!?

To nacházím více cítění změny, která s lidstvem nastává vlivem působení navracejícího se Krista u mnohých vizionářů, i když nechápou kým to je způsobeno. Jeden východní visionář říká, že se proměna světa dotkne srdcí všech lidí a všichni se stanou lidštější, budou více otevřeni porozumění druhým lidem a pochopí mnohé z toho, co dosud nebyli schopni pochopit.

Nezačíná pro lidstvo teprve nyní s příchodem éterného Krista křest ohněm?

 

Také jsem se setkala s antroposofickým názorem, že demokracie je zatím to nejlepší co máme. Údajně se tak vyjádřil R.Steiner ve své době a tak se s tím snad musíme smířit navěky, protože lidé budou ideální až v nedohlednu, ale aby pak nebylo pozdě!!!

Takže takoví antroposofové vlastně svými negativními myšlenkami k realisaci TSO podporují to, aby se plně naplnila vise Sokrata, který se již tehdy vyjádřil k demokracii následovně - cituji z emailu "Jak daleko už pan Sokrates viděl":

 

"Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to umožní. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci nakonec demokracii ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozici moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie."

 

Neviděl již tehdy Sokrates se rodit "Nový světový řád"?

 

Také chápu, že spása je pouze v TSO!!!!!!!!!

 

Srdečně všechny zdravím.
ZMP VM
08.09.2012, 12:44:24 RE:
Reagovat


1/ Předmětem zasvěcení vodou, byla možnost nahlédnou do té či oné sféry horních duchovních světů, kterým dnes říkáme „nadvědomí“, nebo do dolních duchovních světů, kterým dnes říkáme „podvědomí“. Toto nahlížení bylo podmíněno potlačením vlastního bdělého vědomí, které tehdy ještě nebylo tak jasné jako dnes. Při potlačeném vědomí však není možné duchovní předměty pozorování logicky zpracovávat a převádět do běžných pojmů, jak to dělal zejména R. Steiner. V pravdě však tehdy logické myšlení ani nebylo plně vědomé, jako je to možné dnes. Dnes však není následkem zvrácené výchovy a školství obvyklé.

Za uvedených okolností nemohl starý Mistr své poznání sdělovat jinak, než jen v obrazných podobenstvích, v jakých je například napsána bible. Adeptům mystérií předával Mistra své obrazy magickou cestou, tj. zmíněným vtisknutím do éterného těla (do éterné paměti).

Samotné zasvěcení však neudělá adepta moudrým, jak je to patrné na starořímských císařích typu Tiberia, Nera, Kaliguly aj., kteří si zasvěcení vynutili mocí císaře. Moudrými můžeme být, neseme-li zasvěcení vstříc k tomu potřebné schopnosti (biblicky se jim říká „talent“ nebo „hřivna“), zejména schopnosti morální a mravní.

Představu o rozdílu mezi zasvěcením a moudrostí nám umožňuje novodobý „tovaryš“ a „Mistr“. Tovaryš je vyučen (zasvěcen) všem, co umí Mistr a možná je i v mnohém zručnější. Tovaryš však není Mistrem. Mistr je totiž navíc moudrý. Mistrova moudrost je schopnost plodné oběti. Mistr totiž navíc vychovává učně v tovaryše...

2) Vzkříšení Lazara bylo posledním starým zasvěcením adepta, symbolizovaným křtem vodou, aby na něj mohl Kristus navázat nový křest ohněm. Také apoštolové křtem vodou symbolizovali možnost navázání křtu ohněm. Bez takového navazování bychom tu měli staré a nové poznání, jež by spolu nijak nesouvisela...

3) Křest vodou není dílem okamžiku, ale jeho průběh vyžaduje nějaký čas. V mystériích toto staré zasvěcení vyžadovalo dlouholetou přípravu, jako výchovu učně, aby nakonec trvalo jen tři a půl dne, jako učňovská zkouška, osvědčující způsobilost stát se tovaryšem.

Také křest ohněm vyžaduje nějaký čas. Pokud adept pravé individuální svobody poněkud dozraje, pokud prošel do určitého stupně křtem ohněm, je schopen pochopit nezbytnost zavedení TSO.

Tvrzení většiny tzv. antroposofů, že k zavedení TSO se musí nejdříve změnit lidstvo, dokazuje, že daný mluvka v pravdě anthroposofem není. Přečteme-li si například pohádku o Karkulce, tu z toho přece neplyne, že jsme se stali Karkulkou. Tito anthroposofičtí mluvkové buď:

- sdělením RS vůbec nerozumí

- věří víc sdělením akademicky vzdělaných pseudo-anthroposofů, než sdělením RS

- zcela vědomě lžou

RS přece jasně mluví o tom, že k zavedení TSO je zapotřebí „dostatečného počtu lidí“, nikoliv změny celého lidstva.

Kdyby Mojžíš čekal, až se změní všichni Izraelité, nikdy by je z egyptského zajetí nevyvedl.

Kdyby Kristus čekal, až se změní veškeré lidstvo, nikdy by nezavedl křest ohněm.

Proto nelze očekávat že idea TSO osloví srdce těchto anthroposofických zákoníků a farizeů, ale je třeba se s ní obracet na veřejnost těch nejobyčejnějších lidí, bez ohledu na to, zda něco ví či neví o anthroposofii...

Nechápou-li pseudo-anthroposofové, co má TSO společného s Kristem, pak je lépe se ve vztahu k nim řídit Kristovými slovy: „Nehažte perly sviním!“...

Říká-li onen východní visionář, že se proměna světa úspěšně dotkne srdcí všech lidí atd., pak se má částečně pravdu a částečně se mýlí. Dotkne se všech, u většiny však marně. Jinak by Kristův křest ohněm nemohl oděloval zrno od plev. Jsou tu přece také přívrženci černé magie a jiní zatvrzelí. V nich takový dotek vyvolá jen frenetickou nenávist a aktivní odpor, jako u zmíněných anthroposofických zákoníků a farizeů...

Pro lidstvo začal křest ohněm ihned s příchodem Krista ve fyzickém těle. S příchodem éterného Krista nastává jeho vyšší stupeň...

Názor, že demokracie je zatím to nejlepší co máme, není anthroposofický, ale demagogický. Vyslovil ho Winston Churchill. Tvrdí-li někdo, že se tak vyjádřil R. Steiner, a tak se s tím snad musíme smířit navěky, protože lidé budou ideální až v nedohlednu, pak drze lže, nebo šíří vědomou lež, která snad ani nemůže pocházet o nikoho jiného, než od pseudo-anthroposofa.

V pravdě je současná demokracie to nejhorší, co kdy v totalitním sociálním uspořádání vládlo. Žádný jiný totalitní systém neumožňuje tak giganticky rozsáhlou eskalaci zla, zmocňujícího se svými pařáty na jedné straně celé Zeměkoule, na druhé straně pronikající až k srdci každého jednotlivého člověka, jako to umožňuje věrolomnost současné demokracie.

Sókratova slova o demokracii se týkají poctivě míněné demokracie, která se zákonitě a neodvratně musí, dříve či později zvrhnou a také se vždy zvrhla. My však nyní máme co činit s nepoctivě míněnou demokracií, která se nemůže zvrhnout, protože je už svou podstatou zvrhlá.

Zvrhlostí v Sókratově duchu však není jen současná demokracie v podobě tzv. „Nového světového řádu“, který tu již dávno máme, ale také v podobě tzv. „národních států“, které tu také již dávno máme, aniž si s „Novým světovým řádem“ vzájemně nějak překážejí. Je to stará osvědčená taktika zla, mít své lidi tam i tam, aby si naivní bojovníci proti zlu měli z čeho vybírat, aniž by tušili, že vždy znovu a znovu zvolí jedno a totéž zlo, byť v jiném převleku...

zmp
rebel
30.08.2012, 23:09:56 centralizace
Reagovat

Vlastně všechny zakázky, které jsou centralistickým státem zadávány, mi připadají zkorumpované. Nebo snad já nebo Vy dostanete zakázku od metra? Nebo snad já nebo Vy budete stavět tanky nebo elektrárnu? Nebo snad já nebo Vy může vyrábět hnojiva nebo stavět dálnici, mosty atp.? Kam by mne asi poslali, kdybych se přihlásil, že dodavatelsky zajistím stavbu atomové elektrárny. Samozřejmě, že postavit takové monstrum dokáže každý trouba, ale získat zakázku ne! Všechny tyto zakázky jsou již od počátku jasný korupční proces, kdy monopolní zadavatel požaduje monopolní dodavatele a zpracovatele. Vymlouvají se resp. odůvodňují to odborností, zkušeností, že na to mají papíry atd atd. Ale to je jen proto, aby se tam nedostali obyčejní lidé.

Všechny tyto tanečky okolo, to je následek centralizace. Vytváří se zdání legitimity, profesionality atp. Bude v TSO vůbec nějaká gigantická firma? Snad jen stavba dálnic bude vyžadovat velké óbr-dodavatele.

V poslední době v sobě vnímám jakýsi stav, že jsou mi z hlouby nitra protivné všemožné centralistické struktury, firmy, zakázky. Všechny centralistické momenty ve společnosti mne iritují… Vnímám v centralismu (ať moci, peněz, někým skoupených pozemků, budov….) pramen všech těchto zločinů, podvodů, zlodějen a v následku toho úpadek celé kulturní společnosti. Je mi to směšné, jak se všichni tváří, jak všemu, něčemu, rozumí, jací jsou všichni odborníci…a pak těm machrům vznikne celosvětová krize, nebo jim spadne most jako ve Studénce, protože stovky tun podpíralo pár trámů…takoví jsou to profesionálové… nehledě na to, že dálnice se staví především pro dopravu potravin z jiných zemí a aby se mohla rušit vlaková nákladní doprava, nákladní vlaková nádraží aj. 3 dny před Fukušimou nechali jiní profesionálové napustit plutoniem bazén, který dnes ohrožuje doslova celý svět, ačkoli se o tom pokrytecky mlčí a mlží se.

Už mi ti všichni profesionálové a odborníci všeho druhu lezou krkem. Všichni jsou chytří jak rádio. Ale přitom je 99% bohatství v rukách 1% lidstva.

Kdyby neexistoval centralismus, tak by toto nebylo, pletu se? Jaká bude v TSO existovat centralizace?
ZMP VM
31.08.2012, 13:30:41 RE:
Reagovat


Protože gigantická firma, stejně jako totalitní stát nemůže vzniknout bez centralistického zločinného spiknutí, v TSO nic takového existovat nemůže. Centralismus není v TSO možný ani v menší míře, neboť mezi občany je vztah „nadřízený podřízený“ olomouckou metodikou TSO zcela vyloučen.

V rámci TSO je možný centralismus jen ve vztahu mezi občanským poručníkem a jeho nesvéprávnými chovanci...

zmp
Eva
30.08.2012, 09:37:09 nemoci
Reagovat

Když jsme byli v dětství nemocní, tak mám máma dala acylpyrin, dala horký čaj, citron a nechala nás vypotit se pořádně vposteli.

Dnes dětem dávají hned antibiotika, nenechají je v posteli ani zapotit. Co byste řekli k léčení běžných nemocí třeba z nachlazení atd.?
ZMP VM
30.08.2012, 16:42:32 RE:
Reagovat

Rudolf Steiner (O zdraví a nemoci) zásadně odmítá léčit děti jakýmikoliv vnitřními prostředky (léky, injekcemi atp.). Děti musí být léčeny z venčí, což často platí také pro dospělé. Mimo jiné tu dodnes platí antické pravidlo: "Na studené teplé, na teplé studené!"

Osobně mám ty nejlepší zkušenosti s "vodoléčbou" Sebastiána Kneipa...

zmp
rebel
16.08.2012, 09:05:43 olympiáda
Reagovat

Když se podívám na celou subkulturu, která tu na netu existuje ohledně bombového resp. malého atomového útoku na olympijských hrách, jsou tam desítky videjí, clipů, zpráv, podkladů, co vše hrozí od iluminátů a NWO.

Nic se však nestalo. (např. http://www.youtube.com/watch?v=ApQjz2NRRqc)

Nyní všichni odpůrci (mainstreamová masmédia to nazývají) tzv. konspiračních teorií jsou nadšení a vysmívají se těm, kteří upozorňovali na reálnost atomového výbuchu na hrách v Londýně. Obviňují je z paranoe, šíření strachu a poplašných zpráv, nazývají je blázny a fantasmagory.

Existuje i určité zklamání a škodolibost u těch, kteří se těšili na to, že se stane velká mela a svět by stál na pokraji 3. Světové války, tzv. "spojenci" by samozřejmě obvinili nepřítele jako je Irán, Palestina, Afghánistán atp.

Existuje i oddechnutí těch, kteří s obavami očekávali, jestli skutečně dojde k útoku globalistů v Londýně.

Existují i ti,k,teří jsou nějak mezi bloky a tvrdí: Je vidět, že byla kvalitní opatření státu, které v Londýně udělal vše pro bezpečnost olympiády (protiletecká baterie na střechách Londýna, bojový svazek lodí na Temži u Londýna, letecká pohotovost nejvyššího stupně pro vybranou jednotku stíhaček...). To prý dokládá, že se lze účinně bránit i takovým hrozbám.

Co je dnes možné říci, co skutečně hrozilo či nehrozilo na olympiádě? Ten, kdo vyráběl filmy o hrozbách atomového výbuch v Londýně stál na straně lidí (kteří se obávají o další osud lidstva) nebo státu (jeho rozvědek, které to vše mohou organizovat)? Taková produkce, to je asi i dost peněz, času... Komu slouží taková eskalace burcujících informací na netu o případném atomovém výbuchu?

Také jsem slyšel názor, že jen díky tomuto vzedmutí vlny filmů a videí o tom, co hrozí v Londýně, tak jen proto se v Londýně nic nestalo a byly zachráněny tisíce, následně i miliony životů....Prý se ti globalisté a iniciátoři NWO zalekli této vlny informovanosti, odpru... Nejsem si tím jist. Jak byste vyhodnotili tuto situaci?
ZMP VM
16.08.2012, 15:41:47 RE:
Reagovat


V prvé řadě nelze souhlasit s tím, že se na olympiádě „nic nestalo“. Ti, co si objednávají šíření poplašných či varovných zpráv, kalkulují se všemi možnými reakcemi:

- lidé je vezmou vážně a vyhnou se hrám i Londýnu

- lidé je vezmou vážně, ale spolehnou na totalitu, že je ochrání

- lidé je nevezmou vážně, protože atmosféra strachu není ještě dostatečná

Ten, kdo vyráběl filmy a klipy o hrozbách atomového výbuch v Londýně, nestál na straně obyčejných lidí ale na straně objednavatele těchto hrozeb, ať už státního nebo globálního. Ten jediný má užitek z atmosféry strachu, aniž se sám bojí čehokoliv jiného než neuposlechnutí vůle satanské modly černé magie...

zmp
Vít Ronovský
15.08.2012, 23:11:38 Odpověď Spartakusovi a ZMP VM
Reagovat

Vysvětlení tvrzení, že

"Pokoušet se udržet Steinerův pojem „duchovní vědy“ dle mého názoru neodpovídá duchu současné doby."

Toto tvrzení je trochu neobratné, chtěl jsem ním krátce vystihnout poněkud složitější záležitost. Myslel jsem tím, že neodpovídá tomu, co si vyžaduje současná doba z hlediska duchovního pohledu na svět. Jak jsem již řekl, podstatou současného ducha doby je materialismu a ve vědě potom scientismus, tedy přesvědčení, že jediným pravdivým způsobem poznání světa je věda. Pokoušet se proto na obecné současné rozumění pojmu vědy roubovat pojem "duchovní vědy" proto dle mého názoru a zkušeností pouze působí zmatek a především posiluje tohoto materialistického ducha společnosti. Argumentace odvozováním slova věda od původu ve vědění odpovídá stylu pana Pospíšila, je tedy opět čistě sémantickou analýzou odtrženou od života a reality.

Co se týče pana Pospíšila a jeho stylu argumentace obecně, tak bych chtěl říct poslední dvě nebo tři věci. (Dále zde pokračovat v této debatě už nemám čas a ani to již nepovažuji za produktivní).
Za prvé, naše neporozumění ohledně vztahu "dobra" a "zla" vychází z toho, že nedokážete myslet jiný vztah mezi nimi než vztah vzájemného boje a soupeření. Dokud se neposunete za tento předpoklad, není dále o čem debatovat.
Za druhé, ačkoliv se zřetelně rád stavíte do pozice člověka s jasným myšlením, po přečtení Vašich řádek mám o tomto vážné pochybnosti - což však souvisí s Vaším nevědomým předporozumením, které jsem právě zmínil. (Např. vývod typu že "Pokud byl ženou (atak může) odvrácen tzv. „dobrým slovem“, pak k nijakému zlu vůbec nedošlo" a tak "nijaké zlo nebylo napraveno dobrem".)

Nakonec bych jenom řekl, že Váš postoj vlastní výjimečnosti a výlučnosti nejen nad lidmi a společností jako takovou, ale i jinými antroposofy a sociálními reformátory, je právě tím postojem, který Vás zřejmě spojuje s veškerými vědomými pachateli zla. Všichni přeci páchají zlo (násilí) ve jménu vyššího dobra...jinak tomu snad ani nikdy nebylo.
Možná, že člověk musí také zvednout hlavu od Steinera, aby mu lépe porozuměl...


ZMP VM
16.08.2012, 14:22:35 RE:
Reagovat


Rozumím-li Vašemu vysvětlení dobře, tak jsem správně pochopil, že máte na mysli vzdoro-ducha doby, nikoliv pravého ducha doby. Vaše tvrzení v tomto ohledu tedy nebylo neobratné, když jsem ho pochopil i já, bez sebereflexe. Tím vzdoro-duchem je opravdu jednostrannost materialismu, ne však scientismus. Pokud scientismu nepodsouváme pojem „věda“ pouze v materialistickém smyslu, pak se pouze on dokáže vypořádat s materialismem právě tím, že jeho jednostrannost a tedy také nepravdivost dokáže. Jak v něčem takovém můžete vidět posilování materialismu, je mi záhadou...

Z hlediska duchovního pohledu na svět vyžaduje současná doba to, co vyžaduje její pravý duch, tedy to, co od nás vyžaduje Michael, a co v tomto duchu naplňuje např. sv. Jiří. A protože oba (Michael i Jiří) svým konáním velmi názorně dokazují, co je zlo, sotva by souhlasili s Vaším názorem, že tomuto duchu dokazování neodpovídá pojem „duchovní věda“...

Duchovní vědu není třeba dogmaticky „udržovat“, jak to činí současná anthroposofická společnost, ale je ho třeba rozvíjet pravdivým poznáváním (věděním) všech stránek reality (fyzické, duševní, duchovní)...

Pravíte: „Argumentace odvozováním slova věda od „vědění“ odpovídá stylu pana Pospíšila, je tedy opět čistě sémantickou analýzou odtrženou od života a reality“.

Odpovídám: Chybí mi tu důkaz, že je to skutečně tak, jak tvrdíte a ne naopak. Na základě čeho vlastně něco takového tvrdíte a zpochybňujete sémantiku? Jen tak beze všeho, protože Vám to na jazyk přinesla slina, protože se Vám zlíbilo, nebo jen proto, že se Vám to či ono nelíbí a nevíte si rady, jak by bylo možné přesvědčit lidstvo, aby to zavrhlo?...

Pravíte: „Co se týče pana Pospíšila a jeho stylu argumentace obecně, tak bych chtěl říct... že nedokáže myslet jiný vztah mezi nimi (mezi dobrem a zlem) než vztah vzájemného boje a soupeření.“

Odpovídám: Možná, že argumentace zmp není v pořádku. Vy však neargumentujete vůbec. Co Vás za takových okolností posiluje v přesvědčení, že máte pravdu na základě pouhého tvrzení?...

Dodáváte: „Dokud se neposune za tento předpoklad, není dále o čem debatovat.“

Vyjádřím totéž jinými slovy: „Kdo Vám nedá jen tak za pravdu, s tím se nehodláte bavit!“ Nezavání to vydíráním?

Pravíte: „zřetelně rád stavíte do pozice člověka s jasným myšlením, po přečtení Vašich řádek mám o tomto vážné pochybnosti - což však souvisí s Vaším nevědomým předporozumením, které jsem právě zmínil.“

Odpovídám: Zpochybňujete osobu, nikoliv její argumentaci. Tomu se v nesprávně vedeném dialogu říká „útok na osobu tam, kde docházejí argumenty k věci“, zejména tam, kde se neargumentuje vůbec.

Dodáváte: „Např. vývod typu že "Pokud byl ženou (atak muže) odvrácen tzv. „dobrým slovem“, pak k nijakému zlu vůbec nedošlo" a tak "nijaké zlo nebylo napraveno dobrem"...

Odpovídám: Namísto k proti-argumentu se tu uchylujete k pouhému povzdechu, že o tom máte „vážné pochybnosti“. Tím ovšem ukazujete, jak si „pravdivé poznávání reality“ usnadňujete. Vaše „vážné pochybnosti“ snad mohou říci něco Vám. Nikoho jiného však nemohou nijak oslovit, neboť nikdo jiný s nimi nemá nic společného. To, co mohou lidé sdílet společně, jsou především sdělené pádné argumenty, to je jednoznačné důkazy pravdy, kterým se tak vyhýbáte, které jsou Vám tak protivné, že je dokonce přirovnáváte ke zlu a toho kdo je používá k povýšenci a pachateli zla...

Pravíte totiž: „Váš postoj vlastní výjimečnosti a výlučnosti nejen nad lidmi a společností jako takovou, ale i jinými antroposofy a sociálními reformátory, je právě tím postojem, který Vás zřejmě spojuje s veškerými vědomými pachateli zla.

Odpovídám: Tato Vaše slova nejsou než bezmocným a proto znechuceným odplivnutím, a to na úrovni pomluvy (viz Ezopova bajka o lišce, která nemohla dosáhnout na hrozen)...

Dodáváte: Všichni přeci páchají zlo (násilí) ve jménu vyššího dobra... jinak tomu snad ani nikdy nebylo“...

Odpovídám: Máte pravdu v tom, že „cesta do pekel je vydlážděná dobrými úmysly“. Proto je tak důležité pravdivě poznat, co je skutečně dobrým úmyslem, přestože o tom máme „vážné pochybností“ a co zlým úmyslem, přestože o tom vůbec nepochybujeme.

K překonání nemístných pochybností a jistot nám ovšem nepomůže „sebereflexe“, ale pravdivé poznání, a to nejen toho, co pravda je, ale také toho, co pravda není. Obojí jsme povinni především sami sobě poctivě dokázat. Teprve potom to dokážeme také jiným, nejsou-li ovšem proti pravdě zabarikádovaní „sebereflexí“ či jinou abstraktně samolibou frází.

Proto v naší diskusi předkládám své důkazy také k posouzení (k oponentnímu řízení) všem. Všem také předkládám k posouzení také otázku, kdo z nás dvou tu ve skutečnosti trpí komplexem „vlastní výjimečnosti a výlučnosti nejen nad lidmi a společností jako takovou, ale i nad jinými antroposofy a sociálními reformátory“...

Vaší závěrečné radě: „Možná, že člověk musí také zvednout hlavu od Steinera, aby mu lépe porozuměl“, rozumím následovně: „Chcete-li lépe porozumět RS, nepřihlížejte ke slovům RS, ale ke slovům Víta Ronovského. K tomu ovšem musíte zvednou hlavu, neboť on je výš než RS“...

zmp
Spatrakus
14.08.2012, 09:54:57 duch doby
Reagovat

V jednom předchozím příspěvku je napsáno:

"Pokoušet se udržet Steinerův pojem „duchovní vědy“ dle mého názoru neodpovídá duchu současné doby."

 

Jaký je tedy duch současné doby? Co mu odpovídá? A je to správný duch doby? Není-li něco dle našich představ, tak ho přece budeme nazývat jako nesprávný duch doby. Kdo může stanovit kritérium správnosti či nesprávnosti pro ducha doby. Ne snad duch sám?
ZMP VM
14.08.2012, 10:34:20 RE:
Reagovat


Slova: "Pokoušet se udržet Steinerův pojem „duchovní vědy“ dle mého názoru neodpovídá duchu současné doby" jsou citována z příspěvku Víta Ronovského z 9. 8. 2012.

Reagoval jsem slovy: „...to, co se vydává za „ducha současné doby“ je duch ryze sofistický (akademický, teoretický, nepoctivý, nepravdivý, prolhaný)...“

Jakého ducha doby měl na mysli pan Ronovský jsme se od něj nedověděli. Na mého zloducha doby nereagoval. Mohu se tedy jen domnívat, že pan Ronovský měl pojmem „duch doby“ na mysli pouze abstraktní pojem pro současnou úroveň lidského intelektuálního mínění. Právě toto intelektuální mínění je příčinou veškerého zla v současném světě. Proto také tohoto „ducha“ pokládám za falešného ducha doby, to je za „zloducha“.

Pravého ducha doby jmenuje R. Steiner jako archanděla Michaela. Tento duch sám, svým osobním příkladem stanovil vysoce aktuální kritérium správnosti pro ducha doby tím, že na Nebi bojuje se zlem (kopím či mečem), personifikovaným drakem (Luciferem, ďáblem). Dle legendy těsně před mystériem Golgoty srazil Michael z královské čelenky (diadému) draka zelený kámen (smaragd), jenž na Zemi nalezl kameník, který z něj vykroužil mísu (formu) či kalich (tvar), nazvaný později Svatý Grál, neboť Josef z Arimatie do něj pod křížem Golgoty nachytal vodu a krev, tryskající z probodeného srdce Ježíše Nazaretského a odnesl jej do Irka (Hybernských mystérií).

Michaelovým bojem s drakem na Nebi je na Zemi inspirován rytíř svatý Jiří. Jiřího drak je ovšem pozemský (Ahriman, satan)...

zmp


Atrea
15.08.2012, 19:32:13 RE: RE:
Reagovat

Při čtení o legendě Svatého Grálu mě napadla myšlenka, jestli není tato legenda naplňována nyní v době "příchodu éterného Krista" a jak?

 

Dle R. Steinera svěřil Bůh Luciferu část své moudrosti a Ahrimanu (karmě Lucifera) část své síly.

Takže zelený smaragd považuji za moudrost svěřenou Luciferu a v R.Steinerovi vnímám kameníka (Steiner značí německy kameník), který na Zemi nalezl tuto božskou moudrost, která je zeleným kamenem a tedy lidskému srdci blízká (srdeční čakra má zelenou barvu) a vykroužil z této božské moudrosti (Sofie) tzv. myšlením srdce mísu (formu) nové pospolitní bytosti (nové pramáti Evy), kterou nazval Antroposofie (nová pospolitní lidská duše - horní článek TSO).

ZMP následně zjevil tzv. "čistým myšlením" tvar formy kalicha (dolní článek TSO). Takže TSO s právem veta je Svatým Grálem do něhož bude vtékat krev a voda ukřižovaného éterného Krista.

Éterný Kristus je od mysteria Golgoty v každém z nás jako "Já" nesené krví a ten, kdo se s tímto "pravým Já" svobodně spojí, stává se kapkou Kristovy krve zachycené ve Svatém Grálu (v TSO).

Voda vytékající spolu s krví je dle sdělení R.Steinera plodovou vodou poukazující na porod v duchové rovině (opak ukřižování na zemské rovině).

Kapky vody jsou tedy samonosné trojjedinné duše lidské (takový malý individuelní Svatý Grál) nesoucí v sobě kapku individuelního Jáství - individuelního Krista, kterou může duše prožívat jako své Jáství v případě, že toto Jáství vidí nesené jinou duší. Takováto lidská duše umožňuje jiné duši uplatňovat právo veta, neboť v ní vidí nositele Krista, tedy nositele jejího vlastního Jáství.

Kristus je bytost pospolitní a nelze jej tedy nalézt nikde jinde, než v bratrské pravé pospolitosti - v TSO s právem veta.

Každý, kdo realisuje TSO na Zemi je bratrem v Kristu (ve Svatém Grálu) a ten, kdo pochopí duchovní význam TSO zrealizuje Krista v sobě. Tím se naplní Kristus ve mně a Já v Kristu.

 

Dle sdělení R.Steinera je pospolitní bytost postavená na hlavu a tak dolní článek TSO (občané obce) jsou kořeny (hlavou) a horní článek (státní trojčlennost) korunou Stromu života vyrůstajícího ze Země až do Nebe (nová Země nové Nebe).

Podle R.Steinera byl Ahriman svržen na konci devatenáctého století do nitra lidské duše. Právo veta je mečem v ruce každé individuelní duše, se kterým může tato duše bojovat jako svatý Jiří proti totalizujícímu satanu. Uplatňováním práva veta získá lidská duše překonáváním Ahrimana jemu svěřenou sílu vzestupu (karmické vyrovnání luciferského pádu, se kterým se lidská duše-pramáti Eva spojila).

 

Jinak chci říci, že jsem antroposofka a doufám, že je antroposofů více, kteří nesouhlasí s tím, že "pokoušet se udržet Steinerův pojem "duchovní vědy" neodpovídá duchu současné doby".

Vždyť právě naopakje je nutné tuto duchovní vědu pochopit a rozšiřovat.

Proč bych byla antroposofka, když bych měla názor, že ta duchovní věda, kterou studuji je nevhodná do dnešní doby?

 

Srdečně zdravím diskutující
Vít Ronovský
08.08.2012, 20:04:28 Odpověď p. Pospíšilovi
Reagovat

Nerozumím, v čem své teze dokazujete, a nebo chápe jinak pojem důkaz. Každopádně jsem na jediný důkaz z Vaši strany nenarazil a už vůbec ne důkaz teze, že zlo lze porazit zlem. Jinak ale takový „důkaz“, stejně jako „důkaz“ teze opačné neočekávám, protože oblast, o níž se bavíme, není oblastí přírodních věd, kde bychom důkazy (dle mého názoru) mohli požadovat, resp. takový požadavek spadá do materialistického diskurzu. Oblast lidského života a společnosti je oblastí, kde je možno zaujímat mnoho pohledů a fenomény různým způsobem interpretovat. To, jak já rozumím Steinerovi (viz má kniha která vyšla u Fabuly), je proto interpretací, která vychází z mých zkušeností a kontaktů. V tomto kontextu musím podle svého dosavadního poznání pouze zmínit, že z hlediska Vaší perspektivy Steinerovi patrně chybně rozumí převažující část jeho čtenářů a lidí spojených s antroposofií a waldorfskou pedagogikou.

 

Mimochodem, Váš požadavek důkazu a narážky na formulaci „z Vašeho přístupu cítím“ pro mě spíše vyjadřují Vaši neochotu k vlastní reflexi a pokus odstínit jádro věci. Já nejsem někdo, kdo na Vás ukazuje prstem a něco Vám vyčítám. Formulace tohoto typu je spíše mírným vyzváním ke skromné sebereflexi. O tom jak jste k této vlastní reflexi připraven a ochoten přistoupit, pro mě vypovídá obsah i celkový duch Vašeho psaní. Z něho také soudím na to, že přístup aktivního nenásilí Vám zní bláznivě, protože mu nerozumíte.

 

„Nedokážu si však představit, že by tato „pravá jména“ (tedy forma) neodpovídala obsahu svého sdělení.“ = používám-li ve větě např. hanlivá slova či způsob vyjádření, mluví to také o smyslu celého sdělení
ZMP VM
09.08.2012, 10:17:42 RE:
Reagovat


Ohledně důkazu se omlouvám. Je až na druhé stránce diskuse na téma „filosofie + duchovní věda“, takže jste ji nemohl zahlédnout a tedy ani ignorovat. Aby jste nemusel hledat, přikládám níže kopii...

Nechci Vám nic vnucovat, ale možná po přečtení mého důkazu nahlédnete, že neexistuje diskurs, kde by důkaz nebyl možný. Dokonce i duchovní věda (anthroposofie) se dokazuje! Nedokazuje se ovšem na úrovni duchovní, ale na úrovni duševní (logicky a matematicky) a fyzické (pozorováním a experimentem), to je tam, kde se duchovní světy plně relativně projevují. Obor, v němž se nedá dokazovat není vědecký, ale spadá do kategorie libovolných fabulací...

Dokazování se týká také oblasti lidského života a společnosti, kterou RS nazývá „sociální organismus“, takže se v něm dokazuje jako v každém jiném organismu. Samozřejmě je i zde možno zaujímat mnoho pohledů a fenomény různě interpretovat, jenže i zde je třeba oddělovat zrno od plev a to dokazováním, co je a co není pravdivé. Že se tak bohužel neděje, máme právě v sociální oblasti neskutečný (promiňte mi ten výraz) „bordel“. Naše metodika TSO tyto důkazy samozřejmě předkládá. Kdyby byly vyvratitelné, byly by již také v diskusi vyvráceny. Případné nedostatky byly právě v diskusi vychytány jako v oponentním řízení, za což všem diskutujícím děkujeme...

Vaše interpretace RS neznám, s výjimkou jedné, kterou jste uvedl v minulém příspěvku...

Já o interpretaci RS neusiluji. Jen jeho knihy a přednášky podrobuji svému „oponentnímu řízení“, z něhož dosud vychází úspěšně, neboť si v ničem neodporuje, ač jsou mu rozpory vyčítány i v řadách anthroposofů. Jaké konkrétní rozpory mají na mysli nevím, jen jsem se dočetl, že jsou mu vyčítány nejen ony, ale také nesrozumitelnost. Ta tu skutečně je zejména u přednášek, jejichž nesrozumitelné nebo alespoň velmi chybné zápisy a překlady jsou dány neporozuměním věci.

Proto potvrzuji Váš postřeh, že z mého hlediska „RS chybně rozumí převažující část jeho čtenářů a lidí spojených s antroposofií a waldorfskou pedagogikou“. Jen bych tu pojem „chybně rozumí“ nahradil pojmem „vůbec nerozumí“ a pojem „převažující část“ pojmem „drtivá většina“. Právě na to si stěžoval sám RS a tím také odůvodnil svou předčasnou smrt. Dnes je tomu ovšem ještě hůř než tehdy...

Tam kde je třeba dokazovat, úvahy o sebereflexi nepatří...

Přiznávám, že pojmům jako „aktivní nenásilí“ opravdu nerozumím, že mi zní bláznivě, neboť mám za to, že již samotný pojem „akce“ mluví o aktivně činné síle, to je o násilí. Na tom je založeno veškeré tvoření i veškerý vývoj, to je veškerá změna stavu (změna = život)...

Zbývá ještě Vaše upřesnění: „Nedokážu si však představit, že by tato „pravá jména“ (tedy forma) neodpovídala obsahu svého sdělení.“ = používám-li ve větě např. hanlivá slova či způsob vyjádření, mluví to také o smyslu celého sdělení.“

Plně souhlasím!

zmp


ZMP VM
09.08.2012, 10:18:51 RE: RE:
Reagovat


Kopie důkazu správnosti „napravování zla zlem“ a nesprávnosti „napravování zla dobrem“.

filosofie + duchovní věda - reakce na Spatrakuse z 20.04.2012, 11:22:27:

 

Někde tady také padlo, že existují dva druhy opaků:

pravý opak = protisíly jsou uspořádány pod pravým úhlem (90 stupňů)

naprostý opak = protisíly jsou uspořádány pod zcela nepravým úhlem (sto osmdesát stupňů)

Pojmeme-li zlo například jako nepravdu, nepoctivost, nemírnost atd., nahlédneme, že se ve všech případech jedná o negaci (NE) dobra (pravdy, poctivosti, mírnosti atd.). To znamená, že tím, co zveme „zlo“ je vlastně negace „NE“ dobra, přičemž zlo samo o sobě je negativem (NE)...

Řekneme-li, že „k dobru směřuje negace zla“, pak bychom si měli také uvědomit, že tu mluvíme o „negaci negace“, to je o potírání zla (NE) zlem (NE).

Proti tomu se samozřejmě ozve řada uznávaných bojovníků za dobro (Gándhí, Tolstoj, Chelčický aj.), kteří namítnou, že nemá smysl nahrazovat jedno zlo (NE) jiným zlem (NE), ale proti zlu že je třeba bojovat opakem zla, to je dobrem...

Ti dobráci si však neuvědomují, že všude, kde dochází ke konfrontaci dobra a zla (NE), vítězí vždy bez výjimky zlo. Dobro vždy zcela neodvratně prohraje!

Zlo + dobro = NE + dobro = nedobro = zlo

Dokáže snad někdo uvedenou rovnici překopat tak, aby opravdu vyhrálo dobro? Což je možné, aby platilo, že:

NE + dobro = dobro??? (= falešný pozitivismus)

Zkrátka, kdyby bylo možné zlo přemáhat dobrem, pak by se zlo nemohlo vůbec nikdy a nikde projevit, neboť by nemohlo nic znegovat. Zlo by pak mohlo navěky trvat pouze a jen v latentním stavu jako „NE samo o sobě“ a v našem světě by prakticky vůbec neexistovalo.

Realita je však opačná. Co se například zlepšilo na životě drtivé většiny Indů, kteří jsou díky Gándhímu odíráni celebritami indickými, namísto anglickými?...

Proto nezbývá, než přece jen vyzkoušet „negaci negace“, to je negování zla zlem. Jen si při tom musíme být vědomi, jaký je rozdíl mezi mechanismy „negace dobra“ a „negace zla“:

- negace dobra = síly dobra i zla jsou uspořádány v poloze relativně naprostých opaků, které se takto sčítají nebo odečítají:

NE + dobro = nedobro = zlo

NE – dobro = NE = zlo

- negace zla = síly zla a zla jsou uspořádány do relativní horizontály a vertikály relativně pravých opaků („T“), které se takto vzájemně násobí (vstupují do interakce):

NE x NE = ANO (A = změněný horizontální negativ, NO = změněný vertikální negativ)

Spojíme-li nyní pravé síly pozitivu (ANO) s kterýmkoliv dobrem, dostaneme:

ANO + dobro = ANO dobro = potvrzené dobro (tvrz dobra)!

Spojíme-li však positiv se zlem, dostaneme:

ANO + NE = ANO NE = NE = potvrzené zlo

NE + ANO = NE ANO = NE = negace potvrzeného dobra

Z toho si musíme vzít dvojí poučení:

- v nepravé konfrontaci naprostých opaků zla a dobra (či potvrzeného dobra), vítězí vždy zlo!!!

- v pravé konfrontaci pravých opaků zla a zla vítězí vždy pravé potvrzení dobra = napravení zla!!!

Samotné zlo (bez pravé negace opačným zlem) v tomto světě nikdy neprohraje.

Samotné dobro (nepotvrzené negací negace) v tomto světě nikdy nezvítězí.

Potvrdit dobro znamená pravdivě (pravě) poznat nepravdu (NE pravda) i pravdu (ANO pravda). Nestačí poznávat jednostranně, jen jedno (pravdu, či nepravdu)...

Jak takto poučeni jsme s to porozumět rčení:

„Všechno zlé je k něčemu dobré!“

zmp
Vít Ronovský
09.08.2012, 20:54:06 RE: RE: RE:
Reagovat

Chci se vyjádřit hlavně k Vašemu pojetí pravdy, důkazu a vědy.

 

Pokoušet se udržet Steinerův pojem „duchovní vědy“ dle mého názoru neodpovídá duchu současné doby. Jedním z nejzásadnějších předpokladů (a předsudků) současné scientistické vědy je totiž přesvědčení, že mimo vědu neexistuje poznání. To vypovídá o tom, že lidstvo ve svém nitru jaksi zesláblo, že již nemá pocit opory o vnitřní produktivní život, a tím se stává závislým na zprostředkovaném autoritativním poznání druhých – tedy vědců (stejně jako dříve církve). Věda je jen jedním ze způsobů poznání, které vědou zároveň není nijak omezeno. Pravdu lze proto poznávat také duchovně (jak to také všichni více či méně děláme), bez potřeby odvolávat se na vědu. Váš čistě sémanticko-logický rozbor „napravování zla zlem a dobrem“ možná ještě obstojí při Steinerově kritériu, podle něhož tvoření výroků o duchovních skutečnostech má být vzájemné vyplývání, tedy určitá koherence, soudržnost. Již při aplikaci Steinerova kritéria pro ověření správnosti, pravdivosti těchto výroků, jímž má být jejich plod – tedy jejich osvědčení se v praxi, se však ukazuje naprostá irelevantnost těchto Vašich úvah založených čistě na sémantických rozborech. Proč by mělo dobro být negací zla? A bylo by to vůbec potom dobro? Představte si jednoduchou praktickou situaci (která však může mít možná i mnohem širší implikace):

Domů přijde muž naštvaný z práce (zlo), a budete se tak nevědomě pokoušet vyvolat konflikt se svou ženou. Pokud žena zareaguje stejně konfliktním způsobem (byť s dobrými úmysly – to je tedy Vaše zlo, jenž má dosáhnout dobra), konflikt bude eskalovat a dojde pravděpodobně k nehezkým věcem, např. ubližujícím slovům. Bude-li si však žena vědomá svých vlastních emocí a pravého původu mužovy zlosti (z práce), bude možná schopna JEDNAT v klidu, a skrze její vědomí tak dříve nebo později bude moci dojít i k probuzení vědomí jejího muže. Tma nemůže v přítomnosti světla jinak než se stát sama světlem.

Takové jednání zmíněné ženy (které můžeme nazvat aktivním nenásilí) vyžaduje ve skutečnosti obrovskou vnitřní sílu a aktivitu - nesrovnatelně větší, než násilná či útočná reakce. Takový akt je totiž teprve pravým aktem svobody.

 

Jinak bych Vám doporučil podrobnější prostudování studie o Gándhím na níž jsem Vás odkazoval (a nebo jakékoliv jiné).
ZMP VM
09.08.2012, 23:24:08 RE:
Reagovat


Pravíte: „Jedním z nejzásadnějších předpokladů (a předsudků) současné scientistické vědy je přesvědčení, že mimo vědu neexistuje poznání... Věda je jen jedním ze způsobů poznání...“

Pojem „věda“ je odvozen od „vědění“, což je totéž, co „poznání“ (pravdivé poznání). Slova „mimo vědu neexistuje poznání“, či „věda je jen jedním ze způsobů poznání“ tak znamenají totéž , co: „mimo poznání (vědy) neexistuje poznání (věda)“, či „poznání (věda) je jen jedním ze způsobů poznání (vědy)“. Obávám se, že tu podléháte tisícileté sofistické tradici sémantického žonglování s pojmy, která Vám má znemožnit nalezení pravdy...

Pravíte: „Pokoušet se udržet Steinerův pojem „duchovní vědy“ dle mého názoru neodpovídá duchu současné doby.“

Zde Vám musím dát za pravdu, neboť to, co se vydává za „ducha současné doby“ je duch ryze sofistický (akademický, teoretický, nepoctivý, nepravdivý, prolhaný)...

Pravíte: „Pravdu lze poznávat také duchovně (jak to také všichni více či méně děláme), bez potřeby odvolávat se na vědu.“

Poznáváme-li pravdu duchovně, pak ji poznáváme duchovní vědou (duchovním poznáním), což bohužel téměř nikdo nedělá...

Pravíte: „Váš čistě sémanticko-logický rozbor „napravování zla zlem a dobrem“.

Patrně jste přehlédl, že je také empirický a matematický...

Pravíte, že můj rozbor „při aplikaci Steinerova kritéria pro ověření správnosti... jímž má být jejich plod – tedy osvědčení se v praxi... ukazuje naprostou irelevantnost...“ a k tomu připojujete upřesňující otázku: „Proč by mělo dobro být negací zla?“

Jedna věc je dokazovat a jiná věc je důkazům porozumět. Kde je probůh v mém rozboru řečeno, že „dobro je negací zla?“ V mém rozboru také není nic, z čeho by bylo možné takový závěr odvodit. Vždyť Vy vůbec neoponujete mně, ale sám sobě. Oponujete svým vlastním závěrům, které mi jen podsouváte...

Vaše představa praktické situace zcela pomíjí prvotní zlo, které manžela v práci naštvalo. Takto se Vám ovšem jako prvotní zlo jeví až manželův hněv, který je ve skutečnosti druhotným zlem, jímž by mělo být prvotní zlo negováno. Váš zbabělý manžel se však rozhodl svůj hněv vybít na nevinné manželce. Vy pak toto druhotné zlo hledáte až u manželky, kdyby se náhodou naštvala a bránila.

Takto pojatým příkladem aplikace Steinerova kritéria pro ověření správnosti v životní praxi jste se ovšem dostal zcela mimo Steinerovo kritérium.

Dál ve svém praktickém příkladu pokračujete tendenčně, pro podporu své teze „napravovat zlo dobrem“ a to naprosto nepřípustnou sémantikou, zcela nepřípustným spojováním pojmů, které se vzájemně vůbec nesnášejí: „aktivně JEDNAT v klidu“. Buď jednáme nebo nejednáme. Buď jsme v pohybu nebo v klidu, buď jsme aktivní nebo pasivní. Spojování těchto naprostých opaků je ryzí sofistika: „JE i NENÍ“ v pohybu, či v klidu (JE = NENÍ).

Mám-li Vašemu spojení rozumět jako „jednání s klidnou myslí“, pak jste ovšem opomněl říci, jakého jednání se žena vlastně dopustila. Praštila snad manžela s klidnou myslí válečkem na nudle do hlavy? Domnívám se, že by tím manžela spíše uspala než probudila a že by se tím asi nedopustila kýženého dobra. Pokud manžela uchlácholila, pak tím ovšem Vámi zcela opomenuté prvotní zlo (které manžela naštvalo) nenapravila. Obrovská vnitřní síla Vaší ženy, která je dle Vás nesrovnatelně větší než násilná či útočná reakce a jejíž akt je teprve tím pravým aktem svobody, má jednu kosmetickou vadu. Je zcela mimo mísu. Její „aktivní nenásilí“ se s prvotním zlem vůbec nepotkalo. Jaksi Vám zabloudilo. Proto také je ve vztahu k prvotnímu zlu úplně na draka. A právě s tímto bludným dobrem prvotní zlo vychytrale kalkuluje...

Samozřejmě máte právo mé důsledné dokazování odmítnout. Pokud však proti němu stavíte nedůsledné myšlení, pak takové využívání svých práv před nikým (ani sám před sebou) nemůžete obhájit...

Pokud se týká neplodného intelektuála Gándhího, dávám přednost studii RS...

zmp
Spatrakus
11.08.2012, 18:50:16 prvotní, druhotné....kolkáte zlo?
Reagovat

Kolik je takových zel? Prvotní, druhotné...třetí, čtvrté...?

Atak na manžela byl provtní zlo.

Ale atak manžela na ženu je také prvotní zlo vůči ženě, ne?

Ale i to tzv. Vaše prvotní zlo (prvotní atak na manžela) bylo by potom podle této Vaší teorie také jen následek nějakého dřívějšího zla...a tak dál do nekonečna...

Jak se manželka má zachovat na atak manžela? Když vlídně, má pravdu pan Ronovský. Když mu oplatí zlem....potom má pravdu zmp. Jenže v obou případech může muž zlého konání zanechat. A nebo nezanechat. Naopak...domluva či pohlazení s láskou může muže rozlítit ještě více a tak bude takové pohlazení ve svém důsledku vlastně zlem....

Zlo a dobrou jsou tady jaksi relativní.

Co je tedy pravda? Mně tento příklad připadá nepřehledný.

Zkusme použít příklad: zlobivé dítě a reakce rodiče, který mu dá na zadek, nebo nedá. Třeba to pořeší domluvou. Je domluva zlo nebo dobro?


ZMP VM
11.08.2012, 22:49:15 RE:
Reagovat


Zla jsou v principu dvě:

- primární zlo negující dobro

- sekundární zlo negující primární zlo

Atak manžela vůči ženě nebyl nijak popsán, takže nevíme zda se skutečně jednalo o zlo. Poku byl ženou odvrácen tzv. „dobrým slovem“, pak k nijakému zlu vůbec nedošlo, resp. Zlý úmysl nebyl realizován. To znamená že nijaké zlo nebylo napraveno dobrem. Kdyby byl manžel nevinnou ženu zmlátil nebo urazil, pak by se z jeho strany jednalo o prvotní zlo s nímž by dobro manželky nutně prohrálo. Pozdější smiřování a omlouvání by na tom nic nezměnilo. Manžel by pouze prvotní zlo přenesl dál na manželku.

Rčení „zlo plodí zlo“ se týká pouze prvotního zla, jež rozsévá síly zla, jež, nejsou-li obráceny proti prvotnímu zlu jako zlo druhotné, přebírají štafetu a stávají se následně zase jen prvotním zlem. Je to stejné, jako když jednou kulečníkovou koulí uvedeme do pohybu druhou. To, co předává štafetu prvotního zla dál a dál, tak říkajíc donekonečna, se jmenuje zbabělost...

Uvedený příklad je nepřehledný, protože chce zlo napravovat dobrem, které proti zlu nemá šanci. Se zlobivým dítětem je to stejné. Kdo chce se zlem bojovat domluvou, ten ať si nestěžuje...

zmp
Vít Ronovský
07.08.2012, 21:21:20 Odpověď ZMP VM a Rebelovi
Reagovat

Tento příspěvek můžete považovat za mou společnou odpověď ZMP VM a Rebelovi.

 

Asi nejzásadněji se bez pochyb rozcházíme ve Vaší myšlence, že „zlo lze překonat zlem, jehož konečným účelem je dobro“. Věřím, že přijde čas, kdy lidstvo pochopí, že tento předpoklad byl tou nejničivější myšlenkou, která mu kdy byla vůbec vnuknuta. Že je právě tou myšlenkou, která stojí v samém základu veškerého násilí, která stojí v podstatě všech totalitních zřízení a forem organizace společnosti.

Jak říká Rudolf Steiner ve své Filosofii svobody: Podstatou svobodného činu je to, že ho člověk vykonává z lásky ke konání samotnému, a nikoliv pouze k jeho cíli. A jak dodává a svým životem dokazuje Mahátma Gándhí: Účel prostředky nikdy nesvětí, nýbrž jim odpovídá.

 

Vnímám, že tato idea i síla a rozměr aktivního nenásilí obecně je pro Vás jaksi vzdálená. Proto také rozumím tomu, proč pro Vás bylo zřejmě tolik těžké přiblížit se podstatě mého sdělení. To právě v ničem netvrdí, že bychom neměli věci nazývat pravými jmény. Naopak si myslím, že je v současné době, jak píšete, nezbytné tak činit. Nedokážu si však představit, že by tato „pravá jména“ (tedy forma) neodpovídala obsahu svého sdělení.

 

Když se teď vyjádřím ještě jinými slovy: Z Vašeho přístupu cítím kategorické odmítnutí všeho spojeného se současným světem a systémem, je v tom až cosi nenávistného...a nenávist vždy vychází z odmítání a ze strachu. A proto kdo chce změnit svět, nemůže ho nenávidět, ale musí ho nejdříve přijmout – takový, jaký je. Tento člověk/lidé musí dokázat také odpouštět. A teprve potom, až budeme schopni odpustit silám stojícím za NWO a jeho běsy, překonáme je.

 

Zde posílám odkaz na své dva články o NWO:

http://blisty.cz/art/48953.html

http://www.zvedavec.org/komentare/2009/12/3422-brusel-a-kodan-na-poli-velke-sachovnice.htm?PHPSESSID=eulhr58u649bkio65nsfqeqoo5

 

Zde můj článek o „společenské revoluci“, resp. aktivním nenásilí:

http://blogy.nenasili.cz/cs/Giltanas/386_potrebujeme-novou-revoluci

 

A pokud byste chtěli ještě víc Gándhího, odkaz na mou práci o jeho životě a metodách nenásilného boje:

http://studentsky-panel.ic.cz/Seminarky/satjagraha.doc

 

 

Mimochodem, s kým že to mluvím?
ZMP VM
08.08.2012, 14:29:12 RE:
Reagovat


Myslím, že nejzásadněji se rozcházíme v tom, že já své teze dokazuji (logicky, matematicky, experimentálně atd.), zatímco Vy své teze pouštíte jen tak bezevšeho (tedy autoritativně) do éteru, jako pouhé tvrzení. Tam kde chybí důkaz, tam také není nic, co by mělo lidstvo pochopit. Pouhý čas mu to nijak neusnadní.

Teze, že „zlo je třeba potírat zlem“ (negací negace) není pouhý předpoklad, jak tvrdíte, ale prokazatelná skutečnost. To, že důkazy ignorujete, namísto aby jste se je alespoň pokusil vyvrátit, není nejlepším doporučením Vašeho postoje. Jak Vám máme za takových okolností uvěřit, že „překonávání zla zlem“ je „právě tou myšlenkou, která stojí v samém základu veškerého násilí, a v podstatě všech totalitních zřízení a forem organizace společnosti.“ Vaše slova „Věřím, že přijde čas, kdy lidstvo pochopí“ ukazují, že mluvíte z pouhé, ničím nepodložené víry. Jak říká R. Stajner (RS) prakticky ve všech svých spisech i přednáškách, dnes již nestačí apelovat na lidskou víru, ale na lidské myšlení. Proto pojímá anthroposofii jako duchovní vědu, nikoliv jako náboženství...

Slova RS ve Filosofii svobody, že podstatou svobodného činu je to, že ho člověk vykonává z lásky ke konání samotnému, a nikoliv pouze k jeho cíli, Vaši víru „o překonávání zla dobrem“ na žádný způsob nepodporují. To si jen tendenčně vykládáte. RS tu praví, že svobodný čin z lásky je obětí bližním a nesleduje tedy sobecký účel. Nestačí autority citovat, ale je jim třeba také rozumět. Nevím už ve kterých vzpomínkách na RS se mj. mluví o tom, jak kdosi RS sdělil, že se chce vyhnout vojenské službě, protože odmítá násilí. RS mu na to odpověděl, že je to z jeho strany sobecké!

Já se však neoháním RS, ale stavím na důkazech, např. že boj proti zlu není svobodný, ale nutný...

Rovněž slova „Účel prostředky nikdy nesvětí, nýbrž jim odpovídá“ uvádíte jako ničím nepodložené tendenční tvrzení, jako předmět své ničím neopodstatněné víry. Účel (osvobodit Indy) sledovaný intelektuálem Gándhím se neosvědčil nikoliv proto, že by odpovídal použitým prostředkům (nenásilnému boji proti násilí), ale prostě proto, že se slibovanou svobodou neměl vůbec nic společného...

Pravdivost tak často skandalizované teze, že „účel světí prostředky“ jsme si v diskusi na našem webu již na různých příkladech dokázali. Nikdo alespoň uvedené důkazy nevyvrátil...

„Idea, síla a rozměr aktivního nenásilí“ mi není vzdálená. Snad jsem v diskusi prokázal, že o ní velmi dobře vím. Nezní mi proto vzdáleně, ale bláznivě. Díky ní je lidstvo několika vychytralými darebáky ovladatelné, jako stádo ovcí...

Pravíte: „Nedokážu si však představit, že by tato „pravá jména“ (tedy forma) neodpovídala obsahu svého sdělení.“

Těmto Vašim slovům vůbec nerozumím. Prosím o vysvětlení jejich smyslu...

Pravíte: „Z Vašeho přístupu cítím kategorické odmítnutí všeho spojeného se současným světem a systémem, je v tom až cosi nenávistného...“

Nuže: Opět tu nejde o dokazování, ale o pouhý pocit. Jak s Vaším pocitem koresponduje například skutečnost, že mám rád chleba s marmeládou? Myslím, že to zcela dostačuje ke zpochybnění správnosti Vašeho pocitu, že „nenávistně odmítám vše spojené se současným světem“. Také Vás mohu ujistit, že se marmelády opravdu nebojím. Přijměte má slova v žertu, jako upozornění, jak může být zobecňování ošidné.

Odmítáním současného totalitního sociálního systému jsem se mj. nakazil od RS, kterému jeho odmítání kupodivu nevyčítáte...

Dále pravíte: „... nenávist vždy vychází z odmítání a ze strachu. A proto kdo chce změnit svět, nemůže ho nenávidět, ale musí ho nejdříve přijmout – takový, jaký je.“

Vím, že „svaté přijímání“ je součástí víry založené na citech. Zdravý rozum nám však ve vztahu k sociálnímu zlu velí napravit toto zlo a zanedbání této povinnosti se obávat, zejména, víme-li díky TSO jak na to. RS mluví dokonce o výprasku lidstvu, jestliže tak neučiní. Vy si však z RS vybíráte jen to, o čem se Vám zdá, že to podporuje Vaše teze...

Troufám si tvrdit, že mimo pojmu toho o odpuštění mnoho nevíte. V diskusi na našem webu jsme o odpuštění nejen vícekrát mluvili, ale hlavně jsme vše řečené důsledně dokazovali...

Vaše teze, že zlo překonáme jen když mu nejdříve odpustíme, je jen jinak formulované tvrzení o překonání zla dobrem. Patrně nevíte, že Kristus odpustil svým trýznitelům až na kříži, že předtím proti nim po celý svůj život velmi rozhodně bojoval – viz například jeho kázání proti zákoníkům a farizeům, jeho vyhnání penězoměnců z chrámu atd...

Mluvíte se Zdeňkem Mojmírem Pospíšilem, autorem olomoucké metodiky TSO...

zmp
Peter Hropko
03.08.2012, 13:34:37 Účel TSO
Reagovat

Dlho som premýšľal nad účelom TSO a po "nakopnutí" jednou známou som dospel k tomuto: Ja TSO beriem ako zdroj inšpirácie ale u toho to končí. Určite by som to nikde nezavádzal. Aspoň nie smerom máme TSO, tak ho zaveďme. Vychádzam z toho, že stav spoločnosti, aký je, je dôsledkom toho, čo máme v hlave, na akej úrovni všetci sme. Preto podľa mňa nemá zmysel si zavádzať nové pravidlá ak to budú používať zase tí istí (pravdepodobne nezmenení) ľudia (pretože podpísaním zákona sa nestaneme lepšími). Ušľachtilých zákonov a pravidiel už myslím máme dosť. Na čo je teda lepšie sa zamerať? Čo si o tom myslíte?
ZMP VM
03.08.2012, 17:58:37 RE:
Reagovat


Co je to za inspiraci, která Vás k ničemu neinspiruje?...

Stav společnosti je skutečně dán naší úrovní, která je dána mj. tím (ale nejen tím), co máme v hlavě.

Dnes již, na rozdíl od relativně nedávné minulosti máme v hlavě navíc TSO. Nejsme tedy těmi samými, jakými jsme byli, když jsme TSO v hlavě neměli.

Vaše závěry z Vámi uvedených faktů jsou pro mě nepochopitelné.

Cituji: „Aspoň nie smerom máme TSO, tak ho zaveďme.“

Že by jste dával přednost variantě: Nemáme TSO, tak ho zaveďme?...

Cituji: „Preto podľa mňa nemá zmysel si zavádzať nové pravidlá ak to budú používať zase tí istí“

Když se například měnila pravidla pro „hod oštěpem“ nikoho ani nenapadlo, že by neměla platit pro ty samé atlety, ale pouze pro jiné...

Cituji: „podpísaním zákona sa nestaneme lepšími“

Od kdy jsou zákony od toho, abychom byli lepší? Od toho přece není zákonodárství, ale pedagogika...

Cituji: „Ušľachtilých zákonov a pravidiel už myslím máme dosť.“

Je-li tomu tak na Slovensku, pak Vám závidím. U nás nemáme žádné ušlechtilé zákony, ale pouze zákony umožňující zločinné spiknutí elity, lichvu, ochranu krimininálních a nepřizpůsobivých živlů a všech možných druhů zvráceností. V atmosféře takových zákonů nemají u nás slušní lidé nijakou šanci.

Na Slovensku jste asi díky ušlechtilým zákonům v pohodě, takže: „Určite by som to nikde nezavádzal.“

Ale u nás nejsme díky ohavným zákonům v pohodě? „Na čo je teda lepšie sa zamerať?“

Čo si o tom myslíte?

zmp
rebel
25.07.2012, 22:12:48 pan Ronovský
Reagovat

Na webu

http://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/697

je zajímavá pasáž:

"Politici jsou většinou pouze herci, které najímají investoři zhodnocující svůj kapitál pomocí investic do politického show. Úkolem politiků je šířit atmosféru nenávisti mezi lidmi. Hrají hru na pravici a levici a lidé, kteří jim to baští, se stávají levičáky a pravičáky. Ve skutečnosti však politici nevládnou, ale dělají jen to, co jím vlastníci nadnárodního kapitálu dovolí. Rozkrádání veřejných rozpočtů je jen lokální bonus."

 

Tímto bych reagoval na příspěvek pana Ronovského. Proč se bát říci, že něco je špatně? Proč být smířlivý k vraždění dětí v Libyi, Afghánistánu apod. NATem? Proč mlčet k odírání občanů státem, FEDem a jeho totalitními mechanismy? Proč omlouvat ožebračování a ponižování lidí v zaměstnaneckém poměru?

A jestli náhodou TSO ví i to, jak to udělat dobře, lépe...tak proč to neříci? Připadá mi trochu přehnané hovořit o nějakých dost málo dobrých energiích v TSO nebo varovat pře útočným tónem TSO.

TSO varuje lidi před totalitou. V Pilířích totality ukazuje podvody, manipulace a zákeřnosti totality.

Proč má TSO hovořit smířlivým tónem k systému, který vraždí a ničí životy lidí? Přímost a jasnou srozumitelnost nazýváte arogantností. Nepletete si náhodou pojmy a dojmy?

TSO nabízí lidem možnost, aby se dostali z tohoto zločineckého a teroristického systému, který je namířen proti občanům, proti jejich životům.

Možná panu Ronovskému zní drsně pravda o totalitě. Jenže za to neklaďte vinu TSO. Kdyby současný totalitní otrokářský světový systém nedělal tyto zločiny proti lidskosti, tak by systém TSO byl zbytečný a neměl by o čem psát. Neměl by možnost upozorňovat na chyby, na úmyslné i či neúmyslné omyly totality. Proč neviníte z arogantnosti a surovosti státní totalitní systém zotročující a zabíjející lidi?

Proč pan Ronovský vytýká hnutí TSO jeho zásadní a nesmířlivý postoj vůči totalitním praktikám a zvěrstvům? Vám nevadí to, co se děje kolem, ale vadí vám, že na to TSO poukazuje a nabízí jiné řešení?

To je moje otázka na pana Ronovského...


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář